BG-Mamma

Дом и семейство => Нашият дом => Темата е започната от: Melani 7 в нд, 24 май 2009, 17:19Титла: Tакса за разрешение за строеж
Публикувано от: Melani 7 в нд, 24 май 2009, 17:19
Здравейте.
Купихме си парцел. Минахме всички административни изисквания и остана да вземем разрешително за строеж от община Созопол. Някой от вас вземал ли е такова разрешително и знае ли колко струва? Разбрах, че цените са високи. Вярно ли е?
Надявам се някой да може да ми помогне. :)


Титла: Re: Tакса за разрешение за строеж
Публикувано от: paneva_82 в нд, 24 май 2009, 17:24
За разрешително незнам колко е точно,но и аз знам че е доста.Беше нещо от рода че при издаване на разрешително за строеж на сгради до 300кв м РЗП се заплаща 50% от таксата, която е определена в наредбата за местни такси. А за акт 16 вече знам че го направиха дъм 3000  :ooooh:


Титла: Re: Tакса за разрешение за строеж
Публикувано от: galentinass в нд, 24 май 2009, 18:38
напиши в ГУГЪл ''такса за разрешение за строеж" има в PDF формат всичко, което те интересува не знам как да го копна от PDF..


Титла: Re: Tакса за разрешение за строеж
Публикувано от: Melani 7 в нд, 24 май 2009, 20:14
Благодаря, че ми отговорихте. Очаквам и други мнения. Интересно ми е дали някой е взел строително разрешение от общ. Созопол и на каква цена приблизително? :roll:


Титла: Re: Tакса за разрешение за строеж
Публикувано от: мама на Ваньо и Ники в чт, 18 юни 2009, 13:49
Чл.56 (1) За издаване на разрешения за строеж, основен ремонт, преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях, се заплащат следните такси :

            1.За ограда ажурна таксата е в размер на 50.00 лв;

            2. За ограда масивна такста е в размер на 150.00 лв;

            3. За жилищни сгради до 3 етажа таксата е в размер на 700.00 лв;

            4. За жилищни сгради над 3 етажа таксата е в размер на 300.00 лв на етаж;

            5. За нежилищни сгради таксата е размер на 1 400.00 лв;

            6. За селскостопански сгради и стопански сгради таксата е в размер на 50.00 лв;

(2) За издаване на разрешения за строеж за инженерна инфраструктура, се заплащат следните такси :

            1. За обекти до 20 линейни метра такста е в размер на 280.00 лв;

            2. За обекти от 20 линейни метра до 100 линейни метра таксата е вразмер на 560.00 лв;

            3. За обекти от 100 линейни метра до 500 линейни метра таксата е вразмер на 1 050.00 лв;

            4. За обекти от 500 линейни метра до 1 000 линейни метра таксата е вразмер на 1 400.00 лв;

            5. За обекти над 1 000 линейни метра такста е в размер на 2 100.00 лв.

(3) При издаване на актове за узаконяване таксите са двойния размер на таксите по ал.1 и ал.2.

 

 

 

Чл.57 След предварително съгласуване на техническата възможност, може да се извършва “бърза услуга” до три работни дни, като дължимата такса е в двоен размер от определената за съответната услуга, или “експресна услуга” за един работен ден след постъпване на искането в общинска администрация при такса в троен размер.

 

Чл.58 Юридически и физически лица, които имат неизплатени задължения към Община Созопол, не могат да ползват услугите по този раздел.

 Чл.142 (1) За издаване на удостоверения за въвъвеждане в експлоатация на строежи четвърта категория, се заплащат такси, както следва :

1.     За частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръжения към тях таксата е в размер на 600.00 лв;

2.     За жилищни сгради със средно застрояване, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 1 200.00 лв;

3.     За сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърна застроена площ от 1 000 до 5 000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 5 000.00 лв;

4.     Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях, в т.ч. сградни отклонение такста е в размер на 4 000.00 лв;

5.     За реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите четвърта категория таксата е в размер на 600.00 лв;

6.     За вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, които не се засяга конструкцията им такса е в размер на  300.00 лв.

7.     За външни ел и В и К връзки таксата е в размер на 600.00 лв.

(2) За издаване на удостоверения за въвъвеждане в експлоатация на строежи пета категория, се заплащат такси, както следва :

            1.  За жилищни и вилни сгради – ниско застрояване, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 600.00 лв;

            2.  За смесени сгради с ниско застрояване в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 900.00 лв;

            3.     За сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1 000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители таксата е :

                        - до 50 кв.м. – 12.00 лв/кв.м.

                        - от 51 до 100 км.м. – 900.00 лв;

                        - от 101 до 200 кв.м. – 1 200.00 лв;

                        - от 201 до 500 кв.м. – 1 800.00 лв;

                        - от 501 до 1 000 кв.м. – 3 000.00 лв;

                        - над 1 000 кв.м. – 5 000.00 лв

            4. За производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях , в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 2 800.00 лв;

            5. За строежи на допълващо застрояване, извън тези от шеста категория, таксата е в размер на 480.00 лв;

            6. За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория таксата е в размер на 300.00 лв

            7. За външни ел и В иК връзки таксата е в размер на 600.00 лв.

 

 

Чл.143 (1) За услугата “присъединяване и ползване на водопроводна и канализационна мрежа в м.Месаря” се заплащат следните цени :

1.     За присъединяване и ползване на водопроводна мрежа – 2.00 лв на кв.м. разгърната застроена площ;

2.     За присъединяване и ползване на канализационна мрежа – 4.00 лв на кв.м. разгърната застроена площ.

(2) Цените по ал.1 се заплащат при издаване на разрешение за ползване по реда на чл.148 от ЗУТ.

Чл144 За издаване на разрешения за изграждане на въздушна кабелна мрежа за селищата на Община Созопол, без гр.Созопол, с.Черноморец и с.Равадиново, се заплаща 300.00 лв.

  Дано да съм могла да ти бъда полезна!
 Успех, в това начинание!1