BG-Mamma

Деца => Детски ясли и градини => Темата е започната от: harmony_broken в вт, 23 яну 2007, 20:12Титла: трябва ми новата инструкция за отсъствията в градините
Публикувано от: harmony_broken в вт, 23 яну 2007, 20:12
здравейте моми4ета,
може и да е обсъждано вече, но нямам време да ровя назад, а търсачката работи изборно... та днес разбрах, 4е прословутият проект на СО е спуснат в4ера до детските заведения. Става дума за инструкцията за отсъствията и необходимостта от извиняването им с мед. бележки и поставянето на праг от 20тина дни по домашни при4ини годишно.
моля, ако някой има последен вариант да копне линк, предварително благодаря :)


Титла: Re: трябва ми новата инструкция за отсъствията в градините
Публикувано от: bgviki в ср, 24 яну 2007, 17:00
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА
МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ
ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

(Приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет)

(изм. и доп. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г.)


Раздел III.

Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински социални услуги

Чл. 38. За ползване на детски ясли и детски градини от родителите или настойниците се събират месечни такси, съгласно Приложение № 2.

Чл. 39. (1) Не се заплаща такса за:
1. деца, чиито  родител/родители са с над 71 на сто трайно намалена  работоспособност, деца пълни сираци, децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
2. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността, приета с ПМС № 99 от 31.05.2005 г. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадена молба от единия от родителите или настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в наредбата;
3. третото и следващи деца на многодетни родители.

Чл. 40. (1) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците. За времето през което детето не е посещавало детска градина/ясла не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.
(2) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи, поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини.
(3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.
(4) Месечната такса намалена при условията на ал. 1 не може да бъде по-ниска от 50 на сто от размера, определен с настоящата наредба.
(5) Дните, през които детето е отсъствало поради заболяване при условията на ал.3 не се включват в базата за изчисляване на дължимата месечна такса по ал.4

Чл. 41. (1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1.  деца с един родител;
2.  деца чиито родител отбива военна служба;
3. деца единият от родителите на които е редовен студент или редовен докторант.
(2) За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
(4) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 3 могат да се прилагат едновременно.

Чл. 42. (1) При ползване на преференциите  по чл. 39 и чл. 41 родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от акт за раждане, издаден от отдел “Гражданско състояние” на общината по месторождение на децата.
(2) В случаите по чл.41, ал.1, т.1, когато бащата е неизвестен, към документите по ал.1 се прилага дубликат на акта за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
(3) Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ал.1

Чл. 43. (1) За ползване на детски кухни се събира дневна такса съгласно Приложение № 2.
(2) Таксата се заплаща с 50 % намаление за:
1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността;
2. деца с един родител;
3. деца, чиито родител отбива военна служба;
4. деца, на  които един от родителите е редовен студент или редовен докторант;
5. трето и следващи деца на многодетни родители;
6. деца пълни сираци;
7. деца, единият от родителите на които е с над 71 % трайно намалена работоспособност.Титла: Re: трябва ми новата инструкция за отсъствията в градините
Публикувано от: harmony_broken в ср, 24 яну 2007, 18:08
мерси БГВики :hug:


Титла: Re: трябва ми новата инструкция за отсъствията в градините
Публикувано от: ~Инка~ в ср, 24 яну 2007, 20:42
harmony_broken,
Ето ти написано съвсем точно каквото искаш, както и тълкуванията.
Можеш да го намериш  тук  (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=159029.0msg3088818#msg3088818 date=1169654881).   http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=159029.0
Според последните изменения на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА (Приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет) (изм. и доп. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г.) (http://www.sofiacouncil.bg/?page=ordinance&id=75)таксите в детската градина са написани в член 40 на Раздел III.
Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински социални услуги  (http://www.sofiacouncil.bg/?page=ordinance&id=75), а именно:
------------
Чл. 40. (1) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците. За времето през което детето не е посещавало детска градина/ясла не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.
(2) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи, поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини.
(3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.
(4) Месечната такса намалена при условията на ал. 1 не може да бъде по-ниска от 50 на сто от размера, определен с настоящата наредба.
(5) Дните, през които детето е отсъствало поради заболяване при условията на ал.3 не се включват в базата за изчисляване на дължимата месечна такса по ал.4

Или казано на обикновен език:
1. Такса по време на учебната година не се заплаща САМО И ЕДИНСТВЕНО В СЛУЧАИТЕ, когато детето отсъства от детското заведение ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ И/ИЛИ ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ, което се удостоверява с медицинска бележка от личния лекар.
2. Такса не се плаща и ако детската градина не работи, във ваканция е или има някаква авария в нея.
3. Когато детето отсъства от детската градина по уважителни домашни причини и родителите са уведомили ПИСМЕНО учителките и/или директора (т.е. подали са молба за извиняване на отсъствията по домашни и/или други уважителни причини) се заплаща такса в размер на 50 % от таксата за съответното количество дни, за които е депозирана молбата. (Напр. Ако детето отсъства 5 учебни дни заплаща такса за 2,5 работни дни)
4. Когато детето отсъства от детското заведение по НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ, (т.е. няма медицинска бележка и/или молба, депозирана от родителите) се заплаща такса в пълен размер за дните на отсъствието, т.е. се плаща такава такса, все едно, че детето е присъствало на детска градина.

А измененията за това, кой заплаща такса с намаление са написани в член 41 на Наредбата .... тук (http://www.sofiacouncil.bg/?page=ordinance&id=75), а именно:
Чл. 39.
(1) Не се заплаща такса за:
1. деца, чиито  родител/родители са с над 71 на сто трайно намалена  работоспособност, деца пълни сираци, децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
2. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността, приета с ПМС № 99 от 31.05.2005 г. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадена молба от единия от родителите или настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в наредбата;
3. третото и следващи деца на многодетни родители.
---------
Чл. 41.
(1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1.  деца с един родител;
2.  деца чиито родител отбива военна служба;
3. деца единият от родителите на които е редовен студент или редовен докторант.
(2) За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
(4) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 3 могат да се прилагат едновременно.

Чл. 42.
(1) При ползване на преференциите  по чл. 39 и чл. 41 родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от акт за раждане, издаден от отдел “Гражданско състояние” на общината по месторождение на децата.
(2) В случаите по чл.41, ал.1, т.1, когато бащата е неизвестен, към документите по ал.1 се прилага дубликат на акта за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
(3) Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ал.1.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
---------
9. “Деца с един родител” са деца, чиито баща е неизвестен и деца, един от родителите, на които е починал.


Титла: Re: трябва ми новата инструкция за отсъствията в градините
Публикувано от: harmony_broken в чт, 25 яну 2007, 08:24
благодаря , имам оригинал ве4е. за заплащането -ясно-не е проблем, даже го намирам разумно. Това което ми трябваше явно в комбинация с новата Нардеба на СО е в индивидулания правилник за вътр. ред и посещенията във всяка градина (най-вероятно)  В някой градини, доколкото съм информирана, има опр. брой отсъствия без лекарска при4ина, след които мястото на детето  бива освобождавано, т.е при ниска посещаемост детето ще бъде/е  изключвано.
донякъде го разбирам и одобрявам, защото има деца с месеци непосещаващи ДЗ и гледани у дома, които заемат местата на други, но 20те дни отсъствия годишно ми се струват малко, особено за яслени групи.
сега ми остава да видя какво е положението в нашето ОДЗ , и дали е слух или лимитът отсъствени дни е ве4е факт. ако е факт- има ли правно основание за него, явно няма норм акт регулиращ проблема, следователно има поле за размисъл , 4оплене и други активности вкл. съдебни.


Титла: Re: трябва ми новата инструкция за отсъствията в градините
Публикувано от: ~Инка~ в чт, 25 яну 2007, 10:19
благодаря , имам оригинал ве4е. за заплащането -ясно-не е проблем, даже го намирам разумно. Това което ми трябваше явно в комбинация с новата Нардеба на СО е в индивидулания правилник за вътр. ред и посещенията във всяка градина (най-вероятно)  В някой градини, доколкото съм информирана, има опр. брой отсъствия без лекарска при4ина, след които мястото на детето  бива освобождавано, т.е при ниска посещаемост детето ще бъде/е  изключвано.
Запознай се с Правилника за вътрешния ред, който трябва да е на видно място и достъпен за всички родители. Ако го няма оставен - поискай го и го прочети.
А що се отнася до отсъствията на детето ... Ами ако искаш детето ти само да си запазва мястото в градината, т.е. има кой да го гледа в къщи и то не посещава градината, а само се води на дневник, то тогава заема място, а някое друго мъниче, което няма кой да го гледа, не може да постъпи в градината.  newsm78 :tired:
Но пък ако детето боледува много и ти го оставяш да се закрепи като хората и пак опитваш да ходи на градина ... newsm78
Не разбирам какъв е проблемът ти от това, което си написала ....  :thinking:
Най-добре говори с учителките и/или с директорката в градината, ако имаш поблем с присъствията и отсъствията.

донякъде го разбирам и одобрявам, защото има деца с месеци непосещаващи ДЗ и гледани у дома, които заемат местата на други, но 20те дни отсъствия годишно ми се струват малко, особено за яслени групи.
сега ми остава да видя какво е положението в нашето ОДЗ , и дали е слух или лимитът отсъствени дни е ве4е факт. ако е факт- има ли правно основание за него, явно няма норм акт регулиращ проблема, следователно има поле за размисъл , 4оплене и други активности вкл. съдебни.
Единственият миродавен  документ е Правилника за вътрешния ред на ОДЗ-то, който е приет на медико-едагогически съвет в началото на годината. Няма друг нормативен документ. :naughty: Но ако има някакъв "лимит" (както го наричаш ти), за отсъствията, то трябва да са ви го казали на първата родителска среща, или учителките да са те предупредили междувременно, че си в нарушение.
А до съд не вярвам да се стигне  :thinking:- просто иди на разговор с директорката и/или с учителките в ОДЗ-то, ако имаш някакъв проблем с присъствията и отсъствията. Те ще ти помогнат със сигурност. :peace:
Ако имаш конкретни въпроси - готова съм да отговоря веднага. :hug:


Титла: Re: трябва ми новата инструкция за отсъствията в градините
Публикувано от: harmony_broken в чт, 25 яну 2007, 10:37
моят проблем за момента е никакъв, 4исто емоционален, някаква слабо грамотна служителка ме ядоса като овика , 4е искам да си задържа детето1 ден у дома с хрема- щели да му пишат отсъствие, при положение, 4е аз съм 39.5 и грип.  е аз си го задържах и той така или ина4е се разболя.
с4итам поведението си за разумно, за да не се тръшне в градината барабар с групата бебета. но ако настояват ве4е ще си го водя хремаво, кашлящо и т.н.
одобрявам отстраняването на децата от градините , когато баба или някой редовно ги гледа у дома, но 20 (в някои ДГ 15 )дни отсъствия по дом . при4ини са ми малко- 4исто статисти4ески.
интересът ми бе провокиран от неясните думи за лелята в ОДЗто за някаква наредба, броя дни за отсъствия , за които тя не успя да ми обясни а директорката не бе налице. В последствие прокоментирахме с форумски мами, 4е тези дни не са достатъ4ки за 2 фамилни по4ивки например.
оттук се породи интереса ми. :) накратко


Титла: Re: трябва ми новата инструкция за отсъствията в градините
Публикувано от: kalia77@yahoo.com в сб, 05 май 2007, 23:58
Моето дете е на седмична градина,но отсъства доста често,защото аз досега бях без работа и си го гледах вкъщи-пращаме го от зор-заман.Нямахе проблем досега,защото учителката му пише бележка,уж от наше име,че е отсъствал по сем.причини.Иначе аз доста отдавна съм си разходвала лимита,и то,неколкократно завишен,обаче никой нищо не ми е казал досега.


1