BG-Mamma

Организации => Благотворителност => Темата е започната от: Karish в пн, 05 юли 2010, 19:11Титла: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пн, 05 юли 2010, 19:11
 Добре дошли в основната тема на фондация "Движение на българските майки" ( ДБМ)

 Малко факти, за дейността и за историята:

1.Основахме официално Фондация „Движение на българските майки”( ДБМ) на 1.02.2005 г.
2.   През 2009г. получихме патент, с което наименованието и знака  „Движение на българските майки”(ДБМ) вече са защитени от българското законодателство.
3.   От 2009 г. Фондация „Движение на българските майки”(ДБМ) е член на Националния съвет за закрила на детето към ДАЗД ( http://www.sacp.government.bg/downloads/bg/3/3/Chlenove_sait.docм  (http://www.sacp.government.bg/downloads/bg/3/3/Chlenove_sait.docм) ) и участва на регулярните работни срещи по проблемите на децата.
4.   Направихме десетки  благотворителни, коледни и великденски базари и ученически акции.
5.   Организацията има 7 звена в различни градове на България – основно звено в София и още в Пазарджик, Пловдив, Русе, Видин, Кюстендил и Бургас. Дейността  включва регулярни отчети към дарители и държавна администрация, получаване и разпределяне на дарения, контакти с държавните институции на национално и регионално ниво, участие в работни групи позиционирани в съответните райони, координиране и  организиране на дарителски акции и кампании.
6.   Участвахме в няколко протеста:
-   м.Октомври 2007 г.във връзка с показването на филма за живота на децато от дома в с.Могилино. (http://mogilino.wordpress.com/ (http://mogilino.wordpress.com/) )
-   През януари 2009г. Движение на българските майки взе участие в протестите пред Парламента. Проведени са многобройни срещи с представители на властта, министри, депутати, като многократно сме заявили основните ни искания сред които са:
      Изработване на ясна система за реформиране, преструктуриране и закриване на ДМСГД,( На 15 Юни 2009г. започна работна група за реформата, в която ДБМ участва),  повишаване и стимулиране мотивацията на служителите в ДМСГД;
      Бързо приемане на новия семеен кодекс, с промяна в процедурите по осиновяване, с цел по-кратък престой на децата в институции. (Той е приет на едно от последните заседания на 40то народно събрание през Юни 2009г.)
      Разработване на работеща стратегия за развитие на приемната грижа и нейното дългосрочно реализиране – кампании, информиране и т.н. Повишаване заплащането на професионалните приемни родители.
      Назначаване на екип от специалисти в родилните домове, с цел превенция по изоставяне на децата още в родилните отделения.Изработване на ясна стратегия за реформата в ДМСГД.

7.   В края на 2008ма година е завършен първия етап на най-големия проект на фондацията – „Защитено жилище „ЗАЕДНО” ( www.podslon.org) и той отвори врати за първите си възпитаници. В „Защитено жилище „ЗАЕДНО”  живеят младежи на възраст 18 - 25 г., които се подготвят за реалния живот, като посещават квалификационни курсове и сами се грижат за домакинството на къщата.

Всичко това, мили приятели го постигаме и продължаваме да го правим заедно с вас, за което никога няма да спрем да ви казваме едно голямо БЛАГОДАРЯ  И ПОКЛОН!


Теми на звената в този форум :

Фондация "Движение на българските майки" - гр. Видин- координатор: Светлана Орловска - 0894 606 178  

Фондация "Движение на българските майки" - гр. Пловдив - координатор: Милена Тодорова - 0899 858 881

Фондация "Движение на българските майки" - гр. Пазарджик - координатор: Яна Плачкова - 0893571497

Фондация "Движение на българските майки" - гр. Русе - координатор: Десислава Димитрова - 0894 606 169

Фондация "Движение на българските майки" - гр. Бургас - координатор: Мариета Боева -                 0888 317 264

Фондация "Движение на българските майки" - гр. Кюстендил - координатор: Ели Атанасова - 0884 63 68 94


Сметка за дарения:
Първа инвестиционна банка
Номер на сметка:
FINVBGSF
IBAN-BG43 FINV 9150 12BG N08H 66

E-mail: dvbgm@yahoo.com

Изпълнителен директор:
Росица Букова -   0888 849 803/  0894 606  188      
    
Връзки с обществеността:
Линда Александрийска - 0878 786 007

Отговорник проекти:
Гергана Пожарски -   0886 364 561/  0894 606 186        

Координатори:
Каролина Джиновска – 0894 606 175
Кристина Николова – 0894 606 173
Румяна Такева – 0889 573 200/  0894 606 181
Весела Ставрева - 0889 436 844    


ДБМ - БЛАГОТВОРИТЕЛНИ АКЦИИ 2010 - ДАТИ И ОТЧЕТИ  

СПЕШНИ НУЖДИ - 2010г.

Как, къде и какво да дарим?

Клуб „Приятели ЗАЕДНО” в подкрепа на Защитено жилище ЗАЕДНО


Как да стана доброволец в ДБМ?

Док.1:Вътрешен правилник за прием и работа с доброволци във фондация „Движение на българските майки” ( ДБМ)

1.   Доброволна работа е всяка дейност, която се извършва безвъзмездно в полза на дадена кауза или организация.

2.   Доброволчеството в ДБМ е дейност, която:

- се мотивира от свободната воля и желание на личността, а не от
стремеж за материални или финансови облаги или от външен  натиск;
-   се организира от официални представители на ДБМ;
-   официалните представители на ДБМ са УС и доброволците координатори;

3.   Доброволец в ДБМ е човек, който изпълнява епизодично или постоянно доброволческа дейност за организацията . Той бива както следва:

-   доброволец-координатор;
-   доброволец-администратор;
-   доброволец-съмишленик

4.    ДБМ  е длъжна:

-  да набира доброволци за определени, ясно описани роли и задачи;
-  да набира доброволци на базата на тяхното желание и отдаденост на работата и потенциал;
-  активно да работи за набирането на доброволци, независимо от тяхната раса, етнос, пол, религия;
- да осигури подходящо обучение, даващо възможност на доброволеца да изпълни своите задължения към организацията (конкретната задача или роля, която им е определена и всякаква спешна намеса, за която може
да бъде призован);
-  да осигурява подходящи възможности за квалификация и развитие на съществуващите и потенциалните доброволци;
-   да търси начини за задълбочаване на сътрудничеството с неправителствени организации от обществения и частния сектор, които подкрепят доброволчеството.

5.   Доброволците на ДБМ са задължени:

-   да се съобразяват с вътрешния правилник за използване на
името и статуса на организацията  и да предотвратяват тяхното неправомерно използване;
-   да подпишат и да се водят в действията си от настоящия правилник,
етичния кодекс на доброволеца в ДБМ и етичният кодекс за работа с деца;
-   да реагират на нуждите на бенефициентите и да подобряват
капацитета си за пълноценно изпълнение на доброволческите си функции;

6.   Всички доброволци имат право:

     -    да получат подкрепа от структурите на организацията;
     -    да станат членове на ДБМ, както е определено ;
     - да получат подходящо обучение и личностно развитие, което да им дава възможност да изпълняват договорените задачи и роли;
     -   да получат идентификационна карта на доброволец в ДБМ;
     -    да получават необходимите материали за пропагандиране на дейността на организацията;
     -  да приемат или отказват всяка задача или роля, съобразно програмите, Етичния кодекс на доброволеца.

Док.2: Етичен кодекс за работа във фондация „Движение на българските майки”

Фондация „Движение на българските майки” приема етичен кодекс, валиден за щатния персонал и доброволците на организацията.

Всеки член на екипа от физически лица, изявили писмено и потвърдили това  с подпис, да бъдат част
от организацията е длъжен:

-    да не използва по неправомерен начин името, емблемата, дейностите, статуса и собствеността на организацията;
-   да не приема или търси от свое име или от името на трети лица  финансова изгода,чрез дейността си в
организацията;
-   да не прокламира партийни, религиозни, расови и други цели, които са в противоречие с мисията и
официалната позиция на  фондация „Движение на българските майки”;
-   да не разкрива конфиденциална информация или ползва такава без изрично и писмено позволение от
компетентните органи във фондация „Движение на българските майки”(УС) или държавните инстанции и органи;
-   да не предприема действия или да прави изявления, с намерение да въздейства негативно и в ущърб  на
дейността и името на фондация „Движение на българските майки”.

Док.3: ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА РАБОТА С ДЕЦА СПОРЕД ДАЗД (http://sacp.government.bg/normativna-uredba/kodeksi/etichen-kodeks.shtml )

 
Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ - Работна тема 16
Публикувано от: Luminosa в пн, 05 юли 2010, 19:23
Дано темата се пълни с все повече и по-хубави новини! :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ - Работна тема 16
Публикувано от: mama_iana в пн, 05 юли 2010, 23:06
Успех!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ - Работна тема 16
Публикувано от: antom в пн, 05 юли 2010, 23:10
Успех и от мен!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в вт, 06 юли 2010, 07:34
Ето ме и мен...... :love:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ - Работна тема 16
Публикувано от: skorpion в вт, 06 юли 2010, 10:39
  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ - Работна тема 16
Публикувано от: Sneji в вт, 06 юли 2010, 16:19
И аз тук, да не ви изпусна :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в вт, 06 юли 2010, 17:13
И аз тук, да не ви изпусна :hug:

Снежи, преди седмица-две ви давахме вас,"чужбинските мами", ,за добра практика, че с еорганизирате и изпълнявате   :bouquet: Та споменахме ви с добро!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ - Работна тема 16
Публикувано от: Sneji в вт, 06 юли 2010, 21:58
И аз тук, да не ви изпусна :hug:

Снежи, преди седмица-две ви давахме вас,"чужбинските мами", ,за добра практика, че с еорганизирате и изпълнявате   :bouquet: Та споменахме ви с добро!
Дано да ви създаваме повече поводи да ни споменавате  :hug:

Някоя от вас има ли идея какво стана с проекта "Децата на България пътуват по света"? Има ли все още представяния и ще има ли изобщо в бъдеще?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в вт, 06 юли 2010, 23:26
Ето ме и мен в кюпа  :twisted:

Децата от Доганово са се върнали,доволни и щастливи от морския лагер :hug:
Благодаря на вси4ки на усилията ,които положиха последните седмици,за реалната преценка,съветите и пожеланията :peace:

Запо4ваме да правим нов сайт,много по -добре структуриран ,с нова визия.
Имам молба към координаторите :peace:Моля ви,вижте се ли4но с вси4ки желаещи да разберът за новите неща ,късаещи вътрешните правила и бъдещата ни визия за работата.Обяснете лице в лице за какво си говорихме два дни и какво ни посъветваха.Не го правете на бележки,по мейл или по телефона.Просто не е същото и пак темите ще се превърнат в говорилня за изясняване на вътрешно-регулаторни подробности.
  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ - Работна тема 16
Публикувано от: MMka в ср, 07 юли 2010, 13:59
И аз съм като Роси  :twisted:
Искам да кажа, че ще убия Ивета  :35: Ще бъда нежна, обещавам  :lol: Благодаря ти много!!! Направо онемях  :blush: Ама те дрешките много малки, сигурна ли си, че ще станат на бебо?  :35: Оххх, всичко е прекрасно  :love: Благодаря   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в чт, 08 юли 2010, 11:54
ДО ВСИЧКИ  

Понеже този подфорум стана претоварен, сметнахме за необходимо да го разтоварим от излишните теми.
Обединихме темата на СПЕШНИТЕ НУЖДИ с Как, къде и какво да дарим“ в една http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=233674.0 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=233674.0). Темата за СПЕШНИ НУЖДИ - 2010  ще бъде заключена, моля пишете ги в другата тема.

Махат се темите за Спешни нужди за старта на Защитеното жилище, тъй като имаме още една тема за ЗЖ и за Пролетните инициативи   :mrgreen: тъй като климатичните условия предраполагат вече за идващите КОледни инициативи, поне в София  :35:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в нд, 11 юли 2010, 14:27
До КООРДИНАТОРИТЕ :peace:

Моля ви,понеже не е указано изри4но в първите постинги,а то се подразбира.....да не забравите за документите на доброволците.Колкото по-бързо ги оправите,а ние ги подпишем,толкова по-скоро ще изпратим писмата до домовете .Говоря за официалните писма до директоите ,които ще изпратим с хората,които представляват и влизат в домовете от името на Движение на българските майки.Спира се от организацията безразборното влизане в домовете от наше име....
Тези списъци по градове са важни за да знаем хората,ангажиментите им и реално кой наистина ще доброволства .От там следва още много работа тук и по звената,така 4е съвета ми е-колкото по-бързо,толкова по-спокойно ще е за вси4ки.

Въпроси приемаме на мейла за да не товарим темата :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: МЕРЕЛИН в нд, 11 юли 2010, 16:07
завърнахме се и се разписвам-до утре ве4ер и нашата тема ще е готова!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в чт, 22 юли 2010, 15:32
ЗДРАВЕЙТЕ СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
В ПОСЛЕДВАЛИЯ ТЕКСТ ИСКАМЕ ДА ВИ СЪОБЩИМ ЗА МАЛКИ ПРОМЕНИ, КОИТО СЕ СЛУЧИХА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ.


През месец април 2010 г. фондация „Движение на българските майки” (ДБМ) депозира  своето желание да се оттегли от управлението на фондацията и едноименния проект „Защитено жилище ЗАЕДНО” . На събрание на УС на фондацията молбата беше приета. 
От месец май 2010 г. фондация „Движение на българските майки”(ДБМ) не участва в управлението на фондация „Защитеното жилище ЗАЕДНО”, но запазва своите права на учредител и дарител.  Управлението на фондация „Защитено жилище ЗАЕДНО” и проекта се поема изцяло от останалите учредители от Архитектурно дизайнерска агенция (АДА).
Искаме да благодарим на всички наши доброволци и дарители, които помагаха за осъществяването и функционирането на проекта през тези  години, всеотдайността на които е доказателство, че нещата могат да се случват тук и сега, в България.  Благодарим ви, че освен всички други дейности, активно подкрепяхте този, тъй важен за обществото ни, проект!
Благодарим, на партньорите от „АДА” ООД за общата работа и за ползотворното съчетаване на техните компетенции в областта на строителството и нашите - в социалната сфера и благотворителните инициативи, което направи проекта действащ и успешен, привлече в екипа прекрасни  специалисти, за да могат нашите младежи да постигат успехи.
Уверяваме ви, че официалното оттегляне, няма да ни откаже от помощта, която сме готови винаги да дадем на колегите от фондация „Защитено жилище ЗАЕДНО”, на социалния екип и най-вече на всички настоящи и бъдещи участници в проекта – децата и младежите в неравностойно положение, защото тяхното по-добро бъдеще е това, на което сме се посветили.  Единственото, което се променя е, че вече всеки един от нас ще прави това, като частно лице и дарител.
Пожелаваме успехи на младежите и екипа!Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 05 авг 2010, 21:52
Последния месец посетихме бебешкия дом в Перник 2 пъти,както и дома в Доганово .
Вси4ки са здрави и се радват на внимание и добри грижи.

Децата от Доганово заминават скоро пак на лагер,но този път в Боровец :love:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в вт, 17 авг 2010, 18:28
Сцена за чудеса продължава...........................
http://fdbm.org/site2/content/view/587/2/lang,bg/ (http://fdbm.org/site2/content/view/587/2/lang,bg/)

Това е отчета за дейността по проекта, чрез който ние всички, заедно с вас скъпи приятели, дарители, спомоществуватели, осигуряваме допълнителен персонал за ДМСГД "Св.Параскева"!

  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в чт, 16 сеп 2010, 22:25
Днес се оказа много добър и ползутворен ден. Поразчистихме склада, подредихме готови пратки за звената на ДБМ извън София.
Специални благодарности за Вили(кика555) (доброволец, бивш социален работник в Защитеното жилище "ЗАЕДНО" и наш голям приятел) и на Краси Стоименова, с чиято помощ нещата вървяха много по-бързо и доста весело.
Благодарности и на Lavender, че както обикновенно е на педалите и на линия.   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 16 сеп 2010, 22:39
Идната седмица плануваме посещения в Перник и Доганово.

  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: pavlinaio в чт, 23 сеп 2010, 11:38
Цитат
Организацията има 7 звена в различни градове на България – основно звено в София и още в Пазарджик, Пловдив, Русе, Видин, Кюстендил и Бургас.

А, в Плевен има ли?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Luminosa в чт, 23 сеп 2010, 18:01
Цитат
Организацията има 7 звена в различни градове на България – основно звено в София и още в Пазарджик, Пловдив, Русе, Видин, Кюстендил и Бургас.

А, в Плевен има ли?

Не! :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 23 сеп 2010, 21:10
Имаме ли дрехи за първокласничка? В склада или ?
Има тук при мен една сладурана, която с нищо не е виновна да ходи със скъсани дрехи още от първи клас, щото тъпото и фемили имат пари само за ракия :twisted:
Дадох и раница, която Кари ми донесе - е няма такова щастие в детските очички :love:
И пособия за първи клас и трябват - тетрадчици и тн :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 23 сеп 2010, 22:52
Имаме ли дрехи за първокласничка? В склада или ?
Има тук при мен една сладурана, която с нищо не е виновна да ходи със скъсани дрехи още от първи клас, щото тъпото и фемили имат пари само за ракия :twisted:
Дадох и раница, която Кари ми донесе - е няма такова щастие в детските очички :love:
И пособия за първи клас и трябват - тетрадчици и тн :peace:

Криси,сигурно има,но трябва да се намерят  :crazy:
А за у4илище.......вси4ко занесохме в ЦОПа на "Нашите деца" за семейството с трите деца.Няма нищо ве4е :?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: pavlinaio в пт, 24 сеп 2010, 09:28
Цитат
Организацията има 7 звена в различни градове на България – основно звено в София и още в Пазарджик, Пловдив, Русе, Видин, Кюстендил и Бургас.

А, в Плевен има ли?

Не! :peace:


Как става включването? В Плевен ли сме най- неорганизираните?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пт, 24 сеп 2010, 17:48
Стига лято и почивка :lol:
Днес се видяхме с две нови доброволки в ДБМ София - Снежи и Таня, както и с Ели, която не е нова, но до сега беше инкогнито с нас ;-)
Бих искала да им благодаря, че се включват, защото както казва батко ви Мечо Пух - колкото повече, толкова повече.
И понеже набираме скорост, с две думи очертавам какво предстои и всички желаещи да се включат и да помогнат са добре дошли, а именно:
1. Подготовка на благотворително Коледно мероприятие
2. Стартиранена проекта САМ - социална адаптация за младежи, напуснали институции.
3. Въвеждане в експлоатация на новия сайт на ДБМ
4. Набиране на спонсори и спомоществователи, които имат желание да подпомогнат дейността на ДБМ
5. Регулярните ни посещения в домовете, специално в София, това за сега са ДДЛРГ с. Доганово, ДМСГД Св. Параскева - София, ДМСГД Перник.
6. Продължава и проекта ни в ДМСГД Св. Параскева, за който постоянно ви информираме.
Ще ви държим в течение за нуждите на домовете, както и на проектите, по които работим :peace:
Благодарим на всички, които толкова време ни вярват и ни помагат да се грижим за онези, които всички нарича "ничиите деца",


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 24 сеп 2010, 22:16
Изпратено по майла,а в понеделник по пощата

http://fdbm.org/site2/content/view/590/2/lang,bg/

Изпратено по майла,а в понедленик и по пощата

http://fdbm.org/site2/content/view/589/2/lang,bg/

Депозирано днес на вси4ки заинтересовани

http://fdbm.org/site2/content/view/588/2/lang,bg/

Да видим :mrgreen:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 24 сеп 2010, 22:44
Стига лято и почивка :lol:
Днес се видяхме с две нови доброволки в ДБМ София - Снежи и Таня, както и с Ели, която не е нова, но до сега беше инкогнито с нас ;-)
Бих искала да им благодаря, че се включват, защото както казва батко ви Мечо Пух - колкото повече, толкова повече.
И понеже набираме скорост, с две думи очертавам какво предстои и всички желаещи да се включат и да помогнат са добре дошли, а именно:
1. Подготовка на благотворително Коледно мероприятие
2. Стартиранена проекта САМ - социална адаптация за младежи, напуснали институции.
3. Въвеждане в експлоатация на новия сайт на ДБМ
4. Набиране на спонсори и спомоществователи, които имат желание да подпомогнат дейността на ДБМ
5. Регулярните ни посещения в домовете, специално в София, това за сега са ДДЛРГ с. Доганово, ДМСГД Св. Параскева - София, ДМСГД Перник.
6. Продължава и проекта ни в ДМСГД Св. Параскева, за който постоянно ви информираме.
Ще ви държим в течение за нуждите на домовете, както и на проектите, по които работим :peace:
Благодарим на всички, които толкова време ни вярват и ни помагат да се грижим за онези, които всички нарича "ничиите деца",

Да,и аз благодаря на Снежи и Таня,4е ни изтърпяха :mrgreen:

Истината е,4е ....много работа ни 4ака :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: pavlinaio в нд, 26 сеп 2010, 15:33
Изпратено по майла,а в понеделник по пощата

http://fdbm.org/site2/content/view/590/2/lang,bg/

Изпратено по майла,а в понедленик и по пощата

http://fdbm.org/site2/content/view/589/2/lang,bg/

Депозирано днес на вси4ки заинтересовани

http://fdbm.org/site2/content/view/588/2/lang,bg/

Да видим :mrgreen:

Има ли някаква реакция от някой до сега?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в нд, 26 сеп 2010, 16:52
Изпратено по майла,а в понеделник по пощата

http://fdbm.org/site2/content/view/590/2/lang,bg/

Изпратено по майла,а в понедленик и по пощата

http://fdbm.org/site2/content/view/589/2/lang,bg/

Депозирано днес на вси4ки заинтересовани

http://fdbm.org/site2/content/view/588/2/lang,bg/

Да видим :mrgreen:

Има ли някаква реакция от някой до сега?
в писмен вариант сме ги внесли в петък следобед, а някои тепърва ще изпратим. Така че, за сега чакаме :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: premode в нд, 26 сеп 2010, 19:07
Много се вълнувам и като доброволка нямам търпение да почна да ви помагам  :party:
В интерес на истината срещата беше много вдъхновяваща,най-накрая да се запозная с хора,изпълнени с желание да се раздават! :love:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пн, 27 сеп 2010, 19:17
Много се вълнувам и като доброволка нямам търпение да почна да ви помагам  :party:
В интерес на истината срещата беше много вдъхновяваща,най-накрая да се запозная с хора,изпълнени с желание да се раздават! :love:
Таня или Снежи си :35: :35: :35:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 27 сеп 2010, 20:24
Много се вълнувам и като доброволка нямам търпение да почна да ви помагам  :party:
В интерес на истината срещата беше много вдъхновяваща,най-накрая да се запозная с хора,изпълнени с желание да се раздават! :love:
Таня или Снежи си :35: :35: :35:

Кристиноооооооооо мааааааааааааа

Това е Тан4ето :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: iveeeta в чт, 30 сеп 2010, 10:11
Имаме ли дрехи за първокласничка? В склада или ?
Има тук при мен една сладурана, която с нищо не е виновна да ходи със скъсани дрехи още от първи клас, щото тъпото и фемили имат пари само за ракия :twisted:
Дадох и раница, която Кари ми донесе - е няма такова щастие в детските очички :love:
И пособия за първи клас и трябват - тетрадчици и тн :peace:

Криси, какъв размер носи първокласничката? Имам два чифта чорапки и две тениски - всичко е ново и момичешки цветове. Приготвих и една игра на думи. Ще разтърся за още нещо.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: snejinka в чт, 30 сеп 2010, 10:55
Lavender, тва ако е изтърпяване, значи евала, че не знаеш какво е досада   :nature016:
Беше готино, че толкова хора говореха наведнъж, само дето аз в крайна сметка не разбрах какво точно конкретно мога да правя...щото казахте да чакаме мейл, пък тогава идеи за Коледното, друго?

п.с. Какво трябва да правя с тези входящи номера, момичета?  :a8:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 30 сеп 2010, 14:30
Lavender, тва ако е изтърпяване, значи евала, че не знаеш какво е досада   :nature016:
Беше готино, че толкова хора говореха наведнъж, само дето аз в крайна сметка не разбрах какво точно конкретно мога да правя...щото казахте да чакаме мейл, пък тогава идеи за Коледното, друго?

п.с. Какво трябва да правя с тези входящи номера, момичета?  :a8:

Снеже,пази за сега ВН при теб.
До дни ще е ясно как се о4ертава за Коледа положението и ще се съберем само за това :peace:
Идната седмица плануваме ходене до Доганово и ще ти звънна(знам за възможностите ти).
Един ден ще се ходи и до склада да се сортира и подрежда.
ПОнеже по тел.ми е по-лесно ,ще те държа в те4ение 4рез него.

  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: snejinka в чт, 30 сеп 2010, 17:22
Снеже,пази за сега ВН при теб.
До дни ще е ясно как се о4ертава за Коледа положението и ще се съберем само за това :peace:
Идната седмица плануваме ходене до Доганово и ще ти звънна(знам за възможностите ти).
Един ден ще се ходи и до склада да се сортира и подрежда.
ПОнеже по тел.ми е по-лесно ,ще те държа в те4ение 4рез него.

  :bouquet:

Ами за Драганово, ок, само 2 дни предварително да ми се обадиш, мога с колата. За Коледния, супер, че ще се събираме спешъл за тва. А за сортиране, там съм !


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 30 сеп 2010, 18:51
Роска, моля те, трябва ми списък с имената на ецата в Доганово. От три дни никой не вдига телефона там, а чужбинските майки ще им пращат традиционите колдени картички :peace:
За Коледната инициатива - да, предстои ни много работа в кратки срокове, и трябва да се видим идната семдица.
Очаквам и стартиране на проекта САМ :peace:, което е най - хубавата новина всъщност :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 30 сеп 2010, 21:02
Роска, моля те, трябва ми списък с имената на ецата в Доганово. От три дни никой не вдига телефона там, а чужбинските майки ще им пращат традиционите колдени картички :peace:
За Коледната инициатива - да, предстои ни много работа в кратки срокове, и трябва да се видим идната семдица.
Очаквам и стартиране на проекта САМ :peace:, което е най - хубавата новина всъщност :peace:

Крис,знаеш,4е там има нов директор и ние все още не го познаваме.Което зна4и,4е списък не може да ни даде ,преди да сме се видяли.
Ще ползваме този от пролетната екскурзия,а аз ще опитам 4рез Силвето да го актуализирам :peace:Поне докато се запознаем с новият директор :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 30 сеп 2010, 21:14
Утре списъка ще е в пощата Криси :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 30 сеп 2010, 23:00
Утре списъка ще е в пощата Криси :peace:
Ей супер.
И Биби и Панчо ще ми помогнат да го актуализирам :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Sneji в пт, 01 окт 2010, 01:53
Утре списъка ще е в пощата Криси :peace:
Ей супер.
И Биби и Панчо ще ми помогнат да го актуализирам :peace:
После го чакам и аз   :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 01 окт 2010, 08:10
Утре списъка ще е в пощата Криси :peace:
Ей супер.
И Биби и Панчо ще ми помогнат да го актуализирам :peace:

Крис,ще имаме актуализираният в пощата днес.Ще ни го изпратят от там :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пт, 01 окт 2010, 08:24
Вчера ходихме при бебоците от Света Параскева, да щастие за момента всички вируси ги подминават,дано да е така цяла зима и занапр. В дома има два проекта с доброволци и допълнителен персонал, които много радват децата. Те са вече видимо по-щасливи. Единия проект е от нашата миналогодишна Коледна инициатива "Сцена за чудеса", по който специалния педагог се занимва с 11 деца с увреждания.
Много хубавата новина е че 8 от дечицата вместо да стоят по цял ден там са записани да посещават обществена детска градина от което са невероятно щастливи.
Спешните нужди на дома в момента са от:
1.Лигавници
2. Пантофки номера от 22 до 27 (горе долу) - най-спешни са пантофките за псемте деца които ходят на детска градина.
3. Едно от важните неща, които им трябва в момента е транспорт за децата, които посещават обществената градина. ТЕ са както казах 8 и пътуват сутрин около 8:30 и сеприбират следобед към 16:00 часа.

Днес очакваме и бойната група от Перник  :mrgreen: предполагам че слем малко тръгват  :love:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 01 окт 2010, 22:48
Чак пък бойна група :whistle:

Бебоците са здрави :love:
Постояхме,поиграхме,имаше и рожден ден :hug:
Децата намаляват,което ме прави страшно щастлива.Заварихме осиновители и проиемни родители.ИСДП работят по приемната грижа в района и ефекта се вижда  :peace:
Много ни се зарадваха и децата и персонала.

Ети,ако знаеш твоята приятелка как се е смяла денс........Умори ни и нас :love:Имаш специални поздрави от д-р Веселинова
В момента нямат нужда от нищо спешно .


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в сб, 02 окт 2010, 08:28
Хубави новини от любимите деца, колко ми е домъчнялооо, нищо, скоро ще имам време да наваксам :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: mama_iana в вт, 05 окт 2010, 18:09
Днес 05.10.2010 след проведени интервюта с деца, които отговарят на критериите, се спряхме на 7 от тях, който ще получат за първи път стипендия от Фондация Движение на българските майки - гр. Пазарджик. Програмата, по която ще получат стипендии,  нарекохме "Стъпка напред".

Срещата с децата беше изключително мила. Интервютата с тях бяха индивидуални. Те отговаряха на различни въпроси:"Защо точно аз?"," За какво мечтая?", "Кой съм аз?", "Ако имам в момента известна сума пари какво бих направил?"," Кои са моите добри качества?", "Защо искам тази стипендия и какво бих направил, за да защитя очакванията на майките от ДБМ?" и ред други въпроси, касаещи техния личен живот, разбиранията им за това къде са, кои са, какво искат и какво биха направили занапред.

Има изключително мотивирани  и интелигентни деца ,които искат да променят жиота си. Надяваме се най-добрите да сме избрали ние и да им помогнем да направят крачка. Надяваме се също, това да им бъде повод да променят мисленето си и да започнат да мечтаят, да вярват в себ еси.

Нашите стипендианти са: Светла, Никола, Катя, Марияна, Костадин, Георги, Йордан

Стипендията ще бъде в размер на 40 лв. месечно. в продължение на цялата учебна година.Първоначално бяхме решили да са шест деца, но имаше много мотивирани и заслужаващи шанс млади хора и за това стипендии ще получат седем от тях.

Ние се ангажираме да контролираме как се развиват децата в училище и как протича животът им в дома.

Благодарим на всички хора от Пазарджик, който дадоха своите левчета и си купиха сувенир от нашия Благотворителен великденски базар. Тези пари ще се изразходят за стипендиите на тези дечица.

Благодарим!

Това е изключителна стъпка за нас като звено на ДБМ, правим нещо ново, надяваме се да стане една добра традиция.
Благодаря на всички момичета, заради и с които този проект стана фат! Обичам ви и прегръщам!

Тук може да видите нашите стипендианти:
http://www.facebook.com/note.php?created&&note_id=119967858061187&id=174583063609#!/notes/fondacia-dbm-pazardzik/prvi-stipendianti-na-dbm-pazardzik-programa-stpka-napred/119967858061187


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в вт, 05 окт 2010, 20:53
Е Яна страхотни нови и наистина страхотна идея. така ще ги научите, це и парите имат цена и не падат от небето. Поздравявам ви, и ви пожелавам да направите и един успешен коледен базар, за да съберете парички за още повече стипендианти :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: mama_iana в вт, 05 окт 2010, 22:35
Благодаря, мила! Вложихме много енергия и време, но дано финалът да си заслужава.
Ние Коледен базар не правим, но Великденския го чакаме с нетърпение. :hug: :hug: :hug:
Постнах и тук с идеята всички звена, които имат добри практики по инициативи да споделят и тук. Надявам се нямате против.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: _Buffy_ в ср, 06 окт 2010, 11:46
Извинявайте, че се натрапвам  :oops:. Имам въпрос към Яна - защо да не направим коледен базар ? Виж Великденския колко беше успешен  :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в ср, 06 окт 2010, 21:44
Защо не направите ако имате такива контакти, детско коледно тържество със вход? СЪщо е идея и изисква по - малъка организация :roll:
Някоя парти агенция или актьори, да забавляват децата, да има награди и тн и да има вход примерно 15 лв - 100 деца са 1500 лв, не са малко newsm78


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: skorpion в ср, 06 окт 2010, 21:59
Момичета, сърдечни поздравления!  :hug:    :bouquet:  Цялата видинска група изказва възхищение, защото знаем какво означава шепа жени да направят нещо толкова важно за шепа деца!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 07 окт 2010, 21:35
Ще помоля инфото,което сега напиша да се качи в сайта Hug Mr. Green
Само го 4екнете за грешки Twisted Evil

Днес се проведе второто заседание за годината на Националният съвет за закрила на детето  към ДАЗД.Националният съвет е Консултативен орган към ДАЗД и "Движение на българскте майки "е с двугодишен мандат на членство в момента.

http://www.sacp.government.bg/deinosti/nszd/

На срещата,както винаги имаше зам.министри на ресорните министерства и представители на Неправителственият сектор.
Членовете са тук:

http://www.sacp.government.bg/deinosti/nszd/chlenove-nszd/

Обсъдиха се няколко текущи въпроси ,както и редовните задачи ,късаещи Закрилата на децата в България.
Предоставям част от въпросите,които се обсъждаха. Hug

            Проект „Детство за всички”.Стартирал е и се работи по него и в момента.

Период за изпълнение:   Юни 2010 – ноември 2014   
Продължителност:   54 месеца
Конкретен бенефициент   Държавна агенция за закрила на детето
Партньори:
      Агенция за социално подпомагане
   Министерство на здравеопазването
Целева група:
•   Деца и младежи с увреждания, настанени в специализираните институции за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) и за деца с физически увреждания (ДДФУ) и деца с увреждания над 3 години, настанени в домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД);
•   Деца с увреждания в общността;
•   Семейства на деца с увреждания;
•   Персонал, ангажиран в социалните услуги за деца.

Цели на проекта и очаквани резултати:

Основната цел на проекта - Да се планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани институции за деца.

Конкретни цели:
•   Да се подготви процеса на деинституционализация за децата с увреждания, настанени в институции чрез индивидуален подход към нуждите на всяко дете.
•   Да се идентифицират подходящите социални услуги в общността и съответните целеви територии, в които те да бъдат разкрити.
•   Да се създадат условия за активно включване на заинтересованите страни, привличане на местните общности и повишаване на гражданското участие в процесите на подкрепа и социално включване на децата от специализираните институции.
•   Да се популяризира новата философия за грижа за децата с увреждания с акцент върху превенция на рисковете от изоставяне, ранна интервенция и подкрепа на семействата.
•   Да се разшири обхвата на приемната грижа.
•   Да се подкрепят кандидат осиновители на деца с увреждания.
•   Да се създадат предпоставки за повишаване на мотивацията и професионалните умения на персонала, ангажиран с предоставянето на социални услуги за целевата група.
•   Да се подпомогне и ускори процеса на закриване на специализираните институции за деца с увреждания.


Следващите разисквания бяха по темата:

Наблюдение върху прилагането на Координационния механизъм/КМ/  при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция.

И последната,но най-важна част късаеше
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НПЗД 2010 Г, МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2010.

ПРИОРИТЕТ І:
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА - ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

ПРИОРИТЕТ ІІ:
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА

ПРИОРИТЕТ III: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА

ПРИОРИТЕТ ІV: НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА

ПРИОРИТЕТ V: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРИОРИТЕТ VI: ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО

ПРИОРИТЕТ VІI: ПОДДЪРЖАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В ОБЛАСТТА НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕТЕТО

Надявам се ,пълната информация от заседанието скоро да е на сайта на ДАЗД(това не го ка4вайте в сайта  :35:)
Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 07 окт 2010, 21:38
Благодаря, мила! Вложихме много енергия и време, но дано финалът да си заслужава.
Ние Коледен базар не правим, но Великденския го чакаме с нетърпение. :hug: :hug: :hug:
Постнах и тук с идеята всички звена, които имат добри практики по инициативи да споделят и тук. Надявам се нямате против.


Ян4е,според мен,основно в тази тема е хубаво да се споделя,защото ина4е настава безумно обикаляне по темите и загуба на всякаква представа кой,какво,защо :twisted:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 07 окт 2010, 21:42
Аз пак да си продължа с малко администаривни,но много важни за вси4ки нас работни моменти :twisted:

Днес на заседанието в ДАЗД представител на Омбудсмана връ4и на вси4ки присъстващи "обръщение " от името на Омбудсмана (бивш ве4е)на РБългария.

Можете да го видите на сайта им,интересно е  :mrgreen:

http://www.ombudsman.bg/news/761

В дясно на страницата е целият текст от "обръщението" :peace:
Предстоят заседания по темата и ще сме поканени да се вклю4им :peace:

Толкоз от мен,искам да се гръмна :2gunfire:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 07 окт 2010, 21:54
Утре инфото ще е на сайта
Браво Рос, колкото малко тръбим, че сме членове на този съвет, и че ти основно си участника в него, това е голямо признание за работата ни и аз те обчам, защото знам колко тежка е тази задача, колко много се подготвяш, колко активно участваш и че ние сме част от колелото, което лека полека се задвижва. Знам какво ти струва цялото това нещо и те обичам, и ти пожелавам да си здрава и щастлива душо :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 07 окт 2010, 22:22
Ок Крис,каквото прецениш ка4и,аз съм писала основното.Цялата документация от днес е във файловете от ДАЗД ,които пуснаха.
Като се видим ще ви обясня,много е заплетено.

Това,което днес попитах и  ми бе отговорено е 4е,до 2013 г.НЯМА да има регистър(единна информационна система) на хората с увреждания.Разбирайте и деца с увреждания.
Има и един много интересен документ за теб(за сайта) в пощата.Имаме отговор от МС,безумен е и ще пиша пак обратно.Искам да го ка4им и него на сайта.Срамота е просто,нямам думи......


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пт, 08 окт 2010, 13:56
Ок Крис,каквото прецениш ка4и,аз съм писала основното.Цялата документация от днес е във файловете от ДАЗД ,които пуснаха.
Като се видим ще ви обясня,много е заплетено.

Това,което днес попитах и  ми бе отговорено е 4е,до 2013 г.НЯМА да има регистър(единна информационна система) на хората с увреждания.Разбирайте и деца с увреждания.
Има и един много интересен документ за теб(за сайта) в пощата.Имаме отговор от МС,безумен е и ще пиша пак обратно.Искам да го ка4им и него на сайта.Срамота е просто,нямам думи......
Не мога да го кача, не е в текстов формат, Кари ще помага :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 08 окт 2010, 18:26
Днес с Таня бяхме в Доганово.
Запознахме с новият директор ,поговорихме си,представихме се и така......
Децата са здрави ,пак някои са с въшки,но този път поне не са вси4ки :mrgreen:Пак ще се 4истим,ясно е :twisted:
Имат някои нужди,които ще сложа в подходящата за това тема :peace:

Гери се обади,4е в Перник са така добре,както бяха и преди седмица.Нямат нужд аот нещо конкретно :peace:

Видяхме се и с Вера днес,която се готви усилено за предстоящият базар в София.ПОнеже е без компютър ,ще пуснем някои нужди за направата на сувенири, и който може ,моля нека й помогне с материали.Ще дам тел.й за контакт,а и се надяваме до дни да има компютър и да напуска темите за базарите.Базари ще има както всяка година до сега.

За Вера са необходими:

бял латектс
бяла акрилна боя
коледно 4ервена акрилна боя
синя акрилна боя
златна и сребърна акрилна
ленти за панделки от плат(2 см.широки)
крушки

  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в сб, 09 окт 2010, 01:25
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН lavender !
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/EZYY/163a50e5.jpg)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в сб, 09 окт 2010, 09:18
Mnogo milo  ANTOM :hug: :hug: :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в сб, 09 окт 2010, 09:32
Росалинда, ЧРД мила моя. Знаеш, че те обичам, обичам, обичам, много те обичам. Още много по 5 години си пожелавам да сме една яка банда и ти да си начело, защото е за добро. Така че - жеая ти здраве и яки нерви мила моя, че с трима мъже на главата и нам си колко жени, направо си плачеш за здраве и нерви :love: :love:
И не е ли време да почерпиш все пак 8)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в сб, 09 окт 2010, 12:52
Росалинда, ЧРД мила моя. Знаеш, че те обичам, обичам, обичам, много те обичам. Още много по 5 години си пожелавам да сме една яка банда и ти да си начело, защото е за добро. Така че - жеая ти здраве и яки нерви мила моя, че с трима мъже на главата и нам си колко жени, направо си плачеш за здраве и нерви :love: :love:
И не е ли време да почерпиш все пак 8)


Ха,ха,ха..... :love:

Дай боже,с такива лъв4ета като вас.Пардон,лъвици :35:,все така бандата да се множи :mrgreen:

Ще 4ерпя на общофорумската среща,обещавам.По бастун и шал :hahaha:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в сб, 09 окт 2010, 15:50
МОми4ета :love:
Благодаря за прекрасната изненада ,много съм щастлива :hug:

А на Видин4анки,една ОГРОМНА цАлуФка  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lorys в сб, 09 окт 2010, 18:39
МОми4ета :love:
Благодаря за прекрасната изненада ,много съм щастлива :hug:

А на Видин4анки,една ОГРОМНА цАлуФка  :bouquet:

Роси ,честит рожден ден !
Да си ни жива и здрава ! Нали не се сърдиш за малката шегичка  newsm78  И не ни се карай ! :pray:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в ср, 13 окт 2010, 08:36
Бих искала днес точно в тази тема тук, специално да честитя рождения ден на Ани - antom.
Ани прекрасен човек си, за мен е истинска радост, че познавам теб и семейството ти, за това, бих искала да ви пожелая енергията, която има около вас, винаги да е толкова положителна, да си много здрава, дъщеря ти да стане министър на икономиката, както си пожела :lol:, а мъжа ти да ми го изпращаш от време на време да ми готви, щото Пловдив ми е далеко, а той готви уникално ;-)
Честит празник мила Ани :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в ср, 13 окт 2010, 22:17
Получихме официален отговор от Тракийския университет по повод Масларова и нейната преподавателска кариера. Можете да го видите тук http://fdbm.org/site2/content/view/594/2/lang,bg/ (http://fdbm.org/site2/content/view/594/2/lang,bg/).

Без коментар! Едно е сигурно освен медицина, сигурно преподават там и дипломация  :sick:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 14 окт 2010, 07:13
Днес е много важен ден за ДБМ, и се надявам, довечера официално да можем да съобщим много хубава новина :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: ИВКА 10 в пт, 15 окт 2010, 14:17
Видяхме се и с Вера днес,която се готви усилено за предстоящият базар в София.ПОнеже е без компютър ,ще пуснем някои нужди за направата на сувенири, и който може ,моля нека й помогне с материали.Ще дам тел.й за контакт,а и се надяваме до дни да има компютър и да напуска темите за базарите.Базари ще има както всяка година до сега.

За Вера са необходими:

бял латектс
бяла акрилна боя
коледно 4ервена акрилна боя
синя акрилна боя
златна и сребърна акрилна
ленти за панделки от плат(2 см.широки)
крушки

  :bouquet:
Какво количество бял латекс ще е необходимо?
Мисля,че ще мога да помогна и със панделките,говорим за тия дето се продават на ролца по дрогериите нали?
Преди време бях купувала по няколко метра от  от различни цветове за да майсторя панделки на щерката,обаче нещо ме домързя в крайна сметка та така си и стоят неупотребявани,ако ще свършат работа ще ги изпратя.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пт, 15 окт 2010, 15:16
ИВКА 10, латекс трябва малко 1л.(нещо такова), аз съм и обещала на Верка,че имам изостанал, но се бавим с доставката  :mrgreen:
За панделките всякакви влизат в употреба, защото gudzy е факир  :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пт, 15 окт 2010, 17:46
Ивка, този твой подпис е голяма радост за всички нас в ДБМ.
Поздрави на цялото семейство и много се радваме, че страхотното ти семейство скоро е се увеличи, голяма изненада, да знаеш :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: ИВКА 10 в пт, 15 окт 2010, 19:39
ИВКА 10, латекс трябва малко 1л.(нещо такова), аз съм и обещала на Верка,че имам изостанал, но се бавим с доставката  :mrgreen:
За панделките всякакви влизат в употреба, защото gudzy е факир  :peace:

Ще издиря панделките из къщи и тъй като не съм от София може ли на ЛС да ми изпратите адресче,ще изпратя едно скромно колетче.

Moon Walk Благодаря за милите думи и за нас беше голяма радост,като разбрахме,най-много се радват каката и баткото от предстоящото събитие. :)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в сб, 16 окт 2010, 10:44

Ето и хубавата новина:

На 14.10.2010г.фондация  "Движение на българските майки"(ДБМ) подписа договор с АСП за проекта "САМ - социална адаптация на младежи" , напуснали специализирани институции за отглеждане на деца, лишени от родитеслки грижи. Кандидатсвахме по ОП - "Развитие на човешките ресурси" и проектното ни предложение бе едно от 200-те, спечелило финансиране.

Ето малко инфо за проекта, който ще стартира в началото на м. Декември.

Проследяване и подпомагане на младежи, напуснали специализираните институции за отглеждане на деца (в това число и жени-майки).

Обща цел: Подобряване на качеството на живот на млади хора, отрасли в специализирани институции за отглеждане на деца.

Общата цел, ще бъде постигната чрез следните Специфични цели:

1.Независимост от системата на социално подпомагане и развиване на способности за самостоятелен живот, чрез полагане на достоен труд, срещу съответстващо заплащане;

2. Оказване на необходимата помощ и подкрепа на представители на целевата група по местоживеене, без да се изгражда форма на институционална зависимост, дори и за лимитиран времеви период.3. Повишаване на образователния и професионален статус на потребителите;

4. Превенция на изоставянето, чрез повишаване на родителския капацитет.
•   Оказване на подкрепа при самостоятелния живот по местоживеене на бенефициентите (собствени жилища, самостоятелни квартири, жилища на роднини и приятели) – помощ за намиране, устройване и поддържане на жилищно/и помещение/я;•   Социално, психологическо и юридическо консултиране;•   Оказване на подкрепа при довършване на образованието (ако се налага) и при повишаване на образователния ценз ( ако е приложимо);•   Повишаване на възможностите за професионална реализация – включване в професионални, компютърни, езикови и шофьорски курсове;•   Подкрепа при търсенето и намирането на работа;•   Консултативна и практическа подкрепа при отглеждането на дете/деца за бенефициентите-майки, с цел – превенция на изоставянето и придобиване на умения за добро родителство.•   Оказване на съдействие при необходимост от контакт между бенефициентите и държавни, общински и обществени структури и институции – общински регистри за кандидатстване за общински жилища, бюро по труда, училище и университет, отдели за социално подпомагане, банки, медицински и обучителни центрове и др.; •   Фамилно посредничество;•   Подкрепа за създаване на трайни навици, по отношение на бюджетирането на времето и парите на младежите-ползватели..•   Правилна организация на свободното време на потребителите – включване в спортни, художествени, артистични и др. (според интересите и потребностите) занимания. Организиране на пътувания  и екскурзии.

 

Не за първи път ДБМ ще участва в подобен проект и опита, натрупан през последните няколко години, като основни идеолози на проекта Защитено жилище "ЗАЕДНО" ( където ДБМ създаде и разработи цялата методика на работа в подобен тип социални услуги и където активно участваше в управлението на проекта и на фондацията) ни кара да вярваме, че ще успеем да предоставим адекватна подкрепа на младежите, напускащи домовете за сираци. Проекта ще бъде изцяло ръководен и управляван от "Движение на българските майки"(ДБМ) и е финансиран за 1 година, като се предвижда в него да бъдат включени 20 бенефициента.

 

Тук е мястото да изразим отново своята огромна благодарност на един човек, без когото ние нямаше да се справим - Гергана Пожарски, нашият Директор проекти. Със своите знания, умнеия, опит и най - вече отдаденост, Гери е човекът, който подготви и състави проекта, с който ще продължим да помагаме на онези, които ни събраха - децата лишени от родителски грижи. Гери, благодарим!

 

Ще ви държим в течение на развитието на проекта, който смятаме да продължим поне през следващите 5 години и отново ще разчитаме на Вашата подкрепа!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в нд, 17 окт 2010, 10:34
Криси,все такива новини да ни споделяш :crazy:
Истината е,4е тепърва ни 4ака сериозна работа и нови отговорности.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: mama_iana в нд, 17 окт 2010, 12:53
Поздравления за успеха! Браво на Гери!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: skorpion в пн, 18 окт 2010, 19:41
София, ние сме зад Вашия гръб и Ви следваме във всяко начинание! Възхищаваме се сериозно на постиженията, защото знаем каквоозначават за всички нас те! Поклон и   :bouquet: Гери е просто неописуема!  :D


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: vesi21 в нд, 31 окт 2010, 22:45
Видяхме се и с Вера днес,която се готви усилено за предстоящият базар в София.ПОнеже е без компютър ,ще пуснем някои нужди за направата на сувенири, и който може ,моля нека й помогне с материали.Ще дам тел.й за контакт,а и се надяваме до дни да има компютър и да напуска темите за базарите.Базари ще има както всяка година до сега.

За Вера са необходими:

бял латектс
бяла акрилна боя
коледно 4ервена акрилна боя
синя акрилна боя
златна и сребърна акрилна
ленти за панделки от плат(2 см.широки)
крушки

  :bouquet:
Какво количество бял латекс ще е необходимо?
Мисля,че ще мога да помогна и със панделките,говорим за тия дето се продават на ролца по дрогериите нали?
Преди време бях купувала по няколко метра от  от различни цветове за да майсторя панделки на щерката,обаче нещо ме домързя в крайна сметка та така си и стоят неупотребявани,ако ще свършат работа ще ги изпратя.


Трябва ли още нещо от списъка. Аз както писах, нямам време и сръчни ръце, но материали мога за закупя. Ако има от нужда ми пишете (най-добре на лични, че по-бързо ще реагирам).


Браво на ДБМ :hug: страхотни сте!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: gudzy в ср, 03 ное 2010, 16:17
Ама аз що не съм се разписала тука  :thinking:
vesi21 , ИВКА 10 , отивам да ви пиша на лични  :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 08 ное 2010, 21:20
Най-накрая :twisted:

http://www.btv.bg/news/bulgaria/obshtestvo/story/1952168763-Zapochvat_da_zakrivat_domove_za_detsa.html


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в ср, 10 ное 2010, 21:29
Днес, представители на фондация "Движение на българските майки" присъстваха на среща ,организирана от Омбудсмана на РБългария.Подробности ,свързани с естеството на срещата има в приложеният линк :peace:

http://www.ombudsman.bg/news/858Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: maman70 в чт, 11 ное 2010, 20:44
О, това за специалния детски съд е страхотна идея.
Харесвам много Константин Пенчев, мисля, че заслужаваше по-влиятелна длъжност. Но някои хора могат да изпълнят със съдържание дори формалните длъжности. Дано.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 11 ное 2010, 21:51
О, това за специалния детски съд е страхотна идея.
Харесвам много Константин Пенчев, мисля, че заслужаваше по-влиятелна длъжност. Но някои хора могат да изпълнят със съдържание дори формалните длъжности. Дано.

Аз нямам впе4атления от него,но досега тази институция само е декларирала присъствие,а не реална дейност.Надявам се това да се промени :pray:
Вси4ки НПОта имаха доста предложения по промени и законодателни политики,основно за децата.Надяваме се да се стиковат действията и да има резултат.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 11 ное 2010, 22:00
Днес пътувахме голяма банда до Перник и Трън.Постояхме при бебоците и после имахме идея да  издирим някои от децата ,които някога познавахме в Трън.Успяхме с помощта на социалните служби в града.

Изклю4ително емоционален ден ,който ме изцеди и ми напомни колко сме малки и незна4ителни :roll:И в същото време съм толкова щастлива от слу4ващото напоследък.....Бебетата,реформата,порасналите деца,пътуванията ни,спомените,преживяванията,колегите от отделите .Децата,които напускат институциите,моите приятели,директорите,персонала,отношението ,уважението.......

Труп съм :mrgreen:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Luminosa в пт, 12 ное 2010, 17:00
От днес ММка е горда мъжка майка на бебе Божидар! Бебчо се роди 3450, 51 см, нормално раждане! Кърмят се и са много щастливи! :-) Да са ни живи и здрави! Теди каза, че като се прибере ще качи снимки да го видим колко е хубав! :love: :love: :love:

П.С. Теди ми беше обещала да съобщи първо на мен и си изпълни обещанието! :mrgreen:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пт, 12 ное 2010, 17:11
От днес ММка е горда мъжка майка на бебе Божидар! Бебчо се роди 3450, 51 см, нормално раждане! Кърмят се и са много щастливи! :-) Да са ни живи и здрави! Теди каза, че като се прибере ще качи снимки да го видим колко е хубав! :love: :love: :love:

П.С. Теди ми беше обещала да съобщи първо на мен и си изпълни обещанието! :mrgreen:
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, ДОЖИВЯХХХХХХХХХХХ.
разплаках се от кеф.
Да и е жив и здрав, много се радвам.
Добре дошъл на Божидар :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 12 ное 2010, 17:46
ЕЕЕЕЕЕЕ,това май е най-4аканото бебе в ДБМ :35:

Тединка,бъдете благословени ,здрави и щастливи  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: gudzy в пт, 12 ное 2010, 18:36
Тединкааааааа, много те обичам, нали знаеш  :love: :love: :love:
Да сте живи и здрави и мноооооооооооого щастливи  :hug: :hug: :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Alex-Sofi в пн, 15 ное 2010, 15:55
http://www.facebook.com/cedar.bulgaria
момичета, тук търсят да наемат персонал 8 души, за един дом за деца със специални нужди, ще бъдат заплащани заплатите от Чедар организация....


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 15 ное 2010, 15:59
http://www.facebook.com/cedar.bulgaria
момичета, тук търсят да наемат персонал 8 души, за един дом за деца със специални нужди, ще бъдат заплащани заплатите от Чедар организация....

 newsm78
Da нямаш предвид Сийдър.....Не мога да отворя сега Фейсбук :twisted:
НО те са базирани в Кюстендил и там имат център ...

Ще боря фейса....Да не объркам някой  :crazy:

ДА,Сийдър са :peace:
няма да намерят в град като Кюстендил толкова такъв персонал :?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: MMka в пн, 15 ное 2010, 18:08
Много ви благодаря на всички за пожеланията и за всичко :hug: :hug: :hug: Благодарение на вас сега всичко е перфектно и бебо се чувства добре, аз също съм спокойна, че няма да е лишен от нищо  :love:
Вкъщи сме си. Добре сме си :)
Веси, спазвам обещанията си  :blush: То стана, че само на теб пратих смс, така че се оказа, че ти си вестителката :) А другата е Ивета, която видях, че е писала в отчетната  :hug:
Криска, не ти се обадих, защото почти нямам пари във ваучера, а трябва да звъня по педиатри, АГта  :ooooh: Хем се радвам, че се прибрахме, хем не - като знам какво ходене насам натам ме чака  :? А хич не искам да си оставям бебчо :(

Раждането мина бързо, ама тези контракции... ужасни бяха  :x Ама голяма работа, нали мина... И като излезе, охх...  :cry: Веси, нямаш идея какво щастие те очаква. Стига си се мотала  :naughty:
Хайде, стига съм писала излишни неща. Още веднъж огромно БЛАГОДАРЯ!!!Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Yummy_mommy в сб, 20 ное 2010, 17:36
Zdraveite mili mami!

Iskam da se vklucha kum DBM i pomagam za Burgas - kak moga da go napravia?

Predvaritelno blagodaria!

Pozdravi ot moreto :)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Luminosa в сб, 20 ное 2010, 18:00
Zdraveite mili mami!

Iskam da se vklucha kum DBM i pomagam za Burgas - kak moga da go napravia?

Predvaritelno blagodaria!

Pozdravi ot moreto :)


http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=511270.0  :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 03 дек 2010, 21:29
Последните седмици посетихме няколко пъти децата от ДМСГД Св.Параскева и ДМСГД гр.Перник.Децата са здрави,но някъде грипа върлува .Хубавото е ,4е в момента нямат нужда от лекарства.

Ходихме и до гр.Трън миналата седмица ,искахме да издирим някои от децата,които бяха в дома.Уви,не особено успешно,ифото е доста оскъдно ,но все пак ходенето не беше напразно :peace:

Подпомагаме и младежите от ЗЖ според нуждите им и тяхното ежедневие.5 от тях на 8ми заминават за два дни до Брюксел,по покана на наша партньорска организация.

Предстоят и базари....... :mrgreen:

Извинявам се за краткото инфо,но времето не стига  :twisted:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в нд, 19 дек 2010, 00:38
В петък,17.12 .ходихме на тържеството на децата от дома в Доганово.
Отново се видяхме със сладурите и се забавлявахме.Полу4иха много подаръци,а най-радостното е,4е някои деца ве4е са в приемни семейства :hug:

В сряда отново ще ходим на тържества :)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Sneji в нд, 19 дек 2010, 03:04


В сряда отново ще ходим на тържества :)

Роси, ще можеш ли после да ни дадеш някаква информация за картичките, повечето би трябвало вече да са получени  :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в нд, 19 дек 2010, 16:26


В сряда отново ще ходим на тържества :)

Роси, ще можеш ли после да ни дадеш някаква информация за картичките, повечето би трябвало вече да са получени  :hug:

Забравих да питам в петък в Доганово :roll:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Sunnily* в пн, 20 дек 2010, 11:08
Пак да попитам  - тържество в Света Параскева ще има ли? И понеже не знам дали Кари ми имаш актуален телефон ще го постна тук с молба да ми звъннете момичета ако ще се ходи в дома  :pray:

0885242869

 :love:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пн, 20 дек 2010, 21:21
Пак да попитам  - тържество в Света Параскева ще има ли? И понеже не знам дали Кари ми имаш актуален телефон ще го постна тук с молба да ми звъннете момичета ако ще се ходи в дома  :pray:

0885242869

 :love:

Съни, ще ти звънна утре сутрин.   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в ср, 22 дек 2010, 16:47
Днес бяхме в ДМСГД Св.Параскева на КОледно тържество и в ДМСГД гр.Перник

В Перник както винаги настроението беше на ниво.Постояхме ,помогнахме на персонала,поиграхме .....
Присъствахме на една (за мен) уникална сцена.Осиновяваха едно моми4енце,много мъни4ко.....Майката излъ4ваше най-щастливата усмивка ,която някога съм виждала....Излъ4ваше една неземна радост.Д-р Веселинова им плисна вода на излизане и ги изпрати с думите:"Няма по-прекрасен Коледен подарък от този.Бъдете здрави...."
Ние с Гери едва не се разциврихме ,а усещането беше ......не мога да го опиша :roll:

Кари,кажи за Св.Параскева :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в ср, 22 дек 2010, 18:01
Гери каза, че е като раждането.....и че майката е изглеждала като родилка, а не като осиновителка.....тоест разлика няма.
Радвам се Роска, хубави новини, все по - често да са такива:)
Ти игра ли си с малката скица, гони ли и топките пак по пода :35:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в чт, 23 дек 2010, 06:45
В Света Параскева на коледното тържество имаше доста гости, май бяха повече от децата  :crazy: Там има малко болни дечица и затова Дядо Коледа отиде при тях след тържеството, а на самия празник бяха по-малкко деца. Персонала се беше маскирал и изнесоха предстваление на децата, малките също участваха, като предимно танцуваха. Имаше и родители на дечица, не разбрах обаче в суматохата дали са приемни или биологичните, което при всички положения е добре. Определено се усеща огромна разлика от предишни години   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в сб, 25 дек 2010, 09:29
Честито Рождество Христово на всички! С пожелания думите и делата на Господ Исус Христос, да са винаги в сърцата ви и да ги следвате, за един по - добър и по - мирен свят! Бъдете здрави.  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: jenia vulova в ср, 29 дек 2010, 21:56
Днес бяхме в ДМСГД Св.Параскева на КОледно тържество и в ДМСГД гр.Перник

Присъствахме на една (за мен) уникална сцена.Осиновяваха едно моми4енце,много мъни4ко.....Майката излъ4ваше най-щастливата усмивка ,която някога съм виждала....Излъ4ваше една неземна радост.

Ooooo, с моето живо въобръжение си представих ситуацията ... щастлива съм :)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в ср, 29 дек 2010, 22:38
Днес бяхме в ДМСГД Св.Параскева на КОледно тържество и в ДМСГД гр.Перник

Присъствахме на една (за мен) уникална сцена.Осиновяваха едно моми4енце,много мъни4ко.....Майката излъ4ваше най-щастливата усмивка ,която някога съм виждала....Излъ4ваше една неземна радост.

Ooooo, с моето живо въобръжение си представих ситуацията ... щастлива съм :)

Следващият път с мен, да си циврим колективно :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 30 дек 2010, 22:00
Искаме с огромна радост да споделим,4е ето тази фирма

http://www.sas-automotive.com/

4рез българският студент,работещ в нея -Димитър Куцаров, ДАРИ за проекта в ДМСГД Св.Параскева на ДБМ София сумата от 10 000 Е!

Митко,благодарим ти за доверието  :bouquet:
Благодарение на тези средства и средствата от Коледната ни инициатива проектът продължава още поне година :twisted:Ще бъдат назна4ени и нови хора  :hug:Те ще запо4нат работа в ДМСГД Св.Параскева около 10.01.2011г.
Което озна4ава,4е децата в дома няма да бъдат лишени и за минута от полагащите им се грижи и занимания.Особени тези с увреждания ,които са със   специални потребности :peace:Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Alex-Sofi в чт, 30 дек 2010, 22:17
Искаме с огромна радост да споделим,4е ето тази фирма

http://www.sas-automotive.com/

4рез българският студент,работещ в нея -Димитър Куцаров, ДАРИ за проекта в ДМСГД Св.Параскева на ДБМ София сумата от 10 000 Е!

Митко,благодарим ти за доверието  :bouquet:
Благодарение на тези средства и средствата от Коледната ни инициатива проектът продължава още поне година :twisted:Ще бъдат назна4ени и нови хора  :hug:Те ще запо4нат работа в ДМСГД Св.Параскева около 10.01.2011г.
Което озна4ава,4е децата в дома няма да бъдат лишени и за минута от полагащите им се грижи и занимания.Особени тези с увреждания ,които са със   специални потребности :peace:ех, че хубав Новогодишен подарък - Браво на фирмата, браво на студента !  :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 30 дек 2010, 22:21
Новината е .........разбиваща.Първо инфото,а сега и парите са в сметката :mrgreen:
Вързахме бюджета то4но както трябваше.Тепърва ни 4ака много работа.......


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в чт, 13 яну 2011, 23:12
СПЕШНО се търсят очила за ски за Янко( младеж който напусна Защитеното жилище),той учи в Национална спортна академия и заминава на задължителен зимен курс. Фондация "Движение на българските майки", чрез свои дарители успя да набави цялата екипировка, която му е необходима без очилата. Ако някой има да му даде, даже и на заем за 10 дена или може да му подари, нека се свърже с Каролина Шойлева - 0894 606 175 или Роси Букова- 0894 606 188


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: jenia vulova в пн, 17 яну 2011, 10:04

Вързахме бюджета то4но както трябваше.Тепърва ни 4ака много работа.......

Нещата винаги се получават както трябва , особено щом идеята се осъществява с любов  :)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в вт, 18 яну 2011, 21:19
В момента има обявени грипни карантини в няколко дома и известно време няма да ходим в бебешките домове.Децата са болни и .......дано се оправят бързо :pray:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в нд, 23 яну 2011, 19:33
ВАЖНО!!!

Опровержение

Опровержението е по повод научената информация днес, за жена представяща се от името на Движение на българските майки на територията на гр. Пловдив и събираща пари от наше име. Искаме да съобщим, че ДБМ - звено Пловдив, не познава въпросната жена и никога не сме упълномощавали никой да събира каквото и да е от наше име. Както и никой от нас не е събирал нищо по въпросния начин!!!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в ср, 02 фев 2011, 08:40
http://fdbm.org/site2/content/view/604/2/lang,bg/ (http://fdbm.org/site2/content/view/604/2/lang,bg/)
Мили хора, преди нова годин, в цялата лудница, някои от нас участваха и в обучение за "Мениджмънт на добровлци". Повече инфорация в сайта ни. Беше много интересно и полезно, надявам се, скоро колегите да започнат да правят такив аобучения и в други градове.

Благодарим , отново на колегите от Българска агенция за развитие, за отличнат аорганизация наобучението!   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: *BABY* в вт, 08 фев 2011, 00:21
Здравейте момичета  :) не съм се включвала до сега в темата, но не знам къде да попитам и ако въпросът ми не е за тук, искренно се извинявам.
В момента сме на гости в гр.Кърджали и днес излязох на разходка с малките по центъра. Спря ни ето този човек, представящ се като доброволец на Фондация "Горещо сърце"
http://www.marica.bg/show.php?id=40360
и след история, че събира парички за лечение на едно момиченце с церебрална парализа ме запита дали мога да отделя един лев, за да помогна. Тъй като с двете ми принцеси всичко, което ни е излишно и вече малко го даваме на други дечица, а и превеждаме парички по различни сметки(които сме видяли в нета или по ТВ като призив), решихме днес да дадем "на ръка". Дадох, не един, а два и малките бяха много радостни, че помагат на друго детенце. Сега, обаче водена от вътрешно усещане, че нещо не беше наред, реших да проверя какво ще излезе на търсачката за тази фондация, попаднах и на този материал. Безкрайно съм разочарована :( Чувствам се излъгана и много ядосана от лицемерието на този човек :x Въпросът ми е - мога ли да сигнализирам някъде за него? В някаква институция, или единствено в полицията. Ако е от значение - имаме си две от въпросните картички. Просто не искам да взима и на други мами пари по този начин. Та той ги краде от децата ни. А като си помисля, че ги дадох на принцесите ми да му ги дадат  :x  Просто нямам думи...


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: _Buffy_ в вт, 08 фев 2011, 12:46
Здравейте момичета  :) не съм се включвала до сега в темата, но не знам къде да попитам и ако въпросът ми не е за тук, искренно се извинявам.
В момента сме на гости в гр.Кърджали и днес излязох на разходка с малките по центъра. Спря ни ето този човек, представящ се като доброволец на Фондация "Горещо сърце"
http://www.marica.bg/show.php?id=40360
и след история, че събира парички за лечение на едно момиченце с церебрална парализа ме запита дали мога да отделя един лев, за да помогна. Тъй като с двете ми принцеси всичко, което ни е излишно и вече малко го даваме на други дечица, а и превеждаме парички по различни сметки(които сме видяли в нета или по ТВ като призив), решихме днес да дадем "на ръка". Дадох, не един, а два и малките бяха много радостни, че помагат на друго детенце. Сега, обаче водена от вътрешно усещане, че нещо не беше наред, реших да проверя какво ще излезе на търсачката за тази фондация, попаднах и на този материал. Безкрайно съм разочарована :( Чувствам се излъгана и много ядосана от лицемерието на този човек :x Въпросът ми е - мога ли да сигнализирам някъде за него? В някаква институция, или единствено в полицията. Ако е от значение - имаме си две от въпросните картички. Просто не искам да взима и на други мами пари по този начин. Та той ги краде от децата ни. А като си помисля, че ги дадох на принцесите ми да му ги дадат  :x  Просто нямам думи...


Доколкото разбрах от тази публикация, все още не е изяснено дали наистина човекът е измамник, или историята с детето е истинска. Не пише  подробдности. Но това, че работи към фондация какво лошо има ? Може би трябва да изчакаме да видим крайния резултат от проверката на полицията.  :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Горгона Медуза в пт, 11 фев 2011, 12:06
Преди Нова година писах на lavender  с предложение да четем приказки на децата от някой дом. Какво стана с идеята ми, отплува ли?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 11 фев 2011, 21:59
Преди Нова година писах на lavender  с предложение да четем приказки на децата от някой дом. Какво стана с идеята ми, отплува ли?

Ne,ne  e.

Но нямаме възможност да осъществим(помогнем,съдействаме) идеята в момента :roll:Домовете,с които работим са извън Сф ,а децата са или до 3 г.,или над 8г.

Мога да разпитам още ,но за да има ефект трябва да се ходи доста редовно,ще можете ли(ако е извън Сф)?
 :hug:Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в сб, 12 фев 2011, 21:33
ТЪЖНА ВЕСТ
С оргромна болка искаме да ви съобщим, че днес ни напусна завинаги Емил Дунчев - колегата, приятеля, бащата на многото деца и младежи, за които се грижеше през годините.
Вярваме, че душата му е на едно по-добро място и ще бъде винаги със нас.
Ще ни липсваш, ЕМО!
ПОКЛОН!
 


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в нд, 13 фев 2011, 00:13
Сбогом Емо :cry:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: AnMary в нд, 13 фев 2011, 00:23
Поклон! Ще ми липсва този страхотен човек!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 14 фев 2011, 21:25
Днес се разделихме с един страхотен 4овек.
Днешния ден ще помним дълго,а делата на 4овека Емил Дун4ев- завинаги.
Неговите деца,онези,които той направи истинкси стойностни  бяха днес до него,за последен път.
Ние,тези,които той нау4и на много ценни житейски истини ,ще пазим в сърцата си неговата лъ4езарна усмивка ,борбеност ,сила ,любов ..........

Обещахме си днес ,4е името му ще е живо ,обещахме си ,4е делата му няма да се забравят и си обещахме да продължим да сме до тези,които той възпита и отгледа като свои.

Днес,последно сбогом си взеха порасналите деца от дома в с.Доганово,колегите му от дома,младежите от ЗЖ Заедно,близки,роднини,колеги,просто хората,на които толкова много ще е нужен.....

Фондация "ДБМ " днес взе решение да у4реди стипендия на името на Емил Дун4ев .
Стипендията ще се дава на деца и младежи,отглеждащи се  в дома в с.Доганово и на бивши възпитаници на ЗЖ Заедно.
Подробностите ще изясним допълнително и ще бъдат оповестени официално.

Извиняаваме се за тъжните постинги напоследък,но това е живота.
От утре ,заради децата,заради Емо,заради нас самите ......продължаваме  както до сега,

Ани,благодарим за подкрепата днес,сами нямаше да се оправим ,а и усещането за близки хора в така непозната обстановка е много ценно за нас.
ПЛОВДИВ,благодарим  :bouquet:


Емо ни нари4аше "нежната лавина".......Емо казваше :"стандартите за добри социални работници са:1.Да нямат цици.2.Да имат сложни фамилни имена.3.Да оби4ат Емо Дун4ев!......Абе ,вие май вси4ки сте такива........"

На връщане днес от Пловдив се смяхме в колата,спомнякйи си онези весели и хубави мигове.Имам 4увството ,4е светът не е същия,4е няма кой да замести НЕГО!
Най-трудно бе за децата ,имаше много младежи,пла4ещи и невярващи ,4е БАЩА им ве4е го няма.Ние от събота се опитваме да свикнем с мисълта за отсъствието му.Ще е много трудно,но ще се опитаме да му покажем ,4е има кой да продължи делата му.

Помнете този 4овек :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: AnMary в пн, 14 фев 2011, 21:37
Роси, няма да мога да забравя Дунчев. Поклон!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в вт, 15 фев 2011, 00:35
Момичета, знам, че темата е работна, но ще си позволя да ви разкажа една притча-

Двама приятели вървели през пустинята.По пътя избухнал спор и единия зашлевил шамар на другия.Пострадалият,без дума да обели,седнал и написал на пясъка:"Днес моят най-добър приятел ме удари!"
Продължили напред и стигнали до един оазис,където влезли да се изкъпят.Оскърбеният приятел внезапно започнал да се дави,но навреме бил спасен от другаря си.Когато се посъвзел,грабнал камата си и написал на един камък:"Днес моят най-добър приятел ми спаси живота!" Заинтригуван,приятелят му го попитал:
"Защо,след като те нагрубих-писа на пясъка,а сега пишеш върху камък?"
Засмян,другарят му отговорил:
"Когато,някой добър приятел ни засегне,трябва да напишем това на пясъка,където вятърът на забравата и прошката ще го заличат.Но от друга страна,когато ни се случи нещо голямо и прекрасно,трябва да го гравираме на камъка на сърцето,където никой вятър не може да го заличи..."

Роси, с голямото си сърце и с делата си, Емил Дунчев е накарал толкова много приятели да гравират името му на камъка на сърцето си , че не трудно.... направо е невъзможно да бъде забравен!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: МЕРЕЛИН в вт, 15 фев 2011, 09:48
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/jC4P/7653f316.jpg)

ТОЙ бе от хората,които завинаги оставят следа в сърцето ти и за които винаги мислиш с усмивка(((
още не мога да повярвам :cry:спомням си последният ни телефонен разговор.....ПОЧИВАЙ В МИР ,ЕМО!

П.С Идеята за стипендията е страхотна-той заслужава напълно!а за" Нежната лавина"-не съм го гледала отдавна,изгубила съм диска при многото си премествания-не го намерих никъде ка4ен :(-моля ви ако някой го има и може да го ка4и някъде :pray:искам да го гледам пак и да го имам!това е много силен филм!пък и съм сигурна,4е доста от моми4етата ,които се присъединиха по-късно-не са го гледали!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пн, 21 фев 2011, 11:52
СЪОБЩЕНИЕ
На 25 Февруари (петък) от 11:00 часа ще се състои дългочаканата от всички ни среща за нови доброволци в гр.София. Молим, всички които са изявили желание последните 3 месеца да станат доброволци в ДБМ, да се свържат с нас за да им кажем къде и как да дойдат. Тел за връзка 0894 606 175 –Каролина или ми напишете бележка тук.

  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 24 фев 2011, 22:18
В4ера бяхме при децата в Доганово.
Сладурите са здрави :love:
Играхме,писахме домашни,говорихме си за предстоящата екскурзия,която ще организираме с помощта на парите от българските студенти,които са в Германия.

Наетия персонал в ДМСГД Св.Параскева след КОледните инициативи работи ве4е ,моми4етата се справят отли4но,децата се 4увстват добре,скоро ще има и изготвен работен от4ет за първите месеци от новата година.Предишните от4ети са на страницата ни .

Децата от Перник ве4е са здрави и  ще подновим посещенията .Вдигната е карантината ,оправят се и скоро ще ги посетим.

Днес се състоя първото  за годината заседание на НС за закрила към ДАЗД.ДБМ бе представена  Росица Букова  .Въпросите,които бяха обсъждани ще добавим след като  ДАЗД ги ка4и на сайта си.
В общи линии ....бяха приети Националната програм за закрила за 2011 ,както и новите критерии за избор на НПО в НС за закрила към ДАЗД.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 24 фев 2011, 22:24
Снежи,благодарим за безрезервната помощ и подкрепа  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 10 мар 2011, 14:00
Eto porednite dobri novini :hug:

http://www.unicef.bg/bg/news/za-purvi-put-v-bulgariya-dve-bebeta-sa-nastaneni-ot-rodilen-dom-v-priemni-semejstva


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 17 мар 2011, 16:53
На 16.03 представител на ФДБМ у4аства в среща и обсъждане по повод новите критерии за избор на НПО в НСЗД.

http://www.sacp.government.bg/novini/2011/03/17/v-dazd-se-provede-obszhdane-za-izbor-na-chlenove-n/


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Klemy в сб, 26 мар 2011, 21:50
Момичета, няма ли да има Великденски базар? Втори път гледам за тема, но така и не откривам. Може и нещо да пропускам.  :thinking: Но така или иначе, може ли ако ще има да ме светнете до коя дата трябва да са готови нещата за базара, за да се задействам.
Благодаря! :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в сб, 26 мар 2011, 22:59
Момичета, няма ли да има Великденски базар? Втори път гледам за тема, но така и не откривам. Може и нещо да пропускам.  :thinking: Но така или иначе, може ли ако ще има да ме светнете до коя дата трябва да са готови нещата за базара, за да се задействам.
Благодаря! :hug:

В София-не,няма да има.
Ще има в Пазарджик,Русе,Бургас :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в вт, 29 мар 2011, 23:37
На 01 и 02.04 .предстои  годишната екскурзия на децата от дома в с.Доганово,която ФДБМ организира с помощта на българските студенти в Германия.

Маршрута е:

с. Доганово - Мелник - Роженски манастир - Петрич - Мелник - Сандански - с. Доганово
За обектите, които  ще се  посетят ще  сътрудничат от благоевградския православен център, от там ще  осигурят и човек, който да разкаже на децата повече за манастирите и църквите в околността.

Е,приятно прекарване на дечурлигата :mrgreen:.
Днес бяхме в Доганово,здрави са,кипят от енергия и чакат да дойде петък :twisted:
Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в вт, 05 апр 2011, 13:16
Очерци по Догановските екскурзии.  :mrgreen: Следващия текст е написан от една от двете доброволки придружили децата от Доганово на годишната им екскурзия подарена от българските студенти живеещи в Германия, със средства от Коледния им благотворителен базар.

Снежи, благодаря за хубавия разказ, искрено му се насладих и се радвам, че са се забавлявали децата   :bouquet:

Снежи, Жени,  освен това, ви благодарим, че отделихте от времето си да придружите децата и да ги забавлявате!   :bouquet:   :bouquet:   :bouquet:

"„Ех, како, беше много хубаво...”
След няколко промени в маршрута, в крайна сметка екскурзията на децата от с. Доганово протече в следната последователност:  Доганово – Кресна – Мелник (настаняване в хотела) – Рупите – Мелник (нощувка). На следващия ден: Мелник – Роженски манастир – Сандански – Доганово.
Решихме просто да създадем приятни емоции на децата с игри на воля и усмивки и за това отделихме повече внимание на парковете, но не пропуснахме и културно – исторически забележителности.
Огромната си благодарност изказваме на дарителите, направили възможно това щастие за децата. Средствата са осигурени от фондация „Бай Ганьо”, набрани от благотворителна  коледна инициатива от българските студенти, живеещи в Германия.
На 1 Април още ранната сутрин обещаваше слънчев ден. Потеглихме от София с автобуса към Доганово аз и Жени (и, разбира се, шофьорът). Пристигнахме, поздравихме директора на дома Г-н Ангелов и възпитателите, които вече даваха наставления на децата, грижливо ги подреждаха в редица по двама, а медицинската сестра им даваше медикаменти, за да не им става зле по пътя. През това време с Жени се качихме да се видим и с децата, които остават в дома, напрегръщахме ги, раздаваха се и целувки, но трябваше все пак да тръгваме и се върнахме на двора. Там вече готови ( кой ходил за последно до тоалетна, кой не си взел връхна дрешка и се качвал до стаята), изслушали наставленията на възпитателите, децата се настаниха в автобуса, подредени по степен на издръжливост на пътуване (или по-скоро обратно на издръжливостта). Шофьорът беше подготвил предната вечер детски филмчета – едни от най -сполучливите, на които и възрастните да не скучаят. И потеглихме.
Пристигнахме в Кресна, където ни чакаха от Благоевградския Православен Център. Показаха на децата карта на България, за да ги ориентират къде са. Посещението на църквата „Св. Йоан Рилски” и костницата в храма беше съпроводено с разказ за структурата на църквите и названията на отделните им части. Впечатлени от костницата, потеглихме от Кресна към Мелник.
В хотел Деспот Слав ни посрещнаха много любезно, както управителят, така и останалият персонал. Възпитателите настаниха децата, а ние уговорихме подробностите. Обядвахме, дадохме малко време за съвземане и потеглихме към Рупите, където видяхме къщата на баба Ванга, храмът „Св. Петка Българска” и после волна програма из парка. Там май беше най – весело! Всеки търча на някъде – едни гониха рибки из минералните изворчета, други се разхождахме боси по свежата трева, трети правиха снимки, ходиха при фазаните, бъркаха във водата да видят дали все пак е толкова топла, колкото пише, проверяваха дали бамбукът е толкова здрав и се огъва, колкото са чували... Прекарахме си чудесно.
Върнахме се в Мелник, вечеряхме, имаше невероятно вкусен сладоледен десерт и децата се качиха по стаите, по-големите отидоха да се разходят, а възрастните останахме на масата да опитаме от мелнишкото вино. По време на разходките ми по етажите се чуваха музика, стъпчици на боси крачета от една стая в друга, някои играеха карти, всеки искаше да си покаже стаята, а стаите наистина бяха хубави – с различно разположение, различни цветове и както се установи от всички на следващата сутрин – много удобни легла. С Жени и големите момичета се лакирахме и поговорихме за женски неща като гримове, прически, лакове, маникюр, после се върнахме на масата в ресторанта и не след дълго се предадохме на умората и съня.
В събота се събудихме изненадващо свежи и наспани, закусихме вкусни пържени филийки, приготвихме багажа и тръгнахме отново. Отидохме до Роженския манастир, прочетохме историята, запалихме свещички, разгледахме и се отправихме към Сандански.
Времето беше чудесно – топло, безоблачно, тихо. Обядвахме приготвената суха храна от хотела в парка и имаше игри и снимки. Почерпихме се със сладоледи, някои седнахме и на приятните външни масички на заведенията, поиграхме, потърчахме и стана време за отпътуване.
По пътя се чуваха детските гласове с реплики като: „Како, кога пак ще ходим?”, „Како, кога ще дойдете да ни видите?”, „Како, сега с нас до дома ще дойдете ли?”. Кога пак ще ходим и кога ще ходим да ги видим бях въпроси, задавани десетки пъти, а обикаляйки по седалките да си говорим с децата, накрая седнах доедно от децата, което така искрено въздъхна: „Ех, како, беше много хубаво, нали...”

СНЕЖИНА КОЦЕВА –ДОБРОВОЛЕЦ "


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в вт, 05 апр 2011, 13:48
С деца е винаги много хубаво....нали...
Снежи, Жени, страхотно, с удоволствие прочетох разказа....Много се радвам и още веднъж благодаря на студентите в Германия, че за втора година направиха това пътуване възможно:)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в вт, 05 апр 2011, 13:53
Всъщност ние защо оставаме по назад :mrgreen:
В неделя пък четирима дребосъка от ДМСГД Св. Параскева, заедно с моя милост, Кари, Роси и Янко ( един от младежите ни от проекта САМ) бяхме на куклен театър в театър София. Е, театъра не беше много куклен и много много децата не го разбраха, но пък прекарахме няколко славни часа заедно, които ни доказаха, как четири запетайки могат да изпотят 3-4 попорастанли хора. Но пък бяха най - послушните мишоци на земята, които успяха във всеки трамвай и рейс да ни осигурят помощници, които да ги свалят и качват. Всъщност трамваите им харесаха повече от театъра :mrgreen:, а за нас бяха истинско изпитание на човешките умения. Но се радваме, че изведохме децата от дома, съжаляваме, че можехме да изведем само четирима, а другите останаха в дома, но със сигурност ще има следващ път и той ще бъде скоро, като смятаме да се вихрим в зоопарка и каките и батковците от проекта САМ да ни помагат, всеки хванал по едино сладурче за ръчичка:).


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в вт, 05 апр 2011, 16:42
Всъщност ние защо оставаме по назад :mrgreen:
В неделя пък четирима дребосъка от ДМСГД Св. Параскева, заедно с моя милост, Кари, Роси и Янко ( един от младежите ни от проекта САМ) бяхме на куклен театър в театър София. Е, театъра не беше много куклен и много много децата не го разбраха, но пък прекарахме няколко славни часа заедно, които ни доказаха, как четири запетайки могат да изпотят 3-4 попорастанли хора. Но пък бяха най - послушните мишоци на земята, които успяха във всеки трамвай и рейс да ни осигурят помощници, които да ги свалят и качват. Всъщност трамваите им харесаха повече от театъра :mrgreen:, а за нас бяха истинско изпитание на човешките умения. Но се радваме, че изведохме децата от дома, съжаляваме, че можехме да изведем само четирима, а другите останаха в дома, но със сигурност ще има следващ път и той ще бъде скоро, като смятаме да се вихрим в зоопарка и каките и батковците от проекта САМ да ни помагат, всеки хванал по едино сладурче за ръчичка:).В тоя ред на мисли, искам да БЛАГОДАРЯ НА ЛЮСИ, която ни осигури билетите!   :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в вт, 05 апр 2011, 23:00
Оооооооооо,купонджийките :love:
Няма по-добра новина за ушите ми от щастливи деца :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: iveeeta в вт, 05 апр 2011, 23:08
Ей, насълзих се и ме налегнаха спомени....  :love: :love:
Много приятно беше с децата от Доганово на път  :love: :hug:!
Те едва ли ме помнят, но да ги нагушкате от мен.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: jenia vulova в вт, 05 апр 2011, 23:21
но със сигурност ще има следващ път и той ще бъде скоро, като смятаме да се вихрим в зоопарка и каките и батковците от проекта САМ да ни помагат, всеки хванал по едино сладурче за ръчичка:).И аз, и аз :)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: jenia vulova в вт, 05 апр 2011, 23:23
Те едва ли ме помнят, но да ги нагушкате от мен

Ами мен ме изнедаха с констатацията- ''Хм, ти беше с нас и на предишната елскурзия , нали ''   :lol:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в вт, 19 апр 2011, 15:36
Скъпи приятели, днес посетихме нашата бъдеща майка от Трън, която подпомагаме по проекта САМ. Съвсем скоро, до края на м. май очаква своето второ бебче, за сега момче, по данни на видеозона:). Осигурили сме и количка и известно количество дрехи за бебето, но има нужда от повивалник, още бебешки дрешки, пеленки, всички видове бебешки принадлежности, бебешка козметика.Памперсите ще и бъдат закупени от нас, но ако някой от вас разполага с тези неща и не са му нужни, нека ни пише тук, за да му дадем адреса и в Трън и да и ги изпрати. Също така, за по - голямото си детенце, което е на 2 годинки има нужда от лекарства - основно нурофен или панадол, капки за нослето, витамини. Предварително ви благодарим!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 21 апр 2011, 08:03
Вчера посетихме бебешкия дом в гр.Перник.Бебоците са здрави ,имат си всичко,намаляват като брой ,което е супер радостно.Дома ще се преструктурира и в момента се работи в тази посока.
Поиграхме с големите ,сложихме ги да спят и после нагушкахме най-малките :twisted:

Занесохме козунаци и безалкохолно на децата и на персонала.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: _Buffy_ в чт, 21 апр 2011, 09:26
Браво момичета, страхотни сте !   :bouquet: :hug:

Поклон пред труда и упоритостта ви !!!   :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: mama_iana в чт, 21 апр 2011, 19:43
За жалост децата в бебешки дом в Пазарджик запазват и  увеличават бройката си - 65 са


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 21 апр 2011, 22:09
За жалост децата в бебешки дом в Пазарджик запазват и  увеличават бройката си - 65 са

Що бе,нали е от закриващите се newsm78Явно има основателно обяснение :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пт, 22 апр 2011, 10:50
Роска и св. Параскева от 1-ви са дежурни и смятам, че ще ги напълнят....за съжаление :?
Изоставянето продължава с пълна сила, не мърда и на милимунда работата в тази насока


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 22 апр 2011, 11:27
Роска и св. Параскева от 1-ви са дежурни и смятам, че ще ги напълнят....за съжаление :?
Изоставянето продължава с пълна сила, не мърда и на милимунда работата в тази насока

Ще се опитам да разбера какво става :crazyeyes:

Искам да пожелая на вси4ки ВЕСЕЛИ празници  :bouquet:
По4инете,хапнете,пийнете си ,НО не прекалявайте :35:

 :love:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пт, 22 апр 2011, 11:50
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ и от мен!   :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: skorpion в пн, 25 апр 2011, 15:02
Роси, не мога да вляза в пощата- :sick: нещо се е объркало при мен май...За всеки случай копирам това, което, ако се оправи ще напиша и в пощата:
--------------------------------------------------------------------------
цената на закупаните одеяла и олекотени юргани и координати на фирмата за връзка.
олекотени юргани - 8 х 33,00 лв. = 264,00 лв.
одеяла - 8 х 27,00 лв. = 216,00 лв.
Общо: 480,00 лв.
Фирмата е "Борич", тел. 0896696030 търсите Данка


Николай Димитров
гл. ескперт "Регионално развитие и планиране"
Община Белоградчик
-------------------------------------------------------------------------------
Това е по молбата ни да заплатим взетите още доста преди Коледа олекотени завивки и одеяла от описаната фирма.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в ср, 27 апр 2011, 09:33
Роси, не мога да вляза в пощата- :sick: нещо се е объркало при мен май...За всеки случай копирам това, което, ако се оправи ще напиша и в пощата:
--------------------------------------------------------------------------
цената на закупаните одеяла и олекотени юргани и координати на фирмата за връзка.
олекотени юргани - 8 х 33,00 лв. = 264,00 лв.
одеяла - 8 х 27,00 лв. = 216,00 лв.
Общо: 480,00 лв.
Фирмата е "Борич", тел. 0896696030 търсите Данка


Николай Димитров
гл. ескперт "Регионално развитие и планиране"
Община Белоградчик
-------------------------------------------------------------------------------
Това е по молбата ни да заплатим взетите още доста преди Коледа олекотени завивки и одеяла от описаната фирма.

Диде,пуснах ти бележка.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Бендива в чт, 28 апр 2011, 13:56
Момичта, в Пирогов лежахме с едно бебе на име Мишо от пазарджишкия дом, което е родено с спина бифида и хидроцефария. Бебето е на 2,5 месеца и е от един месец в Пирогов. Дали знаете за случая и какво може да се помогне? От жената, която стоеше при него в периода, когато бяхме там неразбрах да закриват дома.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 28 апр 2011, 16:44
Момичта, в Пирогов лежахме с едно бебе на име Мишо от пазарджишкия дом, което е родено с спина бифида и хидроцефария. Бебето е на 2,5 месеца и е от един месец в Пирогов. Дали знаете за случая и какво може да се помогне? От жената, която стоеше при него в периода, когато бяхме там неразбрах да закриват дома.

О,Вени,радвамс е да те видя  :bouquet:

За слу4ая,за който питаш......От опит ще ти кажа :cry:Тази конбинация е погубваща и децата лежат дълго време по болници в стерилна обстановка.В дома,или в болница....Изхода обикновено е фатален и вси4ки правят каквото им е по силите.Това го казвам като много обща информация,незнам какво е положението в конкретния слу4ай ,но едва ли има нещо,което вси4ки ние можем да направим.За съжаление.На родителите обикновено се препоръ4ва децата с такива тежки заболявания да са в дом,за да им създават стерилната обстановка.Детето може и да не е изоставено,а може и да е newsm78

За дома в Пазарджик......ДА,закрива се,на 100%.
Ето ти и инфо

http://sacp.government.bg/novini/2011/04/20/dnes-beshe-zakrit-prviyat-dom-za-mediko-socialni-g/

Това се прави от миналата година и ве4е са одобрени проектите ,както за базите,така и за социалните услуги в общността.Плана е 5 годишен и се надявам до 2015 да има нови услуги на тези места и нещата да се развиват според заложените в плана за деинституционализация.

Има доста неща по темата,в разли4ни сайтове са,основно в този на ДАЗД :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: mama_iana в чт, 28 апр 2011, 17:08
Щеше да е хубаво да се закрива, но при нас в Пазарджик децата се увеличават или запазват бройката.
Дома не се закрива, а преобразува. Нещата, като гледам, ще си останат постарому, но под ново име! :?

Вени*, Мари ще ти даде информация за детето като разбере. :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 28 апр 2011, 17:19
Щеше да е хубаво да се закрива, но при нас в Пазарджик децата се увеличават или запазват бройката.
Дома не се закрива, а преобразува. Нещата, като гледам, ще си останат постарому, но под ново име! :?

Вени*, Мари ще ти даде информация за детето като разбере. :hug:

Ян4е,"закривам" е много грубо казано.Правилният термин е преструктуриране  .Но за да се променят услугите,трябва да се промени и 4аст от базата.За това говорим вси4ки.Но хората,които не са в процеса и не са покрай децата не могат да го разберът.За това се казва грубо "закривам"......Закрива се понятието "дом" и досегашните разбирания за това.......Много е дълго за обяснение :shock:

Да,някъде бройката се запазва,но това е защото не се знае каква е "мярката на настаняване".Наблюдавам бързо настаняване и бързо излизане.Много приемни семейства на бебета .......Ще намалеят,ще видиш.Те в момента си подготвят проектите по базите,а социалните правят приемната грижа и осиноваванията.До края мна годината ще са много по-малко,ще видиш :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Бендива в чт, 28 апр 2011, 19:17
Мишо е беличък, но майката и бащата били цигани по думите на жената доста черни. Изоставили са го на 10 ден, може би като са разбрали, че е увреден.
Роси, знам, че е безнадежно, но ми беше жал за горкото бебе, което никой не гушка. Правиха му операция, докато бяхме там - дренаж на главата за изтичане на течността, защото иначе му се бяха затворили очите и повръщаше много. След дренажа се оправи, гледкаше си и не повръщаше.
Знаете ли колко живеят такива деца?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Mari_Pz в чт, 28 апр 2011, 19:50
Вени*, вчера като бяхме в Дома, зам.-директорката каза, че имат много нови болни деца, каза, че има няколко със спина бифида - бебета. Другата седмица като отидем ще попитам за Мишо и ще пиша :hug:
П.С. Ти не пишеше ли в Зачатие преди време :oops:

Освен другото след Гергьовден -до 2 седмици - сме решили да направим парти за децата от ДМСГД - Пазарджик. Ако някой може с нещо да помогне ще се радваме. Преди сме носили торта, пица или закуски от производител, сокове, плодове. :love:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Бендива в чт, 28 апр 2011, 20:11
Не са ли малки за такива неща или там бяха да 4 години май?

Мари, пишех! А ти коя беше там? Виждам, че ви е застигнало чудото! :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 28 апр 2011, 21:29
Вени, ако му сложат клапа мноог бързо, с хидроцефалията нещата няма да се влошат и може да живее дългиии години ( дано! ), със спина бифидата зависи- щом е жив, значи не е в необратимата форма, ако го оперират и премахнат аномалията, може да е напълно нормално дете. Ако си е движел крачетата, значи не е бил парализиран и спината не е с фатален край. Но това е принципно, дано да е така, както си мисля, защото ако е така, той може да живее нормален живот :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Бендива в чт, 28 апр 2011, 21:55
Забравих да кажа, че спина бифидата е оперирана и детето няма чувствителност на долната половина от тялото си или поне на краката си след операцията. Иначе мисля, че това, което му сложиха е клапа точно.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 28 апр 2011, 22:08
Забравих да кажа, че спина бифидата е оперирана и детето няма чувствителност на долната половина от тялото си или поне на краката си след операцията. Иначе мисля, че това, което му сложиха е клапа точно.

Вени,всеки слу4ай е много индивидуален.Познавам бебета ,които живяха с двете .....аномалии(да ги нарека)  6 м.,година максимум...Водеща е спина бифидата .Хидроцефалията е малкия дявол.Тя е следствие от бифидата и обикновена де4ицата си отиваха от силни инфекции ,с които нямаше как да се справи който и да е :?
Така 4е........колкото и да се молим да се оправят тези деца,то шансовете за нормален и пълноценен живот не са големи .

В ДМСГД са до 3г.,максимум 4г.Децата с увреждания оба4е ги държат до около 5-6 г.,при условие,4е дома има условия и е в полза за детето.Действа се строго индивидуално по преценка на лекарите и директора на дома.

А за тържеството.......ако координатора ни информира за подобна нужда,ще осигурим каквото е необходимо.Или поне това,което можем от София,според финансовите възможности в момента :peace:
Яна знае какъв е на4ина ;-)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в чт, 05 май 2011, 22:45
Вчера се състоя представянето на една нова българска книжка за деца. Нейната млада авторка Маги Благоева пожела да подкрепи дейността на ДБМ, като по 1лв. от всяка продадена книжка ще дари на фондацията. Благодарим на Маги за доверието, желаем и успех и да ни зарадва скоро с още много нови творби.
Лично аз прочетох вече част от книжката заедно с Ерик и мога да потвърдя, че е много увлекателна и доста вълшебна, а илюстрациите са приказни и всичко това накуп носи голяма наслада, както за малките така и за големмите.

Повече за книжката и авторката прочетете на сайта ни:

http://fdbm.org/site2/content/view/607/2/lang,bg/ (http://fdbm.org/site2/content/view/607/2/lang,bg/)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/smVl/01fccda8.jpg)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 12 май 2011, 10:25
Това е базара ,на който у4аствахме преди няколко седмици  :peace:

http://www.bcaf.bg/Bulgarian/NewsArticles.aspx?article=25426

Благодарим на колегите от ФПББ :hug:

В4ера бяхме в дома в с.Доганово.Децата са здрави.Ще има 2ма абитуренти,мом4е и моми4е.Готови са, с малки изклю4ения.Ще ходят на екскурзия в Гърция след бала ,а после вероятно ще продължат живота си в ЗЖ Заедно.

Двамата абитуренти имат нужди,за които ще пишем,с молба,който може да помогне :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в чт, 12 май 2011, 20:54
Така, покрай всичко друго, баловете на децата тази година някак си се самоподготвиха  :mrgreen:
в Доганово тази година има двама абитуренти- момиче и момче.
За последни приготовления ще им трябват неща, чиито списък ще пусна по-надолу и които от дома все още не са успялли да осигурят. Ако някой може да помогне до към 20 Май. Бала на децата е в Сандански и след това отиват на екскурзия в Гърция със съучениците си   :bouquet:

ЕТо и списъка с нещата, някои от тях доста наложащи за екскурзията и бала:

Момчето:
Кърпа за баня, всекидневна риза с дълъг ръкав, пантофи и чехли за баня
Спортно долнище №30, шампоан, неща против изпотяване,парфюм – street,
Пяна за бръснене, паста за зъби, дезодорант, препарат против косопад,
Суитчер с цип и качулка „L” – сив,черен,бял;
3 тениски - L” – сив,черен,бял;
2 потника –„M” – сив,бял;
2 чифта дънки №31 – сиви,сини;
2 чифта къси панталони – по избор;
Официални обувки за бала, по възможност не остри, без ток, черни № 41;
2 чифта бански – черни или сиви –„M”;
2 блузи с дълъг ръкав по избор – „L”;
2 чифта боксерки „M” –сиви,бели, черни;
Кецове по избор №41;


Момичето:
Шампоан и балсам за коса,парфюм, гримове, паста за зъби, лосион за тяло, крем за лице – Нивеа,четка за коса, Рексона или др.против изпотяване;
Летни обувки или сандали № 38, плажна чанта, лятна рокля – бяла или черна;
Къси панталони, поли,потничета – летни или тениски;
Бельо/сутиени/,дънки №29 или 32, кърпа за тяло, черна дамска чанта, сак за багажа.
Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 12 май 2011, 22:03
Така, покрай всичко друго, баловете на децата тази година някак си се самоподготвиха  :mrgreen:
в Доганово тази година има двама абитуренти- момиче и момче.
За последни приготовления ще им трябват неща, чиито списък ще пусна по-надолу и които от дома все още не са успялли да осигурят. Ако някой може да помогне до към 20 Май. Бала на децата е в Сандански и след това отиват на екскурзия в Гърция със съучениците си   :bouquet:

ЕТо и списъка с нещата, някои от тях доста наложащи за екскурзията и бала:

Момчето:
Кърпа за баня, всекидневна риза с дълъг ръкав, пантофи и чехли за баня
Спортно долнище №30, шампоан, неща против изпотяване,парфюм – street,
Пяна за бръснене, паста за зъби, дезодорант, препарат против косопад,
Суитчер с цип и качулка „L” – сив,черен,бял;
3 тениски - L” – сив,черен,бял;
2 потника –„M” – сив,бял;
2 чифта дънки №31 – сиви,сини;
2 чифта къси панталони – по избор;
Официални обувки за бала, по възможност не остри, без ток, черни № 41;
2 чифта бански – черни или сиви –„M”;
2 блузи с дълъг ръкав по избор – „L”;
2 чифта боксерки „M” –сиви,бели, черни;
Кецове по избор №41;


Момичето:
Шампоан и балсам за коса,парфюм, гримове, паста за зъби, лосион за тяло, крем за лице – Нивеа,четка за коса, Рексона или др.против изпотяване;
Летни обувки или сандали № 38, плажна чанта, лятна рокля – бяла или черна;
Къси панталони, поли,потничета – летни или тениски;
Бельо/сутиени/,дънки №29 или 32, кърпа за тяло, черна дамска чанта, сак за багажа.
Нещата в червено ги има при мен, ще им ги приготвя, така че отпадат :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: дрън в пт, 13 май 2011, 09:33
Така, покрай всичко друго, баловете на децата тази година някак си се самоподготвиха  :mrgreen:
в Доганово тази година има двама абитуренти- момиче и момче.
За последни приготовления ще им трябват неща, чиито списък ще пусна по-надолу и които от дома все още не са успялли да осигурят. Ако някой може да помогне до към 20 Май. Бала на децата е в Сандански и след това отиват на екскурзия в Гърция със съучениците си   :bouquet:

ЕТо и списъка с нещата, някои от тях доста наложащи за екскурзията и бала:

Момчето:
Кърпа за баня, всекидневна риза с дълъг ръкав, пантофи и чехли за баня
Спортно долнище №30, шампоан, неща против изпотяване,парфюм – street,
Пяна за бръснене, паста за зъби, дезодорант, препарат против косопад,
Суитчер с цип и качулка „L” – сив,черен,бял;
3 тениски - L” – сив,черен,бял;
2 потника –„M” – сив,бял;
2 чифта дънки №31 – сиви,сини;
2 чифта къси панталони – по избор;
Официални обувки за бала, по възможност не остри, без ток, черни № 41;
2 чифта бански – черни или сиви –„M”;
2 блузи с дълъг ръкав по избор – „L”;
2 чифта боксерки „M” –сиви,бели, черни;
Кецове по избор №41;


Момичето:
Шампоан и балсам за коса,парфюм, гримове, паста за зъби, лосион за тяло, крем за лице – Нивеа,четка за коса, Рексона или др.против изпотяване;
Летни обувки или сандали № 38, плажна чанта, лятна рокля – бяла или черна;
Къси панталони, поли,потничета – летни или тениски;
Бельо/сутиени/,дънки №29 или 32, кърпа за тяло, черна дамска чанта, сак за багажа.
Копирам се от ФЕйсбук, че нямам време пак да описвам, извинете за грешките,  бързам :) :
За момичето имам бяла памучна рокля, но е дълга, дав чифта дънки, подобен номер, чантата официална или всекидневна се търси? плажна чанта имам, но е с повреден цип, не знам ще успея ли да го занеса на поправка, ако так авърши работа, пращам... веднага. Имам и два дълги памучни панталона, мисля, ме са номер 48 по бг намирацията. За блузи и потничета ще погледна, не помня какво оставих след прибирането на летните дрехи през есента. Сутиен имам нов, но без етикети номер 75 Б ако не се лъжа, бански в две части също имам. Довечера или утре сутринта ще ги снимам, ще ги опиша с размерите им, ако се харесат, в началото на другата седмица ще ги пратя.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Дидка в пт, 13 май 2011, 09:49
За сега на първо четене , ще пратя паста за зъби, сутиени,блузки,рокля,плажна чанта,полички...по-късно ще кажа и о още неща.Ще ги пусна на Роси по пощата, до вторник ще дойдат!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пт, 13 май 2011, 10:08
Дидка, паста за зъби имаме доста, дарение ни е от Хенкел, така че за нея не се притеснявай :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Дидка в пт, 13 май 2011, 10:26
Аз хем видях, ама по инерция написах! махам я...  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 13 май 2011, 21:59
Благодаримна всички ви за бързата реакция :hug:
Кудкудяка,
няма да има време за снимане newsm78  ТЪрси се всекидневна 4анта.Плажната 4анта не я прави,аз имам ,ще й дам :peace:
МОми4ето е мой размер,36-38 (еС,еМ),не пращай ако имаш по-големи размери.Сутиена и банските ще свършат идеална работа,б;агодарим ти  :bouquet:

Диде,не ми пускай козметиката,имаме ве4е :hug:

Ето,според сборното инфо от тук,фейсбук и това,което ве4е ми донесоха какво ОСТАВА :crazy:

За мом4ето-Кърпа за баня,  
спортно долнище №30,Суитчер с цип и качулка „L” – сив,черен,бял;
3 тениски - L” – сив,черен,бял;
2 потника –„M” – сив,бял;
2 чифта дънки №31 – сиви,сини;
2 чифта къси панталони – по избор;
Официални обувки за бала, по възможност не остри, без ток, черни № 41;
2 чифта бански – черни или сиви –„M”;
2 блузи с дълъг ръкав по избор – „L”;
2 чифта боксерки „M” –сиви,бели, черни;
Кецове по избор №41;

За моми4ето-парфюм, гримове,летни обувки или сандали № 38.
Както и за двамата сакове.

  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: дрън в пт, 13 май 2011, 22:10
Всекидневна чанта не намерих, но намерих черна рокля, имам и бялата. Ще станат, размер М са, черната е Л, но е еластична и няма да е голяма. Тя обаче е повече официална. Да пращам ли роклите със сутиена и банските? Тази вечер съм изключително руса, та ще ме прощавате за неадекватността
Имам и блузи, а дънките утре ще видя какви номера са, малки са със сигурност, ама не помня колко. Тази вечер не успях да ги извадя, децата ме подлудиха.

За момчето ще пратя пяна за бръснене, дезодорант и чехли.

И последно къде да ги пратя или занеса?

Редактирам се, имам една черна всекидневна чанта. Уредена е.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 13 май 2011, 22:26
Всекидневна чанта не намерих, но намерих черна рокля, имам и бялата. Ще станат, размер М са, черната е Л, но е еластична и няма да е голяма. Тя обаче е повече официална. Да пращам ли роклите със сутиена и банските? Тази вечер съм изключително руса, та ще ме прощавате за неадекватността
Имам и блузи, а дънките утре ще видя какви номера са, малки са със сигурност, ама не помня колко. Тази вечер не успях да ги извадя, децата ме подлудиха.

За момчето ще пратя пяна за бръснене, дезодорант и чехли.

И последно къде да ги пратя или занеса?

Редактирам се, имам една черна всекидневна чанта. Уредена е.


Ок,сега ще редактирам и на другите места :twisted:

Пускай на моя дом.адрес,аз ще ги занеса няколко дни преди бала :peace:

София-1111
кв.Гео МИлев
ул.Постоянство 1 ,вх.А,ап.10.
Росица Букова.

В София ли си?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: дрън в пт, 13 май 2011, 22:29
Да, близо си ми, дели ни само Цариградско. Пусни ми телефон, в неделя сутринта като се отърва от дечурлигата ще ти звънна да ти ги донеса.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 13 май 2011, 22:41
Да, близо си ми, дели ни само Цариградско. Пусни ми телефон, в неделя сутринта като се отърва от дечурлигата ще ти звънна да ти ги донеса.

Ок,пуснах ли4но :twisted:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Дидка в пт, 13 май 2011, 22:46
добавям потник ...бял - нов за момчето, хавлии за децата , не чак толкова големи като за баня, но по-големи от стандартните, няколко чифта къси цветни чорапки за момичето и чорапогащници 2-3 броя. Казаха ми, че ще ми дадат 5 лв за момичето за да си купи само дезодорант или бикини, но това ще стане в понеделник сутрин.
Роси, гушни ku[d]ku[d]yaka   от мен...че много я обичам , ама ми е далече!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Дидка в сб, 14 май 2011, 13:20
 за момичето....Изброявам:черни дънки, бели дънки, дънков гащеризон-къс, къси панталонки-маскировачни, потниче, сиутчър, една по официална блузка, която може да се комбинира хем с белите, хем с черните дънки, и една не чак толкова.май и обувки ще прати мамчето , което дава тия неща, както и козметика.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: дрън в сб, 14 май 2011, 17:49
Така - за момчето - душ-гел, пяна за бръснене, афтършейв и дезодорант, утре ще взема чехли.

За момичето - намерих в крайна сметка малък размер бял дълъг панталон, малък размер кафяв дълъг панталон - трябва да й станат, от времето, което бях нейните килограми са, черна рокля до коленете, бяла дълга рокля и десетина блузки с ръкав и без ръкав, два чифта бански, един сутиен.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в сб, 14 май 2011, 22:04
 За Дидка и   ku[d]ku[d]yaka  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в нд, 15 май 2011, 07:53
Вчера Наталия от Димитровград ми да де също една торба с неща за абитурентите. Аз мисля че вече имат всичко. Роси ще събере всичко и ще видим дали нещо важно има пропуснато.   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Дидка в пн, 16 май 2011, 16:05
Утре ще пристигне багаж от Кюстендил и от Г.Оряховица, пращам и два сака / нови /!
 Весело и незабравимо изкарване на бала и екскурзията им желаем  на децата!
Дано и след бала да има кой да ги поеме  :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пн, 16 май 2011, 21:10
Мисля, че за абитурентите вече всичко е подготвено. Роси по-късно ще пише, защото всичко е  при нея. Благодариме на всички бързодействащи пчелички   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 16 май 2011, 22:06
Мисля, че за абитурентите вече всичко е подготвено. Роси по-късно ще пише, защото всичко е  при нея. Благодариме на всички бързодействащи пчелички   :bouquet:

Аз не съм преглеждала вси4ко,което ми е дадено,но според казаното от дарителите,би трябвало да е набавено вси4ко.Според мен,вси4ко си имат,с изклю4ение на 4ехли и кецове за мом4ето .
Джобни ще им осигурят,но в момента не се знае кой то4но.Имаме обещание от ФПББ и мотористите(тези,които от няколко години посещават децата),но колко и кога ще се знае до дни :peace:

Остават бижутата за абитурентката,но там за сега не можем да помогнем.Имам нещо предвид,но в сряда ще е ясно :roll:Роклята е в синьо и сиво :twisted:

Благодарим на вси4ки ви.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: дрън в вт, 17 май 2011, 08:38
Мисля, че за абитурентите вече всичко е подготвено. Роси по-късно ще пише, защото всичко е  при нея. Благодариме на всички бързодействащи пчелички   :bouquet:

Аз не съм преглеждала вси4ко,което ми е дадено,но според казаното от дарителите,би трябвало да е набавено вси4ко.Според мен,вси4ко си имат,с изклю4ение на 4ехли и кецове за мом4ето .
Джобни ще им осигурят,но в момента не се знае кой то4но.Имаме обещание от ФПББ и мотористите(тези,които от няколко години посещават децата),но колко и кога ще се знае до дни :peace:

Остават бижутата за абитурентката,но там за сега не можем да помогнем.Имам нещо предвид,но в сряда ще е ясно :roll:Роклята е в синьо и сиво :twisted:

Благодарим на вси4ки ви.

В торбата от мен има едни чехли. Не можах да намеря 41 номер такива, намерих други, но бяха много боклучави и взех 42. Мъж ми каза, че са малко по-малки от истинския размер, надявам се да не са прекалено големи. Бижута имам много, ще помисля. Нещо сребърно не става ли? Имам комплект сребърен пръстен с камъче и такова медальонче със синджирче. Не са нещо особено, но са ми малки и ако прецените, че вършат работа, мога да ги приготвя и да ги донеса.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в вт, 17 май 2011, 17:11
Мисля, че за абитурентите вече всичко е подготвено. Роси по-късно ще пише, защото всичко е  при нея. Благодариме на всички бързодействащи пчелички   :bouquet:

Аз не съм преглеждала вси4ко,което ми е дадено,но според казаното от дарителите,би трябвало да е набавено вси4ко.Според мен,вси4ко си имат,с изклю4ение на 4ехли и кецове за мом4ето .
Джобни ще им осигурят,но в момента не се знае кой то4но.Имаме обещание от ФПББ и мотористите(тези,които от няколко години посещават децата),но колко и кога ще се знае до дни :peace:

Остават бижутата за абитурентката,но там за сега не можем да помогнем.Имам нещо предвид,но в сряда ще е ясно :roll:Роклята е в синьо и сиво :twisted:

Благодарим на вси4ки ви.

В торбата от мен има едни чехли. Не можах да намеря 41 номер такива, намерих други, но бяха много боклучави и взех 42. Мъж ми каза, че са малко по-малки от истинския размер, надявам се да не са прекалено големи. Бижута имам много, ще помисля. Нещо сребърно не става ли? Имам комплект сребърен пръстен с камъче и такова медальонче със синджирче. Не са нещо особено, но са ми малки и ако прецените, че вършат работа, мога да ги приготвя и да ги донеса.

Чехлите и козметиката за младежа ги изпвадих :peace:

Взех и багажа от Кюстендил и Горна Оряховица :hug:
Утре ще дам вси4ко :twisted:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: ninochka в вт, 17 май 2011, 21:34
здравейте!
искам да даря едно чувалче дрешки: мога ли да ги дам на някого с кола? предпочитам на вас, а не по отделни случаи, защото нямам възможност да следя истински нужди на истински хора
моля някой да ми пише тук или на лс
благодаря :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в ср, 18 май 2011, 22:58
здравейте!
искам да даря едно чувалче дрешки: мога ли да ги дам на някого с кола? предпочитам на вас, а не по отделни случаи, защото нямам възможност да следя истински нужди на истински хора
моля някой да ми пише тук или на лс
благодаря :hug:

В момента децата,които подпомагаме не се нуждаят от дрешки .Нямаме възможност да ги вземем защото нямаме къде да ги занесем.

За каква възраст са?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в чт, 19 май 2011, 16:52
Днес бяхме до Трън, да посетим младата настояща и бъдеща повторно майка от проекта САМ. Не познавах девойчето толкова добре, което е на 18 г. апропо , израстнало в дома в Трън, бях чувала и съм я виждала може би един път преди днес за малко.
Очарована съм от нея, въпреки мястото където живее и хората сред които живее, в техния дом е чисто и подредено, тя подготвя стаята за новото бебе, пере, чисти и т.н. И най- вече има желание да промени историята и да не се върти в порочния кръг от дом-ново бебе-дом.
Има смисъл да се помага на такива деца, защото тя наистина е дете въпреки, че е майка вече повече от 2 години. Дано и заобикалящите я се заредят с ентусиазъм, като я гледат, за да променят мястото и живота си.   :bouquet:
Та, чакаме бебе, Криси ще става Баба  :35: :love:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 19 май 2011, 17:20
Хм, щи кажа аз една баба :twisted:
Тя е рядка порода човек, рядко емоционален човек и изключително свястна, въпреки вискоч, което е преживяла. Никога не е злоупотребила с доверието ми и обичта ми към нея, а я познавам от 5 години, докато беше в дома в Трън. Надявам се да намери сили да завърши и наистина да избяга от омагьосания кръг, заслужава го.
СПЕШНО ТЪРСИМ КОЛИЧКА ЗА НЕЯ, да е лека и удобна, защото е труден достъпа до къщата и :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: ninochka в пт, 20 май 2011, 00:16
писах лс, но може би не ги четете...

за към 2-3 годинки са, предимно зимно-есенни, малко мои също. съжалявам, но не мога да следя и да се отзовавам редовно и най-вече нямам и кола, просто ми се иска да ги оставя някъде и някой да ги дава когато и на който прецени

има ли такава възможност?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пт, 20 май 2011, 08:04
писах лс, но може би не ги четете...

за към 2-3 годинки са, предимно зимно-есенни, малко мои също. съжалявам, но не мога да следя и да се отзовавам редовно и най-вече нямам и кола, просто ми се иска да ги оставя някъде и някой да ги дава когато и на който прецени

има ли такава възможност?
ninochka проблема е, че 1 кола върши всичко и понякога не смогваме. Но на майката в Трън детето и е на 2 годинки и има нужда от дрешки за него, просто трябва да измислим начин да ги вземем. Моля те пусни ми телефона и адреса си на ЛС, но не обещавам, че скоро ще мога да ги взема, просто ако можеш ги задръж за сега и ще се разберем нещо :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 20 май 2011, 23:01
Абитурентите от Доганово благодарят на вси4ки вас за подкрепата и се радват на вси4ко,което им подарихте.О4акват ги незабравими мигове :)

Бала е на 24и и  ще ги уважим :twisted:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в вт, 31 май 2011, 16:00
Ето какво ни предстои идните дни.

Участие в конференцията „Да пораснем заедно. Ранно детско развитие и здраве”, която ще се проведе на 1 и 2 юни 2011 г. в хотел Дедеман Принцес, София и се организира от УНИЦЕФ .

На 1 юни ще присъстваме и на тържеството на децата от ДМСГД Св.Параскева.

На 1 юни от 18:30 в Столичния куклен театър ще се проведе тържествената церемония по връчването на наградите за принос в живота и благосъстоянието на българските деца „Златна ябълка”,на което ще присъстваме и ние. Номинирани са политици и журналисти, общини и училища за целенасочени усилия в името на по-добрия живот на децата. Ще бъде обявен и героят от приказките – обикновен човек, направил нещо значимо за децата. На събитието ще присъстват Константин Пенчев – Омбудсман на Република България, Надя Шабани – Председател на Държавната агенция за закрила на детето, Томислав Дончев - Министър по управлението на европейските средства, Паула Лесън – член на борда на директорите на Eurochild, Стивън Алън - регионален директор на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и ОНД.

Представяне на Фондация "Движение на българските майки" на 02.06. от 19.00ч. Първите  гости ще бъдат от Фондация „Движение на българските майки” (ДБМ). Един чудесен пример за това как ентусиазмът и симпатията раждат изключително амбициозна група, стремяща се към качествена промяна и извоюваща резултати въпреки постоянно изникващите трудности. Без да издаваме много от информацията за организацията само ще ви кажем, че Движението е дейно и ангажирано вече дълги години, както в работата си с редица домове за деца, лишени от родителски грижи в страната, така и с активен лобизъм за защита на нуждите на тези деца чрез държавните институции.
Събитието се организира с помощта на сдружение "Тук-Там" и гражданска организация Разномишленици.

Последният текст е изваден от бюлетина на НМД :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в ср, 01 юни 2011, 23:18
Днес бяхме някои от нас в "Света Параскева" изкарахме си супер 1 Юни, децата бяха доволни възрастните направиха страхотно шоу. Знам, че педагожката на дома не чете тук, но искам да и Благодаря, че въпреки всичко е там и прави невероятни неща за децата, всеки ден. Децата я обужават и ние я обожаваме. Дано има повече хора като нея, които да работят с децата ни.

Поиграхме много, изкарахме почти всички деца от тъй наречените им стаи. Всички бяха облечени и нагласени подобаващо, хапнахме и торта, имаше естествено и подаръци.

  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 02 юни 2011, 06:45
Съсъ закъснение, заради крайно натоварената ни програма вчера, искам да честитя празника на ВСИЧКИ деца и да си пожелая, аз сама, да дойде ден, в който всяко дете, празнува първи юни с мама и тате :pray: :hug:
Също така, искам да кажа, независимо какво такива като нас какво правят за децата в домовете, има хора като Оля, които слава Богу не са малко, които ЕЖЕДНЕВНО са при децата и им дават цялата топлина и обич, на които са способни и САМО това спасява тези деца. Аз лично им се прекланям.
Вчера бяхме и на наградите "Златна ябълка", раздаваха се награди в много категории на хора и организации, ангажирани с децата, но ми се иска да бях видяла награда и за някой като Оля, който за мижавата си заплата, при ненормални условия на труд, всеки ден е в дома, всеки ден дава от себе си толкова много на децата и те се чувстват истински щастливи САМо когато тя е около тях. Това е за Оля, едно поратснало дете  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 10 юни 2011, 23:12
Днес посетихме децата в бебешкия дом в гр.Златица и после отидохме  в Доганово.
Бебетата играеха навън ,видяхме позабравени физиономии,които за съжаление още са в дома :(
Децата с увреждания не  са малко и това е просто ......нямам думи :bad-words:В дома се работи по програмата "Баба и вну4е" и има доста баби около децата,хора,които наистина се грижат с любов за тях  :bouquet:

В Доганово се стягат за море ,някои все още учат ,други се забавляват :twisted:Здрави са,има осиновени и такива ,които 4акат за международни осиновявания :peace:Приемни семейства също ще се грижат за някои :)
Въшки не са ги навестявали скоро :mrgreen:
Ще помогнем и тази година с необходимите вещи за морския лагер :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пт, 10 юни 2011, 23:24
А в Св/ Параскева днес се вихри поредния рожден ден. Купона беше страхотен, благодарение на страхотната Оля, която живее, за да направи тези деца щастливи. Рожденника оцени подобаващо подаръка ми, който си беше поръчал предватиелно и беше много щастлив. Въобще, поредния пълен с положителни емоции ден там. Обожавам момента, когато сутрин влизайки при тях, всички се затичват към мен и ми се радват и са щастливи, че съм там, ан есъм им поредния безразличен човек :love:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 16 юни 2011, 18:40
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y6eg/98572a79.gif) (http://www.glitters123.com/boys-and-girls/its-a-girl/)
Днес нашата скъпа и незаменима Вера(gudzy) е родила бебе Виктория! Целият екип на ДБМ пожелава на малката Виктория много здраве, щастие и радост, а татко Дани да почерпи трябва   :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Lills в чт, 16 юни 2011, 20:33
Здравейте мили майки,

Тъй като леко поприключвам с активната част от живота, в която уча, през годините съм насъбрала много химикалки и тетрадки, които са нови и недокоснати. Искам да ги дам в някой дом, за да ги използват по предназначение, а не да ги предавам на вторични суровини.

Ако имате инфо за предстоящата учебна година къде ще са от полза, моля пишете ми!

Поздрави!   :bouquet: [smilie=smile3523.gif]


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 16 юни 2011, 21:08
Здравейте мили майки,

Тъй като леко поприключвам с активната част от живота, в която уча, през годините съм насъбрала много химикалки и тетрадки, които са нови и недокоснати. Искам да ги дам в някой дом, за да ги използват по предназначение, а не да ги предавам на вторични суровини.

Ако имате инфо за предстоящата учебна година къде ще са от полза, моля пишете ми!

Поздрави!   :bouquet: [smilie=smile3523.gif]

Здравейте :)
Да,такива консумативи винаги са много полезни.От кой град сте?Ще са полезни на вси4ки деца в у4илищна възраст,а ние подкрепяме такива в няколко дома,но не вси4ки са в Сф.За това питам къде сте :twisted:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 16 юни 2011, 21:09
Вер :love:,бъдете здрави и щастливи.Оби4айте се и се радвайте на вси4ко около вас :hug:

Виктория да расте здраве и усмихната като майка си  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Lills в чт, 16 юни 2011, 21:36
Здравейте мили майки,

Тъй като леко поприключвам с активната част от живота, в която уча, през годините съм насъбрала много химикалки и тетрадки, които са нови и недокоснати. Искам да ги дам в някой дом, за да ги използват по предназначение, а не да ги предавам на вторични суровини.

Ако имате инфо за предстоящата учебна година къде ще са от полза, моля пишете ми!

Поздрави!   :bouquet: [smilie=smile3523.gif]

Здравейте :)
Да,такива консумативи винаги са много полезни.От кой град сте?Ще са полезни на вси4ки деца в у4илищна възраст,а ние подкрепяме такива в няколко дома,но не вси4ки са в Сф.За това питам къде сте :twisted:

Здравей, (позволявам си на "ти" да говоря, дано нямате нищо против)  [smilie=smile3503.gif]

От София съм. Това ще бъде ли проблем? Не знам до колко са дечицата в един дом, т.к. материалите те не са чак толкова много, но са от сърце.

e-mail-ът ми е lillystoyanova@gmail.com и съм на разположение за всякакви предложения  newsm53Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в нд, 19 юни 2011, 17:15
Лилс,децата свършиха у4илище.То4но сега едва ли ще ги ползват,дори и да им ги занесеш(или ние).Би ли могла да ги задържиш до септември?Тогава наистина ще са им много полезни :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пн, 20 юни 2011, 06:53
Момичета, във връзка с канцеларските материали, според мен ще са подходящи за младежите-студенти от  по "САМ". Какво ще кажете  newsm78


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Lills в вт, 21 юни 2011, 20:29
Лилс,децата свършиха у4илище.То4но сега едва ли ще ги ползват,дори и да им ги занесеш(или ние).Би ли могла да ги задържиш до септември?Тогава наистина ще са им много полезни :peace:

Привет,
Разбира се, идеята ми е да вършат работа о`време. До 15ти Септември съм в България, така че до тогава съм на линия. И-мейлът ми е по-горе.  newsm10


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: platinum в нд, 26 юни 2011, 08:56
Момичета , искам да даря известно количество книги на дом, но с по-големи деца, ако може някой да ме ориентира - ще му бъда благодарна.
Става въпрос за София.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в нд, 26 юни 2011, 09:05
Момичета , искам да даря известно количество книги на дом, но с по-големи деца, ако може някой да ме ориентира - ще му бъда благодарна.
Става въпрос за София.
Пенчо Славейков - намира се срещу Арена Запад или в Доганово, до Елин Пелин :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: platinum в нд, 26 юни 2011, 09:11
Блаодаря!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: pipilota_85 в пн, 27 юни 2011, 13:34
Здравейте , аз съм от Пазарджик и наскоро научих за вас.Ние с моите колеги се опитваме да съберем средства за децата от дома в Пазарджик.Много бих искала да се свържа с вашите представители тук и това да не е само еднократно но и за напред да бъдем полезни.Аз лично мога да помагам с каквото мога на дечицата.Ще се радвам да се присъединя към вас


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в ср, 29 юни 2011, 17:25

Днес ходихме при бебоците в Перник :love:Наша дарителка занесе плодове .
Здрави са,с много малки изклю4ения.Разходихме ги,поиграхме,помогнахме с обяда и ги сложихме по леглата.

Скоро ще им организираме посещение в Зоопарка,а за децата от ДМСГД Св.Параскева сме планували еднодневна екскурзия на Витоша :)

И пак присъствах на най-трогателната за мен гледка.Осиновители се рахождаха с детенце,което скоро ве4е няма да е в дом!Много плака милата след като си тръгнаха :?
Утре децата от Доганово се прибират от летния морски лагер и идната седмица ще ходим да ги видим.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в чт, 30 юни 2011, 23:17
Това е и за всички дарители и доброволци:

(http://fdbm.org/site3/sites/default/files/imagecache/lightbox/blagodarstveno-ot-Brestovica.jpg)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 01 юли 2011, 07:35
Искам да поясня,4е това писмо го полу4ихме преди няколко дни .По молба на дома и доброволците в Русе дарихме за децата скъпи лекарства за доста сериозна сума,благодарение на наши редовни дарители.
Благодарим на тях за възможността децата да имат адекватно лечение  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 07 юли 2011, 21:44
Днес осъществихме плануваната екскурзия до Витоша за децата от ДМСГД Св.Параскева.15 деца  на възраст 1-4 г. за първи път днес отидоха на Витоша ,а някои от тях за първи път напускаха "своя дом".Отидохме на Дендрариума,където имаше на какво да се порадват децата.

Благодарение на дарители ,които подсигуриха транспорта,храната и напитките за децата и персонала,днес наистина ще си остане незабравим ден за всички.С помощта на доброволци и персонала от дома, деня мина спокойно .
Сега всички си мечтаят това да стане практика и летните месеци да можем да водим децата на Витоша поне 2 пъти месечно :peace:

Вики,благодарим ти  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 14 юли 2011, 22:38
Днес бяхме при децата в с.Доганово.В намалем състав са,което е нормално за летните месеци.Здрави са,на морския лагер са си прекларали добре и са много доволни.Предстои им лагер ма Велинград през август,но все още не са осигурили вси4ки средтсва.
В момента нямат нужда от нищо конкретно :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 14 юли 2011, 23:51
А Днес в ДМСГД Св. Параскева беше воден ден:) Октриха сезона на басейните, купона беше страхотен. Но намерихме време и за баничка и пастичка, разходка на братче и сестриче, гимнастика с бебоци и спа терапия в басейна с топките. Въобще пощуряхме качествено.
Благодаря на жените, които въпреки всички и всичко около тях, намират начин тези деца, поне малко да се чувстват обгрижвани с обич, топлина и ласка. И много купон. те си знаят кои са, само дето ми се иска всички да са като тях. Хубав ден беше, положителен, усмихнат.....нацелувана съм, нагушкана съм, налигавена съм, доволна съм:)Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: elil в сб, 16 юли 2011, 20:46
Здравейте, имам възможност и желание да помагам на младата майка от Трън.

Аз самата станах майка за първи път през април :) и почнаха да се събират омалели дрешки. Някои от дрехите са като нови, но на други им личи че са ползвани, но могат още поне едно дете да отгледат. Следите от употреба не включват скъсано и лекета, разбира се.

Дрехите са за момченце... но стават и за момиче, повечето за унисекс.
Ако не за това момиче, може и за други нуждаещи се майки, с които поддържате контакт.

Мога да ги пазя в нас... към този момент нямам други планове за тях.
Моля да ме имате предвид, а и аз мога да ви следя.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в вт, 19 юли 2011, 22:41
На  4 юни 2011г. фондация „Движение на българските майки”  прекрати договора по  проект САМ–Социална адаптация за младежи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, „Социални услуги за социално включване”, финансирана от Европейския социален фонд и Република България.
Решението беше взето на управителен съвет  на фондацията. То е продиктувано от административните трудности, които създаде този начин на финансиране за екипа. Огромната административна дейност и отчетност изисквана  за проектите финансирани от Оперативната програма, предизвикаха свръх натовареност на ангажиментите на екипа. Поради това пострада ежедневната ни работа с децата от домовете , с които работим, намалихме максимално посещенията си при тях и работата си за тях. Концентрирахме времето и усилията си,  за период от 5 месеца, единствено и само върху изпълнението на административната работа по този проект, за което искаме да се извиним на тези, за които работим, ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ. Определено Мисията и Целите на организацията не се покриват с виждането за изпълнение на социален проект, 90% от времето да се пишат документи и 10% да се работи с децата и младежите.  Искрено се надяваме, че един ден тези проценти в България ще бъдат в обратна пропорция. Не искаме да бъдем разбрани погрешно: Отчетност трябва да има, документи за дейността на всяка организация и институция трябва да има, но в обем който да позволява да не страда пряката работа с децата, от която те имат най-голяма нужда.
Във връзка с прекратяване на финансирането, нашият проект САМ, продължава под  друга форма.  Същите младежи, като се надяваме да помагаме и на още много като тях, до намиране на постоянно финансиране, чиято минимална стойност е 5 000 лв. на месец,  ще работят единствено и само със социален работник. Той ще им помага в ежедневните им нужди и задачи, като ще им съдейства за намиране на работа, работа  с институции, осигуряване на спешни нужди.
Благодарим на колегите от Защитено жилище „ЗАЕДНО” за съвместната работа, на служителите на АСП, които ни консултираха и координираха нашата административна дейност и на младежите за търпението, което проявиха при подписването на стотиците документи.
 
ЕКИП „САМ –Социална адаптация за младежи”


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 21 юли 2011, 14:36
Привет на всички. За един от младежите ни търсим прахосмукачка и ще сме благодарни, ако някой може да му даде :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пн, 01 авг 2011, 10:20
Дом за деца лишени от родителска  грижа,  с.Доганово най-учтиво Ви кани на

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТс участието на Ани Хоанг
на  06.08.2011 г.  от 18.00 часа в салона на читалището в гр.Елин Пелин.

Нека с общи усилия да зарадваме децата, като им осигурим летен отдих!

Дарете усмивка! Сбъднете мечта!

Банкова сметка:
Интернешънъл Асет Банк
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - ЗА ДДЛРГ С.ДОГАНОВО ( ЛЕТЕН ОТДИХ )
IBAN:   BG 52 IABG 8428 8400867100
BIC:   IABGBGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ   44 – 51 – 00


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в нд, 14 авг 2011, 12:03
ДО ВСИЧКИ ГРАДОВЕ:

Съфорумките от чужбинските теми се активизират за Предстоящето изпращане на Коледни картички. С мен се свърза на ЛС aniji мама на Джозеф и Кейт, защото не са "виждали"  Sneji от Канада отдавна по форуммите и незнаят какво става с нея.
Снежи, ако четеш отвреме навреме напиши два реда, че си добре и ни следиш изкъсо  :mrgreen: Знаем че странстваш из нашите земи напоследък  :lol:

Та, във тая връзка, моля координаторите, доколкото е възможно, през ваканцията, да помолят директорите на домовете на които и предишни години е изпращано на децата картички, да изпратят актуализирани списъци. Както обикновенно - само малко име и години.   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в ср, 07 сеп 2011, 06:53
Оперативна среща на екипа на ФДБМ с подкрепата на ОАК.
През последните две години екипът на фондацията полага доста усилия за да може капацитета му да се стабилизира и увеличи, с цел подобряване работата на организацията за пълноценна подкрепа на децата в институциите,която не касае тяхното материално задоволяване.
Фондация ОАК (http://www.oakfnd.org ) ни подкрепи за да можем да доразвием своя административен капацитет, да подкрепяме своите доброволци и да набираме все повече хора, които ще помагат на децата в риск. Една от целите на този проект е популяризирането на дейността ни и ефективните дейности, които осъществяваме в полза на децата.
От края на месец Август започнахме редица срещи за планиране на дейността през 2012г. на доброволците от всички градове, както и обсъждания с тях за работата им с децата и младежите, с които всички работим.
На 26,27 и 28 Август проведохме първата среща по проекта с координаторите на звената, в която споделихме проблемите, научихме нови неща за себе си и планирахме предстоящи задачи. Срещата бе ръководена от двама консултанти, които споделиха своя опит ,направиха кратка оценка на дейността ни и споделиха техните виждания за това какво трябва да преосмислим,доразвием и усъвършенстваме.
Благодарим на:
Красимира Величкова – директор на Български дарителски форум (http://www.dfbulgaria.org )
и
Георги Богданов – изпълнителен директор на Национална мрежа за децата (http://nmd.bg )
за отделеното време, за споделения опит и знания. Безценните сте и се надяваме, заедно да вървим напред в полза на децата!

Благодарим и на фондация ОАК в лицето на г-жа Таня Ковачева, за доверието и подкрепата![/glow]


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в ср, 21 сеп 2011, 07:44
„Ел Пасо” – място  близо до големия град, двама млади хора, кончета и  телета се разхождат на свобода, безкрайни полета, зад тях величествена планина и всичко това в България. Любов от пръв поглед! След първото изречение от устата на Росица Букова, след завръщането и от там, знаехме, че тя ще обърне света и ще заведе нашите деца там.

След по-малко от два месеца планиране и организация, през месец Септември стартира нашият най-нов проект „Ел Пасо”. Седем деца от дома за деца лишени от родителски грижи в с.Доганово, на възраст между 7-9г. започват да посещават два пъти в месеца ранчо, намиращо се до с.Ковачевци, за да се учат да яздят, да се грижат за животните и за себе си сред природата. 

С много усилия и изобретателност успяхме да направим минимален бюджет, така че да започнем  бързо с това ново начинание. Всеки месец се нуждаем от 500лв. за да осъществяваме две посещения, които ще траят от около 6 до 8 часа, според програмата на децата в училище, пътната и климатична обстановка. Средствата ще се използват за транспортни разходи, закупуване на подходящи облекло и обувки, консумативи и храна .  Мястото на което се провежда проекта и труда на всички хора  са безвъзмездни. Освен собствениците и още един треньор, ще има постоянно с децата един педагог и доброволци.

Ранчо „Ел Пасо” (http://elpaso.bg ) съществува от около 2 години и негови собственици са двама млади чужденци Вероника и Мартин. Животните там се отглеждат на свобода, без конюшни, обори и огради. Вероника се занимава с Хипотерапия ( въздействие и лечение на хора  чрез конете) и с това иска да занимава и нашите деца.

Благодарим на всички които откликнаха в толкова кратък срок за организацията!

Пожелаваме си успех в набирането на средствата, а на децата много забавления и много нови знания и умения!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 23 сеп 2011, 22:44
На 21.09. децата от с.Доганово,заедно с педагог и доброволци посетиха за първи път ранчото и се запознаха със своите домакини и приятели.Независимо от лошото време всички се забавляваха и бяха доволни от времето ,прекарано в полите на Витоша и в компанията на животните в ранчото.
Запознаха се с телетата,кончетата и най-игривите кучета ,които бяха срещали до този момент.
Вероника и Мартин им разказаха за живота в ранчото ,за правилата там ,какво трябва и не трябва да се прави когато са близо до животните.Децата разбраха как се наричат мъжките кончета и как женските.Някои вече си имат своите любимци.Децата веднага пожелаха и бяха качени на неоседланите жребци,които са подготвени за подобни срещи с мълчуганите.
След кратка разходка(заради проливния дъжд през целия ден) из пасищата на ранчото, всички ние бяхме стоплени и нахранени с най-вкусния гулаш,специално приготвен от Вероника .

Следващото посещение предстои скоро ,децата нямат търпение ,а ние сме не по-малко щастливи от възможността да сме със всички тях.

 :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: ninochka в сб, 01 окт 2011, 15:30
здравейте! преди време питах: няма ли никой нужда от чувалче детски 2-3 годишно детенце дрешки? и обувчици. имам и такива за към 150 ръст малко.
самото ДМБ нямате ли някъде да вземате дарения, които да раздавате,като ходите по домове и т.н.
незнам,наистина нямам възможност да следва кампаниите,предполагам не съм единствена,нито ходя по домове,без кола съм. не би ли било полезно да ги събирате някъде неща, от които хората вече се отказват да ги ползват други...
чувам и за домове,където имат прекалено дрешки,от друго имат нужда,други пък ги продават и т.н. вие знаете къде и как да дадете...
незнам можеби в крайна сметка,ако ги бях изхвърлила,щеше да ми е по-лесно,но все си мисля,че има българчета,които се нуждаят и нямат средства


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в нд, 02 окт 2011, 10:15
ninochka в домовете, с които работим нужди от дрехи няма. Когато се появи майка, която има нужда от такива, ние сигнализираме тук, но нямаме възможност и място, на което да събраме дрехи и да ги разнасяме при нужда. Бих те посъветвала да ги изпратиш в Звено майка и бебе. Давам ти адреса им, там винаги има нуждаещи се майки и биха били от помощ  :bouquet:
София, ул. Лада № 2 Звено "Майка и
бебе"


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: ninochka в нд, 02 окт 2011, 15:58
мерси! ще опитам :peace:
лошото е, че нямам кола.... но дано стане :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пн, 03 окт 2011, 10:45
Проект в помощ  на доброволчеството  и усъвършенстване на административния капацитет във ДБМ.
Официалното начало на проекта за подкрепа на доброволчестовото във  ДБМ, финансиран от фондация ОАК, беше дадено лятото с обучителен семинар в гр.Банско, но съществената работа за постигането на основната цел започна този уикенд в гр.Видин с  доброволците  от местното звено на фондацията.
Срещата беше изключително интересна и ползотворна. Срещнахме се с екипа  на звеното-координаторката за гр.Видин -  Светла и доброволките  Милена и Рени.   Обсъдихме трудностите в  работата им , тяхното желание за активни дейности с децата от домовете в гр.Белоградчик и с.Ново село и евентуалното стартиране на постоянни проекти в позла на тяхното социализиране. Обсъдихме бъдещите им планове,подкрепата, на която могат винаги да разчитат от екипа в гр.София и останалите звена ,както и приобщаването на нови доброволци .
През настоящия месец предстоят срещи на доброволцитев града, на които да набележат своите цели, инициативи и дейности за следващата година. Да оформят своите виждания по отношение развитие на звеното  и работата му в посока повишаване качеството на грижа на децата ,настанени в институции.Очаквайте новини от Видин.
Благодарим на домакините за организацията и че отделиха време за да бъдат  с нас!  


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: mama_iana в пт, 07 окт 2011, 22:44
Кари, моля, дай списък на посещенията по звена тук! :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 07 окт 2011, 23:05
Кари, моля, дай списък на посещенията по звена тук! :hug:

15.10.Пазарджик
16.10. Пловдив

Останалите се изчакват докато не се координират по места .


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 07 окт 2011, 23:08
Днес беше един незабравим ден. Поредния такъв, който успяхме това лято да организираме и сме безкрайно щастливи. Заведохме децата от ДМСГД СВ. Параскева на разходка в Южния парк, който през седмицата е много приятно място. Този път освен разходка, мероприятието включваше и много возене на влакчета, люлки и тн:) Децата бяха щастливи, усмихнати и невероятно послушни. Просто деца за пример, очарователни. Хапнаха сандвичи, плодове, лакомства. Потичахме, ритахме топка.Благодарности на Снежи и останалите "чужбински" майки, които осигуриха средствата за мероприятието. Благодарности и на персонала на дома, или поне на тази част от него, която продължава да работи там само и единствено заради деца, за които прави чудеса!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: bonbonv1 в сб, 08 окт 2011, 00:02
Здравейте, аз бих искала да Ви попитам как мога да стана доброволец в ДБМ? Много четях и търсих, но явно нещо съм изпуснала? Ще Ви бъда много благодарна, ако ми помогнете в тази насока.
Благодаря предварително! ;-)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: rkb в нд, 09 окт 2011, 12:17
Първо искам и тук да честитя рождения ден на Роси, и да й пожелая много здрави нерви в борбата с  бюрокрацията  :bouquet:
И другото - не знам с колко домове работите, но поне за мен беше изненада да науча, че футболния отбор на дом "Милосърдие" гр.Лом беше в Осло, стигнали са до полуфинал - MTG United for Peace Bulgaria. В българската група във Фейсбук се пусна малко инфо, но докато разберем и те са си тръгнали. Мисля, че ще е хубаво да пускате тема в чужбинския форум за такива изяви в бъдеще ( ако знаете разбира се). На децата със сигурност ще им бъде приятно да имат агитка на роден език :lol:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в нд, 09 окт 2011, 14:25
Здравейте, аз бих искала да Ви попитам как мога да стана доброволец в ДБМ? Много четях и търсих, но явно нещо съм изпуснала? Ще Ви бъда много благодарна, ако ми помогнете в тази насока.
Благодаря предварително! ;-)

Здравейте,
Като за начало можем да се свържем с вас на мейл, да ви изпратим малко материали за четене :) и след това да се видим за да разберем, за да ви разкажем как можете да станете доброволец и точно под каква форма.
Акоиксате пишете ни на мейла и ще ви върнем отговор от там с информация. dvbgm@yahoo.comТитла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Luminosa в ср, 12 окт 2011, 23:04
Привет!

Самотна майка /на две момчета/, на която сме помагали многократно има нужда от двуетажно легло.  Жилището й е прекалено малко, за да може да си позволи общо три легла и затова на този етап по-голямото дете спи при нея.
Бебешкото креватче, в което в момента спи по-малкото детенце ще бъде свободно след време /когато се намери двуетажно/ и ще бъде предоставено на друга нуждаеща се.

Повече подробности ще дам на ЛС. Дано се намери такова легло! :pray:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 14 окт 2011, 23:01
Първо искам и тук да честитя рождения ден на Роси, и да й пожелая много здрави нерви в борбата с  бюрокрацията  :bouquet:
И другото - не знам с колко домове работите, но поне за мен беше изненада да науча, че футболния отбор на дом "Милосърдие" гр.Лом беше в Осло, стигнали са до полуфинал - MTG United for Peace Bulgaria. В българската група във Фейсбук се пусна малко инфо, но докато разберем и те са си тръгнали. Мисля, че ще е хубаво да пускате тема в чужбинския форум за такива изяви в бъдеще ( ако знаете разбира се). На децата със сигурност ще им бъде приятно да имат агитка на роден език :lol:

Роси,благодаря много.И на скайп видях,оба4е........времето нещо не ми стига  :(
За Лом......Моми4етата от Видин не работят там и аз поне нямам каквато и да е информация за тези деца.Съответно и инфо няма как да се пуска  :?

Весе, надявам се  някой да има такова легло.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пн, 17 окт 2011, 11:07
Скъпи приятели, колеги, дарители и симпатизанти,

Ето, че зимата почука на вратата ни, а с нея скоро ще настъпи и най – чакания празник през годината – Коледа!
Това е времето, през което всички ние поспираме за миг, окрилени от чудото на този свят ден, в който всеки от нас би искал да покаже обичта, уважението и благодарността към близките си, към своите приятели, към хората, с които работи и контактува!
Няма по – добър начин да изразим своето уважение от изпращането на традиционната коледна картичка на онези, които през цялата година, в личен или професионален план, са били част от нашия живот! Реалната коледна картичка остава най-добрият начин да поздравите някого за настъпващите празници, не само като поздрав, но и да изразим  уважение към получателя.
Фондация „Движение на българските майки” съвместно с магазин „Импресия” (  http://impresia.bg ) представят на Вашето внимание поредица Коледни картички, с които бихте могли да зарадвате Вашите бизнес партньори, приятели и близки хора. Закупувайки от тези картички, вие ще направите и много повече – ще подарите част от себе си и на децата лишени от родителски грижи, за които фондацията се грижи, тъй като 100% от средствата набрани от продажбата на тези картички, ще бъдат използвани за дейността на фондацията в цяла България!
Нека за Коледа поднесем своя жест на уважение, топлина и благодарност!

Запознайте се с прекрасните картички на ДБМ и Импресия  и не се притеснявайте да се свържете с нас по следния начин:

Лице за контакт – Каролина Шойлева
Телефон – 0894 606 175
e-mail: dvbgm@yahoo.com

Фондация „Движение на българските майки” ще предостави всички необходими документи, свързани с продажбата на коледни картички на лицата и фирмите, закупили от тях. Цена на една картичка – 1 лв с ДДС.

Поздрави,
Екипа на  ДБМ

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 17 окт 2011, 21:11
Като продължение и последващи стъпки от проекта "Подкрепа на доброволчестовото в  ДБМ",  финансиран от фондация ОАК, бяха осъществени срещи с доброволците на фондацията в гр. Пазарджик на 15.10. и гр. Пловдив на 16.10. Екип от гр. София посети градовете, запозна се лично с доброволците  и обсъди работата на звената. Срещите бяха изключително интересни и ползотворни.   Обсъдихме трудностите в  работата им, тяхното желание за активни дейности с децата от домовете , които посещават  и евентуалното стартиране на постоянни проекти в позла на тяхното социализиране. Обсъдихме бъдещите им планове, подкрепата, на която могат винаги да разчитат от екипа в гр.София и останалите звена, както и приобщаването на нови доброволци .

През настоящия месец предстоят срещи на доброволците в града, на които да набележат своите цели, инициативи и дейности за следващата година. Да оформят своите виждания по отношение развитие на звеното  и работата му в посока повишаване качеството на грижа на децата, настанени в институции.

Благодарим на домакините за организацията и че отделиха време за да бъдат  с нас!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в вт, 18 окт 2011, 15:44
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, обичам хубавите новини, а напоследък все такива идват до очите и ушите ми  :mrgreen:
ДБМ вече има нов сайт. С помоща на фондация ОАК, който все още е в проес на допълване на информацията  :peace:


http://www.fdbm.org/ (http://www.fdbm.org/)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в ср, 26 окт 2011, 21:49
Днес посетихме бебешкия дом в гр. Перник.

С огромно задоволство искам да ви споделя, 4е в момента там има 15 деца. 2 се готвят за приемни семейства и скоро децата ще останат много малко.
За първи път се почувствах много тъпо :roll: Аз, сама , в едни празни стаи......Децата ги НЯМА! Но съм адски щастлива, че домът опустява :)

Поради много фактори и промени в системата , домът скоро ще бъде съвсем различен, с нови услуги, нов облик. НО, без настанявания на изоставени деца. Да видим до кога, 4е оптимизмът ми може да бъде разтопен от какви ли не нови промени, схеми, пиуснати заповеди и тн.

В момента обаче, важното е , че домът в Перник не е онова място, което помня до преди година- пълно с изоставени хлапета и бебета.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в ср, 26 окт 2011, 22:23
Всъщност смятам, че това последното трябва да го напишем с големи букви и навсякъде! Нали това е, за което толкова години се молим да стане :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в ср, 26 окт 2011, 23:42
Всъщност смятам, че това последното трябва да го напишем с големи букви и навсякъде! Нали това е, за което толкова години се молим да стане :peace:

ОК :peace: Който където прецени :mrgreen:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 11 ное 2011, 23:38
На 06.11. (неделя) екип на ДБМ гр. София се срещна с доброволци от звеното в гр.Бургас.
Това бе поредното посещение в един от градовете, където фондация ДБМ работи с доброволци, които подкрепят деца , настанени в институции , социално слади семейства и самотни родители.
Бяха обсъдени дейността на звеното, проблемите с които се сблъскват , ежедневните дейности на доброволците и бъдещите им  планове .
Екипа от гр. София сподели опита си от работата в гр. София и останалите градове и запозна всички с цялостната дейност на ДБМ.
Доброволките поставиха техните въпроси и се проведе разговор в посока продължаваща подкрепа на нуждаещите се, средствата и времето, за което дейността ще е ефективна и целенасочена.
Обсъдиха се и възможностите за провеждане на Коледна инициатива в гр. Бургас .


Предстои среща с момичетата в гр. Русе.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Krasteval в сб, 12 ное 2011, 17:30
Здравейте,
първо искам да ви кажа, че Ви се възхищавам за всичко, което правите за тези дечица! Страхотни сте!   :bouquet:
Имам играчки, подходящи за малки деца, които искам да даря на децата от дома в Пазарджик. За първи път правя дарение и мола за помощ! Какво да направя?- да ги изпратя при вас ли или да ги изпратя направо в дома? моля ви ми дайте точен адрес къде да ги изпратя!
Благодаря ви предварително!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в сб, 12 ное 2011, 17:45
Здравейте,
първо искам да ви кажа, че Ви се възхищавам за всичко, което правите за тези дечица! Страхотни сте!   :bouquet:
Имам играчки, подходящи за малки деца, които искам да даря на децата от дома в Пазарджик. За първи път правя дарение и мола за помощ! Какво да направя?- да ги изпратя при вас ли или да ги изпратя направо в дома? моля ви ми дайте точен адрес къде да ги изпратя!
Благодаря ви предварително!

Благодарим за милите думи  :hug:

Моми4етата от Пазарджик имат цяла тема тук ( в този подфорум) . Можеш да пишеш там и те ще поемат :twisted:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пн, 14 ное 2011, 10:39
Приятели, търсим учебници за 10 клас, за майката от Трън, на която помагаме. Записала се е да си продължи образованието и има нужда от следните учебници: По БЕЛ - на издателство Анубис или Диоген, математика - на просвета, физика - булвест 2000, география - булвест 2000, история - просвета, етика - анубис, информатика - просвета, химия - анубис,биология - просвета, руски и френски - просвета,атласи по история и георгафия - датамап.
*********************************************************************************

За едно от момичетата, на което помагаме, очакващо съвсем скоро бебче, търсим кошара и количка но от района на Плевен, защото тя живее там. Ако някой може да съдейства, моля да се свърже с мен, благодаря:)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в вт, 15 ное 2011, 21:59
Днес,15.11.2011 г. представител на фондация ДБМ присъства на кръгла маса във връзка с новия проекто Закон за детето и семейството.

http://parliament.bg/bg/news/ID/2320


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Grizabella в чт, 17 ное 2011, 17:56
Здравейте, извинявам се, ако развалям работната тема с моето включване. Искам да даря близнашката ни количка на майка на близнаци в нужда. Ако ДБМ се интересува - моля, пишете тук или ми пишете на ЛС. Поздрави!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: inakaterina в ср, 30 ное 2011, 20:40
Здравейте мами,
Прекрасни инициативи сте подели от ДБМ. Поздравления!
Преди време четох за коледните базари, които организирате и искам тази година и аз да се включа с направени от мен бутилки /декупаж/.
С кого трябва да се свържа за да ги предам?
Благодаря ви и наслука за всичките ви инициативи!
До скоро!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в ср, 30 ное 2011, 20:56
Здравейте мами,
Прекрасни инициативи сте подели от ДБМ. Поздравления!
Преди време четох за коледните базари, които организирате и искам тази година и аз да се включа с направени от мен бутилки /декупаж/.
С кого трябва да се свържа за да ги предам?
Благодаря ви и наслука за всичките ви инициативи!
До скоро!
Здравейте,
благодарим Ви за интереса и желанието да се включите :hug:
Давам Ви линк към темата,в която обсъждаме базарите, а иначе моля свържете се с мен на телефон 0894606173 - Кристина, за да ви обясня кога и как можете да ни дадете сувенирите :hug:
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=617663.0


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в ср, 07 дек 2011, 00:43
Приятели, благодарение на едно работно Коледно джудже, на неговия работодател :) , на магазин Импресия и всички които се включиха по градове можете да закупите вече картички и чрез сайта КОЛЕКТИВА http://bg.kolektiva.net/burgas/kartichki.html .

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО НИ ПОДКРЕПИХА В ТАЗИ КАМПАНИЯ!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в нд, 18 дек 2011, 20:19
На 16ти декември бяхме гости на тържеството в с. Доганово, което деца бяха подготвили за своите приятели. Отидохме заедно с приятелите им от  ранчото  :twisted: Беше невероятно , децата се бяха подготвили много добре, бяха се постарали, всички бяхме много радостни. Имаше доста подаръци от дарители.

Сега им предстои (на 27и) онова вълнуващо преживяване, когато любимата кобила( Весна) на 7 децата ще им свали подаръците от планината в ранчото  :mrgreen:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 29 дек 2011, 23:04
От вчера има отново много хубави новини, свързани с проект Ел Пасо, а те са, че МО(министерство на отбраната) ще дари не малко количесвто движима собственост за нуждите на проекта (вече си я избрахме). Обиколката ни в поделенията около София с Мартин и Оля (директорката на дома) даде резултати, които дори и ние не сме очаквали. Когато финализираме детайлите, ще пишем. По тази част от проекта работим от около 2 месеца и сме особено радостни, че има резултат. Стане ли, там горе в ранчото ще направим едно място, своеобразен подарък за тези и за всички деца след тях, които ще се включват в този проект. Да се грижат за себе си, за животните, да се трудят и учат на навици, да оцеляват, да отглеждат животни и растения, да яздят..... Идеи имаме МНОГО и ще ги осъществим, както с подкрепата на хората от ранчото, така и с всички вас, които ни помагате и в момента. Много сте, благодарим Ви!
 
Днес бяхме в дома в Перник и съм особено щастлива да отбележа, че децата се броят на пръсти. Нямат нужда от нищо, но имаме идея от пролетта да разхождаме децата из квартала и в града с колички. Става въпрос за бебетата до годинка. Ако нямой има излишна количка, то ние с удоволствие ще я вземем.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в пт, 30 дек 2011, 10:23
lavender страхотна новина! Браво на МО! Най после на някой да му светне, че всичко, което се бракува и изхвърля, при фантазия и желание може да свърши невероятна работа   :peace:
Весело посрещане на Нова година!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в ср, 18 яну 2012, 16:59
Скъпи приятели от София,
На 4ти Февруари 2012г. от 14:00 до 18:00 часа ще проведем обучение-семинар на добровлците в София и желащи такива да се присъединят към дейността на организацията. Срещата ще се проведе в Народно ЧИталище "Гео Милев" на ул.Гео Милев 24, ж.к. Слатина.
Моля, желаещите да присъстват да се свържат с нас предварително на e-mail: dvbgm@yahoo.com или на моя тел: 0894 606 175. , за да проведем предварителен разговор с тези от вас, които не познаваме лично. Също така залата е с ограничен капацитет и ни трябва потвърждение за присъствие, за да предвим места за сядане и метериалин еобходими за работа.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: galita в пн, 23 яну 2012, 15:30
здравейте,
фирмата, в която работя иска да закупим голям брой мартеници. Чували сме, че някои домове правят мартеници и продават или нещо подобно. Може ли да бъдем от полза на накой, или чрез ДБМ да измислим нещо, а не да ги купуваме от китайците? Читалището на Гео Милев е много близо до нас и ми е много удобно за връзка.
Моля свържете се с мен на лични или на 0899 906 102 - Галя


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пн, 23 яну 2012, 18:29
здравейте,
фирмата, в която работя иска да закупим голям брой мартеници. Чували сме, че някои домове правят мартеници и продават или нещо подобно. Може ли да бъдем от полза на накой, или чрез ДБМ да измислим нещо, а не да ги купуваме от китайците? Читалището на Гео Милев е много близо до нас и ми е много удобно за връзка.
Моля свържете се с мен на лични или на 0899 906 102 - Галя
Галя ще се свържа с Вас, мисля, че ще можем да Ви осигурим :hug:
Благодаря Ви, че се сетихте и за нас :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в сб, 28 яну 2012, 08:42
На 04.01.2012 год. екип на ДБМ София посети гр. Русе и се срещна с доброволките от звено Русе.
Това бе последната среща , планувана по проекта за усъсвършенстване на административния капацитет, с финансовата подкрепа на фондация ОАК.

Независимо от краткото време , което разполагаха момичетата от гр. Русе успяхме да изясним и обобщим резултатите от дейността им до момента. Обсъдихме онези детайли, които не успявахме с години да си изясним, поговорихме за проблемите и структурирането на организацията като цяло, казахме си онова, което по интернет и телефоните не може и е трудно за разбиране. Опитахме се да помогнем за изясняване на ангажиментите им на място, както и за правилното планиране на дейността за в бъдеще. Споделихме опита на останалите звена, техните проекти и начините за взаимно сътрудничество между всички звена, с цел взаимстване на опита и постигнатите резултати.

Благодарим на момичетата за гостоприемството и на координаторката за организирането на срещата.

Роси


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в ср, 01 фев 2012, 23:23
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, ДБМ!
http://fdbm.org/bg/news_article_24.html (http://fdbm.org/bg/news_article_24.html)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: ФЕЙщица в чт, 02 фев 2012, 10:34
Вълшебници от ДБМ, не спирайте да създавате чудеса и да правите живота на децата по-различен! Щастлива съм, че ви има и че ви познавам! Прегръдка за всички момичета с огромни сърца!ОБИЧАМ ВИ! :love:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в чт, 02 фев 2012, 11:07
Честит рожден ден, ДБМ! Още много години да имате и силата, и търпението и любовта да помагате и правите живота на децата по лек, по усмихнат, по смислен!
  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 02 мар 2012, 08:26
Вчера бяхме при мъниците в Перник. Имаха тържество, баба Марта ни посрещна с питка и мед :)
Децата са здрави, бяха весели и доста накичени с мартенички :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в нд, 11 мар 2012, 09:16
    Един 3ти МАРТ  :hug:

Разказа е на Каролина Шойлева.

"Този път ще започна с малко предисловие. Преди почти година и малко отгоре даже, една важна за мене личност - Ели, която е библиотекар и работи в читалище, ми каза че иска да прави нещо за ДБМ, с нас и за децата. Поради липса на идея, време или добра организация нито измислих нещо подходящо, нито си размърдах мозъка, НО явно е трябвало нещата да отлежат и идеите започнаха да валят.

Читалище е „П.К.Яворов” се намира в квартал Гео Милев в София и може би, там е истинския дух на читалището –  огромно помещение, в което има етажерки с много книги, книги има даже и по земята, сцена в единия край и една мъничка стая за персонала, уроците по китара и пиано. В читалището има различни занимания – народни танци, английски език, йога, уроци по пиано, китара – и за всяко занимание то се преобразява наново - местят се маси, вади се уредба за музика, секретарката стои кротко навън когато се използва работната ѝ стая за уроците. Ако това свято място не беше почти в центъра на София и нямаше няколкото компютъра със сигурност атмосферата щеше да ни пренесе преди поне век-два назад във времето.

Чакайки ме да се организирам, Ели предложи да продават в читалището коледните картички на ДБМ, да представим фондацията на коледното им тържество пред деца и родители и така се започна. Инициативата беше хубава, още хора научиха за нас, а и се събраха парички за нашия проект в бебешкия дом.

Изведнъж започна да ни харесва :)  и през февруари организирахме поредната среща по проекта ни финансиран от ОАК за доброволците в читалището. Организацията отново беше на ниво, защото на спокойствие в това голямо помещение, можахме да се видим с по-стари и нови познати и съмишленици, да научим нещо ново, да направим планове за организацията през тази година и да разпределим множащите се задачи.

Нямахме намерение скоро отново да се върнем там, въпреки че ни се предоставя безвъзмездно и по всяко време когато пожелаем, но съдбата ни изненада.

Отдавна искахме да съберем младежи, с които работим отдавна, познаваме и сме приятели с тях на една обща весела среща, да се видим и побъбрим. Нищо повече, нищо по-грандиозно, просто среща с приятели.

Преди около две седмици, решихме че момента е назрял, много ни е домъчняло и е време. Докато въртяхме телефони да разберем кога, какво, защо изведнъж се оказа, че датата е 3 март, а мястото е читалището. И тук не заподозряхме, какво ни готви случайността или съдбата  :) . Символиката беше добра, хареса ни, замислихме се че на 3 март се празнува и решихме от скромна и невинна среща с приятели за изпразнуваме „3ти Март с приятели”, да го направим както се прави. От дума на дума и от телефон на телефон, измислихме как да изкараме днешния прекрасен ден.

За тези, които не са се ориентирали още ще добавя, че в близост до читалището, намиращо се на ул.Гео Милев се намира Военноисторическия музей и нямаше по-логично нещо от това да го посетим, точно днес, което и направихме с огромно удоволствие. За радост имахме и прекрасен „частен” екскурзовод, който в препълнения музей доста умело ни заведе и разказа за най-важните неща както за празника, така и за цялата ни военна история. Радостта ни е още по-голяма защото се оказа, че на всички им харесва случващото се – срещата, музея, празника.

Усещането във въздуха беше за празник, а какво е празник без почерпка. В читалището вече ни чакаше подредената от домакините маса и въпреки, че искахме да чуем още история, първо се заредихме с енергия и набързо изядохме вкусно ухаещите пици. Отново поговорихме за празника, защо празнуваме, кого почитаме и защо се гордеем. Едно можем да кажем, гордеем се с нашите младежи, защото до един като малки деца слушаха разказвача, питаха и спореха за историята. Знаем, че те са нашето бъдеще и ще продължим да бъдем до тях и в празник, и в делник.

Както на всеки празник, след официалната част, похапването и споровете, се групирахме по няколко човека и започнахме тихичко да си споделяме, защото наистина не се бяхме виждали отдавна с Вики, Светльо, Люси, Иван Диммитров, Иван Килимперов, Янко и Краси. Мили дечица, защото за нас винаги ще сте такива, надяваме се че днес ще е първата от много срещи през тази година, защото отдавна не се бяхме смели толкова много, отдавна не ни е било толкова семейно, на такива срещи.

Тук идва момента, като строги родители и леко нацупени приятели да кажем, на тези които не успяха да дойдат, че ги чакаме задължително следващия път.

Хиляди благодарности на домакините ни от читалище „П.К.Яворов” – Кина, Ели и Стилян    (личния ни екскурзовод) за възможността която ни дадохте, компанията, подаръците (книги за младежите) и гостоприемството! БЛАГОДАРИМ!

Младежите получиха подаръци и от ФРГИ  – MP3 – ки, защото все пак колкото и да ни се иска, понякога времето да спре, да извадим от раницата Уокмена и да се изфукаме :) ,  нещата се променят и „малко” по-новите технологии са на мода :)

Почерпката е благодарение на посетителите на Фотосинтезис Арт център, които на Благотворителната коледна изложба там, бяха пускали парички в една голяма кутия. "


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в нд, 11 мар 2012, 09:18
http://www.esc.bg/bg/news-main/news

Представители на ДБМ взеха участие в публичната дискусия.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в нд, 15 апр 2012, 07:54
Сайтът на ДБМ няма да работи няколкко дни поради технически причини. Моля да ни извините!   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в вт, 01 май 2012, 08:25
На 28 Април , събота, посетихме заедно с децата от дом "Света Параскева" "Младежки театър" и гледахме постановката "Спящата красавица".
Естествено имаше и почерпка, и малка разходка около Народния театър.
Децата бяха много щастливи и усмихнати. Сред тях бяха и две от децата с увреждания, за които тези мероприятия са освен огромни вълнения и доста голями предизвикатества. Радваме се, че и двамата А. и В. издържаха да изгледат цялата постановка и да са едни от всички нас.

Това посещение се осъществи благодарение на нашите дарители от фирма ФИТ БУЛ ЕООД и тяхната представителка Гергана.

Благодарим на новите ни приятели!   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пн, 07 май 2012, 15:14
Скъпи приятели,
Напоследък все по-често се обръщат към нас, както наши колеги от други НПО, така и такива от Отделите за закрила на детето, така и отделни частни лица за да подпомогнем социално слаби семейства, самотни майки, малолетни такива с риск да изоставят децата си. Опитваме се да откликваме на нуждите максимално бързо.
Всеки който би могъл да подсигури памперси и храни за деца от 0 до 3г., да подпомогне семейства в риск и по друг начин, може да се свърже с нас.
Както знаете, нямаме офис, място за съхранение на нещата и транспорт. Ще се радваме ако имате възможност да закарвате сами или изпращате нещата до посочен адрес.
За да избегнем обаче спекулации и злупотреби от случайни хора, ще ви помолим да изисквате от нас информация само на официалните ни телефони или на e-mail на фондацията. Всяка подкрепа, която оказваме се извършва със съгласието на семействата в нужда.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в чт, 24 май 2012, 09:04
Честит празник! Днес има двама абитуренти в с.Доганово! Желаем им само попътен вятър и здраве! За всичко останало да имат много сили и вяра в себе си за да го  постигат!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Babymaya в чт, 24 май 2012, 15:25
pla4e mi se ,imam kre6tia6ta nujda ot dom az i moeto 3 godi6no mom4ence jiveem v edin ad,az sam ot varna ne rabotq,za6toto nqma koi da se griji za deteto mi,jiveem pri maika mi,brat mi i sestra mi,no te ne ni iskat,ako nqmah tova sakrovi6te 6tqh da si sloja vajeto!MOLIA VI POMOGNETE MI!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 25 май 2012, 23:16
pla4e mi se ,imam kre6tia6ta nujda ot dom az i moeto 3 godi6no mom4ence jiveem v edin ad,az sam ot varna ne rabotq,za6toto nqma koi da se griji za deteto mi,jiveem pri maika mi,brat mi i sestra mi,no te ne ni iskat,ako nqmah tova sakrovi6te 6tqh da si sloja vajeto!MOLIA VI POMOGNETE MI!

Съветвам Ви да се обърнете към отдела за закрила на детето и социланите служби във Варна. Така тук , само с тази информация няма как да Ви помогне.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: _Buffy_ в сб, 26 май 2012, 23:27
Lavender, аз не познавам хората тук. Има ли някой от ДБМ - Варна ако може да се включи и да помогне с нещо на жената ?

Babymaya,  действително информацията е доста оскъдна. Тук можем да съберем дрешки, памперси, пюрета, но няма как да помогнем за жилище. ДБМ не е държавна институция.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Aneliqta в вт, 29 май 2012, 17:58
Здравейте.Ориентираха ме тук да напиша историята си.
Казвам се Анелия Костадинова Ангелова.На 32 години съм.Имам две деца момчета на 8 г.и на 1 г и 5 м.Самотна майка съм,но съм на път да изгубя децата си...защото нямам възможност да си наема кввартира.Голямото ми дете е дадено от закрила на детето  за отглеждане от роднина(сестра ми)а малкото на седмична грижа.Искам да си взема дечицата а няма кой да ми помогне.за да стане това,трябва да си наема квартира,която трябва да отговаря на определени условия,да започнат проверки,да си дойде голямото ми дете за ваканцията при мен,за да бъде оценен капацитетът ми на родител и да се прецени дали ще ми бъде върнато.Аз ще започна работа,защото сега и малкото ми дете е на седмична грижа,но квартирата ми е голям проблем,и вече незнам какво да правя.А искам дечицата ми да са си при мен


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в вт, 29 май 2012, 21:18
Здравейте.Ориентираха ме тук да напиша историята си.
Казвам се Анелия Костадинова Ангелова.На 32 години съм.Имам две деца момчета на 8 г.и на 1 г и 5 м.Самотна майка съм,но съм на път да изгубя децата си...защото нямам възможност да си наема кввартира.Голямото ми дете е дадено от закрила на детето  за отглеждане от роднина(сестра ми)а малкото на седмична грижа.Искам да си взема дечицата а няма кой да ми помогне.за да стане това,трябва да си наема квартира,която трябва да отговаря на определени условия,да започнат проверки,да си дойде голямото ми дете за ваканцията при мен,за да бъде оценен капацитетът ми на родител и да се прецени дали ще ми бъде върнато.Аз ще започна работа,защото сега и малкото ми дете е на седмична грижа,но квартирата ми е голям проблем,и вече незнам какво да правя.А искам дечицата ми да са си при мен

Анелия, напишете от кой град сте, как така са ви взели децата, къде сте живеели до сега? СЛед като е взела да гледа детето, сестра ви не може ли да помогне да живеете временно при нея? newsm78


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Aneliqta в ср, 30 май 2012, 16:32
Аз съм от град Русе.Разделих се с бащата на второто си дете,и останах сама.Наех квартира,но естествено се наложи да я напусна,защото нямаше с какво да я плащам.голямото ми дете е изпратено от закрила на детето за отглеждане при роднина(при сестра ми) а малкото в ДМСГ гр Русе на седмична грижа.Поради това 4е нямам квартира и няма къде да ги гледам.Имаме уговорка със закрила на детето,че в момента в който си намеря квартира,която да отговаря на условията,и след тяхна проверка,големият ми син си идва при мен.Ще ми бъде предложена услуга,да бъде гледан през деня в комплекса,за да мога да ходя на работа,и едновременно с това ще бъде оценяван капацитетът ми на родител,за да може да остане при мен.Наложително е да си намеря квартира,защото големият ми син е ваканция и във сетра ми  няма как да се грижат за него,защото работят на смени.Аз няма как да отида при тях,защото при всичките тези перипетии които имаме,си развалихме отношенията.главният ми проблем е квартирата,защото си искам дечицата.това е,и вече незнам какво да правя


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: elil в ср, 30 май 2012, 16:58
Преди време община Шумен помогна на едно момиче /най-голямата сестра/ да си събере братчетата и сестричетата от домовете, в които бяха настанени.

Проверете как стоят нещата с настаняване в общинско жилище във вашата община.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Aneliqta в ср, 30 май 2012, 17:01
Няма вариант с общинско жилище.Има условия,на които аз не отговарям.Да съм 5 години на свободен наем в град Русе,след това две години подред да съм картотекирана за общинско жилище,и чак след това да се наредя на опашка и да чакам ред за жилище.В момента не могат и да ме картотекират,защото не мога да им предоставя актуален адрес,на който да ми дойдат на проверка,


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 31 май 2012, 06:54
Това е абсолютен параграф 22! Ако имаш нужда от общинско жилище, абсолютната логика е, че нямаш друго, в което да живееш, тогава как да дадеш адрес, как да има някакъв вид постоянност? Няма да имаш нужда от тях, ако можеш да живееш в жилище различно от общинско!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Aneliqta в чт, 07 юни 2012, 23:51
Искам да кажа на всички,че съм при сестра ми,и утре сутринта пътувам Със детето си към в къщи.Мой възрастен познат,ме пусна в домът си без наем.от закрила на детето,дойдоха на проверка и одобриха условията.Връщам си децата,но започват проверките,дали ще мога да се справя.стискайте ми палци  моля ви


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пт, 08 юни 2012, 06:52
Искам да кажа на всички,че съм при сестра ми,и утре сутринта пътувам Със детето си към в къщи.Мой възрастен познат,ме пусна в домът си без наем.от закрила на детето,дойдоха на проверка и одобриха условията.Връщам си децата,но започват проверките,дали ще мога да се справя.стискайте ми палци  моля ви

Това е повече от чудесно!
Пиши ако имаш нужда от нещо за децата :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в ср, 20 юни 2012, 22:52
На 9 и 10 юни 2012 г. в гр.Пловдив се проведе традиционната национална среща на фондация „Движение на българските майки”. Участие в срещата взеха координатори и доброволци от градовете -  Пловдив, Пазарджик, Бургас, Видин и София. УС на ДБМ уведоми участниците за предстоящите по – важни събития, значими за дейността на фондацията, присъединяването на актрисата и модел Ирена Милянкова като лице на ДБМ, възможностите за финансиране и подкрепа на звената в цялата страна.

Координаторите на всички регионални звена на фондацията разказаха за текущото изпълнение на годишните планове, заложени за изпълнение, споделиха радостите и трудностите, които срещат при осъществяване на дейността на фондацията, нуждите от подкрепа, съдействие и идеи, при прилагане на  дейностите по проектите, които всеки от тях има.

В непринудена обстановка, разговорите, за пореден път, доказаха огромната сила на майчината любов и отново ни убедиха, че единственото нещо, нужно за да направиш едно дете щастливо, е да му дадеш обич, от която то се нуждае. Във всяко едно звено на фондацията, доброволците, с огромна всеотдайност и внимание, организират различни проекти, за стимулиране и подобряване на социалната адаптивност на децата, разстящи в институции, подпомагат семейства, в затруднено положение, както и млади хора, напуснали институции.

Това отново доказва мотото ни, че всеки малък човек, дарен с любов, пораства голям, човек, даряващ любов!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в вт, 26 юни 2012, 07:09
Репортаж за "Благотворителна детска ръгби академия" - http://www.fdbm.org/bg/news_article_43.html 

  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 03 авг 2012, 22:57
Напоследък нямаме много време да пишем, за което се извиняваме ......

Днес обаче успяхме да обиколим и посетим любими за нас хора и места. Споделяме и тук както обикновено.

Тръгнахме за гр. Трън , където много обичаме да ходим . Там живее млада майка  със съпруга си и двете си момченца-Дебора. Тя някога живееше в небезизвесният дом в града. Подкрепяме я много отдавна. Доказва постоянно колко иска да промени живота си . Нейният и на децата си. Все още е ученичка.

На път за там спряхме в гр. Перник. Имахме приготвено дарение ( вашите дарения-играчки, тетрадки и дрешки) за фондация П.У.Л.С. Кризистният център за настаняване не жени и деца, пертърпели насилие винаги има нужда от различни дарения, с които пък ние разполагаме, но в домовете не ги искат. И така......видяхме се с колегите, поговорихме и се запътихме към най-приветливите хора , които много обичаме-децата и персонала от бебешкия дом в градът.
Нещо, което ни прави най-щастливите хора е фактът , че децата се броят на пръсти!!!!! Не е онова, което помним, не е онзи кошмар, който ни караше да притреперваме всеки път щом влезем там. Помещенията са празни! Постояхме както обикновено , поговорихме, планувахме следващото извеждане на децата извън домът.

От там следваше гр. Трън. Не знаехме на 100% дали ще намерим Дебора , но бяхме приготвили доста неща за нея и децата й -две прекрасни момченца. Оказа се, че са в болница в Перник и няма да ги видим. Добре са, но не успяхме да го видим лично. Свекрва й бе много любезна да ни каже как са децата, как Дебора се учи добре и колко усърдно работи синът й , за да се грижи за семейството си. Оставихме каквото имахме за тях и си тръгнахме.........Поредният обикновен ден за нас,  удовлетворявящ ни, пълен с хубави моменти. Скоро пак.......с децата от Перник, Дебора и онези, които никога няма да изоставим!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: _Buffy_ в сб, 04 авг 2012, 12:47
Момичета, възхищавам се от добротата ви !!!!!!!! Нямам думи за това , което правите, колко сте мили и всеотдайни.  :hug:  :bouquet: :bowuu:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в сб, 18 авг 2012, 22:12
Няколко дечица от ДМСГД гр. Перник, заедно с нас и персонала на домът, в понеделник се забавляваха в зоопарка в гр. София. Организираното посещение на децата на възраст от 1 до 3 год. е част от инициативите ни, свързани с извеждането на децата по-често извън институцията и социализацията им . Децата пристигнаха рано и имахме възможността да се възползваме от спокойствието в зоопарка. Въоръжени с три бебеш
ки колички и много хванати детски ръчички обиколихме целия парк. Децата станаха свидетели на това как се хранят животните, как слона почукваше с хобота на вратата и си искаше закуската, как пеликаните поглъщат рибката....Тръгнаха си изморени и почти спящи за гр. Перник. Благодарим на доброволците, които придружиха децата и на дарителите, че направиха тази кратка екскурзия възможна. Кратка, но изключително ценна за децата.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пн, 27 авг 2012, 09:59
Леко захлади, та ме наведе на мисълта, че зима иде  :mrgreen: та чак и коледни звънчета чувам.
Софийската "банда" отново се чуди с какво да ви изненада, вече има идеи, но пък винаги сме отворени за нови, нестандартни и щури преживявания.
Така , че мили момичета, пък все повече и момчета, базари, карнавали, детски партита, какво да бъде????? и дали??? Кажете, споделете, че време не остана и трябва да се твори!

В София работим по четири конкретни направления, за които набираме средства:
 - проекта "Сън ли съм или ме има" - http://fdbm.org/bg/projects_article_4.html с деца в ДМСГД;
- проекта "САМ – Социална адаптация за младежи" - http://fdbm.org/bg/projects_article_3.html - с младежи напуснали институциите и живеещи самостоятелно. Към момента помагаме активно на около 15тина младежи - предимно студенти, но и майки с малки деца или завършващи средното си образование;
- проекта "ЕлПасо" - http://fdbm.org/bg/projects_article_5.html , който вече съществува цяла година и е един от най-успешните ни досега, като ефективност и полезност за децата, за който търсим спешно в момента дългосрочно решаване на проблема с финансирането му;
- проекта "Мобилен център" , който последната година много активно подпомага социално слаби семейства с риск да изоставят децата си и приемни родители;

ОЧАКВАМЕ ДА НИ СПОДЕЛИТЕ МНЕНИЕТО СИ, ЗАЩОТО ТОЗИ ФОРУМ ВИНАГИ Е ПОКАЗВАЛ СВОЯТА ВЪЛШЕБНА СИЛА! А ПО КОЛЕДА И ХАНУКА  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen: СЕ СЛУЧВАТ ЧУДЕСА!


  :bouquet:   :bouquet:  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moni_bonboni в пн, 27 авг 2012, 20:45
 Добър вечер на всички.Първо искам да кажа(а не намирам думи),колко чудесно е всичко,което правите.Вие сте изключителни хора.Имайки предвид времената,в който живеем,злобата,нищетата и отчаянието,Вие намирате начин да избягвате тези работи и да посвещавате времето си на подобни каузи.Не знам какви точно думи да подбера,за да изкажа адмирациите си към Вас.
 Забравих да се представя,казвам се Симона,на 21 години съм и имам три прекрасни дечица.Живеем в Перник.
 Много бих искала да ме насочите,към човек,с който да разговарям,относно Движението.Не бих могла да помагам финансово,но за всякаква друга помощ съм насреща.Поне 3 пъти в седмицата пътувам до София,благодарение на помощта от родителите ми,разполагам и със свободно време.Имам и приятели,с който можем да помагаме с дрешки.
 Много ще съм благодарна,ако се получи.Твърдо вярвам,че дори само с една протегната ръка,човек преминава през трудностите по-лесно,но за жалост има хора,на който няма кой да подаде и толкова.
 Наскоро звънях в дома за медико-социални грижи в Перник.Казаха ми,че нужда от дрехи и играчки нямат,само от консумативи(памперси,мокри кърпички,пюренца),с приятели събираме кой каквото може и следващия месец,ще ги занесем.
 Мъжът ми е бил в такъв дом като малък и не мога да Ви кажа,какви неща ми е разказвал.За дечицата там,няма какво да кажа,едни душички оставени на произвола-не разбирам хората постъпили така,но...
 Не си мислете,че като съм на 21г,съм наивна и малка,неразбираща живота,повярвайте мнала съм през много трудности,който са ме направили трезво мислещ човек.Знам какво предлагам,като помощ и съм сигурна,че ще се справя и оправдая очакванията Ви.
Извинявам се за дългия пост,пожелавам ви спокойна вечер.Успех с начинанията и едно голямо Благодаря,за нещата,който правите.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в ср, 29 авг 2012, 21:29
Мони, здравейте.
Благодарим за хубавия постинг.
Така е за бебешкия дом в Перник, дрешки и играчки не им трябват. Освен това, което са ви казали, че им е необходимо, им трябва спешно и столче за кола. Изключително важно важно им е. С това можете да сте много полезни. Ние ходим често там и се опитваме да сме полезни както можем, защото там персонала е много отзивчив, работи се много спокойно и се вижда ефекта от подкрепата.

По принцип в домовете вече не са нужни кой знае колко предметни дарения, децата имат нужда от социализация , интеграция, време извън клетката......
В Перник има и друго място , на което можете да сте много поелзни, а именно кризистният център за жени и деца, претърпели насилие.
Ще Ви дам контакт при желание от Ваша страна.
По отношение на "човек от движението".........в Перник няма такъв, всички сме в София. Тези от нас, които ходим там, сме всъщност тук(София), но можем да се видим и да поговорим. Подкрепяме и семейство в гр. Трън, което наистина има нужда от такава.
Можем да Ви свържем и с хора, които там в района помагат на много нуждаещи се, защото не смао децата в домовете имат нужда от подкрепа и "едно рамо".

  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moni_bonboni в ср, 29 авг 2012, 23:35
 Здравейте!
 Благодаря за отговора.Както споменах,финансово не мога да съм Ви полезна.Имам няколко неща,който мога да даря-това са столче за хранене,корито,бебешки дрешки за момиченце(летни).Столче за кола,мога да закупя другата седмица,но ми кажете до колко килограма,просто имам позната,която продава такова и ще ми направи отстъпка,но е за 0-13кг,не знам дали ще свърши работа.
 Тъй като живея с родителите ми и те много ми помагат имам свободно време и мога да отделя такова и за дечицата,нуждаещи се от социализация.Смея да твърдя,че имам подход към децата,което предполагам се дължи на любовта ми към тях-всичките.
 Относно,това,че тук в Перник,няма хора от Движението-аз пътувам поне няколко пъти до София и не е проблем(за мен),да се видим и поговорим.Ще ми бъде изключително приятно,а и полезно.
 Някъде четох,че сте ходили с дечицата в зоологическата градина-това е страхотно и аз съм на мнение,че децата се нуждаят от повече такива мероприятия.
 Относно кризисния център в Перник,имам приятелка която е доброволец към фондация ПУЛС,а друга посещаваше психолога им(аз също),ако става въпрос за тях,ще ми бъде приятно да поговоря и с техен представител,за това как мога да им бъда полезна.
 Извинявам се,поста ми пак стана малко дълъг :)
Лека вечер на всички :)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 03 сеп 2012, 22:18
Здравейте!
 Благодаря за отговора.Както споменах,финансово не мога да съм Ви полезна.Имам няколко неща,който мога да даря-това са столче за хранене,корито,бебешки дрешки за момиченце(летни).Столче за кола,мога да закупя другата седмица,но ми кажете до колко килограма,просто имам позната,която продава такова и ще ми направи отстъпка,но е за 0-13кг,не знам дали ще свърши работа.
 Тъй като живея с родителите ми и те много ми помагат имам свободно време и мога да отделя такова и за дечицата,нуждаещи се от социализация.Смея да твърдя,че имам подход към децата,което предполагам се дължи на любовта ми към тях-всичките.
 Относно,това,че тук в Перник,няма хора от Движението-аз пътувам поне няколко пъти до София и не е проблем(за мен),да се видим и поговорим.Ще ми бъде изключително приятно,а и полезно.
 Някъде четох,че сте ходили с дечицата в зоологическата градина-това е страхотно и аз съм на мнение,че децата се нуждаят от повече такива мероприятия.
 Относно кризисния център в Перник,имам приятелка която е доброволец към фондация ПУЛС,а друга посещаваше психолога им(аз също),ако става въпрос за тях,ще ми бъде приятно да поговоря и с техен представител,за това как мога да им бъда полезна.
 Извинявам се,поста ми пак стана малко дълъг :)
Лека вечер на всички :)

Според мен в "Пулс" ще имат нужда от помоща Ви. Там за центъра в момента търсят домакинска посуда.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 06 сеп 2012, 10:23
Мони здравей,

ти си лъч светлина за хора като нас, тъй като се борим не само за подобряване на живота на дечицата в домовете, но и с капаците, които българския народ си е сложил, незабелязвайки нищо и никого и отказвайки се да се бори за един по - добър и достоен живот - нещо, което зависи само и единствено от нас и от нашето мислене, поведение и желание.
Благодаря ти, че се свърза с нас :hug:

Съвсем скоро ще търсим всичко за едно бебе, което е на път и майка му, която по стечение на обстоятелствата ще си го гледа сама и няма нужната подкрепа от семейството. Разчита единствено на приятели и ще и трябва всичко за бебчето. Ако можеш да задържиш каквото имаш бебешко, аз съвсем скоро ще изготвя списък и ще го постна тук, за да и помогнем да посрещне щастлива и спокойна своето бебче :hug:

Още веднъж ти благодаря :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moni_bonboni в чт, 06 сеп 2012, 15:32
   Здравейте!
Няма за какво да ми благодарите,аз съм благодарна,че има хора като Вас.Била съм в много тежки ситуации и знам какво е да нямаш и да няма кой да ти подаде ръка.
За дрешките-купих ги за моето бебе,казаха ми,че ще е  момиче,но пък излезе мъж  :lol: Сега са ми излишни,розови са,но са тънички.Ако мислите,че ще свършат работа,насреща съм.Също имам и коритце от каката-червено,изтрити са му картинките само.И столче за хранене-пак розово,здраво е,но е избеляло,защото го държахме на терасата,което според мен не пречи за употребата му.Мога да закупя и няколко шишета за хранене.Имам също и чисто ново розово одеялце по-плътничко.
Когато потрябва пишете,насреща съм.
Вярвам,че Господ гледа и всяко добро дело се вазнграждава.
Хубав ден на всички.

  Извинявам се,забравих да добавя някой неща.
Бяхме приготвили една торба с дрехи за една майка,пак с дрешки за момиченце,но тя отказа и сега и те ни останаха-дрешките са за около 1 годишно момиченце.
Имаме и една торба с дрехи за момиченце от 1-2 годинки и една за момче за същата възраст-но тези дрешки не са в отлично състояние.Здрави са,но някой имат петънца,моите деца не пазят въобще.Ако някоя майка има нужда от тях,мога да ги пратя,ако ли не,ще ги хвърля.
Хубав ден.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 06 сеп 2012, 16:01
Ето списъка, бебето за сега не се показва, термина на мамчето е в началото на Ноември. тя е изключително свестен и борбен човек, но я чаката щастливи но трудни мигове и разчита на подкрепата на приятели само

Бодита или блузки с дълъг ръкав
Бодита с дълъг ръкав и крачол (цели костюмчета)
Бодита с къс ръкав (или камизолки)
Ританки
Чорапки
Хавлийки за баня
Лигавници
Одеало лекичко (или тънко спално чувалче )
Одеало плътно (или дебело спално чувалче или олекотено юрганче )
Спално бельо, комплект чаршафчета долен, горен и калъф
Биберон залъгалка
Помпа за изцеждане на кърма
Биберони за шише 0-4 м. 2-4 бр.
Шишета  
Бебешко олио
Мокри кърпи
Носов аспиратор
Памперси за новородено
Прах за пране за бебешки дрехи
Крем против подсичане
Шампоан
Капки против колики
Корито/ваничка  
Легло/кошарка + матрак
Маса/шкаф за преобличане
Количка

За сега тя смята, че бебчето ще е момиче, но не се знае:) - последно ще е момиче, потвърдено:)
Обзавеждането за бебето е най - спешно - легълце, количка и тн.
Моля всеки, който може да помогне да ми пише тук, на ЛС или на телефон 0894606173 - Кристина :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: benissima в сб, 08 сеп 2012, 19:36
здравей, moon walk, от моето пораснало бебе имам запазени малки чорапки, някакви одеалца, ританки, лигавници и разни дрешки /голяма част раздадох на приятелки и познати, но още имам останали бебешки неща/, мисля, че и шишета имам останали, помпа за кърма със сигурност имам плюс контейнерчета за съхранение на кърма. имам и столче за кола от 0 до 13кг- ако някои от изброените неща ще свършат работа, мога да ги изпратя. ще чакам да пишеш тук или на лични


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moni_bonboni в сб, 08 сеп 2012, 21:44
Здравейте от мен имате нови шишета и биберони.Тампони за кърмачки,няколко чифта чорапки,ръчна помпа за кърма,шампоанче,клечки за уши,3 пакета мокри кърпи,корито.И дрешки малко,неутрален цвят.
А майката от къде е?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пн, 10 сеп 2012, 22:31
здравей, moon walk, от моето пораснало бебе имам запазени малки чорапки, някакви одеалца, ританки, лигавници и разни дрешки /голяма част раздадох на приятелки и познати, но още имам останали бебешки неща/, мисля, че и шишета имам останали, помпа за кърма със сигурност имам плюс контейнерчета за съхранение на кърма. имам и столче за кола от 0 до 13кг- ако някои от изброените неща ще свършат работа, мога да ги изпратя. ще чакам да пишеш тук или на лични

Привет,
всичко предложено ще и бъде от полза :hug:
Имате ли възможност да ги транспортирате или изпратите :roll:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пн, 10 сеп 2012, 22:33
Здравейте от мен имате нови шишета и биберони.Тампони за кърмачки,няколко чифта чорапки,ръчна помпа за кърма,шампоанче,клечки за уши,3 пакета мокри кърпи,корито.И дрешки малко,неутрален цвят.
А майката от къде е?
Мони, отбелязах предложеното от теб и benissima, както и от една мама, която ми писа на ЛС с червено, благодаря ви.
Мони мамата е в София, за съжаление днес е приета в болница и има нужда от положителна енергия, тъй като има вероятност да извадят бебето, а е в началото на 8 месец, стискайте и плаци, много е притеснена.
Мони ти беше в Перник, нали? Идавш ли в София, можеш ли да донесеш или изпратиш нещата newsm78


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: benissima в вт, 11 сеп 2012, 11:26
moon walk, мога да изпратя колет, ако ми дадеш адрес. далече съм от софия, но по пощата не излиза много скъпо. дано се размине ваденето на бебенцето и майката да може да си го износи нормално. стискам палци!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moni_bonboni в вт, 11 сеп 2012, 15:08
Еее стискам палци да не се наложи!
Иначе често съм в Сф,мога да ги донеса.Но тази седмица ми е натоварено,защото подготвям момиченцето си за детска,другата седмица след сряда,мога да ги донеса.На теб ли трябва да ги донеса или на момичето?Тя в коя болница е,пиши за състоянието и,другата седмица може да мина и до нея,но не обещавам.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в вт, 11 сеп 2012, 23:25
Мони, ще говоря с дружка раотеща в перник да и ги занесеш когато ти е удобно, моля те напиши ми на ЛС телефона си :peace:
benissima ]e ti pusna adres na LS :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Dencho в пн, 08 окт 2012, 12:01
Moon Walk може ли адрес на майката? Имаме дрешки, които са за зимният период, както и малко по-големи + чанта за бебешки принадлежности и искаме да ги изпратим с Еконт. Как е жената, бебето?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Babymaya в пн, 15 окт 2012, 12:27
az sam ot varna i iskam da pomagam


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 18 окт 2012, 21:02

Съжалявам, нямам представа кой във Варна би могъл да Ви съдейства. ДБМ няма доброволци там.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 18 окт 2012, 21:08
Днес бяхме в Перник при бебетата. Отдавна не бяхме ходили, нямат особени нужди , държим връзка колкото да не се забравим, но ние имаме нужда да посещаваме малкото останали деца. Да видим персонала, който полага страхотни грижи , да си поговорим за проблемите в системата.
 Децата са много малко, което е страхотно. Поиграхме на двора и ги прибрахме за обяд. Постояхме при бебетата , които спяха и се порадвахме на атмосферата, която цари във всички помещения.

Предстоят осиновявания извън БГ(на финала са) , някои отиват в приемни семейства.......други ги реинтегрират. Скоро, там децата ще се броят на пръстите на ръката ми.
Малкото останали деца имат нужда от памперси :roll:
Скоро пак ще отидем. КОлкото и да останат, ние ще ги посещавам както до сега :love:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в пт, 19 окт 2012, 12:20
Чудесни новини, lavender  :hug: Така ми се ще във всички домове броя на децата да се доближава все повече до нулата....
Влизам в темата с въпрос. Всяка година в Хоби се пуска обща тема за Коледните базари.
Към момента в Пловдив ще се прави - за сега обявените дати са 21,22,23 декември. Помолих останалите звена да обяват желанието си за базар. Та... въпроса ми е  пак ли ще пускате вие обща тема, или да си пускаме отделни  newsm78 Предполагам Бургас също ще прави... може би и вие...Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пт, 19 окт 2012, 20:00
Чудесни новини, lavender  :hug: Така ми се ще във всички домове броя на децата да се доближава все повече до нулата....
Влизам в темата с въпрос. Всяка година в Хоби се пуска обща тема за Коледните базари.
Към момента в Пловдив ще се прави - за сега обявените дати са 21,22,23 декември. Помолих останалите звена да обяват желанието си за базар. Та... въпроса ми е  пак ли ще пускате вие обща тема, или да си пускаме отделни  newsm78 Предполагам Бургас също ще прави... може би и вие...Анито, отговарям аз  :mrgreen: , без да съм искала разрешение затова.  :blush:
Последните дни само за това си говорим, та мислим, ако и вие искате, да пуснем ЕДНА ОБЩА тема, както досега сме правили,  пък, накрая ще помолим модератор да коригира, ако има промени в началния пост, където пишем КОЙ„ КОГА„ КАКВО.
Как мислиш?
В София, нещата са малко размити в момента, защото търсим място. Искаме поне за ден-два да го направим, но ако нямаме място, няма как да стане. Предполагам, че ще намерим, но нямаме нито дата, нито място.
Та, думайте, девойки  newsm78  newsm78  newsm78 newsm78


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в сб, 20 окт 2012, 00:15
Съгласна  :peace:  Мисля, че така е най добре. В обща тема идеите се събирани накуп и не се налага да се влиза и излиза в няколко теми... по лесна е и координацията... Лично аз съм ЗА обща тема.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Mrs Jan в нд, 21 окт 2012, 19:23
Здравейте,
Казаха ми, че във фейсбук сте писали, че имате нужда от големи памперси. Нямам профил там и не мога да ви отговоря, затова пиша тук.
Имам един пакет 41 бр. № 5 на Памперс 11 - 25 кг. И втори почти пълен, но все пак е отворен.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в нд, 21 окт 2012, 22:41
Здравейте,
Казаха ми, че във фейсбук сте писали, че имате нужда от големи памперси. Нямам профил там и не мога да ви отговоря, затова пиша тук.
Имам един пакет 41 бр. № 5 на Памперс 11 - 25 кг. И втори почти пълен, но все пак е отворен.

Можете или да ги закарате направо в ДМСГД "Света параскева", намир асе в квартал "Света троица" , на ул.Порой 16 ИЛИ да ми звъннете на мен 0894 606 175 или ми пратете ваш телефон тук на бележка.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в пн, 22 окт 2012, 18:36
Момичета, общата тема за Коледните благотворителни базари вече е факт. Моля когато уточните точните дати и отговорници да ми пуснете ЛС, за да добавя или коригирам първи пост  :peace:
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=684601.new#new

Оставам на вас пускането и тук в благотворителния  :love:Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в вт, 23 окт 2012, 07:08
Mrs Jan,
Благодарим за бързата реакция на теб и съпруга ти! Разбрах че сте ги занесли още през деня памперсите.   :bouquet:

antom РАЗБРАНО  :mrgreen:  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 29 окт 2012, 15:45
Предстояща акция за децата от дома в с. Доганово.


Фондация "Движение на българските майки" и читалище "П.К.Яворов", гр.София организират акция "На училище с децата от ДДЛРГ,с.Доганово" на 4 ноември от 14:00 до 16:00 часа в читалището, което се намира на ул.Гео Милев 24 ( това е жилищен блок и входа на читалището е отстрани). Можете да се свържете с нас на тел: 0894 606 188/175/173 в деня на акцията.
 За тези от вас,които нямат възможност да дойдат в неделя, служителите на читалището ще събират донесени неща и в петък 2 ноември от 10:00 до 16:00 ч.
ОСВЕН ТО
ВА ИЗПОЛЗВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОКАНИМ ВСЕКИ, КОЙТО МОЖЕ И ИСКА ДА ДОНЕСЕ И ПАМПЕРСИ ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ЗА ДМСГД "СВЕТА ПАРАСКЕВА" И ДМСГД, ГР.ПЕРНИК ИЛИ ДА ДАРИ ПАРИЧКИ НА МЯСТО В КУТИЯТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ТОВА.

За започналата вече учебна година, децата от дома за деца без родителска грижа в с.Доганово имат нужда от следните учебни помагала, учебници и пособия:
 
География - Булвест 2000 за 9 кл. - 1 бр.;
 География - Просвета (за 8 кл.- 2 бр.);
 Физика - Булвест 2000 задължителна подготовка за 9 кл. - 1 бр.;
 Физика - Просвета за 10 кл. - 1 бр.;
 Англ. език - Просвета English for you за 9 кл. - 1 бр.;
 Англ. език - Express publishing Part 2 Level A2 - за 10 кл. - 1 бр.+ уч. тетрадка
 Психология и логика - Нова звезда за 9 кл. - 1 бр.
 Български език - Анубис за 9 кл. - 1 бр.
 Христоматия за 9 кл. - 1 бр.
 Литература - Анубис
 Руски език - Булвест 2000 за 9 кл. - 1 бр.
 Информатика - Нова звезда за 9 кл. - 1 бр.
 Биология - Геа Либрис за 9 кл. - 1 бр.
 Математика - Анубис задължителна потготовка за 9 кл. - 1 бр.; за 10 кл. - 1 бр.
 Химия - Анубис за 9 кл. - 1 бр.; за 10 кл. - 1 бр.
 Изобразително изкуство за 8 кл. - 2 бр.
 Информационни технологии за 8 кл. - 2 бр.
 Музика за 8 кл. - 2 бр.
 Учебна тетрадка по БЕЛ - Булвест 2000 за 8 кл. - 2 бр.
 Техническа механика - Просвета - за 9 кл. - 1 бр.

 Тетрадки голям формат - бели листа (20бр.)
 Тетрадки голям формат - широки редове - 80-100л. (50бр.)
 Тетрадки малък формат - 80-100 листа (100бр.)
 Тетрадки - широки и тесни редове (30бр.)
 Тетрадка - речник (40)
 Химикали - сини; Флумастери; Моливи - цветни; Лепило.
 Линии; Гуми; Пергели; Острилки.
 


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в ср, 07 ное 2012, 14:00

До 10.11.2012 г. ще излезе от печат календара, който ДБМ, заедно с всички доброволци по реализацията му подготвиха . Пълно инфо ще намерите в линка от сайта ни. Всеки, който има въпроси, свързани с поръчването му още от сега, може да ни питa
 тук или на мейла ни - dvbgm@yahoo.com.
 Искаме този проект да продължи и през 2013 г. Искаме Мобилният ни център да продължи да работи.  Имаме готовност при нужда да се отпечатат и повече бройки . Моля, вижте информацията от линка.

Всеки един , дарил 10 лв. по проект "Ел Пасо"  ще получи в знак на благодарност от нас един бр. от този календар.
 
http://www.fdbm.org/bg/news_article_53.html


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: mese4inka в пн, 19 ное 2012, 12:22
Записвам се да следя, тъй като има доста отделни теми на ДБМ.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в вт, 20 ное 2012, 23:27
Записвам се да следя, тъй като има доста отделни теми на ДБМ.

Благодарим за което. Скоро ни престои базар в София, ще се радваме да ни посетите  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: luss в ср, 21 ное 2012, 14:48
Записвам се да следя, тъй като има доста отделни теми на ДБМ.

И аз   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 26 ное 2012, 21:51
Записвам се да следя, тъй като има доста отделни теми на ДБМ.

И аз   :bouquet:

Лус, ако дойдеш на 9ти когато се събират сувенирите , ще си полезна. Целия ден ще се опакова, сортира и оценява. Адреса и подробностите са в темата за базарите :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Kalinka в сб, 01 дек 2012, 22:47
1. В създаването, разширяването, комуникацията и рекламата на ДБМ стои този форум. Какво е значението на потребителите за ДБМ?
2. До  колко се взима под внимание мнението на потребителите тук?
3. Какво прави Движението с мненията, в които се съдържа критика?
4. До каква степен общественото мнение в тази социална мрежа има влияние върху решенията и действията на Движението (преразглеждане на дадени решения)?
5. Кое послание носи избраното лице на Движението?
6. По какъв начин е избрано лицето? (освен, че лицето Х се е съгласило).
7. Получавани ли са дарения от избраното лице (или нейното семейство) и в какъв размер / вид?
(освен труд).
8. Знаеше ли ДБМ с какво се занимава съпругът на лицето Х (конкурси за модели, ревюта и т.н.)?
8. По какъв начин Движението мисли да върне доверието в потребителите на тази социална мрежа?
Благодаря за отговорите!

Й. Бойковска (адрес и телефон: справкa към MardiGras)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: MardiGras в сб, 01 дек 2012, 23:17
Калинка, не съм ти личен асистент, нито знам адреса ти, нито телефона. И справки не правя.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Kalinka в сб, 01 дек 2012, 23:25
Моля, да ми кажете на кого да го пратя? Пуснете ми бележка, да не задръствам нечия поща.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в сб, 01 дек 2012, 23:26
1. В създаването, разширяването, комуникацията и рекламата на ДБМ стои този форум. Какво е значението на потребителите за ДБМ?
2. До  колко се взима под внимание мнението на потребителите тук?
3. Какво прави Движението с мненията, в които се съдържа критика?
4. До каква степен общественото мнение в тази социална мрежа има влияние върху решенията и действията на Движението (преразглеждане на дадени решения)?
5. Кое послание носи избраното лице на Движението?
6. По какъв начин е избрано лицето? (освен, че лицето Х се е съгласило).
7. Получавани ли са дарения от избраното лице (или нейното семейство) и в какъв размер / вид?
(освен труд).
8. Знаеше ли ДБМ с какво се занимава съпругът на лицето Х (конкурси за модели, ревюта и т.н.)?
8. По какъв начин Движението мисли да върне доверието в потребителите на тази социална мрежа?
Благодаря за отговорите!

Й. Бойковска (адрес и телефон: справкa към MardiGras)

Г-жо, Бойковска, благодарим за времето, което сте отделили за да ни зададете Вашите въпроси. Ще се опитам да Ви отговоря(казвам се Росица Букова), но в  някои не виждам въпрос.

1. Какъв точно е въпроса?
2.Взима се под внимание мнението на потребителите, които са доброволци, дарители, редовни участници в инициативите ни по градове. Такива, които познават дейността ни и участват редовно или периодично в нея. Нямаме много време да взимаме под внимание мнението на хората, които не подпомагат дейността ни, не се интересуват и не заявяват желание за такова.
3. Такива до сега не сме имали, но ако имаме, ще се съобразим с тези, които познават дейсността ни, знаят как се осъществява и към кого е насочена. С критиките от хора, които не познаваме лично(визирам интернет пространството) нямаме време да се съобразяваме ,предвид времето, което отделяме за доста по-полезни неща.
4. До степен на участието на списващите в нея потребители в дейността на организацията. Дарители, доброволци, подкрепящи потребители, симпатизанти . Общественото мнение се формира на базата на познаването на определени дейности в определена структура, заложени цели и средства. Решения се взимат след обсъждане и заседание на УС ако се прецени, че ситиацията го налага. Социалната мрежа бг-мамма има своето влияние при взимане на решения , което се прави от 8 год.
5.  Тук малко въпроса е .....За кое лице говорите?
6. С предложение на доброволците от звеното в София.
7.Да. През 2007г. дарение за пампреси за бебешки дом в размер на 200 лв. , които лично с мен е занесла. С  250 лв. е закупила бебешко пачуърк одеало от Великденския ни базар тази година.
8. УС на ДБМ не знае с какво се занимава лицето X. Това важи и за всички доброволци в ДБМ . ДБМ не се интересува от заниманията на съпрузите(съпругите) на добролците, както и на разширените им семейства.Това е вмешателство в личното пространство на личността . ДБМ се интересува от самите доброволци и жеалнието им за участие в дейността на организацията.
9. ДБМ не смята , че е загубило доверието на симпатизантите, дарителите и доброволците си  в тази социална мрежа. Повечето от тях са активни предимно в благотворителния форум. Ние нямаме нужда от цялата социална мрежа, а само от активно заинтерсовани потребители, които декларират желание за помощ и подкрепа към целевите групи, които обслужваме.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Kalinka в сб, 01 дек 2012, 23:36
Благодаря за бързия отговор. Имам какво да кажа, но в момента нямам време. Утре.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в сб, 01 дек 2012, 23:51
Благодаря за бързия отговор. Имам какво да кажа, но в момента нямам време. Утре.Моля  :bouquet:. Не бързайте, и ние си имаме ангажименти утре в домовете и няма да сме наоколо . Освен това, ще помоля да ползвате мейла ни, тъй като темата е работна и се ангажира с друг вид дейности. Насочена към хората, които  искат да са полезни с нещо.
Спокойна нощ Ви желая, Калинка. Много хубаво име :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Kalinka в нд, 02 дек 2012, 13:56
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=690546.780

С най-добри чувства.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в нд, 02 дек 2012, 14:43
Калинка, ясно декларирахме, че въпроси и отговори ще разискваме тук и лично на мейла ни. В този ред препратка към темата в Клюкарника е неуместна, ние отговорихме тук и е редно тук да продължим дискусията, ако таква въобще е възможно да има с оглед на начина, по който са преиначени думите ни.
От вашите отговри стигам до заключението, че всеки, който изрази недоволство е категоричен критерий за нас и ние трябва да се съобразим с него - съжаляваме, но това не е така. Във форум, в който има само анононимност не смятаме, че трябва да се оповаваме на това.
И въобще направихте ли си труда да ни попитате, защото явно не знаете, как работим, кога работим, какво правим, за кой го правим и до какви резултати води?
Бихте ли си направили труда да проверите до колко страници са стигали през годините апелите ни, каузите ни, призивите ни, темите ни по наболели въпроси точно тук, където твърдите, че трябва да питаме всички за всичко?
Бихте ли си направили труда да проверите колко труд от стотици хора е коствала всяка една наша кампания, базар, всичко?
Бихте ли си направили труда да проверите ( можете да го направите през Министерство на правосъдието, където при подадена молба от Ваша страна ще Ви извадят справка) колко от потребителите на форума са ни били дарители, кои фирми и защо?
Бихте ли си направили труда да проверите колко от потребителите на форума са станали наши доброволци- постоянни, ежедневни и ангажирани?
Бихте ли си направили труда да проверите  колко хора са излизали с нас на протест за тези 7 години?
Бихте ли си направили труда да проверите каква е разликата между професионална неправителствена организация, финансирана от държавата, проекти и външни фондации и разликата между фондация, изградена изцяло от добрволци, никой от които не получава възнаграждение за труда си и всеки от които работещ 5 дни в седмицата по минимум 8 часа? След това моля ви изчислете времето, което ни остава за нашите деца и децата в домовете и прибавете времето, което търсите от нас за професионални ПР, каквито не искаме да имаме, кампании, привличащи много хора, които не можем да организираме и управляваме и съобразяване на мнението във форум, където има стотици хиляди потребители, които стана видно, че нищо не знаят за нас но другарски ни изправиха на съд в желание да им дадем отговори, които дори не чуват?
В заключение, ще напиша свои думи, които не трябва да бъдат асоциирани като думи на ръководството на ДБМ:
Аз съм майка на 1 дете, която е решила малкото си свободно време да дарява на деца, които имат нужда, страдат, не са искани, не са обичани, няма кой да ги прегърне, няма кой да порита футбол с тях, няма кой да им прочете приказка. Това правя и това ме интересува. Моята съвест е чиста, аз живея в абсолютен мир в себе си, справяйки се с ежедневните си проблеми и с миговете, които ме правят щастлива. Част от тези мигове вече 7 години са моето дете и изоставените деца на България. Дали ще ме подкрепят още стотици хиляди жени, дали ще ми дарят средства още стотици хиляди жени въобще нямам претенции. Ако нещо може да ме направи още по - щастлива, това ще е деня, в който независимо под каква форма,с  коя фондация, лично или като част от нещо организирано, всяка една майка, появила се дори и за минутка в този форум в тази държава, отдели от емоциите, грижите и вниманието си за тези деца, за болните деца, за бедните възрастни хора и им даде капка човечност и ласка. Тогава ще дойде деня, в който няма да има нужда о тхилядите фондации, каузи, помощи, дарения, тогава и само тогава света ще бъде какъвто трябва да бъде - едно добро място.

Отново най - учтиво Ви моля да продължим комуникацията тук.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Kalinka в нд, 02 дек 2012, 18:51
Moon Walk, именно защото знам колко много усилия, труд, часове, нерви и какво ли не коства подобна дейност, най-чистосърдечно си изразих мнението защо АЗ смятам, че неща, които бяха направени / казани / написани не водят до нищо положително, което да спомогне вашата работа да се осъществява с успех.

Трудно ми е да разбера позицията ви, че някои потребители са важни, а други не. Няма такова нещо, когато се занимаваш с това. Някои думи, които бяха изказани, никога няма да доведат по привличане на привърженици. Пак казвам всеки привърженик или евентуален привърженик на благотворителната дейност трябва да се котка и пази. Трябва да си мноооого внимателен как и какво казваш. Понякога по подходящ начин можеш да си кажеш твоята идея, но с думи, които няма да подразнят някого. И аз не го мога много, но нямам организация. Ако имах...щях да се опитам да се науча как се прави. Нападките и подигравките от сподвижници на Движението, придават горчив вкус.

Когато започнах да учителствам, най-големият ми кошмар ми беше да си призная, че не знам нещо или съм направила грешка. Мисля си, че е комбинация от възпитание (годините, в които съм живяла / образование / система и т.н) в къщи, училище и българска душевност. Не знам колко побелели косъма имам от това време, защото всеки път, в който бидех хваната в грешка (разбира се, не я признавах) положението ставаше у-ж-а-с-н-о. Костваше ми много усилия да го преодолея. И сега хората реагират по много различен -спокоен и разумен начин, когато кажа "Извинявам се, не съм го видяла. Грешка от моя страна",  защото никой не мисли, че съм безгрешна. Това е моя опит.

Все още съм и на мнение, че не използвате оптимално възможностите на социалните мрежи и потребителите в тях. Жалко, защото има голям потенциал и заедно може да се направи много (само не казвайте..."Аааа, ама ако искате елате при нас.."). Благотворителните организации трябва да се стремят сами към привличане (да, коства време, усилия, но това е цената за ефективно съществуване на подобна организация).

Аз мислех, че искате да сте ефективна, разрастваща се организация. Явно, съм сбъркала щом, като казвате "кампании, привличащи много хора, които не можем да организираме и управляваме". Задоволявате се с набирането на памперси, 2 пъти "Ел Пасо" и тетрадки. Няма проблем. Явно, такива са ви вижданията. Пак казвам: жалко, защото потенциал има много.

"във форум, където има стотици хиляди потребители, които стана видно, че нищо не знаят за нас но другарски ни изправиха на съд в желание да им дадем отговори, които дори не чуват?'
Не знаят за вас, защото няма ефективно и мащабно рекламиране (тук и във ФБ). Не ги винете хората. Между впрочем, онази тема (при светкавично и адекватно включване от ваша страна) можеше да бъде превъзходен момент хората да научат за вас и да бъдат привлечени за каузата ви. Боя се, че сега може да се окаже късно.

Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в нд, 02 дек 2012, 19:24
Калинка, ние нямаме ресурс за мащабно рекламираме, разбери ни.
Ако някой потребител, който до момента не ни е познавал влезе тук и ни попита - прочети темите - на всеки е отговорено, насочен е, видяли сме се с него, обяснили сме каквото го интересува.
Дължим всичко на доброволците, каквато съм и аз, каквито са и всички хора, помогнали ни с една ушита шапка за коледния базар ( имахме една прекрасна баба, която всяка годинина ни носеше вълнени чорапки, да ги продадем :love:), или изпечатили ни без пари флаери, или пренесли ни кашоните до базара, или дали ни щанд в търговския си център без пари....всичко, едно цяло сме, всеки с каквото и колкото може.
Всички потребители, които се интересуват от нас и какво правим имат правото и получават отговори и обяснения от нас, ти вече си един такъв - питай, на всичко ще ти отговорим, ако станеш наш доброволец, ще се допитваме до теб, ще чуваме критиките ти ( имаме нужда от такива, разбира се, че грешим), ще общуваме и тн и тн. Но на 100 000 потребителя да искаме мнението, да ги питаме може ли - че на половината не им пука за нас, половината не искат грам да бъдат ангажирани, толкова дълги години точно тук сме пропагандирали, говорили сме за проблеми, искали сме подкрепа и мнение и сме я получавали в толкова малък процент.
Кажи ми, колко от хората пишещи в темата в Клюкарника знаеха кои сме и какво правим - по малко от 10%?
Конструктивен разговор, мнения и диалог искаме и бихме водили със всеки, който се свърже с нас - независимо дали е бил или не е бил част от фондацията ни.
Просто тази фондация се гради само на хората, които я подкрепят, на нищо, нищо друго!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в нд, 02 дек 2012, 19:28
Аз мислех, че искате да сте ефективна, разрастваща се организация. Явно, съм сбъркала щом, като казвате "кампании, привличащи много хора, които не можем да организираме и управляваме". Задоволявате се с набирането на памперси, 2 пъти "Ел Пасо" и тетрадки. Няма проблем. Явно, такива са ви вижданията. Пак казвам: жалко, защото потенциал има много.
това изисква минимум 3 човека на заплата, както е във всички големи фондации. Ние всички ходим на работа и имаме два почивни дни, в които сме на разположение на фондацията - на децата. Не, не сме голяма фондация, никога няма да бъдем, а и не искаме, за големите фондации имаме специално мнение и причина, да не сме част от тях, да сме независими и абсолютно доброволни.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в нд, 02 дек 2012, 19:47
Г-жо Бойковска,
От последното Ви изявление, отново се разбира как Вие не ни познавате като организация и не сте следили нашата дейност.
За организация, чиято дейност се развива ЕДИНСТВЕНО И САМО от доброволци, нашите кампании са огромни за нашата мила родина. За съжаление, ще ми отнеме много време да постна тук, всичките ни участия в медии, отразени събития, организирани кампании, САМО ЗА ПОСЛЕДНАТА една година и няма да го правя.

Фейсбук страници имат абсолютно всички звена на организацията, от времето когато много от големите организации с мастити офиси и с по 10-15 служители на заплати, нямаха. Тези страници се поддържат според възможностите и капацитета от хора на всяко звено и според количеството информация, която те желаят да оповестяват в публичното пространство. Най-активни в това отношение са звената София, Пловдив, Пазарджик, това са и звената с най-обширна дейност, най-много проекти, най-големи кампании. ( Както забелязвате, аз като координатор на фондацията имам и СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ за случващото се в нашата организация).
Сайта на ДБМ, се поддържа, също, единствено и само от доброволци и там се публикува най-важната информация, тъй като към настоящия момент сайтовете не са най-популярното място за комуникация с обществеността ( БРЕЙ И ТУК СЪМ ДОБРА В СТАТИСТИКАТА, ще да е от лош ПР и не дотам образованост).

Комуникацията с членовете на форумите на сайта БГ–Мамма се осъществява в няколко подфорума, където имаме заковани теми, координационни, отчетни, по звена и кампанийни. Тези теми, О ЧУДО, също се поддържат ежедневно , ЕДИНСТВЕНО И САМО от доброволци.

Освен тези постоянни канали за информираност на обществото за нашата дейност, поддържаме постоянна връзка с множество журналисти, които вече години наред публикуват винаги при нужда важна информация за нашите кампании, както в софийски издания, така и в местни издания по звена. (СПРАВКА ЗА СТАТИСТИКАТА - звено ДБМ – Пазарджик, даже има годишни награди за журналисти, които ги подкрепят в гр.Пазарджик)

СПОРЕД личната ни статистика, в България НЯМА организация, която да поддържа толкова много информационни канали за своите подържници, САМО И ЕДИНСТВЕНО на доброволен принцип. Всички тези канали , в абсолютно всички големи организации, каквато е нашата, с такава обширна дейност и толкова много звена, се изпълнява от ПОНЕ един или цял екип от хора.

И ТЪЙ КАТО ВИЕ, сте доста заинтересована от дейностите на НПО сектора, както разбираме, доста сте наясно  с нещата в ПР-а и въобще в доброволческите инициативи., ВИ молим, конструктивно да ни кажете кое от горепосочените неща ТРЯБВА да подобрим или да изменим?

И г-жо Бойковска, никога не сме твърдели през последните дни , че искаме да се разрастваме. НИЕ СМЕ ДОСТАТЪЧНО големи като организация и повярвайте, една от големите частни организации в България, която се занимава със социални дейности, с признати от колеги постижения в своята сфера. Това, което сме изградили през всичките тези години, няма да разрешим да се разруши, заради сплетни, клевети и натяквания на хора, които не знаят и 5 % от това което ние знаем за дейностите, в които работим.

Ние не работим за да получим ПОТУПВАНЕ ПО РАМОТО от виртуални хора, а работим за децата в България и в полза на социалната система, да стане по-добра. Нито един от нашите дарители, доброволци, съмишленици и сподвижници не прави това, което прави за да получи признание. На тези хора разчитаме и тяхното мнение ще чуем, на тях ще дадем отчет в приятелски тон и разговор. На всички останали само и единствено АКО ПОЖЕЛАЯТ да се индентифицират в писмен вид тук в тази тема или на нашия e-mail.

Каролина Шойлева - координатор на ДБМТитла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Kalinka в нд, 02 дек 2012, 19:57
Moon Walk, прочети ми частта за ФБ рекламата и подобна на вашата организация. Да не мислиш, че те имат ресурси? Молят за всеки лев. Но има реклама за това, което правят. Много хора споделят апелите им, които на свой ред се четат от още хора. Виждам как имат трудности, но и много успехи (е, и тях ги критикувам, защото се занимават с огромен проблем, който трябва да бъде разрешен по друг начин, но явно няма лоби, което да прокара дадени закони... :?)

Избягайте от негативизма (колко знаели, колко помагали, колко ...). Опитайте се да спечелите тези хора. Може би, не за вашата организация, но за благотворителността, като ценност, която е в основата на това, което правите. Спечелването не се постига със заяждане, което забелязвам в сподвижници (още от миналата тема, другата тема, други медии), нито с мълчание. Това е моето виждане.Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в нд, 02 дек 2012, 20:35
Опитвали сме се, в годините адски много и междудругото тук идва сериозната тема, която с удоволствие бих обсъдила - писна ли му на българина от призиви, фондации, благотворителност? И какво иска да чуе и да види като действия, какво до момента не е както трябва?
Защото личното ми мнение е, че много по - сериозен проблем е когато властимащите станат лица на една такава кауза, която с нашите данъци са длъжни да решат - визирам последното, здравната министърка, която стана лице на Макдоналдс! и президента Първанов, който стана лице на Българската Коледа - това за мен е цинизъм към обществото.
Все едно ние да имаме власта да променим ситуацията на децата в домовете, но да караме дарителите си да ни дадат пари и власт за това!
Във фейсбук страниците на всички звена са наистина много посещавани и харесвани и в последно време именно там тече основната ни дейност :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 03 дек 2012, 09:52
Сега за справка, за да видят всички четящи и много информирани и загрижени нещо, което ще помоля да изчетат.
Защото за поредем път, докато някой си изсипва неагтивизма върху други му , едни хора се чудят как да си гледат 5тте деца. И вижте колко пъти тази тема е посетена и колко са писали. Е, съжалявам, но няма да коментирам, а ще се опитам пак и въпреки всички абсурди в тези форуми, да съсредоточа енергията си тук, в този проблем. Въпрос на избор, аз моя(ние нашия) съм си го направила(и). Сега е ваш ред  :bouquet:
И съвета ми е, влагайте си емоциите и капацитета в полезни неща, така ви уверявам ще се чувствате в пъти по полезни на себе си. Да лае всеки знае, ама да заскимти от радост-НЕ.
Та, мили момичета, които ни четете в тази тема, пишете ни тук или на мейла, имаме публични телефони и никога не сме отказвали срещи или отговори. Но специално тук сме се събрали за да сме полезни не на нас, на вас или на форумите, а на едни хора, на които малцина знаят съдбите им и съзнават всъщност за какво става въпрос.
Хубав ден на всички. Ето ви и темата за 5тте дечица. Бъдете полезни тук, благодарим ви :hug:

Давам допълнително инфо на лични и ще координираме каквото се налага в темата :
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=690674.0


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 03 дек 2012, 23:47
Спешно до всички извън София.
Дарява се много ЗЕЛЕ :twisted:

От някаква фирма( кооператив, стопанство) се обадиха , че имат много зеле и го даряват. Свързали сме се със софийските домове, с. Доганово, кризистни центрове и защитени жилища, НО........имат много за даряване.

Моля, координаторите извън София да си питат директорите дали имат нужда. Ествествено, проблема е транспорта. Зелето е в  София и транспорт не подсигуряват!
Давам координати веднага :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: IvaI в вт, 04 дек 2012, 18:52
Zdraveite,

Razpolagam s okolo 50 broiki 4isto novi plusheni igrachki. Bih iskala da me naso4ite kude shte budat polezni. Email - iiva91@abv.bg


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: mama_iana в вт, 04 дек 2012, 19:03
без Пазарджик - много сложно ще ни е!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в вт, 04 дек 2012, 20:43
Zdraveite,

Razpolagam s okolo 50 broiki 4isto novi plusheni igrachki. Bih iskala da me naso4ite kude shte budat polezni. Email - iiva91@abv.bg

Здравейте.
Ето къде :peace:

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=677660.0


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в вт, 04 дек 2012, 21:07
без Пазарджик - много сложно ще ни е!

Предполагам, но знае ли човек.
Янче, храна е някаква все пак. Ако се сетиш за някой -казвай, че зелето отИде :crazy:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: mama_iana в ср, 05 дек 2012, 17:24
Тук при нас зеле да искаш, Роси!
Ще се ослушвам, все пак :D


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в сб, 15 дек 2012, 17:14
Успешен базар, момичета!  :clover: :fingerscrossed: :clover: Всичко да продадете  :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: sis7219 в нд, 16 дек 2012, 18:54
Zdraveite momi4eta iskam da pomogna s kakvboto moga ,imam i malko dre6ki koito iskam da dam.

--------------
Пишете на кирилица.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в ср, 19 дек 2012, 22:18
Zdraveite momi4eta iskam da pomogna s kakvboto moga ,imam i malko dre6ki koito iskam da dam.

--------------
Пишете на кирилица.

Здравейте.
 
За колко голямо дете са дрешките?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: sis7219 в нд, 06 яну 2013, 21:09
За 6-7 години,
 
   

     
Здравейте момичета поклон за това което правите ! искам да помагам с каквото мога.sis7219@abv.bg   


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 18 яну 2013, 21:26
През изминалата (вече) седмица посетихме дома в Перник, който до няколко седмици ще бъде история и сме много щастливи. Децата буквално се броят на пръсти и скоро ще се наложи да прекратим посещенията си там. Когато видим как ще тръгне новата услуга , ще преценим с какво можем да сме полезни.

Онзи ден ходихме и до 1во ПУ, което се намира в София. Искахме отдавна да отидем , предвид факта, че се запознахме наскоро с няколко деца, които учат там. Ще се оптаме да сме им полезни, но все още контактите са ни много кратки и не сме запознати подробно с нуждите им. Децата са страхотни и при всички положения имаме какво да им помогнем.

Утре престои поредното посещение в Ел Пасо, държим контакти с младежите от проекта САМ, планираме и настоящата 2013 г. като дейности и проекти.

Хубава , щастлива и успешна година на всички ви желаем!

   

     


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 18 яну 2013, 21:34
Фондация "Движение на българските майки" има преиздадени лицензи към ДАЗД и АСП от края на миналата и началото на тази година.
Социалната услуга е както си е била и преди, а именно:
 " Мобилен център за консултиране и социално-педагогическа подкрепа на деца, лишени от родитлеска грижа и настанени в институции за отглеждане и възпитание на деца ".

Лиценз( удостопверение за регистрация)  370-02 от 09.01.2013г. към АСП
и 0512 от 19.12.2012 г. към ДАЗД.

Ще ги скенирам и ще ги изпратя до всички градове.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в пт, 01 фев 2013, 01:22
(http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/45474_525980124103562_133503521_n.jpg)

Честито!
Все така всеотдайни, човечни,
 с големи сърца и с нестихващо желание да помагате!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: luss в пт, 01 фев 2013, 11:28
Честито!
Все така всеотдайни, човечни,  с големи сърца и с нестихващо желание да помагате!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 07 фев 2013, 10:11
Благодарим за милите пожелания на всички ви  :bouquet:

Някои от вас знаят за този наш проект

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=666973.0

Много от младежите все още се нуждаят от подкрепата ни, независимо, че еврофинансирането вече е в миналото. Продължаваме да се виждаме с тях и да им помагаме според възможностите ни и даренията, които получаваме. Някои от тях са студенти и се радваме, че те полагат усилия и се стараят, независимо от трудностите.
Едно от момичетата живее, учи, работи и отглежда децата си в гр. Трън. Онзи ден я посетихме и се радваме, че всички са здрави . Децата ходят на ДГ, Д. работи в общината и в същото време довършва средното си образование. Съпругът й работи когато има какво, но като цяло се справят . Занесохме им дрешки, играчки, помагала за училище на Д. и други необходими вещи за цялото семейство.  Единственото за което помоли е малко домакинска посуда-1-2 тенджери и 1 тава. Ако някой има възможност да й ги изпрати, моля да ни каже. Следващият месец ще я посетим пак.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 07 фев 2013, 11:14
Тъй като не намирам някои от темите, които в подробности разказват за някои наши дейности и проекти, ще копирам линкове от сайта ни и така ще рзберете за какво пишем  :twisted:

http://www.fdbm.org/bg/projects_article_4.html

С удоволствие искаме да ви съобщим , че ДМСГД "Св. Параскева " от следващата седмица ще е закрит. В момента там живеят около 20 деца и те ще бъдат прехвърлени в друг бебешки дом, заедно с персонала.
От няколко години организацията ни работи в посока подобряване на грижата там и резултатите са повече от добри. Благодарение на допълнителните грижи за децата и денонощните престои в болници с тях на хората, които назначихме на работа, децата са в по-добро здравословно, психическо и физическо състояние. Което пък от своя страна благоприятства за тяхното по-бързо осиновяване, реинтегриране и влизане в приемни семейства. Децата с увреждания през годините бяха извеждани многократно, осигури им се достъп до непознати за тях места.
Още от миналата година работим с директора и обсъждаме с него и МЗ възможността да прехвърлим услугата(проекта) в дома, в който ще бъдат настанени оставащите деца от Св. Параскева.
Получихме разрешение от МЗ. Освен това, те  изказват и благодарността си на екипа ни във връзка с този проект и се надяват да стъпим с услугата и в следващия нуждаещ се дом.
ФАКТ от следващата седмица ще е и това.
Д-р Лихарска, целия настоящ екип от дома и нашият прекрасен специален педагог Роси Лазова продължават грижите за останалите 20 деца , но и поемат останалите 70 в ДМСГД "Св. Иван Рилски". Ето и писмото от МЗ.

http://www.fdbm.org/uploadfiles/images/svetaparaskeva/DBM%20_%20Pismo%20MZ%20(2).pdf

По проекта от събраните средства до момента ще имаме възможност да финансираме до м. Септември работата на специалния педагог. Предвид факта, че в новия дом има много деца с увреждания и ще са нужни допълнителни грижи, ние , заедно с екипа на дома ще търсим допълнителни начини за финансиране. Но не за това исках да пиша :peace:
Искахме да споделим радостната новина, че този дом вече го няма. Но ние, заедно с децата и екипа продължаваме. Не е важно къде, а това, че сме до тях.
Няма да променяме първоначално заложените услуги, методики, имена и тн.....Само децата и хората ще са на различно от познатото ни вече 7 години място.
Странно е :roll: Аз вчера се чувствах странно, напускайки дома,оставяйки след себе си само 20 деца и празна сграда.....Но пък съм колкото тъжна, толкова и щастлива.
Това се случва и в Перник. Там даже децата са под 10. Остават само тези с тежките увреждания, но ние ще продължаваме да си ги посещаваме . Домът се води затворен, но грижата за оставащите деца ще продължи.

Особено е усещането да напуснеш места, в които почти си живял последните 7-8г. Хората, с които работехме там са наистина страхотни . И независимо, през какво сме преминали заедно с тях, сме сигурни, че си е струвало. Че децата го заслужават и всеки ден се молим, всяко едно от тях да расте в семейство. Някои повече никога няма да видим , живеем със спомените за тях, често разглеждаме старите снимки , питаме се къде ли са те и как ли живеят...
И НИЕ никога няма да спрем да благодарим на всички наши дарители, които станаха част от живота на тези деца. Чрез нас.......

  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Alex-Sofi в чт, 07 фев 2013, 19:30
Поклон Роси и момичета за всичко, което правите !   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в вт, 19 фев 2013, 22:30
Мили приятели, ако някой познава г-жа Надежда Райчева Вълчева от София или Вие г-жо четете това, моля да се свърже с нас по телефона, тук или на e-mail: dvbgm@yahoo.com


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Darrinna в сб, 02 мар 2013, 16:09
Здравейте!
Имам в излишък много дрехи, дамски.
Насочете ме моля, къде мога да ги дам.
Същото важи и за момчешки дрехи. Запазени, но умалели.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 04 мар 2013, 14:34
Здравейте!
Имам в излишък много дрехи, дамски.
Насочете ме моля, къде мога да ги дам.
Същото важи и за момчешки дрехи. Запазени, но умалели.

Здравейте :hug:

Ето къде, изберете си.

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=695988.0


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: апчих в пн, 11 мар 2013, 09:26
Момичета, здравейте, идват балове а аз имам възможност да отделя рокли и костюми . Имам магазини за дрехи втора употреба.
Аз живея във Варна, исках да се свържа с ДБМ варна, но няма действащо такова, или поне аз не намерих . Ако започвате някаква такава инициатива, пишете ми, защото все пак ще ми трябва време, за да организирам събиране на роклите, с костюмите е малко по-лесно.
 Ако се сетите за нещо друго, с което мога да съм полезна, пишете ми.
поздрави
П.П. това, което правите е страхотно


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 15 мар 2013, 22:11
Момичета, здравейте, идват балове а аз имам възможност да отделя рокли и костюми . Имам магазини за дрехи втора употреба.
Аз живея във Варна, исках да се свържа с ДБМ варна, но няма действащо такова, или поне аз не намерих . Ако започвате някаква такава инициатива, пишете ми, защото все пак ще ми трябва време, за да организирам събиране на роклите, с костюмите е малко по-лесно.
 Ако се сетите за нещо друго, с което мога да съм полезна, пишете ми.
поздрави
П.П. това, което правите е страхотно

Здравейте.
Аз Ви отговорих и на мейла.
Надявам се, някой от координаторите ако прецени, че може да им помогнете, да се свърже с Вас. Около София  децата, с които работим нямат нужда. Няма и абитуренти.
Благодарим Ви :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Darrinna в сб, 16 мар 2013, 18:45
Аз писах на ... места.
Само от едно място ми отговориха, че ще приемат дарение с дрехи.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: daniela_en в пн, 18 мар 2013, 12:56
iskam da stana dobrovolec.kak?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в сб, 23 мар 2013, 20:33
Първо се регистрираш във форума, защото като гост нямаш право на ЛС /лични съобщения/ После споделяш от кой град си, за да разбереш кое звено ти е най близо - звена има във София, Видин, Пазарджик, Бургас, Пловдив. Избирайки си някое от звената, започваш да следиш дейността им и по преценка да се включваш в мероприятията им. Като начало подписваш декларация на симпатизант, с която потвърждаваш, че ще спазваш Кодекса за работа с деца и по никакъв начин няма да предприемаш каквото и да е действие в техен ущърб. След срещата с останалите доброволци и участието ти в инициативи организирани от тях резултата е взаимно опознаване. Ти- виждаш "очи в очи" каква дейност извършват, Те- оценяйки любовта ти към децата и желанието да им помагаш без да очакваш нищо на среща насреща.... опознават те достатъчно, за ти се доверят и ти предлагат да станеш пълноправен доброволец като тях / и като изисква законодателството в страната, защото и за това си има закон  :mrgreen: нищо, че труда е напълно доброволен и безплатен... защото в закона са пропуснали да упоменат най висшото възнаграждение- детската любов и доверие/ .  Приемането отново е в писменна форма и отново, категорично се заявява, че никога с нищо няма да се навреди на децата и ето те доброволец  ;-) 
Изглежда сложно, но в действителност от теб се иска само да влизаш редовно във форума, да следиш мероприятията и да си признаваш кога и с какво можеш да помогнеш. / Лично мое мнение е , че най търсената помощ си е физическото присъствие, защото децата страшно се радват когато ги посещаваме .... милите така имат нужда някой да ги прегърне  :love: но... ние останалите никога не отказваме и друга помощ, особенно по благотворителните базари - който може плете, който може лепи, който може рисува.... който не може - продава  ;-) работа има за всички, а базарите са основния начин за събиране на паричките с които се осъществяват проектите на всяко едно от звената  /


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 28 мар 2013, 21:55
Ани, :love:

Вчера бяхме в ДМСГД "Св. Иван Рилски" за да уточним някои неща с директорката и екипа, както и да видим старите ни познайници. За щастие, някои скоро няма да виждаме, но пък с останалите ще ходим на екскурзии и разходки като се затопли времето. След преместването, децата са доста нервни, което се очакваше, но се надяваме бързо да се адаптират. Всички са здрави и си имат всичко!

Днес ходихме да видим децата в Перник.
Вече са на новото място докато преустроят дома за новата услуга. Само дечицата с увреждания са останали ,но пък персонала е в пъти повече от децата :)

Незавсисмо, че беше студено , половината бяха навън из двора. Винаги съм се възхищавала именно на персонала в този дом-няма пек и студ, децата са там, където биха били и нашите.....
Няма по-хубав момент за мен от това да видя толкова малко деца-едва 10 и някои скоро ще напуснат :hug: Преди 7 г. бяха 50......

Колкото и да останат-там сме :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пн, 01 апр 2013, 10:27
Годишна среща на ДБМ-София ,ЗАПОВЯДАЙТЕ!
Отчетно-планова среща за дейността на административното звено на фондация "Движение на българските майки" в гр.София ще се проведе на 7 април от 10:00 до 13:00 часа в сградата на Народно читалище "П. К. Яворов-1920", намиращо се София 1111, район "Слатина", ул. "Гео Милев" № 24 .Тел. за връзка с нас : 0894 606 173/175/188

По време на срещата ще бъдат представени плана за дейността за 2013г. и отчет на предишната 2012г. Ще бъдат обсъждани основни нужди на фондацията за по-ефективно изпълнение на проектите. Ще бъдат представени предстоящи инициативи и разпределене целогодишни ангажименти между доброволците.


Каним всички желаещи да заповядат!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: мама САННЯ в вт, 09 апр 2013, 15:12
Сори за нахлуването и съответно не знам дали това е подходящата тема. Една мама помоли за подкрепа в групата ни във ФБ http://www.facebook.com/groups/54319556595/


цветелина ангелова


Здравейте на всички имам една молба ако някой има ненужни дрешки които няма да ги използва повече за момченце от 6 до 9 месеца и за момиченце на 3 годинки ако може да ми помогне нямам в момента възможност да закупувам иначе има доста интересни неща благодаря предварително на всички отзовали се

Знаете, че често ни объркват ДБМ/СНБМ. Ясно е, че е във вашия "ресор". Прецених, че не е неуместно да го копирам и във форума, още веднъж се извинявам ако съм в неподходящата тема. Жената пише, че е от Враца.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: jam в ср, 10 апр 2013, 11:01
Здравейте!

Интересувам се дали ДБМ смята да реагира по някакъв начин на случая с малтретираното 5 годишно дете от Враца (http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-04-10&article=447520)?

В историята има твърде много тревожни неща и подобни случаи със сигурност има и ще има още много, ако обществото и гражданските организации не надигнат глас.

Трябва ли да се стигне до физическото убийство на някое "реинтегрирано" дете, използвано като "талонче за храна", за да се трогне някоя от многобройните институции за закрила на детето?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в ср, 10 апр 2013, 20:12
мама САННЯ,

Здравейте,
Малко ни е трудно да координираме такова нещо, за съжаление. Нямаме доброволци във Враца. Може би тази майка може да пусне отделна тема и съм сигурна, че много хора ще се отзоват, та може и директно някой от Враца да види.  

jam,
Историята е ужасна. За щастие все още има съвестни хора, заради които са спасили това дете.
Не знам какво мислите, че  ние можем да направим в този конкретен случай. Споменавате за реинтеграция, но аз лично(може да греша) не прочетох в тази конкретна статия случая да е такъв. Ако имате друга информация, моля да я споделите.  
Отворени сме за диалог и предложения, а форумите са доста добро място за такива неща, тъй като може да се види информацията от много хора.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: мама САННЯ в ср, 10 апр 2013, 20:32
мама САННЯ,

Здравейте,
Малко ни е трудно да координираме такова нещо, за съжаление. Нямаме доброволци във Враца. Може би тази майка може да пусне отделна тема и съм сигурна, че много хора ще се отзоват, та може и директно някой от Враца да види.  

   ...


Мерси, ще копирам това във ФБ.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: jam в ср, 10 апр 2013, 23:41
мама САННЯ,

1. В информацията на медиите по случая се споменава, че детето е било върнато в семейството (реинтегрирано) след престой в дом, като родителите са обещали да се грижат по-добре за него. Както и за останалите 5 деца. Всъщност, те са им били нужни, за да получи майката детски за тях и за следващото дете, което е на път. В масовия случай децата се вземат от домовете от родителите им единствено, за да могат да получават социални помощи за тях и биват третирани ужасно. Този случай далеч не е първият. Очевидно, този модел и тази теория за предимствата на домашната среда пред дома не работят в наши условия. Но деца продължават да се връщат постоянно при мъчителите им - като агнета на заколение, буквално. Те не могат да се защитят. Държавата очевидно не желае да ги защити. Някой трябва да надигне глас и да каже - спрете, това не работи! Не и по този начин!

2. За да достигне това дете до описваното в медиите състояние, очевидно ситуацията в семейството не е била контролирана изобщо от социалните служби - които са били наясно с какви хора си имат работа. Очевидно, контролът върху "реинтеграцията" не е достатъчен.


Ето двата основни проблема, по които мисля, че организациите, свързани със защитата на децата, трябва да изразят принципно становище през властите, медиите и обществото. Пък дори и под формата само на едно добре формулирано и добре анонсирано становище. Поне някой (който има някакво име и значимост) трябва да надигне глас. Не става дума да ходите да превързвате раните на детето...

Такива случаи има много - за тях единствено четем от вестниците, които душат за кръв и затова им отделят внимание ден-два. Никой не си прави изводи, никой не реагира, никой не си мърда пръста, мозъка или сърдечния мускул.

Поздрави!Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 11 апр 2013, 17:25
jam, здравей.

Случая го чухме и ние от медиите. Да, не е единствения. За съжаление се стига до там, защото много често някои държ. институции НЕ ДОПУСКАТ (съвсем отговорно го заявявам) хора като нас до конкретните хора и не разрешават да им се помага. В момента има такъв случай, в който се стремим да не стигнат нещата именно като в посочения от теб такъв.
Повярвай ми, че каквото и да напишем, отговор и реакция няма да има. Често се случва така, а ние се изморихме да говорим едно и също, да влагаме усулия и да активизираме хората ......Не се извинявам или оправдавам. Ние също имаме някакъв таван на сили, възможности и ресурс. Онова, което можем и където полагаме усилия го пишем и споделяме тук.

Виж, хората, които си мърдат много повече от сърдечния мускул са изтощени от това да пишат проектозакони, да обикалят често в циганските гета, да хващат хепатит, краста и др. гадости.....Да вършат онова, за което много често дори и не казват, само и само да няма драми и истории в пресата.
Съвсем отговорно казвам, че държавата умишлено поддържа подобни "грижи", умишлено спъва реформите и умишлено задушава НПО сектора. Ние като част от него, не можем и няма как вечно да си пишем , възставаме и тн......защото, повярвай ми понякога си пребит от работа. И понеже , специално ние сме доброволна такава, разчитаме и на хора, които знаят, искат, но и чисто физически могат да огреят навсякъде.
Искам да кажа, ....реагираме когато преценим, че можем, че има кой да поеме и това и че има смисъл в него.
Съжалявам да го кажа, но на мускули само не става. Не смогваме, това е.
Темата е дълбока и много деликатна. Само ще кажа, че няма воля нещата да бъдат променени. От най-високо ниво при това.
Питай каквото те интересува, ще ти отговоря защо така е получава :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: jam в пт, 12 апр 2013, 00:06
lavender,

разбирам те отлично, защото работя за сдружение, което е поставено в същите условия като вас, макар и в друга сфера.
просто ми се искаше да не остане този случай в мълчание, поне някакво писмено становище пред властите и медиите да се изрази. затова се обърнах към вас - нашето сдружение е с други интереси, което не пречи да подкрепим една такава писмена позиция, но не върви да се инициира от нас.
все пак, не става дума за изолирания случай, а за масова негативна тенденция с тия връщания на деца при мъчителите им. далеч не всички случаи стигат изобщо до медиите, вие знаете това...

иначе, аз да седна да пиша от свое име писмо на Шалапатова или каквато е там - никой няма да ме отрази, защото съм никоя, просто някаква си гражданка там. докато вие имате име...

чета днес, свикало министерството кръгла маса, да се отчита колко добре върви деинституционализирането и колко още домове ще затворят тая година. ни вопъл, ни стон за случая от преди 5 дни с "успешно деинституционализирания" Цецко. а малоумните журналисти изобщо не им е хрумнало да направят връзка между двете събития с разлика от само няколко дни...


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Karish в пт, 12 апр 2013, 07:32
jam,

Понеже за щастие вече съвсем рядко гледам ТВ, не бях и видяла за случая. Но ето че се информирах.
lavender ти е написала, че се борим със системата ежедневно и това е от най-голямо значение, защото писмата дигат шум за малко докато се подпишат и след това отиват в архивите. Системата е такава, че когато няма воля от власт имащите да се промени и това го виждаме на практика всеки ден, няма да стане. Променяме системата като ежедневно се опитваме да сме до тези деца, не само като гръмнат телевизиите. За съжаление си права и такива случаи има много :( . Няма достатъчно социални работници, няма такива квалифицирани, които да се осмелят за 300лв. заплата да надигнат глава срещу системата, няма такива въобще, защото кадърните напускат след няколко месеца. И ДА държаввата отчита дейност за пред света, но действителността е доста по-различна и отчайваща.
Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 12 апр 2013, 08:39
lavender,

разбирам те отлично, защото работя за сдружение, което е поставено в същите условия като вас, макар и в друга сфера.
просто ми се искаше да не остане този случай в мълчание, поне някакво писмено становище пред властите и медиите да се изрази. затова се обърнах към вас - нашето сдружение е с други интереси, което не пречи да подкрепим една такава писмена позиция, но не върви да се инициира от нас.
все пак, не става дума за изолирания случай, а за масова негативна тенденция с тия връщания на деца при мъчителите им. далеч не всички случаи стигат изобщо до медиите, вие знаете това...

иначе, аз да седна да пиша от свое име писмо на Шалапатова или каквато е там - никой няма да ме отрази, защото съм никоя, просто някаква си гражданка там. докато вие имате име...

чета днес, свикало министерството кръгла маса, да се отчита колко добре върви деинституционализирането и колко още домове ще затворят тая година. ни вопъл, ни стон за случая от преди 5 дни с "успешно деинституционализирания" Цецко. а малоумните журналисти изобщо не им е хрумнало да направят връзка между двете събития с разлика от само няколко дни...

jam,  отлично те разбирам :?
има нещо , което се казва умишлено неглижиране на рисковите групи, с цел поддържането на проблема. Който пък води тези случаи в посока настаняване в дом, от там отчитане на бройки и бързото извеждане и настаняване в т.н. проф. приемни семейства. Разбирай грешна политика заради едни пари, които трябва да се усвоят......Грубо се изразявам и се извинявам, но опита ни и случаите, които наблюдаваме, са точно такива!
Никой, ама НИКОЙ не прави реформа на ОЗД и ДСП, без които нито една социална услуга няма да тръгне! Това е, няма кой защото не могат, не искат и на никой не му дреме. Там отгоре има едни дребни души, които си правят услугите според парите , заложени за техните услуги.....
Ако им дремеше, щяха да са задвижили отдавна пак новия проекто закон , по който и ние работихме.....Там е разковничето, но не им изнася!

И нас няма да ни отразят, гарантирам ти. За това има моменти, в които преценяваме къде има смисъл да влагаме усилия. Разбираш ме.

 :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 17 май 2013, 09:30
През м. Февруари тази година, организацията ни бе помолена за помощ от ЦОП "Дъга" гр. Трън за подкрепа.

http://www.cop-tran.com

Молбата бе за дрехи , играчки , обувки, посуда, спално бельо и др.

Благодарение на потребителите от бг-мамма и на наши дарители, в продължение на няколко месеца нуждите на потребителите на ЦОПа бяха задоволени.

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=702421.0

Екип на ДБМ посети няколко пъти колегите от гр. Трън , запозна се на място със ситуацията, беше направена и среща с кмета на града. Стигнахме до заключението, че и за в бъдеще ще ги подкрепяме, според техните нужди и нашите възможности. Ще работим съвместно и ще се опитваме да сме полезни на децата и семействата им, които са потребители на услугите в ЦОП "Дъга".

Благодарим на всички за отзивчивостта , ще ви държим в течение в  темата , която пуснахме специално и ще се радваме да сме полезни всички заедно отново.

  :bouquet:Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в чт, 30 май 2013, 23:52


През почивните дни около 24 май (Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост), се проведе петата поредна  пролетна  екскурзия на децата от ДДЛРГ в с. Доганово, благодарение на сдружение „Бай Ганьо”.
Всичките 49 деца от дома, заедно с 5 възпитатели, включително директора –  Оля Ленкова и двама доброволци от ФДБМ потеглихме на 24ти сутринта към хижа Леденика, край гр. Враца.
В автобуса цари веселие – пеят се песни – от нови поп парчета до трогателни народни песни. Чува се и по някой въпрос от малката викторина, която няколко момичета си спретват: „Коя е първата столица на България?”, „Кога е роден Васил Левски?”, „Кой български владетел мести столицата от Плиска в Преслав?” и други въпроси, които получават мигновени колективни и най-важното, верни отговори.
След последните завои вече се открива и хижата – насред Врачанския балкан и на метри от пещерата „Леденика” – гледката е прекрасна – всичко е свежо зелено, а небето – чисто кристално синьо с малки бели облачета – като от картинка. Настаняваме се по стаите и отиваме на обяд. Огладнели по пътя, бързо привършваме с обяда и се отправяме към пешерата. Там под стройна организация - хванати за ръчички, влизаме безстрашно. А вътре – съвсем различна атмосфера – приглушена светлина, хлад и влага носят мистично усещане, а ние сме запленени от красивите скални образувания, форми, сводове; научаваме за сталактити, сталагмити и сталактони, хвърляме по стотинка в езерцето на желанията и разпознаваме фигурите, пръснати по стените и тавана на голямата зала – великан, пазещ пещерата, коледна елха с Дядо Коледа и Снежанка, къщичката на баба Яга, мастилницата с перото...
След излизане от „Леденика” се отдаваме на волни игри - футбол, волейбол, народна топка, асоциации; има люлки, няколко коня – голяма радост за децата и усмивките им са вече заковани на лицата.
След вечерята - малко танци, но героите са уморени и всички заспиваме бързо и непробудно.
На сутринта след закуска посещаваме вр. Околчица, където кипят фотосесии отвсякъде – фотоапарати и телефони щракат непрестанно – децата искат да се снимат сред красивата природа и около големия кръст. Обядът е в парка във Враца и потегляме обратно за игри на поляната пред хижата. Децата отново със залепени усмивки прекарват целия ден.
Вечерта се организира страхотна дискотека – лампите загасват, вклюва се голяма въртяща диско-топка, пръскаща разноцветни светлинни точици навсякъде – чуват се радостни възгласи и се започват безкрайни танци – всякакви песни от всички времена и стилове се посрещат с еднакво въодушевление и радост – различни хора, съвременни хитове, брейк изпълнения, танца на пингвините – непрестанни танци до пълно блажено изтощение. Лягаме отново доволни и уморени далеч от градски шум и сред чистия въздух на планината.
На следващата сутрин след закуска се отправяме към Враца – отново песни и игри в автобуса и много игри и снимки в парка. По пътя се отбиваме в Черепишкия манастир – обядваме сред двора на манастира и разглеждаме Вазовия музей. Невероятно красива гледка ни запленява за миг – реката и планината толкова близо – точно до манастира, разделя ги само дървен парапет.
Остатъкът от пътя минава тихо, децата си дремват по седалките и се прибират обратно в дома, за да се върнат към познатото ежедневие и действителността, но снимките и спомените пазят в съзнанието на всички това щастливо време, което прекарахме Май месец във Врачанския балкан.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в нд, 23 юни 2013, 21:12
На 22.06, събота, в Пловдив се проведе ежегодната среща на координаторите и доброволците на фондация "Движение на българските майки". Бяха обсъдени текущите проекти , плановете за действие на всяко звено, взаимстваха се идеи и инициативи, коментираха се пробелми и добри практики.
Благодарим на всеки един, който се присъедини на тази среща и специално на ДБМ Пловдив за топлото гостоприемство. А на сем. Томбакови, специални прегръдки за това, че последните години ни търпят на тези срещи  :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: iliqna22 в пн, 26 авг 2013, 13:20
Здравейте на всички!
Как бих могла да се включа и включвам и занапред с неща, които правя, за да зарадвам дечицата Smile
Имам направени доста аксесоари за коса и бих се включила в различни инициативи за малките слънца.Бих показала страничката ми във фейса, но ще се приеме като непозоволена реклама, та няма да го сторя де.
Само ми кажете подробности и ми дайте някакво разяснение, за да навляза в нещата.
Имам две деца и живея в Крайморие, та няма да е много лесно да идвам често на срещи, но мога да помагам с неща, които ще правя вкъщи през свободното си време, поне до януари, че след това се завръщам на работа.
Работя в Дом за стари хора в Бургас.Там мисля не са правени някакви инициативи за нашите домуващи, поне откакто работя в него.
Ами това е общо взето за мен Smile


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в нд, 01 сеп 2013, 15:27
Здравейте на всички!
Как бих могла да се включа и включвам и занапред с неща, които правя, за да зарадвам дечицата Smile
Имам направени доста аксесоари за коса и бих се включила в различни инициативи за малките слънца.Бих показала страничката ми във фейса, но ще се приеме като непозоволена реклама, та няма да го сторя де.
Само ми кажете подробности и ми дайте някакво разяснение, за да навляза в нещата.
Имам две деца и живея в Крайморие, та няма да е много лесно да идвам често на срещи, но мога да помагам с неща, които ще правя вкъщи през свободното си време, поне до януари, че след това се завръщам на работа.
Работя в Дом за стари хора в Бургас.Там мисля не са правени някакви инициативи за нашите домуващи, поне откакто работя в него.
Ами това е общо взето за мен Smile


Виждам, че сте се свързали с момичетата от Бургас  :bouquet:
Мислех да Ви дам линк и видях :twisted:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: luss в нд, 01 сеп 2013, 16:52
Наближава 16 септември, имате ли нещо планирано?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 02 сеп 2013, 21:40
Наближава 16 септември, имате ли нещо планирано?

Лус, за началото на учебната година , за момента не сме планирали нищо. Последните години , не правим акции, защото много хора през годината носят учебни помагала и само при нужда събираме целево. Или насочваме ако има желаещи към конкретния дом.
Но пък планираме една инициатива за края на септември, за която ще пишем тези дни  :bouquet:Ще бъде интерсно и забавно :twisted:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: iliqna22 в вт, 03 сеп 2013, 15:01
Здравейте!
Аз ще чакам инфо тук, за да се ориентирам с какво и как да помагам :)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 16 сеп 2013, 16:57
Здравейте!
Аз ще чакам инфо тук, за да се ориентирам с какво и как да помагам :)

Заповядай :hug:

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=738469.new#new


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в вт, 01 окт 2013, 21:53
Общата коледна тема вече е факт  :peace:

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=741020.new#new

Моля, пишете ми на лични за корекции и добавяне, за да ги редактирам в първия пост  :hug:

Успешно творене, момичета!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пт, 04 окт 2013, 09:44
Общата коледна тема вече е факт  :peace:

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=741020.new#new

Моля, пишете ми на лични за корекции и добавяне, за да ги редактирам в първия пост  :hug:

Успешно творене, момичета!

Ани, чакаме потвърждение на мястото и датите ;-)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в вт, 08 окт 2013, 08:59
От един бебешки дом, в който работим, ни помолиха за помощ. Американска фондация желае да назначи пенсионерка , която да се грижи индивидуално само за едно дете. То е с хидроцефалия и има нужда от индивидуални грижи и занимания. Изискването на хората е, жената да е пенсионерка, без да се изиква някакво образование или опит. Възнаграждението е 120 лв.(месечно) за 3 дни по 3 ч. седмично или това са около 10 ч. седмично. Предоставят и карта на градски транспорт. Домът се намира в близост до метростанция, в района на кв. Лозенец. Молим, който има такива познати, които биха помогнали или се интересуват, да се свържат с нас.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Miho_She в чт, 17 окт 2013, 23:27
Записвам се с желание да помагам с каквото мога.

С огромно уважение към всичко, което правите!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в сб, 19 окт 2013, 22:35
Записвам се с желание да помагам с каквото мога.

С огромно уважение към всичко, което правите!


Miho_She а как си с творенето  :mrgreen: като отговорник по имфото за базарите, можеш да наглеждаш и в тази тема
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=741020.0
Стартира творенето за Коледните благотворителни базари, на които звената на ДБМ събират средства, за да реализират проектите си и помагат на децата отглеждани в институциите.
Помоща е с много лица  ;-) посещения при децата -гушкане, игри и... научени нужди, събиране на необходими вещи, отнасяне до съответния дом, творене за базар, присъствие на самия базар /продавач така да се каже...изключително нужен помощник, всяка ръчичка е от полза/ , евентуални занимания по даден предмет, който куца в училище, издирване на работодатели за младежите навършили 18г и напускащи институциите, събиране на покъщнина за квартирата им.... изобщо богато поле за изява на човек, който иска да помогне  :lol:   
С две думи - добре дошла в редиците  :hug:  винаги има с какво да помогне даден човек, особенно когато има желание  :love:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Рися в ср, 06 ное 2013, 15:18
Момичета, трябват ми координати на ваш представител в Свищов. Ако някой може да ми помогне - нека ми пише на лични. Благодаря!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Incognito в чт, 07 ное 2013, 10:59
Имам готови неща за базара. Може ли някой да ми изпрати адрес, на който да ги изпратя  :)
.... и до кога е срока за изпращане?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в чт, 07 ное 2013, 18:45
Момичета, трябват ми координати на ваш представител в Свищов. Ако някой може да ми помогне - нека ми пише на лични. Благодаря!


Към момента действащи звена на "Движение на българските майки" има в градовете - София, Бургас, Пазарджик и Пловдив. Звената в Русе и Видин в момента не функционират, заради малкият брой доброволци.  В Свищов няма звено на ДБМ.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Рися в чт, 07 ное 2013, 20:37
Момичета, трябват ми координати на ваш представител в Свищов. Ако някой може да ми помогне - нека ми пише на лични. Благодаря!


Към момента действащи звена на "Движение на българските майки" има в градовете - София, Бургас, Пазарджик и Пловдив. Звената в Русе и Видин в момента не функционират, заради малкият брой доброволци.  В Свищов няма звено на ДБМ.

Благодаря!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в пн, 02 дек 2013, 23:27
Здравейте, приятели.
Искам да разкажа няколко истории, с които се сблъскахме тази година и за жалост положението става все по-лошо с нуждаещите се деца в страната. Не говоря за тези в институциите. Стигам до извода , а и преките ми наблюдения се потвърждават с всеки изминал месец, с всяко позвъняване на телефона....
Може би помните (темата още я има) спешната акция за децата от гр. Трън. За щастие, благодарение на вас, положението е овладяно, периодично постъпват дарения, ние също се чуваме с тях и пътуваме да видим децата и семействата им. Ще продължим да пътуваме до там когато можем . На нас ни се иска да е по-често, но за сега определени обсоятелства не ни позволяват.
Преди около месец, наша приятелка ни каза, че в общ. Монтана има изкл. много нуждаещи се деца в семейства. От ромската общност, в бедни райони и в изкл. мизерия......Гери Богданова от БАОО бе така добра да закара при поредното си пътуване събрани от нас и "Надежда за малките" дрешки и мн. др. неща. Правейки супервизия на района и децата в риск, тя ни каза, че положението е повече от зле. Закараните от нея вещи са покрили една малка чест от необходимото. Сподели, че в по-лоши условия не е попадала.......Няколко дни след това получихме много мило обаждане от здравния медиатор за гр. Бойчиновци, който ни благодари и не спря да говори за това колко семейства са били облечени .....
Преди няколко дни, той пак се обади и каза, че са правили обход отново в общината. В момента около 50 деца(20 от тях новородени) мизерстват. Да, знам какво може би се запитате.....Но аз вече не се питам и знам, че за да ни потърсят, означава, че има шанс и воля тези деца да бъдат спасени. Никога не съм ходила в този район, няма и да отида вероятно скоро.

Искаме да им помогнем, но в момента нямаме нито времето, нито ресурса да организираме каквато и да било дарителска акция. Човека каза, че се радват на всичко, особено ако има и подаръци за Коледа.
Ние ще съберем каквото имаме и ще им го предадем. Но то не е много. Всеки ден получаваме писма в пощата ни за дарения от дрехи и играчки. На децата в домовете, с които работим, наистина не им трябват. Ако нещо е нужно, ние пишем конкретно и молим за конкретен дом или семейство. Тези сигнали и молби за помощ в крайно бедните райони  обаче, ни хвърлят в музиката и не можем да стоим безучастни.
Здравният медиатор си остави адреса и помоли да предаване информацията на тези, които биха съдействали и биха дарили дрехи и всичко останало . Особено за новородените и децата. Няма конкретни нужди, той каза ВСИЧКО!
Не можем да събираме и транспортираме даренията до там. Молим, който има възможност да изпраща каквото прецени на тези семейства. Даренията ще минават през общината и медиатора. Вярваме на информацията , защото я имаме от човек, който е бил, видял и снимал условията.
Положението в много семейства в България е критично, но знам, че има и много , които искат да дарят на такива. За това и пиша......Който иска , ще му предоставя контакти.

От днес.......колеги се обадиха, че в с.Ковачевци, Радомирско е открит поредния бежански лагер. Настанени са доста хора, между тях 30 бебета. Голи! Сигнала е от кмета.....КОлегите утре ще кажат нещо конкретно , но ще трябва и там да помогнем........Нямам и конретени контакти, но хората ще си организират транспорт до София, за да вземат събраното.
Вече не знам, за кого по напред да се събира и тн.......Ужасно е! Едиственото, което можем да направим , е да ви информираме и да се опитаме да логистираме някакси тези дарения. Ще поискам утре адрес в с. Ковачевци.....

Благодаря ви , защото знам, че всеки ще си прецени на кого и как може да помогне.
пишете и на мейла ни, защото почти не ми остава време да влизам тук редовно :?

dvbgm@yahoo.com
 Понякога си мисля, че цялата ни държава е едно нуждаещо се кълбо от мизерия........
Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: lavender в нд, 08 дек 2013, 09:42
http://www.motopfohe.bg/read_news.php?nid=378

Проектът ни "Ел Пасо" бе оценен и награден от Мото Пфое. Благодарим :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в сб, 14 дек 2013, 10:11
Успешен старта на базара, момичета! Да продадете всичко и да съберете много парички за децата!   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в сб, 01 фев 2014, 14:41
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: yanaslavkova в нд, 02 фев 2014, 12:17
Привет на всички!
За първи път се включвам. Живеем в чужбина, но се връщаме всяко лято. Искам да помогнем с каквото можем, как да се свържа с координатор в Бургас? Искам и големият ми син да участва като доброволец заедно с мен ако имате нужда от такива. Къде мога да прочета повече за организацията и инициативите? Предварително благодаря и извинявайте ако поста не е на правилното място!
Приятна неделя на всички!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в нд, 02 фев 2014, 21:55
Привет на всички!
За първи път се включвам. Живеем в чужбина, но се връщаме всяко лято. Искам да помогнем с каквото можем, как да се свържа с координатор в Бургас? Искам и големият ми син да участва като доброволец заедно с мен ако имате нужда от такива. Къде мога да прочета повече за организацията и инициативите? Предварително благодаря и извинявайте ако поста не е на правилното място!
Приятна неделя на всички!

Здравей  :hug: Ето ти линкове тук и във Фейса на звеното в Бургас . На първа страница в темата им тук има телефони за контакт. Можеш да следиш и в двете теми какви акции предстоят и щом се завърнеш лятото да се свържиш и евентуално да се присъединиш .
форума на бг мамма
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=686192.0
страницата им във Фейса
https://www.facebook.com/pages/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/170878129721?fref=ts


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: yanaslavkova в пн, 03 фев 2014, 06:36
Много благодаря за бързия отговор! Сега се залавям с четене.
Хубава седмица на всички и браво за страхотната инициатива!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: slancice в вт, 18 мар 2014, 18:50
Здравейте,искам да попитам как мога да стана член на това дружество и още кьм кого да се обьрна вьв Варна,за да даря някои неща?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в ср, 19 мар 2014, 01:14
Здравейте,искам да попитам как мога да стана член на това дружество и още кьм кого да се обьрна вьв Варна,за да даря някои неща?

Движение на българските майки е фондация  ;-) Доброволец се става след като се запознаеш лично с представители, включиш се лично в каузи ,  попълниш анкетна карта, подадеш молба тя бъде разгледана от ръководтвото и евентуално удобрена. След което се подписват декларации да се спазва Етичния кодекс за работа с деца, договор и ... запретваш ръкави :))))
За съжаление във Варна няма звено на ДБМ. Най близкото действащо е в Бургас. Поради липса на представители във Варна, няма как да ти дам точно имфо къде можеш да дариш някой неща.... но пък в Благотворителния форум има пусната отделна тема за местата, в които има имформация за нужди извън посещаваните от доброволците на ДБМ . Погледни и там, има адреси и телефони за контакти  :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в вт, 30 сеп 2014, 11:27
Темата за Коледните базари вече е факт, моля при поява на имфо за вашия базар да ми драснете съобщение, за да променям в движение
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=802332.new#new


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Здравка-Мравка в вт, 11 ное 2014, 14:34
Здравейте!
Дали сред страдащите майки в беда има някои пострадали от фалита на КТБ?
Имам желание да помогна. Пишете ми на лични, моля.

Благодаря!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: alina_si в нд, 07 дек 2014, 16:47
Искам да подаря две перални.  Работят! Едната работи само на едната програма, но върши работа, другата си работи.
В София са. Трябва обаче да се вземат оттук, не можем дълго да ги държим, че няма място.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в нд, 07 дек 2014, 17:52
Искам да подаря две перални.  Работят! Едната работи само на едната програма, но върши работа, другата си работи.
В София са. Трябва обаче да се вземат оттук, не можем дълго да ги държим, че няма място.

пиша Ви на ЛС :hug:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в сб, 13 дек 2014, 09:44
Успешен базар, момичета  :peace:   :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Summer7 в пн, 15 дек 2014, 15:40
Здравейте,

Моля да ме извините за нахлуването в темата, но се включвам, защото имам преки впечатления от ДБМ в Пловдив и знам, че може да се разчита на тях. Поради това търся помощ и при вас. Ако счетете, че темата е за друго място, мога да пусна информацията другаде или пък самите вие се чувствайте свободни да я преместите.

Случаят е малко от днес за днес и е необходимо да се реагира бързо.
Търсят се доброволци да продават на щанд с ръчно изработени неща за благотворителност.
 
Става въпрос за благотворителния базар, който една майка организира в помощ на дъщеря си Снежанка Дамянова - дете страдащо от церебрална парализа. Всички ръчно изработени неща са събрани, осигурено е и мястото. От днес до 19 декември ще има щанд в София Ринг Мол, но няма доброволци, които да стоят на щанда. Майката Анна Дамянова днес е там, но за нея е невъзможно да покрие и петте дни. Жената сподели, че може да се стигне до там да се наложи да заведе и детето на щанда, което е просто неприемливо и за детето и за Анна.
ако има някой желаещ за доброволец на щанда в София Ринг Мол, нека да звъни на майката на Снежанка Анна Дамянова директно на нейния телефон: 0899292763.

Тук можете да видите повече информация за Снежанка:

https://bg-bg.facebook.com/pages/%D0%94%D0%90-%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9C-%D0%9D%D0%90-%D0%A1%D0%9D%D0%95%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%90-%D0%9F%D0%9E-%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%AA%D0%A0-%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2/128401510566207

https://bg-bg.facebook.com/pages/%D0%94%D0%90-%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9C-%D0%9D%D0%90-%D0%A1%D0%9D%D0%95%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%90-%D0%9F%D0%9E-%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%AA%D0%A0-%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2/128401510566207


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в пн, 15 дек 2014, 17:26
Summer7, ДБМ София имаше базар в София Ринг Мол на 13 и 14 декември и той беше само два дни, точно поради същия проблем - нямаме доброволци, които да стоят повече дни, особено работни дни, тъй като 90% от доброволците ни работят:(, а останалата част са майки с малки деца, които няма на кого да оставят:( Самите ние и двата дни сме били с децата си, които за съжаление настинаха предпразнично там. Категорично не е вариант да е с дете там, ние си изпатихме.
Надявам се някой да откликне, за съжаление от тези доброволци, с които ние работим мисля, че всички са на работа през седмицата:( :tired:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: ФЕЙщица в ср, 17 дек 2014, 22:09
Потърсете доброволци чрез Team heroes.  Това е организация, която популяризира различни каузи и набира  доброволци. Но е добре според мен да си има есин нейн сигурен човек. Успех!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в нд, 18 яну 2015, 22:12
Момичета в Хоби, вече има пусната тема за Пролетните базари

http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=821115.new#new


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: do_re_mi_fa в пт, 23 яну 2015, 18:35
Здравейте,
 извинявам се ако не трябва да пиша тук(все още съм нова),но ме подтикна желанието ми да помогна на една самотна майка.Тя се свърза с нас за да потърси помощ за дрешки за момченцето и, което е на 11 месеца.Ние не можем да и помогнем,за това се обръщам към вас.Казва се Нели Кирилова от Великотърновско село.Ако решите,че можете да и помогнете по някакъв начин,моля да се свържете с мен на лични.
Благодаря


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в чт, 29 яну 2015, 17:58
Колегите от ИСДП търсят спешно дрехи и обувки за 5 годишно момче настанено скоро при тях.
Ето контактите им, за който може да помогне - http://www.sapibg.org/contacts/cop-sofia
Намира се много близко до 3-то районно на Константин Величков в София :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в нд, 01 фев 2015, 12:21
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/EZYY/30037181_178e6604)

Благодаря Ви, че Ви има и Ви благодаря за възможността да съм до Вас! Честит рожден ден, момичета!


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Fringe1981 в пт, 24 юли 2015, 13:27
Здравейте!

Опитах се да се справя сама, но нещо не можах.
Може ли някой да ми каже как се става доброволец?

Благодаря предварително!

П.С. От София съм :)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: miss_olive в нд, 02 авг 2015, 19:49
Здравейте,
искам да подаря една чанта в плюшени играчки и дамски дрехи. Още преглеждам гардероба и не знам точно колко чанти с дрехи мога да събера. 
От Пловдив съм. 


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: antom в ср, 05 авг 2015, 21:37
Здравейте,
искам да подаря една чанта в плюшени играчки и дамски дрехи. Още преглеждам гардероба и не знам точно колко чанти с дрехи мога да събера. 
От Пловдив съм. 
Към момента в нито един от домовете и центровете от семеен тип които посещава звено Пловдив не приемат дрехи,Мога да препоръчам да ги отнесете в Преходно и защитено жилище за младежи към КСУ Св Георги, което се намира на бул Източен, младежите са с леки умствени и психически проблеми и много се радват на плюшени играчки. Ако ви трябват повече подробности и по точни координати пишете ми на ЛС и ще пратя.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: miss_olive в чт, 06 авг 2015, 20:58
Към момента в нито един от домовете и центровете от семеен тип които посещава звено Пловдив не приемат дрехи,Мога да препоръчам да ги отнесете в Преходно и защитено жилище за младежи към КСУ Св Георги, което се намира на бул Източен, младежите са с леки умствени и психически проблеми и много се радват на плюшени играчки. Ако ви трябват повече подробности и по точни координати пишете ми на ЛС и ще пратя.

Взех телефончето от сайта, утре ще им звънна. Ако случайно някой прояви желание да ми пише, ако още не се е намерило на кой да дам дрехите ще ги изпратя.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: grosdanat в пн, 16 ное 2015, 10:06
Здравейте, позволявам си да публикувам тук този апел, извинете ако не е точното място. Семейството е от Велинград. Има ли наблизо звено на ДБМ, което може с нещо да помогне? Готова съм да се включа ако има и идеи как да се помогне.
http://svnikolai-rasnik.com/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
И друго се сетих, за Варна няма ли да има скоро ДБМ? :pray:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: gergana R. в пт, 18 дек 2015, 16:12
Здравейте, понеже нещата в държавата са много объркани, бих искала да помоля за насока по-запознатите. Мога ли да стана доброволец с грижа за деца от 0 до 3 годинки? Имам три дечица, но ще се радвам ако мога да даря с внимание още деца. Ако може, къде има такъв дом и как да се свържа с тях, дали е разрешено подобно нещо?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: jakinik в чт, 28 яну 2016, 18:15
Здравейте, понеже нещата в държавата са много объркани, бих искала да помоля за насока по-запознатите. Мога ли да стана доброволец с грижа за деца от 0 до 3 годинки? Имам три дечица, но ще се радвам ако мога да даря с внимание още деца. Ако може, къде има такъв дом и как да се свържа с тях, дали е разрешено подобно нещо?
ето тук има такава мисияhttps://timeheroes.org/bg/fnd/grizha-bebeta-bez-roditeli (https://timeheroes.org/bg/fnd/grizha-bebeta-bez-roditeli)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: gergana R. в чт, 28 яну 2016, 22:56
Благодаря, още утре ще заявя участие!♡


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: jakinik в чт, 28 яну 2016, 23:11
Благодаря, още утре ще заявя участие!♡
Чудесно! Много се радвам и успех :bouquet:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Moon Walk в нд, 07 фев 2016, 18:00
Здравейте, понеже нещата в държавата са много объркани, бих искала да помоля за насока по-запознатите. Мога ли да стана доброволец с грижа за деца от 0 до 3 годинки? Имам три дечица, но ще се радвам ако мога да даря с внимание още деца. Ако може, къде има такъв дом и как да се свържа с тях, дали е разрешено подобно нещо?
ето тук има такава мисияhttps://timeheroes.org/bg/fnd/grizha-bebeta-bez-roditeli (https://timeheroes.org/bg/fnd/grizha-bebeta-bez-roditeli)


Здравейте,

на 13,02,2016 ДБМ ще проведе среща с нови желаещи доброволци. Ако се интересувате, моля свържете се с мен на телефон 0894606173 - Кристина :peace:


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: deni_den в ср, 17 авг 2016, 22:13
Здравейте дами. Не знам къде да пиша, затова го правя тук.Бих искала да подаря раничка за бъдещ първолак- момиче. Ортопедична е, здрава е освен част от светлоотразителя на който една малка част липсва и има надраскано с химикал на места. Мога да изпратя снимки. Моля някой да ме опъти какво да направя или да ми пише. Благодаря предварително.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: missence в сб, 03 сеп 2016, 17:50
И аз бих искала да подаря раница. Здрава е. За момче е. Има следи от носене по ръбовете.
Освен това искам да подаря пантофи (30, 34, 35 номер) и обувки 34 номер (затворени). Всички са носени, но са здрави. Няма разлепено или скъсано.
Не намирам теми на желаещи във форума. Ако някой има интерес и нужда, нека ми пише.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: grosdanat в нд, 04 сеп 2016, 13:31
Тук също събират дрехи и пособия за децата за новата учебна година.
Най-малкият е на 5 години.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Charlotte_85 в вт, 20 сеп 2016, 17:52
Скоро дали ще има среща с нови доброволци?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Дъждец в вт, 11 окт 2016, 14:02
Здравейте!
Ще има ли пак Коледен базар и ако да, в коя тема може да се обсъждат идеи за изработка?


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: missence в вт, 11 окт 2016, 20:15
Здравейте!
Ще има ли пак Коледен базар и ако да, в коя тема може да се обсъждат идеи за изработка?
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=945180;topicrefid=5 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=945180;topicrefid=5)


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: gerana в чт, 20 окт 2016, 11:00
Здравейте,
бих искала да Ви помоля за помощ за едно малко слънчице на име Валентин .
Валентин Зашев е само на 3 г., но вместо да си играе с малкото си братче, трябва да се бори за живота си.
Преди дни е поставена една от най-тежките диагнози  – остра Б клетъчна лимфобластна левкемия.
 Сумата, която е необходима за лечението е непосилна за семейството му, а времето е твърде кратко.

В Facebook ( https://www.facebook.com/groups/265816736904168/) тече благотворителен търг за помощ, ако има желаещи моля включете де дарете частичка щастие на това детенце и надежда на неговите родители

Благодаря Ви от сърце !


Титла: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: posh_ в пн, 07 авг 2017, 12:02
Бих искала да подаря на майка в нужда тази количка. Запазена.(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/1phl/35386498_6d27dd66)


Титла: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Zdravka88 в чт, 14 сеп 2017, 16:50
Здравейте, ако не сте я подарила бих помолила за количката. Поздрави.


Титла: Re: ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ (ДБМ) - Работна тема 16
Публикувано от: Глухарче в ср, 15 ное 2017, 16:49
Здравейте, ммоля за помощ за нашето момче Георги. На 20.11 трябва да замине за Адели за рехабилитация, но сумата е непосилна за семейството му. Направили сме страничка във фейсбук за благотворителен базар, а днес ни качиха и страничка в "С вяра в доброто - Подари надежда". Много сме обнадеждени, но време не ни остана, а не сме събрали почти нищо. Благодаря!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689753061234717&id=299910750218952


1