BG-Mamma

Здраве => Здравословни проблеми => Темата е започната от: Valduero в сб, 25 фев 2017, 17:48Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 25 фев 2017, 17:48
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
Фиб­ро­а­де­но­мът е най-чес­то сре­ща­ни­ят доб­ро­ка­чес­т­вен ту­мор на млеч­на­та жле­за пре­ди ме­но­па­у­за­та, и на­ред с фиб­роз­но­кис­тоз­на­та мас­то­па­тия и кар­ци­но­ма, е тре­то­то по чес­то­та за­бо­ля­ва­не на то­зи ор­ган. Статистиката сочи, че при вся­ка чет­вър­та же­на може да се раз­вие фиб­ро­а­де­ном. В своята класическа форма, фиброаденомът е едно от най-често срещаните, добре разпознаваеми и сравнително лесно третирани доброкачествени нарушения.

Това е плътен, добре ограничен бенигнен тумор, съставен от епителни и мезенхимни компоненти на лобулите. Честотата му при жените варира от 15 до 23 %, като по-често се среща при чернокожи, в сравнение с бели. Обикновено се диагностицира между 25 - 35-годишна възраст. Има бавно протичане, с изключение на ювенилния подтип, характерен за юношеската възраст, за който е типичен бързия растеж. Фиброаденомът е най-често локализиран в лявата гърда.

Лобуларният произход обяснява много характеристики на фиброаденома като например защо най-често се среща при млади жени по време на интензивно лобуларно развитие и защо стромата играе такава важна роля при фиброаденомите. Той произхожда от хормоно-зависимата строма на лобула, а не от фиброзната съединителна тъкан на паренхима на млечната жлеза. Също така се обяснява и защо повечето от случаите на рак на млечната жлеза при фиброаденом са от по „доброкачествен” тип – лобуларен карцином ин-ситу (LCIS).

Тази концепция е подкрепена от проучването на Archer и Omar, които установили, че всички клетъчни елементи на фиброаденома са нормални при конвенционална хистология и електронна микроскопия. Епителните и миоепителни клетки поддържат нормална взаимовръзка. Туморният обем се дължи на увеличаване в размера на фибробластите, фиброцитите и колагена, и всички показали нормални характеристики. Noguchi и сътрудници установили, че фиброаденомите са поликлонални, тъй като те имат повече хиперплазия отколкото неоплазия, за разлика от филоидните тумори, които са моноклонални. Поликлоналността на фиброаденомите се състои в епителната и мезенхимна компонента, докато при филоидните тумори има наличие само на строма в млада възраст.

Фиброаденомът е хормоночувствителен тумор, който зависи от менструални нарушения и нараства бързо по време на бременността.

Високите нива на естрогеновия рецептор са във връзка с епителната пролиферация, ниските нива съответно на мезенхимна клетъчна пролиферация. Етилогията на фиброаденомът е неясна, но се отразява фактът, че лобуларната пролиферация е в отговор на естрогенната стимулация.

Интересна хипотеза са повишените нива на bcl-2 гена в епителните клетки на фиброаденомите. Генът се среща в голям брой тъкани и тумори и играе роля при удължаване живота на клетката чрез предпазване от възникване на апоптоза. Той се открива само в епителните клетки и е важен фактор в развитието на фиброаденомите.

Тютюнопушенето се явява протективен фактор в патогенезата на доброкачествения тумор. В едно проучване от Canada, е установен нисък относителен риск от 0,49 (0,28-0,98) при активни пушачи. Baildam et al. установили връзката на фиброаденома с циклоспорин А при бъбречна трансплантация.

При пациенти с фиброаденом се откриват понижени серумни във фоликуло-стимулиращия хормон (FSH), а нивата на пролактина и естрадиола са повишени.

Повечето фиброаденоми са от 2 до 5 см по размер. На срез те имат изпъкнала, лобулирана, сиво-бяла срезова повърхност с цепковидни пространства. Наблюдават се и смесени области.

Хистологично се различават два типа фиброаденоми - периканаликуларни и интраканаликуларни. При изразена стромална пролиферация и деформация на жлезните компоненти, които стават цепковидни, се касае за интраканаликуларен фиброаденом (проминиране на стромата в каналите). В случаите, при които стромата расте около жлезните структури, които са с окръглен лумен, лезията се означава като периканаликуларен фиброаденом. Като цяло, фиброаденомите могат да демонстрират голямо разнообразие от структурни вариации. Това разнообразие включва: повишен целуларитет на двете фази на тумора (ювенилен фиброаденом), лактационни промени, апокринни промени, сквамозна метаплазия в епитела, наличие на гигантски многоядрени клетки, белези на фиброкистични промени, строма с изразена клетъчна компонента, изразени миксоидни промени, инфарциране, фиброкистични промени, хиалинизация на стромата, наличие на калцификати в стромата, наличие на компоненти от зряла мастна, хрущялна, костна, гладкомускулна тъкан в стромата, наличие на различна степен на атипия в епителната компонента.

Клинично фиброаденомът при млади жени се проявява като малко, кръгло или лобулирано, твърдо, дискретно уголемяване с голяма подвижност. Повишената му мобилност се дължи на неговата енкапсулираност. При възрастни жени клиничната картина далеч не е толкова ясна както при млади, поради инволутивните фибротични промени. Туморът е малък, твърд, камъковиден с умерена подвижност.

Понякога може да има значително увеличение в размера на тумора при бременни. Това се свързва с общата жлезиста хиперплазия, дължаща се на инфаркция или стромална хиперплазия.

След менопаузата се предполага, че туморите инволюират. По време на този процес може да се появят калцификати. Devitt докладвал 4379 жени над 55 годишна възраст с оплакване от болка в гърдата. Само 8 са били с фиброаденом и 4 от тях с калцификати.

Поставянето на диагнозата обикновено не представлява проблем. Понякога може клинично да бъде сбъркан с дебелостенна киста. В този случай тънкоиглената аспирационна биопсия подпомага диагнозата.

Поведението включва проследяване в динамика - клинично и ехографски при млади жени и мамографски след 40-годишна възраст. При бързонарастващи фиброаденоми или липса на възможност за контролни прегледи се извършва енуклеация.

Класическото хирургично лечение е ексцизия на формацията чрез малък разрез над фиброаденома. При тумори под 3 см се прилага периареоларен разрез. Описани са различни минимално-инвазивни техники като най-често срещана е вакуум-асистираната щанцова биопсия.

Има тенденция фиброаденомите да се лекуват с хормонална терапия като – тамоксифен, даназол и прогестогени. Поради липса на хистологични резултати и дългосрочно проследяване, липсват резултати. Viviani et al. публикували данни за резултатите от лечението на 65 пременопаузални пациентки, които приемали различни дози тамоксифен за 50 дни. Пациентите, които получавали 20 мг дневно показали значително намаляване в размера на туморите, като фиброаденомът бил ексцизиран в края на проведения период.

В момента са в ход клинични проучвания за лечение на фиброаденоми с високочестотен ултразвук (HIFU).

Фиброаденом при бременност

Фиброаденомите често се проявяват с увеличение в размерите по време на бременност и секреторни промени при лактация, и показват регресия след раждане. Azzopardi документирал научни съобщения демонстрирайки подобни секреторни промени по време на лактация при пациенти, получавали високи дози прогестогени.

Миксоиден фиброаденом

Това е наследствено състояние, при което фиброаденомите се свързват с миксоми на сърцето и кожата. Тези промени са описани при синдром на Карни.

Фиброаденом с многоядрени гигантски стромални клетки

Powellи кол. са описали 11 случаи на фиброепителни тумори, които съдържали многоядрени гигантски стромални клетки, установени при незабележителни промени в гърдата.

Фиброаденом и рак на млечната жлеза

Има три клинични аспекти на връзката между фиброаденом и рак на млечната жлеза, които трябва да бъдат обсъдени.Това са:

връзка на рака с фиброаденома
наличие на последващ рак на гърдата при пациенти с фиброаденом
възможна прогресия на фирбоаденома до филоиден тумор.
Фиброаденом при мъже

Макар и рядко, се наблюдават при пациенти, провеждащи терапия с естроген при лечение на карцином на простатната жлеза. В резултат на стимулация на естроген при мъжа може са се развият следните състояния: гинекомастия, фиброаденом, филоиден тумор и фиброаденоматоидна хиперплазия. Последната се среща често при терапия със спиронолактон. (копирано от статия от сайта на ВМА)

Как да изследваме гърдите си?


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Ehio/34606667_a22fe648)
Самоизследването трябва да се извършва от жената всеки месец, в първата седмица след края на менструалното кървене. През този период формата и положението на млечните жлези са най-подходящи за преглед с пръсти. В останалото време е възможно да се вземат за опасни бучки, които са естествени образувания в гърдите.
Да се открие рака на гърдата в ранен стадий е възможно само, ако жената системно наблюдава състоянието на гърдите си, освен че предприема необходимите профилактични прегледи при специалист.
Самоизследването се провежда по следния начин:

1. Съблечете дрехите до кръста си. Застанете пред огледало. Отпуснете ръцете до тялото и внимателно огледайте гърдите. Трябва да обърнете внимание на всички признаци на асиметричност, нарастване или засилване на цвета на повърхностните вени, промяна на тоналността на кожата. Преценете добре дали не се е променила формата на зърната и кожата около тях.

2. Направете същия оглед, но този път при вдигнати нагоре ръце.

3. Вдигнете лявата си ръка, а с пръстите на дясната опипайте лявата гърда. При допир използвайте най-меката и чувствителна част на върховете на пръстите. Не ги свивайте. Започнете огледа от областта на подмишницата и движете пръстите под формата на спирала към зърното. Продължете прегледа като се движите по вертикалите от горе надолу, като започнете от вътрешната страна на гърдата до мишницата.

4. Направете същото с дясната гърда. Вдигнете дясната ръка и с лявата палпирайте.

5. Самоизследването продължава в легнало положение. Поставете под лявото си рамо възглавница, сложете лявата си ръка под главата. С пръстите на дясната ръка опипайте лявата гърда, като започнете от основата и постепенно се придвижите към зърното.

6. Опипайте областта между гърдата и мишницата. Затова е необходимо отначало да вдигнете ръката си нагоре, а след това да я изпънете до тялото си.

7. Повторете същото с дясната гърда.

8. Внимателно стиснете и разгледайте зърната си. Проверете дали от тях не се отделя секрет.

Непременно се консултирайте с лекар:

* При положение, че напипате някакво уплътняване в млечната жлеза.
* При промяна на формата на гърдата.
* В случай, че се получи придърпване, прибиране на зърното навътре.
* При промяна на кожата на гърдите, например при сбръчкването им и образуването на гънки.
* Каквото и да било отичане на кожата.
* Уплътняване на тъканите в областта на подмишницата.
* При отделяне на секрети от зърната – прозрачни или кървави.

Самоизследването е начин да се следи състоянието на гърдите между прегледите при лекар, то не замества консултацията със специалист. Независимо дали има или не оплаквания профилактично веднъж в годината трябва да се посети мамолог. Обикновено до 35-годишна възраст се извършва ехографско изследване, по-късно – мамография.


Видове доброкачествени тумори на млечната жлеза :

Аденом


Вид доброкачествен тумор, който се развива от жлезистия епител на органите. Аденомите най-често се отстраняват оперативно. След премахването на аденома по оперативен начин е възможно рецидивиране (ново образуване на туморна формация), но не и метастазиране – развитие на разсейки. Доброкачествените тумори не метастазират.

Фиброаденом
Този тумор има две съставки – епителна и съединителнотъканна. Може да достигне гигантски размери. Той е с плътна консистенция, белезникав цвят и е рязко отграничан от околните тъкани. Ако е множествен, тогава се говори за фиброаденоматоза.

Тубуларен аденом
Доброкачествен тумор, представляващ полипоидна маса, израстваща от стената на някой канал.

Лактиращ аденом на гърдата
Развитието на този доброкачествен тумор винаги е свързано с блеменността. Представлява плътна, ясно отграничена окръглена формация с размери до 7-8 см.

Папилом
Боледуват предимно възрастни жени, които се оплакват от кървене от мамилата. Зад гръдното зърно се опипва възловидно образувание, което микроскопски има дървовиден строеж.


Фиброаденома представлява доброкачествен тумор, който достигайки 1.5 - 2 см. подлежи на хирургическа интервенция. Операцията трае от 30- 40 минути, зависи от експедитивността на лекаря, мястот[о на образуванието и разбира се нагласата на пациента. Процедурата се прави с местна упойка. Понякога се налага и пълна- когато трябва да се отстрани повече от едно образувание, или то е разположено на по-сложно за достигане място и най-вече по преценка на анестезиолога.Относно нехирургичното лечение с ултразвук можете да се информирате от тук :

http://hifu.svmarina.com/bg/breast

Профилактичните прегледи са от съществено значение, така че специалистите съветват прегледи да се извършват на всеки 6 месеца при наличие на проблем, или веднъж годишно.  По общоприетия правилник в здравеопазването, късаещ периода на профилактика, клинични прегледи на жени между 20 и 40 годишна възраст се извършват веднъж на 3 години, а за дами над 40 - веднъж годишно. Мамография се прави на жени след 35- 40 годишна възраст, освен ако няма други показания.


Линк към специалисти мамолози : http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=4364.0

Линкoве към предходни теми :

1) http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=123798.0
2) http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=566258.0
3) http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=701657.0
4) http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=875419;topicrefid=20


Бъдете здрави и отговорни към здравето си !(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Ehio/34606667_21baef01)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в сб, 25 фев 2017, 19:07
Благодаря за темата, Теичка  :hug:  :bouquet:
много добре оформена и с полезен материал за четене. Тази година ще видя как се развиват моите фиброаденоми и аденоми и може би ще ги махна. Времето ще покаже.
Не ми създават проблеми, само преди цикъл болят.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 25 фев 2017, 19:43
Аз през април трябва да отида. Не съм била от юни 2015-та. Спрях да кърмя преди 3 месеца, редно е да отида вече на преглед и да видим какво е положението... Нямам оплаквания иначе.
Не напипвам нищо да е пораснало. След прегледа ще пиша.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в нд, 26 фев 2017, 00:17
Запис
Благодаря за темата
Нека в нея се четат само хубави


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в пн, 27 фев 2017, 14:58
На 45 години съм и преди няма и десетина дни ми откриха фиброаденом на дясната гърда.
Естествено, първата ми реакция беше да се консултирам с онколог, за да потвърди мамографията.
Д-р Ваня Балева, онколог в гр. Пловдив,  също е на мнение, че става дума за фиброаденом, но също така настоява той да се отстрани колкото се може по-бързо. Провери ми подмишниците за уголемени лимфни възли и това много ме притесни.
Фиброаденомът е 1,5 см., а съм и деабетик и цялото това бързане и препиране ме принеснява.
Безпокоя се дали наистина е фиброаденом, как ще зарасне операцията и други подобни. Дали е уместно да поискам и трето мнение по въпроса?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пн, 27 фев 2017, 17:13
Поискай и трето мнение, но по-добре се оперирай. Успех !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: BlackOpium2492 в пт, 03 мар 2017, 21:36
На 45 години съм и преди няма и десетина дни ми откриха фиброаденом на дясната гърда.
Естествено, първата ми реакция беше да се консултирам с онколог, за да потвърди мамографията.
Д-р Ваня Балева, онколог в гр. Пловдив,  също е на мнение, че става дума за фиброаденом, но също така настоява той да се отстрани колкото се може по-бързо. Провери ми подмишниците за уголемени лимфни възли и това много ме притесни.
Фиброаденомът е 1,5 см., а съм и деабетик и цялото това бързане и препиране ме принеснява.
Безпокоя се дали наистина е фиброаденом, как ще зарасне операцията и други подобни. Дали е уместно да поискам и трето мнение по въпроса?
Моят съвет също е да потърсиш и трето мнение. Колкото до операцията - хубаво е да я направиш.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Kalina. в нд, 05 мар 2017, 13:09
Здравейте! Имам въпрос: Характерен симптоми при фиброаденом ли е промяна във формата на зърното? Някой имал ли е подобно оплакване?

Оперирана съм от фиброаденом преди близо 5 години, тогава бях на 22 години. Преди 1 година и 5 месеца родих, като след това не съм ходила на мамолог. В момента не напипвам ясно отличаваща се бучка, но като цяло винаги съм усещала на пипане някакви малки топченца и в двете ми гърди, може би мастни образувания, не знам. Сега пак ги има, както и разни уплътнения, но няма такава бучка каквато при първия фиброаденом. Имам обаче лека промяна във формата на зърното на едната гърда...

Имам записан час за утре за преглед, но се притесних да не е нещо по - лошо...


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в нд, 05 мар 2017, 14:01
Може да е киста.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Marthina в вт, 14 мар 2017, 16:12
Здравейте,момичета.
На 21 години съм.Лятото си открих бучка в гърдата,беше болезнена.Отидох при най-добрия хирург в областта,който ми даде хранителна добавка "Левицит" и бучката се махна.Лекаря не беше хич разговорлив и така и не ми каза какво е.Според мен е било фиброаденом,но навсякъде чета,че се маха само с операция.
Та въпроса ми е - при това положение,трябва ли да се преглеждам често? От тогава не съм имала никакви проблеми,нито бучки,болка,нищо. newsm78
Благодаря :bouquet:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в вт, 14 мар 2017, 19:49
Често не, но 1 път годишно го правете :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в ср, 15 мар 2017, 11:35
Здравейте момичета,
аз да се включа в новата тема :)
Аз си наблюдавам моя фиброаденом вече няколко години при д-р Василев в Тина Киркова, но тъй като ще ходя при д-р Спирдонов в ИСУЛ за наблюдение на щитовидната жлеза, смятам да се прегледам и при него мамологично да видя мнението му. Знам, че е един от най-добрите диагностици, а и като ходих при него преди няколко месеца останах много доволна от отношението му, пък ще видим.

Интересуваме и още нещо... какви са индикациите за премахването на фиброаденома? Когато мине над 1 см, нараства или... Защото аз многократно съм питала Василев и той казва, че не е за махане. Той моя дори не се напипва, на по-дълбочко е и само на ехографа се вижда след дълго търсене :) Питам защото тези дни разбрах за една позната, която така няколко години си следила фиброаденом и преди два месеца решила да смени лекаря без видима причина. Новата лекарка й казала, че трябва да се махне фиброаденома въпреки, че не вижда нещо притеснително /бил е 2 см/ и тя решила да се оперира. По време на операцията всичко е било наред, но при внимателното разглеждане на материала са открили в ядрото на фиброаденома клетки, които са започнали да се израждат. И са й обяснили, че много навреме са го хванали. Освен това като са го извадили се оказало, че е 4 см., просто е бил надълбоко и не се е виждал на ехографа. Какво мислите по въпроса?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в ср, 15 мар 2017, 17:39
Здравейте,момичета.
На 21 години съм.Лятото си открих бучка в гърдата,беше болезнена.Отидох при най-добрия хирург в областта,който ми даде хранителна добавка "Левицит" и бучката се махна.Лекаря не беше хич разговорлив и така и не ми каза какво е.Според мен е било фиброаденом,но навсякъде чета,че се маха само с операция.
Та въпроса ми е - при това положение,трябва ли да се преглеждам често? От тогава не съм имала никакви проблеми,нито бучки,болка,нищо. newsm78
Благодаря :bouquet:
Мартина, кой е добрия хирург ? Според мен си имала киста, тъй като фиброаденома не изчезва от хранителни добавки.

Беци,  :hug:
Фиброаденома може да е с доста по-големи размери, отколкото на ехографа, тъй като самият уред няма как да измери образуванието от невидимата му страна. Над 1,5- 2 см се оперира, освен това може да има промяна в самата му форма, това също е индикация. Това с "израждането"ми се вижда малко пресилено, но пък няма как да се докаже какво е образуванието още от началото, когато е открито.
Виж какво ще каже Василев, и ако прецениш- оперирай се.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Marthina в ср, 15 мар 2017, 17:58
И аз вече си мисля,че не е било фиброаденом. newsm78
Хирурга почина,работеше във Врачанска област,едва ли ще ви говори нещо.Но се водеше най-добрия за нашия край. :D


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в ср, 15 мар 2017, 18:07
Не е било, да. Ходи на ехограф веднъж годишно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в чт, 16 мар 2017, 08:26


Беци,  :hug:
Фиброаденома може да е с доста по-големи размери, отколкото на ехографа, тъй като самият уред няма как да измери образуванието от невидимата му страна. Над 1,5- 2 см се оперира, освен това може да има промяна в самата му форма, това също е индикация. Това с "израждането"ми се вижда малко пресилено, но пък няма как да се докаже какво е образуванието още от началото, когато е открито.
Виж какво ще каже Василев, и ако прецениш- оперирай се.
[/quote]

Мерси Теичка,
аз не държа да се оперирам, но определено ще проверя отново ситуацията. Аз иначе си се следя редовно.
На мен също ми е странно фиброаденом да започне да се променя. По-скоро не е било фиброаденом, но  както и да е. Като мина на преглед ще пиша. Прегръдки :)  :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: eland в пн, 20 мар 2017, 20:00
Здравейте,момичета!Всяка година от работата ни ни правят профилактични прегледи и след това ни ги изпращат.На резултатите ми от мамографията пише леко степенна кистозна мастопатия+калциран лимфен възел в дясно.Изчетох всякаква информация но от никъде не разбрах какво означава калциран лимфен възел.Много се притеснявам и много ще съм благодарна ако някой може да ми отговори.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в пн, 20 мар 2017, 20:04
Здравейте,момичета!Всяка година от работата ни ни правят профилактични прегледи и след това ни ги изпращат.На резултатите ми от мамографията пише леко степенна кистозна мастопатия+калциран лимфен възел в дясно.Изчетох всякаква информация но от никъде не разбрах какво означава калциран лимфен възел.Много се притеснявам и много ще съм благодарна ако някой може да ми отговори.

Отиди да се консултираш при онколог или мамолог.
Мамография ли ти направиха или ехография?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в чт, 23 мар 2017, 11:34
Аз да пиша след прегледа каква е ситуацията ми.
Прегледът беше при д-р Спирдонов, който има собствена лаборатория за образна диагностика в ИСУЛ.
Определено е лекар, на който човек може да се довери и много обяснява.
Аз както вече писах си следя един фиброаденом от няколко години, който не нараства.
Сега като отидох при Спирдонов, за да ме види и друг специалист и направо ме разби. Според него това не е никакъв фиброаденом, а специфика на гърдата с удебеление на жлезата там или нещо подобно. Затова ми каза, че нищо не се напипва. И, че не е повече от 7 мм. Аз му казах, че се следя в Тина Киркова и той каза, че там ехографите им са гинекологични и образа въобще не е както трябва.
Интересно е, че този фиброаденом ми казаха, че го имам в болница Сердика при д-р Средкова, която искаше веднага да го маха, но аз отидох на второ мнение и така досега. Просто да си знаете, че цялото ни здраве е една добра търговия и който се върже, върже... те са много добри в това да те стреснат, за да нямаш време за адекватна реакция. Но както и да е... дали е фиброаденом или не, важното е, че всичко там е наред.
Но в продължение на прегледа, д-р Спирдонов от дясната страна видях лимфен възел около 1 см. и започна да търси на гърдата нещо, което така и не откри. Единственото нещо, за което се хвана е някакъв по-тъмен участък по-малък от 5 мм, като каза, че засега това е нищо. Пита ме дали съм се обезкосмявала, защото можело от това да е реагирал организма ми, а аз точно предишния ден го бях направила това и се бях понатоварила. А на мен лимфните възли много бързо ми реагират. И така... каза ми да отида след 3 месеца пак, за да видим какво се случва, но е почти сигурен, че нищо няма да има.
Изчете ми доктора лекция, че не трябва да се ходи нон стоп по лекари, защото си има утвърдени медицински стандарти за периодите на прегледи и не е нужно да се ходи постоянно, за да психясваме... въобще успя да ме разсмее. Ето сега ак оне беше видял този лимфен възел, щеше да ми каже след 6 месеца, но за да не изпуснем нещо, ми каза след три. И както той се изрази..."Ето отхвърлихме нещо и едновременно с това намерихме нещо ново. Затова не трябва да се ходи често по доктори"  :D Това в рамките на шегата.
На този етап мога да препоръчам д-р Спирдонов, явно си разбира от работата; добър диагностик, мамалог и онколог, който разполага със страхотна техника за образна диагностика.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: savina123 в чт, 23 мар 2017, 17:20
Може ли координати на доктора? Благодаря :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в чт, 23 мар 2017, 20:43
Време е и за моя годишен преглед. Мислих да записвам час в Тина Киркова при Василев, тъй като от години се следя там при него...сега обаче ти ме разколеба, дали пък да не отида при този Спиридонов.  newsm78
Може ли координати моля?
Също така, ако някой е посещавал частния кабинет на Василев в Борово, може ли да сподели там с каква техника разполага ?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в пт, 24 мар 2017, 11:20
Време е и за моя годишен преглед. Мислих да записвам час в Тина Киркова при Василев, тъй като от години се следя там при него...сега обаче ти ме разколеба, дали пък да не отида при този Спиридонов.  newsm78
Може ли координати моля?
Също така, ако някой е посещавал частния кабинет на Василев в Борово, може ли да сподели там с каква техника разполага ?

Тук са координатите на д-р Спирдонов http://www.mediart-bg.com/
Съветвам ви да си запишете час на стационарния телефон, тъй като там много хора чакат, но тези с часове си минават почти навреме :)
Относно д-р Василев, аз и до ден днешен си му имам доверие. Много хора са ми потвърдили, че е добър лекар, така че едно чуждо мнение не трябва да те разколебава. Но принципно е хубаво от време на време да се мине и при друг лекар. За частния му кабинет, не мога да кажа нищо, много ми е далече и не съм ходила. успех  :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пт, 24 мар 2017, 11:32


 Но принципно е хубаво от време на време да се мине и при друг лекар.

И е така,и не е така.По тази причина в момента съм в чуденка.Години се преглеждах при един и същ доктор и ми наблюдаваше кистата.Последно при нея беше с размер 2,48.След месец реших,че трябва да отида при онколог хирург,все пак какво ли не е минавало през тях.Той я видя за месец пораснала на 3,5,не че не е възможно,но апаратите са различни,на различни херци от там и разлика в размерите.И сега единия каза наблюдаваме,другия казва пункция.А сега.Ако отида при трети кашотината ще стане пълна :ooooh:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в пт, 24 мар 2017, 17:28


 Но принципно е хубаво от време на време да се мине и при друг лекар.

И е така,и не е така.По тази причина в момента съм в чуденка.Години се преглеждах при един и същ доктор и ми наблюдаваше кистата.Последно при нея беше с размер 2,48.След месец реших,че трябва да отида при онколог хирург,все пак какво ли не е минавало през тях.Той я видя за месец пораснала на 3,5,не че не е възможно,но апаратите са различни,на различни херци от там и разлика в размерите.И сега единия каза наблюдаваме,другия казва пункция.А сега.Ако отида при трети кашотината ще стане пълна :ooooh:

Съгласна съм, че апаратите са различни, но и понякога вниманието на дадения лекар се притъпява като знае, че си следите нещо и на него обръща най-много внимание, а вече няколко случая познавам, които се случват кофти неща от другата страна, така че... не знам. В твоя случай бих се проследила още един път при новия лекар, за да видим дали и при него има промяна или си остава същия размер.
Със сигурност трябва човек да си намери своя лекар, на който се доверява и се чувства спокоен. Всичко друго е много относително, но обикновено хирурзите обичат да режат където и каквото видят, все пак това им е работата ха ха  :crazyeyes:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в пт, 24 мар 2017, 22:57

besty , благодаря. Аз първоначално се следях при една докторка, при която ходех за гинекологична профилактика. Всъщност тя ми откри кистите. Тогава, понеже  ме понаплаши, реших да отида за второ мнение и така попаднах случайно на Василев. Той потвърди всичко, дори и размерите. Така започнах да ходя само при него. Миналата година реших за всеки случай  да ме погледне друг човек и така  отидох при Младенов. Но за момента Василев е моя човек. Може би ще отида отново при него все пак и за проверка при Спиридонов :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в сб, 25 мар 2017, 08:08

 Всичко друго е много относително, но обикновено хирурзите обичат да режат където и каквото видят, все пак това им е работата ха ха  :crazyeyes:

Хахаха да,точно така ми каза една приятелка.Вика,влизаш от вратата,още не си казал какво ти има и той се чуди къде може да те резне :lol:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в сб, 25 мар 2017, 08:14
Аз влизам във вторник в онкологията в Пловдив за операция. Уговорихме ден и час.
Четох и говорих с други момичета и това, което ми казаха ме смрази направо. Стигнах до извода, че операцията е наложителна и ще я направя. Нито биопсия, нито мамография могат да установят какво има в тялото ни. Една жена сподели, че под кистата й, която изрязали, намерили карцином. Направо е влудяващо. Особено на възраст 40+ и след прекаран интензивен стрес, най-добрия вариант е операция.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в сб, 25 мар 2017, 08:20
Хич не се смразявай _Мishel_,смело режи щом има съмнение.При всички положения колкото по-рано,ако има нещо се хване толкова по-добре.Това смразяващото(не обичам да го споменавам) отдавна се лекува и се живее с него.Трудното е да свикнеш със мисълта и със страха от него.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 25 мар 2017, 13:37
Така е, само хистология доказва какво съдържа образуванието. Успех, стискаме ти палци, всичко ще бъде наред, нали знаеш ?  :hug: :bouquet:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Сарита в сб, 25 мар 2017, 19:55
На Средкова само й дай да оперира... Не съм доволна от прегледа при нея.
Аз да пиша след прегледа каква е ситуацията ми.
Прегледът беше при д-р Спирдонов, който има собствена лаборатория за образна диагностика в ИСУЛ.
Определено е лекар, на който човек може да се довери и много обяснява.
Аз както вече писах си следя един фиброаденом от няколко години, който не нараства.
Сега като отидох при Спирдонов, за да ме види и друг специалист и направо ме разби. Според него това не е никакъв фиброаденом, а специфика на гърдата с удебеление на жлезата там или нещо подобно. Затова ми каза, че нищо не се напипва. И, че не е повече от 7 мм. Аз му казах, че се следя в Тина Киркова и той каза, че там ехографите им са гинекологични и образа въобще не е както трябва.
Интересно е, че този фиброаденом ми казаха, че го имам в болница Сердика при д-р Средкова, която искаше веднага да го маха, но аз отидох на второ мнение и така досега. Просто да си знаете, че цялото ни здраве е една добра търговия и който се върже, върже... те са много добри в това да те стреснат, за да нямаш време за адекватна реакция. Но както и да е... дали е фиброаденом или не, важното е, че всичко там е наред.
Но в продължение на прегледа, д-р Спирдонов от дясната страна видях лимфен възел около 1 см. и започна да търси на гърдата нещо, което така и не откри. Единственото нещо, за което се хвана е някакъв по-тъмен участък по-малък от 5 мм, като каза, че засега това е нищо. Пита ме дали съм се обезкосмявала, защото можело от това да е реагирал организма ми, а аз точно предишния ден го бях направила това и се бях понатоварила. А на мен лимфните възли много бързо ми реагират. И така... каза ми да отида след 3 месеца пак, за да видим какво се случва, но е почти сигурен, че нищо няма да има.
Изчете ми доктора лекция, че не трябва да се ходи нон стоп по лекари, защото си има утвърдени медицински стандарти за периодите на прегледи и не е нужно да се ходи постоянно, за да психясваме... въобще успя да ме разсмее. Ето сега ак оне беше видял този лимфен възел, щеше да ми каже след 6 месеца, но за да не изпуснем нещо, ми каза след три. И както той се изрази..."Ето отхвърлихме нещо и едновременно с това намерихме нещо ново. Затова не трябва да се ходи често по доктори"  :D Това в рамките на шегата.
На този етап мога да препоръчам д-р Спирдонов, явно си разбира от работата; добър диагностик, мамалог и онколог, който разполага със страхотна техника за образна диагностика.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: dida.dr в нд, 26 мар 2017, 21:28
Здравейте,да попитам някой правил ли си е аблация на фиброаденом и какви са резултатите? Аз имам досега 3 операции на фиброаденом и сега трябва да направя четвърта.Но се замислям за този нов подход,просто няма достатъчно информация за резултатите от нея.И по точно ме интересува къде да се насоча -в София или в Плевен.Ще бъда благодарна на всеки споделил, ако е минал тази процедура.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в пн, 27 мар 2017, 12:30
Аз да пиша след прегледа каква е ситуацията ми.
Прегледът беше при д-р Спирдонов, който има собствена лаборатория за образна диагностика в ИСУЛ.
Определено е лекар, на който човек може да се довери и много обяснява.
Аз както вече писах си следя един фиброаденом от няколко години, който не нараства.
Сега като отидох при Спирдонов, за да ме види и друг специалист и направо ме разби. Според него това не е никакъв фиброаденом, а специфика на гърдата с удебеление на жлезата там или нещо подобно. Затова ми каза, че нищо не се напипва. И, че не е повече от 7 мм. Аз му казах, че се следя в Тина Киркова и той каза, че там ехографите им са гинекологични и образа въобще не е както трябва.
Интересно е, че този фиброаденом ми казаха, че го имам в болница Сердика при д-р Средкова, която искаше веднага да го маха, но аз отидох на второ мнение и така досега. Просто да си знаете, че цялото ни здраве е една добра търговия и който се върже, върже... те са много добри в това да те стреснат, за да нямаш време за адекватна реакция. Но както и да е... дали е фиброаденом или не, важното е, че всичко там е наред.
Но в продължение на прегледа, д-р Спирдонов от дясната страна видях лимфен възел около 1 см. и започна да търси на гърдата нещо, което така и не откри. Единственото нещо, за което се хвана е някакъв по-тъмен участък по-малък от 5 мм, като каза, че засега това е нищо. Пита ме дали съм се обезкосмявала, защото можело от това да е реагирал организма ми, а аз точно предишния ден го бях направила това и се бях понатоварила. А на мен лимфните възли много бързо ми реагират. И така... каза ми да отида след 3 месеца пак, за да видим какво се случва, но е почти сигурен, че нищо няма да има.
Изчете ми доктора лекция, че не трябва да се ходи нон стоп по лекари, защото си има утвърдени медицински стандарти за периодите на прегледи и не е нужно да се ходи постоянно, за да психясваме... въобще успя да ме разсмее. Ето сега ак оне беше видял този лимфен възел, щеше да ми каже след 6 месеца, но за да не изпуснем нещо, ми каза след три. И както той се изрази..."Ето отхвърлихме нещо и едновременно с това намерихме нещо ново. Затова не трябва да се ходи често по доктори"  :D Това в рамките на шегата.
На този етап мога да препоръчам д-р Спирдонов, явно си разбира от работата; добър диагностик, мамалог и онколог, който разполага със страхотна техника за образна диагностика.

Спиридонов е последният доктор, който мога да препоръчам. Уменията му на образен диагностик за мен са под въпрос... Това е лично мнение, на база личен опит с този човек.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в чт, 30 мар 2017, 09:41

Спиридонов е последният доктор, който мога да препоръчам. Уменията му на образен диагностик за мен са под въпрос... Това е лично мнение, на база личен опит с този човек.

Моля те, дай повече информация, за да сме запознати всички :)
_Мishel_ стискам палци всичко да е наред  :hug:
Сарита аз също не съм доволна от Средкова и отношението, но имам позната, която пък е доволна. Всеки си преценява. За нея всичко е за операция и няма място там... то е така, ама можем ли нон стоп да се оперираме. Ето сега чета dida.dr поста, че следва четвърто махане на фиброаденом и не знам какво да кажа. То като влезеш в тази спирала, няма край.  :ooooh:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в чт, 30 мар 2017, 10:18
Понеже бях открила бучка в гърдата си, отидох при Спиридонов на преглед. "Вероятно си се ударила". Назначи ми изследване на хормони. Пролактин на горна граница, веднага ми изписа животински естроген. Щяла съм да направя аденом на хипофизата. Пък и нямало да ми излизат пъпки. Веднага се обадих и записах при др мамолог. Оказа се, че имам образувание с лоши граници, кръвоток, хипоехогенно, сянка под него... Минах ехография, мамография, а другата седмица съм на ЯМР на гърда. Той изобщо не го видя това образувание (то е в другата гърда, но УЖ и нея прегледа).


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в чт, 30 мар 2017, 16:07
Стискаме палци за ЯМР-то !
С естрогена трябва много да се внимава.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в чт, 30 мар 2017, 16:40
Стискаме палци за ЯМР-то !
С естрогена трябва много да се внимава.
Благодаря  :hug: . Аз не започнах да приемам естрогена, разбира се.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Сарита в чт, 30 мар 2017, 23:03
Трудно се намират добри лекари, дори е късмет да попаднеш на такива. Даже мисля, че мамолозите са претрупани с работа и не всичко виждат и забелязват - къде от преумора, къде от недоглеждане или некомпетентност.

Понеже бях открила бучка в гърдата си, отидох при Спиридонов на преглед. "Вероятно си се ударила". Назначи ми изследване на хормони. Пролактин на горна граница, веднага ми изписа животински естроген. Щяла съм да направя аденом на хипофизата. Пък и нямало да ми излизат пъпки. Веднага се обадих и записах при др мамолог. Оказа се, че имам образувание с лоши граници, кръвоток, хипоехогенно, сянка под него... Минах ехография, мамография, а другата седмица съм на ЯМР на гърда. Той изобщо не го видя това образувание (то е в другата гърда, но УЖ и нея прегледа).


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Сарита в чт, 30 мар 2017, 23:04
Слаб лекар е и д-р Тихомир Гемеджиев /Т. Киркова/. Само гледа как да ти прибере парите!


Спиридонов е последният доктор, който мога да препоръчам. Уменията му на образен диагностик за мен са под въпрос... Това е лично мнение, на база личен опит с този човек.

Моля те, дай повече информация, за да сме запознати всички :)
_Мishel_ стискам палци всичко да е наред  :hug:
Сарита аз също не съм доволна от Средкова и отношението, но имам позната, която пък е доволна. Всеки си преценява. За нея всичко е за операция и няма място там... то е така, ама можем ли нон стоп да се оперираме. Ето сега чета dida.dr поста, че следва четвърто махане на фиброаденом и не знам какво да кажа. То като влезеш в тази спирала, няма край.  :ooooh:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Сарита в чт, 30 мар 2017, 23:05
Слаб лекар е и д-р Тихомир Гемеджиев /Т. Киркова/. Само гледа как да ти прибере парите!
Аз разбирам да им даваш пари, но да работят качествено, а не през пръсти!


Спиридонов е последният доктор, който мога да препоръчам. Уменията му на образен диагностик за мен са под въпрос... Това е лично мнение, на база личен опит с този човек.

Моля те, дай повече информация, за да сме запознати всички :)
_Мishel_ стискам палци всичко да е наред  :hug:
Сарита аз също не съм доволна от Средкова и отношението, но имам позната, която пък е доволна. Всеки си преценява. За нея всичко е за операция и няма място там... то е така, ама можем ли нон стоп да се оперираме. Ето сега чета dida.dr поста, че следва четвърто махане на фиброаденом и не знам какво да кажа. То като влезеш в тази спирала, няма край.  :ooooh:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в пт, 31 мар 2017, 12:01
Само да кажа-НЗОК ме отряза за ямр, нямам думи


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пт, 31 мар 2017, 12:05
Само да кажа-НЗОК ме отряза за ямр, нямам думи

300 лв. струва на орган,ако опасенията са основателни си го плати да ти е мирна главата  :peace:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пт, 31 мар 2017, 13:22

Anny95 пощата ти е пълна и не приема лични  :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в пт, 31 мар 2017, 14:26
Само да кажа-НЗОК ме отряза за ямр, нямам думи
Случва се, за съжаление  :peace:

За пръв път чувам за такава опция, какво ти каза мамолога след ехото и мамографията, не ти ли предложиха направо операция? Мислех, че те са достатъчни като изследване, за да се разбере какво се случва в гърдата  :thinking:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в пт, 31 мар 2017, 14:58
На мамографията нищо не се видя, предвид възрастта ми... Опциите бяха комп томография и ямр. Компютърната томография се отхвърли, за да се избегне отново облъчване.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в пт, 31 мар 2017, 15:12
При кой мамолог ходиш?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пт, 31 мар 2017, 15:20
Само да кажа-НЗОК ме отряза за ямр, нямам думи
Случва се, за съжаление  :peace:

За пръв път чувам за такава опция, какво ти каза мамолога след ехото и мамографията, не ти ли предложиха направо операция? Мислех, че те са достатъчни като изследване, за да се разбере какво се случва в гърдата  :thinking:

За съжаление не се случва е е ПРАКТИКА да отказват скъпо платени изследваниа ... в България сме бе хора ... медицината ни е под всякаква критика !!!
:
на два пъри в храчките имах кървави жилки и отивам при Л.Л. за направление за снимка ...
 е познайте ... направленията свършили
платих си , но вместо разчитане ми метнаха един лист с нещо написано и да си го разчитам сама ... та сега търся някои които да го разчете на достъпен език за мен ... ( Слава на Бог ми няма нищо на първо четене по МОЙТЕ медицински знания ) или ... " пътеката я знам " 25 лв снимка + 50 за разчитане при специалист
... Е ми писна ми !

Не случайно ги нарича бялата мафия ... а аз би добавила печелбарска ( естествено има изключения но е шанс да попаднеш на лекар които преди всичко да е човек !Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в пт, 31 мар 2017, 17:47
Само да кажа-НЗОК ме отряза за ямр, нямам думи
Случва се, за съжаление  :peace:

За пръв път чувам за такава опция, какво ти каза мамолога след ехото и мамографията, не ти ли предложиха направо операция? Мислех, че те са достатъчни като изследване, за да се разбере какво се случва в гърдата  :thinking:

За съжаление не се случва е е ПРАКТИКА да отказват скъпо платени изследваниа ... в България сме бе хора ... медицината ни е под всякаква критика !!!
:
на два пъри в храчките имах кървави жилки и отивам при Л.Л. за направление за снимка ...
 е познайте ... направленията свършили
платих си , но вместо разчитане ми метнаха един лист с нещо написано и да си го разчитам сама ... та сега търся някои които да го разчете на достъпен език за мен ... ( Слава на Бог ми няма нищо на първо четене по МОЙТЕ медицински знания ) или ... " пътеката я знам " 25 лв снимка + 50 за разчитане при специалист
... Е ми писна ми !

Не случайно ги нарича бялата мафия ... а аз би добавила печелбарска ( естествено има изключения но е шанс да попаднеш на лекар които преди всичко да е човек !


Има човечни доктори, аз попаднах на такъв и съм очарована. (не съм вярвала, че ще го кажа някога).


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: chanitka в сб, 01 апр 2017, 10:31
Здравейте, някой знае ли Доц.Ненков в коя клиника преглежда с направление във Варна? И ако може тел за запазване на час.Благодаря


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в сб, 01 апр 2017, 10:40
Здравейте, някой знае ли Доц.Ненков в коя клиника преглежда с направление във Варна? И ако може тел за запазване на час.Благодаря

Той не е ли в Терапията  :roll:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: chanitka в сб, 01 апр 2017, 11:48
Здравейте, някой знае ли Доц.Ненков в коя клиника преглежда с направление във Варна? И ако може тел за запазване на час.Благодаря

Той не е ли в Терапията  :roll:
не знам, вчера бях при него в майчин дом, но на частно и след месец ме вика пак,но не попитах къде преглежда по каса,че не съм и от Варна и съвсем не знам.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в сб, 01 апр 2017, 12:53
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=82

Това е лекарския екип гръдна хирургия в Терапията
проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.
доц. д-р Румен  Николов Ненков , д.м.
д-р Даниел  Мирославов  Буляшки
д-р Николай Панайотов Цветков
д-р Катерина Маринова  Маринова
д-р Борислав  Димитров ПетровТитла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в вт, 11 апр 2017, 11:55
Понеже бях открила бучка в гърдата си, отидох при Спиридонов на преглед. "Вероятно си се ударила". Назначи ми изследване на хормони. Пролактин на горна граница, веднага ми изписа животински естроген. Щяла съм да направя аденом на хипофизата. Пък и нямало да ми излизат пъпки. Веднага се обадих и записах при др мамолог. Оказа се, че имам образувание с лоши граници, кръвоток, хипоехогенно, сянка под него... Минах ехография, мамография, а другата седмица съм на ЯМР на гърда. Той изобщо не го видя това образувание (то е в другата гърда, но УЖ и нея прегледа).

Много тъпо се е получило всичко. Стискам палци всичко да е наред и да се оправяш бързо.
Понякога си мисля какво им става на тези доктори. С един се държат много добре, диагностицират правилно, с друг другата крайност. На какво се дължи това. Дали са преуморени, дали неглижират даден проблем, особено като видят по-млад човек. Не знам, но със сигурност не е нормално това.
Радвам се, че си намерила читав лекар, на когото да се довериш и ще чакаме отзиви какво се случва.  :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в ср, 12 апр 2017, 08:47
Малко инфо от мен момичета. Първо два дни след отказа на касата, ми се обадиха, че съм одобрена, така че заплатих само контраста -170лв. Минах ямр-то, въпросното образувание е светнало средна степен, а размерите според ямр са по-малки, отколкото показваше ехографът. Много е мъничко -4,5 мм. Получих бирадс 3, т.е вероятно доброкачествено. Оставам под наблюдение, момичета. Макар да не получих категоричен отговор дали е доброкачествено, се успокоих малко. :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в ср, 12 апр 2017, 11:33
Малко, следи го. Браво за бързата реакция. Поздрави !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в пн, 17 апр 2017, 09:53
Малко инфо от мен момичета. Първо два дни след отказа на касата, ми се обадиха, че съм одобрена, така че заплатих само контраста -170лв. Минах ямр-то, въпросното образувание е светнало средна степен, а размерите според ямр са по-малки, отколкото показваше ехографът. Много е мъничко -4,5 мм. Получих бирадс 3, т.е вероятно доброкачествено. Оставам под наблюдение, момичета. Макар да не получих категоричен отговор дали е доброкачествено, се успокоих малко. :hug:

Браво. Дано всичко е ок :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: daffodil в ср, 19 апр 2017, 08:44
Имам 8 мм аденом, следя го, но лекарят е хирург и всеки път ми казва "няма нищо обезпокоително, но нали знаеш, че някой ден трябва да го махнеш?". И се мятам в чуденки дали да продължавам да следя или наистина да взема да го махна и да не го мисля.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в ср, 19 апр 2017, 12:28
Имам 8 мм аденом, следя го, но лекарят е хирург и всеки път ми казва "няма нищо обезпокоително, но нали знаеш, че някой ден трябва да го махнеш?". И се мятам в чуденки дали да продължавам да следя или наистина да взема да го махна и да не го мисля.

На този етап няма никакъв смисъл да се подлагаш на операция. Щом го следите и не нараства, е безмислено да се занимаваш. Освен това, има голяма вероятност след това да се появи отново аденом, така че и аз като човек с това нещо, не бих го махала на този етап. СЕга, ако постоянно го мислиш и те тормози, тогава вече може би е по-добре да го махнеш. Но не се притеснявай :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: daffodil в ср, 19 апр 2017, 12:57
Ми не знам има ли реална опасност да се трансформира в нещо кофти или просто хирурзите обичат да режат.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в ср, 19 апр 2017, 17:20
Ми не знам има ли реална опасност да се трансформира в нещо кофти или просто хирурзите обичат да режат.

И аз съм си го задавала този въпрос многократно и съм питала лекарите.
Никой няма да ти даде еднозначен отговор.
Обаче от това, което съм чула, видяла и проверила мога да кажа, че ако е фиброаденом, аденом или друго доброкачествено нещо, почти няма вероятност да се изроди. Проблемът обикновено е, че никой от лекарите не може да ти каже на 100% какво е и от там идва проблемът.
В крайна сметка само ти можеш да вземеш решение какво да правиш, но не се вкарвай във филми, следи го и ако нещо те притеснява, го махни. Ако не, живей си живота :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в ср, 19 апр 2017, 17:41
Д-р Полихронов (преди време ходих и при него), каза че ако нещото расте и стане 1.5см се маха,к'вото и да е , ама моля бързо някой да ме коригира ако не е вярно , че да не подведа без да искам аудиторията :)
незнам това ли са утвърдените данни за да е хванато в начален стадии или нещо друго , но така каза ... а съм чела и са кофти случай и на 1 см. та незнам какво да кажа...
самата аз съм куку по темата .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в ср, 19 апр 2017, 17:51
По принцип всичко новооткрито над 1 см-1,5 см във възраст над 30-35 години, особено с фамилна обремененост е препоръчително да се махне.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в чт, 20 апр 2017, 20:14
Обикновено се махат неща които са над 2 - 2,5 см и то когато е нужно. Нашия екип наблюдава фиброаденомите и колегите хирурзи  в екипа ни оперират само при нужда. Но поведението при тях е оперативно лечение или наблюдение на определен период от време.Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пт, 21 апр 2017, 08:45

docsi при злокачествено образование(не дай си боже) 2,5 см. би ли било късно  :roll:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пт, 21 апр 2017, 21:36

docsi при злокачествено образование(не дай си боже) 2,5 см. би ли било късно  :roll:

Зависи това дали процеса е ограничен само в гърдата или е разпространен и в други органи.
Но точното стадиране на процеса се прави на база на изследванията.
Ако има въпроси можеш да ги зададеш и на лично.
Вие знаете предполагам за кампанията за профилактика на гърда в Пловдив, има цяла тема в форума.
Поздрави!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: exien в сб, 22 апр 2017, 09:35
Момичета, намерете темата за протеолитичните ензими. Със сигурност ще Ви е от полза.
http://biosupplements.eu/17-enzimi


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: *strawberry* в нд, 23 апр 2017, 20:53
Здравейте, мили момичета! Имам въпрос относно операцията на фиброаденом. Някоя от вас оперирана ли е при д-р Младенов в София и знаете ли как стоят нещата с доплащане в частния му кабинет в болница Вита за самата операция? Бъдете здрави!  :bouquet:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: k@li в ср, 26 апр 2017, 11:22
*strawberry* ,Младенов ли иска да ти маха ФА?
Защо не му звъннеш,той ще ти каже :peace:

Аз да помоля за моб.му телефон,че съм го затрила :pray: :pray:
пп-уупс,намерих го :mrgreen:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в ср, 26 апр 2017, 13:42
Някой , ходил скоро при Стоименов има ли ? Идния месец отивам и така ме е хванало шубето...


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: *strawberry* в ср, 26 апр 2017, 21:55
k@li, точно сега видях. Извинявай! Останах със страхотно впечатление от него иначе. Всичко е наред.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: k@li в чт, 27 апр 2017, 11:23
k@li, точно сега видях. Извинявай! Останах със страхотно впечатление от него иначе. Всичко е наред.

И аз днес минах,както винаги,страхотен :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пт, 05 май 2017, 06:18
Записах си час при Стоименов за идния месец в Надежда. Само че се обезпокоих, защото ми каза, че за фиброаденома вероятно ще погледнем по друг начин на нещата, което ме навежда на мисълта, че може би ще ми предложи да го махнем. Аз обаче едва ли ще се съглася, все пак ако не расте не виждам реална причина да го отстранявам. За 13 години, ако беше карцином, със сигурност нямаше да пиша това днес. Ще видим, де, да не прибързвам с изводите. Той, разбира се, е забравил, че ФА по последни данни беше малък, и не знам какво ще каже, но ако ми предложи операция ще отида при Гаврилов, или Свещаров, или Василев за още мнения. Не, че му нямам доверие, напротив, много го харесвам, той е мой лекар от 8 години насам, но просто не ми се ще да се оперирам. Може би все някога ще трябва да го махна, но сега не искам, ако не е крайно наложително. Страх ме е от рецидиви (моите балкони са толкова малки, че дори се чудя някой ден дали изобщо ще се снимам на мамограф), страх ме е и от другото, но в крайна сметка Божа работа...
Хубав ден, момичета, бъдете здрави !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в пт, 05 май 2017, 13:14
късмет Теичка, и пиши какво се е случило. :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: k@li в пт, 05 май 2017, 15:16
Теичка,защо реши,че изведнъж ще иска да го маха(нали той го следи)!?
Успокой се и всичко ще е наред :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: tays в сб, 06 май 2017, 09:45
Теичка,
Ти ли си избра час за юни , или му е зает графикът през май ? Сутрешен ли ти е часът ?
Аз ходих при него наскоро, в Първа градска , смятах , че освен мамография, и ехограф ще ми направи , обаче се оказа , че ехограф има само в Надежда. Записах си час и за там , но не отидох , защото му се ядосах , че не ме предупреди , че ще се разкарвам два пъти. Пък и всеки си има страховете при тези прегледи. Та сега се чудя дали при него да си записвам час , или да посетя някой друг от препоръчаните . / Аз писах всичките тези неща в другата тема , но видях , че и тук пишете и затова пиша и тук/.
Дано да е нямал предвид операция ! :hug: Ще споделиш , нали ?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 06 май 2017, 12:03
За часа се уговорихме спрямо цикълът ми. Той ми даде дати и удобни сутрешни часове. Не знам защо веднага си помислих, че иска да обсъдим операция. Може би защото му казах, че не опипвам ФА да е нараснал, но пък съм вече на 30. Де да знам, ще видим какво ще каже. Иначе ще споделя, разбира се, ако не аз- кой ?  :mrgreen:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в сб, 06 май 2017, 21:11
За часа се уговорихме спрямо цикълът ми. Той ми даде дати и удобни сутрешни часове. Не знам защо веднага си помислих, че иска да обсъдим операция. Може би защото му казах, че не опипвам ФА да е нараснал, но пък съм вече на 30. Де да знам, ще видим какво ще каже. Иначе ще споделя, разбира се, ако не аз- кой ?  :mrgreen:

Теичка въобще не се притеснявай. Нямаме идея какво си мисли доктора :) , а и на страха очите са големи, така че сме способни да си вкараме всякакви мисли. При положение, че нямаш оплаквания, не ми се вярва да има нужда от операция. И абсолютно те подкрепям, че ако ти каже такова нещо, е хубаво да се консултираш с още някой. Чета и на другите за тази болница Надежда и малко ми намирисва работата на печалбарство. Нещо напълно нормално за частните болници. За мен не е нормално да отиде човек на мамолог и да няма ехограф, а да те препращат към частната болница. Това от разказа на tays. Но какво ли не съм видяла.
Аз пък мисля след цикъла този месец да отида при д-р Василев да видя има ли наистина увеличен лимфен възел както ми каза Спирдонов и въобще нещо притеснително, защото му имам доверие. А иначе юни месец трябва да ходя при д-р Спирдонов за контролна ехография да види какво се случва ама ще го мисля.
Прегръдки от мен  :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 06 май 2017, 21:21
Благодаря, мила ! Отиди и на другото място, лимфен аксиларен може да се надуе и от епилация.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в нд, 07 май 2017, 11:22
Преди операцията отидох при проф. Александрова в София. Ходила съм при нея преди години два пъти, знам че е може би най-добрата, наравно с Гаврилов, но 130 лв. за преглед ми се видяха много, за това отлагах толкова дълго този преглед. Но когато ножа опре до костта, няма измъкване.
Тя ми каза, че топченцето е 10 мм., а не 15 мм. както ми казаха в Кърджали и не е за операция, а за наблюдение. Има съмнения за киста, която нараства преди цикъл и после сляга и става малка. Понеже е образувано в маститна тъкан има вероятност и да е липом. По нейно искане отложих операцията.
Работата е там, че ме боли при носене на по-стегнати сутиени, боли ме преди цикъл. Това обезпокоително ли е? Казват, че рака не боли, но има много случаи, в които не е така.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в нд, 07 май 2017, 11:29
Мишел, мога да посъветвам да разгледаш добавката масло от вечерна иглика.
Доста голяма вероятност има да спрат болките ти в гърдите.  :peace:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в нд, 07 май 2017, 11:50
Мишел, мога да посъветвам да разгледаш добавката масло от вечерна иглика.
Доста голяма вероятност има да спрат болките ти в гърдите.  :peace:

 :peace: Непременно ще пробвам.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пн, 08 май 2017, 12:16
Липомите не са от най-безопасните образувания. Ако си над 35 се оперирай, без значение колко е малко образуванието. Тук, във форума има една мадама, при която след болезнени бучки претърпя мастектомия много млада, така че това, че не боли не е гаранция.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пн, 08 май 2017, 18:30
Аз имам липоми (и то голями по 5+ см ) на други места по тялото , един от тях е от преди 22 години на лакътя , друг на седалището от 5 години ... Течка ти ме вкара във филм ,какво имаш в предвид за липомите .То в днешно време нищо не е безопасно, но ...
Или имаш в предвид точно липом но гърдата ?
Защото принципно липома е доброкачествено образувание , а за риск всяко образувание е рисковано
:) усили ми хипохондрията .Вече незнам за кое по напред да следя и за кое на прегледи да ходя ... А днешно време е на мода и пчеларството .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пн, 08 май 2017, 20:01
Извинявай, Светлинар, не съм искала да те стряскам. Липома е само предположение, може да се окаже и по-лошо като го извадят. Затова ако е отскоро, по-добре да се махне, където и по тялото да е. Но предполагам, че лошите нещ растат бързо и създават далеч повече дискомфорт.
И аз имам една киста на ръката (мека е, имала съм такова чудо на другата) откакто родих, но не съм ходила на снимка. Беше по-малка, сега е около 2, 3 см., прилича на ганглион, но знам ли вече... И аз се филмирам за нея понякога, та те разбирам. А не искам да я махна, защото е само козметична - не ме боли, но ако я оперирам има голяма вероятност пак да се появи, а онази на другата ми ръка преди години сама изчезна.
Който има куража да се оперира, въпреки че са му казали да се следи само, лично му стискам ръката. Аз нямам и ще търся всевъзможни изходи, докато не се наложи.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в пн, 08 май 2017, 20:50
И аз имам липом. Намира се в областта над гърдите. Открих го сама случайно и накарах тогавашната ми гинеколожка да види с ехографа какво е това. Нося си го от 4-5 години и от горе-долу толкова време не съм го проверявала какво се случва с него, защото тогава ми казаха "Е какво, нищо и никакъв липом- нищо страшно!"


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в пн, 08 май 2017, 21:25
Теичка, доста ме стресна и мен.
Аз също искам да избегна операция, защото съм диабетик и няма да ми мине толкова безпроблемно операцията за нула време, за да я забравя. Тъканите на диабетиците се възстановяват далеч по-трудно от на нормалните хора.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пн, 08 май 2017, 21:37
Съжалявам, ако съм прозвучала толкова страскящо, най-малко аз в тази тема, а и по принцип съм привърженик на операциите, когато не са крайно наложителни. Но пък моят ФА го мъкна от 13 години и не расте, не пречи, следят го. Обаче ако сега ми кажат нещо различно от киста, може би няма да се замислям, а ще се оперирам. Ако имах пари веднага бих отишла да изследвам BRCA 1 и 2, но знам, че може би и това не е гаранция. Вече не знам какво да мисля, на 30 съм, все повече започвам да се плаша на прегледите. И в тоя ред на мисли, споделете някакво успокоително, което се продава без рецепта, че сигурно ще ми спре сърцето пред кабинета.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в пн, 08 май 2017, 21:55
Теичка,

http://apteka.framar.bg/22001912/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB-60-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в пн, 08 май 2017, 22:47
А нормалния мента глог валериан не ти ли върши работа?
Аз имам следния въпрос, имам кисти, фиброми и аденоми и в двете гърди. Засега се следят и никой не ми е казал операция. Имам ги около десет години. Въпроса е, ако имам дете ТЕ ще ми пречат ли при кърмене? Има ли някой с опит?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пн, 08 май 2017, 23:07
Няма да ти пречат, ако не претърпят промени. Аз имам ФА и множество кисти. Кърмих година и един месец без проблем.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в пн, 08 май 2017, 23:26
Няма да ти пречат, ако не претърпят промени. Аз имам ФА и множество кисти. Кърмих година и един месец без проблем.
благодаря, леко ми е по-спокойно. Дано е така. :bouquet:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Dessi* в вт, 09 май 2017, 07:14
Здравейте момичета,
Искам да попитам какви да ви оплакванията при фиброаденом? Имам съмнения ,че имам нещо подобно. Преди месец - два бях на ехограф, но нищо не ми откриха.
От известно време преди и по време на цикъл, имам нещо като малко твърдо образование,което ме боли. На прегледа нищо не ме болеше. Няколко пъти с ехоограф гледа въпросното място. Предположи, че от банели и т.н. Обаче сега си го локализирам и усещам, но болка само по време на цикъл имам. Някоя имала ли е подобни оплаквания?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в ср, 10 май 2017, 10:32
Спокойно, не се панирайте и самопанирайте една друга! Живейте си живота, не винаги е нужна операция и не е нужно всяко нещо да се оперира, много пъти нещата се следят! Преценка на лекаря след преглед на пациента е да се реши какво да се прави. Факт е, че много доброкачествени промени обикновено се оперират без да е нужно. Липома не е страшен, фиброаденома също, кистите също, мастопатията също, просто се проследяват, ако има нужда от операция се ляга под ножа и това е. Аз лично съм против, операции които не са необходими.


Хубав ден!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в ср, 10 май 2017, 10:40

docsi благодаря,явно сте добър доктор.Дано има повече като вас  :peace:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в сб, 20 май 2017, 17:50
Момичета преди време ми направиха пункция на гърдата и цитологичното зазключение е:
Има цитологични данни за интрадуктален полип.
Това притеснително ли е ?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в сб, 20 май 2017, 19:33
Зизу, това е доброкачествен тумор , но е препоръчително неговото премахване, защото може да претърпи злокачествена трансформация. Тава важи особено за жените над 40 годишна възраст.
Все пак е необходимо да го обсъдиш с професионално лице, предвид конкретно твоя случай.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в сб, 20 май 2017, 20:28
Зизу, това е доброкачествен тумор , но е препоръчително неговото премахване, защото може да претърпи злокачествена трансформация. Тава важи особено за жените над 40 годишна възраст.
Все пак е необходимо да го обсъдиш с професионално лице, предвид конкретно твоя случай.

Благодаря ти, тогава доктора ми каза да се проследява често, но не бях обърнала внимание на заключение.
Ще видим на таз годишния преглед какво е положение.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в пн, 22 май 2017, 01:28
Теичка, ходи ли на преглед и какво ти казаха? За успокоение ти препоръчвам една Милгама (това е нещо като невробекс, но по-добро)
Аз във вторник мисля да скокна до д-р Василев да видя какво се случва с мен и моя лимфен възел, стига детето да е добре, че онзи ден си отвисяхме в Пирогов :)
Поздрави на всички и горе главите. Екстра сме :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пн, 22 май 2017, 20:50
Не, идния месец съм и веднага ще докладвам.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в пн, 22 май 2017, 21:16
Не, идния месец съм и веднага ще докладвам.
Ще чакам, аз за утре събирам сили ако въобще ме вземе Василев без час :) Стискайте палци :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в вт, 23 май 2017, 10:00
besty, пускаха ли ти изследвания за този лимфен възел, разширена ПКК с всякаквото му там броене, CPR?
И аз имах по едно време подут възел под едната мишница, гледа ме мамолога, нищо не видя, пуснаха ми изследвания, нищо нямаше и там, и по едно време сам си спадна.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в вт, 23 май 2017, 20:00
besty, пускаха ли ти изследвания за този лимфен възел, разширена ПКК с всякаквото му там броене, CPR?
И аз имах по едно време подут възел под едната мишница, гледа ме мамолога, нищо не видя, пуснаха ми изследвания, нищо нямаше и там, и по едно време сам си спадна.
Нищо не са ми пускали за лимфния възел ако въобще е имало проблем с него.
Днес бях при д-р Василев. Беше много спокойно в Тина Киркова, да не повярва човек :) Прегледа ме доктора много подробно и каза, че лимфните възли са си абсолютно нормални без увеличение. Гледа ме доста и нищо не видя, което да е притеснително. Дори този прословут "фиброаденом", който следя от години не можа да го намери. А ме гледа много време. Явно Спирдонов е бил прав , че това не е фиброаденом, а някаква възлеста промяна в структурата. Василев предположи, че може и киста да е било и да се е абсорбирала. Но важното е, че всичко ми е ок. Каза ми въобще да не се притеснявам и да си гледам живота е детето :) И така се успокоих, че бях пощуряла  :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: tays в вт, 23 май 2017, 20:14
besty, пускаха ли ти изследвания за този лимфен възел, разширена ПКК с всякаквото му там броене, CPR?
И аз имах по едно време подут възел под едната мишница, гледа ме мамолога, нищо не видя, пуснаха ми изследвания, нищо нямаше и там, и по едно време сам си спадна.
Нищо не са ми пускали за лимфния възел ако въобще е имало проблем с него.
Днес бях при д-р Василев. Беше много спокойно в Тина Киркова, да не повярва човек :) Прегледа ме доктора много подробно и каза, че лимфните възли са си абсолютно нормални без увеличение. Гледа ме доста и нищо не видя, което да е притеснително. Дори този прословут "фиброаденом", който следя от години не можа да го намери. А ме гледа много време. Явно Спирдонов е бил прав , че това не е фиброаденом, а някаква възлеста промяна в структурата. Василев предположи, че може и киста да е било и да се е абсорбирала. Но важното е, че всичко ми е ок. Каза ми въобще да не се притеснявам и да си гледам живота е детето :) И така се успокоих, че бях пощуряла  :hug:
Чудесна новина ! Колко малко му трябва на човек , всъщност  :bigdance2:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в вт, 23 май 2017, 21:48
Супер новина ,много се радвам за теб :).Дано и ние чуем такава новина :) ... ама май много ми се ще ;)

П.п. Е не го проумява това и това си е!
Последно различават ли се ФА от кистите или не ??? Как така лекар можени да бърка тези неща ?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в вт, 23 май 2017, 23:06
Супер новина ,много се радвам за теб :).Дано и ние чуем такава новина :) ... ама май много ми се ще ;)

П.п. Е не го проумява това и това си е!
Последно различават ли се ФА от кистите или не ??? Как така лекар можени да бърка тези неща ?
Мерси :) И при вас всичко ще е ок! :)
Честно да ти кажа вече не знам кой какво различава :( но знам, че искам всичко да е наред. Нямам сила вече да чета и да ходя по лекари.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: МравкА_ТанкисТ в ср, 24 май 2017, 22:40
Не съм чела цялата тема, но да споделя моя опит. Имах фиброаденом на лявата гърда, когато бях на 14.
тогава изобщо не се разглеждаше варианта да не се оперира, защото в рамките на 2 години
загубих едната си баба от рак на гърдата, а другата едва спасихме, след като беше оперирана в 3ти стадий на същата болест. Оперираха ме в софийска болница, чието име не помня, защото беше доста отдавна.
Операцията беше с местна упойка и продължи около 15-20 мин. Преди това оплаквания не съм имала, освен че се напипваше бучка. След като го извадиха, ми го показаха - приличаше на сдъвчана, бяла дъвка. На хистологията се потвърди,че е аденом.
И с това всичко приключи. От тогава са минали 24 години и не съм имала никакви оплаквания.
Дано съм била полезна. :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в ср, 07 юни 2017, 11:23
Здравейте мили момичета и Докси !
Преди малко се върнах от преглед и съм много щастлива. Не смеех да се надявам на това, което всъщност констатира лекаря. Първо искам да кажа, че Стоименов за пореден път доказа какъв Човек и професионалист е, просто съм голяма късметлийка, че преди толкова години попаднах точно на него. Отношението му е невероятно, препоръчвам на всички по-лабилни дами да го посетят, не съм срещала лекар, който така да умее да предразполага и успокоява. Каквото и хубаво да кажа за този лекар, ще бъде малко.
Та, по същество. Малко предистория в резюме, за тези, които ще се чудят за какво иде реч-
През 2004 г. ме диагностицират с фиброаденом на лява мл. жлеза. Като рамери винаги е било - средно 0,6-0,7/0,3 см. Следя се на 6 месеца, понякога и на по-голям интервал, ето например сега- не бях ходила от 2015-та. Винаги е било суспектно за фиброаденом, но днес се изненадах приятно, когато лекаря поправи диагнозата и вече го води нодозна мастопатична зона. Имах и кисти, които също са претърпели положителна промяна и са вече микрокисти.
Бременността и кърменето (година и месец) са оказали благоприятен ефект върху моите образувания и съм сигурна, както и доколкото е възможно здравословното хранене. Каза ми да си продължавам с маслото от вечерна иглика - 3 месеца 2 пъти на ден, 3 месеца почивка.
Пожелавам на всички такива хубави резултати, благодаря на всички, които ми стискахте палци !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в ср, 07 юни 2017, 11:32
Браво :)
Много се надявам да е от вечерната иглика,големи надежди съм възложила на него  :crazy:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в чт, 08 юни 2017, 00:34
Здравейте, нахлувам с въпрос.
Имам ФА на едната гърда 8\4мм, днес от прегледа се установиха и 2 увеличени лимфни възела с размери 9\4 и 9\6мм, които според док. са с нормални характеристики и не са притеснителни.
Каза за всеки случай да си пусна ПКК с ДКК, което и ще направя.
И все пак, на някой случвало ли му се е? Дайте съвет, чудя се дали да посетя хематолог или друг диагностицик?
Благодаря.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в чт, 08 юни 2017, 06:17
Здравей ! Вчера при прегледа Стоименов по едно време каза, че се напипва лимфен възел (на другата гърда, не тази с бившия ФА) на границата м/у аксилата и гърдата и аз почти припаднах. Каза обаче, че е по-малък от 0,5 см. и не е увеличен, а просто може да го напипам и да не се шашардисам. Попитах го дали трябва да се следи и той каза- не, просто съм слаба и се напипва (да не говорим, че и бюста ми е от най-скромните  :mrgreen:).
Ако искаш проследи го след месец, или направо отиди на хематолог. От колко време имаш фиброаденома ? Лимфните възли от същата страна ли са ?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в чт, 08 юни 2017, 09:33
Здравей, благодаря за отговора. :)
Фиброаденом имам от около 2год., да, от същата страна са и лимфните възли, но според доктора не са свързани с ФА и не са притеснителни, но аз се шашнах малко..


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в чт, 08 юни 2017, 10:18
Сиси, пусни си пкк и дкк да видиш какво ще покаже, може да няма нищо притеснително. Не помня CPR влизаше ли в тези изследвания или се пускаше отделно, но си направи и него непременно.
И аз разхождах по едно време един увеличен възел по мишницата, гледа го мамолога, пуснахме изследвания, нищо нямаше в тях, и след два месеца сам си придоби нормални размери.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в чт, 08 юни 2017, 11:10
Много благодаря! :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в чт, 08 юни 2017, 16:58
CRP поне като пусках на детето пкк се плаща отделно. Все пак си проследи нещата.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в чт, 08 юни 2017, 20:15
Благодаря ви. Пуснах ПКК с ДКК и утайка, всичко е наред, според мен, ще видим какво ще каже личната в понеделник.
Само CRP не пуснах, заблудих се, че това е утайката..
И все пак ако има онкологичен процес би трябвало да си проличи от др изследвания, нали?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 08 юни 2017, 20:17
.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в чт, 08 юни 2017, 20:34
Не се шашкай предварително, отиди на хематолог, или на още едно мнение от сериозен мамолог.
Лимфни възли се подуват от много неща, при теб са от страната на фиброаденома, поради което е необходимо проследяване и допълнителни изследвания, които вече почти си направила. Пускай утре и црп.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 08 юни 2017, 20:50
Съжалявам,трябваше да си премълча.Ще си изтрия поста :oops:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в чт, 08 юни 2017, 20:54
Защо го изтри, Глухарче ? Тук сме за да споделяме опит, притеснения, хубави неща. Аз също мисля, че само биопсия доказва дали и какво има (специално за ЛВ), но имайки предвид от колко много неща могат да се надуят, и то все безобидни на фона на други, по-добре човек да не изпада в паника.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 08 юни 2017, 21:07
Да така е,но ние се съсредоточаваме в най-лошото и нямаме покой.Понякога колкото по-малко знаеш толкова по-добре си живееш.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в чт, 08 юни 2017, 21:35
Да, така е. Надявам се всички да сме здрави и да се борим със страха по-успешно:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в чт, 08 юни 2017, 21:36
Глухарче, аз не можах да видя поста ти, напиши ми го на лични, моля.  :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 08 юни 2017, 21:40
Глухарче, аз не можах да видя поста ти, напиши ми го на лични, моля.  :hug:

Не Сиси,следи си нещата и слушай докторите.Аз каквото и да напиша не съм доктор и не е коректно да коментирам.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пт, 09 юни 2017, 09:52
OF  и аз изпуснах поста на Глухарчето  :crazy:
сигурно някакъв съвет е дала , но бързо го изтри .
за лимфните възли преди 2 г ми казаха че имам увеличен 1.5 см - полудях питах разпитвах и се оказа че не е нищо особено ... после чух че имам лимфаденит - пак откачих ...
последния път умишлен помолих да ми се видят лимфните възли и доктора каза че са добре .
всеки лекар и пише , брише и накрая нещоооооооо като "застраховка" си слага преди да се подпише , вече до този извод стигнах .
между другото лекарите и многото четене в нета ми докараха болест хипохондрия - на никой не я пожелавам. Така че запази спокойствие оше повече след като изследванията са добри .

п.п еми скочих пак в нета да проверя  :oops:
на едно място прочетох че са нормални до 1 см ... , а на друго прочетох това :

Нормално лимфните възли са с размери от 2 до 20 мм. Обикновено те не се напипват, тъй като са покрити със слой подкожна мазнина. При прекалено слаби хора могат да се напипат малки лимфни възли с размери до около 7-8 мм в посочените области.

от тук :https://www.blitz.bg/article/30341

всеки си пише квото си иска
Всичко е на ред СПОКОЙНО ! :)
Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пт, 09 юни 2017, 10:37
До 1 см. са нормалните лимфни възли,от там на татък говорим за някакъв проблем.Но това им е идеята на лимфнинте възли,при заболяване се възпаляват и после си спадат.понякога по бавно от колкото ни се иска.Те са индикатор на всякакви заболявания от настинка до нещо по-сериозно.Така,че заради един лв не си струва да изпадаме в паника.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в пт, 09 юни 2017, 13:24
Здравейте мили момичета и Докси !
Преди малко се върнах от преглед и съм много щастлива. Не смеех да се надявам на това, което всъщност констатира лекаря. Първо искам да кажа, че Стоименов за пореден път доказа какъв Човек и професионалист е, просто съм голяма късметлийка, че преди толкова години попаднах точно на него. Отношението му е невероятно, препоръчвам на всички по-лабилни дами да го посетят, не съм срещала лекар, който така да умее да предразполага и успокоява. Каквото и хубаво да кажа за този лекар, ще бъде малко.
Та, по същество. Малко предистория в резюме, за тези, които ще се чудят за какво иде реч-
През 2004 г. ме диагностицират с фиброаденом на лява мл. жлеза. Като рамери винаги е било - средно 0,6-0,7/0,3 см. Следя се на 6 месеца, понякога и на по-голям интервал, ето например сега- не бях ходила от 2015-та. Винаги е било суспектно за фиброаденом, но днес се изненадах приятно, когато лекаря поправи диагнозата и вече го води нодозна мастопатична зона. Имах и кисти, които също са претърпели положителна промяна и са вече микрокисти.
Бременността и кърменето (година и месец) са оказали благоприятен ефект върху моите образувания и съм сигурна, както и доколкото е възможно здравословното хранене. Каза ми да си продължавам с маслото от вечерна иглика - 3 месеца 2 пъти на ден, 3 месеца почивка.
Пожелавам на всички такива хубави резултати, благодаря на всички, които ми стискахте палци !


Много се радвам за теб Теичка :)  :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в сб, 01 юли 2017, 13:05
Момичета на 29.06. бях на преглед при д-р Ваня Балева и имам страхотни новини.
През месец февруари бях диагностицирана с фиброаденом на дясна гърда в мастопатичната зона, която имам от 10 години. Фиброаденомът беше около 1-1.5 см. Ходих последно при проф. Александрова за окончателно мнение. Тя ме насочи към здравословното хранене - без тлъсто месо, само пилешко и риба, без да прекалявам с черния хляб, ориза и картофите, без безалкохолни. Минах на капсули от по 500 мг. масло от вечерна иглика 4 капсули на ден....И не мога да повярвам какво ми се случи.
Докторката ме преглежда и казва "Госпожо вие не сте за нас, нямате нищо нито на лявата, нито на дясната гърда." Накарах я да ме гледа още два пъти съвсем внимателно. Пак не повярвах и на другият ден ходих при познат рентгенолог, с пълното убеждение, че са ме излъгали в Пловдив. Но и той потвърди - няма нищо в гърдите ми.
Момичета, взимайте и вие профилактично масло от вечерна иглика. Толкова се радвам, че четох тук и получих препоръки за тази хранителна добавка. Бог да ви благослови! Толкова много съм ви благодарна! Да сте живи и здрави дълги, дълги години!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Kalinka в сб, 01 юли 2017, 19:22
В четвъртък при къпане открих подутина в дясната гърда. Имам чувството, че днес е по-малко, но до прегледа в понеделник ще умра от страх. Не мога да си обясня как изведнъж усетих това, а не се чувства супер малко на размер. Ако повдигна гърдата не се напипва, сякаш потъва. Четох, че фиброаденома се движи при напипване и се моля със сто ръце да е това. Ужасно ме е страх....
При вас така ли изведнъж се появи и подобни неща ли чувствахте?  :cry:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 01 юли 2017, 20:34
Мишел, страхотни новини, браво !!!

Калинка, подутината боли ли ? Прави си самопрегледи след като ти свърши менструалния цикъл, тъй като по време на течението и на прм гърдите съвсем естествено стават на бучици. Моят ФА го напипах след болка в областта.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Kalinka в сб, 01 юли 2017, 22:26


Калинка, подутината боли ли ? Прави си самопрегледи след като ти свърши менструалния цикъл, тъй като по време на течението и на прм гърдите съвсем естествено стават на бучици. Моят ФА го напипах след болка в областта.

Не, не боли. Трябва ли да боли?  Аз си правя ( не много по щателно), но сега няколко дена след цикъла го напипах. Мислех си, че ако е някакъв израстък не може да добие тези размери в размерите на няколко дена. Някакво възпаление и от там подутина може ли  да е?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в нд, 02 юли 2017, 07:06
Кистите могат да нараснат с часове. Да си се удряла там ? Дано всичко да е наред на прегледа. При кого записа час ? Гледай да е мамолог- да ти направи ехомамография, или направо мамография.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Kalinka в нд, 02 юли 2017, 11:10
Носих едно тежки книги опряни до гърдата и си мислех, че може да е от тях....
В Холандия съм и тук не можеш току-така да избереш лекар. В понеделник домашен лекар и той дава направление.....
Ох, стискайте палци, защото ще се побъркам....


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в нд, 02 юли 2017, 11:17
Вероятно можеш, ако си платиш. Но сигурно е много скъп частният прием.
Успех !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: tays в нд, 02 юли 2017, 11:19
Носих едно тежки книги опряни до гърдата и си мислех, че може да е от тях....
В Холандия съм и тук не можеш току-така да избереш лекар. В понеделник домашен лекар и той дава направление.....
Ох, стискайте палци, защото ще се побъркам....
Стискам  :hug: И аз смятам , че е киста. На мен така от жегите ми ставаха, веднъж направо като бомба ми се наду гърдата.
_Мishel_, страхотно !!!
То и аз бях на мамография , ехото го отложих / а не бива/. Междувременно си направих този курс с игликата за три месеца. Сега нямам нито бодежи , нито сърбежи.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Kalinka в нд, 02 юли 2017, 12:16
Tays,  :hug:
Какъв е този курс с Иглика? И кога се прилага?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: tays в нд, 02 юли 2017, 12:34
Tays,  :hug:
Какъв е този курс с Иглика? И кога се прилага?
Не прави нищо на своя глава. На мен за стопяване на кисти ми е изписван от д-р Стоименов , който ме наблюдаваше интензивно през един период. Става дума за "Прим ойл"-маслото от вечерна иглика , което , доколкото разбирам , е повлияло добре на Мишел , както и на Теичка / на нея същият лекар и го е изписал/
Здравейте мили момичета и Докси !
Преди малко се върнах от преглед и съм много щастлива. Не смеех да се надявам на това, което всъщност констатира лекаря. Първо искам да кажа, че Стоименов за пореден път доказа какъв Човек и професионалист е, просто съм голяма късметлийка, че преди толкова години попаднах точно на него. Отношението му е невероятно, препоръчвам на всички по-лабилни дами да го посетят, не съм срещала лекар, който така да умее да предразполага и успокоява. Каквото и хубаво да кажа за този лекар, ще бъде малко.
Та, по същество. Малко предистория в резюме, за тези, които ще се чудят за какво иде реч-
През 2004 г. ме диагностицират с фиброаденом на лява мл. жлеза. Като рамери винаги е било - средно 0,6-0,7/0,3 см. Следя се на 6 месеца, понякога и на по-голям интервал, ето например сега- не бях ходила от 2015-та. Винаги е било суспектно за фиброаденом, но днес се изненадах приятно, когато лекаря поправи диагнозата и вече го води нодозна мастопатична зона. Имах и кисти, които също са претърпели положителна промяна и са вече микрокисти.
Бременността и кърменето (година и месец) са оказали благоприятен ефект върху моите образувания и съм сигурна, както и доколкото е възможно здравословното хранене. Каза ми да си продължавам с маслото от вечерна иглика - 3 месеца 2 пъти на ден, 3 месеца почивка.
Пожелавам на всички такива хубави резултати, благодаря на всички, които ми стискахте палци !


Много се радвам за теб Теичка :)  :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в нд, 02 юли 2017, 22:25
Аз предлагам в следващите 3 месеца болестите да почиват :)
Почивайте си, пийте си биричката, плаж, море и хубави неща!
И съответно и аз мисля да ви освободя от присъствието си за лятото.
Позитивно мислене, за да привличате добри неща.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пн, 03 юли 2017, 09:55
Момичета на 29.06. бях на преглед при д-р Ваня Балева и имам страхотни новини.
През месец февруари бях диагностицирана с фиброаденом на дясна гърда в мастопатичната зона, която имам от 10 години. Фиброаденомът беше около 1-1.5 см. Ходих последно при проф. Александрова за окончателно мнение. Тя ме насочи към здравословното хранене - без тлъсто месо, само пилешко и риба, без да прекалявам с черния хляб, ориза и картофите, без безалкохолни. Минах на капсули от по 500 мг. масло от вечерна иглика 4 капсули на ден....И не мога да повярвам какво ми се случи.
Докторката ме преглежда и казва "Госпожо вие не сте за нас, нямате нищо нито на лявата, нито на дясната гърда." Накарах я да ме гледа още два пъти съвсем внимателно. Пак не повярвах и на другият ден ходих при познат рентгенолог, с пълното убеждение, че са ме излъгали в Пловдив. Но и той потвърди - няма нищо в гърдите ми.
Момичета, взимайте и вие профилактично масло от вечерна иглика. Толкова се радвам, че четох тук и получих препоръки за тази хранителна добавка. Бог да ви благослови! Толкова много съм ви благодарна! Да сте живи и здрави дълги, дълги години!

2 сутрин и 2 вечер ли взимала , преди или след храна - има ли значение  ?
как точно си ги пила
и аз опитвах преди с иглика но не ми се получи ,сега пак мисля да опитам дано имам и аз успех  :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Kalinka в пн, 03 юли 2017, 10:51
 Бях на личен лекар. В горната част на бучката не е в едно положение. В лежащо положение и при повдигане на гърдата нищо не можеше да намери. Изненада се! Друг да е имал подобно нещо?
В сряда обстоен преглед...Ще умра от притеснение до тогава!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в пн, 03 юли 2017, 11:07
Калинка, изчакай прегледа при мамолога и не се шашкай, може да е най-обикновена киста.  :peace:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в пн, 03 юли 2017, 14:00
Бях на личен лекар. В горната част на бучката не е в едно положение. В лежащо положение и при повдигане на гърдата нищо не можеше да намери. Изненада се! Друг да е имал подобно нещо?
В сряда обстоен преглед...Ще умра от притеснение до тогава!
Това, че личната се е изненадала, не трябва да те впряга, тя изобщо не е компетентна. Някои мастопатични бучици така изчезват в легнало положение, поне при мен. Запази спокойствие, намери си добър мамолог. Стискаме палци всичко да е наред. :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в пн, 03 юли 2017, 15:34
Момичета на 29.06. бях на преглед при д-р Ваня Балева и имам страхотни новини.
През месец февруари бях диагностицирана с фиброаденом на дясна гърда в мастопатичната зона, която имам от 10 години. Фиброаденомът беше около 1-1.5 см. Ходих последно при проф. Александрова за окончателно мнение. Тя ме насочи към здравословното хранене - без тлъсто месо, само пилешко и риба, без да прекалявам с черния хляб, ориза и картофите, без безалкохолни. Минах на капсули от по 500 мг. масло от вечерна иглика 4 капсули на ден....И не мога да повярвам какво ми се случи.
Докторката ме преглежда и казва "Госпожо вие не сте за нас, нямате нищо нито на лявата, нито на дясната гърда." Накарах я да ме гледа още два пъти съвсем внимателно. Пак не повярвах и на другият ден ходих при познат рентгенолог, с пълното убеждение, че са ме излъгали в Пловдив. Но и той потвърди - няма нищо в гърдите ми.
Момичета, взимайте и вие профилактично масло от вечерна иглика. Толкова се радвам, че четох тук и получих препоръки за тази хранителна добавка. Бог да ви благослови! Толкова много съм ви благодарна! Да сте живи и здрави дълги, дълги години!

2 сутрин и 2 вечер ли взимала , преди или след храна - има ли значение  ?
как точно си ги пила
и аз опитвах преди с иглика но не ми се получи ,сега пак мисля да опитам дано имам и аз успех  :hug:

2 сутрин и 2 вечер без значение дали преди или след ядене. Мини и на диета - много малко тлъсто месо и въглехидрати и повече плодове и зеленчуци.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пн, 03 юли 2017, 15:40
Аз вземах само по 2 хапчета, дано е имало ефект  :?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в пн, 03 юли 2017, 17:29
А това масло от иглика мамолог ли ви го препоръча?
Мога ли просто да си взема и да пия?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пн, 03 юли 2017, 20:02
А това масло от иглика мамолог ли ви го препоръча?
Мога ли просто да си взема и да пия?

Аз го взех на своя глава, хранителна добавка е.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в пн, 03 юли 2017, 22:30
Мерси  :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Kalinka в вт, 04 юли 2017, 08:43
От обикновени аптеки ли се купува това масло?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: tays в вт, 04 юли 2017, 08:55
От обикновени аптеки ли се купува това масло?
Да , аз купувам ето това :
http://magazin.newage.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8-500-%D0%BC%D0%B3-x-100-herba-medica-pid3489
Но на по-ниска цена.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в вт, 04 юли 2017, 10:37
От обикновени аптеки ли се купува това масло?
Да , аз купувам ето това :
http://magazin.newage.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8-500-%D0%BC%D0%B3-x-100-herba-medica-pid3489
Но на по-ниска цена.

в Марешки вчера бе около 17-18 лв за 100 броя


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Kalinka в ср, 05 юли 2017, 16:30
Момичета, беше киста! Такова душевно облекчение получих. Понеже никога не съм ходила в болница и персонала веднага разбра и бяха много мили. Дано да не се появи пак, че доста честно се случвало!
Благодаря ви за подкрепата!
Здраве, здраве и пак здраве да имаме! Другото не е важно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: tays в ср, 05 юли 2017, 16:58
Момичета, беше киста! Такова душевно облекчение получих. Понеже никога не съм ходила в болница и персонала веднага разбра и бяха много мили. Дано да не се появи пак, че доста честно се случвало!
Благодаря ви за подкрепата!
Здраве, здраве и пак здраве да имаме! Другото не е важно.
:bouquet:
Много се радвам за теб !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в ср, 05 юли 2017, 19:29
И аз мн се радвам!

От вчера взех и аз вечерна иглика, по 2 на ден мисля да пия.
Пише от 2 до 4 на ден.

В петък съм на преглед за ФА и лимф.в., стискайте палци. :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в ср, 05 юли 2017, 19:53


В петък съм на преглед за ФА и лимф.в., стискайте палци. :hug:

 newsm10


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в ср, 05 юли 2017, 20:28
Аз също пия вечерна иглика на своя глава. Пия го заради ПМС и най-вече болезнени гърди. Помага ми. Прочетох някъде, че повлиява растежа на миоми - надявам се това да не е вярно. Скоро ще трябва да запиша и час за преглед, дано всичко ни е наред. :peace:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в чт, 06 юли 2017, 06:33
Браво за хубавите новини !
Стискаме палци за останалите момичета, на които им предстои преглед !  :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в чт, 06 юли 2017, 09:36
Момичета, беше киста! Такова душевно облекчение получих. Понеже никога не съм ходила в болница и персонала веднага разбра и бяха много мили. Дано да не се появи пак, че доста честно се случвало!
Благодаря ви за подкрепата!
Здраве, здраве и пак здраве да имаме! Другото не е важно.

как я махна с операция или пункция?
или е изчезнала от самосебе си
извинявай но не разбрах :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Kalinka в чт, 06 юли 2017, 13:09
Пункция, без упойка и за 10 Мин. Нищо не усетих. Но докторката през цялото време обясняваше какво става, шегуваше се и много ме предразположи. Иначе не търпя болка, но мамографа го издържах (стиснах зъби, защото не си е супер приятно)! След това минах през хирург, който отново прегледа всичко (лимфни възли, щитовидна) и единствено каза, че често заради хормоните и на тази възраст се появят отново кисти. Превантивно нищо няма да ми дадат тук, а и дали препарат от Иглика действа превантивно или друго да търся.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 06 юли 2017, 13:13
Пункция, без упойка и за 10 Мин. Нищо не усетих. Но докторката през цялото време обясняваше какво става, шегуваше се и много ме предразположи. Иначе не търпя болка, но мамографа го издържах (стиснах зъби, защото не си е супер приятно)! След това минах през хирург, който отново прегледа всичко (лимфни възли, щитовидна) и единствено каза, че често заради хормоните и на тази възраст се появят отново кисти. Превантивно нищо няма да ми дадат тук, а и дали препарат от Иглика действа превантивно или друго да търся.

Браво  :)
Значи все пак трябва да се примирим, че явно кисти ще има  :?
Ама това да е :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Kalinka в чт, 06 юли 2017, 13:31
За съжаление, хормоните след 40 почват да се променят като количество и това е основната причина за кистите. Аз имам случай на баба с рак на гърдата и за това ...паника. Много сме уязвими ние жените....
Ако някой знае някакви бабешки неща...да се запасявам от България, когато си дойда.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в чт, 06 юли 2017, 16:21
Маслото от вечерна иглика е добре да приемаш, щом имаш кисти. По 2 или 4 хапченца дневно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Слънце в джоба в нд, 09 юли 2017, 15:27
Здравейте! Имате ли идея дали д-р Балева в Пловдив прави ехографии в кабинета си? Ако някоя от вас е ходила при нея, моля да сподели как протича прегледът! Каква е цената? Чувала съм само положителни отзиви за нея, но се колебая, защото досега съм ходила само при д-р Иванов. Благодаря!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в нд, 09 юли 2017, 19:24
Здравейте! Имате ли идея дали д-р Балева в Пловдив прави ехографии в кабинета си? Ако някоя от вас е ходила при нея, моля да сподели как протича прегледът! Каква е цената? Чувала съм само положителни отзиви за нея, но се колебая, защото досега съм ходила само при д-р Иванов. Благодаря!

Има страхотен ехограф, почти новичък е, много добър. По тези дни бях при нея, много съм доволна.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в нд, 09 юли 2017, 19:48
Здравейте, ходих на преглед в петък.
Според доктора лимф.възли могат от мн неща да се увеличат, не са притеснителни щом не са с променена структура.
Относно ФА, той каза, че не можем да твърдим, че е ФА без да се оперира и изследва, но тъй като не расте и е по - малко от 1-2см няма нужда от операция, а само от наблюдение. Ако прогресира или си мени структурата - тогава.
Даже каза, че може да не е ФА, а мастна тъкан. :shock:
Дано! :pray:
Предишната ми консултация с др специалист мина по подобен начин, но той заяви, че е ФА.
Здраве да е, дано не расте.
Поуспокоих се малко, особено за л.възли се бях шашнала.
Здраве и успех на всички! И си знаете, профилактика през 6м.  :bouquet:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пн, 10 юли 2017, 11:49
Браво, Сиси, все такива добри новини да получаваме !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Слънце в джоба в пн, 10 юли 2017, 13:29

Има страхотен ехограф, почти новичък е, много добър. По тези дни бях при нея, много съм доволна.

_Мishel_, каква е цената на прегледа?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в вт, 11 юли 2017, 08:50

Има страхотен ехограф, почти новичък е, много добър. По тези дни бях при нея, много съм доволна.

_Мishel_, каква е цената на прегледа?


40 лева.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в ср, 12 юли 2017, 11:02
не подценявам апаратурата , но според мен е по важен диагностика- Човек
... ако е категоричен и се препокрива мнението му с друго мнение
а не както често ни взимат парите и диагнозата е или-или ( то така  аз мога да преглеждам )
лекарите се оправдават че в медицината 2 и 2 не е 4 , но тогава на кого да се доверим
всъщност като се замисля преди да има частни практики , кабинети и печелбарство лекарите ми се струваха доста повече човеци !


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Asyaa в ср, 12 юли 2017, 21:31
Здравейте.
Преди два месеца преминах през операция на три фиброаденома общо на двете гърди.
Днес бях на преглед с ехограф и на същото място ,на което е опериран единият от фиброаденомите се оказа, че има пак някакво образувание.
Хирургът казва, че или е останала кухина от махането на фиброаденома, или се е появил нов.
Моето притеснение е да не би да не е бил премахнат, понеже на снимката изглежда по същия начин като преди това и със същите размери.
Моля ви споделете, дали на някоя от вас й се е случвало нещо подобно и дали е възможно да е останала
кухина след два месеца...при положение, че на мястото на другите два фиброаденома няма нищо подобно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в чт, 13 юли 2017, 11:12
Здравейте.
Преди два месеца преминах през операция на три фиброаденома общо на двете гърди.
Днес бях на преглед с ехограф и на същото място ,на което е опериран единият от фиброаденомите се оказа, че има пак някакво образувание.
Хирургът казва, че или е останала кухина от махането на фиброаденома, или се е появил нов.
Моето притеснение е да не би да не е бил премахнат, понеже на снимката изглежда по същия начин като преди това и със същите размери.
Моля ви споделете, дали на някоя от вас й се е случвало нещо подобно и дали е възможно да е останала
кухина след два месеца...при положение, че на мястото на другите два фиброаденома няма нищо подобно.

АЗ съм преминала по този път ,
за това съм обезверена ,
за това получих хипохондрия,
за това ходя на прегледи през три месеца :( ,
за това сега имам страх от една киста в гърдата под цикатрикса , и колкото и да ми казват че е киста аз се страхувам
за това не съм на себе си и "оревах" форума с тъпи въпроси и т. н

оперираха ме и след 2 месеца се оказа че нещото си персистира в гърдата ми , когато казах на хирурга той каза че това било друго и ако искам пак да ида и щял да махне и него  :bad-words: ( но няма как да е друго , защото аз преди операцията бях обиколила лекарите в София и имах едно и след операцията то си бе там :( отново - просто не бе извадено , срязана гърда за нищо ... иначе си имам хистология и документация че е изваден ФА но това е пълна лъжа )
наложи се втора операция и т. н ... слава на Бога нещото излезе доброкачествено , но 3 години след операцията под цикатрикса се появи киста сега я следя в огромен страх .
мислех да я махна , но лекаря ( друг лекар - естествено ) каза че не е нужно на този етап тъй като ще трябва да ми среже гърдата за трети път ... и сега следя и аз незнам какво да правя и кое е по добре за мен и здравето ми
- да махна кистата с риск от трети цикатрикс ,които дава предпоставки за появата на други кисти или
-да си следя тази която вече е 14 мм ( веднъж я пунктирах и излезе киста , но след това същата се напълни отново )

Според мен лекаря ти е оставил този ФА умишлено за да отидеш пак на операция след време на него това са пари  :2gunfire:
за разстрел са тези печелбари
( естествено не слагам всички под един знаменател има лекари които са истински Лекари , но останаха малко и ние няма как да знаем кои са те )

Колко голям е оставения ти фиброаденом ?
отиди на още едно мнение , но според мен тези неща не се получават от днес за утре  :naughty:
Сужалявам и моля за извинение , че поста ми не е оптимистичен , но това е истината


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Asyaa в чт, 13 юли 2017, 13:58
Здравейте.
Преди два месеца преминах през операция на три фиброаденома общо на двете гърди.
Днес бях на преглед с ехограф и на същото място ,на което е опериран единият от фиброаденомите се оказа, че има пак някакво образувание.
Хирургът казва, че или е останала кухина от махането на фиброаденома, или се е появил нов.
Моето притеснение е да не би да не е бил премахнат, понеже на снимката изглежда по същия начин като преди това и със същите размери.
Моля ви споделете, дали на някоя от вас й се е случвало нещо подобно и дали е възможно да е останала
кухина след два месеца...при положение, че на мястото на другите два фиброаденома няма нищо подобно.

АЗ съм преминала по този път ,
за това съм обезверена ,
за това получих хипохондрия,
за това ходя на прегледи през три месеца :( ,
за това сега имам страх от една киста в гърдата под цикатрикса , и колкото и да ми казват че е киста аз се страхувам
за това не съм на себе си и "оревах" форума с тъпи въпроси и т. н

оперираха ме и след 2 месеца се оказа че нещото си персистира в гърдата ми , когато казах на хирурга той каза че това било друго и ако искам пак да ида и щял да махне и него  :bad-words: ( но няма как да е друго , защото аз преди операцията бях обиколила лекарите в София и имах едно и след операцията то си бе там :( отново - просто не бе извадено , срязана гърда за нищо ... иначе си имам хистология и документация че е изваден ФА но това е пълна лъжа )
наложи се втора операция и т. н ... слава на Бога нещото излезе доброкачествено , но 3 години след операцията под цикатрикса се появи киста сега я следя в огромен страх .
мислех да я махна , но лекаря ( друг лекар - естествено ) каза че не е нужно на този етап тъй като ще трябва да ми среже гърдата за трети път ... и сега следя и аз незнам какво да правя и кое е по добре за мен и здравето ми
- да махна кистата с риск от трети цикатрикс ,които дава предпоставки за появата на други кисти или
-да си следя тази която вече е 14 мм ( веднъж я пунктирах и излезе киста , но след това същата се напълни отново )

Според мен лекаря ти е оставил този ФА умишлено за да отидеш пак на операция след време на него това са пари  :2gunfire:
за разстрел са тези печелбари
( естествено не слагам всички под един знаменател има лекари които са истински Лекари , но останаха малко и ние няма как да знаем кои са те )

Колко голям е оставения ти фиброаденом ?
отиди на още едно мнение , но според мен тези неща не се получават от днес за утре  :naughty:
Сужалявам и моля за извинение , че поста ми не е оптимистичен , но това е истината

Фиброаденомът е 11мм. преди и след операцията. Снимките от ехографа "преди и след" на това място са идентични.
Точно на това място е и най-големия ми разрез...Няма ли все пак някаква вероятност да е кухина?
Утре съм при друг лекар, но както знаете всички са колеги и не знам дали, ако има нещо нередно то няма да бъде прикрито..Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: crastavica в чт, 13 юли 2017, 15:28
kali11, не бързай със заключенията! Възможно е да е нов фиброаденом. Малко след първата ми операция се оказа, че на същото място отново имам фиброаденом. Оперираха ме втори път и сега съм с трети фиброаденом, пак на същата гърда, на същото място. Размерът е различен - по-голям.
Иди при още един лекар. Ако трябва и с трети се консултирай. Ще стане ясно кухина ли е или е нов фиброаденом. Спокойно!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в чт, 13 юли 2017, 16:06
съмнявам се много ама много да е нов ФА за два месеца , 11 мм на също място  :thinking:
според мен не е изваден на операцията 99% сум сигурна ,за да я оперират още веднъж и да вземат парите .
направи си консултация при друг лекар , после пиши


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в чт, 13 юли 2017, 16:14
Много жалко, че само за пари се прави това.. :(

Дано всичко се нареди!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в чт, 13 юли 2017, 17:25
Обезверена , погнусена и разочарована съм , за това все повече хора предпочитат да се обърнат консултации и операции към медиците в чужбина , но не за всеки е посилна финансовата час,за съжаление аз също се  доверих се на нашите лекари и цената, която плащам е висока - разбити нерви и хипохондрия.
Наказани няма ! няма и да има , ако се стигне на далеч оправданието е "лекарска грешка,всички сме хора и грешим "  , слава на Бог при мен не бе фатална. Лекарските грешки плащат пациентите , а виновниците остават безнаказани и с цялото си безочие продължават да грешат ,убедени, че са ненаказуеми .

п.п. не съм единствен случай, зная за случай на моя приятелка оперирана и с  изваден яйчник, но само на хартия , при последващ преглед се оказва че и двата яйчника са си на мястото и функционират правилно .
само ми е интересно какво си купуват лекарите с паричките които изкарват по нечестен път ??? често си задавам този въпрос - сладка ли им е храната ?
много се отклоних от темата и МОЛЯ ЗА ИЗВИНЕНИЕ , но разберете ме не се сдържах като прочетох поста на kali11 от които разбрах че безчинствата продължават и няма кои да ги спре - тоя си е направо за господарите на ефира , но незнам дали и те ще спрат сладкия бизнес !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Kalinka в чт, 13 юли 2017, 18:40
Без думи съм! Не стига, че населението на България намалява, а и така да се отнасят с малкото останали...Ужас! (Здравеопазването е единствената причина, която би ме спряла да се върна!)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пт, 14 юли 2017, 05:35
Истината е, че здравеопазването по НЗОК е плачевно, но ако човек се разтърси за специалисти- в интернет бъка от информация, ще попадне на изключително адекватни такива. След проучване, лично на мен рядко ми се е случвало да попадна на някой псевдолекар.
Преди месец ми се наложи да отида на коремен хирург. Бях взела направление, хирурга е доцент, завеждащ отделение. Човека още по телефона ми каза, че не работи с направления, поликлиниката към съответната болница работи и ми записа час. Аз, недоразбрала, отидох и след прегледа го попитах къде да си платя, след като не мога да ползвам направлението. Той извика сестрата и тя ми каза да си тръгвам, нищо да не плащам и да си върна направлението. Направо не можах да повярвам ! Така че не е толкова зле положението, в чуждите страни доста често здравната система е много мудна, и ако човек няма пари за частен прием (което е в пъти по-скъпо от частен прием в България), може да се влоши докато чака за преглед и изследвания.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Asyaa в пт, 14 юли 2017, 07:13
Истината е, че здравеопазването по НЗОК е плачевно, но ако човек се разтърси за специалисти- в интернет бъка от информация, ще попадне на изключително адекватни такива. След проучване, лично на мен рядко ми се е случвало да попадна на някой псевдолекар.
Преди месец ми се наложи да отида на коремен хирург. Бях взела направление, хирурга е доцент, завеждащ отделение. Човека още по телефона ми каза, че не работи с направления, поликлиниката към съответната болница работи и ми записа час. Аз, недоразбрала, отидох и след прегледа го попитах къде да си платя, след като не мога да ползвам направлението. Той извика сестрата и тя ми каза да си тръгвам, нищо да не плащам и да си върна направлението. Направо не можах да повярвам ! Така че не е толкова зле положението, в чуждите страни доста често здравната система е много мудна, и ако човек няма пари за частен прием (което е в пъти по-скъпо от частен прием в България), може да се влоши докато чака за преглед и изследвания.

Аз също държа на тези неща и правя много проучвания преди да избера някой лекар, също така съм била само на платени прегледи.
Този лекар го избрах след добри отзиви в интернет, пък и нали уж в онкологиите всички били много добри специалисти.
Аз се оперирах в Онкодиспансера в Пловдив като преди това няколко пъти бях на платени прегледи..
Забравих да спомена на 23 години съм, но за никого няча гаранция..


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пт, 14 юли 2017, 08:39
Моето образувание се появи, или по-точно разбрах за него, когато бях на 17 години.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пт, 14 юли 2017, 10:50
 Теичка, "бай бабо да не те среща мечка в гората" ,
аз също не слагам всички под общ знаменател , но повечето лекари са се превърнали в търговци , това е истината , работят и в болници и в частни кабинети и къде ли не...прехвърлят пациенти и търгуват сус здравето на хората . Аз също си бях проучила лекаря преди операцията и всеки би го направил , просто съм се доверила ма неправилния лекар.
Няма закон за тях и за това безчинстват и търгуват със здравето на хората.
Болна ми е темата!
Да отидеш с хилядите си страхове , да си платиш за избор на екип "под масата" да чакаш треперейки хистология 15 дни и повече и накрая да те "зашлевят" че нищо не е извадено и че отново ти предстой да минеш по същия път това е ужасно - повярвай , преди всичко психиката ти отива на кино , а недай си боже неиздаденото да се окаже друго ... кой да съдиш и какво да правиш.
Неазнам какво да кажа , ако имам достатъчно пари бих се лекувала в Турция ( например) , но нямам , за това страхувам ,питам разпитвам и търся капката успокоение . Надявам се Бог да ни пази !
Преди да ми се случат всички тези неща и да докарам положението до страх ,хипохондрия и безверие , бях щастлива вярвах в доброто  , нямах страх от нищо , скачах с парашут без много да мисля ... волна птица .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в пт, 14 юли 2017, 11:04

Аз се оперирах в Онкодиспансера в Пловдив като преди това няколко пъти бях на платени прегледи..
Забравих да спомена на 23 години съм, но за никого няча гаранция..


Прословутият онкодиспансер в Пловдив, където Валентин Иванов /нарочно не пиша д-р/ си е направил канали за снабдяване с пациенти и безсмисленото им нарязване по няколко пъти, за да източва здравната каса. Бях на крачка да вляза в капана им, защото и в Кърджали имат канал за препращане на пациенти, но аз отидох директно при проф. Александрова в София и тя забрани операцията, назначи лечение и сега нямам нищо обезпокояващо в гърдите.
Ако някога си правя операция по такъв повод, то ще е в София, дано е жива и здрава все още проф. Александрова.
Последният път ходих при д-р Ваня Балева и тя ми потвърди, че гърдите ми са чисти. Но когато бях при нея на 16 февруари тази година и заедно с всички бумаги, носех и листче, в което най-прилежно кърджалийски доктор беше дал телефона и адреса на Валентин Иванов, т.е. бяха ме нарочили за бройка от каналите им за изнамиране на балами за операция, Ваня Балева веднага ме препрати по бързата процедура за операция, за да угоди на шефа си. За малко да ме хванат за поредната жертва, а аз съм и с диабет и има риск за мен при такива интервенции. Обаче кой ли го интересува това.
Много съжалявам, че ти се е случило това. Нямат срам тези хора.
А моя колежка вече седми месец ходи с отворена операция, кървяща и гнояща, защото Василев от хасковският диспансер е осрал операцията й. Можела е да се размине с гелче и хапчета, а той я е отворил, след това и дрен дори не и сложил и я е изпратил да си ходи. Операцията вече месеци наред, набира и кърви. Момичето е на 26 години и все още и предстои да ражда и кърми.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пт, 14 юли 2017, 12:09
STOP  :stop: !
Спри се мила , спри , че като те чета още повече се отвръщам  :ooooh: !
Вярно е , че покрай сухото ,гори и мокрото , не искам да слагам всички лекари под един знаменател , межди тях има и Хора , но ... няма как да знаем кой е нашият лекар и на кой можем да се доверим.
Специално мамологията на напоследък е доста модерна - непрекъснато реклами и т. н - разбирам , че ПРОФИЛАКТИКАТА Е ВАЖНА - не го отричам това , но голямата реклама е предпоставка и угодна на печелбарите  :flutter: .

 


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Kalinka в пт, 14 юли 2017, 15:00
По отношение на профилактиката: тук на всеки пет години (след 30-годишна възраст) има за рак на шийката, но за рак на гърдата е чак след 50-55 години. Пропорционално не умират много повече жени от страна, в която се прави много преди тази възраст.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: crastavica в пт, 14 юли 2017, 15:38
svetlinar, донякъде те разбирам. За мен темите за здраве и лекари също са ми болни теми, но мисля, че си доста крайна в изводите си. Разбира се, че има много некомпетентни, некадърни доктори, търговци преди всичко и аз не рядко съм попадала на тях, но има и много добри лекари. Конкретно за случая с kali11- нека първо да отиде при още един специалист, да се потвърдят или отрекат съмненията и тогава да се сипят обвинения, защото в момента всичко е само предположения.

_Мishel_, аз съм оперирана от д-р Иванов. За мен той е един от малкото добри лекари. Не си ли допускала,  че лекарят от Кърджали може би ти е препоръчал точно д-р Иванов, защото той е добър в работата си?! Може би, ако беше отишла при него на преглед, той също като проф. Александрова, щеше да ти каже, че всичко е наред и не се налага операция. Между другото - аз също съм била при Александрова. Тогава обаче тя ми каза, че нищо няма в гърдата ми. И грешеше. Добре, че никога не се доверявам, дори на нарочените за най-добри и проверявам информацията. След консултацията при нея отидох при още трима. И тримата казаха, че в гърдата има образувание, което трябва да се оперира. Радвам се, че не послушах Александрова тогава.

Та...мисълта ми е, че и най-добрите понякога грешат, че е добре да се консултираме с повече от двама лекари, за да сме сигурни; че понякога схеми и конспирации има само в нашите глави и най-важното - че всичко трябва да се приема с доза съмнение, но да не се правят прибързани изводи и да си създаваме стрес, който повечето пъти се оказва, че е бил напълно излишен.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в пт, 14 юли 2017, 16:03
Счупен зъб, това си е твоето мнение, но при мен нещата седяха какво съм ги описала.
Сега прочетох и другото ти мнение, че ти предстои ваденето на трети фиброаденом. А ти не си ли се запитвала дали Александрова не е била права, а Иванов греши.
При кого ходи за другите консултации - при специалистите гръдна хирургия в онкодиспансера в София ли? При д-р Марков, при д-р Гаврилов...при кого?

Аз ходих за още едно мнение в МБАЛ Св. Георги и там също ми казаха, че по-скоро е мастопатия, отколкото фиброаденом и да не се оперирам, а да изчакам 6 месеца.
Не знам кой всъщност е по-заблуден - аз или ти!?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: crastavica в пт, 14 юли 2017, 16:11
_Мishel_ , може и да съм заблудена, както казваш, не знам...Излишно е да влизаме в подробности или спорове. Да, изказах своето мнение, а ти имаш право да вярваш в своята теория, разбира се.Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в пт, 14 юли 2017, 16:22
_Мishel_ , може и да съм заблудена, както казваш, не знам...Излишно е да влизаме в подробности или спорове. Да, изказах своето мнение, а ти имаш право да вярваш в своята теория, разбира се.Така е. Но пак си помисли преди да се оперираш за н-ти път. Съвсем добронамерено го пиша, ако си от Пловдив може да отидеш и ти в МБАЛ Св. Георги. Точно преди минути ми писа docsi, лекар който пише в този форум, а междувременно е и в екипа по превенция на рака на гърдата в Св. Георги. Ако проявяваш интерес ще ти пратя на лични телефон за връзка.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пт, 14 юли 2017, 17:28
svetlinar, донякъде те разбирам. За мен темите за здраве и лекари също са ми болни теми, но мисля, че си доста крайна в изводите си. Разбира се, че има много некомпетентни, некадърни доктори, търговци преди всичко и аз не рядко съм попадала на тях, но има и много добри лекари.  

когато отидеш на операция и ( недай си Боже ) не ти извадят нещото и след два месеца гледаш така :shock:тогава ще ме разбереш напълно а не донякъде .
в спор не искам да влизам още по малко с момичета които пишат в тази тема , защото тук всички сме с проблемни гърди .
не пожелавам на никой да изживее това което аз изживях и да му се отрази така както на мен .
не съм искала да създавам стрес
момичето попита може ли след 2 месеца да се появи ФА сус същите размери на същото място , аз отговорих НЕ . НЕ МОЖЕ ! лекаря не си е свършил работата и това е негово оправдание .
минала съм ТОЧНО ПО ТОЗИ ПЪТ  , за това бях категорична и пряма !
ако греша може би докси ще ме поправи , но ФА 1 см за 2 месеца ... СЪМНЯВАМ СЕ !
ИИИ НИКОГА НЕ СЪМ СЛАГАЛА ВСИЧКИ ПОД ЕДИН ЗНАМЕНАТЕЛ .
всичко добро !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пт, 14 юли 2017, 18:34
_Мishel_ , може и да съм заблудена, както казваш, не знам...Излишно е да влизаме в подробности или спорове. Да, изказах своето мнение, а ти имаш право да вярваш в своята теория, разбира се.Така е. Но пак си помисли преди да се оперираш за н-ти път. Съвсем добронамерено го пиша, ако си от Пловдив може да отидеш и ти в МБАЛ Св. Георги. Точно преди минути ми писа docsi, лекар който пише в този форум, а междувременно е и в екипа по превенция на рака на гърдата в Св. Георги. Ако проявяваш интерес ще ти пратя на лични телефон за връзка.

Специално пловдивските лекари от онкологията ги даваха и по "Господари на ефира " (ако не се лъжа)
Това е жестоката истина .
И отново ще подчертая НЕ СЛАГАМ ВСИЧКИ ПОД ОБЩ ЗНАМЕНАТЕЛ , разбира се че има и ле Кари ,който преди всичко са хора ,но те се срещат все по рядко на последък и ако попадна на такъв се чувствам щаслива 😀


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Asyaa в сб, 15 юли 2017, 15:44
Здравейте,
Вчера бях на още две мнения при хирург онколог и мамолог. Както очаквах изключиха фиброаденома да не е изваден, понеже има хистология. Факт е, че имам някакво образувание, което е 11-12 мм. Може да е фиброаденом или киста. Отделно се оказа че имам още 3 кисти по 5-6 мм , които били нормални за тази възраст.
За сега няма да се оперирам, а ще се следя на 3 месеца.. Чудех се, дали да не пробвам тази вечерна иглика.
 Може ли да ми навреди по някакъв начин след  като е хранителна добавка?


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в сб, 15 юли 2017, 23:06
Не може да навреди.
Пише, че помага при болезнена менструация и ПМС, както и при навлизане в критическата. Дават я още за кожа, нокти, за сърце, за намаляване на доброкачествени образувания и т.н.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в нд, 16 юли 2017, 11:09
С каква лека ръка се препоръчва тази добавка из форума......на мен пък ми обърка цикъла и я спрях след първата опаковка.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в нд, 16 юли 2017, 11:29
Зависи по колко се приема, не е лекарство. Нека се консултира с лекаря си, все пак. Аз я пия от доста години по препоръка на лекар и благодарение на нея в комбинация с отвара от бял равнец си изчистих кистите по яйчниците (и забременях, тъй като кистите пречеха до известна степен). Но ! Това е подействало при мен, което не значи, че при друг ще се получи същото.
Правилно хранене- по-малко млечни, никакви колбаси, повече чисти плодове и зеленчуци, по-малко глутен, по-малко кофеин, някоя и друга добавка и смятам, че можем да се преборим с кистите и не само.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: tays в нд, 16 юли 2017, 11:32
И на мен ми е препоръчвано от лекар. Теичка , може би от един и същи с теб- Стоименов , нали ?
Аз по принцип съм против всякакви самоволни изпълнения , когато се касае за здраве.
Сега на своя глава си позволявам само по малко куркума всеки ден. Но защото доста приятелки го правят и нямат проблеми. И пак съм предпазлива.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в нд, 16 юли 2017, 11:44
Стоименов, да.
Куркума слагам на всяко ядене. Много е полезна, наред с кайсиевите ядки.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: krem-karamel в сб, 22 юли 2017, 02:30
Здравейте на всички. Другата седмица съм на преглед за уточняване на образувание фиброаденом.
Притеснява ме това, че не е никак малко и е обхванало почти половината ми дясна гърда.
Ако каже, че съм за операция, ще легна на операционната маса, няма как...
Хирургът при когото първо бях се усъмни за фиброаденом, затова ме изпрати с направление при мамолог, който ме прегледа съвсем набързо на ехограф, отрече да е фиброаденом и не пожела да види анамнезата от хирурга (може и наистина да не е необходима)...
След като ме прегледа ми написа билатерална мастопатия, което ще рече и на двете гърди - а на мен другата ми гърда е чиста и никакви твърди образувания не ce напипват там.
Направих грешка че с направлението не отидох веднага при специалист с име, а се доверих на лекар от кварталната поликлиника, който извърши прегледа на бърза ръка за има-няма 3 мин.
Впоследствие разбрах че този мамолог е доста компрометирана личност и не бива да му се вярва...
ТУК (http://old.bg-mamma.com/?topic=761541.msg35239128#msg35239128) съм писала повече, за да не се повтарям и в тази тема...


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в сб, 22 юли 2017, 10:06
Мила, не бързай със заключенията. Време беше да отидеш и на трето мнение.
Това, че обхваща половината от гърдата ти, мисля, че е само твое заключение, иначе щеше да споделиш размери.  Занимавай мислите си със странични неща до прегледа, иначе ще се побъркаш.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 22 юли 2017, 16:03
Ако обхваща половината гърда на 100 % ще се наложи операция. По-скоро наистина е мастопатия някаква, а може и голяма киста- кистите могат да нараснат за едно денонощие до значителни размери. Успех, стискаме палци и чакаме да ни напишеш как е минал прегледа.
Поздрави !


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в сб, 22 юли 2017, 16:46
Крем карамел, иди при някой специалист от хвалените в темата, от някоя болница, остави ги дкц-тата.
На първо четене се сещам за Василев, Младенов, Гаврилов, мисля, че съм чела добри отзиви и за Байчев.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в сб, 22 юли 2017, 17:12
Крем карамел, иди при някой специалист от хвалените в темата, от някоя болница, остави ги дкц-тата.
На първо четене се сещам за Василев, Младенов, Гаврилов, мисля, че съм чела добри отзиви и за Байчев.
аз бих добавила и д-р Тихомир Гемеджиев, работи в Тина Киркова.
Скоро и аз трябва да го посетя.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в сб, 22 юли 2017, 17:57
Аз Гемеджиев не бих го препоръчала, ходила съм известно време и при него.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в сб, 22 юли 2017, 20:02
Аз Гемеджиев не бих го препоръчала, ходила съм известно време и при него.

Дали ще е удобно да разбера защо?
Последните години се доверявам на него за профилактични прегледи, веднъж ми пунктира малка кистичка. Изглежда ми добър лекар и е завеждащ отделението все пак.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в нд, 23 юли 2017, 10:44
А, не смятам да влизам в подробности, който иска, да се вслуша в съвета ми....


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в нд, 23 юли 2017, 10:47
Аз си ходя при Стоименов от много години и не бих го сменила за никой. Просто му имам доверие.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: krem-karamel в нд, 23 юли 2017, 11:13
Благодаря ви, момичета. Най вече на Теичка и Ани, които ми писаха и много ме подкрепиха на лични съобщения.
Причината да не съм потърсила второ мнение досега е че за добрите специалисти се чака повече време. И вие знаете как е...
Специалистът при когото си записах час за другата седмица (д-р Стоименов), ми направи много добро впечатление още по телефона - много внимателен и съпричастен звучеше, може би той ще стане и "моят" лекар...


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в пн, 24 юли 2017, 00:29
Крем Карамел, успех ти желая.
Според мен, ако наистина е 1\2 гърда, по - добре операция. Всичко ще е наред.

Някой беше споменал, че не му действа добре вечерната иглика?
Имате ли някакви странични реакции от нея?


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в чт, 10 авг 2017, 08:55
Исках да запазя час за Гемеджиев, но е в отпуска до 15.09., затова си запазих час за д-р Младенов за 15.08. в Тина Киркова. Малко съм притеснена, тъй като си напипвам разни неща и ме боли. Опитвам се да проявя търпение и лекаря да си каже.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в чт, 10 авг 2017, 12:46
Ей го къде е 15-ти, бързо ще дойде, опитвай се да не го мислиш предварително. :)
Крем карамел, какво става с теб, какво казва Стоименов?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в чт, 10 авг 2017, 16:24
Исках да запазя час за Гемеджиев, но е в отпуска до 15.09., затова си запазих час за д-р Младенов за 15.08. в Тина Киркова. Малко съм притеснена, тъй като си напипвам разни неща и ме боли. Опитвам се да проявя търпение и лекаря да си каже.

стига , нищо не си напипваш това са жлези , но отиди да те прегледа лекар за да си спокойна .

ако прегледа в 1 аАГ не ти го поема ЗК по добре отиди на друго място при професионалист .
писах ти на лично . успех


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Слънце в джоба в чт, 10 авг 2017, 22:15
Някой чувал ли е за лечение на засегнат нерв в гърда като в нея се инжектира спирт? Аз бях като гръмната като чух това.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: krem-karamel в вт, 15 авг 2017, 15:26
Крем карамел, какво става с теб, какво казва Стоименов?
Здравей, Леми. На теб и на останалите момичета. Не съм писала в последните седмици, съжалявам, но в жегите нямах стимул за нищо.
Бях на преглед в края на юли при д-р Стоименов, оказа се не фиброаденом, а кисти и на двете гърди. Аз напипвах образувание само на едната, смятах, че другата ми е чиста...
Най голямата ми киста (явно първата появила се) ми е обхванала почти половината дясна гърда.

Изписа ми Прим Ойл (Масло от вечерна иглика) под формата на капсули, взимам го вече от около 20 дни по 2 капсули на ден, и какво да ви кажа? На моменти ми се струва, че образуванието малко се е стопило, в друг момент - че си е все така както преди и няма промяна... А в тази тема и другаде из нета прочетох много положителни отзиви за тези капсули, че правят чудеса с кистите в гърдите. Силно се надявам и моите образувания да изчезнат един ден и повече да не се появят, защото след 3 месеца ще трябва да се явя отново на преглед... :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в вт, 15 авг 2017, 15:38
Пий си вечерната иглика и бъди спокойна.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в ср, 16 авг 2017, 10:50
Крем карамел, а тази голяма киста пълна ли е с течност?

Зизу, ще пием с теб Лактофлор :)
Какво стана вчера при Младенов, успокои ли се?


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в ср, 16 авг 2017, 11:12
Крем карамел, а тази голяма киста пълна ли е с течност?

Зизу, ще пием с теб Лактофлор :)
Какво стана вчера при Младенов, успокои ли се?
да, какви сме късметлийки :stuck_out_tongue:
Вчера нямах време да пиша за Младенов...Малко съм подробна, но да придобиете представа.
:
Прегледа мина ( 50 лв. за 5 минути). Казах, че съм на преглед заради болка в дясната гърда (от миналия месец се засили една болка). Гледа и каза: Доброкачествено образование е: аденом. Питах притеснително ли е? Каза: Не, това си е структура на гърдата. Продължи с прегледа и каза: Има и киста, ето и ми сочи с очи ехографа. Пак питам: притеснително ли е? отговора: Не, функционална киста е. Звънна телефона, уговори си час за утре сутринта... Гледа лявата гърда, нищо не каза. Питам: всичко наред ли е? Да,да (с едно такова мрънкащо изказване). И тук имате киста, но е функционална (това трябва всичко да ми обяснява предполагам). И това беше. Нали попълват едни листове с точки къде има образувания и анамнеза ( написана с краката), та докато попълваше, обяснявам и питам: Една приятелка ме посъветва да пия вечерна иглика за болки в гърдите. Пия го от два месеца и има ефект. Какво ще кажете вие, добре ли е, има ли странични ефекти? И той: да, да, добре е. Това е билка, няма странични ефекти. Може да ви помогне. - и отидохме да пишем амбулаторния лист. След като се разписах виждам, че пише аденом 1 см и множество кисти. Питам: Какво значи множество кисти, тези точки тук ли? И виждам от листа, че в дясна гърда е отбелязал 5-6 точки, аз разбрах за 1 киста. Отговора: нали ви ги показах! И ето така този доктор ме разочарова напълно. Гледа ли нещо, не гледа ли!? Нищо не спомена за фиброаденоми - изчезнали ли са!? (аз и не споменах този път, защото вече никаква вяра им нямам). Определено това беше последния път, в който си губя времето в Тина Киркова. Мисля да бъда спокойна тази година и да вярвам, че ако имаше нещо сериозно, щеше да каже доктора, въпреки лошото впечатление, което ми остави.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в ср, 16 авг 2017, 14:54
Не ходи повече при него. Има достатъчно добри специалисти, на които можеш да се довериш, и които подробно обясняват.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в ср, 16 авг 2017, 14:55
Уф, наистина, егати прегледа.....
И аз имах един такъв 5 минутен и безрезултатен за 70лв, при една много хвалена ендокриноложка. Най-безмислено похарчените ми пари, много ме беше яд. Та те разбирам.Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли? 4-та тема
Публикувано от: krem-karamel в ср, 16 авг 2017, 16:02
Крем карамел, а тази голяма киста пълна ли е с течност?
Не мога да кажа със сигурност. В изследването пише "Pазгърнат жлезист паренхимн" :tired:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в ср, 16 авг 2017, 17:37
зизу , и аз мисля че ако имаше нещо щеше да ти каже , но прегледа е под всякаква критика нямам думи
спокойно сега и след 6 м при друг преглед си направи
не чети в нета и не се вкарвай вув филми


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в чт, 17 авг 2017, 23:33
Следя се при д.р Василев, но веднъж се прегледах и при д-р Младенов. Прегледа тогава мина по подобен на описания начин. Въпреки, че определено той не ме спечели, искам да споделя с вас, че  е сред най-добрите специалисти онколози в тази област и може да му се има доверие. Ако е имало нещо съмнително щеше да каже.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в пт, 18 авг 2017, 09:39
Благодаря на всички за отговорите. Диди, подейства ми успокоително. И аз съм чувала все хубави работи за него като специалист и се надявам всичко с мен да е наред. Излиза, че нямам фиброаденоми. Все пак те не могат да се появяват и изчезват като кистите, нали?


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Фри в пт, 18 авг 2017, 11:26
Крем карамел, а тази голяма киста пълна ли е с течност?

Зизу, ще пием с теб Лактофлор :)
Какво стана вчера при Младенов, успокои ли се?
да, какви сме късметлийки :stuck_out_tongue:
Вчера нямах време да пиша за Младенов...Малко съм подробна, но да придобиете представа.
...........
Младенов е един от най-добрите в България. Има много опит и знания, много специализации. Комуникацията с него е трудна, говори малко, тихо и неразбираемо и мен също ме изнервя, но май само на него му имам доверие. Щом ти е казал, че няма проблем, не се притеснявай. На мен при стандартен профилактичен преглед ми откри рак в начален стадий (беше гнездо от 3 малки туморчета) и реално ми удължи живота.
За сравнение Перчева говори много ясно и отчетливо дълго и безкрайно, включително ме наруга директно, защо не съм й донесла стари мамографии. Е тя нарече същите тези образувания кисти, въпреки че е толкова "велика". Добре, че не я послушах и не отидох на мамография при протежетата й в Сити клиник тогава, а отидох в Тина Киркова. Явно аз съм късметлийка и съм щастлива от това.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в пт, 18 авг 2017, 11:50
Благодаря за разказа Фри. Да се надяваме всички да сме здрави и с дълги животи, както и да имаме късмет при кого попадаме. Зависи си от много неща.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в пт, 18 авг 2017, 14:42
Зизу, е нали ти е казал, че имаш аденом, то не е ли фиброаденом :thinking:
Фри, радвам се, че си имала късмет!
:) А какво те накара да отидеш и при друг лекар, след Перчева?


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Фри в пт, 18 авг 2017, 15:28
Перчева нямаше мамограф, само ултразвук. Прати ме за мамография платено в Сити клиник, аз обаче си взех направление и отидох в Тина Киркова. Младенов веднага ми позна проблема и го посочи с пръст. При натиска усетих болка, а преди нямах абсолютно никакви симптоми нито съмнения. През 2006г. ми намериха една малка кистичка и оттогава ходех  всяка година на профилактичен, страх лозе пази :-).


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в пт, 18 авг 2017, 16:37
Зизу, е нали ти е казал, че имаш аденом, то не е ли фиброаденом :thinking:
Така е, но мислех, че има разлика. Уж имах и в двете гърди фиброаденоми (от предишните прегледи са ми казвали), а сега казва само в дясната, като много добре си го усещам това уплътнение. Малко се учудвам все пак.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: marina yordanova79 в сб, 19 авг 2017, 12:11
Здравейте момичета!Нова съм тук.Преди няколко дни си намерих бучка в лявата гърда.Паникьосах се и още на следващия ден отидох на преглед при онколог хирург.Направи ми ехография и установи че и двете ми гърди са пълни с кисти.Това което ме притеснява е въпросната бучка
.Каза ми че е доброкачествено образувание с размери 10,5мм и трябва да се оперира.Не ми каза точно название.В заключението е определено като ДНО.Някоя от вас знае ли какво точно означава?И преди да легна под ножа трябва ли да поискам друго мнение?Много съм уплашена.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 19 авг 2017, 12:40
Отиди на още едно мнение. Тук сме изброили доста специалисти в областта, така че имаш избор. А за съкращението- нямам представа. Не се притеснявай излишно, успех ти желая !


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: marina yordanova79 в сб, 19 авг 2017, 14:14
Благодаря Теичка!Аз съм от провинцията и нямам много доверие на тукашните лекари.Записах си час за Младенов във Вита.Нямах голям избор,защото повечето са в отпуск.Много ме притеснява това съкращение ДНО.Ще се радвам някоя,която знае да ме просветли.Пожелавам здраве на всички!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: tays в сб, 19 авг 2017, 14:41
Благодаря Теичка!Аз съм от провинцията и нямам много доверие на тукашните лекари.Записах си час за Младенов във Вита.Нямах голям избор,защото повечето са в отпуск.Много ме притеснява това съкращение ДНО.Ще се радвам някоя,която знае да ме просветли.Пожелавам здраве на всички!
Само се успокой и се консултирай и с друг ! Операцията е крайна мярка , нека да се потвърди ,че е нещо си , а не-кисти. Защо , все пак , не се обадиш на този онко лекар , за да го попиташ какво означава това.
Дано някоя дама знае , аз гадая , че трябва да е нещо в смисъл Доброкачествено Н ???? Образувание .
Питай и в други теми , например, в тази :
http://old.bg-mamma.com/?topic=991450;topicrefid=4


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в сб, 19 авг 2017, 14:46
Според мен е доброкачествено новообразувание.Много бързо под ножа? Първо се проследява! Задължително второ мнение, ако трябва и трето. Дано всичко е наред.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: marina yordanova79 в сб, 19 авг 2017, 15:09
Той ми каза цитирам"Според мен е доброкачествено,но не може да се каже със сигурност докато не се извади".Това ДНО го прочетох в заключението.Чета ,че на вас са ви казали аденом или фиброаденом,а на мен нищо конкретно.Ще ми се да знам с какво си имам работа ,а не само да гадая.Странно е че веднага ми препоръча да се оперирам.Надявам се Младенов да е по конкретен когато ме прегледа.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 19 авг 2017, 15:10
На колко години си ?


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: marina yordanova79 в сб, 19 авг 2017, 15:11
На 38 съм


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 19 авг 2017, 15:16
Виж сега, образуванието е около 1 см. Предвид възрастта ти, и това, че е новообразувание, лекарят е решил да те посъветва да се оперираш. Прав е, че няма как да знае какво е, без хистологичен материал. Не се плаши, няма нищо страшно, но не отлагай прегледи и ако се наложи операция.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: marina yordanova79 в сб, 19 авг 2017, 15:22
Теичка,малко се успокоих благодарение на вас и преживяванията ви(прочетох почти цялата тема на екс)и пак благодарение на вас реших да отида в София за второ мнение.Имам час за 28.08.Ако трябва ще се оперирам.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: marina yordanova79 в сб, 19 авг 2017, 15:25
Ако не съм от София мога ли да се оперирам там?По здравна каса имам предвид?


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в сб, 19 авг 2017, 23:51
Би трябвало да може.
Иначе на 2 мои близки в малки населени места им направиха операции за образувания по  1-2см. Според мен го правят, защото няма мн специалисти за други мнения, а и не се практикуват редовни прегледи и проследяване.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: marina yordanova79 в нд, 20 авг 2017, 09:37
Да така е.Тук има само двама специалисти.Има и други които са минали курсове по мамология,но за мен някакси не е достатъчно,за да им се доверя.В София има голям избор и много мнения,които могат да те насочат към един или друг лекар.За това ми се искаше,ако ми се наложи операция,тя да е в София.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в нд, 20 авг 2017, 10:33
Нашият екип при Умбал " Св. Георги " е приел мнението - доброкачествените промени в гърда - фиброаденоми, мастопатии, кисти, да не се оперират и да се проследяват периодично. Не е нужно да се правят операции на всичко. Екипа оперира само случаите на рак на гърда. От доброкачествените се оперират само в случаи, че пациентката желае да бъде махано - по нейно желание.
Според мен тази практика е правилна, предвид практиката в развитите страни, където доброкачествените промени се наблюдават и не се оперират.
Факт е, че някой колеги бързат с операциите по отношение на доброкачествени промени.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в нд, 20 авг 2017, 11:02
docsi поздравявам ви. И така е правилно, не може за всичко да лягаме под ножа. Вие като доктор бихте ли ни казали и успокоили, че се различават различните образования при преглед? И защо според вас се случва един доктор да каже киста, а друг ФА за едно и също образование ?


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: marina yordanova79 в нд, 20 авг 2017, 12:35
Docsi може би вие ще можете да ми кажете какво означава съкращението ДНО на млечна жлеза,което е написано в заключението от ехотрафията ми?Благодаря предварително!


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: **Sisi** в нд, 20 авг 2017, 14:11
Доброкачествено новообразувание.
Не могат да са на 100% сигурни какво е, докато не се оперира и изследва.
Естествено най - добре е да потърсите др мнение и да не се бърза с операцията, а да се следи дали расте и дали се мени структурата му. Спокойно и успех!


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: marina yordanova79 в нд, 20 авг 2017, 15:14
Благодаря ти Sisi!И аз долу горе така го разчитах,но не бях сигурна.Ще изчакам да чуя мнението на Младенов и ще решавам какво да правя!


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Sunrise_14 в сб, 26 авг 2017, 11:25
Здравейте, момичета! Предстои ми операция от мастопатия във ВМА...Има ли някой, който е преживял подобно нещо? И искам да попитам дали е нормално да имам болки и в гърдата, и в гърба? Предварително благодаря!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в сб, 26 авг 2017, 13:18
Здравейте, момичета! Предстои ми операция от мастопатия във ВМА...Има ли някой, който е преживял подобно нещо? И искам да попитам дали е нормално да имам болки и в гърдата, и в гърба? Предварително благодаря!


От кога оперират мастопатия? Тя не се води заболяване, а състояние на гърдата. Ходихте ли за друго мнение?

-----------------------------------

Теичка да те питам, ще продължаваш ли с контролните прегледи и занапред?
Аз сякаш не мога да се успокоя и смятам след 6 месеца пак да се прегледам.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в сб, 26 авг 2017, 15:01
Какво налага операция? И аз съм с двустранна мастопатия, при това напоследък изключително болезнена, само проследяване, дори мастопатична зона имам и тя е     под наблюдение. Ходи за друго мнение, не се хвърляй така лесно под ножа.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в нд, 27 авг 2017, 09:47
Мастопатията е състояние на гърдата и се среща при всяка 3-та жена. Срещали сме мастопатия и на 16 и на 20 и на 30 и на 50 и на 70. Прието е да е състояние, а не заболяване поради високата и честота. Бременността също е състояние, на организма :) с мастопатия се живее, просто е хубаво периодично да се проследява, първо от самата жена след цикъл като част от месечното самоизследване и в зависимо от възрастта при лекар. Ако жените са на възраст до 40 години, профилактичен преглед веднъж на 2 години, ако жените са на възраст над 40 години, преглед всяка година и на 2 години мамография.
Понякога когато образуванията при мастопатия са доста големи, се налага оперативно лечение, но това е в редки случаи.
Както по-горе писах нашият екип в Пловдив, е възприел тактиката -  доброкачествените образования като мастопатия, фиброаденоми, кисти и други да се проследяват, а не веднага да се прибягва към операция.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в нд, 27 авг 2017, 10:55Теичка да те питам, ще продължаваш ли с контролните прегледи и занапред?
Аз сякаш не мога да се успокоя и смятам след 6 месеца пак да се прегледам.

Да, ще проължавам да се следя на 6 месеца.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: jimi7 в пн, 04 сеп 2017, 18:44
Аз да пиша след прегледа каква е ситуацията ми.
Прегледът беше при д-р Спирдонов, който има собствена лаборатория за образна диагностика в ИСУЛ.
Определено е лекар, на който човек може да се довери и много обяснява.
Аз както вече писах си следя един фиброаденом от няколко години, който не нараства.
Сега като отидох при Спирдонов, за да ме види и друг специалист и направо ме разби. Според него това не е никакъв фиброаденом, а специфика на гърдата с удебеление на жлезата там или нещо подобно. Затова ми каза, че нищо не се напипва. И, че не е повече от 7 мм. Аз му казах, че се следя в Тина Киркова и той каза, че там ехографите им са гинекологични и образа въобще не е както трябва.
Интересно е, че този фиброаденом ми казаха, че го имам в болница Сердика при д-р Средкова, която искаше веднага да го маха, но аз отидох на второ мнение и така досега. Просто да си знаете, че цялото ни здраве е една добра търговия и който се върже, върже... те са много добри в това да те стреснат, за да нямаш време за адекватна реакция. Но както и да е... дали е фиброаденом или не, важното е, че всичко там е наред.
Но в продължение на прегледа, д-р Спирдонов от дясната страна видях лимфен възел около 1 см. и започна да търси на гърдата нещо, което така и не откри. Единственото нещо, за което се хвана е някакъв по-тъмен участък по-малък от 5 мм, като каза, че засега това е нищо. Пита ме дали съм се обезкосмявала, защото можело от това да е реагирал организма ми, а аз точно предишния ден го бях направила това и се бях понатоварила. А на мен лимфните възли много бързо ми реагират. И така... каза ми да отида след 3 месеца пак, за да видим какво се случва, но е почти сигурен, че нищо няма да има.
Изчете ми доктора лекция, че не трябва да се ходи нон стоп по лекари, защото си има утвърдени медицински стандарти за периодите на прегледи и не е нужно да се ходи постоянно, за да психясваме... въобще успя да ме разсмее. Ето сега ак оне беше видял този лимфен възел, щеше да ми каже след 6 месеца, но за да не изпуснем нещо, ми каза след три. И както той се изрази..."Ето отхвърлихме нещо и едновременно с това намерихме нещо ново. Затова не трябва да се ходи често по доктори"  :D Това в рамките на шегата.
На този етап мога да препоръчам д-р Спирдонов, явно си разбира от работата; добър диагностик, мамалог и онколог, който разполага със страхотна техника за образна диагностика.
Здравейте, преди години и аз посещавах въпросният диагностик.Защото съм оперирана от фиброаденом но след това отново се появи друг, който само трябва да проследявам.Та въпросният " доктор" много внимателен и приветлив ме убеждаваше в продължение на 1 година, че аз проблем нямам и той не вижда фиброаденом.В този период в който си правих профилактични прегледи при него, забременях втори път.При едно от посещенията му споменах, че съм бременна.Тогава бях в трети месец и той настоя да ми направи ехография да види как е плода.Доверих му се.При прегледа без дори да обсъдим категорично заяви, че плода ми е кухо яйце и на момента трябвало да се премахне.Още същият ден отидах на двама гинеколози , които се изсмяха на въпросното твърдения.И днес " кухото яйце" е на 7 години.Веднага потърсих мнение и относно гърдите си при други мамолози.Имам си фиброаденом, следя си го и се наблюдавам и към днешна дата.Изводите оставам на вас...Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Rosita в ср, 06 сеп 2017, 15:07
marina yordanova79, какво каза Младенов,  ходи ли на преглед?
Аз преди две години бях последно при него, вярно че почти не говори и на мен ми каза "структура на гърдата" за един малък фиброаденом, но доста задълбочено ме прегледа папиларно и с УЗ, а преди прегледа и на мамограф минах пак в "Тина Киркова". Платих общо 50 лв, а сега разбирам че е 50 лв., но без мамографията, явно са вдигнали цените с 20 лв.
Имам час за другата седмица при него, заради болка в лявата гърда в областта към мишницата, болката е при движение с ръката - отваряне на врата, вдигане на тежко и т.н.
Напипвам много неща при палпация, но гърдите ми са плътни и структурата им е точно фиброзна.
На мен маслото от вечерна иглика много ми помага при предменструален синдром.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: elifanta в чт, 14 сеп 2017, 09:13
За съжаление и аз се присъединявам при вас :roll: Да започна оттам, че съм фамилно обременена, майка ми е с две операции-имаше рак на шийката на матката, впоследствие и рак на гърдата. Преди 10-на дни напипах твърда бучка на едната гърда, бях ходила на мамолог март месец, тогава нямаше нищо. Ходих вчера на преглед, на снимката нищо не се вижда. Взеха ми биопсия, днес трябва да излязат резултатите. Притеснявам се много, лекарят каза, че при всички случаи трябва да се отстрани. Какви са вариантите? Много съм объркана, от Плевен съм, мамолога ми препоръча д-р Румен Стоянов. Мисля след резултата да отида на още един специалист, нямам идея къде да отида...Дайте ми съвет :hug: :pray: Благодаря предварително!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 14 сеп 2017, 09:31
За съжаление и аз се присъединявам при вас :roll: Да започна оттам, че съм фамилно обременена, майка ми е с две операции-имаше рак на шийката на матката, впоследствие и рак на гърдата. Преди 10-на дни напипах твърда бучка на едната гърда, бях ходила на мамолог март месец, тогава нямаше нищо. Ходих вчера на преглед, на снимката нищо не се вижда. Взеха ми биопсия, днес трябва да излязат резултатите. Притеснявам се много, лекарят каза, че при всички случаи трябва да се отстрани. Какви са вариантите? Много съм объркана, от Плевен съм, мамолога ми препоръча д-р Румен Стоянов. Мисля след резултата да отида на още един специалист, нямам идея къде да отида...Дайте ми съвет :hug: :pray: Благодаря предварително!

Не познавам докторите в Плевен и не мога да ти помогна. Но минавам само да ти кажа Кураж и стискам палци да е доброкачествено. Знам какво е да трепериш и да чакаш резултат  :four_leaf_clover:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: elifanta в чт, 14 сеп 2017, 09:42
Глухарче Благодаря! Ще пиша довечера, за да ми дадете съвет/ успокоите  :hug: Благодаря за подкрепата, дано има по-малко лоши новини, така ми се е свило сърцето. :pray:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: k@li в чт, 14 сеп 2017, 16:14
Благодаря ти Sisi!И аз долу горе така го разчитах,но не бях сигурна.Ще изчакам да чуя мнението на Младенов и ще решавам какво да правя!
Спокойно,Младенов не обича да реже,ако няма нужда

 :peace:
За съжаление и аз се присъединявам при вас :roll: Да започна оттам, че съм фамилно обременена, майка ми е с две операции-имаше рак на шийката на матката, впоследствие и рак на гърдата. Преди 10-на дни напипах твърда бучка на едната гърда, бях ходила на мамолог март месец, тогава нямаше нищо. Ходих вчера на преглед, на снимката нищо не се вижда. Взеха ми биопсия, днес трябва да излязат резултатите. Притеснявам се много, лекарят каза, че при всички случаи трябва да се отстрани. Какви са вариантите? Много съм объркана, от Плевен съм, мамолога ми препоръча д-р Румен Стоянов. Мисля след резултата да отида на още един специалист, нямам идея къде да отида...Дайте ми съвет :hug: :pray: Благодаря предварително!

а лекаря как прецени,че при всички случаи трябва да се реже... :ooooh:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 14 сеп 2017, 16:23


а лекаря как прецени,че при всички случаи трябва да се реже... :ooooh:

Може би защото има фамилна обремененост.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: elifanta в чт, 14 сеп 2017, 16:25


а лекаря как прецени,че при всички случаи трябва да се реже... :ooooh:

Може би защото има фамилна обремененост.
Да, основно затова, но след резултата каза, че ще се прецени. Превантивно трябвало да се махне при всички случаи. Ще изчакам резултата и след това сигурно ще искам още едно мнение.  :peace:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: elifanta в чт, 14 сеп 2017, 19:27
Ето и резултата-рак е! Оттук нататък операция...Мамологът ми препоръча д-р Гаранина от болница Доверие, моля за мнение :hug:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 14 сеп 2017, 19:51
Ето и резултата-рак е! Оттук нататък операция...Мамологът ми препоръча д-р Гаранина от болница Доверие, моля за мнение :hug:

Горе главата! Препоръчвам ти да питаш в тази тема и да говориш с момичетата. Запомни едно нещо от мен диагнозата рак не означава смъртна присъда. Кураж! Съвет не мода да дам, но за морална подкрепа съм на среща :four_leaf_clover:

http://www.bg-mamma.com/?topic=993090


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в чт, 14 сеп 2017, 20:08
Момичетата от темата за рака са страхотни и ще ти дадат най-добрите съвети. Кураж и късмет, всички стискаме палци да минеш леко по пътя на неволята, и след това да дойдеш да се похвалиш с доживотна ремисия ! Успех !


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Зизу в чт, 14 сеп 2017, 21:35
Съжалявам да прочета за тази диагноза, стискам палци на ръцете и краката бързо да се оправите. Аз също не мога да дам съвет, но ви желая успех.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в пн, 18 сеп 2017, 16:12
Малко инфо и от мен, момичета. Минах контролен преглед, няма съществена промяна в размерите, единственото обезпокоително е продължаващият кръвоток в областта. След 6м пак контролен УЗ. :-):-):-):-)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в пн, 18 сеп 2017, 16:16
И моят преглед мина, пак точихме киста, 27 мм, а излезе почти една спринцовка течност, чудя се къде я беше събрала...
На двете жени преди мен, диагнозата беше рак, за едната която ми беше набор, казаха, че е прекалено късно за операция, много ми беше криво.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пн, 18 сеп 2017, 16:24
И моят преглед мина, пак точихме киста, 27 мм, а излезе почти една спринцовка течност, чудя се къде я беше събрала...


А ако не се източи има ли някакъв проблем? Защото съм чувала, че пак се пълнят...


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в пн, 18 сеп 2017, 16:27
Глухарче, честно да ти кажа, нямам идея, чела съм в темата при други жени, че не ги точат, и съм се чудила. Явно мамолога при който ходя, така практикува. Обясниха ми, че след като се източи, се слепвала, и повече не се пълнела, ако не е прекалено голяма. За тази последната, доктора ми каза да я проверявам, че понеже съм я изпуснала и е станала по-голяма, има вероятност да стане рецидив, пак да се напълни.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пн, 18 сеп 2017, 16:33
Глухарче, честно да ти кажа, нямам идея, чела съм в темата при други жени, че не ги точат, и съм се чудила. Явно мамолога при който ходя, така практикува. Обясниха ми, че след като се източи, се слепвала, и повече не се пълнела, ако не е прекалено голяма. За тази последната, доктора ми каза да я проверявам, че понеже съм я изпуснала и е станала по-голяма, има вероятност да стане рецидив, пак да се напълни.

Благодаря!
Аз от доктори точно съм чувала две различни мнение,единия вика идвай да точим, другия вика не пипай ...


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в пн, 18 сеп 2017, 17:02
Аз от доктори точно съм чувала две различни мнение,единия вика идвай да точим, другия вика не пипай ...
А де, да се чуди човек. Поне се вижда, че е киста и се изследва течноста за анормални клетки.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в вт, 19 сеп 2017, 14:36
Вече години се лутам по темата с кистите и така и не разбрах нещата .
Питах и Докси и той не ми даде обяснение което да разбера
На мен ми източиха за втори път една киста - първият път бе 13 мм, вторият 17 мм .
редно е ако пак сенапулни ( не дай си Боже ) да се оперира И ТУК МИ ИДВА ВЪПРОСА ЗАЩО ?
Може ми някой да ми даде адекватен отговор ??? Защото може да е нещо лошо , щом се пълни отново ИЛИ...
... защото ТАКА !
Никой не ми дава обяснение на този въпрос - Защо ?

Lemy , на теб за първи път ли ти точат тази киста ?

Какъв е проблема когато се напълни кистата да се източва периодично и да не се приема операция , независимо колко пъти се източва , защо след 2или3 пълнене трябва да се оперира ?
знае ли някой ???

И моят преглед мина, пак точихме киста, 27 мм, а излезе почти една спринцовка течност, чудя се къде я беше събрала...
На двете жени преди мен, диагнозата беше рак, за едната която ми беше набор, казаха, че е прекалено късно за операция, много ми беше криво.

това в червеното ми звучи като обричане  :shock: , как късно , нищо ли не може да се направи в 21 век или имала много разсейки - оле изтръпнах - дано да не сум те разбрала правилно !

успех !


 
 


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в вт, 19 сеп 2017, 14:43

Какъв е проблема когато се напълни кистата да се източва периодично и да не се приема операция , независимо колко пъти се източва , защо след 2или3 пълнене трябва да се оперира ?
знае ли някой ???

Точно защото като се източи се пълни отново, а когато се оперира се премахва на пълно и няма опасност от напълване,но... Разбира се има, но. Ако имаш проблем с хормоните и си податлив до нея ще ти излезе нова киста и пак си на изходна позиция.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в вт, 19 сеп 2017, 15:30
Lemy , на теб за първи път ли ти точат тази киста
Тази за първи път, да, преди две години е била 10 мм, миналата 20, и сега 27. Имам доста, точат ми само най-големите или по преценка на лекаря.

редно е ако пак сенапулни ( не дай си Боже ) да се оперира И ТУК МИ ИДВА ВЪПРОСА ЗАЩО ?
До сега не са ми споменавали за операция на киста, защо мислиш, че е редно?  :thinking:

За тази спомена, че ако пак се напълни, да отида, ще ми я източи пак, или поне най-малкото да я види.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Фри в вт, 19 сеп 2017, 16:32
Lemy кой е този лекар?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в вт, 19 сеп 2017, 16:41
При Гаврилов ходя аз.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в ср, 20 сеп 2017, 11:31
На мен ми казват ,че една киста може да се източва до два , максимум три пъти и ако продължава да се пълни тогава се премахва оперативно ,но не разбрах защо ... не може ли да си се източва след като се пълни и така ... не знам до кога , докато се пули (ама , че го обясних...)
а какво значи голяма киста , над колко см се брои за голяма ?
Да ни пази Бог !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в ср, 20 сеп 2017, 20:46
Аз имам големи кисти - 34 мм и 40 мм, не знам може да има и по-големи. Имам и по-малки няколко. Само един път са източвали една, която се беше възпалила и ме болеше. Същата тази киста с времето пак се напълни, но не толкова, колкото първия път и не ме боли, не създава проблеми. При мен кистите  стават горе-долу с такива размери и после сами се свиват, странна работа. Е, като се свият не изчезват, напипвам ги, стоят си може би около 20 мм.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в ср, 20 сеп 2017, 22:45
Ами в 21 век сме, да, ама като видиш рак на гърда в 4-ти стадий, примерно какво можеш да направиш? Според мен нищо.
Иначе да, при кисти едни ги пипат други не, нашият екип в Пловдив не ги пипа. Но сме възприели, контролно периодично проследяване, ако вече се прецени в динамика, че е нужда да се пунктира,  да се оперира, ще го направим естествено.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Анонимен в пт, 22 сеп 2017, 23:30
Надали мамолог установява, че е в 4 стадий. Според мен по-скоро ракът е доста голям и не може да се оперира първоначално, а е нужно да се мине курс химиотерапия за свиване и след това вече евентуано да се оперира.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в сб, 23 сеп 2017, 08:51
Надали мамолог установява, че е в 4 стадий. Според мен по-скоро ракът е доста голям и не може да се оперира първоначално, а е нужно да се мине курс химиотерапия за свиване и след това вече евентуано да се оперира.

И аз това си помислих, но темата е болезнена и не ми се коментираше. При обикновен ехограф не можеш ей така да ти кажат край. Трябва още доста изследвания, скенери, биопсии и т.н.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в сб, 23 сеп 2017, 14:54
Надали един лекар който се занимава с заболявания на гърдата, не може да прецени стадия, само по вида на тумора, като види една разпадаща се гърда и други видими белези.
Според TNM класификацията :
T4: туморът прораства в кожата или гръдната стена.
Иначе е важно да се прецени и дали има далечни метастази - ехо на коремни органи, рентген на бял дроб, кат на глава, сцинтиграфия за търсене на костни мета и др.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в сб, 23 сеп 2017, 15:55
docsi прав сте. Извинявам се за мнителността си. Много е страшно и за това понякога човек се мъчи и за сламка да се хване. Пожелавам успешно влизане в ремисия на жената :(


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Дъждец в ср, 27 сеп 2017, 12:10
Здравейте!
Последните две-три години ходих на профилактични прегледи и на едно място ми казаха, че съм с киста, на друго, че е структура на жлезата, на трето се усъмниха за фиброаденом. Последните прегледи преди 6м бяха при д-р Полихронов и д-р Марков. Според Марков е структура на жлезата. Кистата и двамата я изключиха.
 Днес минах при д-р Стоименов и доста обстойно ме прегледа на ехограф. Заключението му е, че имам начална липоматоза. Доколкото разбрах, това било нормално за възрастта ми (37).
Препоръча ми да пия вечерна иглика 500мг, 2х1., соеви продукти и ленено семе. Соята със сигурност няма да я консумирам.
Питанката ми е за вечерната иглика. Не се ли пие при жени в менопауза?


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в ср, 27 сеп 2017, 12:38
И при менопауза се пие, но не само. Тук доста момичета я пием за кисти, още не съм ходила да видя дали е имало резултат специално за кистите, но много добре ми повлия на ПМС, нямам никакви болки нито в гърдите,нито в яйчниците, което е нетипично за мен. Обикновено поне седмица предварително разбирам, а сега се изненадвам :).


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Дъждец в ср, 27 сеп 2017, 13:11
Глухарче, може ли линк към тази, която ти пиеш?
Аз имам ПМС и може би затова ми я препоръча.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в ср, 27 сеп 2017, 13:26
Заповядай

https://www.afya-pharmacy.bg/productbg/631


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в ср, 27 сеп 2017, 13:48
Соеви продукти ти е препоръчал като заместител на млечните.
Игликата действа благотворно при ПМС, наличие на кисти в гърди, яйчници, проблеми с черен дроб, кожа, както и спомага плодовитостта.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Irina37 в чт, 28 сеп 2017, 12:04
Има ли разлика между фибром и фиброаденом! Благодаря ви, момичета!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в чт, 28 сеп 2017, 13:52
И при менопауза се пие, но не само. Тук доста момичета я пием за кисти, още не съм ходила да видя дали е имало резултат специално за кистите, но много добре ми повлия на ПМС, нямам никакви болки нито в гърдите,нито в яйчниците, което е нетипично за мен. Обикновено поне седмица предварително разбирам, а сега се изненадвам :).

След преглед ми пиши Моля те , на мен вечерната иглика не ми подейства нито предния нито този път
месец и половина след пункция кистата отново се пълни и вече е 1 см почти
пила съм 2 сутрин и 2 вечер вечерна иглика стриктно , но уви

не искам да звуча като анти реклама на вечерната иглика , но определено много бях заложила на нея но не ми се получи  :(
тааа вероятно е до организъм


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 28 сеп 2017, 13:55
И при менопауза се пие, но не само. Тук доста момичета я пием за кисти, още не съм ходила да видя дали е имало резултат специално за кистите, но много добре ми повлия на ПМС, нямам никакви болки нито в гърдите,нито в яйчниците, което е нетипично за мен. Обикновено поне седмица предварително разбирам, а сега се изненадвам :).

След преглед ми пиши Моля те , на мен вечерната иглика не ми подейства нито предния нито този път
месец и половина след пункция кистата отново се пълни и вече е 1 см почти
пила съм 2 сутрин и 2 вечер вечерна иглика стриктно , но уви

не искам да звуча като анти реклама на вечерната иглика , но определено много бях заложила на нея но не ми се получи  :(
тааа вероятно е до организъм

А и аз не възлагам особено големи надежди специално за кистата, но факт е че на ПМС ми подейства. За кистата още си пасувам, но този път ако е пораснала още най-вероятно ще се прави пункция. А сякаш не ми се ще, поне докато не ми създава проблеми.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в чт, 28 сеп 2017, 14:38
незнам ,защо ги предлагат тези пункции след като знаят добре че в повечето случай кистите се пълнят отново след като не им е "изваден балона"
 


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 28 сеп 2017, 14:46
незнам ,защо ги предлагат тези пункции след като знаят добре че в повечето случай кистите се пълнят отново след като не им е "изваден балона"
 

Така е, но няма и как на всяка киста да се подлагаш на операция. Ще я махнеш и до нея ще се образува друга. Когато не е премахната причината за тези кисти те ще си излизат.
Имам приятелка с над 10 кисти в двете гърди, какво да прави, няма да излезе от операционната ако тръгне да ги маха постоянно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пт, 29 сеп 2017, 05:48
Вечерната иглика на мен ми помогна най-вече за кистите по яйчниците (в комбинация с бял равнец), за кистите в гърдите и фиброаденома ми помогнаха раждането и кърменето. Вечерната иглика е само добавка- нужно е здравословно хранене, хормонален баланс и колкото е възможно по-малко нерви. Това е.


Титла: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Svetozara в ср, 04 окт 2017, 09:44
Включвам се за помощ! Имам нещо като гноен абцес на гърдата и от повече от 1 год. постоянно се активира , цепят го и пак и пак... иследванията нищо не показват нито бактерия ... нищо. Знае ли някой добър др. от Пловдив съм. Личната ми дава само направления за хирург а хирурзите го махат временно но никой не може да открие причината. Знаете ли при какъв др. да отида за да ме излекува а не временно да го оправи?! Вече дори не ме приемат в болница и не ми слагат упойки на живо ме цепят което е много травмиращо ... имал ли е някой подобен проблем и как го е решил. Последно си измислиха стафилококова инфекция но никаде не е изолиран стафилокок. :(


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в ср, 04 окт 2017, 18:16
Мога да дам съвет за мамолог в София, но не и в Пловдив. Къде е локализиран този абцес точно ? Предполагам, че пиеш и антибиотици след манипулациите.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Svetozara в пт, 06 окт 2017, 13:30
Изпих 1 милион антибиотици. Вече дори не си правят труда да ми дават антибиотик да пия. Абцеса с точно отгоре на гърдата към ореола на зърното. Аз по мамолози съм ходила мн. Мисля че вече ми трябва нещо с инфекций ... или имунолог. Казват че съм с слаб имунитет.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пт, 06 окт 2017, 13:39
Предполагам, че са изследвали тъкан, не само течността от абцеса, нали ? Ако не си била при някое светило е редно да отидеш. Мамолог, после добър дерматолог. За имунната система - Изопринозин, Колактив 3 на Аква сорс, здравословен начин на живот.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в пт, 06 окт 2017, 16:03
Безплатни прегледи през октомври:
http://www.eva.bg/article/32742-Bezplatni-pregledi-za-rak-na-gardata-kade-i-koga


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Irina37 в пт, 06 окт 2017, 18:05
Аз съм се обаждала до обяд по всичките болници в София и никъде вече нямало часове, тоест това е за „наши хора“! А графикът е излязъл днес, нали? Или снощи?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Svetozara в нд, 08 окт 2017, 00:00
Бях само при светила 3 обиколих вече нооо са хирурзи ... Явно това вече не е за хирург , бях и при дерматолог - пак светило уж и той нищо ... незнам вече


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в нд, 08 окт 2017, 05:20
Не знам какво да ти кажа. Не е добре, че постоянно се получава този абцес, с времето ще става по-зле. Какво пише на резултата от биопсията ?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в нд, 08 окт 2017, 12:06
Нали виждате графика на голям процент от болниците, преглеждат по 1-2 часа и колко хора ще минат за това време. Докато нашият проект в Пловдив, който е извън националната кампания, по него преглеждаме по 15-20 жени, за ден - 3 пъти в седмицата. И часове има макар да ги раздаваме напред във времето. Повече националната кампания, е за пиар, не за друго, за съжаление.
Хубав нов ден!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Irina37 в нд, 08 окт 2017, 17:48
Нали виждате графика на голям процент от болниците, преглеждат по 1-2 часа и колко хора ще минат за това време. Докато нашият проект в Пловдив, който е извън националната кампания, по него преглеждаме по 15-20 жени, за ден - 3 пъти в седмицата. И часове има макар да ги раздаваме напред във времето. Повече националната кампания, е за пиар, не за друго, за съжаление.
Хубав нов ден!

Прав си! Пиар и нищо повече!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в вт, 10 окт 2017, 08:40
Здравейте!
Може ли да искажете мнение за доктор Брюкнер ? Става дума за операция за премахване на фиброаденом.
Също ако може и други имена на добри специалисти в град Варна. Благодаря!!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в вт, 10 окт 2017, 08:50
Здравейте!
Може ли да искажете мнение за доктор Брюкнер ? Става дума за операция за премахване на фиброаденом.
Също ако може и други имена на добри специалисти в град Варна. Благодаря!!
Ходила съм при Белинов, но само на преглед. Общо взето добро отношение.
Чувала съм за Хинев добри отзиви.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в вт, 10 окт 2017, 16:10
Може ли да ми даде някой мнение за проф. Злате Додунков ?
прочетох че е работил с покойния Доктор Киров ( който е бил и остава незаменим в областта на гръдната хирургия ) и много се обнадеждих , но когато потърсих мнения за него не намерих нищо , за това моля тук ако някои нещо знае .
Предварително БЛАГОДАРЯ !  [smilie=smile3525.gif]


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Irina37 в вт, 10 окт 2017, 21:25
Може ли да ми даде някой мнение за проф. Злате Додунков ?
прочетох че е работил с покойния Доктор Киров ( който е бил и остава незаменим в областта на гръдната хирургия ) и много се обнадеждих , но когато потърсих мнения за него не намерих нищо , за това моля тук ако някои нещо знае .
Предварително БЛАГОДАРЯ !  [smilie=smile3525.gif]
Проф. Додунков, който е на тел. 02 9753535 в Националната онкология, нали? За него ли питаш? Той е много стар и ако е същият, то нищо добро не прави! Некадърен е!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в ср, 11 окт 2017, 08:55
Може ли да ми даде някой мнение за проф. Злате Додунков ?
прочетох че е работил с покойния Доктор Киров ( който е бил и остава незаменим в областта на гръдната хирургия ) и много се обнадеждих , но когато потърсих мнения за него не намерих нищо , за това моля тук ако някои нещо знае .
Предварително БЛАГОДАРЯ !  [smilie=smile3525.gif]
Проф. Додунков, който е на тел. 02 9753535 в Националната онкология, нали? За него ли питаш? Той е много стар и ако е същият, то нищо добро не прави! Некадърен е!
ми то едва ли има друг с тази фамилия
сигурно за него , реших,че като е професор може да знае нещо повечко от другите
:) Вие личен опит ли имате или сте чули негативното мнение.
Асоциирах с това,че работи в онкото , възрастен ( т.е с опит  :? ) професор , работил с д-р Киров (нищо ли не е научил от него) и така рещих да питам , не за операция а за преглед само бих искала консултация но ...
Благодаря за мнението 


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Irina37 в ср, 11 окт 2017, 11:56
Ако става въпрос за един и същия човек - Проф. Додунков, то имам с него личен опит! Понеже е стар и не го вълнува нищо /така съм забелязала/ и само гледа да прибере направление или такса!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в ср, 11 окт 2017, 12:10
, работил с д-р Киров (нищо ли не е научил от него) и така рещих да питам
Поста на Светлинар ме накара да погледна в Гугъл за проф.Киров, и попаднах на това интервю:
https://www.blitz.bg/article/16348

Стана ми интересно, кои са дъщеря му и синът му, също лекари, не можах да открия нищо, някой знае ли?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Irina37 в ср, 11 окт 2017, 15:04
И аз вече си мисля,че не е било фиброаденом. newsm78
Хирурга почина,работеше във Врачанска област,едва ли ще ви говори нещо.Но се водеше най-добрия за нашия край. :D
Сигурно е бил д-р Вълов!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в ср, 11 окт 2017, 15:10
, работил с д-р Киров (нищо ли не е научил от него) и така рещих да питам
Поста на Светлинар ме накара да погледна в Гугъл за проф.Киров, и попаднах на това интервю:
https://www.blitz.bg/article/16348

Стана ми интересно, кои са дъщеря му и синът му, също лекари, не можах да открия нищо, някой знае ли?

Зная ,че зет му е прословутия Гаврилов от онкологията , вероятно се е учил от него , но не е научил най ценното , че преди да бъдеш лекар , трябва да си Човек .
ходила съм при него на преглед и мнението ми е от личен опит. Не желая да ме гали и черпи , но поне като си плащам високата му тарифа да си заслужава прегледа , но това е друга тема и лично мнение .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в ср, 11 окт 2017, 15:45
Много добре зная кой е зет му, но питането ми не е за него.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в ср, 11 окт 2017, 16:44
Много добре зная кой е зет му, но питането ми не е за него.
E Сори ме  :oops: не знаех,че знаеш и реших да ти кажа.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Irina37 в ср, 11 окт 2017, 17:13
Гаврилов е „момче от село“ и нямаше да прокопса толкова, ако не е станал зет на еди кой си! Много лошо се отразяват върху пациентите нечия некадърност и уреждане чрез тъста си! Ни то е добър лекар, ни то е добър човек! 


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в ср, 11 окт 2017, 18:22
Много добре зная кой е зет му, но питането ми не е за него.
E Сори ме  :oops: не знаех,че знаеш и реших да ти кажа.
15 години ходя при него, няма как да не зная  ;-) :peace:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в чт, 12 окт 2017, 09:25
Гаврилов е „момче от село“ и нямаше да прокопса толкова, ако не е станал зет на еди кой си! Много лошо се отразяват върху пациентите нечия некадърност и уреждане чрез тъста си! Ни то е добър лекар, ни то е добър човек!  

На моя позната и оставил част от карцинома в гърдата ( не знам как точно е станало но тя така каза) и ходи да се оперира на друго място,защото след като той видял грешката си вместо да реагира и опита да се коригира,я навикал.
Подробности ще спестя,за да не се отклонявам от темата,но някои лекари се самозабравиха и дори забравиха, че не са безсмъртни и че никой не е застрахован от нищо в този живот .
Най важно е да ни пази Бог !!!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в чт, 12 окт 2017, 18:09
Здравейте отново!
След прегледи от 3ма гръдни хирурзи 1 образма доагностика и 4ехографии съвсем се обърках..
Др Брюкнер твърдо заяви , че е фиброаденом (2.5-3.5см) след доста обстоен преглед+ехо.
Др Белинов казва , че е мастопатично образувание с мини кисти .
Др Стефан Корновски , че е солитарна киста(рр 2.5-3.5) , но не изключва възможноста да е фиброаденом.
Др Гръдевска казва че е неравномерно образувание с остър възпалителен процес..
Моля ви псъветвайте ме нещо, ошашавих се вече, имам болки и придърпване.Чакам изследването на секрета да излезе във вторник.
2 от 4мнения се препокриват вече и след куп пари за лекари няколко дни все още незнам какво е..


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 12 окт 2017, 18:50
Здравейте отново!
След прегледи от 3ма гръдни хирурзи 1 образма доагностика и 4ехографии съвсем се обърках..
Др Брюкнер твърдо заяви , че е фиброаденом (2.5-3.5см) след доста обстоен преглед+ехо.
Др Белинов казва , че е мастопатично образувание с мини кисти .
Др Стефан Корновски , че е солитарна киста(рр 2.5-3.5) , но не изключва възможноста да е фиброаденом.
Др Гръдевска казва че е неравномерно образувание с остър възпалителен процес..
Моля ви псъветвайте ме нещо, ошашавих се вече, имам болки и придърпване.Чакам изследването на секрета да излезе във вторник.
2 от 4мнения се препокриват вече и след куп пари за лекари няколко дни все още незнам какво е..

Има една много добра ехографистка в Майчин дом, мисля че Янчева се казваше. От познат хирург онколог съм чувала, че диагнозите и се потвръждавали при операция. Но не знам дали имаш нужда от още мнения то цяла боза е станала.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в чт, 12 окт 2017, 20:08
Янчева е на семинар в чужбина и за доста време.. Но и ми казаха че ще има свободни часове чак след няколко месеца..графика и е пълен за след като се върне още от сега...


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в чт, 12 окт 2017, 22:10
[video]И все пак какво ти предлагат ?[/video]


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в чт, 12 окт 2017, 22:16
Двама лекаря ме съветват да го махна. А и аз съм За това. Другите да пия хапчета 3месеца и да се мажа с крем Прогестогел 3месеца по 2пъти на ден.
Не искам да се тъпча с хормонални лекарства и след курса на лечение да се е увеличил размера. Защото всички казват , че няма гаранция.
А и не смятам да си го "отглеждам" , повече ще ме е страх като знам , че го има.
Във вторник ще е последния ми преглед преди да реша какво да правя.
И за това и попитах, дали и при други не са могли да открият какво точно е.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Irina37 в чт, 12 окт 2017, 23:05
И аз вече си мисля,че не е било фиброаденом. newsm78
Хирурга почина,работеше във Врачанска област,едва ли ще ви говори нещо.Но се водеше най-добрия за нашия край. :D
Това е доктор Вълов. Той е бил преди време Началник на онкологията във Враца, а после е работил в частен кабинет в автогарата Враца и преди време е почнал!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Фри в пт, 13 окт 2017, 20:46
__Magi моето скромно предложение е да забравиш за 6 месеца за тази история и след това да идеш на контролен преглед. Не ти трябва да те режат сега за това. Каквото и да е - ФА или киста е малко и безопасно. Тези болки и придърпвания не са ненормални, случва се, спокойно. И ако е нещо "опасно" то уверявам те, че няма да те заболи, а  със сигурност би се видяло при прегледите. Вместо хормони си вземи Примойл и си гледай живота, не си измисляй проблеми. Един път годишно преглед ти е напълно достатъчно. И стига ги рязахте тези кисти, то верно че и хирурзите хляб трябва да ядат, ама всяка операция си е натоварване.
Това може и да звучи несериозно, но имам доста опит. Ще ти кажа, че от 2006 след кистичка ходих всяка година на профилактичен преглед и (чак) 2013 ми намериха туморче 4мм, без разсейки.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пт, 13 окт 2017, 22:15
Измислям си проблеми?! Майтапиш ли се


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Фри в пт, 13 окт 2017, 23:57
Не,  не се шегувам - кистите се появяват и изчезват непрекъснато, а ФА са безопасни. Успокой се нищо ти няма. 4-ма лекари са ти го казали.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 14 окт 2017, 15:23
Като непрофесионалист бих препоръчала да се оперираш. Ако образуванието беше под 2 см.- да се следи е по-добре, но след като е 2,5-3 см., няма какво да се чудиш. Операцията не е сложна, ако всичко е наред ще си пушка за два дни, после ще чакаш 10 дни хистология и всичко остава зад гърба ти. Успех !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Фри в сб, 14 окт 2017, 20:49
Спокойно, не се панирайте и самопанирайте една друга! Живейте си живота, не винаги е нужна операция и не е нужно всяко нещо да се оперира, много пъти нещата се следят! Преценка на лекаря след преглед на пациента е да се реши какво да се прави. Факт е, че много доброкачествени промени обикновено се оперират без да е нужно. Липома не е страшен, фиброаденома също, кистите също, мастопатията също, просто се проследяват, ако има нужда от операция се ляга под ножа и това е. Аз лично съм против, операции които не са необходими.


Хубав ден!
Операцията е всичко друго, но не и приятна. Но ако имаш излишни пари и време и те влече ...


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в сб, 14 окт 2017, 21:33
Маги казахте, че е взет секрет. Как е взет - в смисъл иглена биопсия ли е или имате изтичане от зърното ? Резултатите от този секрет също ще дадат информация как да постъпите, но ако е фиброаденом, с тези размери е по-добре да го махнете. Ако се докаже киста, то тогава операция не се прави, а се източва съдържимото. Един от лекарите е казал, че има възпалителен процес. Кистите, когато се възпалят болят и са с увеличени размери.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пт, 20 окт 2017, 14:16
Кога възстановяването е по-бързо и безболезнено? Когато разреза на операцията е през зърното или на кожата?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Irina37 в пт, 20 окт 2017, 23:57
Не,  не се шегувам - кистите се появяват и изчезват непрекъснато, а ФА са безопасни. Успокой се нищо ти няма. 4-ма лекари са ти го казали.
Не съм могла да се запиша за безплатните мамологични прегледи, но чувам, че във ВМА много квалифицирано и старателно безплатно преглежда жените д-р Инков, ползва много добър ултразвук! Браво! Някои от лекарите хич не се впрягат, а отбиват номера.., нали е безплатно! 


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пн, 23 окт 2017, 15:14
Какво ви е мнението на профилактичната мамография преди 45 г.
Минах ехографски преглед всичко е наред, освен кистата която си нося поне от 5 г., но доктора накрая подхвърли ако съм искала да направя една мамография профилактично, да съм си спокойна, на 40г. съм.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пн, 23 окт 2017, 15:31
Аз до сега три пити съм била на мамография ( на 37, 39, 42 години )
ама на нея не ми се видя нито кистата , нито онова което извадиха при  операциите ( предканцероза - дуктален папилом) ... някакви мастопатии ми описват и това е , нищо особено ... а и никога не ме е боляло ( както казват някой жени , че изпитват болка) та сега се замислям дали са ми ги правили правилно тези мамографиии .
по мое мнение НЕ СИ ПРАВИ мамо ,ако всичко на ехографа ти е ок
нека се включат и други момичета с мнение .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пн, 23 окт 2017, 15:41
svetlinar благодаря ти за мнението.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в пн, 23 окт 2017, 19:56
Дали мамографията ще е показателна, зависи от жлезата. При по-"гъста", нищо не се вижда.
Аз съм с двустранна мастопатия и солидно образувание, нищо не показа мамографията. Само ехограф и ямр ги показа.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пн, 23 окт 2017, 20:43
Дали мамографията ще е показателна, зависи от жлезата. При по-"гъста", нищо не се вижда.
Аз съм с двустранна мастопатия и солидно образувание, нищо не показа мамографията. Само ехограф и ямр ги показа.

Да разбирам ли,че ехографа е по-надежден от мамографията?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в пн, 23 окт 2017, 21:40
Мамографията се води златен стандарт при диагностиката. Аз споделям моят опит с нея. Ако док ти е препоръчал профилактично, направи я. В бъдещи прегледи може да е от полза за сравняване и тн.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в вт, 24 окт 2017, 01:10
Аз отново ще си задам въпроса!
Колко време е възстановителния период след операция и през зърното или отстрани на гърдата е по-добрия вариант за отваряне?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в вт, 24 окт 2017, 10:00
Дали мамографията ще е показателна, зависи от жлезата. При по-"гъста", нищо не се вижда.
Аз съм с двустранна мастопатия и солидно образувание, нищо не показа мамографията. Само ехограф и ямр ги показа.

Да разбирам ли,че ехографа е по-надежден от мамографията?

НЕ!
Аз от прочетеното в нета ( естествено  :blush: ) зная , че ехографа е показателен за жени преди 40-45 г., защото тогава гърдите са им по ъъъ твърди и са с по сгъстен паренхим , а след 45 г е показателен мамографа , ноо пак ще кажа нека и други момичета да се включат с мнение ако са по запознати по този въпрос .
Аз мойте мамографии ги нащраках от страх никой не ме е карал , просто ме подканиха и аз от страх ... какво ли не права нали знаеш за другата ми "болест ".
Но ако лекаря настоява тогава и направи( за твое спокойствие )  , облъчването не е кой знае колко с новите апаратури .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в вт, 24 окт 2017, 10:30
Благодаря ви, направих я всичко е ок.

За svetlinar
:
Тъй като ти спомена, че нищо не се е видяло на твоята мамография, ме подстрека да говоря с радиолога.Той ми каза: кисти имаме всички, ние дори не ги отразяваме. На мамография пишем само ако има нещо лошо.
Та това му и бяха думите когато ми подаде резултата "Няма нищо лошо".А като заключение е написано "нормални възрастови промени, и няма огнища на лезии" или нещо подобно, не ми се ходи сега да я чета дословно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в вт, 24 окт 2017, 14:45
Благодаря ви, направих я всичко е ок.

За svetlinar
:
Тъй като ти спомена, че нищо не се е видяло на твоята мамография, ме подстрека да говоря с радиолога.Той ми каза: кисти имаме всички, ние дори не ги отразяваме. На мамография пишем само ако има нещо лошо.
Та това му и бяха думите когато ми подаде резултата "Няма нищо лошо".А като заключение е написано "нормални възрастови промени, и няма огнища на лезии" или нещо подобно, не ми се ходи сега да я чета дословно.

Ти мЪ изкара здрава мЪ женО  :mrgreen: 


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в вт, 24 окт 2017, 15:15
Благодаря ви, направих я всичко е ок.

За svetlinar
:
Тъй като ти спомена, че нищо не се е видяло на твоята мамография, ме подстрека да говоря с радиолога.Той ми каза: кисти имаме всички, ние дори не ги отразяваме. На мамография пишем само ако има нещо лошо.
Та това му и бяха думите когато ми подаде резултата "Няма нищо лошо".А като заключение е написано "нормални възрастови промени, и няма огнища на лезии" или нещо подобно, не ми се ходи сега да я чета дословно.

Ти мЪ изкара здрава мЪ женО  :mrgreen: 
Бях провокирана от коментара ти да ги питам. Нали все пак разчитаме на мамографията да се вижда всичко и да сме спокойни. Това ми отговори радиолога, не си правят труда изобщо да коментират кисти.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: elifanta в вт, 24 окт 2017, 16:24
Благодаря ви, направих я всичко е ок.

За svetlinar
:
Тъй като ти спомена, че нищо не се е видяло на твоята мамография, ме подстрека да говоря с радиолога.Той ми каза: кисти имаме всички, ние дори не ги отразяваме. На мамография пишем само ако има нещо лошо.
Та това му и бяха думите когато ми подаде резултата "Няма нищо лошо".А като заключение е написано "нормални възрастови промени, и няма огнища на лезии" или нещо подобно, не ми се ходи сега да я чета дословно.

Ти мЪ изкара здрава мЪ женО  :mrgreen: 
Бях провокирана от коментара ти да ги питам. Нали все пак разчитаме на мамографията да се вижда всичко и да сме спокойни. Това ми отговори радиолога, не си правят труда изобщо да коментират кисти.
Аз ходя на мамография всяка година, ходих през март и каза, че всичко е ок, септември си напипах бучка,която след повторен преглед при мамолог пак не се вижда на снимките, а се напипва доста добре. Оказа се карцином - 2см, който вече оперирах....Според мъжа ми, я е напипал още февруари, но не ми е казал, защото е решил, че не е важно,,,


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в вт, 24 окт 2017, 16:31

Аз ходя на мамография всяка година, ходих през март и каза, че всичко е ок, септември си напипах бучка,която след повторен преглед при мамолог пак не се вижда на снимките, а се напипва доста добре. Оказа се карцином - 2см, който вече оперирах....Според мъжа ми, я е напипал още февруари, но не ми е казал, защото е решил, че не е важно,,,

А на ехограф виждаше ли се?
И искате да кажете, че още на мамографията от март е трябвало да се види?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в вт, 24 окт 2017, 17:32

Аз ходя на мамография всяка година, ходих през март и каза, че всичко е ок, септември си напипах бучка,която след повторен преглед при мамолог пак не се вижда на снимките, а се напипва доста добре. Оказа се карцином - 2см, който вече оперирах....Според мъжа ми, я е напипал още февруари, но не ми е казал, защото е решил, че не е важно,,,

А на ехограф виждаше ли се?
И искате да кажете, че още на мамографията от март е трябвало да се види?


newsm09 е то това ми трябваше да чуя с моите паники - ужас .
И как така нито на ехограф нито на мамограф не се е видяло и то 2 см .
това бихте ли казали в кое населено място , в смисъл , не че нещо но ако е някои от малките градове може апаратурата да не е била ок - знам ли elifanta , честно ти казвам хвърли ме в размисъл.
Моля те сподели подробности ( може и на лични ако за другите е отекчително ) , но ако 2 см карцином не се вижда ма мамограф и ехограф тогава за какво говорим бе хора ???
ще  чакам да пишете и слагам под езика един валидол .
бръммм ...
да ни пази господ !

 


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Irina37 в вт, 24 окт 2017, 18:23
Сега при дъщерята ми във ВМА са открили ФА 1 см и са насрочили операция за през ноември...., но професор Гаврилов казва, че на снимката от ултразвука дето са ни дали, не се вижда никакъв ФА и не се опипва...А сега кой ще ми отговори на този въпрос? Какво ще оперират във ВМА?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Фри в вт, 24 окт 2017, 18:56
ще оперират усвояване на едни 1000 лева по клинична пътека.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Irina37 в вт, 24 окт 2017, 19:13
ще оперират усвояване на едни 1000 лева по клинична пътека.
Всичко това е много страшно!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: elifanta в вт, 24 окт 2017, 19:43

Аз ходя на мамография всяка година, ходих през март и каза, че всичко е ок, септември си напипах бучка,която след повторен преглед при мамолог пак не се вижда на снимките, а се напипва доста добре. Оказа се карцином - 2см, който вече оперирах....Според мъжа ми, я е напипал още февруари, но не ми е казал, защото е решил, че не е важно,,,

А на ехограф виждаше ли се?
И искате да кажете, че още на мамографията от март е трябвало да се види?
Тогава ми казаха, че съм ок, не съм ходила след това на ехограф...Но според мен би трябвало да се види, но дори и след тази мамография правена през септември, пак не се виждаше. За Плевен става дума, и да поясня, че имам мастопатия, може от това да не се е видяло нищо :peace: Мамологът ме гледа, снима, пак гледа, напипа, пак ме снима, почесва се дълго, мърмори, че нищо не се вижда на снимката и т.н.Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в вт, 24 окт 2017, 19:52
Сега при дъщерята ми във ВМА са открили ФА 1 см и са насрочили операция за през ноември...., но професор Гаврилов казва, че на снимката от ултразвука дето са ни дали, не се вижда никакъв ФА и не се опипва...А сега кой ще ми отговори на този въпрос? Какво ще оперират във ВМА?

Гаврилов е голям специалист, имайте му доверие.
Зависи на кой ден от цикъла е отишло момичето, но ако е около, по време и напосредствено след цикъл- много вероятно да е просто нещо хормонално, което изчезва седмица след цикъл.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Irina37 в вт, 24 окт 2017, 19:57
Сега при дъщерята ми във ВМА са открили ФА 1 см и са насрочили операция за през ноември...., но професор Гаврилов казва, че на снимката от ултразвука дето са ни дали, не се вижда никакъв ФА и не се опипва...А сега кой ще ми отговори на този въпрос? Какво ще оперират във ВМА?

Гаврилов е голям специалист, имайте му доверие.
Зависи на кой ден от цикъла е отишло момичето, но ако е около, по време и напосредствено след цикъл- много вероятно да е просто нещо хормонално, което изчезва седмица след цикъл.
Много е опасно всичко това...Лекарите във ВМА не знаят ли това, че направо са я запланували за операция...А ако е отишла при тях...., не ми се мисли!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в вт, 24 окт 2017, 20:15
Затова е хубаво, когато човек отиде на още едно мнение, и то при доказани професионалисти.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в вт, 24 окт 2017, 20:35

Аз ходя на мамография всяка година, ходих през март и каза, че всичко е ок, септември си напипах бучка,която след повторен преглед при мамолог пак не се вижда на снимките, а се напипва доста добре. Оказа се карцином - 2см, който вече оперирах....Според мъжа ми, я е напипал още февруари, но не ми е казал, защото е решил, че не е важно,,,

А на ехограф виждаше ли се?
И искате да кажете, че още на мамографията от март е трябвало да се види?
Тогава ми казаха, че съм ок, не съм ходила след това на ехограф...Но според мен би трябвало да се види, но дори и след тази мамография правена през септември, пак не се виждаше. За Плевен става дума, и да поясня, че имам мастопатия, може от това да не се е видяло нищо :peace: Мамологът ме гледа, снима, пак гледа, напипа, пак ме снима, почесва се дълго, мърмори, че нищо не се вижда на снимката и т.н.


Да разабивам ли че са ви оперирали САМО по напипване на бучката и не са ви правили преди това ехограф ?
Много ми е невероятно подобно лекарско отношение .
Ехографията е безобидна и би трабивало да ви видят И НА НЕЯ преди операция , но вече нищо не ме учудва .

mima.12
Мен искаха да ме оперират така след предходни две операции ,едната грешка ... с "ново образувание " преди 5 г. според лекар от 1 АГ " Света София " ... добре че потърсих други мнения и се установи фалша , абе аз от лесно не съм луднала ;) , и това и още куп други неща загубих вяра в медицината е получих хипохондрия.
Съхрани психиката на детето и отидете за трето мнение но в онкото за да си я видят на хубава апаратура , а не на ехограф куфарче .

П.п пиша от тел SorryТитла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в вт, 24 окт 2017, 20:40
.Но според мен би трябвало да се види, но дори и след тази мамография правена през септември, пак не се виждаше. За Плевен става дума, и да поясня, че имам мастопатия, може от това да не се е видяло нищо :peace: Мамологът ме гледа, снима, пак гледа, напипа, пак ме снима, почесва се дълго, мърмори, че нищо не се вижда на снимката и т.н.


Мастопатия имаме почти всичките след една определена възраст. Благодаря за споделения опит, може би не трябва да разчитаме само на едното, а да си правим и ехо. Аз днес за първи път си правих мамография и дори ме питаха защо отивам, дали търсим проблем.До сега , а и според възрастта си все още съм само за ехограф.
Предполагам, че е хванато навреме при вас, желая ви всичко да е зад гърба ви  :four_leaf_clover:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: elifanta в вт, 24 окт 2017, 20:44
А, не, ходих след мамографията и на ехограф, за да се потвърди и да се види,после бях на хирург, който на база на две снимки, без допълнителни изследвания, които после разбрах, че се правят, ме записа за операция след 5дни, като каза, че ще ми махне цялата гърда, защото и без това са малки,била съм прекалено млада, после задължително химиотерапия, лъче и хормонотерапия.Иначе не поемал ангажимент за мен и до 9месеца ще се върна с разсейки и ще умра. Мисля, че разбирате защо съм тръгнала още на следващия ден за още едно мнение, успяхме тогава и при проф. Гаврилов да отидем и се оказа, че нещата не са такива. Просто човек трябва да проверява няколко пъти нещата, иначе никой няма да по-голям интерес от самия пациент да знае истината.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: elifanta в вт, 24 окт 2017, 20:46
.Но според мен би трябвало да се види, но дори и след тази мамография правена през септември, пак не се виждаше. За Плевен става дума, и да поясня, че имам мастопатия, може от това да не се е видяло нищо :peace: Мамологът ме гледа, снима, пак гледа, напипа, пак ме снима, почесва се дълго, мърмори, че нищо не се вижда на снимката и т.н.


Мастопатия имаме почти всичките след една определена възраст. Благодаря за споделения опит, може би не трябва да разчитаме само на едното, а да си правим и ехо. Аз днес за първи път си правих мамография и дори ме питаха защо отивам, дали търсим проблем.До сега , а и според възрастта си все още съм само за ехограф.
Предполагам, че е хванато навреме при вас, желая ви всичко да е зад гърба ви  :four_leaf_clover:
Затова и писах, защото бях убедена, че всичко ми е наред,а не е било така :peace: Исках да накарам да проверите на още едно място, защото ако аз се бях усъмнила, сега туморът щеше да е доста по-малък :peace:
Благодаря за пожеланията!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в вт, 24 окт 2017, 20:50
А, не, ходих след мамографията и на ехограф, за да се потвърди и да се види,после бях на хирург, който на база на две снимки, без допълнителни изследвания, които после разбрах, че се правят, ме записа за операция след 5дни, като каза, че ще ми махне цялата гърда, защото и без това са малки,била съм прекалено млада, после задължително химиотерапия, лъче и хормонотерапия.Иначе не поемал ангажимент за мен и до 9месеца ще се върна с разсейки и ще умра. Мисля, че разбирате защо съм тръгнала още на следващия ден за още едно мнение, успяхме тогава и при проф. Гаврилов да отидем и се оказа, че нещата не са такива. Просто човек трябва да проверява няколко пъти нещата, иначе никой няма да по-голям интерес от самия пациент да знае истината.

А Гавраилов не ви ли прави ехограф все пак преди операцията , там видяха ли се 2 см ?
Извинявай че много питам ама ...
Хубава вечер и спокойна


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в вт, 24 окт 2017, 20:55
А, не, ходих след мамографията и на ехограф, за да се потвърди и да се види,после бях на хирург, който на база на две снимки, без допълнителни изследвания, които после разбрах, че се правят, ме записа за операция след 5дни, като каза, че ще ми махне цялата гърда, защото и без това са малки,била съм прекалено млада, после задължително химиотерапия, лъче и хормонотерапия.Иначе не поемал ангажимент за мен и до 9месеца ще се върна с разсейки и ще умра. Мисля, че разбирате защо съм тръгнала още на следващия ден за още едно мнение, успяхме тогава и при проф. Гаврилов да отидем и се оказа, че нещата не са такива. Просто човек трябва да проверява няколко пъти нещата, иначе никой няма да по-голям интерес от самия пациент да знае истината.

А Гавраилов не ви ли прави ехограф все пак преди операцията , там видяха ли се 2 см ?
Извинявай че много питам ама ...
Хубава вечер и спокойна


Абе видяло се е на ехографа, спокойно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: elifanta в вт, 24 окт 2017, 21:20
При Гаврилов ходих за мнение, прегледа ме, гледа ме на ехограф, после ехография на вътрешни органи, взе ми биопсия пак, за да е сигурен и така. Иначе не ме е оперирал той, оперираха ме в "Доверие", доц. Гаранина и съм доволна :peace:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: d@e@n@i в ср, 25 окт 2017, 09:24

Аз ходя на мамография всяка година, ходих през март и каза, че всичко е ок, септември си напипах бучка,която след повторен преглед при мамолог пак не се вижда на снимките, а се напипва доста добре. Оказа се карцином - 2см, който вече оперирах....Според мъжа ми, я е напипал още февруари, но не ми е казал, защото е решил, че не е важно,,,

А на ехограф виждаше ли се?
И искате да кажете, че още на мамографията от март е трябвало да се види?
Тогава ми казаха, че съм ок, не съм ходила след това на ехограф...Но според мен би трябвало да се види, но дори и след тази мамография правена през септември, пак не се виждаше. За Плевен става дума, и да поясня, че имам мастопатия, може от това да не се е видяло нищо :peace: Мамологът ме гледа, снима, пак гледа, напипа, пак ме снима, почесва се дълго, мърмори, че нищо не се вижда на снимката и т.н.


Да разабивам ли че са ви оперирали САМО по напипване на бучката и не са ви правили преди това ехограф ?
Много ми е невероятно подобно лекарско отношение .
Ехографията е безобидна и би трабивало да ви видят И НА НЕЯ преди операция , но вече нищо не ме учудва .

mima.12
Мен искаха да ме оперират така след предходни две операции ,едната грешка ... с "ново образувание " преди 5 г. според лекар от 1 АГ " Света София " ... добре че потърсих други мнения и се установи фалша , абе аз от лесно не съм луднала ;) , и това и още куп други неща загубих вяра в медицината е получих хипохондрия.
Съхрани психиката на детето и отидете за трето мнение но в онкото за да си я видят на хубава апаратура , а не на ехограф куфарче .

П.п пиша от тел Sorry


Абсолютно съм за няколко мнения! Лекарка от Токуда разбра, че съм по фонд, който би могъл да плати ЯМГ гърди и нагло (без никакви основания) ме изпрати да съм направела.... Естествено направих две консултации с доценти+други изследвания. Но стресът е огромен.....


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в ср, 25 окт 2017, 10:41
Да, стреса е огромен, и аз тази игра съм я играла с мамолог от Тина Киркова, за това после търчах при Станко Киров, Гаврилов, и още един лекар от онкологията, и все не вярвах, че ми няма нищо.  :ooooh:
Глухарче, при проблем, мамографията и ехографията са допълващи се изследвания. Когато ми се беше появила една голяма буца, Гаврилов ме прати на двупозиционна мамография. След изследването, докторката от отделението за образна диагностика явно нещо се усъмни, или просто не разбра какво точно е, та ме извика, и допълнително и безплатно ме гледа на ехограф. Думите и след това бяха, слава богу, киста е.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в ср, 25 окт 2017, 10:46
Да, да ясно ми е, че са допълващи изследвания когато търсим нещо.
Но когато става въпрос за профилактика рядко се прилагат и двете. Обикновено еднота като е наред си го отмятаме като извършена профилактика и рядко ровим повече. Поне при мен за толкова години за първи път и то малко на майтап за профилактика правя и ехография и мамография.
Вие и двете ли правите всяка година?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в ср, 25 окт 2017, 14:11
Да, да ясно ми е, че са допълващи изследвания когато търсим нещо.
Но когато става въпрос за профилактика рядко се прилагат и двете. Обикновено еднота като е наред си го отмятаме като извършена профилактика и рядко ровим повече. Поне при мен за толкова години за първи път и то малко на майтап за профилактика правя и ехография и мамография.
Вие и двете ли правите всяка година?
Не. Откакто ходя при Гаврилов, правя мамография само ако той ме прати, а това се е случвало един път, случая за който писах по горе. Първите години, когато започнах да ходя при него, не всеки път ме пращаше и на ехограф. В последните обаче, покрай тези кисти, ехографа не ми мърда на всяко ходене.
Имам спомен, че ми е казвал, че над определена възраст се прави мамография и без оплаквания, за да служи като база за сравнение за по нататък. Не помня обаче колко бяха годините, 50 ли, повече ли....ще го питам следващият път, ако се сетя.
Иначе, на мен първата мамография ми я направиха на 29 годишна възраст в Тина Киркова, за няма нищо, още преди да ме прегледа мамолога, предполагам да ми вземат парите.  :xarms:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в ср, 25 окт 2017, 14:26
Не. Откакто ходя при Гаврилов, правя мамография само ако той ме прати, а това се е случвало един път, случая за който писах по горе. Първите години, когато започнах да ходя при него, не всеки път ме пращаше и на ехограф. В последните обаче, покрай тези кисти, ехографа не ми мърда на всяко ходене.
Имам спомен, че ми е казвал, че над определена възраст се прави мамография и без оплаквания, за да служи като база за сравнение за по нататък. Не помня обаче колко бяха годините, 50 ли, повече ли....ще го питам следващият път, ако се сетя.
Иначе, на мен първата мамография ми я направиха на 29 годишна възраст в Тина Киркова, за няма нищо, още преди да ме прегледа мамолога, предполагам да ми вземат парите.  :xarms:

От 45 г. на горе е мамографията, до тогава само ехография.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в ср, 25 окт 2017, 14:56
Аз пак с въпрос
Към оперираните
На мястото на операцията имате ли чувство, че там е малко по твърдо , като,,, срастване ( например - незнам как да го обясня но не ми е като при здравата гърда ) като се самопреглеждате


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Благомира в ср, 25 окт 2017, 15:10
Да, svetlinar и при мен е точно така! Леко удебеляване отстрани на разреза.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в ср, 25 окт 2017, 15:18

Аз ходя на мамография всяка година, ходих през март и каза, че всичко е ок, септември си напипах бучка,която след повторен преглед при мамолог пак не се вижда на снимките, а се напипва доста добре. Оказа се карцином - 2см, който вече оперирах....Според мъжа ми, я е напипал още февруари, но не ми е казал, защото е решил, че не е важно,,,

А на ехограф виждаше ли се?
И искате да кажете, че още на мамографията от март е трябвало да се види?
Тогава ми казаха, че съм ок, не съм ходила след това на ехограф...Но според мен би трябвало да се види, но дори и след тази мамография правена през септември, пак не се виждаше. За Плевен става дума, и да поясня, че имам мастопатия, може от това да не се е видяло нищо :peace: Мамологът ме гледа, снима, пак гледа, напипа, пак ме снима, почесва се дълго, мърмори, че нищо не се вижда на снимката и т.н.


Да разабивам ли че са ви оперирали САМО по напипване на бучката и не са ви правили преди това ехограф ?
Много ми е невероятно подобно лекарско отношение .
Ехографията е безобидна и би трабивало да ви видят И НА НЕЯ преди операция , но вече нищо не ме учудва .

mima.12
Мен искаха да ме оперират така след предходни две операции ,едната грешка ... с "ново образувание " преди 5 г. според лекар от 1 АГ " Света София " ... добре че потърсих други мнения и се установи фалша , абе аз от лесно не съм луднала ;) , и това и още куп други неща загубих вяра в медицината е получих хипохондрия.
Съхрани психиката на детето и отидете за трето мнение но в онкото за да си я видят на хубава апаратура , а не на ехограф куфарче .

П.п пиша от тел Sorry


Абсолютно съм за няколко мнения! Лекарка от Токуда разбра, че съм по фонд, който би могъл да плати ЯМГ гърди и нагло (без никакви основания) ме изпрати да съм направела.... Естествено направих две консултации с доценти+други изследвания. Но стресът е огромен.....

Ако лекарката е Лора Дойчева, ясно. Не ходете при тази жена !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Rocket в чт, 26 окт 2017, 19:51
Здравейте, видях темата и реших да се включа.
Откриха ми малък фиброаденом миналата година. Док каза, че е с размерите на грахово зърно и, че засега само ще се наблюдаваме.
Скоро трябва да ходя на преглед, защото с моят господин мислим да почваме да работим за бебе и искам да се консултирам отново.
Моя позната също имаше ( не знам колко е бил голям) и и бяха препоръчало операция преди да почнат с бебеправенето. 


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в чт, 26 окт 2017, 21:39
Моят го нося от 14 години, след като родих и кърмих се повлия чудесно и сега дори не го водят фиброаденом. Има вероятност да нарасне, или да претърпи регрес, точно като при мен. Но си слушай лекарите.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Лейла@ в сб, 28 окт 2017, 16:22
Здравейте момичета, да споделя и моя проблем, може някой да ме ориентира. От август месец за пръв път усетих малко по-различни болки от нормалните преди мц в дясната гърда. Септември вече бях психясала и отидох на мамолог-онколог за пръв път. Прегледа беше палпация и ехограф. В дясната гърда откри киста 5мм и ме увери, че не се налага нищо допълнително освен да я следим. В лявата не се видя нищо. Не ми предписа гел, нито добавки. Увери ме, че гърдите ми са здрави след 5 глупави въпроса от моя страна. До тук добре. Октомври с наближаването на мц гърдите ми както обикновенно се напрягат, но този път в дясната няма болка, но в лявата има. Усещах е при допир на сутиен, при по резки движения, при натиск. Интересното е, че след душ изчезва и се появява след час-два, при лек масаж също изчезва за определено време, сутрин след ставане липсва, но в по-късните часове я усещам.
Не се повлия и с края на мц, може би затихна на 12тия ден и сега седмица преди мц пак се появи. Не знам да пробвам с Прогесто гел, Мастофит или и аз нямам идея ....Приемам съвети :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 28 окт 2017, 16:24
Отиди на преглед. Пий вечерна иглика, не се мажи с нищо.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Лейла@ в сб, 28 окт 2017, 16:36
Отиди на преглед. Пий вечерна иглика, не се мажи с нищо.
Вечерна иглика пия от месец. В интерес на истината ми е неудобно да искам пак направление и да ходя при мамолога. При прегледа се почувствах все едно сама си търся нещо и съм недоверчива към мнението му :(


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 28 окт 2017, 16:50
Отиди на платен прием. Това са важни неща, за здраве пари не се свидят. На целия ми хал, винаги успявам да отделя средства (понякога и според някои направо безумни), но само аз си знам от какво се лишавам.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Лейла@ в сб, 28 окт 2017, 18:12
Така ще направя. Най-добре след края на мц нали? Дано до тогава да са отшумяли и да не се налага :(


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 28 окт 2017, 19:00
От 5-12-ти чист ден.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в сб, 28 окт 2017, 20:22
През сенният сезон мастопатичните гърди са по-болезнени. От смяна на климата. Моите са така от един месец. Дано да е това. За твое спокойствие посети още един доктор.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в ср, 01 ное 2017, 19:21
Момичета, препоръчайте мамолог, който работи на частно, който не е на вълна: "да режем веднага". Преди ходих при Гемеджиев, но той искаше да го махаме (малък, 1см в диаметър), после забременях, кърмих, даже още кърмя, ма нещо ме наболява там гърдата от време на време и реших, че е време за преглед. Не мога да го напипам вече къде е, въпреки че гърдите ми се смалиха много.

Много ми е трудно, че няма на кого да оставя малката, та ако може да е някъде в южните квартали, би било чудесно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: stefy1307 в ср, 01 ное 2017, 23:27
Здравейте от известно време имах болки под дясната мищница, не напипах  нищо особенно. Отидох на преглед и ми казаха че имам мастопатия. Изписаха ми гел. Когато са мажа ме боли и щипе ми на зърната. Едно не ми е ясно могато ям малко сладко  веднага започва да ме боли.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в чт, 02 ное 2017, 11:18
Здравейте! Да обновя информацията покрай мен.
Както ви бях писала преди месец на контролния преглед не се откри значима промяна на образуванието.
Мината седмица реших, че е редно да получа и второ мнение. Отидох и откриха 5 кисти над сантиметър. Не знам дали за един месец е възможно подобно нещо. Получих разчетът си електронно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 02 ное 2017, 13:58
Моята киста за един месец нарастна от 2 см. на 3,35см., та сякаш е възможно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в чт, 02 ное 2017, 15:33
Но от 0 да се появят 5 за един месец... Само в едната гърда.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 02 ное 2017, 15:38
Но от 0 да се появят 5 за един месец... Само в едната гърда.

Сигурно е възможно. Кистите се виждат прекалено лесно, за да се пропуснат при преглед с ехограф. Хайде една да кажем между другите да пропусне е допустимо, но нито една да не види.
На последния ми преглед доктора ме накара да гледам в монитора, дори аз без медицинско образование си я виждах ясно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Лейла@ в чт, 02 ное 2017, 16:56
Аз не изтърпях края на мц и днес бях на лекар. Болката се оказа от нова кистичка 7мм, старата си стои 5мм. Каза че е много вероятно да изчезне след мц. Предписа ми Прогестогел и Мастодинон, чудесно било, че приемам и вечерна иглика. Прегледа беше при друг лекар, който много добре ми обясни всичко за разлика от първия.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пт, 03 ное 2017, 06:25
Стоименов ми е казвал, че киста може да увеличи размера си дори за една вечер. Не е нещо нечувано да ти се появят толкова кисти и то в една млечна жлеза за кратко време- хормони, какво да правиш.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: ytong в пт, 03 ное 2017, 11:37
Здравейте. Отново е "отворено" безплатно хайфу при проф.Ковачева. Вчера трябваше да отида за одобрение, забравих,срамувам се.Моля, следящите темата и използвали като решение  този метод преди години, да споделят към днешна дата какво се случва .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пт, 03 ное 2017, 14:55
Здравейте, тези които са се оперирали помните ли с какво промивахте шевовете като сменяте превръзка? 


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: beni 64 в вт, 07 ное 2017, 11:29
Изчетох темите и си задавам един въпрос, на който все още търся отговора. Така се случи, че трябваше да си преглеждам фиброаденомите 2 в Англия, Франция и последно тази година в Германия. Навсякъде са категорични, че се оперират само при размери над 2 см. Тук масово се оперира всичко, защо ли.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в вт, 07 ное 2017, 14:05
За да се точат пари от НЗОК, а и доста често при наличие на фамилна обремененост, първична лезия при възраст над 35 години. Затова се ходи на поне 2 мнения преди да се реже, но в крайна сметка само хистологията може да даде отговор какво е образуванието.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в вт, 07 ное 2017, 15:23
Аз си записах час за Стоименов др сряда след като ми дойде и мине цикъла. По телефона звучеше мн спокоен и загрижен. Ще се отчета после 😃


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в ср, 15 ное 2017, 22:44
Ето ме, отчитам се, нещо не ме грабна сякаш Стоименов, да, много е внимателен, обяснява, не е претупал прегледа, но през цялото време ме убеждаваше за някаква книга за вредата от глутена (?!), изказа се странно за кърменето след 6тия месец и ми даде листче, на което пише някакви добавки да съм пиела без да ми обясни защо изобщо ми трябват (а си беше разпечатано листче, явно на всички го раздава). Странна птица.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в ср, 15 ное 2017, 23:25
По-скоро ти е обяснил за вредата от пшеницата. Кърменето след 6-тия месец и според гастроентеролозите е напълно достатъчно за бебето, а и за майката около половин и година е много по-добре, отколкото изобщо.
Добавки и на мен ми изписа- вечерна иглика, от която имам ефект.
Той е странен, да, но поне може да си спокойна, че е добър специалист, относно начина на хранене и прочее, постоянно текат научни проучвания, които един път потвърждават безопасността на нещо, после го отхвърлят и така.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в ср, 15 ное 2017, 23:43
Ами да, ама аз не съм го питала за вредата от пшеницата, нито ми обясни защо ми дава листче с някаква вечерна иглика и някакви соеви брашна?! И очевидно не е индивидуален подход, след като си беше разпечатано на листче и явно го дава на всички :-)

А за кърменето - ми навсякъде пише, че има полза за имунитета на детето и след годинката.

Карай де, и на мен ми се стори разбиращ и внимателен, но тези неща ми дойдоха леко в повече, и реших да ги споделя :-)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в чт, 16 ное 2017, 09:24
Теичка е отговорила, защо в чужбина не се оперират нещата. В чужбина се залага на следенето, не на операциите. В България всичко почти под ножа, ясно защо. Важното е да има профилактика обаче, защото профилактичният преглед може да спаси живот. Поздрави и хубав ден!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в чт, 16 ное 2017, 16:31
Не виждам нищо странно в това, че ти е дал допълнителни съвети относно правилното хранене и прочее. Нужно ли е едва когато ни сполети болест да започнем да се интересуваме какво трябва и какво не да консумираме за да сме по-здрави ?
Аз съм възхитена от подхода и от грижата на този човек, който не е поредният продал душата и професията си за повече облаги.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в чт, 16 ное 2017, 20:18
Аз също не виждам нищо странно ако е обосновано и смислено, а не "прочети задължително книгата за глутена", което ми звучи супер откачено като конспиративна теория малко, кемтрейлс и рептилите.

Но това си е моето мнение, де, за мен е странно плюс ме подразни подхода с разпечатаните добавки, които очевидно ги дава на всички без да обясни защо трябва да се пият.

Като специалист ми направи добро впечатление, но явно си е ексцентричен, няма лошо. Само споделям.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пт, 17 ное 2017, 09:25
На мен вечерната иглика не ми действа вече трето "бурканче" пия но ...
Вероятно е до организъм , а и до ЕГН :) .
Пробвам с какво ли не и тая надежда всичко де е добре !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в пт, 17 ное 2017, 11:09
Ама с каква цел се пие, аз така и не разбрах? Аз хормонални проблеми не знам да имам :-D


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пт, 17 ное 2017, 11:26
Щото всички си вярват че ще им се махнат образуванията с една билка.  Операцията ми беше преди 2 седмици и нямя такова чудо като изчезване от самосебе си.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пт, 17 ное 2017, 11:27
Зачетох се и намерих това :

Масло от вечерна иглика е ценно за женското здраве и в още един аспект. То помага за справяне с неприятната и ужасяваща за всяка дама мастопатия. Тук отново главната роля е поверена на ценните мастни киселини, които стопират процесите, насърчаващи образуването на уплътнения и възелчета.

При наличието на такива лекарите препоръчват курс с масло от вечерна иглика в най-висока доза за срок от няколко месеца. Приемът на този лек не изключва и паралелната употреба на назначените медикаменти.

Изследванията относно въздействието на масло от вечерна иглика в случаи на рак на гърдата са с обнадеждаващи резултати. Според тях коментираният продукт може не само стопира развитието на рак, но и окаже положителен ефект при лечение на заболяването. (Задължително прочетете и изчерпателния ни материал за мастопатия, в който събрахме всички лекове за справяне с нея)

от тук :


:
http://www.bgbilka.com/5176/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пт, 17 ное 2017, 12:40
На мен ми действа благоприятно на ПМС. Факт е, че като го пия не ме болят гърди и яйчници. Трети месец съм в почивка и ПМС-то се върна, явно е докато се пие.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в чт, 23 ное 2017, 15:21
Момичета,  някой правил ли е биопсия с режеща игла? Как протича?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: cvetito_87 в сб, 25 ное 2017, 16:04
 Здравейте извинявам се ,че нахлувам така във темата ви така.Искам да ви попитам имам кистозна мастопатия дадоха ми само хранителна добавка и гел за мазане на гърдите , но мн.ме боли даже цялата подмишница и ръката цялата всеедно имам мускулна.Преди година ме оперираха от микро карцином на щитожидната йлеза и нямам никаква жлеза, на еутирокс сам дозата ми е 87 мг.За трети пат отивам на мамолог гледат ме на ехограф само, защото сам на 30год ,и неможе мамограф.Няма нищо освен мастопатията , посъветвайте ме страх ме е.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в нд, 26 ное 2017, 09:51
Относно добавките- те се пият по 3 месеца, като се почива по толкова също. Те действат с натрупване, така че ако си пила 5 хапчета на кръст в период от седмица, или ако си ги приемала един месец и не виждаш ефект- няма да видиш. Отиди да още едно мнение при препоръчан специалист и ако той каже, че всичко е наред, пий си хапчетата и се мажи, ще има ефект, но не и мигновен. Успех !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в нд, 26 ное 2017, 23:16
А ако си имаш редовен цикъл примерно, какъв ефект се очаква да има? Аз не смея да пия, че да не ми разбърка хормоните това нещо...а и не разбрах защо ми трябва всъщност.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пн, 27 ное 2017, 05:40
Не може да ти обърка хормоните, а да ти облекчи неразположенията.
Никой не те кара насила да го пиеш, просто препоръка. На мен много ми помогна, особено за кистите на яйчниците. Но аз го пия редовно и по схема, а не от дъжд на вятър.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: мадам тиква в пн, 11 дек 2017, 07:29
Момичета  простете , че така нахлувам , но искам да ви питам - може ли са се прави преглед 4 дни преди цикъл? Снощи се събудих от пареща болка в едната гърда . Това продължава  и сега, като импулсна болка е  отстрани на зърното ( страшно обяснение ) .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пн, 11 дек 2017, 08:56
Момичета  простете , че така нахлувам , но искам да ви питам - може ли са се прави преглед 4 дни преди цикъл? Снощи се събудих от пареща болка в едната гърда . Това продължава  и сега, като импулсна болка е  отстрани на зърното ( страшно обяснение ) .

По принцип е хубаво да е седмица след цикъл, за да са спокойни гърдите, но не е проблем и преди цикъл да се отиде като се налага.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: tays в пн, 11 дек 2017, 22:31
И аз съм ходила при нужда , ако е за контролен, е друго.
Надявам се всичко да е наред при теб. :hibiscus:
На мен последно от едни болки ми казаха , че  е масно топче от под  сутиена :flushed:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в чт, 01 фев 2018, 15:07
Здравейте, искам да попитам оперираните  имате ли болки след операцията? Минаха повече от 2месеца , а имам леки бодежи и парене под самата операция? Не е постоянно, но през два-три дни го усещам.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Ани1 в чт, 01 фев 2018, 15:56
Здравейте,
Искам да попитам оперираните,където е разреза при вас стои ли по плътно?
Оперираха ме на 15.01 /голямо образувание 5 см в диаметър/и където е шева усещам удебеляване.
Д-р Брюкнер ми каза да почиствам със спирт и след това компрес от риванол.
Вие колко време си правихте компреси ,мазахте ли се и с нещо друго.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в чт, 01 фев 2018, 15:59
Ани, аз се оперирах на 1 ноември , моето образувание също беше 4,5см на 5см . Доста голям разрез е и при мен- 8 шева. Първия месец ми стоеше доста плътен белега. Сега след 2месеца е вече е мек така да го кажа.  Докато имах конци мажех със спирт 70% , първите дни само промивах с кислородна вода.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Ани1 в чт, 01 фев 2018, 16:02
Ани, аз се оперирах на 1 ноември , моето образувание също беше 4,5см на 5см . Доста голям разрез е и при мен- 8 шева. Първия месец ми стоеше доста плътен белега. Сега след 2месеца е вече е мек така да го кажа.  Докато имах конци мажех със спирт 70% , първите дни само промивах с кислородна вода.
Много благодаря за бързия отговор!
Значи да не се вкарвам във филми:)Продължавам с риванола,понеже усещам ,че ми помага.
Поздрави!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в чт, 01 фев 2018, 16:08
Не се филмирай, съвсем нормално е . И аз го мислих това първия месец , но се оправя .  : )


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: storm в пт, 02 фев 2018, 12:12
Здравейте,предстои ми операция за фиброаденом,а все още не знам при когото да е,моля да ме ориентирате.Страхът ми е толкова голям


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пт, 02 фев 2018, 15:06
За кой град става на въпрос?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: storm в пт, 02 фев 2018, 16:44
София или Плевен


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: storm в вт, 06 фев 2018, 13:23
За сега се спрях на д-р Средкова,някой с коментар за нея


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: mardji1 в чт, 15 фев 2018, 15:51
Момичета, някой знае ли кои лекари правят мамография в МЦ Фемина?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пт, 16 фев 2018, 22:40
Скоро ще записвам час, че минаха 7 месеца от последният преглед, който ми донесе страхотни новини, но нали съм хипохондрик от класа, и сега съм се шашнала за този лимфен възел, за който ми спомена лекаря. В нормите, но се напипва. Познайте къде са ми ръцете... Направо сън не ме лови като се сетя, хем лекаря само го отчете лично за мен, да не се филмирам, ако го напипам, а аз още повече влязох във филма.
Да ми стискате палци.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в сб, 17 фев 2018, 22:20
Стискаме! Не се тревожи, щом изрично ти е казал всичко е наред.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пн, 19 фев 2018, 09:36
Някои може ли да си спомни при операция за доброкачествено образувание ,слага ли се абукат или само се поставя упойка в гърдата ?
Може би според различните болници е различно .
Благодаря !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: *strawberry* в пн, 19 фев 2018, 09:49
Здравейте, момичета. Мисля, че по-рано в темата съм писала. Все пак, накратко... Имам ФА от 5 години насам, няма промяна, направих консултация с двама мамолози, единият казва веднага да СВ махне, другият, че трябва да се изчака раждане. Въпросът ми е над колко см. е обичайно да бъде премахнат ФА. Защото различните мнения честно казано повече ме объркаха, отколкото да решат накъде да отидат нещата. И сега пак съм в чуденка.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пн, 19 фев 2018, 09:58
Някои може ли да си спомни при операция за доброкачествено образувание ,слага ли се абукат или само се поставя упойка в гърдата ?
Може би според различните болници е различно .
Благодаря !

На мен ми сложиха абокат и там пуснаха упойката. Бях с пълна .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пн, 19 фев 2018, 10:11
Някои може ли да си спомни при операция за доброкачествено образувание ,слага ли се абукат или само се поставя упойка в гърдата ?
Може би според различните болници е различно .
Благодаря !

На мен ми сложиха абокат и там пуснаха упойката. Бях с пълна .
Е да при пълна упойка да , но мен ме интересуваше с месните упойки как стои въпроса .
Не бях уточнила по горе .
Magi Благодаря!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Фри в пн, 19 фев 2018, 10:52
МесТната упойка на операцията ми я сложиха във вената.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пн, 19 фев 2018, 11:26
 :shock: kak vuv venata sa vi slojili mestna upojka, za da obezbolqt gurdata ?
ne razbrah .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Фри в пн, 19 фев 2018, 21:58
Естествено венозно със система,  как иначе. Това да не е зъб.
Не се обезболява гърдата,  а се спира усещането за болка. Обикновена упойка.
Сега се замислих и питах един спец тук. Каза че е било инжекция лидокаин, а не венозно. Забравила съм,  извинявам се. Толкова пък да не помня  да са ме инжектирали, това беше първата операция.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в вт, 20 фев 2018, 13:33
Естествено венозно със система,  как иначе. Това да не е зъб.
Не се обезболява гърдата,  а се спира усещането за болка. Обикновена упойка.
Сега се замислих и питах един спец тук. Каза че е било инжекция лидокаин, а не венозно. Забравила съм,  извинявам се. Толкова пък да не помня  да са ме инжектирали, това беше първата операция.

Аз при при моята операция си спомням за лидокаина, които се постави в гърдата за обезболяване ,но не си спомням на масата поставят ли (за всеки случай) абокат .
Ок както и да е. Благодаря!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: cveti1979 в сб, 24 фев 2018, 22:17
Здравейте!На мен също ми откриха фиброаденом с размер 3 см. и ми предстой операция.Моят избор е доцент Седлоев,ще пиша как минала,защото информацията,която прочетох от тук ми беше много полезна.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: cveti1979 в сб, 24 фев 2018, 22:18
Здравейте!На мен също ми откриха фиброаденом с размер 3 см. и ми предстой операция.Моят избор е доцент Седлоев,ще пиша как е минала,защото информацията,която прочетох от тук ми беше много полезна.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: *strawberry* в сб, 24 фев 2018, 23:32
Цвети, с местна или пълна упойка ще СВ оперираш? Как прецениха, че е за махане? Питам, защото моят е със същите размери, но докторът, при който ходя, каза да се следя (мамолога). Успех ти желая, каквото и да си решила!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в нд, 25 фев 2018, 16:22
Операциите трябва да са в краен случай и по показания, в съвременния свят фиброаденоми и други доброкачествени промени основно се проследяват, оперира се само рак на гърда, ясно ни е на всички, защо в България, все още се оперира за щяло и нещяло.
Операция след поне 2 мнения, които са за такава.
Поздрави!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в нд, 25 фев 2018, 20:24
Изобщо не съм съгласна с вас! Мен не са ме оперирали “защото сме в България и оперират за щяло и нещяло”! А защото беше наложително , заради големината на образуванието и дискомфорта и болката  , които ми причиняваше.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: cveti1979 в нд, 25 фев 2018, 20:48
Здравейте!Аз имам три мнения,първото беше от др Петър Свещаров,който каза туморче,с неясни очертания,това мнение ме изплаши.Второто мнение беше от др.Проданова,която бешв много мила тя го нарече фиброаденом и ,че трябва да бъде махнато.След тези две мнения отидох при доц.Седлоев,той каза че диагнозите са различни и ме изпрати при др.Спиридонов.Хареса ми този доктор беше катефоричен фиброаденом,3см.капсула,за махане.Незнам с каква упойка ще бъда,не попитах,бях се притеснила


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в нд, 25 фев 2018, 22:35
И аз не знам защо масово като се види нещо и вече край, трябва да се реже. Ми аз оцелявам някак вече 4-5 години, даже се смалило нещото след кърменето. Нещо не ми се стори логично като е по-малко от 1 см да се маха и не послушах двамата лекаря, дето ме убеждаваха да махам (говорим за фиброаденом).

Сега си го следя само.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в нд, 25 фев 2018, 22:40
Докси,  нещо не съм съгласна с теб.
Искаш да ми кажеш, че се оперира само злокачествен процес,  така ли? А тази диагноза как се поставя,  само с образни изследвания ли?   Крайна диагноза се поставя само след операция. Има образувания,  които са рискови и мястото им не е в гърдата, като доктор би трябвало да го знаеш. Или състояния, при които дадено образувание създава дискомфорт и пречи на нормалният ритъм на живот.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в нд, 25 фев 2018, 23:02
Едва ли докси говори за съмнителни, големи образувания, създаващи болка и дискомфорт.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в нд, 25 фев 2018, 23:16
Ами като човек,  който многократно ме убеждаваше да ходя да се оперирам в Пловдив при тях,  ако се тревожа,  няма как да остана безмълвна на неговият коментар.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пн, 26 фев 2018, 03:46
Докси,  нещо не съм съгласна с теб.
Искаш да ми кажеш, че се оперира само злокачествен процес,  така ли? А тази диагноза как се поставя,  само с образни изследвания ли?   Крайна диагноза се поставя само след операция. Има образувания,  които са рискови и мястото им не е в гърдата, като доктор би трябвало да го знаеш. Или състояния, при които дадено образувание създава дискомфорт и пречи на нормалният ритъм на живот.


Значи, за да се оперира нещо трябва да има характеристики - както клинични, така и ехографски, вкл. и мамографски. Има си данни защо се оперира нещо. Но да оперираш, доброкачествени образувания, само и само за да вземеш 200-300 лева по здравна каса, според мен е безумие. Защото доста такива случаи има. В чужбина масово фиброаденоми, мастопатии, кисти и други доброкачествени образувания се проследяват периодично и се махат само по необходимост. Нали си гледала в " Господари на ефира " как даваха Пловдивската онкология, какви дела вършат, как споменаха там и болница " Медлайн " Пловдив, и други също има. А когато ти звънят по телефона пациенти и те питат вие не сте с еди кой си нали, защото каза този човек оперира хора още от главата за краката? Като чуеш подобни неща, дали ти става приятно, имам достатъчен опит за да твърдя нещо, което съм виждал и имам мнение, а колко пъти при нас идват жени оперирани от някой хора, по няколко пъти без нужда и същите имат още няколко мнения, които потвърждават ненужна операция. Аз говоря реални неща.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пн, 26 фев 2018, 03:50
Ами като човек,  който многократно ме убеждаваше да ходя да се оперирам в Пловдив при тях,  ако се тревожа,  няма как да остана безмълвна на неговият коментар.

Никой не те е карал, да идваш при нас първо, значи аз ти  казах, ако желаеш, да дойдеш да вземеш още едно мнение и тогава да отиваш на операция, защото аз мога да ти кажа, че съм в екип с хора, които не извършват операции, само защото да се дръпнат едни пари от касата и мога да ти кажа, че ние оперираме само рак на гърда, а доброкачествени образувания като цяло ги следим, махаме ги само при изрично належаща нужда или по-желание на пациентката, ние сме възприели подхода на съвременните страни, било на Германия, на Франция, на Испания, Италия, Португалия, светилата вкл проф. Байчев и други смятат, че фиброаденоми се премахват при необходимост и се препоръчва следене.
Значи просто не ме нападайте, защото за разлика от други хора, които търсят изгода, нито аз нито някой от колегите ми я е търсил. Не са скрити нещата които се случват в България.
Поздрави!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пн, 26 фев 2018, 03:55
Когато имаме сериозни съмнения, ние няма да си позволим, да го оставим човека, защото не се знае на къде ще тръгнат нещата.
Но ще си позволя да ви кажа един случай, при нас идва 70 годишна жена, обявена от двама лекари, че има рак на гърда и трябвало да и махнат двете гърди и то незабавно. Тази жена търси още 2 мнения които казват, че няма никакъв рак, ние сме третите които казват, че тя няма рак. Въпроса ми е какво би станало, ако тази жена не беше потърсила още 3 мнения след мненията на двама които искали веднага да правят операции? Ей това е реалността, за съжаление, доста такива случаи виждаме. А има и колеги, през кабинета на който минеш ли си на операционната маса - това се наричат злоупотреби, парите които се дават за здравеопазване, биха били достатъчни, ако не се правеха операции без нужда и не се дърпаше касата. Тези пари са необходими за нуждаещите се, а не да дръпнем там едни пари. Пътеката за рак на гърда е 1300 лева, а доброкачествените са 200, поне към момента.
Хубава седмица пожелавам!

Ps: Между другото, аз няма да оправя България, но просто нещата които ги казвам, са реални. Има и добри лекари, не бива всички да са под един знаменател, но когато си вътре ти виждаш нещата много по-добре от обикновения човек.Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пн, 26 фев 2018, 04:03
Операциите трябва да са в краен случай и по показания, в съвременния свят фиброаденоми и други доброкачествени промени основно се проследяват, оперира се само рак на гърда, ясно ни е на всички, защо в България, все още се оперира за щяло и нещяло.
Операция след поне 2 мнения, които са за такава.
Поздрави!


И ще си позволя да се цитирам сам, по-горе в първото изречение какво пише? Мисля, че съм го казал, че операциите трябва да са в краен случай - при необходимост и показания, а не да бъдат самоцел, но просто май нямало кой да го прочете.Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пн, 26 фев 2018, 04:09
Здравейте!Аз имам три мнения,първото беше от др Петър Свещаров,който каза туморче,с неясни очертания,това мнение ме изплаши.Второто мнение беше от др.Проданова,която бешв много мила тя го нарече фиброаденом и ,че трябва да бъде махнато.След тези две мнения отидох при доц.Седлоев,той каза че диагнозите са различни и ме изпрати при др.Спиридонов.Хареса ми този доктор беше катефоричен фиброаденом,3см.капсула,за махане.Незнам с каква упойка ще бъда,не попитах,бях се притеснила

Имаш достатъчно мнения които клонят към операция, цели три. Пожелавам ти успех! Избора на упойка, ще се избере по време на операцията или преди нея след консултация с анестезиолог.
Поздрави!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в пн, 26 фев 2018, 09:20
Ами като човек,  който многократно ме убеждаваше да ходя да се оперирам в Пловдив при тях,  ако се тревожа,  няма как да остана безмълвна на неговият коментар.

Никой не те е карал, да идваш при нас първо, значи аз ти  казах, ако желаеш, да дойдеш да вземеш още едно мнение и тогава да отиваш на операция, защото аз мога да ти кажа, че съм в екип с хора, които не извършват операции, само защото да се дръпнат едни пари от касата и мога да ти кажа, че ние оперираме само рак на гърда, а доброкачествени образувания като цяло ги следим, махаме ги само при изрично належаща нужда или по-желание на пациентката, ние сме възприели подхода на съвременните страни, било на Германия, на Франция, на Испания, Италия, Португалия, светилата вкл проф. Байчев и други смятат, че фиброаденоми се премахват при необходимост и се препоръчва следене.
Значи просто не ме нападайте, защото за разлика от други хора, които търсят изгода, нито аз нито някой от колегите ми я е търсил. Не са скрити нещата които се случват в България.
Поздрави!Мен никой не ме е насочвал за операция,  така че бъди честен,  има и хронология на разговорът ни! Аз нямам нито едно мнение за операция.
Ти си този, който ми писа "Ако те притеснява,  ела ще го махнем".


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пн, 26 фев 2018, 09:34
Сега не разбрах защо нападнахте доктора. И да правят се операции, за да се точи касата, вие да не откривате топлата вода.
Съвета му беше съвсем на място- Не се доверявайте на първия доктор- какво толкова каза?
Има един доктор, който ни съветва и насочва, вие скочихте от горе му. Всеки има глава на раменете си. Той по интернет и по две изречения диагноза не може да постави, че да имате някакви претенции.Дава съвети, дали ще го послушате е ваша работа.
И да Anny95 има хора страдащи от хипохондрия и безпокойство и понякога е по-добре да се вземат по-крайни мерки, но човека да си живее спокойно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Anny95 в пн, 26 фев 2018, 10:01
Ами никой не го напада, просто сам си противоречи. Българските лекари се чудели как да източват здравната каса с ненужни операции,  а самият той многократно агитира за такава в неговата болница.

Никой не отрича помощта,  която дава на нуждаещите се от отговори, но това негово изказване не е коректно спрямо действията му.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Фри в пн, 26 фев 2018, 10:24
@ Anny95 И какво му е лошото на изречението - "Ако те притеснява,  ела ще го махнем" че не се сещам???


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пн, 26 фев 2018, 10:39
Ами като човек,  който многократно ме убеждаваше да ходя да се оперирам в Пловдив при тях,  ако се тревожа,  няма как да остана безмълвна на неговият коментар.

Никой не те е карал, да идваш при нас първо, значи аз ти  казах, ако желаеш, да дойдеш да вземеш още едно мнение и тогава да отиваш на операция, защото аз мога да ти кажа, че съм в екип с хора, които не извършват операции, само защото да се дръпнат едни пари от касата и мога да ти кажа, че ние оперираме само рак на гърда, а доброкачествени образувания като цяло ги следим, махаме ги само при изрично належаща нужда или по-желание на пациентката, ние сме възприели подхода на съвременните страни, било на Германия, на Франция, на Испания, Италия, Португалия, светилата вкл проф. Байчев и други смятат, че фиброаденоми се премахват при необходимост и се препоръчва следене.
Значи просто не ме нападайте, защото за разлика от други хора, които търсят изгода, нито аз нито някой от колегите ми я е търсил. Не са скрити нещата които се случват в България.
Поздрави!Мен никой не ме е насочвал за операция,  така че бъди честен,  има и хронология на разговорът ни! Аз нямам нито едно мнение за операция.
Ти си този, който ми писа "Ако те притеснява,  ела ще го махнем".


Значи, виж аз съм от хората които не приемат операциите без нужда. Да при част от жените може да са нужни, но при друга част, не са. Там въпросното образувание е могло да се следи и да се премахне само при необходимост, но уви, не е направено това, а е правена веднага операция. Че дори има и колеги, които просто заставят жените да се оперират, което според мен не е редно.  Защото гърдата е област която се показва, но и да не беше гърда, не е редно да има операции които не са обосновани. Затова много пъти съм казал поне 2 мнения, ние в екипа не оперираме без да има защо, не сме и заставяли жени да се оперират, само и само за пътека. Значи ако е било нужно да се оперира, ние сме го казали, но искам да кажа, че в понякога, дори да  казваш на жената, че не е за операция, тя ти казва, искам да го махна. Тогава какво се прави, това е нейна воля? Когато аз тръгвах в пътя на медицината, аз я избрах да помагам, а не да бъда " търговец ".
Приятен ден на всички!Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пн, 26 фев 2018, 10:41
Ами никой не го напада, просто сам си противоречи. Българските лекари се чудели как да източват здравната каса с ненужни операции,  а самият той многократно агитира за такава в неговата болница.

Никой не отрича помощта, 
Викоято дава на нуждаещите се от отговори, но това негово изказване не е коректно спрямо действията му.

Аз отговорих малко по-горе, макар, че не съм длъжен да отговори. Не не си противореча. Първо ти не си дошла на мнение при нас, нашето мнение можеше да е за операция, второ нашето мнение можеше и да не е за операция. И какво лошо съм ти каза.
Или може би за Българина, е в сила поговорката " Няма Ненаказано добро"


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пн, 26 фев 2018, 10:54
Аз искам да му видя дипломата на този “доктор” !
Всички лекари в този форум са с имената си, а някои дори и със снимка. Някой се пише docsi, и ви копира мнения от нет-а , или някой му дава акъл какво да пише, и вие веднага се хващате на въдицата , че е лекар.
Който иска да се оперира, който иска да не се. Но такива крайни мнения , че се оперирал само рак , са повече от абсурдни!
Та нали след като се извади образуванието се взима биопсия и се изследва какво е. Моето беше крайно належащо да се оперира първо защото създаваше дискомфорт, второ- беше много голямо , и се разбра колко точно е като се извади. 3то -имаше започнал възпалителен процес , и 4ти- съм 23годишна и за мен е немислимо да си го “къткам” това НЕЩО с години и да ходя да си го гледам от време на време как е. 
Това , че повечето ви е страх от операция и си намирате опрадвания е друг въпрос!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пн, 26 фев 2018, 11:16
Аз искам да му видя дипломата на този “доктор” !
Всички лекари в този форум са с имената си, а някои дори и със снимка. Някой се пише docsi, и ви копира мнения от нет-а , или някой му дава акъл какво да пише, и вие веднага се хващате на въдицата , че е лекар.
Който иска да се оперира, който иска да не се. Но такива крайни мнения , че се оперирал само рак , са повече от абсурдни!
Та нали след като се извади образуванието се взима биопсия и се изследва какво е. Моето беше крайно належащо да се оперира първо защото създаваше дискомфорт, второ- беше много голямо , и се разбра колко точно е като се извади. 3то -имаше започнал възпалителен процес , и 4ти- съм 23годишна и за мен е немислимо да си го “къткам” това НЕЩО с години и да ходя да си го гледам от време на време как е. 
Това , че повечето ви

е страх от операция и си намирате опрадвания е друг въпрос!

Не съм длъжен да давам обяснения на когото и да било във форума и извън него. Само, че искам да те уведомя, че много скоро и аз ще съм със специален статут в този форум. И ако желаеш, заповядай да се видим в Пловдив, на месторабота и да си поговорим на живо. Уви съм си истински лекар!
В съвременното общество операции се правят при нужда и операцията трябва да е крайно належаща. Провери в съвременния свят, кога се оперира фиброаденом, мастопатии и прочие, оперират се при крайна нужда и обикновено те подлежат на проследяване. Има си характеристики, какво се прави с едно образувание - както клинични, така и образни.
А как ще коментираш случая с жената на 70 години който описах по-горе и идва при нас с две мнения за рак, и още 2, които няма рак, и ние сме 3-тото? Как ще коментираш?
А как ще коментираш още подобни случаи.
Мисля,че не бих желал да ти коментирам изказванията.
Значи твоето е било крайно належащо, а къде ти прочете, че аз съм казал, че при нужда да не се оперират, я погледни мнение по-горе и кажи какво пише в първото изречение.
Пише, че нещата се оперират при нужда.
Приятен ден и повече подобни обвинения, ще ги прескачам без да ги чета.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пн, 26 фев 2018, 11:34
Призовавам ви да запазим добрия тон!
Това не е тема в клюкарника, за да се дъвчем!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в пн, 26 фев 2018, 22:23
Хайде и аз да се намеся в темата по отношение на docsi .
Не намирам за нормално да бъде нападан и да се изисква да си представя диплома, снимка и т.н. защото тук не му е мястото и не е длъжен, така, както на вас никой не ви иска подобни неща, а влизате с измислени имена и всеки пише това, което съвестта му диктува или ако не съвестта, то нещо друго.
docsi коментира в различни форуми от много години и винаги и основно в областта на образната диагностика на млечни жлези и смятам, че неговото включване, което впрочем е все по-рядко има право точно толкова, колкото и на всеки останал. Коментарите му са доброжелателни. От тук нататък, ако някой иска да се убеди в неговите способности или  точно обратното, вместо да го напада може да го посети на място. До колкото разбирам той не се крие.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в вт, 27 фев 2018, 23:44
Според мен вземат решение по установен стандарт, а и имайки предвид, че само хистология доказва вида на образуванието, в определени случаи и аз бих била ЗА операция. Има много изпатли жени, които уж следяли фиброаденом, затова вместо да се препираме кой прав кой кръв, нека да се агитираме за сериозно отношение към профилактиката и при наличие на проблем - поне 2 мнения при видни регионални специалисти.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: beni 64 в пт, 02 мар 2018, 18:06
В подкрепа на това, което пише docsi. Писала съм го и преди. Така ми се стече животът, че следя фиброаденом  във Виена. Преди го гледаха и в Лондон, където учех. Изрично не пристъпят към операции, предпочитат следене. И понеже сега ще си идвам в България, мислех да взема мнение и тук. Но като чета какво става, ме е страх от това да не ми кажат, че трябва да се оперира. И да започна да мисля- а сега накъде.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: *strawberry* в пт, 02 мар 2018, 18:51
Аз се следя при д-р Младенов в София и съм много доволна от отношение, внимание и обяснение. Но за съжаление забелязвам някаква промяна в размерите, сякаш до него има нов по-малък и на моменти леко ме наболява мишницата. Смятам да му звънна и да отида на контрола отново, а защо не и да го премахна. Колкото и да съм страхлива, при една бременност има възможност да се увеличи и тогава вече не се знае. Но ме притесни уплътнението усещане в цялата гърда. Мина година от посещението ми при него, ще видим.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в чт, 08 мар 2018, 15:35
Здравейте и честит празник ! Бъдете много здрави, успешни, глезени !
Днес бях при Стоименов - всичко е наред- няма промяна от последния преглед през юни миналата година. Мастопатична нодозна тъкан с размери 0,67-0,36 (цитирам по памет, че не е пред мен листа). Онзи лимфен възел, който го мислих толкова време е много малък, под 0,5 см. Аз имам и по врата си подобни, безобидни са и ми каза да не се тревожа.
Желая на всички само добри новини и не забравяйте за профилактиката !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: danylony в пн, 12 мар 2018, 19:47
Здравейте.Преди две години по средата на цикъла започна да ме понаболява под мишницата. Забелязах малко топче ,колкото повече наближаваше цикъла,повече ме болеше. Пих антибиотик,  не помогна. Правих мамография-нищо. Накрая на ехограф излезе,трета млечна жлеза а също и киста 0.7 mm. Оттогава ходя  редовно  на ехограф,правя си и цитонамазка.Миналата седмица бях на ехограф. Доктора,който ме преглежда беше възрастен,което тук е много рядко. Шегуваше се,каза че всичко е ок,и между другото спомена че имам малка фиброкиста 0.10 мм.Излязох спокойна и доволна. На другия ден отидох при гинеколожката да си взема резултатите от цитонамазката,които излязоха перфектни,но каза  че трябва да си направя биопсия. Те било уж нещо лошо ама за всеки случай. Отидох за час за биопсия (слава Богу оказа се ме здравната ми компания го покрива),казах а ми ,че ще ми се обадят по телефона. Взеха ми кръв защото трябвало да видят как се съсирва. Ходих при личния (по здравна каса).Показах му изследванията.От миналата година пише киста 0.7 мм,а на сегашните пише буквално преведено възелче 0.10мм.Личния каза,че за него е едно и също и явно искат да га проверят,защото расте и ако е било лошо е щяло да се види.Извинявям се дългия пост.Много съм объркана и като ми звънна телефона направо се разтрепервам.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в вт, 13 мар 2018, 18:56
Здравей ! Ако продължава да расте и те притеснява попитай какви са вариантите.
Категоричен отговор дава единствено хистологията - изследване на образуванието след операция.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: danylony в вт, 13 мар 2018, 21:16
Здравей Теичка.Утре мисля да звънна да болницата да питам какво става и кога ще ми дадат час за биопсия. Вече мина седмица. За съжаление,незнам как е в Бг ,но тук макар и с частна застраховка,пак се чака. Направо съм в трес :head_band:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: besty в ср, 14 мар 2018, 12:31
Здравейте и честит празник ! Бъдете много здрави, успешни, глезени !
Днес бях при Стоименов - всичко е наред- няма промяна от последния преглед през юни миналата година. Мастопатична нодозна тъкан с размери 0,67-0,36 (цитирам по памет, че не е пред мен листа). Онзи лимфен възел, който го мислих толкова време е много малък, под 0,5 см. Аз имам и по врата си подобни, безобидни са и ми каза да не се тревожа.
Желая на всички само добри новини и не забравяйте за профилактиката !

Браво, радвам се, че всичко е наред с теб.
Аз в понеделник съм на преглед при д-р Василев да видим какво се случва с моя фиброаденом, който последния път не можаха да го открият, а друг доктор ми каза, че въобще няма фиброаденом :)
Веселбата е пълна, стискайте палци :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в ср, 14 мар 2018, 20:50
Стискаме и дано не се види, т.е, дано е изчезнал !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: nelito70 в чт, 22 мар 2018, 14:41
При мен също на последния профилактичен преглед- неможаха да видят фиброаденом който ми откриха преди 6 месеца.Имам много леко уголемен лимфен възел от лявата страна,който доктора каза ,че е от епилацията.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: danylony в пт, 23 мар 2018, 17:51
Привет от мен. Преди малко ми направиха биопсия. Резултатите ще разбера на 4.04.Казаха, че по формата има голяма вероятност да е доброкачествено и ,че е много малко.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в сб, 24 мар 2018, 16:21
Стискаме палци !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в сб, 24 мар 2018, 20:22
Стискам палци, аз не разбрах каква биопсия са ти правили, на възела в гърдата или на шийката на матката?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: danylony в сб, 24 мар 2018, 23:36
Здравей. Цитонамазката ми е перфектна. Правиха ми биопсия на дясната гърда. Уж на ехографа беше безобидно,но тук изследванията се пращат на гинеколожката и тя така е преценила. Благодаря ви за подкрепата :blush:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Sunny_Bun в нд, 25 мар 2018, 18:18
Здравейте!
Оперирана съм от фиброаденом през 2012 год., след операцията ми казаха, че това е най-добрия вариант (да се махне оперативно), защото няма да спре да расте, а за половин година беше станало колкото орехова ядка...
Преди това бях попаднала на всякакви касапи, които без ясно понятие на какво се натъкват ме "диагностицираха" само на пипане или желаеха да ми забият спринцовка в самото топче и да видят дали ще могат да го изсмучат... Слава Богу не позволих...
Малко след това се узовах на правилното място при точните хора :)
Клиниката се казва Маджаров и се намира Бургас, много внимателни, препазливи и мили хора! Благодарна съм, че избрах тях!
Желая ви успех!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: danylony в нд, 25 мар 2018, 18:49
Супер,че си попаднала на точното място.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Фри в пн, 26 мар 2018, 18:26
Всъщност май точно на касапите си попаднала. Със спринцовката другите са искали да ти направят само биопсия, а не да ти го "изсмучат" хаха как можа да го измислиш. Такъв малък ФА е било напълно ненужно да се оперира. Но заради няколко стотин лева клинична пътека някои БГ лекари го правят и питат и за още.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в пн, 26 мар 2018, 18:29
Ох бе Фри  :lol:
То не е смешно де.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: danylony в пн, 26 мар 2018, 21:58
Ох незнам кое е по-добре .Мен за това време,през което ми правиха биопсията (за около 40м ,защото подготовката е повече време отколкото самата процедура)можеше направо да ми го махнат:thinking:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Sunny_Bun в ср, 28 мар 2018, 21:48
Всъщност май точно на касапите си попаднала. Със спринцовката другите са искали да ти направят само биопсия, а не да ти го "изсмучат" хаха как можа да го измислиш. Такъв малък ФА е било напълно ненужно да се оперира. Но заради няколко стотин лева клинична пътека някои БГ лекари го правят и питат и за още.

Вижте сега използвах думичката “изсмучат”, защото именно безхаберника, който го изтърси нямаше да взима биопсия, а да направи опит като изсмучи вътре съдържащата се според него течност да видим дали няма да изсъхне обвивката и да изчезне топчето, което нямаше идея дори с какво се бори...
Ще ви помоля, да не се подигравате като не сте запозната със ситуацията, благодаря!
При факта, че не съм медицинско лице, имам два грама сиво вещество в главата си, за да си направя сметка!
Едва ли не в тази държава се изисква да имаш медицинско образование, ако ти се наложи да тръгнеш по лекари!
Само ще допълня, че не е приятно да сте на 22 год. и да ви диагностицират едва ли не с рак, а други хабер да нямат ама да пробват! Пак ще кажа БЛАГОДАРНА СЪМ, че попаднах на правилното място!
Аз аз просто исках да бъда полезна, с явно излишния си коментар като човек минал през това на пръв поглед едно фиброаденомче....
Моите извинения, няма да правя повече излишни коментари ;)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в чт, 29 мар 2018, 18:35
Всъщност май точно на касапите си попаднала. Със спринцовката другите са искали да ти направят само биопсия, а не да ти го "изсмучат" хаха как можа да го измислиш. Такъв малък ФА е било напълно ненужно да се оперира. Но заради няколко стотин лева клинична пътека някои БГ лекари го правят и питат и за още.

Вижте сега използвах думичката “изсмучат”, защото именно безхаберника, който го изтърси нямаше да взима биопсия, а да направи опит като изсмучи вътре съдържащата се според него течност да видим дали няма да изсъхне обвивката и да изчезне топчето, което нямаше идея дори с какво се бори...
Ще ви помоля, да не се подигравате като не сте запозната със ситуацията, благодаря!
При факта, че не съм медицинско лице, имам два грама сиво вещество в главата си, за да си направя сметка!
Едва ли не в тази държава се изисква да имаш медицинско образование, ако ти се наложи да тръгнеш по лекари!
Само ще допълня, че не е приятно да сте на 22 год. и да ви диагностицират едва ли не с рак, а други хабер да нямат ама да пробват! Пак ще кажа БЛАГОДАРНА СЪМ, че попаднах на правилното място!
Аз аз просто исках да бъда полезна, с явно излишния си коментар като човек минал през това на пръв поглед едно фиброаденомче....
Моите извинения, няма да правя повече излишни коментари ;)

Радвам се, че си полезна на форума и изказваш мнение, така и трябва да бъде! Всички сме тук, за да си помагаме. Поздрави!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в чт, 29 мар 2018, 18:41
Май пак дойдохме до моя извод, който преди време, казах в темата, но имаше малко пепел, срещу мен. Но се радвам, че тук сме различни хора, за да споделяме мнението си.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в нд, 01 апр 2018, 15:44
И при мен дойде време да си направя нов преглед да видим изчезналия фиброаденом дали пак се е появил. Даже позакъснях, много работа, много нещо. Пожелавам на всички ви добри новини!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: danylony в ср, 04 апр 2018, 18:49
Здравейте. Резултатите ми от биопсията не показаха нищо лошо,но доктора каза,че има нещо,което се променя,но на този етап не може да се определи точно. След 6 м.ще ми направят още една ехография и после ще решат. Каза ми да не се притеснявам.Интересно миналата година уж имах трета млечна жлеза,а докато ми правиха биопсията чух че говориха за лимфен възел. Тогава ми светна ,че се подува точно преди цикъл и гърдата ми става много болезнена. След това си спада до следващия месец. Това което изчетох дотук ме навежда на мисълта ,че лимфния  възел реагира на промяната в кистата. Така или иначе утре ще отида при личния си лекар по здравна каса да му покажа резултатите. Мисля също да започна да пия вечерна иглика да видим дали ще има полза. Не съм много от вярващите,но по съвет на моя приятелка,оперирана от рак на яйчниците,започнах да пия котешки нокът. Много приятно съм изненадана,че ужасния алергичен конюнктивит,който ме тормози от началото на пролетта до есента,все още не се е появил.Да не ме чуе дявола :grinning:.Бъдете здрави и обичани и светли празници. Благодаря на Докси за подкрепата :kissing_heart:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: *strawberry* в ср, 04 апр 2018, 21:55
Момичета, с местна или с пълна упойка сте се оперирали? Моят доктор каза да изчакам и че е с ясна структура, но може би ще се разделя с фиброаденома на следващ етап.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в чт, 05 апр 2018, 09:26
С пълна.
Пусна ме около 5-10минути след края на операцията.
В моя случай нямаше как да стане с местна, а и не бих си го причинила честно казано.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Maya Bee в чт, 05 апр 2018, 12:17
Здравейте !

През 2011 имах една киста с вода , в която нямаше ракови клетки - изтеглиха течността и направиха изследване.

Сега ходих пак , след 2 стимулации за инвитро през 2016 и 2017 - и 5 кисти !  :shock:

Не ги изтеглиха, казаха , че са "класически" кисти, но ако ми пречи или нарастне още най-голямата ( 4 см.) , мога да ида и да изтеглят течност.

Има ли бикли и подобни илачи , които ги стопяват тези кисти - като с миомите ?  newsm78


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 05 апр 2018, 13:17
Оф и аз имам една 3,5 см. и още не съм я пунктирала. Пих Прим Ойл уж за кисти, но нямаше резултат.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в чт, 05 апр 2018, 16:46
Ако не ви създават проблеми не ги пипайте. Има голяма вероятност сами да се свият, така както стана с моите. Не са изчезнали, но се свиха, имах две по около 4 см.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 05 апр 2018, 16:49
Ако не ви създават проблеми не ги пипайте. Има голяма вероятност сами да се свият, така както стана с моите. Не са изчезнали, но се свиха, имах две по около 4 см.
Чак проблеми не, усещам си я преди менструация като са напрегнати гърдите, но не е нещо нетърпимо.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: danylony в чт, 05 апр 2018, 23:14
Кистите са окей,но проблема идва когато започнат да се променят:thinking:.В моята има нещо като уплътнение.Ох,незнам,дано и моята да изчезне. Иначе имам час за октомври,а дотогава ще се радвам на живота и ще съм благодарна за всичко :heart_eyes:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Maya Bee в пт, 06 апр 2018, 11:20
И аз есента ще ида да ми изтеглят най-голямата.
Мислех , че е старата от 2011г. , която изтеглиха и сега пак се е напълнила, но е нова , по-надълбоко.
Което значи , че мехурчето на старата се е стопило. Защото друго не видяха.

Така че ще ги пунктирам поне по-големите . Тези по 1 см... ясно че са малки-- то голяма бодене ще падне ако трябва всички да се пунктират- като се има предвид, че се прави без упойка.  :shock:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Мaksy в пт, 13 апр 2018, 08:10
Здравейте,
бих искала да споделя с вас огромното си притеснение и тревога. Месец февруари 2017 год. на профилактичен преглед лекарката която ме прегледа каза че съм с ФА размер 0.5, стреснах се.  Потърсих и второ мнение при д-р Василев. При прегледа д-р Василев каза че няма ФА( как така за период от 2 седмици е изчезнал?????). Минаха около 6 месеца и отидох при д-р Стоименов в МБАЛ Надежда, той установи ФА с размер 0.58 / 0.45 см. След 5 месеца  ( вчера ) когато отново отидох на преглед при д_р Стоименов размерите на ФА са 0.69/0.42. Попитах го при положение че има нарастване на ФА какво трябва да предприема( интересуваше ме дали биопсия или направо към премахване да се насоча, отговори ми че биопсията не била много надеждна , ако много съм се притеснявала направо към оперивно премахване да се насоча, е притеснявам се). Разтревожи ме и факта че ФА е нараснал, доктора каза че това според него би могло да е статистичесла грешка при измерването, да ама мен ме разтрвожи определено.
Чудя се към кой хирург да се насоча за премахването на тази моя тревога ( мислех си за д-р Гаврилов или при Василев в Тина Киркова , офффффф). Обзема ме паника.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пт, 13 апр 2018, 08:45
Разлика в размерите(особено такава малка) може да даде и от различните ехографи. Настроени са на различни херци.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пт, 13 апр 2018, 15:27
Ако ще го мислиш постоянно - оперирай се, защото стреса отключва по-лоши диагнози. Като цяло и според мен разликата се дължи на измерването, отколкото ма друго - много е малка.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Rocket в пт, 13 апр 2018, 15:41
Maksy, ако наистина само ще го мислиш, оперирай се. Моят фиброаденом е 5мм/7мм. Доктора ми го обясни като големината на грахово зърно. Препоръча ми засега само да го следим. Според него ако се оперирам, заради малкия размер, ще се наложи да изрежат повече здрава тъкан, отколкото фиброаденома.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в нд, 15 апр 2018, 09:26
Разликата в размерите, може да е в зависимост от това кога си гледана, дали преди цикъл или след цикъл, също така зависи и от изследващия от къде е хванал да измерва образованието, но може и да има минимално нарастване. Аз моето мнение по отношение на операциите съм го го казал. Оперира се само при необходимост, казал съм и какви са съвременните тенденции. Фиброаденомите ние ги наблюдаваме, също и за кисти и мастопатии, оперираме само неясни такива и рака на гърда. Поздрави и хубав ден!
Има случаи след операция, отново се появяват, чуй няколко мнения и ако са две за операция или две да го следиш, го следиш.
Няма как да обиколиш всички колеги, че да чуеш на всички мнението им.
Ако някой има въпроси, може ми ги задава лично.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пн, 16 апр 2018, 09:46

Ако някой има въпроси, може ми ги задава лично.


Аз имам :)
След като ми се появи киста в края на 2015г. (три години след операцията)  под мястото на цикатрикса и в продължение на две години я пунктирам ( пункта излиза доброкачествен ) но тя пак се пълни, мога ли да разчитам , че тази киста е доброкачествена , сигурно вече е 18 мм.
Благодаря !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: cveti1979 в нд, 29 апр 2018, 19:03
Здравейте,да споделя за моят фиброаденом.На 24.04.2018г. претърпях операция на фиброаденом с размери 3см. при доц.Седлоев в болница Исул.Опрацията беше с местна упойка и премина много леко-оказа се доброкачествено новообразувание на млечна жлеза/така го водят/.Не съм изпитала никаква болка на операцията и се възстановявам изключително бързо.Очарована съм от доц.Седлоев и екипа му.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пн, 30 апр 2018, 00:08
Браво ! Благодаря, че сподели, бъди здрава !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Bella_Mi_ в пт, 11 май 2018, 13:42
Здравейте, ходих миналата година на ехограф - докторката каза, че е фиброзна мастопатия и само да се следи. Тези дни ще ходя пак, че имам болки в гърдите : ( Някоя от вас с болки ? А изследвания на хормони правихте ли си ?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: mardji1 в пт, 11 май 2018, 13:58
Здравейте, ходих миналата година на ехограф - докторката каза, че е фиброзна мастопатия и само да се следи. Тези дни ще ходя пак, че имам болки в гърдите : ( Някоя от вас с болки ? А изследвания на хормони правихте ли си ?

Аз имах болка в едната гърда при допир и то само след цикъл. Ходих на преглед и всичко е наред, слава Богу! Докторът не ми е назначавал изследвания на хормони.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: brider в нд, 03 юни 2018, 07:25
Привет и от мен! Преди 2 седмици реших да отида за първи път на профилактичен преглед при мамолог (на 25 съм). Тъй като нямах конкретен проблем, помислих, че всеки лекар може да направи профилактиката и да ме прегледа на ехограф и че затова няма смисъл да чакам със седмици и месеци за час при някой от най-хвалените специалисти. Намерих в нета информация за д-р Инков от ВМА, имаше час същия ден и отидох при него. Държа се много мило и внимателно, при прегледа с ехограф ми каза, че имам ФА около 1 см, и че мога да го наблюдавам или да го махна. Реших да потърся второ мнение. Препоръчаха ми д-р Василев от Тина Киркова. Няколко дни по-късно ме прегледа човекът и каза, че няма никакъв фиброаденом. Посочих му точно мястото на което са го открили и той го изследва с ехографа поне 10 мин...накрая каза, че е категоричен, че няма нищо, дори поиска да види снимката от ВМА, защото му беше интересно какво са снимали. Попитах го възможно ли е да не се види ФА с тези размери, каза, че няма как...Та, объркана съм. При първия преглед ми беше 4-5 ден от цикъла,  моят е 8 дни, д-ра каза, че вероятно е било нещо от хормоните, което се е разнесло. По-напред в темата четох за момиче, чийто ФА Василев не е видял, но ставаше въпрос за доста по-малки размери. Мислите ли, че е възможно 1 см да не се види на ехографа и въобще мога ли да се доверя на д-р Василев? Поздрави Blush


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в нд, 03 юни 2018, 10:13
Привет и от мен! Преди 2 седмици реших да отида за първи път на профилактичен преглед при мамолог (на 25 съм). Тъй като нямах конкретен проблем, помислих, че всеки лекар може да направи профилактиката и да ме прегледа на ехограф и че затова няма смисъл да чакам със седмици и месеци за час при някой от най-хвалените специалисти. Намерих в нета информация за д-р Инков от ВМА, имаше час същия ден и отидох при него. Държа се много мило и внимателно, при прегледа с ехограф ми каза, че имам ФА около 1 см, и че мога да го наблюдавам или да го махна. Реших да потърся второ мнение. Препоръчаха ми д-р Василев от Тина Киркова. Няколко дни по-късно ме прегледа човекът и каза, че няма никакъв фиброаденом. Посочих му точно мястото на което са го открили и той го изследва с ехографа поне 10 мин...накрая каза, че е категоричен, че няма нищо, дори поиска да види снимката от ВМА, защото му беше интересно какво са снимали. Попитах го възможно ли е да не се види ФА с тези размери, каза, че няма как...Та, объркана съм. При първия преглед ми беше 4-5 ден от цикъла,  моят е 8 дни, д-ра каза, че вероятно е било нещо от хормоните, което се е разнесло. По-напред в темата четох за момиче, чийто ФА Василев не е видял, но ставаше въпрос за доста по-малки размери. Мислите ли, че е възможно 1 см да не се види на ехографа и въобще мога ли да се доверя на д-р Василев? Поздрави Blush


На преглед се ходи СЛЕД петия ден от приключването на цикъла. И като се има предвид, че това е най-важното условие за един достоверен резултат, значи че на хормонална основа може да има изменения в гърдата по време на цикъл.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пн, 04 юни 2018, 09:36
да хубаво е след МЦ да се ходи на преглед НО ако има ФА или киста или каквото и да е ... и то 1 см се вижда независимо дали е преди или след МЦ .
писнало ми е от "тука има , тука нЕма"
направи си консултация на трето място и виж истината.
Успех !

п.п При условие , че сте насочила д-р Василев за евентуалното място на ФА и той е гледал с ехограв обстойно и отрича , според мен де доверете , но за да сте спокойна самата вие може още един преглед да направите .

:
преди време 6 м след операция ,лекаря ми откри "още едно за опериране" ... аз обаче взех снимката и обиколих още няколко мнение - всички отричаха , оказа се че ми бил снимал ребро - разочаровах се и вече не ходя при този лекар , но нямам доверие и на други . В България в повечето случай царува печелбарството .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: brider в пн, 04 юни 2018, 09:47
да хубаво е след МЦ да се ходи на преглед НО ако има ФА или киста или каквото и да е ... и то 1 см се вижда независимо дали е преди или след МЦ .
писнало ми е от "тука има , тука нЕма"
направи си консултация на трето място и виж истината.
Успех !

п.п При условие , че сте насочила д-р Василев за евентуалното място на ФА и той е гледал с ехограв обстойно и отрича , според мен де доверете , но за да сте спокойна самата вие може още един преглед да направите .

:
преди време 6 м след операция ,лекаря ми откри "още едно за опериране" ... аз обаче взех снимката и обиколих още няколко мнение - всички отричаха , оказа се че ми бил снимал ребро - разочаровах се и вече не ходя при този лекар , но нямам доверие и на други . В България в повечето случай царува печелбарството .


Това което разказваш е ужасно! Човек да не смее да отиде на лекар вече...уж отиваш, за да ги помогнат, плащаш не малко пари и накрая те неоснователно те хвърлят в джаза, за да усвоят парите от клиничната пътека...


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в пн, 04 юни 2018, 10:05
Фиброаденом може ли да се появява и да изчезва преди и след цикъл...ако го има, би трябвало все да си е там.  :roll:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: svetlinar в пн, 04 юни 2018, 17:25

Това което разказваш е ужасно! Човек да не смее да отиде на лекар вече...уж отиваш, за да ги помогнат, плащаш не малко пари и накрая те неоснователно те хвърлят в джаза, за да усвоят парите от клиничната пътека...

Факт е !
ооо то да бях само аз с подобен случай ...
Нашите лекари болшинството ( не всички )  са търговци - системата им го позволява .
Работят в болница , но имат и частни кабинети , за 50 лв . безмилостно те "хвърлят в джаза" без окото да им мигне., но то има кой да си ги съди .
СПОКОЙНО !
Това което разказах по горе е нищо сравнение с това , че имам две операции за едно и също нещо,тъй като първият път не бе извадено нищо , НО имам хистология за ФА ... Темата е дълга и неприятна за мен , за това само мога да кажа "Проверката е висша форма на доверие"


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пт, 15 юни 2018, 14:04
Здравейте, преди 8месеца ме оперираха. Всичко беше наред до преди месец, нямах болки, дори и след самата операция. Но от месец насам имам ужасна болка в гърдата, дори и при лек допир. Ходих преди 2седмици на преглед и ехограф и всичко изглежда нормално. Доктора неможеше да си обясни от какво може да е болката. Да, но е нетърпима, усещам и леки бодежи под самия разрез. Някой имал ли е подобни болки и от какво може да са? Не съм се удряла или стягала със сутиен, нося бюстие в топлото. Възможно ли  е да е от това , че спя по корем?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в нд, 17 юни 2018, 15:28
Някой ще ми отговори ли? Имали ли сте болки толкова време след операция?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Pilcho в пн, 18 юни 2018, 07:57
Здравей, Маги. Аз се оперирах от фиброаденом преди 6 години и малко са ми избледнели спомените, но такива болки съм нямала. Дълго след операцията имах под разреза твърдо нещо с големината на яйце.  Но след като забременях и кърмих, то се разнесе...  Ако се съмняваш за нещо, отиди и на 2ро, и на трето мнение (чак след 3тото можеш да спреш да се филмираш :blush: ).


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в сб, 23 юни 2018, 09:50
Здравейте, колко често трябва да се сменя превръзката след операция на фиброаденом. На мен ми казаха да я нося до махането на конците, но 7 дни с една превръзка не ми се струва правилно. Моля, кажете как е било при вас!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в сб, 23 юни 2018, 09:54
Оо не може 7 дни да стоиш с една!!
Вземи си спирт , марли и широк лекопласт и промивай всеки ден. Аз от следващия ден започнах с промивките вкъщи, правех ги сутрин и вечер.
Кажи им в аптеката за какво ти е спирта , аз взимах 70%.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в сб, 23 юни 2018, 10:01
Благодаря


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в пн, 25 юни 2018, 14:12
7 оперативно махнати фиброаденома! (1993-2018)
Последните два не в България. На 48 час вече се къпех с конците , вода и сапун, ако в България ви казват да не го правите, и да не се къпете- крайно погрешно! Болка никаква, зеро!
След операцията дори грам болка нямаше. Но говорим за друго ниво медицина.

Предишните 5, махнати в София - ужас и потрес е било като направих сравнение, но чак сега имам база за сравнение.

Ако има тук някой 7 пъти рязан със 7 махнати фиброаденома да се обади.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пн, 25 юни 2018, 14:50
Усещала ли си болка или дискомфорт месеци след операцията? При мен в началото нямаше грам болка,дори на следващия ден, но наскоро започна да ме наболява( минали са 8месеца). Мисля ,че може би има връзка с м.цикъл, защото на прегледа всичко беше наред.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в пн, 25 юни 2018, 15:22
Ако мен питаш, болка при последните 2 операции никаква не е имало.

При предишни може и да съм усещала дискомфорт в началото, но не и след това.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в пн, 25 юни 2018, 16:10
А мен ме боли, дори ми е зачервено, но не там, където е шева, а по-отстрани. Минали са само няколко дни от операцията и дано мине.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в пн, 25 юни 2018, 20:27
На мен ми махнаха два фиброаденома от един разрез. Там, където е бил малкият фиброаденом (доста далече от разреза), освен че е зачервено, но е и твърдо и много болезнено на пипане. Ох...трябва ли да се притеснявам...минали са 4 дни от операцията.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пн, 25 юни 2018, 20:57
В началото седи по-твърдо на допир. При мен вече е меко (нормално) . Мисля че към 4-5тия месец се поотпусна .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в пн, 25 юни 2018, 21:02
По принцип болка не трябва да имате никаква още след операцията.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в пн, 25 юни 2018, 22:22
След операцията ме болеше толкова много, че едва се движех. Сега е по-добре, но ме боли там, където е зачервено. В петък ще ми махат конците и ще видя какво ще ми каже лекарят.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пн, 25 юни 2018, 22:41
Аз нямах никакви болки , въпреки огромния фиброаденом ,който изкараха и самото място.
Но при всеки май е различно, майка ми преди няколко години претърпя съшата операция и може би 10дни изпитваше мн силни болки.
 Миналия месец при мен беше нетърпимо,но май ще да е било от наближаващия цикъл.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в вт, 26 юни 2018, 22:48
Много се надявам, че в България вече казват за слагането на Хепарин инжекции след подобна интервенция. Общо 10 дни си слагайте на всяка цена. Един ден преди операцията и после 8,9 дни още. Важно е! Понеже в България преди никога не са ми казвали, но пък и медицината върви напред, от 2007 не съм се оперирала в България, но силно се надявам, че това се е променило, и че към днешна дата ви го казват. Обръщам особено внимание на тези с пресни операции. Освен Хепарин, АБ 7 дни.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в вт, 26 юни 2018, 22:53
Liorena, даже не знам какво е това. Би ли споделила ? Моята вече никак не е прясна , но освен аулина ,който изпих в деня за махането на конци (заради страх да не ме боли) други обезболяващи не съм взимала. И антибиотик не съм пила. Хм..


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в вт, 26 юни 2018, 23:19
И аз си мислех, че е добре да пия някакъв антибиотик, че зачервяването и болката не намаляват. Ще питам лекаря в петък...


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в ср, 27 юни 2018, 00:17
Сега прочетох за хепарина, много полезно нещо...предотвратява образуването на кръвни съсиреци, използва се при отоци, хематоми, синини и т.н. Има го и под формата на маз. Видях че в Лиотон 1000 гел се съдържа 1000 IU хепарин натрий и смятам да го пробвам.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Мaksy в ср, 27 юни 2018, 03:42
Сега прочетох за хепарина, много полезно нещо...предотвратява образуването на кръвни съсиреци, използва се при отоци, хематоми, синини и т.н. Има го и под формата на маз. Видях че в Лиотон 1000 гел се съдържа 1000 IU хепарин натрий и смятам да го пробвам.
Мисля че Liorena, говори за хепариниви инжекции, различно е от Лиотон 1000. След операция ( нямаща връзка в моя случай с фиброаденом) си слагах хепаринови инжекции .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в ср, 27 юни 2018, 06:55
Точно така. Хепарин инжекции. И все си мислех, че нещо се е проиенило у нас напред да вървим. Важно е, да не се образуват съсиреци.
9 дни общо слагах. Много е лесно да си ги слага човек и сам.Ако не може сам, но е много лесна инжекция, в корема се поставя, ако човек го е страх толкова може и сестра да ги слага. На мен не ми се разкарваше всеки ден до болницата за една лесна инжекция и си ги слагах аз. Вечерта преди операцията отидох да ми сложат, след това в болницата ми слагаха на другия ден и после вкъщи 7 дни продължих, сутрин по една. Слага се превантивно да не тръгне тромб, и наистина е важно. Зинат изписват тук 7 дни. И още едно едно хапче пих, но съм забравила името(мога да погледна).
А болка нямах никаква, но го отдавам и на леда, който налагат на гърдите веднага след операция в реанимация. После в стаята пак ми предлагаха лед, но аз нямах никаква болка и отказах. Тук подобна операция не се прави както в България- лягах, режеха и тръгвах. Предполагам силно, че сега не е така и поне ден се нощува в болницата под наблюдение. Тази ми операция беше двустранна последната, която направих.И в София съм имала двустоанна. Фиброаденомите тогава дори ми извадиха в Амбулаторията на Раковата и след това ми казаха довиждане.
Тук на 48 час се къпех вече с конците под душа- вода и сапун най-добрият дезинфектант, в България помня каква мъка ми и е било това пазене от немокрене до сваляне на конци.
За разрези не ми се говори какви ги имам белези от предните пет рязания у нас. Като видяха тук старите белези се облещиха как е рязано.
Та мисълта ми беше, че поне Хепарин вече изписват у нас, а то май много нещата не са се променили. За противотромбозните чорапи дори да не ви пиша, които са задължителни за операционна тук и след това дори една нощ спах с тях, но може пък това да са го въвели у нас знам ли. Все пак близо 10 години откакто не съм в България и нямам вече много поглед. Но 5 фиброаденома все пак са ми махани у нас, вярно че по-отдавна, но и медицината все пак върви напред.

P.S. Тук инжекциите се казват Clexane. Различни % са.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в ср, 27 юни 2018, 06:57
И аз си мислех, че е добре да пия някакъв антибиотик, че зачервяването и болката не намаляват. Ще питам лекаря в петък...

Зинат 7 дни пих, но веднага след операцията.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в ср, 27 юни 2018, 07:24
Леле нищо общо с тук.. Объркаха ми документите и без да искат ми дадоха входящ номер , че съм приета и заради тази грешка ме пратиха вкъщи и казаха да отида в деня на операцията, за да не чакам 3дни там.  Тя беше в 8 сутринта , в 4 следобед си бях вече вкъщи.
Белега ми е огромен , от ляво на гърдата към мишницата и се вижда.
В болницата само ме питаха веднъж дали съм добре и толкова. Казаха ми дори , че вкъщи нямам нужда от обезболяващи. Сега се замислям , че след каквато и да е операция трябва да се пие антибиотик, защо не се сетих да попитам тогава...
 На 12 ден ми махнаха конците, много време и труд ми отнемаше къпането, чак след махането на конците се изкъпах като “бял човек” дето се вика..


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в ср, 27 юни 2018, 08:12
Ето. Като ви чета и все повече си мисля, че положението е останало там на ниво 2007г когато ми беше петата операция в България. 1:1 както ги пише __Magi. А в България започнах с първа операция 1993г. Просто съм си продуктивна много откъм фиброаденоми, винаги са едно и също.

По същия начин ме пращаха вкъщи веднага след срязването, а си взимаха пари от касата все едно лежа в болницата.
Белезите от предните 5 пъти са ми безобразни. Тук ми обясниха точно как се реже да няма почти белег и да е максимално естетично.
Никога не са ми давали нищо в България, а трябва да се мисли максимално за пациента. АБ е нужен най-малко за да не стане по-лошо.
Точно като бял човек не можех да се къпя у нас и петте пъти, мъка беше. Този път хем двустранно, без лепенка без нищо всеки ден от 48 час бях под душа под течаща вода и сапун.
на 14ти ден само отидох да махнат конците. и толкоз.
В България и петте пъти с локална анестезия, тук не се поставя под въпрос пълната упойката. Максимално щадящо за пациента се прави всичко. У нас с локална анестезия усещах всичко по време на операциите - дърпането особено се усещаше.
Тук бях около час в реанимация след това с наложени торби лед върху гърдите над превръзката- която представлява стегнат бандаж около гърдите и отгоре лед. То и затова никаква болка не усетих никога.
Та като чета, ми беше мисълта, явно нещата у нас са си същите от моите спомени, а те спомените ми са ясни, не са избледнели изобщо.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в ср, 27 юни 2018, 08:24
Мале мале, хората са с години по-напред от нас.. Нито стегната лента, нито лед, само една марличка с лекопласт имах като се събудих след операцията.  Поне бях под пълна упойка.
А добре, ще ми кажеш ли какъв е шанса да се появи отново, независимо на коя гърда?
Майка ми е оперирана 2 пъти през 4 години, повечето хора ми казват, че веднъж махнато отново ще се появи.  При мен махането беше неизбежно , заради огромните размери.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в ср, 27 юни 2018, 09:00
Е поне пълната упойка е някаква промяна като, че ли. Иначе марличките и лепенките - същата работа и при мен са били всичките 5 пъти у нас.

Това с появата е Божа работа. Но определено фиброаденомите са типични за млади години, от 16 до 20 и нещо. След това е странно да ги има, особено на 40+ да речем. Но моят професор ми каза, че и баба на 90 е оперирал с фиброаденом, което е голямо изключение разбира се. Няма страшно, ако са фиброаденоми. Следят се редовно на 6-10 месеца. Ако растат, над 2см ако са и повече порастнали е добре да се премахнат.
Ако това ще те успокои малко, имам 7 извадени, и имам още 8-9 в момента, но са много малки и не се пипат. Само следене на определен период от време. Майка ми също преди много, много години е имала.
Не се притеснявай дори и в бъдеще да има нов фиброаденом.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в ср, 27 юни 2018, 09:13
Меси! Аз съм на 23г. Моят беше 4,5см на 4,5-5см голям и доста навътре. Тук в БГ много ме дразни това, че ми дават полагащото ми се направление и като отида ме опипват и до там. Ехографа сама си го плащам 40лв..


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в ср, 27 юни 2018, 09:26
На 23 е възможно още да се образуват. Млада си още :) Не се притеснявай от размера, но много добре, че си го махнала, много добре!!!
О, да, за ехограф в София си плащах всеки Божи път.
Силно се надявам да вземем да влезем в крак с напредъка на медицината, не са толкова сложни нещата да се постигнат и да се мисли за максимално щадене на пациентките!
Аз нямаше грам да знам, че има и друга, по-различна страна на палачинката, ако не ми се беше наложило да легна пак на операционната. Нямаше да имам тая база за сравнение, но вече определено, виждайки разликата има огромна такава в самата процедура и хода на операциите у нас и извън у нас. Малко по-касапски го караме ние като че ли ;)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в ср, 27 юни 2018, 09:38
И тези, на които им предстои операция, искайте си Clexane да ви сложат преди и рецепта за след операцията да продължите.
Не се осланяйте на думи като - Няма нужда, не е необходимо и прочие.

Има нужда и щом това се прави вече по процедура в други държави значи има защо.
И АБ си изисквайте за след операцията 7 дни да ви дадат. И бандажна стегната превръзка през гърдите и гърба за да нямате никакви болки, марличка и лепенка са въздух под налягане, няма нужда и не е нормално да ви боли, и няма ако просто ви стегнат в бандаж-корсет от стегнато навита цяла голяма марля превръзка през гърба. И лед, ако нямат, да ви донесат ваши близки да наложите след операцията върху голямата стегната цялостна превръзка. И така нищо няма да усетите.

Все много не сложни неща, а излизате само с положителни емоции от подобно нещо. Грам негативно не ми се отрази тази 6-7 двустранна при мен операция.
И това с къпането с конците е голямо удобство също. След баня една лека превръзка слагах само всеки път след  това до махането им.
Не знам в България с какво шият сега, но не искам да ви разказвам за след! операция номер 5 при мен с раната в наш’та Онкология софийска какво ми се случи, спестявам ви страхотии.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Мaksy в ср, 27 юни 2018, 14:00
И тези, на които им предстои операция, искайте си Clexane да ви сложат преди и рецепта за след операцията да продължите.

Фраксипарин също върши работа( както Клексана), но има различни дозировки, лекар трябва да ги изпише. Всеки сам може да си ги бие, игличките са много малки и тънки, не боли.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в ср, 27 юни 2018, 15:52
Естествено, че лекар трябва да ги изпише. Затова написах, че са различни проценти и затова написах да изискват пациентките от лекарите рецепта. Включително и, че всеки сам може да си слага и това написах, понеже е много лесно, не е да речем като инжекцията за алергии, която е адски болезнена.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в сб, 30 юни 2018, 21:28
Вчера бях на лекар. Каза, че се събирала течност от операцията. С една спринцовка извади малко и каза да правя компреси с риванол. Това задържане на течности хематом ли е и дали ще се оправи само с риванол. За капак на всичко днес получих и обрив от превръзката, нямах фенистил и го намазах с елоком.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в сб, 30 юни 2018, 21:57
Аз имах дренаж , сега се сещам, мисля , че на 5тия ден го махнаха. Съвсем малък беше . Но със сигурност тази ми гърда е с по голяма чувствителност сега, малко е неприятно, надявам се с времето да спре да ме наболява .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в сб, 30 юни 2018, 22:08
Аз нямах дренаж, сигурно затова така ми се е получило. Ох...продължавам с риванола, макар че засега не виждам червенината и твърдостта да са намалели...поне вече по-малко ме боли.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в нд, 01 юли 2018, 00:22
Момичета, какви дренажи, каква течност, и твърдост. Почвам да се чудя кой ви е оперирал така като ви чета....силно се надявам повече да не ви се налага да се подлагате на подобни интервенции!!!!!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в нд, 01 юли 2018, 00:59
Liorena дано не се налага повече!
Аз дори не знаех, че имам дренаж, просто погледнах под превръзката и видях нещо бяло точно като тръбичка. Чак като отидох на 5тия ден ми казаха. Сега белега ми там е най - одебелен . Лекаря ,който ме оперира има добро има в града , а и той прави операциите на майка ми преди години, затова и му се доверих.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в нд, 01 юли 2018, 01:21
Liorena дано не се налага повече!


Силно стискам палци да няма повече!!!!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Marsia_K в пн, 23 юли 2018, 09:50
Здравейте.
Имам едно питане, макар че изчетох темата и се ориентирах, какво е най-добре да направя, но все пак... От няколко месеца ме болят гърдите, без значение от фазата на цикъла. Винаги са ми били чувствителни, но напоследък е нетърпимо. Докато напасна нещата и се наканя да отида на преглед при специалист минава време. Напипах си няколко бучки в долната част на дясната гърда , които са изключително болезнени и подвижни. Въпросът ми е да направя ли ехография тук в нашия град за всеки случай, за да знам с какво си имам работа,  или да си изчакам да ми мине цикъла и да отида при специалист, който се занимава с това и предполагам ще ми даде адекватен поглед над ситуацията и в подходящото време за направата на ехографията? На 31 години съм , не съм правила ехография до сега , защото не съм имала показания, а и имах други здравословни проблеми, които ми отнеха години ходене по мъките с нашата здравна система и специалистите... Предполагам че имам и хормонални проблеми.Намам фамилна обремененост. Втвърдяванията ги напипвам само в легнало положение след като ги позиционирам върху реброто. Ходих миналия месец при ЛЛ с друг проблем и я помолих да ми направи преглед , но каза ,че ѝ изглеждат меки и без удебелявания. Имам и преглед при АГ от миналата година , според който имам мастопатия. Малко съм се шашнала, от напипването на бучките, но като помисля трезво, клоня към изчакване на цикъла и преглед при специалист в онкологията след 5-тия ден, както препоръчвате в темата.  Добро решение ли е? Или ?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в пн, 23 юли 2018, 10:06
Най-добре е да се изчака няколко дни след цикъла. И аз по време на цикъла си открих бучица. Едва изчаках, така се бях филмирала. Първо ми правиха мамография, на която нищо не се видя. После на ехограф се видя фиброаденом.И на мен понякога са ми много болезнени гърдите от мастит. Щом са подвижни бучиците, според мен няма нищо страшно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Marsia_K в пн, 23 юли 2018, 10:16
di.., благодаря за отговора. Така мисля и аз да направя, но не ме свърта и притеснението е голямо.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в пн, 23 юли 2018, 10:39
По принцип самопрегледа се прави в легнало положение.
В София за добрите мамолози се чака за час доста време, така, че вече е трудно да си уцелиш цикъла, освен ако не е супер точен.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Marsia_K в пн, 23 юли 2018, 10:44
На този етап ще се прегледам при препоръчан лекар във Враца. Ако излезе нещо по-сериозно , ще търся и друг лекар, от препоръчаните в темата.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пн, 23 юли 2018, 14:49
Как го измисли, че се прави в легнало положение?!?!? 🤔
Всички лекари преглеждат в изправено положение с вдигнати ръце и след това на “Ф” с хванати за кръста ръце. Ходила съм при не малко лекари и всички преглеждат по този начин! Само ехографията се прави в легнало положение.
Самопрегледа е под водата в банята с вдигнати ръце отново, след слагане на душгел или сапун, започва се от мишниците към гърдите.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в пн, 23 юли 2018, 15:26
Така ми показва Гаврилов да се преглеждам, всеки път като ходя на преглед.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: хадзапи в пн, 23 юли 2018, 19:12
При мен си имам фиброкистозна мастопатия и уплътнени жлези. Редовно си правя ехограф, засега последното е отново пункция с махане на киста.
Но... днес си правих виртуална колоноскопия - прави се след подготовка и е на скенер и като и без това правих това изследване, исках да се видя и за онко дали няма нещо - вижда се - и си правих и на бял дроб с доплащане още малко (вижда се целият стомашно-чревен тракт относно онко, и жлъчка и панкреас, и черен дроб и бял дроч, и бъбреци и слезка, (е и покрай колоноскопията и матката и яйчниците, не само червата) - резултата е 2 полипа - на дебелото черво и ендометриозен, но по темата - и двете гърди с уплътнения и доцентката, която ми прави скенера ми обърна внимание да се направи още по-прецизно изследване. И сега в петък си записах час за Ядрено-магнитен резонанс, тъй като тази доцентка ми каза за изследване, което отново обаче било с рентгеново облъчване и д-р Стоименов, при когото ходя и на когото се обадих ми каза да правя ЯМР, като също се виждало.
Очертава се, че най-точно и прецизно при проблеми с млечните жлези се вижда на ЯМР, но понеже е много скъпо го препоръчват за изследване само при съмнителни вече случаи, както явно е при мен, с тези уплътнени жлези, които се виждат така и на ехограф, но там не може да се види на части да се "разфасоват" гърдите.
Съвета ми е - при най-малкото напипване, отидете на лекар, даже и да сте в цикъл, когато е спешно и при цикъл може да се прави прегледа.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пн, 23 юли 2018, 20:32
Здравей, Мария, според мен изчакай да ти свърши цикъла и посети колега, след цикъл, ти си млада за твоята възраст е препоръчително извършването на ехография, мамографията е само при необходимост. При младите жени гърдите са по-плътни и да се прави първо мамография е грешка.
По отношение на мастопатията - това е състояние, предвид високата му честота и тя не изисква нищо друго освен проследяване. Мастопатия има всяка втора жена, включително и момичета на 15-16 години факт.

По отношение на самопрегледа той включва три компонента:
Прави се задължително и в трите фази:
1. Фаза 1 - Под душа, поставяте едната ръка над главата и със сапунисана другата ръка, опипваш гърдата от страната с вдигнатата ръка, след това сменяш ръцете, винаги се опипва и подмишницата.
2. Преглед пред огледалото права - за външни промени - с ръце над глава, ръце покрай тяло, ръце на кръста и навеждане на тялото напред.
3. Легнало положение - поставя се възглавница или сгъната кърпа, пак едната ръка над главата и пак с ръката която не е над главата, опипваш гърдата която е над главата и после сменяш ръцете, винаги също подмишницата.

Какво се търси:

при прегледа под душа с пипане и легнала - бучки, възли, неравности, уплътнени зони, секрет от зърното на мляко, зеленикаво, кафеникаво, кръвенисто, жълтеникаво, бучки подмишницата, зачервяване и отичане на гърдата, синини, придърпване на кожата, хлътване на зърното, значителна асиметрия между едната и другата гърда, портокалова кожа, нещо което преди го е нямало.

При огледа пред огледалото - промени външни - в цвета на гърдата, синини, зачервявания, хлътвания на кожа, зърно, придърпване на кожа, зърно, портокалова кожа и всичко що може да се види, подутини подмишницата,

По книга прегледа може да се извършва в два взаимни перпендикулярни позиции - задължително в две - права или седнала и легнала. При нужда може да накараш пациентката да се наклони и напред.
Поне аз така преглеждам.
Винаги - права или седнала и задължително легнала.Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пн, 23 юли 2018, 20:34
По отношение на ехографията, тя може да се прави и легнала и също седнала, а легнал пациент при нужда, може и да го завъртиш.
Поздрави!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пн, 23 юли 2018, 20:42
При мен си имам фиброкистозна мастопатия и уплътнени жлези. Редовно си правя ехограф, засега последното е отново пункция с махане на киста.
Но... днес си правих виртуална колоноскопия - прави се след подготовка и е на скенер и като и без това правих това изследване, исках да се видя и за онко дали няма нещо - вижда се - и си правих и на бял дроб с доплащане още малко (вижда се целият стомашно-чревен тракт относно онко, и жлъчка и панкреас, и черен дроб и бял дроч, и бъбреци и слезка, (е и покрай колоноскопията и матката и яйчниците, не само червата) - резултата е 2 полипа - на дебелото черво и ендометриозен, но по темата - и двете гърди с уплътнения и доцентката, която ми прави скенера ми обърна внимание да се направи още по-прецизно изследване. И сега в петък си записах час за Ядрено-магнитен резонанс, тъй като тази доцентка ми каза за изследване, което отново обаче било с рентгеново облъчване и д-р Стоименов, при когото ходя и на когото се обадих ми каза да правя ЯМР, като също се виждало.
Очертава се, че най-точно и прецизно при проблеми с млечните жлези се вижда на ЯМР, но понеже е много скъпо го препоръчват за изследване само при съмнителни вече случаи, както явно е при мен, с тези уплътнени жлези, които се виждат така и на ехограф, но там не може да се види на части да се "разфасоват" гърдите.
Съвета ми е - при най-малкото напипване, отидете на лекар, даже и да сте в цикъл, когато е спешно и при цикъл може да се прави прегледа.

Мастопатията не бива да ти е болка за умиране, в днешно време както казах по-горе е прието за състояние. Мастопатията е три типа, според типа на преобладаващата компонента:
- когато преобладава фиброзната тъкан е фиброзна мастопатия
- когато преобладава кистозната компонента е кистозна мастопатия
- когато двете компоненти са в равно или почти равно съотношение - фиброзно - кистозна мастопатия.

Ами вариантите за теб са - ехография, след нея мамография, е може и ЯМР да си направиш, цената е около 300 лева, в България, скъпо изследване е, понякога и здравната каса дава възможност да се ползва и с направление, но за целта специалист трябва да напише мотивирано искане до НЗОК, за необходимост от изследването, като експерт в касата преценява нуждата от него, ако експертът каже, да - правиш го, ако каже не, си плащаш.

И на мен ми се се иска ЯМР - диагностиката да е по-достъпна, но уви, живеем в България. Златен стандарт в световен мащаб за скрининг на рака на гърда е мамографията, но същата дава и фалшиво негативни или позитивни резултати понякога. Ехография и мамография се допълват взаимно.
Навлизат и нови технологии и апаратури за диагностика, профилактика и лечение.

Права си, когато е спешно винаги може да се гледа, без значение от периода на цикъла.
Поздрави!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: хадзапи в пн, 23 юли 2018, 21:48
МРТ 300 лв. няма. Преди години - 4-5,  на дял беше 330 лв. Сега е още по-скъпо. Ще го правя за 470 лв., на нов апарат и ще си спестя тази 3-измерна мамография с висока доза облъчване, при която пак, ако се наложи, се прави и МРТ допълнително - четох я какво представлява и пак не е последна инстанция, а само МРТ-то, честно казано чудно ми е тогава за какво изобщо са я въвели да я правят..., мои си размисли.
Виртуалната колоноскопия ми спести доста ядове, както е и с на белия дроб и останалите неща, спести ми притеснения да няма нещо онко на няколко места.
Сега само на това за гърдите да се уточни трябва. Мамографията за мен лично е излишно да си правя и никога не бих правила, излишно облъчване, след като с МРТ се хваща всичко нужно, за здраве, колкото и да е скъпо, предпочитам това, което е най-доброто като изследване - за жалост колоноскопия с МРТ - не се прави, но поне на 3 места в София вече има на скенер.
По здравна каса е трудно да се вземе изобщо направление и се чака 1 месец, ако разрешат, за мен излишно време в притеснения, а когато имам някакъв проблем гледам да си направя по-бързо изследванията и да взимам мерки, без да чакам и платеното ми е спокойно, че няма да чакам и да се натоварвам с мислене какво би могло да бъде, плащам си за спокойствието.
Веднъж на мъжа ми чакахме за МРТ разрешение по здравна каса, разрешиха, но беше много нерви и разтакаване. Дотогава му бяхме правили няколко пъти платено и нямаше чакане, само записване на час и си спестявахме напрежението, този път платих с доста нерви покрай здравна каса :(
А фиброкистозна мастопатия се следи без проблеми само на ехограф, но е добре на 6 месеца да се ходи на преглед и ако е при мамолог, който при нужда, прави и пункция на киста, то се спестява също притеснения.
На мен мамолога си ми каза, че мамографията при 30% може да бъде причина за онкозаболяване и затова не правя такава.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в вт, 24 юли 2018, 09:06
Хадзапи, преди 2 години правих МРТ на един дял в Исул-250 лв, в Иван Рилски и Пирогов е 350лв, в Сити клиник, където е 3 Тесла, постоянно има ваучери за по 300 лв. Ти къде ще правиш за толкова много пари, и това за един дял ли е?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: хадзапи в ср, 25 юли 2018, 10:22
Цената е такава, защото ще е с контрастно вещество. В Исул МРТ е стар апарат-а, а, иначе, да, цената е 350 на дял без контрастно. С него е тази цена, която ми казаха.
Ще правя в Сити клиник при определен лекар, който ми каза мамолога.
Извинявам се, че не казах, че е с контрастно в цената включена, но ми е притеснено, защото преди 1 година за същата дясна гърда мамолога ме прати и на хирург, но хирурга каза, че засега само да се наблюдава.
Само ме е яд, че мамолога никога не спомена, че МРТ е нещото, което дава точен резултат и щях да си направя още преди година, а не само излишни притеснения сега, но така е трябвало, така е станало. Като и сама не питам, моя си е грешката, а уж чета и се интересувам, ама ето, че има още много да съобразявам, а не само предоверяване на лекар, който уж над 10 години ме следи и знае, че не искам да правя мамографии точно заради това, че те могат да станат причина за рак на гърдата, ето, имало безопасен начин, ама чак сега, след скенера, който правих за други неща, но на него се видя, вече ми каза, за МРТ-то.Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Marsia_K в ср, 25 юли 2018, 10:25
Благодаря за съветите. Не издържах да стоя в неизвестност, какво в действителност напипвам и отидох при ЛЛ. Според нея структурата на гърдите ми е зърнеста ?! , но ми даде направление за ехограф и се оказа ,че имало добър лекар по образна диагностика, който преглежда в определени дни в местната болница. След малко отивам на преглед. Моля за стиснати палци, всичко да е наред или поне да не е най-лошото :praying_hands: Изписа ми Прогестогел за мазане. Не съм го взела, защото искам първо да мине прегледа.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в ср, 25 юли 2018, 12:01
Стискаме палци, успех !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: хадзапи в ср, 25 юли 2018, 12:11
Всичко да е наред. Пишете, след прегледа.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Marsia_K в ср, 25 юли 2018, 15:40
  Момичета благодаря за палците. Според лекаря няма нищо в гърдите. Заключението е : Запазен функционален паренхим двустранно без видими патологични лезии.
 Каза ми , че гърдите ми са с жлезиста структура и не е компетентен по въпроса защо ме болят постоянно. Предполага , че може да са чувствителни на нервност и стрес. Препоръча редовно, но не постоянно да правя самопреглед под душа, за да свикна със струкурата им и тогава вече, ако наистина има и най-малкото нещо- ще мога да го усетя. Отбелязал е обаче плътност над 75% , но го прочетох , от както си тръгнах и не можах да питам , какво означава.
 Отново благодаря за съветите и ви пожелавам здраве!  :hugs:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: *Avalon* в пт, 27 юли 2018, 09:54
Здравей, Мария, според мен изчакай да ти свърши цикъла и посети колега, след цикъл, ти си млада за твоята възраст е препоръчително извършването на ехография, мамографията е само при необходимост. При младите жени гърдите са по-плътни и да се прави първо мамография е грешка.
По отношение на мастопатията - това е състояние, предвид високата му честота и тя не изисква нищо друго освен проследяване. Мастопатия има всяка втора жена, включително и момичета на 15-16 години факт.

По отношение на самопрегледа той включва три компонента:
Прави се задължително и в трите фази:
1. Фаза 1 - Под душа, поставяте едната ръка над главата и със сапунисана другата ръка, опипваш гърдата от страната с вдигнатата ръка, след това сменяш ръцете, винаги се опипва и подмишницата.
2. Преглед пред огледалото права - за външни промени - с ръце над глава, ръце покрай тяло, ръце на кръста и навеждане на тялото напред.
3. Легнало положение - поставя се възглавница или сгъната кърпа, пак едната ръка над главата и пак с ръката която не е над главата, опипваш гърдата която е над главата и после сменяш ръцете, винаги също подмишницата.

Какво се търси:

при прегледа под душа с пипане и легнала - бучки, възли, неравности, уплътнени зони, секрет от зърното на мляко, зеленикаво, кафеникаво, кръвенисто, жълтеникаво, бучки подмишницата, зачервяване и отичане на гърдата, синини, придърпване на кожата, хлътване на зърното, значителна асиметрия между едната и другата гърда, портокалова кожа, нещо което преди го е нямало.

При огледа пред огледалото - промени външни - в цвета на гърдата, синини, зачервявания, хлътвания на кожа, зърно, придърпване на кожа, зърно, портокалова кожа и всичко що може да се види, подутини подмишницата,

По книга прегледа може да се извършва в два взаимни перпендикулярни позиции - задължително в две - права или седнала и легнала. При нужда може да накараш пациентката да се наклони и напред.
Поне аз така преглеждам.
Винаги - права или седнала и задължително легнала.В подкрепа на написаното от docsi попаднах на една публикация, която много добре онагледява начина на самопроверка https://www.credoweb.bg/publication/108730/tri-nachina-za-samoizsledvane-na-gardite (https://www.credoweb.bg/publication/108730/tri-nachina-za-samoizsledvane-na-gardite)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в нд, 29 юли 2018, 11:57
В годините когато навлезе ЯМР - цената беше значително по-висока, сега се надявам да е паднала и мисля, че може да се намери за около 250-300 лева, изследване. За България тази цена е доста висока и не всеки би могъл да си я позволи. Опитай ако желаеш - следният ход:
- Джипи - да те прати на специалист, работещ с НЗОК, този специалист, да напише мотивирано искане за необходимост от извършване на ямр - за теб, в конкретния случай, да се изчака решението на НЗОК, ако кажат отговор - да, ще спестиш средствата, ако кажат, не, ще си платиш. Чакането е около месец или месец и нещо!
Поздрави!

По отношение при млади жени гърдите са по-плътни като структура, това което е написал колегата за Мария по-горе, показва, че всичко е наред!
Не се виждат ехографски притеснителни неща.
Причините за болките могат и вероятно са на база хормоните.
Може да се ползва Прогестогел, може да се ползва и мастодинон, - той е хомеопатичен продукт, могат и да се използват различни витамини, които да облекчат болката.
Много важно е спокойствието, позитивните емоции и по-малко стрес, защото млечната жлеза е чувствителна и на стрес и всякакъв вид травми.
Според плътността си - различаваме четири групи - плътна гърда, определя се по процентното съдържание на тъканите в гърдата.
Поздрави и ползотворна неделя!Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в нд, 29 юли 2018, 12:18
В България всичко е свързано с чакане, ходене по няколко пъти при един, при втори, при трети, пак чакане, неща, които с адекватни мед. застраховки могат да бъдат спестени стрес и нерви, които се оказват първопричината за много проблеми, свързани с женските гърди.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в вт, 31 юли 2018, 08:49
ами, затова в България сме на водещо място по заболеваемост и смъртност. Щото всичко ни е с главата надолу! Но той свети Петър, приема всеки ден, денонощно и целогодишно.
Видях, че си в Румъния , как е там?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в вт, 31 юли 2018, 09:59
Именно!
А в Румъния за съжаление за нас са на светлинни години в медицината от нас с хубава здравна застраховка. Имам 5 интервенции в България и вече 2 в Румъния, та вече имам база за сравнение. То прилики с при нас няма просто. От 7 години съм тук та мога да пиша до утре. И в тая област ни задминаха за съжаление.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lucky23 в вт, 31 юли 2018, 16:49
Здравейте, аз съм на 22 години и преди 7 години, когато бях на 15, ме оперираха от фиброаденом. Беше 0,98 см. Докторът каза, че трябва да се оперира, макар че е малък и операция се прави когато е около 2 см ?! Но както и да е, реших се, цялото нещо беше около 20 мин, 3 дни престой в болница. Остава малък белег. Все пак ви съветвам ако е с малки размери, да не бързате - няма смисъл.

Поздрави !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в пт, 03 авг 2018, 14:52
Здравейте, аз съм на 22 години и преди 7 години, когато бях на 15, ме оперираха от фиброаденом. Беше 0,98 см. Докторът каза, че трябва да се оперира, макар че е малък и операция се прави когато е около 2 см ?! Но както и да е, реших се, цялото нещо беше около 20 мин, 3 дни престой в болница. Остава малък белег. Все пак ви съветвам ако е с малки размери, да не бързате - няма смисъл.

Поздрави !

Точно така, съвсем малки не се пипат, само се следят. Аз имам още около 8-9, но много малки. Изобщо само проследяване на тях.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 09 авг 2018, 15:21
Оффф в 17 ч. ще ходя да ми пунктират една киста и ми е смотаноооо. Уж нося на болка ама..... после хистологии :rolling_eyes:
Винаги ли изследват кистите или моя се застрахова?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в чт, 09 авг 2018, 15:28
До колкото знам - винаги пращат за хистология. Не ти е за първи път, отивай да я махаш, щом се налага. Спокойствието е най-важното. Дано всичко да е наред.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 09 авг 2018, 15:42
До колкото знам - винаги пращат за хистология. Не ти е за първи път, отивай да я махаш, щом се налага. Спокойствието е най-важното. Дано всичко да е наред.
А ще ходя, де ще ида...ама да си помрънкам  :joy:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в чт, 09 авг 2018, 19:55
И при мен винаги се прави хистология, споко, нищо няма да ти има 👌
Само един път ме е боляло, но тогава беше възпалена.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пт, 10 авг 2018, 10:18
И при мен винаги се прави хистология, споко, нищо няма да ти има 👌
Само един път ме е боляло, но тогава беше възпалена.

Абе гадно си беше, а търпя на болка. Не болеше толкова, но имах усещането, че се бави цяла вечност. И като видях иглата и спринцовката, малееее :joy:
Абе мина. Занесох пробата тази сутрин. Патоложката каза, че ще ми звънне след обяд, за да не го мисля събота и неделя.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lemy в пт, 10 авг 2018, 14:36
Може да си зависи от ръката на лекаря, знам ли. Печена патоложка👌


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пт, 10 авг 2018, 16:52
Патоложката се обади обикновена киста :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в пт, 10 авг 2018, 17:12
Браво. :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: poli-poli в чт, 16 авг 2018, 22:34
Здравейте, преди около две седмици си напипах бучка на лявата гърда. От всичко, което изчетох предполагам, че става въпрос за фиброаденом. Втори ден от цикъла ми е и съм си записала час за преглед на 24 август - следващия петък. Пиша, за да се уверя, че това е правилния момент, в който да се консултирам с лекар. Също така, ако някой е посещавал проф. Деян Йорданов от ВМА, ще се радвам да получа мнения и обратна връзка, тъй като часът ми е при него. Предварително благодаря :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: monikrisi в вт, 28 авг 2018, 17:49
Здравейте момичета и аз преди месец се оперирах от фиброаденом. Всъщност Много години все ми казваха , че е киста , понеже на ехографа така се виждаше до мига в който не порастна. Мамоложката беше сигурна, че е фиброаденом. Отидох в онкологията при опита да се изтегли течност за изследване едвам успя доктора да издърпа малко течност (определено беше много неприятно това ) и се потвърди , че е фиброаденом 1.5 см. Беше и категорично ми казаха да се оперирам понеже има шанс още да расте. Е махнах го оперирах се в Токуда . Операцията е много лека и днес ми излезна резултата от патологията.  Пише Добре ограничен тумор - фиброаденом .


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: хадзапи в вт, 28 авг 2018, 20:29
Вчера си правих МРТ на млечни жлези, днес ми излезе резултата и потвърди това от скенера и също ме гледаха и на ехограф, като докторката каза, че с уплътнени жлези е добре, че не правя мамографии, има опасност.
За едно уплътнение сега ще ходя на хирург, вече той да си каже мнението. Ходя при д-р Мекянов, то и преди година отидох при него за това нещо, тогава каза, че е само за наблюдение - допадна ми това, че не е човек, който говори за операции на всяка цена.
Ако се наложи вече ще се оперира, да не стои.
Доволна съм от МРТ-то в Сити клиник на Цариградското шосе при д-р Димчева, не ме претупа, първия път ме върна, защото бях в цикъл, а съм в климакс вече и заради алергии да си правя тестове към контрастните в-ва, които ползват. Там скенера е Тесла 1,5, Тесла 3 има на 3 места в София, но не се прави никъде МРТ на млечни жлези, въпреки, че го имат в ценоразписа си, доколкото разбрах май нямало някаква бобина за точно млечни жлези.
МРТ с контраст там ми струваше 470 лв. Работят и по здравна каса, правят и ехографии, правиха ми и това днес, за да завърши цикъла, както каза докторката, за което не ми взеха допълнително пари.
За алергии си правих и пълния панел за упойки, в Алергологията на Алексанровска, като се оказа алергия към два вида.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Мaksy в сб, 01 сеп 2018, 23:30
Здравейте момичета, може би въпросът ми е станен но имам нужда от мнение. Има ли ден( преди или след МЦ ) в който е най-подходящо да се проследи фиброаденом. Не съм много на ясно и затова ми е необходимо мнение.
Благодаря ви предварително1


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Iv4EnCeTO в нд, 02 сеп 2018, 10:04
Първите дни след МЦ , защото после започват хормоналните изменения, предвид предстояща овулация. Поне така ми каза моят мамолог.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Iv4EnCeTO в нд, 02 сеп 2018, 10:08
Здравейте, преди около две седмици си напипах бучка на лявата гърда. От всичко, което изчетох предполагам, че става въпрос за фиброаденом. Втори ден от цикъла ми е и съм си записала час за преглед на 24 август - следващия петък. Пиша, за да се уверя, че това е правилния момент, в който да се консултирам с лекар. Също така, ако някой е посещавал проф. Деян Йорданов от ВМА, ще се радвам да получа мнения и обратна връзка, тъй като часът ми е при него. Предварително благодаря :)
Аз ходя при него. Доволна съм. Обяснява много подробно. Не предлага излишни интервенции.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: brider в ср, 05 сеп 2018, 12:44
Здравейте момичета, може би въпросът ми е станен но имам нужда от мнение. Има ли ден( преди или след МЦ ) в който е най-подходящо да се проследи фиброаденом. Не съм много на ясно и затова ми е необходимо мнение.
Благодаря ви предварително1

На мен са ми казвали между 7-ми и 12-ти ден от цикъла :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: meribiskvitka в нд, 23 сеп 2018, 19:17
Здравейте, след операция на фимроаденом хистологичата диагноза ми е: Лобуларен карцином.Лезията не приключва в здраво в резекционните канали.
Може ли някой да поясни какво значи това.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в нд, 23 сеп 2018, 20:12
Не ти ли обясниха лекарите, за какво иде реч?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: meribiskvitka в нд, 23 сеп 2018, 21:47
Във вторник ще пускам материала за второ хистологично изследване...Но все пак ако някой има подобна диагноза моля да сподели.В интернет нищо съществено не излиза с моята диагноза


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: liv74 в нд, 23 сеп 2018, 22:30
За съжаление лобуларен карцином значи рак на гърдата.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в нд, 23 сеп 2018, 22:35
За съжаление лобуларен карцином значи рак на гърдата.
И за съжаление ще има втора операция. Но важното е, че е открито и ще се излекувате. Въоръжете се с търпение, вяра и сила. Има друга тема, в която ще намерите много подкрепа и ценни съвети. Стискам палци всичко да се развие при Вас по възможно най-добрия начин.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пн, 24 сеп 2018, 08:31
Как може доктора , който ви е оперирал да не ви каже за диагнозата? Това е изключително несериозно ..
Пожелавам ви да се справите с това и всичко да е с щастлив край!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в пн, 24 сеп 2018, 09:01
Как може доктора , който ви е оперирал да не ви каже за диагнозата? Това е изключително несериозно ..
Пожелавам ви да се справите с това и всичко да е с щастлив край!

Очевидно може, нищо не може да ме учуди у нас!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пн, 24 сеп 2018, 09:26
Здравейте, след операция на фимроаденом хистологичата диагноза ми е: Лобуларен карцином.Лезията не приключва в здраво в резекционните канали.
Може ли някой да поясни какво значи това.

Добро утро! Диагнозата е рак на гърдата в един от неговите видове. Задължително е да направите ревизия на препарата за да имате още едно мнение. Ако се наложи може да се направи и втора ревизия. Къде сте оперирана? Не знам защо , колегата не ви е обяснил как стоят нещата. Но в България всичко е възможно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: _Мishel_ в пн, 24 сеп 2018, 11:00
Във вторник ще пускам материала за второ хистологично изследване...Но все пак ако някой има подобна диагноза моля да сподели.В интернет нищо съществено не излиза с моята диагноза

Просто не исках да бъда първата, която ще ти обяснява какво е карцином. Предполагах, че docsi, който е лекар, ще се включи и ще напише каквото трябва.
Много съжалявам, пожелавам ти възможно най-лекия вариант на диагноза и лечение.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: danylony в пн, 24 сеп 2018, 16:15
  Стискам ти палци всичко да е окей 🍀🍀🍀


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в вт, 25 сеп 2018, 20:07
За съжаление нашите хирурзи почти не обясняват, прехвърлят топката на онколога. Дават ти един лист в ръцете и те опътват към онкологията, а тогава напират толкова въпроси. Но пък и за лечението най-добре са запознати наистина онколозите. Хирурга реже и до там.

meribiskvitka ще се справиш миличка. Намери си своя лекар и следвай препоръките му. Трябва да вярваш, че ще се излекуваш. Отчаянието е лош съветник.
Влез в тази тема, момичетата ще ти помогнат. Разпитай ги за всичко, което те вълнува. Разпитай за всички изследвания, които са удачни да се направят, много често докторите не ги споменават, защото не винаги се поемат по ЗК.
http://www.bg-mamma.com/?topic=1055512


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lagertha в вт, 02 окт 2018, 13:02
Здраейте, момичета! Как разбрахте че сте с фиброаденом, а не с карцином? При мен ситуацията накратко е следната : напипах бучка, отидох на лекар, направиха ми мамография в майчин дом и лекарката дирекно ме изпрати на хирург да се оперирам . Каза че видяла кацификати ( каквото и да значи това)  и сенки. Образуванието според нея е 1, 5 см, аз го напипвам по голямо . Не знам много съм притеснена. Днес ще ходя на преглед за второ мнение.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в вт, 02 окт 2018, 13:06
По-добре си направи ехография, там се вижда по-ясно. На мен на мамографията ми казаха киста, а на ехографа се видя фиброаденом.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lagertha в вт, 02 окт 2018, 13:08
По-добре си направи ехография, там се вижда по-ясно. На мен на мамографията ми казаха киста, а на ехографа се видя фиброаденом.
Докторката ме гледа и на ехограф, категорична е.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: MeMyselfI в вт, 02 окт 2018, 13:29
Да се запиша и аз на бързо. При рутинен преглед през Юни ми намериха фиброаденом 9мм*8мм. Тъй като съм оперирана веднъж от интрадуктален папилом преди 10 години, си ходя на профилактика при онкохирург и съответно на ехо в КОЦ.
Хирурга каза,че ще следим 3 месеца и после ще го мислим.
Та преди две седмици пак преглед + ехо. Този път направиха и еластография. Там си е, но размера е два пъти по - малък и еластографията дава данни за доброкачествен процес. Викат ме на преглед след 6 месеца.
На въпроса:
1. Възможно ли е фиброаденомте да намаляват? (единствената разлика е, че спрях да пия Дуфастон, заради кофти цикъл през Юли. Бях на него 6 месеца)
2. Еластографията ми е ново понятие. На някого правена ли е такава по време на ехография?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в вт, 02 окт 2018, 15:26
Аз си напипах образуванието случайно, но тогава бях на 17 и изобщо не ми беше минавало през ум да се самопреглеждам. Отидох на ехограф и там се видя. Дълго време диагнозата посредством образната диагностика бе фиброаденом. След като родих и кърмих - само фиброзна тъкан.
След като са се видяли калцификати задължително отиди при някой добър мамолог - тук в темата има изброени много сериозни специалисти.
Жалая ти успех !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Lagertha в чт, 04 окт 2018, 11:28
Ходих при д-р Красимир Шопов, той също предлага операция. Незабавно. При него( оперира в александровска болница). Изглеждаше като да си знае работата, много мил и внимателен, обяснява добре. Но не намирам никаква информация за него( едно хубаво и едно лошо мнение намерих) . Сега се чудя да ходя ли да ме оперира или да търся още мнения.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Pilcho в чт, 04 окт 2018, 12:18
Ходих при д-р Красимир Шопов, той също предлага операция. Незабавно. При него( оперира в александровска болница). Изглеждаше като да си знае работата, много мил и внимателен, обяснява добре. Но не намирам никаква информация за него( едно хубаво и едно лошо мнение намерих) . Сега се чудя да ходя ли да ме оперира или да търся още мнения.


Попитай в темата за момичета с РМЖ: http://m.bg-mamma.com/?topic=1055512

Там са всички с тази диагноза и ще ти дадат най- добър съвет.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пт, 05 окт 2018, 09:48
Ходих при д-р Красимир Шопов, той също предлага операция. Незабавно. При него( оперира в александровска болница). Изглеждаше като да си знае работата, много мил и внимателен, обяснява добре. Но не намирам никаква информация за него( едно хубаво и едно лошо мнение намерих) . Сега се чудя да ходя ли да ме оперира или да търся още мнения.

Аз не бих се лутала и бих го махнала възможно най-скоро.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: HopeAlwaysWins в пт, 05 окт 2018, 10:11
Момичета, здравейте! Извинете, че така ви нахлувам в темата...Вчера бях на профилактична ехография и ми е написано: "двустранно умерено изразени инволутивни промени" за гърдите. На 34 години съм.

Набързо прегледах в интернет и доколкото разбирам тези промени би трябвало да започват по-късно с напредване на възрастта. Моля пишете мнения, това нормално ли е или е необходим допълнителен преглед


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пт, 05 окт 2018, 10:14
След раждане и кърмене промените започват.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: danylony в нд, 07 окт 2018, 22:29
Привет от мен :hibiscus:.Последните шест месеца само ви четях, но ето че времето мина и в сряда имам час за ехография и после гинеколог,да ми даде резултатите. Усещам се как започвам да се паникьосвам. Топчето под мишницата отново ми се поду и ме наболява. Интересно е обаче, че ако не беше то едва ли щях да отида на лекар и да ми открият кистата,на която ми пратиха биопсия. Лека и спокойна вечер на всички :kissing_heart:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в пн, 08 окт 2018, 09:09
Няма страшно! Всичко ще бъде наред! Не се панирай! Хубава седмица на всички!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: danylony в пн, 08 окт 2018, 09:28
Docsi,   благодаря ти от сърце:hugs:За мен ти си един от най-полезните и позитивни съфорумци :blush:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: vermilion21 в вт, 16 окт 2018, 16:54
Здравейте, откриха ми фиброаденом в дясната гърда, препоръки, за добър онколог в Пловдив, а също така и къде работят със здравната каса. Благодаря предварително.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: minesota в чт, 18 окт 2018, 22:23
Здравейте момичета, на профилактичен преглед преди 2 дни, ми откриха образувание 15 мм, в заключение най-вероятно фиброаденом. Четох доста и много се притесних, защото моя ме боли при натиск, много силна болка, която отшумява след 5-6 секунди, спонтанно без да пипам там ме боли само преди цикъл. Чета, че фиброаденомът не боли, а имаше и няколко мнения, че при злокачествено образувание при натиск се усеща болка. Лекарят който ми го откри, каза че мога или да го следя или да го махна. Та исках да попитам вас боли ли ви при натиск или паниката ми си е правилна. Между другото по време на прегледа бях 3ти ден от цикъла, но когато си записах час не го бях предвидила и затова и отидох. Сега имам час при Д-р Василев но е чак на 13.11. а дотогава ще се побъркам...
Забравих да кажа, че преди година родих третото си дете, но успях да кърмя само 5 дни, след което бях в болница дълго време, заради проблеми със секциото, цедих се през цялото време, но като се прибрах кърменето вече не се получаваше и така след месец цедене кърмата ми намаля и спря без да взимам хапчета, не знам има ли връзка, стана дълго и объркано, но напоследък са ме налегнали много черни мисли и съм много объркана..


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Rocket в чт, 18 окт 2018, 22:34
Minesota, не се шашкай излишно. Аз също съм с диагноза “фиброаденом”. Моят е около 7мм и го следим от две години. Боли ме ужасно много преди цикъл. В долната, вътрешна част на гърдата е и ако ги натиска без са искам, болката е остра и режеща. След като ми мине цикъла всичко се успоява, до една седмица преди следващата менструация.
Споделяла съм това при всеки првглед с мамолога си. Самата болка беше основната причина да потърся лекар на първо място, защото при мен не се напипва бучка.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: minesota в чт, 18 окт 2018, 22:46
Благодаря ти за бързият отговор и при мен болката при натиск е много силна, аз вече съм след цикъл и продължава да ме боли като пипам, а сега съм фиксирана и непрекъснато я опипвам тая бучка..Много съм лабилна и лесно изпадам в паника, което не е добре, но....опитвам се да съм спокойна, но на моменти изпадам в истински ужас..


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Rocket в чт, 18 окт 2018, 22:56
Аз съм същата паника, мога да се психясам от 0 до 100 за секунди, :)
Ако много те притеснява и ако лекаря смята за подходящо, можеш да го отстраниш оперативно. Моя приятелка мина през такава процедура и забрави, че са и правили нещо за седмица. При нея беше 2см фоброаденом и го махнаха, защото планираше бременност.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: minesota в чт, 18 окт 2018, 22:59
Да, мисля да се консултирам, но май клоня към операция, не мога да го мисля и да се психясвам непрекъснато, 2 дена съм като зомби и все лоши неща мисля... а и като чета си е големичък и май си е за махане..


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в чт, 18 окт 2018, 23:01
Моето беше 4см на 4,5см( нещо огромно за такова образувание) .
Изпитвах болка със и без натиск, а при натиск беше ужасно неприятна. Оказа се , че е имало възпалително огнище в образуванието и от там е идвала болката. Не се шашкай, при мен се оказа доброкачествено . Фиброаденом + мастопатия + мастопатична плака..чудно!
На 1ви ноември става 1година от операциата , до преди няколко месеца изпитвах болка в гърдата , но отшумя, оказа се , че докато заздравее наболява. А 2-3дни след операцията  си вдигах свободно сина ми , въпреки забраната(т.е нямах болки), в момента само белега напомня .🙃
ПП Аз реших да премахна моето , на 23г съм и някак не си представях да си го отглеждам, а и беше доста голямо и не се знаеше какво ще излезе до последно(злокачествено или доброкачествено),


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: minesota в чт, 18 окт 2018, 23:10
Благодаря ви момичета, давате ми кураж :) Надявам се и при мен да се окаже доброкачествено, днес бях на преглед за второ мнение, но честно казано хич не ми вдъхна доверие въпросната лекарка, която каза, че не вижда нищо подобно и ми даде разни мазила, но аз имам доверие на доктора, който ми го откри, та ще видя и при Д-р Василев какво ще стане. Още повече, че имам идеално изображение на "нещото" от ехограф а тя как не го откри не знам... да не говорим, че аз го напипвам, имам малки гърди и е лесно да се усети.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в чт, 18 окт 2018, 23:43
Minesota, не се шашкай излишно. Аз също съм с диагноза “фиброаденом”. Моят е около 7мм и го следим от две години. Боли ме ужасно много преди цикъл. В долната, вътрешна част на гърдата е и ако ги натиска без са искам, болката е остра и режеща. След като ми мине цикъла всичко се успоява, до една седмица преди следващата менструация.
Споделяла съм това при всеки првглед с мамолога си. Самата болка беше основната причина да потърся лекар на първо място, защото при мен не се напипва бучка.

7мм ?!? 😲 И още го следиш и не го махат?? Wow! И това доживях да прочета 🙈


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Rocket в пт, 19 окт 2018, 08:44
Liorena, мисля, че не си прочела добре какво пиша. 7мм са по-малко от 1см.
Малко по-голямо от грахово зърно, както го определи мамолога.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в пт, 19 окт 2018, 08:54
На Liorena явно и се спи  :joy:


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: brider в пт, 19 окт 2018, 09:31
Благодаря ви момичета, давате ми кураж :) Надявам се и при мен да се окаже доброкачествено, днес бях на преглед за второ мнение, но честно казано хич не ми вдъхна доверие въпросната лекарка, която каза, че не вижда нищо подобно и ми даде разни мазила, но аз имам доверие на доктора, който ми го откри, та ще видя и при Д-р Василев какво ще стане. Още повече, че имам идеално изображение на "нещото" от ехограф а тя как не го откри не знам... да не говорим, че аз го напипвам, имам малки гърди и е лесно да се усети.


Ако не е тайна, кой е докторът, който те гледа първи и е видял фиброаденома? Понеже и аз имах подобен случай. Иначе съветът ми е да не се притесняваш излишно, изчакай прегледа при Василев, ако си платено, се обади в частния му кабинет, там мисля, че става доста по-бързо с часовете, и виж какво ще те посъветва той :)

Иначе не виждам кое му е странното на ФА 0.7 мм да се следи...


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: minesota в пт, 19 окт 2018, 09:53
Докторът е  Стоянов и ходя в Полимед, не знам на друго място работи ли, аз досега съм била само на профилактични годишни прегледи и като цяло съм доволна. Сега бях пропуснала и 3 години не ходих, едната ремонти, после бременност, раждане и добре, че скоро се сетих и отидох.   Вчера една приятелка ме заведе при Дойчева, но аз нещо не я харесах като че ли. Странно че не го видя, после каза има едно 3 мм ама не е нищо. Да ви питам по време на цикъл дали има вероятност да е било по-голямо въпросното образувание и сега да е поспаднало или си се надявам напразно?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в пт, 19 окт 2018, 10:29
На Liorena явно и се спи  :joy:

Явно😂😂😂


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: buni в пт, 19 окт 2018, 10:30
minesota, ако си с платен прием отиди при д-р Василев в болницата Тина Киркова, но още към 8:30, може би ще се наложи да изчакаш по-дълго, но ще те прегледа, просто да не се притесняваш до 13,11,18 напразно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в пт, 19 окт 2018, 10:30
Liorena, мисля, че не си прочела добре какво пиша. 7мм са по-малко от 1см.
Малко по-голямо от грахово зърно, както го определи мамолога.

Извинявайте, явно ми се е спяло ;)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: minesota в пт, 19 окт 2018, 10:35
minesota, ако си с платен прием отиди при д-р Василев в болницата Тина Киркова, но още към 8:30, може би ще се наложи да изчакаш по-дълго, но ще те прегледа, просто да не се притесняваш до 13,11,18 напразно.

Ами аз звънях в Тина Киркова и оттам ми казаха, че няма никакви часове до ноември, но още не записват защото нямат график, а в частния му кабинет ми записаха за 13, платен съм така или иначе ЛЛ няма направления! А пък нищо не ми каза за платен че може да отида..


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в пт, 19 окт 2018, 10:42
Ако имаш личния му телефон се обади и му обясни, че искаш по-ранен час, защото си много притеснена. Аз така направих и д-р Василев ме прие по-рано.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: brider в пт, 19 окт 2018, 11:03
minesota, ако си с платен прием отиди при д-р Василев в болницата Тина Киркова, но още към 8:30, може би ще се наложи да изчакаш по-дълго, но ще те прегледа, просто да не се притесняваш до 13,11,18 напразно.

Ами аз звънях в Тина Киркова и оттам ми казаха, че няма никакви часове до ноември, но още не записват защото нямат график, а в частния му кабинет ми записаха за 13, платен съм така или иначе ЛЛ няма направления! А пък нищо не ми каза за платен че може да отида..

Обади се в МЦ "Света София - Санте" и кажи че искаш платен преглед при него. Лятото записваха часове за същата или следващата седмица. В Тина Киркова и Вита се чака много.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в пт, 19 окт 2018, 11:53
Моят също при натиск ме болеше, аз така и го открих. Аз бях един от най-големите противници на оперативното премахване, но истината е, че всичко е комплексно и предвид се вземат възраст, фамилна обремененост, прием на хормони в миналото, дали образуванието е ново, в коя част на млечната жлеза е, и разбира се форма, плътност, големина. Пожелавам на всички да попадат само на добри специалисти !


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: minesota в пт, 19 окт 2018, 15:43
Благодаря ви момичета, ще пиша след прегледа пък да се надяваме, че всичко ще е ок! Пожелавам ви много здраве, от друго не се нуждаем ! :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в пн, 22 окт 2018, 14:18
Девойки, аз покрай случая на приятелка нещо изтрещях, а и си е време за преглед, но Стоименов ми е супер неудобен в тая Надежда, та се колебая за частния кабинет на Василев/Гемеджиев на Каблешков ако още работят там, де. Някой препоръки за някой от двамата? При Гемеджиев съм била, ма не съм супер впечатлена, при Василев не съм още. Имам фиброаденом, който уж следим.

Или друга прясна препоръка ако има някой :-)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: mardji1 в пн, 22 окт 2018, 14:51
Девойки, аз покрай случая на приятелка нещо изтрещях, а и си е време за преглед, но Стоименов ми е супер неудобен в тая Надежда, та се колебая за частния кабинет на Василев/Гемеджиев на Каблешков ако още работят там, де. Някой препоръки за някой от двамата? При Гемеджиев съм била, ма не съм супер впечатлена, при Василев не съм още. Имам фиброаденом, който уж следим.

Или друга прясна препоръка ако има някой :-)


С две ръце за д-р Василев.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: minesota в пн, 22 окт 2018, 16:55
Момичета, аз днес минах при Василев, много съм доволна, много обстоен преглед и така отглеждам си фиброаденом вече потвърдено, но според Василев, не е за опериране, каза да го проследим и тогава, че аз бях категорична да го махам, но той ме убеди да изчакаме следващия преглед след 6 месеца и тогава да решим! Засега мисля да дишам спокойно пък по-натам ще преценя!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в пн, 22 окт 2018, 17:32
Д-р Василев и останалите от групата все още са на Каблешков. Края на седмицата и аз там... :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в пн, 22 окт 2018, 23:48
Сигурно съм една от малкото, която не е доволна от Василев. След операцията имах зачеряване, събиране на течност, а болката беше толкова голяма, че едва се движех. Повече от месец ми трябваше да се оправя.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: danylony в вт, 23 окт 2018, 00:02
 Si,здравей. Защо така се е получило при теб?Лека вечер ☺


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в вт, 23 окт 2018, 00:03
И аз записах час чаааак за след месец. Нещо се психирах, че имам и болки и макар че Стоименов каза, че е хормонално и напълно нормално, ми е сдух. Последно го мери една немамоложка през април и не се беше увеличил фа уж, +/- 1-2мм, ама страх 😃


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в вт, 23 окт 2018, 10:14
Сигурно съм една от малкото, която не е доволна от Василев. След операцията имах зачеряване, събиране на течност, а болката беше толкова голяма, че едва се движех. Повече от месец ми трябваше да се оправя.
Здравейте. В какво се изразява неговата грешка? Това, което Ви се е случило е много неприятно, но може да е реакция на Вашия организъм - непоносимост към упойка, лекарство или особеност друга. Не се заяждам, а си мисля, че работата на хирурга е да открие и отстрани, както и отношението към пациента. За това ми е любопитно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Дъждец в вт, 23 окт 2018, 10:16
При Стоименов напоследък е като хан. Влизат-излизат хора, той говори по телефона, докато преглежда.
Аз се чудя дали да не се ориентирам към друг, но кой.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в вт, 23 окт 2018, 10:41
Не се шашкайте от фиброаденоми, 7 пъти съм рязана с 7 извадени, още 9 си отглеждам и хииич ама хич не ги мисля.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в вт, 23 окт 2018, 11:11
Абе аз не се шашках, ама една моя близка ѝ казаха фиброаденом, следи си го, бла бла, тя реши да го махне все пак и...да не казвам какво излезе. Та леко се психирах.

Иначе моят си го отглеждам от 5 години поне, раждах, кърмих, все си е там и все толкова, +/- 1-2мм.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: minesota в вт, 23 окт 2018, 12:12
ужас ..... е сега пак се панирах.. ми защо казват да се следи тогава, егати човек не може да живее спокойно :(


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: di.. в вт, 23 окт 2018, 13:14

[/quote] Здравейте. В какво се изразява неговата грешка? Това, което Ви се е случило е много неприятно, но може да е реакция на Вашия организъм - непоносимост към упойка, лекарство или особеност друга. Не се заяждам, а си мисля, че работата на хирурга е да открие и отстрани, както и отношението към пациента. За това ми е любопитно.
[/quote]
Не знам защо така се получи при мен. За човек, който почти никога не боледува и никога не е бил опериран (това ми беше първа операция), за мен си беше голям стрес. В интерес на истината още по време на самата операция усещах болка и силен натиск. Бях с местна упойка и явно не ме беше хванала добре. Трябваше да нося една и съща превръзка 7 дни, до махането на конците. Тя падна сама на втория ден и тогава помолих за съвет тук във форума как да си я сменям сама. Василев е добър диагностик, спор няма...просто при мен тази иначе лека операция не мина така леко.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в вт, 23 окт 2018, 13:37
Следя темата, но съм забравила за Вашия случай di.. , съжалявам, че така се е развил лошо следоперативния период, но вече всичко е минало и дано повече нямате такива преживявания.
На мен Василев е правил само пункция на много възпалена киста. Тогава се отнесе много внимателно, нищо не усетих.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в вт, 23 окт 2018, 19:17
ужас ..... е сега пак се панирах.. ми защо казват да се следи тогава, егати човек не може да живее спокойно :(


може може :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: minesota в нд, 28 окт 2018, 10:46
Момичета, един въпрос, понеже започнах едно яко вглеждане в тия мойте гърди, открих, че като си вдигна ръцете и зърното на гърдата с фиброаденома на моменти от едната страна леко се вглъбва...и вече наистина много ме е страх, някоя от вас да е забелязала нещо подобно?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в нд, 28 окт 2018, 22:39
Моят е далеч от зърното и не съм забелязала.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: minesota в пн, 29 окт 2018, 08:44
Ми и моят, но пък имам мастопатия, та не знам дали може да е от многото зрънца по цялата гърда, както и да е май не ставам за следене на фиброаденом, много съм лабилна :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: vermilion21 в пт, 09 ное 2018, 14:43
Момичета, горе долу колко време продължава възстановяването след операцията, и за колко време болничен дават?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в пт, 09 ное 2018, 20:16
При мен още на следващия ден нямаше болка, но около 2седмици след това( т.е махане на конците) се чувствах наистина добре. Като се има впредвид ,че от 5тия ден вдигах количката със сина ми по стълбите. Но зависи къде е разреза доколкото знам, моят е от ляво на лявата гърда.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: rosi158 в пн, 12 ное 2018, 19:43
На мен миналата седмица мамографа показа лезия или фиброаденом 3см. на ЛМЖ Утре съм при д-р Хрусанов, защото не се знае точно какво е. Нямам болка, нито секрет от гърдата, просто това беше профилактичен год.преглед. Дано не е злокачествено!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: vermilion21 в вт, 13 ное 2018, 17:50
При мен още на следващия ден нямаше болка, но около 2седмици след това( т.е махане на конците) се чувствах наистина добре. Като се има впредвид ,че от 5тия ден вдигах количката със сина ми по стълбите. Но зависи къде е разреза доколкото знам, моят е от ляво на лявата гърда.
Благодаря, питам понеже личната ми каза, че ще ми дадат около месец болничен, а не ми се иска да отсъствам толкова от работа...


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в ср, 14 ное 2018, 10:54
Месец болничен за фиброаденом 🙈🙈🙈

На третият ден с конците още спортувах активно отново.

Това Бг докторите ги хапе кучето здраво.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в вт, 20 ное 2018, 11:17
Днес съм на преглед при Василев, но някак се подготвям психически, че ще каже режем, въпреки че си го нося фиброто от поне 5 години. Ама покрай приятелката, за която ви писах по-горе, леко съм се филмирала, почна и да ме боли леко (може и от психоза да е) и май съм склонна да го махна и да не го мисля повече. По последни данни беше 0.4/0.7мм, но ще видим днес.
Притеснено ми е.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в вт, 20 ное 2018, 13:17
Днес съм на преглед при Василев, но някак се подготвям психически, че ще каже режем, въпреки че си го нося фиброто от поне 5 години. Ама покрай приятелката, за която ви писах по-горе, леко съм се филмирала, почна и да ме боли леко (може и от психоза да е) и май съм склонна да го махна и да не го мисля повече. По последни данни беше 0.4/0.7мм, но ще видим днес.
Притеснено ми е.

е то съвсем малко, за какво ще го питате с тия размери. Имам 9 подобни размери, ако това ще ви успокои. Няма страшно.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в вт, 20 ное 2018, 13:39
Ами, защото от 4-5 мамолози, при които съм ходила, всички искаха да го махат преди бременност на всяка цена, пък аз си родих и кърмих безгрижно, но сега мисля за второ. Последно бях при Стоименов миналата зима и той каза да си го следя, но той и на моята приятелка така каза, а се оказа с рак. И сега, нали, лека паника и неяснота какво да правя. А и болката, която се появи...но тя може и на психична основа да е, няма да се учудя.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Didi smile в вт, 20 ное 2018, 19:12
Какво каза Василев, как мина прегледа?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в вт, 20 ное 2018, 19:46
И аз трябва да посетя Стоименов този месец. От март не съм ходила. Имам понякога болки около цикъл, но съм с по няколко кисти в гърда.
Как не е диагностицирал правилно Стоименов ми е чудно, но явно безгрешни няма.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в вт, 20 ное 2018, 23:15
Какво каза Василев, как мина прегледа?

Много съм доволна! Каза ми, че нищо тревожно няма, не е мръднал фиброто за последните 5 години, даже леко се е смалил от кърменето, каза ми, че няма съмнения, няма да го пипаме изобщо, под 0.7мм е, и да си гледам живота, да раждам още бебета и да идвам веднъж годишно. Пак ще ида при него, много спокоен и обяснява, препоръчвам.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в ср, 21 ное 2018, 06:56
Какво каза Василев, как мина прегледа?

Много съм доволна! Каза ми, че нищо тревожно няма, не е мръднал фиброто за последните 5 години, даже леко се е смалил от кърменето, каза ми, че няма съмнения, няма да го пипаме изобщо, под 0.7мм е, и да си гледам живота, да раждам още бебета и да идвам веднъж годишно. Пак ще ида при него, много спокоен и обяснява, препоръчвам.

Е видяхте ли!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в ср, 21 ное 2018, 09:25
Даааа, много съм хепи наистина :) на всички добри резултати!


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в чт, 22 ное 2018, 12:50
Този месец съана една година от операцията ми и ще ходя на профикалтичен преглед, но искам да е при друг лекар понежв моя няма в кабинета си ехограф и не ми се обикаля . Та ще ми препоръчате ли някой добър в гр.Варна, който да разполага в кабинета с апаратура? И да работи с направления. 🤗


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 22 ное 2018, 15:59
Този месец съана една година от операцията ми и ще ходя на профикалтичен преглед, но искам да е при друг лекар понежв моя няма в кабинета си ехограф и не ми се обикаля . Та ще ми препоръчате ли някой добър в гр.Варна, който да разполага в кабинета с апаратура? И да работи с направления. 🤗

Ох това с направленията е малко...
Белинов е много добър, има и хубав ехограф, но ехографа не се поемал-40лв.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: __MM’s в чт, 22 ное 2018, 20:26
Попринцип си ходя на частно, но днес ми дадоха направление защото се полагало след операцията ми . При Белинов 2ри път не мога да чакам над 3часа.. + това ми гледаше грешната гърда през цялото време и говореше по Вайбър, когато казах, че проблема е в другата , каза, че нищо ми нямало.. Да,затова изкараха 4санта топче..


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 22 ное 2018, 21:40
Оффф ми за добър го впрягат. Мен не ме е притупвал, но ми излиза скъпо. Ако нямам направление 70 лв. ме изръсва.
 Янчева в Майчин дом също била добра, но месеци се чакало при нея.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: docsi в ср, 28 ное 2018, 10:41
Попринцип си ходя на частно, но днес ми дадоха направление защото се полагало след операцията ми . При Белинов 2ри път не мога да чакам над 3часа.. + това ми гледаше грешната гърда през цялото време и говореше по Вайбър, когато

казах, че проблема е в другата , каза, че нищо ми нямало.. Да,затова изкараха 4санта топче..

Когато се ходи на преглед се гледат двете гърди - не само едната. Пипане и ехограф се прави на двете, мамограф също. Иначе д-р Янчева е добър специалист, препоръчвам я.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Тоалетно Пате в вт, 11 дек 2018, 14:44
Ами, защото от 4-5 мамолози, при които съм ходила, всички искаха да го махат преди бременност на всяка цена, пък аз си родих и кърмих безгрижно, но сега мисля за второ. Последно бях при Стоименов миналата зима и той каза да си го следя, но той и на моята приятелка така каза, а се оказа с рак. И сега, нали, лека паника и неяснота какво да правя. А и болката, която се появи...но тя може и на психична основа да е, няма да се учудя.

Аз също се следя при Стоименов, който е на мнение, че няма причина да се маха, тъй като е с много малки размери (около 5 мм от 3 години може би) и не се променя - обясни ми, че при млади жени (на 27 г.съм) ако формациите били злокачествени, растели много бързо. Въпреки това като чета темата, изпитвам известни притеснения, още повече, че отскоро съм бременна и не знам как това ще повлияе на въпросния фиброаденом.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: DreamComeTrue в вт, 11 дек 2018, 18:41
Моят се смали даже, не го мисли :)


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Unforgotten`feeling`f в ср, 12 дек 2018, 22:23
Здравейте, момичета.
Цопвам се и аз в темата.
Ще се постарая да изчета максимално от написаното тук, за да не задавам неадекватни въпроси.

На 29 съм, досега не бях ходила изобщо на мамолог и скоро на профилактичен преглед се оказа, че имам малки кисти и в двете гърди и 2 фиброаденома в дясната гърда.

Всички са под  1 см и докторът каза, че според него само трябва да се наблюдават.
Реално може да са били там от много време, точно това е лошото, че не съм ги следила растат ли или не.
Как бихте процедирали на мое място? Ще отидете пак след 6 месеца или по-рано?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Liorena в ср, 12 дек 2018, 22:52
Не се притеснявай, след 6 месеца отиди пак и гр следи просто.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Unforgotten`feeling`f в ср, 12 дек 2018, 23:34
Благодаря, че ми отговори бързо :) Доста се притесних, защото беше първи такъв преглед и с няколко открити проблема.
Ще следя положението, подозирам, че кистичките са си там от дълго време, просто не са ги открили, защото не съм ходила. Започнах да чета за храненето и склонността на организма да продуцира кисти. Някоя от вас внимава ли какво хапва?


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Valduero в чт, 13 дек 2018, 00:16
Спирай млечни (най-вече прясно мляко), соеви напитки/храни, тестени, освен 100% лимец, кафета, цигари, алкохол.
Месо, в което е вероятно да се съдържат хормони, както и противозачатъчни не взимай изобщо.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Глухарче в чт, 13 дек 2018, 12:39
Ехееей чак пък толкоз не мисля, че е необходимо.
Ще се съглася само за противозачатъчните и всякакви видове хормони. Аз съм с киста и забелязах, че започна здраво да расте когато ми премахнаха щитовидната жлеза и се наложи да пия Ел тироксин. Ноо нямам избор, трябва да го пия.


Титла: Re: Фиброаденом - да се оперираме ли ? 4-та тема
Публикувано от: Mickey_ в чт, 13 дек 2018, 12:55
Здравейте от известно време се каня да пиша в темата. Аз съм с поликистоза и естествено хормонален дисбаланс. По тази причина От доста време не ям месо и ограничавам млечните. Тъй като при хормонален баланс и в гърдите се откриват някои неща реших да отида на преглед за първи път. За мое огромно съжаление избрах да отида в Токуда при случаен лекар. Тази жена като започна да ми се кара защо досега не съм била на мамолог, имала съм фиброаденом в разпад, злокачествен. Да съм ходила веднага при някакъв хирург в Токуда, ако има час веднага да ме вземе... ама аз казвам има и друг Еди си кои. И тя: не не само при този. Ревах като излязох от кабинета. Като започнах да се замаислям и се оказа, че май ме е поизлъгали. Посетих друг лекар в Света София, тя първоначално не откри нищо. Видя го след като казах, че друг лекар е открил нещо. Каза, че със сигурност е доброкачествено, но какво е можело да се види като се извади. Тя била хирург и по цял ден гърди оперирала. Най- вероятно било натрупана мастна тъкан, ама за да съм спокойна да можело тя да ми го махне... такааа следващият месец отивам при друг лекар- в Гео Милев една клиника -Др Гаранина. Тя ми направи изключително обстоен преглед. Прати ме на ехограф. Видя и каза, че това е доброкачествено образование фиброаденом и ще го следим. Изобщо не се оперира ако не расте. Смятайте какъв бизнес си правят лекарите с нас. И така спрях напълно млечните. Алкохол рядко пия, не обичам. Тестото ми е проблем- гледам основно лимец. Мажа се с масла От тамян и салвия. И да кажа на последния преглед беше на ч сляло това чудо. Честно казано не знам дали не е заради различните ехографи. След известно време пак ще ходя на преглед. Такъв стрес ми причина първата лекарка- Др Николова.


1