BG-Mamma

Бременност и раждане => Бъдещи майки => Темата е започната от: Slunce в ср, 10 ное 2004, 10:23Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Slunce в ср, 10 ное 2004, 10:23
Ако модераторите сметнат, че темата не е за този форум да я преместят, защото прилича направо на сапунен сериал.
Ето и ситуацията:

Майка на две деца - едното на 5 години, другото на 10 месеца, която е в развод, живее само на едното майчинство от 120 лева.
Изведнъж решава, че ще се върне на работа и ще подаде  молба за доброволен отказ от майчински.

Във фирмата само се чудят как да я уволнят, щатът и е закрит. Тя евентуално ще бъде назначена на временен договор на друга длъжност и скоро след това уволнена, като май ще остане и без тези 120 лева.

Говорихме с нея до безпеметност, но тя не си промени решението....и тази сутрин е пуснала молба за прекратяване на майчинските, защото милата и майка и казала, че държавата е длъжна в този случай да и изплати остатъка от майчинските.

Вярно ли е това :?:  Може ли някой да ме упъти къде да погледна, защото ми е жал за тези две деца, които могат да останат и без малкото пари, които имат.

Много благодаря на всички отговорили.
Ако нещо не сте разбрали от обяснението ми, моля ви питайте.
Още съм ядосанаааааа :x


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: ДейзиГ в ср, 10 ное 2004, 10:31
Ака се върне на работа преди навършване на 2 годишна възраст на детето и не е прехвърлила майчинството на друг има право да получава 50% от майчинството.
Според мен ако я уволнят преди да и е изтекло майчинството трябва да си го търси от Социални грижи по местоживеене.
Ако искаш тел. в НОИ на който отговарят за болнични и майчинство е 926 17 54 попитайте и там или отидете на място.


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Slunce в ср, 10 ное 2004, 10:36
А в случая когато е подала ДОБРОВОЛНО МОЛБА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАЙЧИНСКИТЕ.


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Biby в ср, 10 ное 2004, 10:47
Цитат на: Slunce
А в случая когато е подала ДОБРОВОЛНО МОЛБА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАЙЧИНСКИТЕ.


Какво по-точно имаш предвид :
1. Подала е молба, че не иска тези 120 лв. ? или
2. Иска да прекрати платения отпуск за отглеждането на дете до 2год. възраст?


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Slunce в ср, 10 ное 2004, 10:49
Отишла днес във фирмата и пуснала молба, че от 22 този месец иска майчинските и да бъдат спряни. Т.е. да бъде прекратено изплащането им.

Като се надява държавата да и изплати накуп остатъка от майчинските ...не знам как е сметнала, че това са 800 лева.


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: ДейзиГ в ср, 10 ное 2004, 10:51
Тя може да подаде молба, че ще си прекъсне майчинството и ще се върне на работа, но работодателя трябва да и изплаща 50% от майчинството. Прилагам ти извадка от Кодекса на труда за майчинството.


КОДЕКС на труда доп., бр. 52 от 18.06.2004 г., в сила от 1.08.2004 г.
Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
(Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.)
Чл. 164.  (1) След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Отпускът по ал. 1 със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.
(4) През време на отпуск по предходните алинеи на майката (осиновителката) или на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон.  Времето, през което се ползува отпускът, се признава за трудов стаж.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 1 от 2002 г., в сила от 1.01.2002 г.) В случаите, когато не се ползува отпуск по ал. 1 или лицето, което ползува такъв отпуск, прекъсне неговото ползуване, на майката (осиновителката), ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Slunce в ср, 10 ное 2004, 10:55
Благодаря desyg, обаче нейната цел е не да ги получава тези 50 процента, а да вземи всичките майчински накуп до края на оставащите 2 години, но никъде не го видях това написано.
Изчетох законите.
Тя иска след като подаде молбата, държавата да и приведе по нейни сметки 800 лева.


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Bezhy в ср, 10 ное 2004, 10:56
едва ли така ще стане!


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Marid в ср, 10 ное 2004, 11:03
Цитат на: Slunce
Благодаря desyg, обаче нейната цел е не да ги получава тези 50 процента, а да вземи всичките майчински накуп до края на оставащите 2 години, но никъде не го видях това написано.
Изчетох законите.
Тя иска след като подаде молбата, държавата да и приведе по нейни сметки 800 лева.


Няма да стане - не знам откъде е получила такъв съвет, но няма да и бъдат изплатени накуп. Защо така авантюристично подхожда - по-добре да беше разпитала в НОИ и в Социално подпомагане какво ще бъда най-благоприятно за нея.


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Slunce в ср, 10 ное 2004, 11:04
Умния съвет е от майка и.


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Biby в ср, 10 ное 2004, 11:04
До колкото знам /може и да бъркам/, няма такова нещо да се изплащат майчинските накуп. Ако се прекрати отпуската /т.е се върне на работа/, майката има право на 50% от майчинските, както dezyg е обяснила.
Но не пречи да се обадите в НОИ и да попитате.

Копирам ти няколко члена от Кодекса за соц. осигуряване:

Право на обезщетение при отглеждане на малко дете
     Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 112 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2004 г.) Осигуреното лице има право на обезщетение за отглеждане на малко дете, ако има осигурителен стаж 6 месеца като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица.

     Обезщетение при отглеждане на малко дете

     Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

     (2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на малко дете вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата  (осиновителя) или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обезщетение се изплаща на настойника, когато той ползва отпуска по чл. 167, ал. 2 от Кодекса на труда.

      (3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) Обезщетението по ал. 1 се изплаща и на лицата, които ползват отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

     (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) Изплащането на паричното обезщетение по ал. 1, 2 и 3 се прекратява при смърт на детето, при даване за осиновяване или при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка.

    Обезщетение при неизползвано на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете
     Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., доп., бр. 112 от 2003 г.) В случаите, когато не се ползва допълнителният платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката (осиновителката) се изплаща парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако тя е осигурена за всички осигурени социални рискове, включително и без трудова злополука и професионална болест и безработица и ако е имала право на обезщетение по чл. 52а.

     (2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Ако майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а ако той е починал - на настойника.  Обезщетението се изплаща, ако лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено като работещо по трудово или служебно правоотношение или за своя сметка за всички осигурени социални рискове, както и когато не е осигурено за трудова злополука, професионална болест и безработица.

     (3) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща, ако детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Slunce в ср, 10 ное 2004, 11:06
И аз това говоря, но няма кой да слуша, и ще остане и без работа и без майчински май....Откачена историяя.
Но говоренето не помага.


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Алиса в огледалния свят в ср, 10 ное 2004, 11:10
Има право да прекрати отпуска си за отглеждане на дете до 2годишна възраст /"платения" отпуск, при който обезщетението в момента е в размер на 120лв/ и да се върне на работа. Тогава ще получава заплатата си + 50% от 120лв. /т.е. 60лв./ до навършване на 2годишна възраст от детето.
Също има право да получава и детските добавки /в размер на 18лв. за всяко дете, при положение, че доходите й не надхвърлят определения горен праг - 600лв. на месец бруто, който в случая явно няма да достигне/.  
В случай, че се върне на работа, се ползва от специална закрила от КТ като майка на дете до 3годишна възраст /при евентуално уволнение - необходимо е предварително разрешение от инспекцията по труда/.
Успех !


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: givka в ср, 10 ное 2004, 11:15
Никой няма да и изплати накуп майчинството.Това е лудост направо и незная на кой може да му хрумне такова нещо.Ако се върне на работа и я съкратят може да си търси майчинството от Социалните ,но само до навършване една годинка на детето.После в най-добрия случай на борсата ще взема четири месеца към 70 лв./може и да се лъжа в сумата/.По добре да си стои в къщи и да взема до две годинки 120 лв./150лв да се надяваме от другата година/ .


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Slunce в ср, 10 ное 2004, 11:15
Цитат на: Vali

В случай, че се върне на работа, се ползва от специална закрила от КТ като майка на дете до 3годишна възраст /при евентуално уволнение - необходимо е предварително разрешение от инспекцията по труда/.
Успех !


Никой не я пази в нейния случай, шефа се подсигури, закри нейния щат и сега ако я назначи ще е на изпитателен срок...ще намерят начин да я махнат.
В случая сама си е виновна.


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: ДейзиГ в ср, 10 ное 2004, 11:27
Когато се върне на работа може да поиска да използва натрупалия се платен годишен отпуст /20 работни дни на година/. Ако не и разрешат при прекратяване на турдовия договор трябва да и изплатят тези дни с последната заплата, но ще и се увеличи данъка.

Няма да и дадет майчински накуп. Не помня откакто аз работя /1995 г./ да е имало такова нещо.
По принцип майките с деца да 3 год. са защитени от уволнения без съгласието на Инспекцията по труда, но ако работдателя намери връзки и плати на някои сигурно няма проблеми.
Посъветвай я да не си експериментира защото ще и е много трудно сама с две деца зимата без доходи.
Тел. на Инспекцията по труда е 981 79 71


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Milian в ср, 10 ное 2004, 11:29
Струва ми се,че майката на твоята приятелка я съветва по отменени нормативни актове.Имаше един указ за насърчаване на раждаемостта,който предполага такова изплащане от общината при прекратяване на трудовия договор или добороволно напускане при неизтекло майчинство...просто няма значение причината...плаща се по 100лв.,но той е отменен.Съветите й са неактуални.
Сега вече е ясно регламентирано в кодекса....до 2г. се взима майчинство в размер определен в ЗБДОО за 2004г.При закриване на щата отиваш на социални помощи.


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Slunce в ср, 10 ное 2004, 11:38
Цитат на: dezyg
Когато се върне на работа може да поиска да използва натрупалия се платен годишен отпуст /20 работни дни на година/. Ако не и разрешат при прекратяване на турдовия договор трябва да и изплатят тези дни с последната заплата, но ще и се увеличи данъка.

Няма да и дадет майчински накуп. Не помня откакто аз работя /1995 г./ да е имало такова нещо.
По принцип майките с деца да 3 год. са защитени от уволнения без съгласието на Инспекцията по труда, но ако работдателя намери връзки и плати на някои сигурно няма проблеми.
Посъветвай я да не си експериментира защото ще и е много трудно сама с две деца зимата без доходи.
Тел. на Инспекцията по труда е 981 79 71


Пяна ми излезе от говорене и не само на мен. Да си стои в тях, но тя не и не.
Просто е безумие, а аз се изморих вече да повтарям едно и също.
Като е решила да го направи така, да го прави ...нямам сили вече.
Жал ми е за дечицата, че не видяха нормален живот.


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: ДейзиГ в ср, 10 ное 2004, 11:43
Ако имаш възможност разпечатай й извлечението от Кодекса на труда и и дай телефоните в НОИ и Инспекцията по труда да чуе сама какво ще и кажат.


Титла: Прекъсване на майчински по желание!!!!!
Публикувано от: Slunce в ср, 10 ное 2004, 11:52
Направих го, от няколко дена това правя.
Но тя слуша само майка си.
Която не е и грам компетентна, а с майка и няма как да се боря.
Каквото можах направих.


1