BG-Mamma

Дом и семейство => Автомобили => Темата е започната от: __EtnA__ в ср, 01 авг 2007, 19:57Титла: генерално пълномощно за кола?
Публикувано от: __EtnA__ в ср, 01 авг 2007, 19:57
Искам да направя генерално пълномощно на баща ми за моята кола. Как мога да го направя по възможно най-лесния начин, само със заверка при адвокат. Има ли някъде примерни такива в нета?


Титла: Re: генерално пълномощно за кола?
Публикувано от: Blondi в ср, 01 авг 2007, 23:55
Доколкото знам, генерални пълномощни вече няма. За каквото и да било. Има точни и конкретни, като имаш право да изброяваш и 20 конкретни точки.
Правих скоро на баща ми пълномощно за колата, като трябваше да упомена точно и конкретно за какво го правя, генерално не може.
Прави се лесно и бързо при всеки нотариус - ти, този, когото упълномощаваш, и личните ви карти. И малко парички  :D


Титла: Re: генерално пълномощно за кола?
Публикувано от: jam в чт, 02 авг 2007, 00:01
Блонди е права. няма понятие "генерално пълномощно".
сядаш пред компа, написваш един документ в Уърд със заглавие Пълномощно и текст:

долуподписаната ..... (всичките ти данни)
упълномощавам .... (всичките му данни)

да:
(и изброяваш всичко, за което упълномощаваш - да кара, да блъска, да троши, да продава колата и т.н.)

разпечатваш в 2 екз., отиваш при един нотариус и срещу 6 лева полагаш пред него подпис върху пълномощното, което той заверява с печата си.

това е най-бързо и най-евтино.

пълномощни не се заверяват от адвокати.


Титла: Re: генерално пълномощно за кола?
Публикувано от: Anette в чт, 02 авг 2007, 00:19
Нещо такова:
                                                           ПЪЛНОМОЩНО

Подписаната .........................., с ЕГН ......................., л.к. № ......................./.....200...г. от МВР – ......., живуща в гр. .........., ж.к. “..........”, бл. ..., вх. , ет. , ап.

                                                        УПЪЛНОМОЩАВАМ
 
........................................., ЕГН ..........................., със следните права:

1. Да управлява в страната и чужбина лек автомобил марка ................., модел ................., рама № ................................, регистрационен № .............................;
2. Във връзка с горното да ме представлява пред всички физически и юридически лица, държавни и общински органи, в това число - КАТ, ДАИ, полиция, гранични и митнически органи, данъчни органи, нотариус и  където е необходимо във връзка с правата по това пълномощно;
3. Да ме представлява пред застрахователни компании като сключва застрахователни договори и получава суми от настъпили застрахователни събития.
                                                                                                 
                                                                                                                      УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:


P.S.Не е нужно при нотариалната заверка на подписа на упълномощителя /баща ти/ да присъстваш и ти, но данните ти трябва да са точни.


Титла: Re: генерално пълномощно за кола?
Публикувано от: __EtnA__ в чт, 02 авг 2007, 10:16
Благодаря ви много!


1