BG-Mamma

Свободно време => Романтични сериали, теленовели => Темата е започната от: Беллора в вт, 15 авг 2017, 21:28Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 15 авг 2017, 21:28
FEMIR FOREVER АND EVER!!!

 Как се стигна до тук?

 Нещо като кратка история в снимки

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_f3a3ca81)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_9540fd49)

останалите в спойлерите!

:
1(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_cd48f653)
2(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_82884fc2)
3(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_92161530)
4(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_18cd3b55)
5(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_fc7b3f7f)
6(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_5db2748d)
7(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_4f924292)
8(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_81130952)
9(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_7dbd6f36)
10(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_124d7ee2)
11(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_040e39bb)
12(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_e3c5a774)
13(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_02c5915f)
14(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_924b4a6c)
15(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_d591727e)
16(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_604f2144)
17(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_5c909fb0)
18(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_29a46b2f)
19(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_4d2ea545)
20(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_ef56855d)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_78de1bc0)
21(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_0df25334)
22(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_46df908f)
23(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_8550c3df)
24(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_487a3fa9)
25(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_941bd5d9)
26(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_45e9d834)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_d61d6711)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35129607_f25b400d)
27(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_e7891452)
28(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_137a7c5d)
29(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_05305768)
30(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_329a6599)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_faf8dbf7)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_8fa13bf1)
32(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_f678620d)


2
:

1(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_1428a18b)
2(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_358b94f8)
3(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_10e99804)
4(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_45146898)
5(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_633e8da7)
6(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_59370de1)
7(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_9dd23808)
8(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_404660b0)
9(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_ce40072d)
10(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_afff25ab)
11(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_9a5c87bc)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34964793_0ecfc773)
12(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_fed8f597)
13(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_da10ebf5)
14(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_b0d33549)
15(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_ad35d375)
16(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_c292806f)
17(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_d4166e6c)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_0c0832da)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34964793_0a78d9d1)
18(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_60069e48)
19(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_4e134786)
20(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_fc6ef5cd)
21(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_af20cb4f)
22(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_15cdb912)
23(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_285018db)
24(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_81189256)
25(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_3d00f886)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_f9198221)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_fa3387a4)
26(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_44108dce)
27(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_a62e232e)
28(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_d8d226ec)
29(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_6ee2c5c1)
30(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_59aa9bb7)
31(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_1d0e8784)
32(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_d745e1e2)
33(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_37f41786)
34(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_e3bd3409)
35(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_53810682)
36(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_971665c3)
37(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_cd026cfe)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_b4a45c14)
38(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_714b6698)3
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_319c8f02)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_270adcf8)
1(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_ebcf3d45)
2(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_d23ad241)
3(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_7886b1ff)
4(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_a8e7ff17)
5(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_9ae63eac)
6(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_4d2da0dc)
7(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_3beb7fb3)
8(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_fb163845)
9(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_9ba86c96)
10(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_12d35226)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_d3ace7ca)
11(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_2933586d)
12(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_6452bda4)
13(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_91f64374)
14(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_0ba5753a)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_9b773d31)
15(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_c585ced8)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35129607_02b5a3a2)
16(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_940082e3)
17(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_c7a8489e)
18(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_76ca0607)
19(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_701ce9cd)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_541bbc51)
20(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_0176345f)
21(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_b5f65ded)
22(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_41e0d604)
23(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_e1507473)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_8c22267b)
24(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_dabbfd42)
25(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_0c4acb25)
26(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_b16cf124)
27(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_09021083)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35129607_b73cda31)
28(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_84887800)
29(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_8a37e96a)
30(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_c722e274)
31(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_2d1ced7e)
32(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_3ec225d2)
33(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_3a8391dc)
34(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_a8facfbf)
35(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_23e6bced)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_8a9d86b7)
36(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_75712956)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35129607_d37e5110)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_01ed3b79)
37(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_42a5b2fa)
38(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_9ad74ba2)
39(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_247fdff7)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_11b759de)
40(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_6de785fb)
41(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_720f57d3)
42(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_82888040)
43(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_a0178c1d)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_b06c1ced)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_cf285cd8)
44(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_6fe13461)
45(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_df75ea06)
46(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_f61b2370)
47(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_83d1b9a9)4
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_916adae8)
1(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_b959319a)
2(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_07b73c84)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_ae57e6a5)
3(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_15eb51a0)
4(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_8e37c7d4)
5(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_05ea54e5)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_6a6a9694)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_3df3c929)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_f42a263a)
6(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_dd034b3f)
7(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_d3286626)
8(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_fa23198c)
9(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_c90e939b)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_34417c9c)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_c2136e4b)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_1de96235)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_5a86e848)
10(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_c9dbc8f4)
11(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_66a89393)
12(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_a163e57e)
13(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_01cfb1eb)
14(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_17d7c609)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_ca05d488)
15(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_db399bef)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34964793_cc8ae9f9)
16(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_e1599ba2)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_54200327)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34964793_6c09a5eb)
17(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_cfa2cb84)
18(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_7f222a08)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_1b4a7ef5)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35129607_a5154c11)
19(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_036b2c44)
20(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_7a484999)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_6439889e)
21(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_c9ddc290)
22(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_4e69f212)
23(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_c4c61143)
24(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34692241_abdb3754)
25(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_d96e1999)
26(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_a1ac21ea)
27(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_62865c77)
28(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_7baaec3b)
29(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
30(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_15a3cbfb)
31(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_00808140)
32(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_c0cbd297)
33(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_45145f8a)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_a3daa8d7)
34(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_b7923f4f)
35(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_d407013f)
36(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_91fc3bd7)
37(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_25ef5bc1)
38(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_d8361937)
39(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_1c67f3b2)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_e82fdba0)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_9bce60e3)
40(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_8aeb9d7d)
41img width=600 height=338]http://prikachi.com/images/146/8631146J.jpg[/img]
42(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_d9594d95)
43(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_cd56ec98)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_cae43f89)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_771a9814)
44(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_9fa1a779)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_c095a5fe)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35129607_4a0bfd1a)
45(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_c7f54603)
46(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_eb5ddaf8)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_05ba2cf4)
47(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_907067fc)
48(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)[/img]
49(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_be511808)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_5275abe3)
50(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_151666fe)
51(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_5a898a57)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_770f3317)
52(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_2c33bb9e)
53(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_e7d978eb)
54(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34692241_00f6adbe)
55(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_53d4f40a)
56(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_a5456a24)
57(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34692241_ba5f0e3f)Режисьор: Мерве Гиргин/Баръш Йош

Сценарист: 1-Tilsim  2-Мелис Дживелек/Сърма Янък

Жанр: Драма

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_44201710) :txtloves: :txtloves: (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_11f321a4) :txtloves: :txtloves: (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_198f8882)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_0c6e88d2) :txtloves: :txtloves: (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_8375b56f) :txtloves: :txtloves: (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_e977f973)

АНОНС :

:

Филмът  показва действителността в Турция,  борбата за по добър живот, живота на семейство, което живее в сянката на богатите в кв. Етилер, където бащата е портиер. Дъщеря му Фериха, която остава приклещена м/у двата свята, заради амбициозната си майка Зехра, която разбира, че хубостта на дъщеря и е единственият и шанс. Мечтите на майката не принадлежат на нито един от двата свята, нейните мечти, надежди  и желания променят цвета си с растежа на Фериха и филма показва живота, който водят в рамка от розови лъжи.
Фериха се намира хем вътре, хем накрая на един свят, където желанията и възможностите са безкрайни. Ако протегне едната си ръка ще докосне своите желания, ако протегне другата си ръка през прозореца си ще види едната половина на света, в който живее, действителността в приземния етаж. Класира се да учи в престижен университет, където мечтите и действителността се смесват и хубавата дъщеря на портиера ще излезе от своя свят, за да стане принцеса в един свой измислен розов свят. И какво от това, че този измислен свят ще погълне семейството и приятелите и. Майка и дъщеря ще започнат борба с действителността , от която няма връщане назад.
Музиката от сериала (http://mp3.tac.az/index.php?artid=2862)

AFK-AРХИВ
 Нарекох те Фериха
(http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=717464.0[b)
Този архив съдържа 184 теми от онлайн излъчването


Темите до 156-та (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=735770.0)
Темите до 220-та (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=751409.0)
Темите до 270-та (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=766643.0)
Темите до 300-та (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=778645.0)
Темите до 320-та (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=786817.0;topicrefid=20)
Темите до 350-та (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=794341.0)
Темите до 370-та (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=801589.0;topicrefid=20)
Темите до 390-та (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=809928.0;topicrefid=20)
Темите до 420-та (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=824655.0;topicrefid=20)
Темите до 450-та (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=835786.0;topicrefid=20)  
Темите до 480-та (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=951323;topicrefid=20)
тема 481 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=963551) тема482 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=969834) тема 483 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=972822;topicrefid=20)тема484 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=976904)тема485 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=981264) тема 486 (http://old.bg-mamma.com/?topic=985556;topicrefid=19)

Да уважим и народното творчество

Най-дългият ФЕмирски клип

https://www.facebook.com/photo.php?v=577439338988773&set=vb.252140568173029&type=2&theater
 
И няколко колажа...
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35129607_f1683e72)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35129607_76d58eb6)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34804652_958104ab)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34804652_edbf01ac)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_401b962c)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_7130c8bf)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_2d9f3d60)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35129607_899088d4)


Най-новите диспансерски кахъри

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_a7ad8d66)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_49383382)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34467639_39ade0b8)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34804652_a154be2e)


Последното интервю на Чаатай за АФК, май 2015 г.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=NRV-6YC8mj8[/video]

Преводът му на английски:
:
Hazal Kaya & Çagatay Ulusoy We want them back Onscreen
#CagatayUlusoy Almost full translation for the interview given to Astana TV
Almost half of interview is they talked about Hazal to him ,&other team members So enjoy  its a treat for #Femir #Hazatay fan before anniversary on 29th June.

About #Hazal,
he said that he had seen her in the first series "Forbidden Love", at that time he used play in basketboll , and when he learned that his partner will be Hazal ,he was very excited ,happy & also nervous .but he said ,Hazal helped him alot ,They both do rehearsals together,he learned so many things from her.he said I am very grateful that I worked with her in my first series.
He further says about Hazal that he is very close friend of him,they are in constant touch.
when asked about what is the thing he like most about Hazal ?
He said she is very sweet,beautiful little girl ,that's what I like most about her.
He says that Hazal is very popular & successful,& I am sure She will always go up & will be more successful .
About #AFK he says that this show is very close to my heart.
I have very close relationship with every team member.We all are in touch.
He says Ceyda,Yusuf,Hazal & him do lot of fun on set.
He also says kind words about Baris,Deniz,Murat etc.
He said AFK team was like more than family to to him as they used to spend much time together:)
About #Vahide he said "She guide him how to connect to role he play"
When asked about #favourite scene he said
The scene when Halil kidnapped Emir Feriha is one of my favourite scenes .
He also said when they were filming that scene it was very cold,he only had a shirt & Hazal also had very less clothes
About #EmirSarafoglu said
"Emir was a special role.....I enjoyed playing him a lot. His way of thinking was ahead of his age the way he presented himself was more like a 35 year old. I was with Emir for two years and I became him in a lot of ways with how he reacts to every situation. I learned a lot, learned to be (mature) grown man from Emir"
"Emir character is very close to my heart"

About #Personal life
"I don't have girlfriend ,I am waiting for sweet unusual girl.
He said marriage is far away ,for future partner he look for sweet,beautiful & righteous girl .who has also achieved something in life"
He says I am concentrating on my work & want to succeed in it .
He also said
"in childhood hedon't believe in prayer & God,but he used to pray because of his mother ask to do so,but gradually as he grew up he start believing in God & prayers

For #Future projects
He says he will work in movie ,for which he has to lose weight,he will play drumer role & he is taking lessons for it
About #hobies
Hecsay I like boating ,swimming & playing guitar.
About his #Nature
He says I am very emotional person


Интервюто със субтитри на руски език.

https://www.youtube.com/watch?v=-PRXcCt59toЗабавната страна на нещата или анализите на Зиза


Анализите на Зиза - І част (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=893026.msg32466299#msg32466299)
Анализите на Зиза - ІІ част (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=893026.msg32467850#msg32467850)
Анализите на Зиза - ІІІ част (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=893026.msg32467893#msg32467893)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36233488_7ca1111d)


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в вт, 15 авг 2017, 23:31
Пу първа!  :lol: :lol:
Белл  :hug:, благодаря за новата тема!
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35420636_b30fade3) (http://smayliki.ru/smilie-579699975.html)
Чакай това да го повторя, че много ми харесва  :love:.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35420636_157ded72)


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в вт, 15 авг 2017, 23:43
Благодаря и от мен ..... Иве  :bouquet: :bouquet: :bouquet: :bouquet: :bouquet:

Аз да сложа любими мои  :love: :love: :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35420683_ed23ee52)

Творчество от Туитър ...

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

 :love: има много добри попадения от свързването му с тази и онази  :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35420683_9fa38011)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35420683_b792d51d)

колко хубава е станала косата и  :peace:

И Ранини се включи със статия за проекта  :love:

http://www.ranini.tv/haber/26149/1/netflixin-ilk-turk-orijinal-dizisinin-basrolu-cagatay-ulusoy-oldu (http://www.ranini.tv/haber/26149/1/netflixin-ilk-turk-orijinal-dizisinin-basrolu-cagatay-ulusoy-oldu)


Тази снимка ми е страхотна  :peace: Затова я донесох и в новата тема  :love:

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
Обръщението му към феновете и новината за новия проект има вече над 1 милион преглеждания   :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35420683_08482f89)


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Рори72 в ср, 16 авг 2017, 01:19
 :wavey: :hug: :love: за всички!

Белл, благодаря за темата!  :bouquet:
Заглавието много ми харесва така.

Марги, точното заглавие на филмчето за което питаш не помня, но главната героиня е принцеса Арабела - попаднала от приказния в реалния свят. Има вълшебни пръстени и наметала невидимки, а Румбурак е главния злодей, който се превръща и в гарван. Беше един от любимите приказно - фантастични детски сериали по мое време. И сега внимание - като виден оператор на дистанционното на ТВ-то в кухнята наскоро попаднах точно на този филм и ако ти е станал много любопитно хващай дистанционното и го потърси. Май някъде в обедните часове го нацелих, но дали беше през седмицата или през уикенда не помня.

Марги, къде го намери това слонче с розовите кецки? Направо ми взе акъла и "ходих" в старата тема да му се радвам.

Аз пък мисля, че наедряването на Ча е свързано с роля и вероятно е контролирано т.е. бързо обратимо след приключването й, защото при този сравнително активен живот след края на Ичердето няма как за две седмици толкова да наедрее само от активно спортуване по кръчмите.

Не бях обърнала внимание на модата ала Хазал, но откакто Профи забеляза комбинацията сутиен с тънки презрамки отгоре и на мен ми боде очите. Или Хазалка си няма огледало в къщи или се задава нова мода на хоризонта  :mrgreen:


Титла: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 16 авг 2017, 08:30
Аз пък ще благодаря на Марги за шапката с едно прекрасно букетче, бях си го запазила специално за нея :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35421098_d8ae6b16)

Нищо не съм променяла по темата, освен както говорихме, заглавието. Миналата седмица ме връхлетяха едни досадни битовизми, и не ми се занимаваше а и нямах време....

Диде, това Хазар Ергючлю ли е? Май е тя, тук бива, но аз по принцип не я харесвам. Според мен най-добрата и визия беше в КГ и много добре стоеше до Къванч, направо ги отвяваше Джемрето и Мервето, но в стила на Едже Й. как не трябва да се постъпва и дружно да набием канчето на прегрешилата, ролята и я направиха на нищо... Доколкото съм гледала де, не беше много :lol:
С Марга се присещаме понякога че Хазал и Хазар са двете млади актриси които са играли и с Ча и с Киво- късметлийки :lol:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 09:32
Здравейте  :hug:

За Марги  :love: (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35403732_d821dad3) (http://smayliki.ru/smilie-1212004263.html) и от мен ..

Рори  :hug: слончето наистина е страхотно ...Ще стане прекрасен както винаги  Ча за ролята , това е сигурно .
Иве , Хазар е , ядвам я познах . Ще постна превода на описанието /благодарение на Дела  :love: при рускините / на героите на книгата , по която ще е новият проект на Чаатай за филм излъчен едновременно по целия свят през 2018 година за Нетфликс .
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421327_549f0c09)


ОПИСАНИЕ НА  ГЕРОИТЕ НА  РОМАНА Ипек Гьокдел "Странната история на Каракалем и един млад човек".

💥ЯВУЗ: Това е главният герой на книгата , 18 годишен младеж, израснал в малко село на Егейското крайбрежие . Неговите родители са били зверски убити , когато момчето е било на 4 години. Майка му успяла да го скрие в коша с мръсно пране , където убийците не са могли да го намерят ..

💥ХЪЗЪР АГА: Възрастен съсед на Явуз и председател на местната управа. Той няма семейство и приема Явуз като син . Обича го с цялата си душа. Хъзър ага е честен и порядъчен човек , ползващ се с уважението на околните . Година преди убийството си родителите на Явуз му споделили тайна , която в случай на тяхната смърт Хъзър ага трябва да му разкаже , когато навърши 18 години . Явуз започва да учи в Юридическия факултет на Истанбулския университет. Неговата единствена цел е да стане прокурор и да намери убийците на своите родители.

💥АХМЕТ: В Истанбул Явуз по препоръка на Хъзър ага отива при професор на историческите науки Ахмет  (той е на  40 години). Ахмет - светило в своята област, но и той в миналото е имал трагична история,
предателство от страна на своята любима и приятел, след която е развил фобия. Той се бои от дневна светлина и използва само подземни тунели, който опасват цял Истанбул.Той става наставник на Явуз в неговия мистичен живот .

💥ТРЪНК-АЛИ: Първият и единствен приятел на Явуз в Истанбул. Представен от Ахмет на Явуз , за да му помага .. Страхотен младеж на  17 години.

💥АСЛЪ— момиче , с което Явуз случайно се сблъсква на един от мостовете в Истанбул. Тя е много красива. Страда и обвинява себе си за смъртта на малкия си брат. Между младите хора се разгарят  чувства .

💥КОРКУТ: Колега на Ахмет от университета . Главният злодей в романа. Натрупва състояние от продажбата на бижута и антики, и е обсебен от идеята да открие еликсир на безсмъртието, както и от любовта към красивата си съпруга Гюнеш.

💥ГЮНЕШ: Жена с изумителна красота и бивша приятелка на Ахмет. Омъжена за най-омразният и човек.

💥КАРАКАЛЕМ: Гарван, който лети над  Явуз от деня на смъртта на неговите родители. Въплъщение на  злото .

До тук............разбирам защо са избрали този проект като първи за пред зрителите на Нетфликс . Има мистика . Красотите на Османска империя ще се покажат в целият им блясък . Красив младеж , красива девойка , луд гений с неземно красива бивша .......Чудеса ....... звучи интересно  :peace:


От Туитър днес  :peace:

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421327_c121f88c)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421327_91206c5d)


И Орлето на Марги  :love: :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421327_42ec6d9c)


 newsm44 newsm44 newsm44 newsm44 newsm44 newsm44 newsm44 newsm44
Потвърдено е  :love: :love: :love: :love: :love: моя любим Бонд ...Джеймс Бонд ще е  :peace: :peace: :peace: Най-стилно облечения мъж, от най-скъпия продуктово позициониран франчайз :love: :love: :love:

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/bond-25-james-bond-actor-daniel-craig-confirmed-late-show-video-stephen-colbert-rather-slash-wrists-a7895591.html (http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/bond-25-james-bond-actor-daniel-craig-confirmed-late-show-video-stephen-colbert-rather-slash-wrists-a7895591.html)


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 16 авг 2017, 10:05
Ох, ади дано да видим красив Ча, да спира вече да се раздува, че колкото и по-лесно в сравнение с жените, да им се получава на мъжете да свалят кг, като се премине една граница и за тях става трудно..... Ще се спука от тренировки и диети един месец, ще се втали за норматив, а след 3 месеца ще стане още по-голям от сега :roll:
Това обаче с 18 годишния главен герой :thinking: Ча е почти на 27 и изглежда на над 30.... Не знам :roll: Не съм гледала много турски сериали, но доколкото съм гледала които са създадени по книги, в нито един не се придържат кой знае колко към оригиналната история.
Вече знаем за Ча, но аз съм много любопитна за останалия каст, колежките не ме интересуват особено, щом няма да е Елчин,(много щеше да му отива, с тези рижави коси е точно за някоя фентъзи история) Любопитен ми е мъжкия каст :peace:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 10:07
В Туитър всички още са под въздействие на новината ..слагам и това , защото тук Чаатай е неземно красив  :peace:

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


 :35: :35: :35: Любим табладжия  :love: :love: :love: по време на снимките на Делибал  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421480_f8251477)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421480_491a0553)
Иве , виж какво намерих  :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421480_733ceb83)


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 16 авг 2017, 10:27
А, Диде, точно за тази сцена ти бях споменала онзи ден, явно често използва жеста, щом е едно от изразните му слредства и в сериалите му :peace:
Хубав е на въпросните снимки от времето на Делибала, скулите му, очите, само мустакът му ми вади моите :35:
Но скора тъй ще му остържат козината за ролята на Явуз че сам няма да се познае.... :35: :35: :35:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 10:31
А, Диде, точно за тази сцена ти бях споменала онзи ден, явно често използва жеста, щом е едно от изразните му слредства и в сериалите му :peace:


Да , сетих се дори само като го написа.....знам Огледален свят наизуст  :peace:

Да си припомним  Ичерде .......страхотни .... феновете  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421625_2534517a)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421625_c9a8eb85)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421625_95828f1e)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421625_efcd5b85)


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 16 авг 2017, 10:45
Това все ми излиза от вчера, хайде да го отразя най-накрая :lol:
Цитат
Всем, кто интересуется мексиканскими рейтингами небезынтересно будет узнать о положении турецких сериалов в телевизионной таблице этой латиноамериканской страны. Все без исключения проекты поднялись в процентах, однако наиболее значительным оказался взлет сериала Я назвала ее Фериха, который и раньше лидировал среди иностранных сериалов, которые показываются в Мексике. На этот раз сериал Чагатая Улусоя и Хазал Каи занял четвертое место среди всех сериалов, которые показываются в этой стране, что не удивительно - начался второй сезон с разоблачением Ферихи и "страшной местью" Эмира. Вполне вероятно, что цифры вырастут еще больше, ведь впереди самое интересное - пока что Эмир лишь переехал в дом "обманщицы".

Довольно слабо стартовавший на прошлой неделе Джесур и красавица немного поднялся, однако его положение так и не изменилось - он по-прежнему на предпоследнем месте, немного опережая Это моя жизнь. Великолепный век занимает в Мексике твердое второе место среди турецких сериалов.

🔥Я назвала ее Фериха - 14,2%
📍Великолепный век - 9,1%
📍Джесур и красавица - 5,6%
📍Это моя жизнь - 3,8%
Лидер сред чуждите сериали и на четвърто място сред всички- местни и чужди, това в меката на латино сериалите, бравоС :mrgreen:

ПП Марги не дойде да си вземе букетчето :roll:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 10:56
Чаатай и Зорлу Център  :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421733_49f23234)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421733_210042c2)Сладур  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35421733_eb953198)


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 16 авг 2017, 12:26
Диде на въпросната подборка Ча и Зорлу, ми харесва само от времето на Делибала -с маслиновото якенце долу в ляво и може би горе в средата. Долу в дясно е стил Капалъ чаршъ бутове и зъбна протеза, а горе дясно изсулен и изкривен, ако такъв го бях видяла за пръв път, нямаше и да повторя :ooooh: В онзи период почти ми мина Чачопатията :hahaha: 
Сега може да е дебел, но поне е изпънат и както каза Профа в предната тема, в последното видео отблизо си е много сладък, може би щото не се вижда целия  :35: :35: :35:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35422183_fcc9b034)
На първите три места сериалите на Фатих Аксой :mrgreen:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 16 авг 2017, 12:54
Я да взема да се разпиша, че да ми е по-лесно с известяването за нови отговори да си я откривам. :35:
Бел, благодарности ти изказвам и тук, за темата, но най-вече за красивото ми букетче :love: Диде и на теб. Бъркате ми в душата с голи ръце :mrgreen: Сигурно не съм споделяла, че дори носните ми кърпички са в опаковка на маргаритки, ей така, да ми е цветно ежедневието :2tooth:

И Явуз за кратко ще го видим студент :2tooth:, на мен всъщност ми е любопитно и коя ще изберат за Аслъ.....

Вадя тази от спойлера :love: Една от моите ФЕмирски сцени. Таз опърничавата Фера :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35422308_b0f18000)

ПП Ча и по времето на Делибала на мен не ми харесва :roll: Едва в началото на Ичердето си го заплюх отново :35:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 16 авг 2017, 13:37
Ади бе Марги :hug: Много ми липсват духовитите ти коментари :hug:
Има няколко Делибалски кадъра на които го харесвам, не ми е баш, но успя да ми изтрие предишното  гадно впечатление, та там си го тача, даже и козината не ми пречи толкова, като сетя какво беше преди това  :ooooh:
Тези дни разцъках някакво видео от Ичерде и останах с отворена уста каква разлика има Ча само преди 2 месеца и Ча сега :roll: Хубав беше в Ичерде, мъжествен, но ми преля от тая подкастрена четина на главата му, на всичките снимки ми изглеждаше еднакъв, даже по едно време бях спряла да ги слагам в темата.
Надявам се тия от Нетфликс да знаят какво правят избирайки въпросния проект. Дано и останалия каст да го бива, не да разчитат на един Ча. Видяхме как се случиха нещата с Ичерде- силен каст- висок рейтинг, дори и сценарият да не беше кой знае какво ;-)

Я какви еднакви физиономии са направили  :party:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 13:39
Марги  :bouquet: :bouquet: :bouquet: :bouquet: ох , че хубави ...а Чаатай тук е  :love: :love: :love:


Продължавам с инфото за новия проект на Ча ....

Исторически артефакт - ризата на  султан Селим с нашити загадъчни надписи , която в новия сериал по романа на  Ипек Гьокдел "Странната история на Каракалем и един млад човек "ще помогне на  Явуз (Чаатай Улусой) да стане  супермен - спасителя на Истанбул  


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35422584_94512acc)п.п  :35: :35: :35: размера е идеален като за него  :love:  ако не може да я облича , поне изглежда лека , ще я мята на рамо  :mrgreen:някой пациентки са с късмет  :love: :love: :love: :hahaha: :hahaha: :hahaha:

https://twitter.com/gulaywonderland/status/897576629593092097 (https://twitter.com/gulaywonderland/status/897576629593092097)


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 16 авг 2017, 13:51
Здравейте :hug:.........:hug: в новата тема и благодаря newsm51 за нея.
Много ми харесва шапката. :love: :love:
За първи път от години насам не разбрах, че пишещите са се прехвърлили в нова тема и се чудех къде изчезнахте.
Както и да е.
Много се радвам за Ча, :party: че, ще е първия, сложи абли и батковци в малкия си джоб, успех му желая.
И Ранини потвърди. :party:
http://www.ranini.tv/haber/26149/1/netflixin-ilk-turk-orijinal-dizisinin-basrolu-cagatay-ulusoy-oldu
Не знам тези жълтури ли са или не са, но според тях БТВ, ще излъчва Ичерде(и не само).
http://tvnovellas.blogspot.bg/2017/08/btv_15.html
Ивче, може ли първо да сложиш абревиатурите на сериала  :pray: ОС/АФК и след това продължението на заглавието на темата защото след като публикувах си помислих, че съм сбъркала темата?! :ooooh: :crazyeyes:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в ср, 16 авг 2017, 14:10
И аз така  :lol:

Оставям нещо и бягам. ;-) :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35422750_99159bd0) (http://smayliki.ru/smilie-383841543.html)


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 14:14
Наде  :hug: Профи  :hug: я и аз да оставя нещо  :love: :love: :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35422777_f8109c2e)


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 16 авг 2017, 14:17
 Цоп под чадъра и в новата тема  :grinning039: Запис да ви откривам лесно


 Марги страОтно шапо  си спретнала  :bouquet:

зарадва ме и с тази снимка    тичащ Ча за ролята си в меда  чок готииин  :crazy: такъв ще стане и за супергероя  ;-)  мечок но сто пъти по - добре отсмачканата му Яманса визия  :ooooh:
    (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35422795_bc46e1ed)

  по - късно може пак да намина  :hug:

 Дидее :love:

 чок се радвам за този проект  :party: един от колажите ми напомня за Стрелата

 


 


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 14:23
Феми  :love001: :love001: :love001: ще бъде супер Ча да го нашарят така  бодиарт  вместо да облича риза   :love: :love: :love:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35422827_1d655254)

Всичките са за теб  :love: :love: :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35422827_6d496e8f)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35422827_56304358)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35422827_37e50f49)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35422827_6326ec67)
Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 16 авг 2017, 14:27
Наде  :hug: Профи  :hug: я и аз да оставя нещо  :love: :love: :love:

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35422852_1eae478c)
:) :love:

Ахуто с нов проект.
Ще го играе певица в нощен клуб.
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35422852_62f8f654)


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 14:32
Наде  :love: нали не е излязъл втори трей на Нашата история ....

иначе снимат непрекъснато ...

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35422889_dbb2b1f9)

https://vk.com/teammy?w=wall-58199741_257838 (https://vk.com/teammy?w=wall-58199741_257838)


непрекъснато излизат статии с новината за Ча и новият му проект за Нетфликс в турската преса ...

http://www.magazinkafe.com/cagatay-ulusoy-dunyaya-aciliyor-21590/ (http://www.magazinkafe.com/cagatay-ulusoy-dunyaya-aciliyor-21590/)


 :love: :love: :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35422889_42b89725)


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 16 авг 2017, 15:19
Допреди да се запиша в темата също влизайки на два пъти от снощи насам се питах в нашата ли съм, щото аз съм пришълец и съм навсякъде, но драскам само тук :35: Сега вече си ми светне на известията и проблем никакъв. Пак да отбележа, че заглавието е особено подходящо и много ми допада. Чачун го споменаваме по-често от Хазал, затова навярно неговото име е по-отпред, ади тоя път предимство на кавалера :mrgreen: Иии ФЕмир форевър newsm18, заради тях се стигна до тук. Те са причинители на „болестното състояние” и ни доведоха в отделението. :hahaha: От тази гледна точка наистина е хубаво АФК да присъства :love:
Както и да е заглавието, все едно, аз ще ви намеря :lol: А и толкова синтезирано инфо на друго място няма [smilie=smile3503.gif], човек и да иска не може да се обърка.

О, баджаначке :hug:
Черно-белите снимки на Чачослав са за мен, да е ясно :naughty:

Бел :35:, духовита преди време ме нарече една другарка тука от подфорума. Днес и ти :35:
А за другото :roll:, че той Ча сега изглежда различен отпреди две седмици, какво да говорим за преди два месеца.
На предпоследния шопинг тур (по реда, по който аз ги помня) :lol: с омачканата бяла риза си изглеждаше сравнително добре, сега-торбалан :xarms:

И аз така  :lol:

Оставям нещо и бягам. ;-) :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35423152_6c6a4353) (http://smayliki.ru/smilie-383841543.html)
:love:

Диде, Ча сам по себе си е новина, а пък вече като е официално потвърдено за проекта, ехеее, колко неща ще се изпишат, колко още свободни съчинения. И партньорка тепърва ще му избират. Хандета, Мервета.... пак по старата схема :hahaha: Само дето Хазал и СС са заети, и тях щяха да му препишат :35:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 15:39

Диде, Ча сам по себе си е новина, а пък вече като е официално потвърдено за проекта, ехеее, колко неща ще се изпишат, колко още свободни съчинения. И партньорка тепърва ще му избират. Хандета, Мервета.... пак по старата схема :hahaha: Само дето Хазал и СС са заети, и тях щяха да му препишат :35:


Така е Марги  :love: Страхотна харизма има Чаатай ...

Една от най-тежките , но и най-истински сцени в Делибал , а Чаатай я изигра перфектно  :peace:(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35423271_90bc3dcb)

лицето му е пълно с емоции .....страхотен  :peace:пак ще го сложа ....защото мисля ,че чудесно ще му пасне ...

тялото на Явуз/бъдещият герой на Ча / от книгата  :love: :love: :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35422827_1d655254)


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 16 авг 2017, 16:13
Наде, ще го оправя, така харесва ли ви? Проф?
ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487

Гледайте да ми отговорите в следващите няколко часа докато все още може да се редактира.
Диде аз тази сцена може и да съм я прескочила че го гледах малко с мишката :hahaha:
Наде на тези от линка не бива да им се вярва, най-често пишат пълни глупости. Толкова сериали досега са писали че са закупени, ама явно не са :peace: Аз честно казано исках Кара Севда, не чета добри отзиви за Джесура, а и нашата любимка Еджела не случайно я наритаха от там....
Не знам дали е вярно и за Вътре, обикновено крими сериалите ги излъчва Нова или ДФ... ще се чуе :peace:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 16 авг 2017, 16:35
Наде, ще го оправя, така харесва ли ви? Проф?
ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487

:
Гледайте да ми отговорите в следващите няколко часа докато все още може да се редактира.
Диде аз тази сцена може и да съм я прескочила че го гледах малко с мишката :hahaha:
Наде на тези от линка не бива да им се вярва, най-често пишат пълни глупости. Толкова сериали досега са писали че са закупени, ама явно не са :peace: Аз честно казано исках Кара Севда, не чета добри отзиви за Джесура, а и нашата любимка Еджела не случайно я наритаха от там....
Не знам дали е вярно и за Вътре, обикновено крими сериалите ги излъчва Нова или ДФ... ще се чуе :peace:
За мен е ОК, благодаря ти.


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 16 авг 2017, 16:38
И аз чакам Кара Севда, ама да видим :thinking:
Надявам се ако все пак някога пуснат Ичерде по БТВ да не е по времето на излъчване на Опасни улици. Този сериал явно се гледа щом поетапно го пускат, т.е. между края на един и пускането на нов сезон имаше някакъв интервал от време, който не е малък, но си има своята аудитория, която не губи търпението си :mrgreen:
По споменатата тв минаха сериалите на Киво, също и двата с Ча. Те са любимци на зрителките [smilie=smile3521.gif] не липсва възможност и за пресните заглавия. Вътре бих го гледала :party:, ама на леля Едже бозата :stop:
Ха ха, много съвпадения ще станат Дързост и красота по БНТ, пък и по БТВ.....  :hahaha:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 16 авг 2017, 16:49
Марги те не го ли спряха Дързост и красота- четох някъде някакви възмутени зрителки, но забравих къде, даже и виц имаше по случая в някакво предаване :hahaha:
Именно от любимата телевизия знаят че Чачун има много фенки и вероятно ще купят сериала :peace:
Марги, аз пък по времето на Улиците гледам Фатмагюл :peace:
Отивам да сменям заглавието, да знаете че ще го видите променено чак на следващата страница на темата :peace:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 16 авг 2017, 17:05
Вярно :mrgreen: Сега гледам в програмата, няма Дързост и красота. Спрях поглед на предиобедните предавания, понеже преди беше така и.... изненада :mrgreen: 9:55- Арабела. Този, за който си говорихме вчера трябва да е :thinking:

На мен Фатмагюл ми е сред най-омразните сериали, които съм гледала :peace: Сестра ми много го харесва обаче, няколко дни беше вкъщи случайно го откри по ДФ, нападна ме що не съм ѝ казала, че го дават. Тя сега сериалите подхвана :35: повтаря и потретва.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 16 авг 2017, 17:08
Е те това вече е друго нещо със заглавието на темата.
Влезнах си като у дома си. :party:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 16 авг 2017, 17:20
Марги аз там много се дразня на ревовете на Енгин Акюрек, бесовете на героя му и недомислената му гордост, а по-нататък ми е в областта научна фантастика влюбването на главната героиня, но ми писнаха полицейските истории, а това е времето когато наистина съм сама вкъщи, мъжът ми още не се е прибрал, синът ми е навън и единствено тогава мога да гледам сериал, вечер моите се мръщят на турските, особено синът ми им е непримирим враг :35: :35: :35: Сега през лятото е до късно навън, но то пък няма нищо за гледане :xarms:
По повод сълзите и сополите на Енгин, по времето на Прилива много пъти бях писала че тъпата Едже прави същото и с Ча, че даже и по лошо и по невероятно- уличен гамен с нежна душа и образование и поведение на лорд :rotfImbo: :rotfImbo:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 17:30
Ох ...този Туитър .....фотките са балсам за душата ми , а и на Фемината  :love: :love: :love: мижете , ако не искате да ги виждате за 3 път днес  :hahaha: :hahaha: :hahaha:

Но вече с мишницата на Ча от едната страна  :love: :love: :love: и на Явуз от другата  :love: :love: :love:
Това ще се гледа  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35423812_7f2f77b8)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35423812_2b8ed144)


Подготвят се за рожденият му ден на 23 септември  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35423812_8ecc7721)а колко коментара има   под поста на Нетфликс Турция  :love: :love: :love:

https://twitter.com/netflixturkiye/status/897060769921196033 (https://twitter.com/netflixturkiye/status/897060769921196033)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в ср, 16 авг 2017, 17:40
Идеално е така заглавието  :D :love:.  Веднага се отличава от масовката и лесно се намира в списъците.  :D :peace:

Мммм "бродиран" Чачко  :crazy: :love:. Такъв ще ми хареса. Тъкмо по-често ще се налага да четат от тялото му за всеобща радост. :crazy: :crazy:  [smilie=smile3544.gif]


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 16 авг 2017, 17:41
вай , всичките за мен

 Маргиии на теб ще ти дам Бурак Дениз по рИлеф  [smilie=smile3534.gif]
 
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35423866_76195174)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35423866_5cfcadc5)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35423866_b7f788dc) :love:
нашаран нещо не ми се нрави   ама така ли ще го нарисуват Явуз ?  :crazyeyes:


  ама да не мислите, че наистина ще лети  :hahaha: ша напраят   компютърни ефекти

модерен  Явуз с топузи , гривнички , чАлма , ятаган  нашаран с бодиарт   ша избие рибатЪ  :mrgreen: :35: :35:


Арас наистина ще играе пак в екшън дизи . Нова партньорка му спрягат .


 
 
 

 Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 17:46

Мммм "бродиран" Чачко  :crazy: :love:. Такъв ще ми хареса. Тъкмо по-често ще се налага да четат от тялото му за всеобща радост. :crazy: :crazy:  [smilie=smile3544.gif]


Профи  :love: туй писмо ще го ЧЕТА с кеф ....даже и очилата ще сложа ако недовиждам  [smilie=smile3508.gif]  :mrgreen:
:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35423812_7f2f77b8)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35423812_2b8ed144)


Феми  :love: ако не го харесваш ...ще се жертвам  :hahaha: :hahaha: :hahaha: целия ще го изчета сама  :rotfImbo: 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 16 авг 2017, 18:25
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

 на мен като Стрелата ми харесва . Дано е с  такава визия  макар че не знам как ще мине за 19 годишен  :roll:


    
Цитат
Феми  Love ако не го харесваш ...ще се жертвам  hahaha hahaha hahaha целия ще го изчета сама  rotfImbo
   той нЕма да стои мирен да го четеш  щото ша  префърча за тва ти казвам да стегаш вълшебните ластъчни   :35:


 къв лъжец  е нямал  проект  дръжки  :xarms:  Да цитирам рижака  от Ичардето   баламосва ни с харизма , маризма  :35: :35:    Свикнали сме да е прикрит.


Белл   новото заглавие е тамън  :peace:

 за теб


(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 18:57
Вече и дата имаме  :love: ако е истина , разбира се  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35424119_f56ab6b6)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 16 авг 2017, 19:26
Интересен проект  ще бъде  :D

  Ахмет  да не го играе Исмаил Филиз  :thinking:

 партньорката  в случая не  ми е важна  

 интервюта на Хазал  за латиносите  това ли е което сте сложили   ?  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 16 авг 2017, 19:32
С надпис ала  :crazy:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35424216_80b5a03b)

Феми и аз те черпя с един срамежлив Ча :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35424216_347bc00e)

Преди малко прочетох че в новия сериал на Арас, който също ще се казва "Арас" режисьор ще бъде Синан Йозтюрк помощника на Улуч Байрактар. Питам се дали самият Улуч Б. ще снима нов сериал за АЯ или ще се насочи към друг продуцент.... например към Нетфликс? Хилял Сарал пък е запазената марка на АЯ за драмите....

Феми това намерихме с Хазал, но шумът с новината на Ча беше оглушителен и затъмни всичко друго, може би следващите дни да излезе още нещо :33uu:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 19:38
Братчето още е в Турция  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35424228_2ef6f579)

На мен мъжкия каст ми е много интересен . Според мен , като за първи проект в Нетфликс и при този шум , който вдигнаха ще избират много старателно , кой ще участва . Както видяхме ще покажат едни от най-красивите си  забележителности в Истанбул ...предполагам ,че и за актьорите ще извадят тежката артилерия  :peace:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 16 авг 2017, 19:43
Маргиии на теб ще ти дам Бурак Дениз по рИлеф  [smilie=smile3534.gif]
 
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35424241_09110c72)
Ми не е зле :xarms:, ама вие тука мятате разни Чачови снимки, черпите се, плакнете оченца, пък мен с РумБурак ще ме лъжете [smilie=smile3512.gif]
Ох, за сериала на Арас се превих от смях още снощи :rotfImbo: :rotfImbo:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 16 авг 2017, 19:51
Що бе Марги, дето ще се казва "Арас" ли :lol:
Оня вампир Керем Чатай за новия сезон го зарязаха големите му звезди, сега ако го зарежат и режисьорите му ....Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 16 авг 2017, 19:51
 
Цитат
Ми не е зле Crossing Arms, ама вие тука мятате разни Чачови снимки, черпите се, плакнете оченца, пък мен с РумБурак ще ме лъжете smile3512
:hahaha: :hahaha: :35:

 от мен да мине ето ти хубавеца   :crazy:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35424277_b2b68ef1)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35424277_57ccf8ae)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35424277_40ad79aa)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в ср, 16 авг 2017, 20:07
Вече и дата имаме  :love: ако е истина , разбира се  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35424119_f56ab6b6)С надпис ала  :crazy:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35424352_e0d6e65e)Имайки предвид ,че човека постнал това в Туитър е фотошоп дизайнер .......коментарът ти е право в десетката  :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 16 авг 2017, 20:29
Тук ми харесва :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35424427_59f0e668)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 16 авг 2017, 20:41
:
Цитат
Ми не е зле Crossing Arms, ама вие тука мятате разни Чачови снимки, черпите се, плакнете оченца, пък мен с РумБурак ще ме лъжете smile3512
:hahaha: :hahaha: :35:

 от мен да мине ето ти хубавеца   :crazy:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35424470_19aba354)
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35424470_4fd7cd9d)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35424470_f833477d)
Еха :love: И любимата ми фотосесия. :love:

Що бе Марги, дето ще се казва "Арас" ли :lol:
Оня вампир Керем Чатай за новия сезон го зарязаха големите му звезди, сега ако го зарежат и режисьорите му ....


Ох :hahaha:
Точно заради това, Бел. Свикнала им бях досега в заглавието да фигурира името или имената на двамата главни, примери не липсват, ама сега вече и актьорите да се изтипосват със собствените си имена :35: :35: :35: :35:
Не че е прецедент даден актьор да вдъхне живот на героя като в същото време са решили да използват и името му, в момента се сещам, че Керем Бурсин в Слънцата си е Керем, но там и името на сериала не е Керем, та няма нищо смешно :mrgreen:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 16 авг 2017, 20:42
  Тежката артилерия за каста  освен Бурак Йозчевит  и Киво     , но Бурак май зает с друг проект  newsm78

 Арас и рижака са подходящи но няма да са те. Що па да не вкарат  капитан Левент  кво ша каЙте

 Дизито с Тувана битии . Сега може да играе с Ча


Диде споменатия Румбурак   може ли да ми дадеш  инфо качен ли я някъде ?

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35424474_af319d07)

  сглобени  Хазал на сета на ПО а Ча на нейния  

 
 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 16 авг 2017, 21:34
Хазал е с пуловера и прическата от снимките на Марал, имали са сет близо до сета на Прилива :peace: Снимката беше пусната от един от сетовите работници, мисля че е някаква охрана на Ча, имаше го на няколко снимки все край него :peace: Април 2015 ;-)
Месец по-късно в интервюто за Астана, Ча каза чуваме се, виждаме се, ходим си по сетовете....Също през април един от свирачите в Лабум-а пусна снимки с двамата по отделно :mrgreen: мисля че беше от деня когато Ча имаше или трябваше да има дело :peace:

Марги, аз пък се сетих за чичо Чарли на Чарли Шийн и Двама мъже и половина. Това му беше втора роля в която героят му носеше истинското му име :lol:


Титла: Re: Чаатай Улусой, Хазал Кая ОС/AFK и други проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в ср, 16 авг 2017, 21:55
Ахуто с нов проект.
Ще го играе певица в нощен клуб.
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35424771_3b53ef6e)
Присетила съм се да коментирам това. :)
Едва ли помните, но 2011-2012г. съм слагала тук снимки и линкове от тогавашния туитър за акаунта на Ахуто, на които пее. Май бяха от някакво тържество по случай нечий юбилей. Освен тях в акаунта й имаше и много други снимки, на които е пред микрофон с пианист и китарист до себе си. Личеше, че пее доста и то почти на професионално ниво.
Същото важи с пълна сила и за Дениз Уур - дъщерята на известната турска балерина Суна Уур и още по-известния оперен певец Мете Уур, който почина наскоро. /Не гледайте писаното в Уикипедия на български, не е точно./ Нашата Санем, освен участията във филми и сериали, е действаща активна театрална актриса, като в последните години играеше главната роля в театрален мюзикъл. Пускала съм ви снимки от тази постановка. Освен това озвучава филми. Най-подробна информация тук - http://www.biyografi.info/kisi/deniz-ugur  :peace:

Всъщност аз искам Чачко да играе с различни партньори. Така опознавам повече интересни хора и великолепни актьори.
В Ичерде много харесах присъствието на Йълдърай Шахинлер и Четин Текиндор, и Бенсу Сорал. Не е само красива, тя има присъствие на екрана и с изключение на един-два момента, игра чудесно. Също Дамла Джолбай, която тръгна в първите 2-3 серии слабо и не ми беше на място, после уцели точната мярка и имаше чудесна химия с партньорите си. Като ги споменах  :lol: , да не пропусна Чубака  ;-) :hahaha:. Хич не го харесвам физически Арас, обаче е страхотен актьор. И това, което направиха с Чаатай в Ичерде, още дълго ще се помни и говори.
За съжаление в ПО не мога да отлича някой. Едно, че нямах нерви да го изгледам. И друго, че никой с нищо не впечатляваше в това, което устисках да видя.
Анадолски орли е приятен филм, ама без някакви впечатляващи актьорски постижения. Но пък с хубави мъже. :crazy: :lol: :lol:
Делибал не съм го гледала. От клипчетата не мога да си направя изводи, а и не разбрах освен Лейля Лидия Туутлу, която не ми хареса, кой друг участва.
От тази гледна точка очаквам с нетърпение новият проект на Чачко да е нещо, което ще ме запознае с нови интересни и можещи актьори. Обичам нещо да гъделичка любопитството ми и да ми поддържа тонуса.
Изключение мога да направя само за втори проект на Хазал и Чачко  ;-), но го виждам като игрален филм, и то комедия.  :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 17 авг 2017, 09:56
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35426020_0b6144e1)

Проф, аз даже мисля че Дениз е оперна певица, последните години се изявява в мюзикъли :peace: Баща и мисля че почина преди 2 години от рак на белия дроб :peace: За Аху не знаех че пее :peace:
От изброените от теб за Ичерде, не мога да понасям Четин Текиндор, и все се питам какво толкова му харесват. Гледала съм го в Аси- докато каже 2 думи и ме е приспал, но то мен въобще ме приспиваше въпросния сериал, така че може би не само дЕдко е виновен :hahaha: Но като визия винаги и там в Аси и в Ичерде ми изглеждаше нечистоплътен и флегматичен. Бенсу имаше някакви проблясъци последните серии в които игра, но иначе не ми е нищо особено като актриса иначе е сладурана и много си отиваха с Ча :love: Жалко че не развиха тяхната история повече, а я затриха без време и без нужда, накрая никой от героите не се сети за нея, освен баща и във виденията си :ooooh:
За Прилива не ми се започва че като се наема и отиде :hahaha: А и по приятелствата личи на чий сет Ча се е чувствал най-добре-  в Ичерде и АО, както и в АФК, а както знаем от там са и най скъпите му хора Гинчо и жена му :lol:
За Делибала нямам почти никакъв спомен какво съм гледала, помня само Ча и Лейла. Тя е хубава жена, но като актриса не е нищо особено. С Ча имат известна визуална прилика във формата на лицата и много си подхождаха :peace: Повече помня кадрите от галите, красива двойка бяха с Ча :love:
Ето това много ми харесва, но не помня да съм гледала такава сцена newsm78

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35426020_e5b2a2de)

И аз очаквам новия Чачов сериал, чак с нетърпение не бих казала, щото жанра е малко встрани от предпочитанията ми, но ще видим :2tooth: Много съм любопитна за мъжкия каст :peace: Относно колежката, ще ми е достатъчно да не ме дразни :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 17 авг 2017, 13:12
За Делибала нямам почти никакъв спомен какво съм гледала, помня само Ча и Лейла. Тя е хубава жена, но като актриса не е нищо особено. С Ча имат известна визуална прилика във формата на лицата и много си подхождаха :peace:
Много си подхождаха, вярно е :peace: След Хазал за мен именно тя е тази, която стои най-добре до Ча при все, че в Делибала е нашарен отвсякъде и космясал. Да свеж е, не като изцеден лимон, но аз периодично си го плювам :twisted: И все пак човекът си се справи отлично, радваше ме с игра, докато Лейля по-скоро с красотата си. А в интерес на истината на фона на двете отпреди това- Гизем и СС, и като игра ми се видя по-добре от тях. Добри са ми впечатленията от съвместната работа с Ча, но толкова. Не ми е интересна и не я следя.
От Делибал помня точно колкото и от Орлето, губят ми се разни моменти и май други имена освен на главните не знам :2tooth: След като изгледах първия нещо се бях ентусиазирала, не се сещам обаче кое ми въздейства. Но аз за турски филми и сериали със субтитри трудно се навивам, затова навярно и си блея повечко у Ча други по-несъществени индивиди ги превъртам. :mrgreen:

Бенсу съм я оставила, много ми допадна Дамла :love: :love: Как щеше да му отива на Ча :blush:
Цитат
Ето това много ми харесва, но не помня да съм гледала такава сцена newsm78

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35426975_e1119dd9)
Това ни го спестиха Бел :2tooth:, явно са го изрязали или аз така си мисля поне :thinking: Баръш скочи, повлече Фюсюн, след тях цамбурнаха и други..... Гостите на тази въпросната снимка ги няма, абе ощетили са зрителите и сега бонус кадър :whistle:

Четох, че и Аннето с Вахиде ще почва скоро :whistle: Къде ще ги набутат толкоз сериали.....
Бяха постнали наскоро на едно място за Хазалината Наша история и в коментарите се питаше по Бтв ли ще е :35: :35:
И като съм почнала да ги изреждам се сетих пак за на Чубака новия проект :rotfImao:, какъв ще е тоя филм- биографичен ли, че да носи името му :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в чт, 17 авг 2017, 13:14
Здравейте и от мен  :wavey:

След заливането с новини отвсякъде ....днес по-лежерно  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35426984_ef9448c9)

Тук ясно се виждат трансформациите на Чаатай през годините  :mrgreen:


Днес света говори за ......чорапите на Риана  :love:

:

взаимствани са от ужасната и жълта рокля , с която Риана се появи на бала в музея Метрополитън , и  с която после , целият свят се забавлява дълго време  :peace:(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35426984_4fc43bb1)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35426984_b89e6dd4)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35426984_971dfacc)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35426984_67317370)
Вчера са повтаряли Орлето ...на Марги  :love: и има доста снимки ...

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35426984_cacf3f8f)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35426984_e7de43bd)Като се има предвид ,че отраснах с Топ Гън и всичките ми приятелки бяха луди по модела- кожено яке с пилотски нашивки , мотор и тип приличащ на Том Круз ......филма за Орлето ми беше доста плитък ...,но колкото толкова  :peace:Феми  :love001: като гледам тенденциите в турската мода ......почвам да работя за корем .....то тоя гол пъп моя трябва да стане за показване , та и ние да минем през Зорлу Център  :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35426984_f4e71571)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35426984_98aa4f99)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 17 авг 2017, 13:35
Като Орлето беше малко ала робокоп в движенията, ама пък ролята му отиваше, както и униформата :love: Но да, плитка история... В останалия каст имаше интересни имена- Енгин Алтан и Исмаил Филиз.... А и боксофиса се различава от този на Делибала само с 260 хил. посещения. С тоя Делибал така ни продъниха ушите че си мислех че кой знае какво, а разликата им с първия Чачов филм една никаква :lol:

Диде, аз пък съм впечатлена от това, Лео и Кейт :shock:
 
:
Какво е това, любов ли newsm78 Предвид че от години не се е спрял с 22 годишните 48 килограмови манекенки, и изведнъж 42-3 годишна леко пухкава дама...

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4797890/Kate-Winslet-Leonardo-DiCaprio-reunite-Saint-Tropez.html?ito=social-facebook

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35427067_9ec45c80)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35427067_7033960f)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35427067_9664424d)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35427067_4d03b35d)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35427067_313bba67)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35427067_f0009b89)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35427067_4acf550d)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35427067_da70bd89)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 17 авг 2017, 14:51
:
Здравейте и от мен  :wavey:

След заливането с новини отвсякъде ....днес по-лежерно  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35427481_cbefb440)

Тук ясно се виждат трансформациите на Чаатай през годините  :mrgreen:


Днес света говори за ......чорапите на Риана  :love:

:

взаимствани са от ужасната и жълта рокля , с която Риана се появи на бала в музея Метрополитън , и  с която после , целият свят се забавлява дълго време  :peace:(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35427481_6b2b8b90)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35427481_d124e48d)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35427481_c835f202)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35427481_6a844154)
Вчера са повтаряли Орлето ...на Марги  :love: и има доста снимки ...

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35427481_c64cbc9d)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35427481_dc160e43)Като се има предвид ,че отраснах с Топ Гън и всичките ми приятелки бяха луди по модела- кожено яке с пилотски нашивки , мотор и тип приличащ на Том Круз
......филма за Орлето ми беше доста плитък ...,но колкото толкова :peace::
Феми  :love001: като гледам тенденциите в турската мода ......почвам да работя за корем .....то тоя гол пъп моя трябва да стане за показване , та и ние да минем през Зорлу Център  :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35427481_acdd5023)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35427481_b3d4c683)
:peace: :lol:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35427481_a8a42f1a)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35427481_cb0651a6)
[smilie=smile3544.gif]

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в чт, 17 авг 2017, 15:28

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_cf361c88)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_f3fe96c8)
[smilie=smile3544.gif]


Марги , освен да падна до теб , друго не виждам  :love: :love: :love:
Така е , Иве , много му отиват униформи ... То и в Ичердето , една от най-хубавите му снимки беше с полицейската жилетка

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_3c7fc821)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_d9e9342e)

а когато стане дума за Вътре ....само това има смисъл  :love: :love: :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_e4bfa464)

Много ми харесваше , когато Арас иронизираше Чаатай ....много ми харесаха комичните им диалози ..и аз като Профи , с най-голямо удоволствие бих гледала комедия .

За Орлетата ....Профи пак е права , мъжете са хубави , но нямаше екшън , хубава история , иначе Ча е като картинка хубав  :love:

Делибал .....първия път го гледах с мишката ....направо минах на секс сцената ...но края и с потната Лидия под юргана ми развали цялата идилия . Като цяло на мен Чаатай не ми е за тази роля , на него му отива тежък , властен персонаж ..да командва , да се съобразяват с него . Просто аурата му е такава .Поне за мен . Баръш с тия невръстенишки подскоци ми лазеше по нервите.Знам ,че диагнозата му е такава , но просто Чаатай не ми хареса да е такъв.  Имаше и много хубави сцени , но като цяло не е филм , който да кажа ,че е върха на  творчеството на Ча . Живея с презумцията , че най.хубавото за него предстой . Че някой ще напише супер сценарий , който да ме разтърси и когато ми кажат Чаатай , все тази роля ще е в ума ми  :peace:

Новият проект е с елементи на приказка ...турска приказка . Дано да е хубав . Аз така или иначе ще го гледам  :peace:
Диде, аз пък съм впечатлена от това, Лео и Кейт :shock:
 
:
Какво е това, любов ли newsm78 Предвид че от години не се е спрял с 22 годишните 48 килограмови манекенки, и изведнъж 42-3 годишна леко пухкава дама...

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4797890/Kate-Winslet-Leonardo-DiCaprio-reunite-Saint-Tropez.html?ito=social-facebook

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_884a589b)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_09ce6705)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_971a2948)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_7ec491a2)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_71bf3251)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_2b4df1bb)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_54b6570e)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_ba873587)


Иве , видях го Лео още преди дни ....но все си мисля ,че с Кейт са там като приятели . А имайки представа ,че неговите връзки с всички ангели на Виктория Сикретс не продължават повече от седмица ...ще бъде жалко за Кейт , ако запълва точно ТАЗИ  :mrgreen:


Ичердето с невероятен успех в Чили  :peace: от юли .....

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35427704_587e89be)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 17 авг 2017, 16:12
Хааай. :) :party:
Гледам предъвквате проектите на Ча.
Всичките съм ги гледала(сериали и филми, само ПО не ми се получи и го зарязах до към двадесета серия +,-).
Аз не гледам на всяка цена независимо кои актьори/актриси участват.
SET/Заразителния смях на Хазал.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241307%2F59d6574cef893c50bd%2Fpl_wall_-58199741

https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241303%2Fc21f494b347a0e2e18%2Fpl_wall_-58199741

Промо на филма с Мелих.
Участва и дебелия полицай от Ичерде.
:
#Teammy_Promo
🎬 Промо нового фильма "Похоронные дела" с Мелихом Селчуком и Барышем Киралиоглу. Кстати, Мелих пригласил на премьеру 8 сентября Хазал Каю, если, конечно, она не будет занята на съемках Нашей истории
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241304%2F74cb70259add69ec99%2Fpl_wall_-58199741


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 17 авг 2017, 17:44
Нашата история/сет. Смехът на Хазал :hahaha:
https://mobile.twitter.com/hazalkayafan110/status/898162970043326464/video/1

Вярно Диде, с бронежилетка е страОтен. :peace: Тази снимка ми е сред любимите. УБ са го сметнали за ненужен :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35428311_87641d0b)

Живея с презумцията , че най.хубавото за него предстой . Че някой ще напише супер сценарий , който да ме разтърси и когато ми кажат Чаатай , все тази роля ще е в ума ми  :peace:
Дано най-хубавото тепърва предстои :party: тъкмо ще продължим да следим изявите му и да се радваме на успехите му.
Аз Диде така съм устроена, :mrgreen: че било Чаатай или друг актьор ги свързвам най-вече с първата им роля оставила някакъв отпечатък върху мен, първата провокирала интереса и по-нататъшното ми любопитство. Тя си остава в съзнанието ми и служи като база за сравнение със следващите.

Извинявам се за повторяемостта Наде, сега видях.Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 17 авг 2017, 17:51
Ча с противокуршумната жилетка е един път :love: :love: :love:
Тези дни се пише че сценарист на Чачовия сериал ще е Пънар Булут, съпругата на Керем Дерен, сценаристите на Езел. Дано да се получи- Преди две години Пънар Булут писа сценария на Марал и имаше много критики че не струвал, а Керем Дерен писа този на Раджон, който оцеля само няколко серии....3-4 може би newsm78  Ох не знам.... и този фентъзи сюжет по турски кой знае каква простотия ще е :ooooh:
Аз пък Делибала първо го изтледах на турски, после започнах на руски, но стигнах само до някъде и до българските въобще не стигнах, даже нямах желание да го подкарам и с мишката.... Не е филм който ще гледам няколко пъти, дори и заради Ча :whistle:


 ....на него му отива тежък , властен персонаж ..да командва , да се съобразяват с него . Просто аурата му е такава .Поне за мен .

И за мен е така :peace:
Ясно е че един актьор трябва да играе различни неща, но на мен нашия човек не ми понася да го виждам гледащ като бито малко дете :ooooh:
Няколко пъти съм писала че искам за него роля на човек с низки страсти, самовлюбен егоист, използвач, лъжец, да пие и да бие и купища жени да се влачат в краката му а не той да бяга по една, последното вече сме го виждали много пъти и аман :bad-words:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в чт, 17 авг 2017, 18:34
И аз искам много тежка роля за Чаатай , да е мафиот , как му отиваше в Ичердето а ... :love: :love: :love:
Да играе наемен убиец , много му отива пистолет в ръката ....да е много красив , защото точно там е пиронът ....жените обожават красиви ЛОШИ момчета .

На живия чат в ЛА , когато беше предложен за номинация за наградата Еми за ролята си на серийния убиец Пол Спектър ...Джейми Дорнан беше залят от мнения на жени ,че са готови да ги  напада , връзва , следи ...и всички гадости , който правеше героят му ...и той накрая беше потресен ...каза ,че жените са луди и ,че НЕ трябва такъв психар /визира своя герой/ да изглежда толкова добре ....По време на премиерата на 3 сезон , в туитър беше залят само от жени и техните мокри фантазии относно СТРАШНИЯ персонаж , който Дорнон играеше , а той си беше наистина страшен психопат , не като в Нюансите , коте да го нагушкаш   :love: :love: :love: :love:

Наркоман и пияница не бих го и гледала да играе Чаатай . Слаби хора , слаби ангели оставили се на течението . Гледах красавецът на Италия Габриел Гарко като умиращ от Спин наркоман и хомосексуалист .....и баста ...това няма да го повторя повече . Отровите , който човек употребява при тези зависимости го разрушават и вътрешно , и външно ...пази боже и нас , и децата ни , и всички хора ....

Та ПОРЪЧВАМ СИ ....мафиот , и то от най-главните , красив както само той може , властен и смел .....ЧАКАМ(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35428489_6de22cd9)


Марги ,запомнила си го с първата му роля , защото сценарият в нея е най-стойностен . Дори сега , в която и държава да започне излъчването му , веднага заема челни позиции. Та кой не иска такъв красив ,син на богаташ да се влюби така безпаметно ...щото сещай се ,че в живота това няма как да се случи .....просто Огледален свят е съвременната приказка за пепеляшка , и колкото и време да мине , винаги ще бъде актуална . За жалост Фатих Аксой не е осъзнал , че държи козове в ръката си и много леко претупа финала .


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 17 авг 2017, 19:02
 Здравейтее :hug:


 
Цитат
Новият проект е с елементи на приказка ...турска приказка . Дано да е хубав . Аз така или иначе ще го гледам  Peace


 ще се гледа и още как  ;-)   Само да не развалят приказката  турските сценаристи  :ooooh:  

 ТочИм се за супергероя но никъде не видях  да е потвърдено, че ще е книгата  с гарвана  или аз не съм разбрала ? Може да е съвсем различно нещо  :roll:

Цитат
някой ще напише супер сценарий , който да ме разтърси и когато ми кажат Чаатай , все тази роля ще е в ума ми  Peace

  ша има си чЕкаш за такъв сценарии  :mrgreen: :35:вривоопасната химия  на Ча и Хазал .    Ролите засега ще го помня с Емир и на къртицата Сарп .  

https://www.youtube.com/watch?v=UZAjTPgA0wo
 латиносите ги отвя   :mrgreen:  

 внимавай    тя е моя  :naughty:   Принца се влюбва в бедна девойка.  Чепика и МехметЯ,  каквото кажат това ще става  :2gunfire: :2gunfire: майката  се опитва  да се противопоставя но не е лесно !  


Цитат
И аз искам много тежка роля за Чаатай , да е мафиот , как му отиваше в Ичердето а ... Love Love Love
Да играе наемен убиец , много му отива пистолет в ръката ....да е много красив , защото точно там е пиронът ....жените обожават красиви ЛОШИ момчета .

  Диденцее  :kissloveu: като съм ти похванала цитатите     се изкажИм и за този   :mrgreen:и аз искам да играе лошото ченге бад бой   мафиот , да преследва и убива

 също би му отивало и поредицата на Джеймс Бонд .  Да го заснемат в Монте Карло  като на фотосесията баровец с коли  :crazy: хазартен тип    да прелъстява жените   .  

Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 17 авг 2017, 19:33
https://www.youtube.com/watch?v=UZAjTPgA0wo
 латиносите ги отвя   :mrgreen:  
Много хубава сцена, подкосиха ѝ се краченцата на тази опърничавата :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35428691_8da5adf3)

Хандела на всяка манджа магданоза :twisted:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 17 авг 2017, 19:48
 Марги  :hug:   Емко и Ферка взаимно су укротяваха  :mrgreen: :35:

  ни Щът да ни пуснат селфито от сета на Нашата история  ако има   нИ  мой да няма  :mrgreen: 

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 17 авг 2017, 19:58
Абе в повечето случаи Емко го раздаваше звероукротител :hahaha: особено в началото. Опита се да процедира като с останалите, удари на камък.... и цветята не помогнаха. Ама оттам насетне подари ли ѝ :whistle: :hahaha:
Феми, Черешите май вървят към финал, така разбрах де.... newsm78
Селфито в оригинал няма да стигне до нас,  Габелфи може :lol: Габи минава през Туитър напоследък...


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 17 авг 2017, 20:07
  
 Марги изпуснала съм доста от черешите  .    Да поздравиш Габи  :hug:
    

Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 17 авг 2017, 20:15
Надявайте се вие да го направят убиец  [smilie=smile3534.gif] Както в началото на Ичерде за да не стане убиец се гръмна в рамото заради абсолютно непознат човек newsm09 Питам се ако го бяха пратили да убива двама кО щеше да направи, и в другото рамо ли щеше да се гръмне :2tooth:
Аз го искам лош в по-леката категория, да има там и 2-3 молекули доброта но позабъркан в нещо гадно, и опитващ се да се измъкне, неподбиращ много много средствата, възползващ се от хората и т.н.

Диде, то всички сериали са приказки, но този беше максимално близък до турската действителност- бащината воля е закон, мъжете дори и да грешат са прави, жените не струват нищо, дори и когато са им родни дъщери, шамари, уредени бракове, проверки за девственост и пълно подчинение. Криворазбраната мъжка чест и последствията от нея за семейството. Любовта която се появява когато не я очакваш, преобръща живота ти и започваш да правиш неща които не си си и помислял дори... Лъжата като средство да избягаш от действителността и осъзнаването че тя не помага, защото лъжеш най-много себе си... Уникалното е и как толкова млади актьори успяха така да разтресат милиони зрители от различни националности и религии.

ПП Опс, докато пиша е излязъл втория тийзър на Нашата история ;-) Харесва ми, тук има комичен елемент или на мен ми се струва така newsm78
https://vk.com/teammy?w=wall-58199741_262186Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 17 авг 2017, 20:22
 Гръмна се у рамото СарпА   защото  е честен полис .

 Когато трябваше да убива намираше начини да го избегне .  Така направи,  когато излъга Хандан че гръмна един пред нея . Той беше с жилетка  забравила  съм  newsm78 но не го гръмна  :peace:

 Ако  трябва да бъде наистина  лооош и да убива ще се превъплати .


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в чт, 17 авг 2017, 20:28
Вай , Вай ,вай .....само това мога да кажа за 2 фраг на филма на Хазал ....забележете легналия на земята  :crazyeyes:

https://www.izlesene.com/video/bizim-hikaye-2-tanitim-fragmani-yeni-dizi-yakinda/9989912 (https://www.izlesene.com/video/bizim-hikaye-2-tanitim-fragmani-yeni-dizi-yakinda/9989912)


това ще е чудо , само като им гледам мутрите  :35: :35: :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 17 авг 2017, 21:31
:
Надявайте се вие да го направят убиец  [smilie=smile3534.gif] Както в началото на Ичерде за да не стане убиец се гръмна в рамото заради абсолютно непознат човек newsm09 Питам се ако го бяха пратили да убива двама кО щеше да направи, и в другото рамо ли щеше да се гръмне :2tooth:
Аз го искам лош в по-леката категория, да има там и 2-3 молекули доброта но позабъркан в нещо гадно, и опитващ се да се измъкне, неподбиращ много много средствата, възползващ се от хората и т.н.

Диде, то всички сериали са приказки, но този беше максимално близък до турската действителност- бащината воля е закон, мъжете дори и да грешат са прави, жените не струват нищо, дори и когато са им родни дъщери, шамари, уредени бракове, проверки за девственост и пълно подчинение. Криворазбраната мъжка чест и последствията от нея за семейството. Любовта която се появява когато не я очакваш, преобръща живота ти и започваш да правиш неща които не си си и помислял дори... Лъжата като средство да избягаш от действителността и осъзнаването че тя не помага, защото лъжеш най-много себе си... Уникалното е и как толкова млади актьори успяха така да разтресат милиони зрители от различни националности и религии.

ПП Опс, докато пиша е излязъл втория тийзър на Нашата история ;-) Харесва ми, тук има комичен елемент или на мен ми се струва така newsm78
https://vk.com/teammy?w=wall-58199741_262186


И на мен, и музиката е една такава закачлива, а Хазал е голяма сладурка. :love:
:
Четохте ли последните клю-клю?
Сера изместила Туба от Уницеф заради скандала с онзи от Лабум.
Мурат Далкалъч и Мерве Булугур се развеждат, а докато разделяха Мурат Боз и Асдлъ Енвер, те пък щели да се женят.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35429113_b728a215)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в чт, 17 авг 2017, 22:58
На мен видеото от Контакта не щя да ми тръгне, но видях сложеното от Диди  :hug:. Ами и на мен ми се стори, че има някакъв комично-ироничен елемент. :peace:

По принцип не харесвам днешните фентъзита. Твърде много специални ефекти, твърде много грозили, твърде много кръв и насилие. Предпочитам по-стари неща, като "Уилоу" например, /Вал Килмър там е  :crazy:/, където актьорите имат много повече работа  ;-). От тази гледна точка се надявам, че комшиите няма да се утрепят да правят чутовно кинематографично произведение в борба за някоя награда в категорията спец ефекти. Стига ни да има повече Чачко  :crazy: :blush:. Дано! :pray:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 18 авг 2017, 08:21
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35430069_a48984f8)
Леле :shock: Любов калена с арест и съд :mrgreen:

Проф много е красив Вал Килмър в Уилоу, всъщност аз като дете за пръв път там го видях и много ми хареса :love: Съвременни фентъзита не гледам, случвало се е да погледам със сина ми някой от Трансформърсите, но не издържам много :hahaha: А той пък обикновено вече ги е гледал на кино и като започне да ми разказва изпреварвайки събитията от екрана на тв-то....Тц, не обичам да гледам такива неща и аз като теб се надявам спец ефектите в Чачовия сериал да са малко.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 18 авг 2017, 09:59
 :wavey:

Снощи късно прочетох новината за Туба и Умут, и не знам защо, но въобще не се изненадах.
Бях скептично настроена към малкия, но взе да ми става сладък с тази перушанеща коса. :35:
Аз такава :35: за първи път виждам.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35430436_ee6665e4)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35430436_8a8ca6ca)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 18 авг 2017, 10:15
Малкия е сладурче :love: А Хазал е като момиченце, скоро ще стане на 27, но не изглежда на повече от 20 :love: Чакам с нетърпение да видя Ча как ще го "подмладят" до визия на 19 годишен, че и той скоро става на 27, пък актуалния му вид е на 34 годишен :lol:
А на долния кадър ръчичките на Хазал са като клечки :shock: във видеото за аржентинската телевизия, ми направи впечатление че горе са колкото китката на мъжа който правеше репортажа.

Наде, мен новината за Умут и Туба не ме изненада толкова че са имали нещо, колкото че то всъщност продължава. За ашка разбрахме от онзи журналист, не му помня името, който се оказа бит и с отнета камера от горилите на Лабумски, имаше арести, съд... Така че нямаше съмнение какво е снимал въпросния, но мислех че след последвалия скандал няма да има продължение ;-)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 18 авг 2017, 12:01
Тийзъра на НИ го гледах няколко пъти, харесва ми :hahaha: Значи освен драматични ще има и комични моменти... Цялостната обстановка, даже улицата ми припомня един сериал с Туба, бг заглавието му е Огън в кръвта или Огнено сърце по ДФ. :35: Забавен ми беше. Ще има повечко персонажи, няма да се броят на пръстите на едната ръка :party:, съответно всеки от тях ще си има своя история, няма да кръжат единствено около главната двойка и да се юрнат да им решават проблемите..... Фикрет, Филиз, Фикри- направо са си сем. Фи :mrgreen:
Охх, татЮ целия „наквасен” не знае на кой свят е, милиционерите го носят :rotfImbo: Често нощува на пода :hahaha:
Там на масата (пак той) нещо дизи туй-онуй, Къванч-Татлътанч :mrgreen:
Да видим [smilie=smile3539.gif]

А тоз малкия пух (Исмет) е новата ми любов :35: Идва ми да го посоча в номинационната тема за най-красивите актьори. Сладур :D

ПП Шавлива Туба :mrgreen: :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 18 авг 2017, 12:53
Фикрет, Филиз, Фикри- направо са си сем. Фи :mrgreen:

Там на масата (пак той) нещо дизи туй-онуй, Къванч-Татлътанч :mrgreen:
Да видим [smilie=smile3539.gif]

Ох бе Марги как ти идват, не мога да спра да се търкалям за семейство Фи и за Татлътанч :rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImbo:

Чудя се Нашата история дали няма да е по-скоро черна комедия newsm78


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в пт, 18 авг 2017, 14:08
Здравейте  :love: :hug:

В Туитър се присетиха как снимаха Бела в ЛА, а Чачи попадна в кадър  :love:

След излизането на филма по Нетфликс всички само Ча ще снимат ....ще си мечтае Бела да го доближи  :naughty:


Още от Туба и Умут
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35431695_47b197d0)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35431695_54b616e5)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35431695_e5c83e1a)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35431695_39344497)

Профи и на мен Уилоу ми хареса ....


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 18 авг 2017, 18:09
 Шавлива Туба и шавлив Лабумски  . Ча се замъкна със стилистката на годежа  . Туба  :sick: се разведе  с две деца и за нула време се фана със Умут . Нашия да не оди на сватбата на Лабумски с Туба  :shock:  Журналиста , който ги снима и се съдеха застана с името си не е било измислица !


 Затихнаха  Чачовите снимки  след обявяването договора с Нетфликс . Дали не е запрашил за ЛА  ?  След като потвърди новината  за проекта   нищо не го спира да замине . До 2018 има време  за почивка.


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35432814_c68af44c)

   Може да мине и зад камерата след време .  Интересно ми е да видя как режисира .


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35432814_c1deb435)

 ох Маргиии Татлътанч бей  :rotfImao:   


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 18 авг 2017, 19:37
Ще мине, ако продължава със същите темпове плюскането и пиенето, на никой няма да му се гледа ошкембен и оплешивяващ Чачослав, пък зад камерата каквото-такова....

Новата екранна любов на Арас в сериала "Арас" Дилан Чичек Дениз :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35433065_cac11b77)

 На мен девойката ми изглежда като вариация на Бенсу :crazy:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 18 авг 2017, 20:10
  Новата на Арас   не я знам коя е  но  бива в лицето .

 Арас  ако играе в новия екшън с оранготанската визия ша е страшен  :ooooh:


  що оплешивяващ   нищо му няма на темето . Недай Боже да стигне 200 кила  :outtajoint:

  За супергероя ша е слаб  :naughty:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35433160_a5baae0b) :love: :crazy:

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 18 авг 2017, 21:02

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35433334_40a70128) :love: :crazy:
Ох че хубав :love:

Главната песен на Нашата история щяла да се изпълнява от Чааатай Акман :D

Феми, ако продължава така да пие и да яде, и още една роля заради която да претърпи издевателства над косата си като във втория си сериал и може да му поопадат керемидките. Пази Боже :bishop:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 18 авг 2017, 21:45
Партньорката на Арас съм я засичала в турски сериал, но не му помня името.
Ни ми е ОК външно, ни в игра, играеше флегматично(от това което гледах).
За новината с Туба :stop: и сгодения :stop: не съм изненадана(както писах и днес) но съм без думи........горката годеница.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 19 авг 2017, 14:39
  Разправаше в румънското интервю , че предпочитал салати  вместо сандвичи . Никой не му повярва  :35: :35:      с бялата риза в мола и на почивката с Киво си беше тамъм . Нямаше излишни мазнини  и за кратко време  стана габаритен .   Лесно се пълнее но зоор   свалянето . Много хора са така .
 
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35435405_937ed884)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 19 авг 2017, 16:59
Феми на тази снимка си е много добре, леко е гардеробест,(винаги има някоя рускиня под тази серия от снимки да напише "шкавчик наш"  :rotfImbo:) но е стегнат и изпънат :love: Харесва ми :love:

Наде и на мен не ми е ОК външно, леко ми напомня Бенсу, но оная е по-хубава :peace: Не знам тази в какво е играла скоро, но рускините се шегуваха че биг бос ги е подкарал по домовата книга с Бенсу- и двете са играли в римейка на Малки сладки лъжкини и да се готвели останалите кифли :hahaha:  Аз разцъках уики но като прочетох че била мис Турция и бях до там.
Нямам кой знае какви надежди и за бъдещата Чачова екранна партньорка, надявам се поне да не ми е дразнеща :roll:

Пак изравниха цифрите :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35435790_781f8200)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35435790_0ae3d346)

Ча за пореден път е поизмел някои неща от инста си :peace: Не минавам често от там, но липсва снимката от сета с Баръш Фалай и актьорът който играеше Мерт в Прилива. Липсва и кадър сниман в Рим, Ча облегнат на някаква фасада, както и сниман в гръб някъде по улиците на Сеул... Не съм сигурна дали в профила му я имаше снимката от самолета с Еджела на път за Сеул, но сега я няма :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 19 авг 2017, 20:24
  

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35436294_6a8a81ae)

хубаво плаче  :love:


 
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35436294_877194fc)

 Честито на Арас ша играй със силиконова убавицЪ   :sick:  Ходила в Щатите за  импланти .

   квато да илепнат на нашиЯ   ша я изтрайм   като нЕма ашк

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35436294_00a85df7)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35436294_0ba0c4f3)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в нд, 20 авг 2017, 09:33
Преди всеки нов проект леко разчистват снимки и клипове от стари проекти. :peace:

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35437208_669b9d3f)
Честито на Арас ша играй със силиконова убавицЪ   :sick:  Ходила в Щатите за  импланти .
И това ако е хубавица  :shock: :ooooh: :sick:
Колкото до имплантите, сигурно като е видяла първоначалните на Сера колко зле бяха сложени, е преценила, че е по-добре да иде където трябва, ама да не изглежда като с напъхани чорапи. :mrgreen:

Здрасти банда  :hug:
Да се поразкършим почивно  ;-) :lol: (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35437208_f9bef70e) (http://smayliki.ru/smilie-915962055.html)
[video]https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk[/video]


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 20 авг 2017, 10:46
Не знам колко истина има в последните новини, но пише че Ча заминава за 2 месеца за САЩ. Щял да прави или вече е направил прощален купон в Gizli Kalsin в Емирхан. Това било в съседство, рускините пишат че е буквално на две крачки от Лабум или може да е дори част от него ;-)
Може да е решил да се скрие от родните бюреци и кебапи и  да ходи на дебелариум :mrgreen: Важното е че нищо не се чува за коджато, дано да е бил поредния слух пуснат от скучаещите драскачи :lol: Сега е наш ред да скучаем, много е вероятно Ча да не пусне снимки или ще му видим на някое размазано селфи само едното ухо :hahaha: Ще слабее и ще иска да ни изненада :mrgreen:
Чудя се как на първата снимка новата Арасова колежка ми заприлича на Бенсу :shock: Сигурно съм била сънена :2tooth: Нищо общо нямат ама нищо! Дано силикона и помогне да повиши таланта си и да оправи пустотата в погледа си....Изобщо не съм против пластичните корекции, но на такава възраст освен да заприлича на някоя друга кифла не виждам защо и е... Все повече пада нивото в АЯ, от години сериалите им не са това което бяха....
ПП Ха, Деспасито май ще стигне 4 милиарда посещения :shock:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в нд, 20 авг 2017, 11:16
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35437460_db07e664)

Партито е било в градината на Ла Буум , аз видях през нощта в петък в инстасторито на няколко човека , че беше купон и пълно с народ , но за Ча нищо не пишеше  :peace:

Вече заляха Туитър....тръгна  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35437460_6780d580)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35437460_ea1ab98d)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35437460_335f25b2)


ShowTV ни обещава да ни информира накъде заминава Чаатай Улусой 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в нд, 20 авг 2017, 11:30
Сега Гинчо ще пуска снимки на Ча от плажовете на ЛА.  ;-)
Дано се сети да го посъблече преди това. :hahaha:
Да видим този път в какъв спорт ще ни го фотне. :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в нд, 20 авг 2017, 11:33
Профи  :hug: дано го съблече , че с Феми се изчакахме .......как се е дегизирал  :35: :35: :35:

още снимки от летището  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35437506_c984f17b)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35437506_5ff90c18)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35437506_26d66e0a)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35437506_4bc4434c)


на първа страница от събота ...

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35437506_4d23bf5a)

Питат Ранини за сценария на Чаатай за Нетфликс и оттам им отговарят ,че и дума няма да се напише , докато Нетфликс не изпрати ОФИЦИАЛЕН бюлетин  :peace:

https://twitter.com/raninimanini/status/898900432659066880 (https://twitter.com/raninimanini/status/898900432659066880)
В Туитър му изчислиха и кога пристига ли  :35: :35: :35:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35437506_4bb1aac0)

https://twitter.com/naberrmoruk/status/899181927168651264 (https://twitter.com/naberrmoruk/status/899181927168651264)

Който иска може да гледа директно по Шоу за Ча

https://www.canlitv.plus/show-tv-izle (https://www.canlitv.plus/show-tv-izle)Пет часа гледах как Кенан пощипва жена си .....за да дадат Ча на летището за 1 минутка ....както винаги нищо не каза ...явно проекта за бореца още не е напълно отхвърлен , а и  с моя турски  :35: :35: :35: ще чакам падругите за му преведат двете изречения на летището  :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 20 авг 2017, 12:25
Дегизировката му е един път :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в нд, 20 авг 2017, 12:27
Какъв красив ПЕХЛИВАНИН дадоха в края на хабера за Ча ....... :crazyeyes: :crazyeyes: :crazyeyes: :crazyeyes: явно идеята за този проект все още съществува , но  ако играе бореца ......доста , доста ще трябва да се потруди  :peace:репортажа ....

[video]https://www.youtube.com/watch?v=Xm_becc4ZgI[/video]


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 20 авг 2017, 12:55


Питат Ранини за сценария на Чаатай за Нетфликс и оттам им отговарят ,че и дума няма да се напише , докато Нетфликс не изпрати ОФИЦИАЛЕН бюлетин  :peace:

https://twitter.com/raninimanini/status/898900432659066880


Тук поне няма да разтягат локуми в предположения :lol:

Сигурно единствен е бил на летището такъв навлечен, фиксирали са го веднага :35: :35: :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в нд, 20 авг 2017, 12:59Питат Ранини за сценария на Чаатай за Нетфликс и оттам им отговарят ,че и дума няма да се напише , докато Нетфликс не изпрати ОФИЦИАЛЕН бюлетин  :peace:

https://twitter.com/raninimanini/status/898900432659066880 (https://twitter.com/raninimanini/status/898900432659066880)

Тук поне няма да разтягат локуми в предположения :lol:


Интересно ми е как Ранини търпеливо отговарят на всички въпроси свързани с проектите на Ча  :love: :love: :love:

Сигурно единствен е бил на летището такъв навлечен, фиксирали са го веднага :35: :35: :35:

 :rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImbo:Представям си ...останалите хора на летището по къс ръкав , а НАШИЯ  :hahaha: :hahaha: :hahaha:

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35437770_d93cd1df)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 20 авг 2017, 13:13
 Този път наистина гюле , гюле за Америка  newsm45  

   тоя репортаж мноУ къс бе и нищо не се разбра  :bad-words:

  дегизировката му трепе  :hahaha: пак го разпознаха .Миличкият  се чуди кво да измъца и излъже  :mrgreen:

 ох беее :35: :rotfImbo: :rotfImao:
 и едното ухо да селфи  ша  бъдЕм доволни  :mrgreen:  

 кО си мислите  , че там няма да нагъва хамбургери  и хот - дог  ? :35:

 никой няма да го фотне освен ако  няма някоя знаменитост и случайно попадне  в кадър .


 Дианчеее  :kissloveu:

  ша го разсъблечем   :mrgreen:  :blush:първо океана требва преплуваме   чооок зор :ooooh:  :35: :35: Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в нд, 20 авг 2017, 13:19
Феми  :hug: :hug: :hug: не тъжи  :love001: ето mordekay от Туитър изчисли кога каца.....

https://twitter.com/naberrmoruk (https://twitter.com/naberrmoruk)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35437506_4bb1aac0)


ако има адютанти в ЛА ще го пресрещнат ....надявам се по - разголен  :hahaha: :hahaha: :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 20 авг 2017, 13:22
Ми ще отговаря, това и е работата :mrgreen:  Поне не си измисля и не украсява новините, та може да се вярва на това което казва :peace:

Мисля че от Нетфликс новини ще има не по-рано от завръщането на Ча. Питам се дали те имат пръст в официалното му потвърждение от миналия понеделник, ейтака да са му дали малко зор да го направи.... :lol: Знаем че не е в Чачов стил да потвърждава или отрича каквото и да е, обикновено кара на принципа че кучетата си лаят а керванът си върви, пък и то май при комшиите  в тоя бранш всички са така- тука има, тука нЕма- като има  добре, като нЕма, скоро ще има :35: :35: :35:  А въпросното Чачово изявление, което пресече всички останали догатки си беше истинска изненада :2tooth:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 20 авг 2017, 13:34
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35437868_57ec0d88)
 хубави  :love:(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35437868_765ca5a9)
селфито от  сета  :mrgreen: ама е колаж

 Нас тва кво ни грее   кога каца  ?


 Дано изникнат снимки от прощалния купон на  заведението

    

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 20 авг 2017, 17:17
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35438611_d6c943ce)
 хубави  :love:


Хубав колаж, Марги ако резне горната част, ще стане за шапка :love: Пък що не и тази долу, и тя е хубава :love:

КО ни грее ли, ми нищо, ама със сигурност ще има хора, които чрез специализираните сайтове и движението на полета му ще следят :35: :35: :35:

Според мен отива да отслабва и да промени имиджа си на спокойствие, без в родината му всеки ден да го питат така ли ще изглежда в новия сериал :hahaha: Ще тича на воля край океана и няма да бягат тълпи папараци и фенове подире му... Въобще ще си разпуска далеч от любопитни погледи :lol:  Ще си чете на спокойствие сценария, може да спортува нещо, примернно езда, може би ще му трябва за историческите сцени newsm78 Да не забравяме че американците като най-затлъстялата нация в света имат страхотни системи за отслабване. Не мисля че преди четири години Хазал беше в САЩ за да ходи на уроци по актьорско майсторство, в родината си има страхотни колеги и учители по актьорско майсторство, някои са и дори приятели.... Само след 40 дена се върна с 13 кг по слаба, а това при нейния ръст и тегло си е като някой с по-средносттатистически габарити да махне поне 20 кг. Това става с яки тренировки с инструктор, диети, че може и лекарства :roll: Тя се върна с променено мислене и повече не е напълнявала, изключвам едни 2-3 кг които и се движат винаги надолу-нагоре, но това е нормално за хората склонни към бързо напълняване :peace: Оттогава редовно спортува и спазва режим, като човек на който лекари и инструктори здраво са промили мозъка и точно като такава задържа резултата вече 4 години :peace:Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 20 авг 2017, 18:08
Привееет :grinning: от моренцетооо.
Айде Чагитко, гюле, гюле.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в нд, 20 авг 2017, 19:39

[video]https://www.youtube.com/watch?v=Xm_becc4ZgI[/video]


Чаатай замина на почивка в САЩ за 2 месеца.✈✈✈✈

Станал много популярен след сериала Вътре в ролята на Сарп, Чаатай Улусой е бил забелязан на летището .Заминава за чужбина .

- На почивка ли заминавате ?
- И да работя, и да почивам .
- Държите в тайна нов проект ?
- Да,  точно така , чакаме .
- Очаква се смяна на имиджа , Улусой за всеки проект се променя.
- Нов имидж! Още не е напълно променен , още ще се променя.А на мен ми се струва ,че все пак заминава за ролята на бореца ....но има време ще се чуе  :peace:Още от летището  :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35438984_554d1554)

В Туитър галено го наричат мече ....

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35438984_ca0e3319)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35438984_81d9779d)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 20 авг 2017, 21:36
И зетя се появи :mrgreen: На сватба са :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35439407_a0e4bd42)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в нд, 20 авг 2017, 22:50
Мечтата на рускините ....Връщането на Явуз от ЛА  :35: :35: :35:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35439726_7627c804)


Не искам да съм черногледа ..., но според мен едва ли ....има черти по лицето му , които са се променили безвъзвратно . Просто трябва да свикнем ,че вече ще е само талантлив , а не и красив .

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35439726_df9ebe0c)

За мен вече е просто симпатичен . Ще ми бъде интересно смяната на имиджа му към какво ще доведе , и ако не ме кефи е много просто ...с мен , без мен , пак има достатъчно фенки .
Само че , аз съм почти експерт КИНОМАН , почти няма филм , който да не съм изгледала и актьор ,който да ме е заинтригувал , и да не съм разчовъркала цялостното му творчество ......за да пробиеш , да възбудиш възприятията на зрителя , фантазиите му , мечтите му , и особено на жените ....може да не си красив , но е задължително да си сексапилен ....това със сто и кусур кила няма как да стане . То си е за него ...И БраД Пит все красотата му пречеше , гологлав ли не беше , изрод ли  не  беше ......сега си мечтае да е млад и красив ....


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 20 авг 2017, 23:01
Дано сватбата не е заразна. :mrgreen: :pray:
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241342%2Fab31566b389643280c%2Fpl_wall_-58199741
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241343%2F9ad3f4126894031d72%2Fpl_wall_-58199741

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35439769_ae304839)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 20 авг 2017, 23:08
Наде, пази Боже :bishop:

...И БраД Пит все красотата му пречеше , гологлав ли не беше , изрод ли  не  беше ......сега си мечтае да е млад и красив ....

И в един период ходеше като изпълзял от кофата за боклук, сигурно е и понамирисвал :35: :35: :35: Оная кукувица доскорощната му жена му разказа играта :hahaha:

Видях я мечтата на рускините и там се посмях :hahaha: Няма връщане това тяло- перфектни рамене, пресата, костите на таза са добре очертани, а сега сигурно и с напипване не може да си ги намери :2tooth: Ех Чачооо :ooooh: Каквото и да играе, звяр, лош, добър, в родината му нещата винаги се свеждат до красотата.... Нетфликс-метфликс, пак масово турци ще го гледат както и феновете му по света, които са се запознали с него чрез сериалите му....


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 21 авг 2017, 15:28
 Тук ме кефи неглиже  :crazy:  
 
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35442183_a0a0b7f4)
 ще се разминем с бореца   :naughty:
   Ред е на историческия супергерой  :party:  
 


 Права си Ча има чок  фенове,  които  го подкрепят и харесват  дори мечок и чакат всеки негов проект и превъплъщение .     Има още красота и чар в него  поне за мен е така  :peace: Ако нямаше отдавна да съм  му била шута  :mrgreen:  Колко да му е  нов имиджа  след като си почине и върне ?  :thinking:
  Ще свали кила ще напрай бицепси   :crazy: :whistle:  в лице   само мустакат не е бил  :35:  Не знам кво друго може да си промени по косата ? Бил е с къса коса , дълга , обръснат  . Гелосан и зализан като теле  Яманко  :ooooh:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35442183_ee53e735)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35442183_1768f83e)

Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в пн, 21 авг 2017, 15:33
Здравейте  :wavey: Феми  :love: :love: :love:

има статия за прощалното парти , на което е бил и Арас , а от инстасторитата аз видях ,че и онзи блогър  и приятелката на Илкнур бяха.....но нямаше и дума за Ча  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35442215_c29a9e9b)

.....От ЛА пълна тишина .....Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 21 авг 2017, 15:53
   Дай линк на този бар ако го намериш  същия като бума ли е  ?  :bouquet:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35442324_6182597e)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35442324_2fc9771d)
 замина без съкровището  :hahaha:
 

Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 21 авг 2017, 16:14
Добре че не му е дълга косата че можеха за новия сериал да го заплетат на расти :hahaha:

Кака да не е на диетата на Илкнур, на първата снимка ми е плашеща повече от друг път :roll:

А Илкнур била ли е на партито? Ча замина сам, дали някоя не е излетяла след него :mrgreen:
Дебел, слаб, още ми е интересен, щом го преживях с Медчезирската му изкривена визия, и сега няма да ми е проблем, а и съвсем доскоро си беше просто едър, но стегнат. Едва на последните снимки личеше че силно се беше разплул... някак рязко стана :roll: Но това е ефекта от местенето от маса на маса, апетитът му е пословичен, за него се знае още от времето на първия му сериал....  :crazy:
И аз мисля че Коджато ни се размина, може би някой си разчеса клавиатурата от лятна скука... Дано да е това :pray: Щом ще започва снимки през декември, такова беше първоначалното инфо от Ранини, септември и октомври ще е в САЩ, ще се настройва за ролята, няма време за друго, пък и едва ли при такъв шанс като проект на Нетфликс ще тръгне да се раздвоява с нещо друго, дето към него сигурно никога не е секвал потока от сценарии.... Винаги ще може да си избере роля. То и турските игрални филми повечето са едни сълзливи бози или лигави комедии, и да пропусне някоя боза, ще дойде следващата, едва ли ще му е чак такава загуба ако не снима сега :lol: След Нетфликс може :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 21 авг 2017, 16:46
 Арас можИ  го заплетът на расти и плитки  за новото дизи къвто   Тарзан е станал   :hahaha:

като казах Тарзан тоя дето играеше в организето ша е режисьор на новия екшън .  Композитор ще е Тойгар . Сериала ще го излъчват в понеделник .
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пн, 21 авг 2017, 17:28
Кака на първата снимка трудно я познах :tired:
Ама пък за Мишока на снимките от сватбата снощи не изпитах ни най-малко затруднение и колебание нищо, че не държеше чаша в ръка :2tooth:

Фемо, днес на никой не прощаваш :mrgreen: К'ви са тия сравнения (първо за Аман, после за Тарзан) :hahaha:
Ча зализан с доволно количество гел и аз не можех да го трая, ужасен беше :ooooh: :roll: Мъж си беше, ама не баш мъжки :2tooth: Добре, че и онзи период мина.

Добре че не му е дълга косата че можеха за новия сериал да го заплетат на расти :hahaha:
Направо си го представих :rotfImbo:

Нося една от хубавите времена на Ча :love:, специално за Рори.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35442842_bf56e5ea)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Рори72 в пн, 21 авг 2017, 17:51
Уау, Маргиии  :love: :love: :love: Благодаря! Как намери точно този кадър?

Той ми промени живота. Винаги може да се преживее пропуснат сериал пък бил и с участието на изключителни актьори, но съм безспорно по-богата емоционално с виртуално семейство като вас. Точно този момент е първопричината да попадна в диспансерчето.
:hug: :hug: :hug: :hug:  :love: :love: :love: :love: :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 21 авг 2017, 18:00
 МаргарелО   как ма сЪрби  да ти слойм   Яманко   нали него ти се падна   :hahaha:

   току виж се върнал  на расти с нов имидж    :35:

  Дидеее   за теб  :hug:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35442988_0f672123)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35439163_36a28730)
   да беше Ча с аркадаша и да яхнат моторааа  :crazy:

ако Киво  замине за Щатите може да се видят

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35442988_1c2a4f12)  
 

  
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пн, 21 авг 2017, 19:53
Феми, недей с лошо, Аман го задръж за себе си :lol:
Рори, ето ти и Фера......
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35443442_8c3c9786)
Уау, Маргиии  :love: :love: :love: Благодаря! Как намери точно този кадър?

Той ми промени живота. Винаги може да се преживее пропуснат сериал пък бил и с участието на изключителни актьори, но съм безспорно по-богата емоционално с виртуално семейство като вас. Точно този момент е първопричината да попадна в диспансерчето.
:hug: :hug: :hug: :hug:  :love: :love: :love: :love: :love:
Ти да не си помисли, че случайно съм се натъкнала точно на този кадър....?
Не, при Марга не всичко е плод на случайността. :gagaga: Знам поне по едно нещо, което би зарадвало всяка от вас. Липсваше ми и предположих, че с това ще предизвикам включването ти. Проработи.
Различни са челните ни сблъсъци с ФЕмир, това е твоят :love: Как беше: май в кухнята докато си вършиш нещо. Аз ако бях сигурно и яденето ми щеше да загори :35: Силна сцена, една от най-хубавите с Ча, заслужава десет по десетобалната :peace: Избягвам да правя подобни сравнения за играта му и тази на Хазал, но за мен тази както и сцената в парка са си ”неговите”. В споменатите по-силно ми въздейства той.

Спомените ни от сериали и филми, първоначалната еуфория с времето отшумяват и ще избледняват, но истински ценното е това, което казваш, Рори- емоционално по-богати ни прави факта, че се „намерихме” :lol: и събрахме в отделението.
А има и такива, за които виртуалното познанство се превърна в реално приятелство. ФЕмирките наскоро пак се бяха събрали, :party: имам предвид тези, които са вече извън диспансера.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в пн, 21 авг 2017, 22:02
Ко?  newsm09 Не!  [smilie=smile3544.gif] КУгааааааааа?  [smilie=smile3514.gif] Що нищ` не съм разбрала?! [smilie=smile3516.gif]
Карай!


Емко и Ферка  :love: :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 22 авг 2017, 10:37
Ко?  newsm09 Не!  [smilie=smile3544.gif] КУгааааааааа?  [smilie=smile3514.gif] Що нищ` не съм разбрала?! [smilie=smile3516.gif]
Карай!

Профче, дай жокер кО те развънува така newsm62

Емко 3 бил гардероб :hahaha: Гардероб е баба им  [smilie=smile3534.gif]
Я какъв е слаб и стегнат :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35445261_549338a2)

Ако сега се облече с такава широка долница, ще изглежда като дирижабъл, а задницата и бутовете му ще заемат целия кадър :35: :35: :35: Якенцето, което тук му стои прекрасно, сега би покрило само едното му рамо и половината гръб :2tooth:
Жалко че докато е в САЩ няма да виждаме снимки от промяната му.... Ще иска да ни я стовари рязко и да ни срази след два месеца :mrgreen: Дано да си заслужава надеждите и чакането :whistle:

ПП Преди няколко дни прочетох нещо при рускините но забравих да го сложа, беше си направо виц :lol:
Някаква се вживяваше- ЧаГОтай, та ЧаГОтай :hahaha: и някаква друга и отговори че разбирала че много го харесва но поне да се научела как правилно се изговаряло името му и и каза ЧаГатай, казва се ЧаГатай :rotfImbo: :rotfImao:
Наскоро рускинята която беше на галата им писа че всъщност правилното произношение е Чаатай, ама що ли се хаби....


Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в вт, 22 авг 2017, 11:24
Абе в сравнение със сега никакъв бюфет не е бил Чаготай :rotfImao: навремето, я какъв е готин. :love:
Не знам с каква трансформация ще ни срази този път, дотолкова се променя за роля, че сигурно сам не може да се познае :gagaga:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35445502_57aee85d)Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 22 авг 2017, 12:10
Дано поне сам да се харесва че като не се харесва много му личи :hahaha: Да не гледаме пак накриво лепната зъбна протеза :hahaha:

Марги горните сега ги срещнах  при рускините, там са изрязали Гизем и част от екипа, но със същите гащи и тенска без якенцето е такъв бонбон, ето го :love:
Аз пък изрязах охраната му, онзи русия шишо дето тук там го ползваха като пълнеж в някои сцени  :2tooth:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35445722_d44257db)

ПП Надето едно време случи за море....Дано поне да не вали, при нас пръска, спира, после пак пръска...


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в вт, 22 авг 2017, 14:13
Дано поне сам да се харесва че като не се харесва много му личи :hahaha:
Мдаа......
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35446383_acbb0bd6)
А пък тук какъвто е готин и наперен сигурно гледайки се в огледалото е завиждал на всички дето го познават :35:
Цитат
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35446383_c844cc88)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 22 авг 2017, 14:26
 Ох , ЧагОтай  :rotfImao:

 Да бе бил гардероб в Емко 3 на баба им фърчилото  :xarms:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35446469_d5f2c076)

  Аз го харесвам заякнал в раменете  с набола брада  :crazy:


 Дано трансформацията за новата роля   не е крайна  :pray: Свикнах с брадата  , но ако пусне дълга коса и извит мустак  :ooooh: :ooooh:


  Така е личи му когато не е удоволетворен.  След Меджезира няма и следа от протеза и подпухналия  вид

   Има снимка след бозътЪ   в кафене    с компания .    Има  и Габелфи .


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 22 авг 2017, 14:52
Ми то както каза Дида, на галата го видяхме без брада на какво прилича- нито той се хареса нито ние, лицето му беше кръгло като топка, а окастрената прическа още допринасяше за ефекта :ooooh: Най добре като Емко с тридневната, тя скрива и подпухналости и лош тен. Наскоро (скоро, скоро май вече минаха 2 месеца) най ми хареса на яхтеното пристанище като се мотаеше с Киво и баща му. Мощен, но стегнат и изпънат като петел и с малка брада и само наболи мустаци :peace:
Ще видим... може да ни изненада приятно :love:  и пак да размахам кандилото че не му е дълга косата че не се знае какво можеха да я направят :bishop:


А пък тук какъвто е готин и наперен сигурно гледайки се в огледалото е завиждал на всички дето го познават :35:
Цитат
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35445722_d44257db)
Ох бе Марги :rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImao: :rotfImbo: :rotfImbo:
Сега се сещам за един колаж, текста е на Зиза просто не може да се сбърка стила и- Фера нещо го овиква пък той "Ай ква съм хубавелка, па тая Фера къде блее баирите...ади мац" и нататък продължението нещо за напрежението свързано с онзи плод кръглия 2 броя с черупката  :35: :35: :35: нещо такова :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в вт, 22 авг 2017, 15:05
Да, стилът на Зиза..... Написаното от мен изречение за Чачослав тя го носи за кратко и като подпис :lol:

Феми, това ли е Габелфито? Има и маргаритки :blush:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

Оригиналът
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35446671_92d19b3f)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 22 авг 2017, 15:28
Ехааа ,Марги  мерси че я намери  :bouquet:  С бяла риза и набола брада  :crazy: Тези цигари не ги отказа  :ooooh:  


  Енгин Айканат е рожденик. Да е жив и здрав и все така да се грижи за Ча .

 Ако  е в Щатите  ще  го празнуват заедно .  Така и не разбрах   какво вършеше в АФК     ? Стана мениджър в последствие  . Първо на Ча  после на други актьори .

 Рускините са сложи снимки и чакат позравления от главните подопечени но едва ли   :mrgreen:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35446800_0b042e53)
  Егин беше сложил тази снимка за миналия рожден ден на Ча . Тази година ще го празнува в ЛА .


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35446800_26cde7d3)

селфи с Лейля Тугутлу


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35446800_ce1ba3fc)

 
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в вт, 22 авг 2017, 21:22
Феми, и аз идвах с милите думи за помъдряващият лъв :lol: Да е жив и здрав, да бъде все така добър приятел на Ча (да го варди вместо нас) :hahaha:, а като мениджър да се грижи за интересите му, както и тези на Хазал :D
Преди дни организираха купон за Ча, сега може би той е организирал за Гинчо, ще си намерят по една кака или ще го отпразнуват по мъжки, а нашия ще си пийне както той си може :2tooth: Като има повод ще му е особено сладко.....

 :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35448482_75a66314)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в вт, 22 авг 2017, 21:56
:love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35448615_5809c257)
Перфектен е тука  :love:  :love:  :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 22 авг 2017, 22:36
Ще си пийнат по мъжки    но да фнимават с  американските  каки   :sick:

 Мой  да продължи с риболова    :mrgreen:   кила да сваля да дига тежести йок време за кадъни


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 22 авг 2017, 22:50
Добър вечер.
Говори се, че сериала, ще стартира на 14 Септември/Четвъртък, но инфото не е окончателно.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35448886_5d4433a9)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 22 авг 2017, 22:54
 Наде  :hug: Предполагам си в Поморие  на морето ?

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в вт, 22 авг 2017, 23:02
Ще си пийнат по мъжки    но да фнимават с  американските  каки   :sick:

 Мой  да продължи с риболова    :mrgreen:   кила да сваля да дига тежести йок време за кадъни
Да видим какво съм разбрала:
Гинчо лови риба, Ча яде и пие, качва кила, сваля каки и йок време за тежести :hahaha:

:
:love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35448482_75a66314)
Перфектен е тука  :love:  :love:  :love:
[smilie=smile3521.gif]


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 22 авг 2017, 23:17
Наде  :hug: Предполагам си в Поморие  на морето ?

 
:
Точно така и денем съм през тела, а вечер с лаптопа.
Ти откъде знаеш, че съм точно там, :thinking: не съм споменавала?! А може и да съм, но съм забравила.
Чета, че Гинчо е рожденик, оказа се добър мениджър на Ча, дано и занапред е такъв, също и на Хазал.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 23 авг 2017, 08:52
Ще си пийнат по мъжки    но да фнимават с  американските  каки   :sick:

 Мой  да продължи с риболова    :mrgreen:   кила да сваля да дига тежести йок време за кадъни
Да видим какво съм разбрала:
Гинчо лови риба, Ча яде и пие, качва кила, сваля каки и йок време за тежести :hahaha:


:35: :35: :35: :35: :35: :35:

Истината е че Гинчо е първо добър приятел на Ча, според мен той е един от тримата, които Ча нарича свои най-близки приятели и може да им се довери за всичко :peace: А като най-добър негов приятел е естествено да се стреми да направи най-доброто на което е способен за него :peace:
Другата най-близка е Илкнур и сега макар и разведени с Гинчо, на Чачо продължават да му са мили и двамата.

ПП Наде и аз предположих че си там, от години всяка година разправяш че почивате на въпросното място :lol: Дано само времето да позволи да си направите пълноценна почивка. Не знам как е на юг, но при нас всяка година около 25-28 август рязко захладнява, понякога излизат и силни ветрове....И така отива към седмица :ooooh:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 23 авг 2017, 14:04
 Маргарелоуу  [smilie=smile3534.gif] ша ти поясним  :mrgreen: Ча и Гинчо ловат риба ,  мениджъра сваля каките а Чачи си почива , чете сценарии ,  рисува нали обича да рисува   , тича на плажа  дига жести и йок време за кадъни  :naughty:  


 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 23 авг 2017, 19:51
Фемо, Марга се шегува :hahaha:

Видеата по-надолу са от гостуването на Ча, капитана и Фатих Аксой в университета Яшар в Измир от 9.05.2012г. Същия ден Хазал е в журито на конкурса за късометражно кино в Истанбул :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35452756_f184c417)
Посреща ги цял митинг :mrgreen:
Каква истерия а - оглушителна :gagaga:
https://vk.com/cagaulusoy?z=video-128333062_456239903%2Fd8a998c1e540c5375d%2Fpl_wall_-128333062

https://vk.com/cagaulusoy?z=video-128333062_456239904%2F93131604b14247aead%2Fpl_wall_-128333062

https://vk.com/cagaulusoy?z=video-128333062_456239903%2Fd8a998c1e540c5375d%2Fpl_wall_-128333062

https://vk.com/cagaulusoy?z=video-128333062_456239902%2Fe7647a550f70485a38%2Fpl_wall_-128333062

https://vk.com/cagaulusoy?z=video-128333062_456239901%2Fe4e2c1912a8aae1d75%2Fpl_wall_-128333062

https://vk.com/cagaulusoy?z=video-128333062_456239900%2F3eeb61981669f7ae17%2Fpl_wall_-128333062

А на последното видео освен истерията, предизвикана от Ча, нашия човек прави и смешки, обърна се и се направи че ще хвърля букета като на сватба, сладур :35: :35: :35:

Малко напомня ситуацията в Истиние парк, където Ча беше зад витрината че тълпата отвън щеше  да го разкъса :lol:

И рейтинга в Мексико, АФК е сред първите 4 най-гледани сериали в страната, значи пред него има 3 местни и е първи сред чуждите продукции :peace: Не е неочаквано де, откъдето е минал така става, найс а :mrgreen:

Rating | MÉXICO
[Lunes 21/08]

1- #ElSecretodeFeriha 17,5
2- #ElSultan 10,2
3- #Cezur 8,2
4- #QuienSeRoboMiVida 6,7
5- #Elif 5,4

А тези ги повтарят само няколко месеца след приключване на сериала им- официално инфо от Онур Баштюрк и от Ранини :peace:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
Много исках Елчин да партнира на Ча, много много много :roll: Визията и е различна от на болшинството манекенки- има нежно тяло, сипкав глас, различен от обичайното мрънкане на други звезди, а рижавата и коса щеше да стои много добре разпиляна по Чачовите рамене :mrgreen: Точно визията и щеше да е много подходяща и за фентъзи история....
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35452756_685eb6a7)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35452756_631eb35a)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35452756_092b4335)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34698456_5cebcdf7)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34698456_b846ec61)
Фигурата и е перфектна и не е много висока дори и на токчета.
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35452756_7733f7ab)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35452756_eba13e5a)
Пу язък :bad-words:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 23 авг 2017, 20:31
  Знам  , че се шегува Марга  но извън бъзикането  се надяваме Ча да тренира    и да не се налага да го вардим
  
Щом ги събраха толкова скоро  Елчин и Ардуч    и на  нашите ще им дойде реда но кой знай кога  ще ни зарадват .

 

 малиии ще го разкъсат Ча в Измирското  уни и охраната пробиха  :35: :35:    


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35452895_8cfcc4bb)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35452895_ddd65569)

 

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35452895_0e636aa5)

 ще е чок сексии за рекламно лице на очила  и на мъжки ризи  [smilie=smile3544.gif]

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35452895_b576cbfe)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35452895_a7f7ac06)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 23 авг 2017, 20:42
Феми, точно над твоето мнение съм сложила инфото за Елчин и Баръш. Писах че съм разочарована, исках я за Ча :xarms: Тя е с 5 години по голяма от него, навърши 32 преди няколко дни но не и личат, и от Баръш е по-голяма с няколко години но не си личи, изкараха си два сезона, а сега и филм.... Нашия както си пада по каки, можеше голям пожар да пламне :mrgreen: Пууу значи :ooooh: Не е и някоя самовлюбена звездееща се кифла, точно обратното,  не си пада по клюките по свой адрес, точно като Ча....

О да, това в Измир направо е :crazyeyes: Как не са оглушели гостите от толкова децибели не знам  :2tooth: Има и полиция, още при пристигането им и пак не могат да удържат тълпата :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 23 авг 2017, 20:50
   Елчин е хубава жена но до Ча не знам как биха стояли ? :thinking:  

 която и да му лепнат на Ча  ша я изтрайм щом няма ашк .  Според мен ще е от типа на Бенсуто   средна хубост   а за талант не знам .   май му харесвали да са  пълни каките   да има кво  да мачкЪ  :mrgreen:

  В  Латинските държави стана известен   и там ако  иде  ще  го разпознаят


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 23 авг 2017, 22:33
Разпределението на сериалите по Фокс.тв по дни.
Както споменах и вчера, Хазалиния сериал се очертава да е в Четвъртък.
:
#Teammy_News
⚡Сериалы телеканала FoxTV в осеннем сезоне:
Без протокола / Kayıt Dışı - понедельник
Женщина / Kadın - вторник
No309 / No309 - среда
Наша история / Bizim Hikaye - четверг
Шевкат Йеримдар / Şevkat Yerimdar - пятница
Дениз в моем сердце / Kalbimdeki Deniz - суббота
Воин / Savaşçı - воскресенье
:
#Teammy_Bizim_Hikaye
🔥14 сентября в четверг Чагатай Акман представит новую песню, написанную специально для сериала Наша история / Bizim Hikaye. Похоже, наши предположения подтверждаются - сериал действительно стартует в этот день и песня будет приурочена к премьере
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35453435_68c210fc)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 24 авг 2017, 09:05
Калимера на диспансера :lol:
Ау, отново ли БЕлчин :lol: при това толкова скоро след финала на Ашка. Филм ще е.
Бел, може би има малък шанс да се сбъдне желанието ти newsm53 Хубаво момичето, хубаво и момчето....  талантливи са, ще им се получи, макар че на мен както и по-рано съм споменавала фантазия не ми достига, за да си ги представя един до друг. :lol: За Ча само най-доброто, стига вече с тази средна хубост като на някои предишни..... Искам различно девойче, с магнетично присъствие на екрана, та в този смисъл Елчин става. Да видим.....
Обсъжданата ще му е кака на нашия, ама тя и Берен така спрямо Коча :2tooth: като там разликата в годините е осем и то в нейна полза.
Какъв закачлив поглед :lol:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
май му харесвали да са  пълни каките   да има кво  да мачкЪ  :mrgreen:
Сега разбрах кое е условието, на което не отговаря съкровището, оле Фемо :rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImbo:
То това общовалидно за повечето мъже, каките да са добре сложени, че иначе очи пълни-ръце празни :2tooth:

Ти Феми още чакаш да съберат патроните, кой знае, може :lol:
Помня един колаж, състоящ се от двойките Бергюзар-Халит и Хазал-Чаатай.
Под първите надписа беше 2006-2016, под нашите- 2011-2021 :35: Прогнозата е да ги повтарят и тях като изтече и десетата година от началото на съвместната работа, по-рано не :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 24 авг 2017, 11:13

Какъв закачлив поглед :lol:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
май му харесвали да са  пълни каките   да има кво  да мачкЪ  :mrgreen:
Сега разбрах кое е условието, на което не отговаря съкровището, оле Фемо :rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImbo:
То това общовалидно за повечето мъже, каките да са добре сложени, че иначе очи пълни-ръце празни :2tooth:

Ти Феми още чакаш да съберат патроните, кой знае, може :lol:
Помня един колаж, състоящ се от двойките Бергюзар-Халит и Хазал-Чаатай.
Под първите надписа беше 2006-2016, под нашите- 2011-2021 :35: Прогнозата е да ги повтарят и тях като изтече и десетата година от началото на съвместната работа, по-рано не :35:
Закачлив, закачлив, я как косо го маркира тук Елчин :2tooth: Ама такава е залюпена толкова близо  стоеше до него, сигурно и парфюма му е усещала но не мисля че са се запознали :lol:
Таланта на почти всичките Чачови колежки се изчерпва със стърчането им до него, та която и да е следващата, щом няма да е Елка, все ми е тая....Надявам се поне да не ми е дразнеща....
Между другото и с Елка можеха да си попяват, тя е завършила оперно пеене и височините изобщо не са и проблем... :whistle:

Ох бе Марги, не отговаряло съкровището на условието  :35:  :35: :35:
2021 а? Кой знае... може, тъкмо ще са по-зрели, дано Хазал  все още не е тръгнала да ражда чавета на мишока....
Наскоро пак се смях с рускините, много са духовити- една беше изпаднала в мечти по Медчезир продължението и друга и отговори че докато Гинчо е мениджър на Ча и на Хазал, може на 100% да очаква нов Хазатайски проект, и на 200% че няма да има Серетайски :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 24 авг 2017, 15:41
Цитат
За Ча само най-доброто, стига вече с тази средна хубост като на някои предишни..... Искам различно девойче, с магнетично присъствие на екрана, та в този смисъл Елчин става. Да видим.....
Обсъжданата ще му е кака на нашия, ама тя и Берен така спрямо Коча tooth като там разликата в годините е осем и то в нейна полза. ]

 Искаш  ама йок!   Ако имат хубост йок талант .Рядко някоя ще съчетава и двете .   Тувана я харесвам . Дизито и битти   може да преговарят за фентъзито .


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35456479_907104bd)
 непубликувана


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35456479_a4fea495)
 :ooooh:
 


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35456479_845e134d)  
 

Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 24 авг 2017, 19:05
Пише че са на снимки :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35457357_0b08329f)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35457357_882230f9)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35457357_80e58137)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 24 авг 2017, 19:10
 Турската преса набарали Булгаристанската   ама тия сложили Баръш , а написали Яман  :hahaha:

ЧаГатай турският Батман  :35: :35:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35457380_e7c2c24f)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 24 авг 2017, 19:37
Яман в момента е на екран в Булгаристан, ама по стар обичай в медиите ще го покажат с всяка друга Чачова визия но не и Аманската..... дори и в Булгаристан е така :35: :35: :35: Допреди Делибала пишеха за Аманчо, а показваха Емир, но вече Ча има по актуални роли и визии- Баръш и Сарп :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 24 авг 2017, 19:39
Толкова ли не можаха да сложат снимка на Аман :hahaha:, ако някой от читателите им е гледал само Прилива може да помисли, че на снимката не е същият човек :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 24 авг 2017, 19:55
 Не свърши ли Аман  по лейдито ?

 Повтарят Част от мен по лейдито . В теленовели пишат ,че от Септември ще излъчат по бтв сериал с  Толгахан  .  Ще почакаме за Ичардето ако са го закупили .

  актуалната визия предстои    ;-)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35457530_6a1f771a)


 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 24 авг 2017, 20:01
Яман в момента е на екран в Булгаристан.....
Бел, бива ги римите :hahaha:
Феми, може и да е свършил Прилива newsm78


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 24 авг 2017, 20:09
И аз не знам, последно съм гледала Лейдито кога даваха От обич, ще рече някъде ноември-декември миналата година....
Марги, случайно е станало с римата, ама добре се получи :hahaha:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 24 авг 2017, 20:16
Определено добре звучи, а казваш, че се е заформила спонтанно :lol:
Дават там нещо си по Лейдито, пласират си старите заглавия, ако не е Аман ще е Кахраман :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в чт, 24 авг 2017, 21:05
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35457752_f09e1503)
Това много готино  :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 24 авг 2017, 21:24
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35457830_115dae9c)
Като момиченце е ;-)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 25 авг 2017, 00:03
Хай. :)
Включвам се по никое време, но сега ми е удобно.
Малкия Омер до наши дни.
 :35: :35: :35:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35458428_1fc693b0)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35458428_3d31da0c)

С баща си.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35458428_c960c9a4)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35458428_ce89b21e)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 25 авг 2017, 09:20
Хай. :)
Включвам се по никое време, но сега ми е удобно.
Малкия Омер до наши дни.
 :35: :35: :35:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35458934_9f95bcd3)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35458934_bc5db4fb)
Ай че миличко сладко малко пухче :love:

Канал Фокс официално е потвърдил че премиерата на Нашата история ще е на 14.09. четвъртък  :peace:
Днес Арас бил рожденик :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 25 авг 2017, 15:31
Малкия наистина е много сладък :love: :love: :love: :love:
Язък, сега Ча ще пропусне рождения ден и на Арас, и на Сечкин, който също празнува днес :lol:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35460828_7d3141b8)

Ще има репортаж с Хазал
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35460828_57c2fe31)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35460828_a2cc275f)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 25 авг 2017, 17:00
Чачун сигурно и на неговия рожден ден няма да го видим. Сега сигурно усилено си променя имиджа и няма да иска да го показва преди проекта ;-)

Тук е много свежа
Цитат
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35461308_009a2e1e)

но на другата е трябвало да си позамаже пъпката на челото :lol:

Марги този път не е градинка а торта :mrgreen:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35461308_507aa68d)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 25 авг 2017, 17:56
Бел, важното да са маргарелки пък под формата на каквото ще да са :35: Ехаа :eat:

Малко фенски съпоставки :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35461545_7333dfb6)

Чачовите партньорки Лейля², общата фамилия Йълмаз, името Сарп и в Ичерде, и в Марал; Баръш в Делибал и Баръш в НИ :lol:

Дано Ча не претърпи някаква крайна промяна или ако е така то поне дано да е за добро :pray:
Както Диана каза ролята му изисква да е млад и красив ;-), дано останем приятно изненадани.

Диде newsm47 :cactus::cactus::cactus::cactus::cactus:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35461545_52215e9b)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35461545_735f0a44)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 25 авг 2017, 18:28
 Марги  :hug: ша ти гепим тортата  :eat:


 Ако не се покаже за РД - то ша му дърпам ушите  :mrgreen: или Гинчо да пусне  снимка .


  Доста се е променял  . Освен да ни изненада с мустак     или да попяса като мениджра си  :shock:  Ще  крие косата под шапки докато не почне проекта .  Възможно е нищо да не променя  .

 Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 25 авг 2017, 19:29
Ееее ще отслабне, това ще е най-голямата промяна. Може да ни пуснат снимка на някое ухо, а после и на другото, снимка на сянката му или навлечен Чачо или Ча далеч на хоризонта :hahaha:
Ама като си го знаем ще се втали и я изкара такъв до третия месец в дизито я не... Лошото е че после ще стане още по-голям :ooooh:

Тъкмо днес гледах някакво видео с тази му визия от яхтеното пристанище и не спирам да се чудя как само за месец и нещо успя да се освини до положението в което го снимаха като кафяф мечок на излизане от Зорлу и на слизане по стълбите на Сохо Хаус :roll:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35461872_63d8ed57)
Тук е просто перфектен, всички писаха че видимо бил отслабнал и изведнъж пуф, стана като дирижабъл :ooooh:
Бел, важното да са маргарелки пък под формата на каквото ще да са :35: Ехаа :eat:

Малко фенски съпоставки :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35461872_fb512fba)

Чачовите партньорки Лейля², общата фамилия Йълмаз, името Сарп и в Ичерде, и в Марал; Баръш в Делибал и Баръш в НИ :lol:

Диде newsm47 :cactus::cactus::cactus::cactus::cactus:

Интересни съпоставки- Ча като Сарп Йълмаз е особено съвпадение- от фамилията на Фера и любимия и в Марал :2tooth:
Ох Марги, ще ме уморите от смях с Дида като вземете да си пращате кактуси :rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImbo:

ПП Абе кака не беше ли казала че август заминава за ЛА :roll:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 25 авг 2017, 19:42
Незнайно защо аз съкровището още не съм го отписала изцяло :thinking: Нищо чудно Гинчовото гладене на чаршафи да не е напразно и кака да е заминала преди или след Ча.
Бел, не се смей, езика на кактусите си го разбираме само ние с Дида :hahaha:
Много ми харесва Ча на снимката, която си постнала, не ми изглежда и на много повече отколкото е всъщност. И аз се чудя как стана тая магия с кг само за около месец :roll:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 25 авг 2017, 20:36
 Кога  е казала шамана, че ша заминава за ЛА ?

  Дидето  :hug: като я нема е на пост    на летището   :35:

  Чудим се как наля  за кратко време ? :roll: С ядене  на кебапи по кръчмите и с пиене


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35462051_2bcfa92c)

 на Киво ша му докарат модел на Виктория Сикрет за есенната колекция на Мави


https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241410%2F113ab494e81095cd4e%2Fpl_wall_-58199741

  Сончето и Ерко в екшън  :crazy:  

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 25 авг 2017, 21:25
Фемо, аз не съм много сигурна каза ли, не каза ли, затова питах. Бях я чела по диагонала при рускините, ама май имаше нещо че щяла да ходи на актьорски курсове в ЛА :peace:
Леле Джесура в Колумбия много зле- 02% - 04% май отива към спиране.... Другия път биг бос пак да вземе тъпата Едже да му пише поредната боза :ooooh: Добре че вече няма да окепазява Ча.

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35462215_41d7bb9e)
Какви физиономии :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 25 авг 2017, 21:34
 И аз я минах  на верев . Не можела да  прай кафе като  се преместила .Играе в театъра .
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 25 авг 2017, 22:30
И аз водя Емко......
Опулен :hahaha:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35462476_1682aad4)

И красив :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35462476_941cd17a)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 25 авг 2017, 23:56
 Помелинка  , Как си ?  :hug: :hug:Видях те на балкона


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: pommellina в пт, 25 авг 2017, 23:59
Помелинка  , Как си ?  :hug: :hug:Видях те на балкона

Добре съм Феми, като махнем че ме съкратиха заради големите
отсъствия и, че все още съм с неустановена диагноза, всичко
останало е наред.  :bouquet: :bouquet: :bouquet:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 26 авг 2017, 08:47
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35463082_f110a21f)
 Рибарската дружинка е напът да се събере и в ЛА :mrgreen: Снимали ги на летището, но не се знае излетели ли са, Башак си била забравила паспорта :crazy:
Май  надеждите за снимки с Ча се увеличават :mrgreen:


Снимките на сериала  Арас започват
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35463082_e47be608)

ПП Помелинче,
:
радвам се че ни навестяваш понякога, дано вече да разберат какво ти е, а работа се намира, важното е да оздравееш :hug:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 26 авг 2017, 10:44
Ох, сериала наистина ще е със заглавие Арас :rotfImbo:
Лени, радвам се да те видя :party:


Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 26 авг 2017, 11:26
Май ще имаме нова фотосесия :kissing_heart:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35463512_d6d714eb)


И това ми харесва :kissing_heart:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35463512_235cf05d)


Ох, сериала наистина ще е със заглавие Арас :rotfImbo:
Няма лъжа, Арас е и пак е по Шоу тв :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35463512_ba22810d)


Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Рори72 в сб, 26 авг 2017, 12:01
Привет, дружина!

Бързото ошкембяне се случва при тотално обездвижване примерно здравословни проблеми. Видях го при сина ми - качи 8 кг. за много кратък период без да е променял вида и количеството храна. Веднага след като въведохме хранителен режим и започнахме раздвижване /не става въпрос за упражнения които са динамични и натоварващи/ се видя промяна. Тъй като при Ча няма причина за тотално обездвижване си мисля, че се готви за роля преди приключеннието във времето. И след като след няколко месеца трябва да е млад и красив явно има начин също така бързо мечо да се втали в срок.

Ако не напълнее Хазалка и на 40 ще изглежда като момиченце.

Аз пък много харесах Дамла/Ейлем до Ча и ми се иска да ги видя в двойка. Идеална е да му партнира във всякаква историческа епоха.
Мисля че тя има голям потенциал като актриса. С Арас бяха много сладка двойка.Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 26 авг 2017, 12:20
Не мога да преценя доколко добра актриса е Дамла, ама ми е толкова сладка, че до Ча си я представям от много време насам. Как обаче да си пожелая да му е партньорка като вече са били в общ проект. Не е невъзможно разбира се, но мисля, че няма да се добере до него :xarms:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35463674_898020e4)
:
Май ще имаме нова фотосесия :kissing_heart:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35463674_347045eb)


И това ми харесва :kissing_heart:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35463674_caf30a7c)


Ох, сериала наистина ще е със заглавие Арас :rotfImbo:
Няма лъжа, Арас е и пак е по Шоу тв :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35463674_1f723548)

:35: :35: :35:
Само дано сериала Арас не остане познат единствено с името си :mrgreen:
И дано не се превърне в традиция да използват истинските имена на Звездите за заглавия :2tooth:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 26 авг 2017, 13:35
Според мен Ча не би изпортил шанса който го споходи с проекта на Нетфликс раздвоявайки се с някаква си друга роля преди него, просто няма време за това ако е вярно че снимките за Нетфликс започват през ноември-декември, както бяха писали. Сигурна съм че към него има лавина от сценарии и все ще може да си избере роля и Коджато изобщо не му е належащ на този етап. Като се има предвид че игралните филми на комшиите са предимно лигави драми и още по-лигави комедии, това че пропуснал някоя, голяма работа....И филм ще снима, но според мен няма да е точно сега newsm78 Така мисля, пък кой знае  newsm62
Относно дебелеенето, според мен не просто е предразположен, а и апетитът му е пословичен още от времето на първия му сериал, просто тогава беше съвсем млад и не му се е лепяло толкова. Докато се гмуркаше изглеждаше стегнат, рязко се разплу като се върна в Истанбул. Хапване ,пийване, мързел и те го на резултата....
Дамла е сладурка, и аз много я харесвам, но колкото игра с Ча в Ичерде, дотам ще си остане....

ПП На снимката Хазал била с Мурат Кючюк, известен  като режисьор на едни от най-популярните туски видеоклипове :peace: Въпросът сега е реклама или фотосесия newsm53


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 26 авг 2017, 14:27
 И аз харесвам Дамла . Не е кифла  и е симпатична .  С Арас си подходжаха в Ичардето . С Ча  не бяха любовна екранна двойка   .  В следващ проект кой знае може  да  играят като главни .
 Както писах ще се разминем с бореца, но това  е   предположение .  Ча като обяви проекта с Нетфликс каза  сериал Не филм .

Палтеценцето   на Хазал  ми е познато  :thinking:

 

 Като си прекараха ваканцията с Киво по яхтите ни засипаха с материал иначе пак щеше да се покрие .
Бяха ги фотнали  по улиците на ЛА  Ча , Киво и жена му   . Кой ги беше фотнал не знам . Киво има брат , който живее в Щатите .

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 26 авг 2017, 14:55
Добре, че са стилистките :whistle: Благодарение на тях виждаме Ча по-често.....
Ча си почина пълноценно и сега ще се подготвя само за проекта на Нетфликс. Хич не го виждам едновременно да се напъва за двете роли, няма достатъчно време, едва ли изгаря и от желание.... Той по повече от два проекта на година не работи newsm47  Приключи с ролята на Сарп, сега следва Явуз, няма място за трети.... :mrgreen:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 26 авг 2017, 15:34
 Те пЪ идни  стилистки   :ooooh: Илкнур има и добри попадения . Да земИм  и аз да стана стилисткЪ :35:(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35464326_aaaa4758)

Арас и Енгин Йозтюрк  досущ като братя


 


комикс от старите теми  по повод   мераците за Сертайски повторен проект


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35464326_021ab511)

 :hahaha: :hahaha:

 
 Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 26 авг 2017, 18:05
комикс от старите теми  по повод   мераците за Сертайски повторен проект


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35464810_85010ff8)

 :hahaha: :hahaha:

И аз мисля, че тая няма да я бъде ако на Ча му е дошъл в повече двойният сценарий :35: :35: :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 26 авг 2017, 18:48
 цитат на Марга   от стара тема

Цитат
а »» Чачо »» Чачун »» Чаатай »» Чачослав »» Празноглав »»  Мачослав... или иначе казано названията на патрона newsm47 в наЩо дворче.

 :35: :35: :35:  (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/36120606_c34d3604)

    :crazy:  :crazy:
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 26 авг 2017, 19:06
Бурак и Хазал
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35464998_9aee88d6)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35464998_dae3b9e5)
Коментират че май на Бурак му е прилошало newsm78


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 26 авг 2017, 20:54
Привет Ви.
Интерсно защо, но не са ми активни допълнителните емотикони. :thinking:
Момичета, ще гледате ли Хазалиния сериал онлайн или на запис?
На капитана пак не му потръгна, но не спира да се напъва като глист на буца, ми не от всяко дърво става свирка, не го ли разбра най-накрая!?
:
#Teammy_News
⛔ Барышу Кылычу снова не повезло. По решению телеканала D его программа 19 будет закрыта, не успев начаться во втором сезоне
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35465288_ef6b4e7d)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 26 авг 2017, 22:14
Само ако в темата се провежда КС ми е интересно и гледам онлайн :lol: По принцип предпочитам на запис, за да ползвам мишката при необходимост.

И тези на Чачун не съм ги виждала :35:

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 27 авг 2017, 11:18
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35466633_778d924d)

http://www.milliyet.com.tr/-mutlu-bir-kadinim-ve-boyle/pazar/haberdetay/27.08.2017/2509299/default.htm

Сигурно по-късно ще има и руски превод :peace:

Наде, аз онлайн няма да го гледам, вероятно ще чакам превода, но българския не знам дали ще го дочакам, че обикновено рускините още на другата сутрин са готови ;-)
Марги и аз не си падам по онлайните, бързо ми минава меракът, но може би и не съм случвала на нещо което да ме впечатли достатъчно силно.
Единствения ми цял онлайн е Фериха, но дори и там последните няколко серии ги гледах вече само за спорта, нали идваше финалът на историята и просто го догледах....
Някъде по времето когато в България се излчваше 1001 нощ, една вечер минах през Канал Д и засякох ЗП. Разбрах че тази история ще ми хареса повече от 1001 нощ и гледах няколко серии, но без превод нямах достатъчно стимул да продължа, а и после ми спряха Канал Д пък още не бях търсила телевизии в интернет и така си останах само с няколко серии. После пуснаха по нашите телевизии доста турски сериали и повече не бях разцъквала турски канали до АФК. Казвала съм ви как се сблъсках с него, моето си беше направо челен сблъсък, преди това горещо ме навиваха да го загледам, но аз колкото повече ме карат да направя нещо, толкова повече се опъвам и уж случайно пуснах серия, но май не съвсем, не ми се разказва пак историята :2tooth:  Изгледах го цлия почти без превод, но честно казано не ми и трябваше. Странното е че когато загледах Фериха по Шоу, по Бтв пуснаха ЗП, та ги гледах и двата и на моменти в началото къде Фериха, къде Нихал, стана една каша, но по-натам всеки зае правилното място :hahaha:
Правих опит да харесам и Медчезира, гледах до към 20 серия редовно, а после минах на скрит прозорец който разцъквах само като чуех Чачовият глас. Останалата паплач никак не ме интересуваше, нито пък историята, (доколкото имаше такава) беше моята. Правих опит и с Киралик Ашка за онлайн, но и там греда, доколкото го изтърпях, не ми бяха вълнуващи главните, а второстепенната комедийна двойка :hahaha:
Накратко, не съм по олайните :2tooth:
Марги аз май съм ги виждала тези снимки newsm78


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 27 авг 2017, 12:27
Аз всъщност много исках да разбера каква е тръпката по време на онлайн гледането, защото такава определено има :lol: Ичердето е първият ми опит, не помня точно, май последните два-три епизода закачих. newsm78 Имаше коментари в темата по време на епизода, после Дида и Ети поотделно преразказваха, та благодарение на тях спокойно можех да осмисля видяното. Със сигурност обаче ще помня финала- легнах си в един-два през нощта, знаех, че сутринта в шест трябва да съм на крак, заради еуфорията покрай хепи енд-а и обезпокоена от това, че може да не стана навреме цяла нощ не заспах :2tooth:
Гледах малко онлайн заради Чачун искам сега и заради Хазал. Не знам обаче колко бих издържала :2tooth:


Бел, и на мен ми се е случвало да отразявам и Фера, и Нихал, само че по бг телевизиите. :35: Вървяха им повторенията вечер съответно по БТВ Лейди и ДФ.  Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 27 авг 2017, 12:40
Прекрасна :love:
Интервю за Милиет :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35466910_45999ed2)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35466910_e6cb2c31)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35466910_0cd6b23b)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 27 авг 2017, 13:07
Свежарка :love: :love:

Я, и Чачун се появи най-накрая :party:
:
:
само дано някой не се е хванал :blush:
Олд е, ама голд :mrgreen:
:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 27 авг 2017, 13:24
 Чок гюзелим  Хазалджим  . Зеленоока красавица  :love:

  Сонгюлчето  :love:    

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35467066_1fe86fdc)


 Гледах Ичардето по тв- то защото   имам в пакет шоу тв и когато можех се включвах в  КС .

 Римейка на Хазал сигурно на запис ще го гледам  , както и Без протокол  .  

  Битовизмите  са  повече  но явно са искали да покажат как едно момиче се справя и издържа  голямо с - во с баща алкохолик . В живота  се случват такива неща ! Още не са дали Дженгиз  мИлиционера , който ще се бори за Филиз.  Рускините  сложили актьора  не  запомних името но беше брадат .

 

 
 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 27 авг 2017, 18:12
Не пише дали е нова, но аз май не съм я виждала newsm78
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35468044_71ef5d12)

Отдавна не бях виждала тази снимка, как Ча си подремва на носилката, докато подготвят сета :hahaha: :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35468044_6c813628)

А този помните ли го :mrgreen:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35468044_fd9c59c9)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35468044_c01c3683)
Чичо голям бизнесмен Музафер Йълдъръм дето били само приятели със Серка и дето и давал съвети newsm53  Няколко пъти ги бяха сниимали по времето когато официално я спрягаха с друг :35: Единия път този като видя камерите прати асистентката си при оназ звИзда, пък  сам се скри зад някаква саксия с високо растение :rotfImao: В една тема в клюкарника това го наричат работен проект, ку**@лъка си имал вече ново име :35:  И честичко пускат снимки на разни хванати да се съветват :hahaha:
Ей го тука чичо съветник съветва друга манекенка-актриса, ама явно са му дошли съветите в повечко за годините му, наболява го кръстът :2tooth:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 27 авг 2017, 20:35
 :wavey:

Интервюто с Хазал за Милиет.
:
#diziturkHaber #diziturkInterview
ПЕРЕВОД: ИРИНА СТОЙКОВА.
Интервью: Хазал Кая, milliyet
"Я СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА И БУДУ ЖИТЬ ТАК"
Ещё задолго до трансляции "Наша история", вокруг сериала развелось много полемики. Мы встретились с Хазал Кайей и переговорили. Балат, в котором живут десятки Филиз- район, в котором выросла Хазал Кайа. Она все ещё остаётся дочерью Балата, к тому её мать продолжает здесь жить, парням, которые цепляются к ней, она ломает такими фразами:" Ээээй, это моя улица, вам не поздоровится." К тому же, она дочь адвоката-феминистки и одной из основателей "Mor Çatı" (фиолетовая крыша) и ясно одно: она не только на своей улице, но и никого не боится вообще. Она верит в себя, уверенно ступает по земле, умная, весёлая и счастливая женщина.
- Пока речь не зашла о интерпретации сериала "Бесстыжие" , вы в общем его смотрели?
Хазал: Начиная с 2012 года. После просмотра американской
версии, я захотела посмотреть и английскую, но не нашла. А сейчас пересмотрела и её.
- По-вашему, Филиз что за персонаж?
Хазал: Как же хорошо, что сегодня мы снимали в Балате, здесь так много есть Филиз. Так много есть женщин, которые были созданы, чтобы смотреть за семьей, за мужем и взять на себя ответственность. Я впечатлена каждой, надеюсь у меня вышло это изобразить. Для меня Филиз очень милая и мелкая девчушка. Девушка, с которой я бы очень хотела познакомится и дружить. К примеру, я этого не могу сказать ни за какой другой мой персонаж. Я бы могла побить Нихаль, она действительно не спокойная и доставляет неудобство. За Фериху я могла сказать:" Да не пошлёт Господь другой беды, дитя моё, ты поступила в университет, то есть уже хорошо." Я бы ни с кем не смогла найти общий язык, но с Филиз была бы подругой.
- Вещи, которые пишут о вас, разбивают вам сердце?
Хазал: Раньше я очень принимала близко к сердцу. А потом конечно же, кожа человека становится более прочной. Те, у кого я думаю логика, вместо ума, когда что-то говорят, мне хочется им в ответ сказать, но не стоит отвечать.
- Когда-то на вас сильно давили, под предлогом, что вы очень поправились. Кстати, на сколько вы похудели?
Хазал: Я похудела из-за того, что болела, а не от того, что кто-то сказал:" Насколько сильно же ты поправилась." Оказалось, что у меня сахарный диабет. Но в тот, период это были отвратительные вещи, которые я жила. Я привыкшая к критике и таким ужасным комментариям. Мы никогда не прочитаем, что мужчина -актер капризничал, только женщины-актрисы показывают капризы. Когда поправится мужчина актёр, в заголовках напишут:" Его избыточный вес, не ускользнул из виду", а за женщину:" Она встретится с удивлением". И самое горькое то, что это делают женщины по отношению к женщинам. Они так привыкли к насилию по отношению к себе, что продолжают применят его друг к другу.
- Ты не состаришься, не располнеешь...
Хазал: Но как женщина. Как мужчина, ты можешь состариться как вино, но как женщина, никогда. Поэтому Бриджит Бардо-моё дитя, женщина, с которой я больше всего беру пример. В данный момент она бабушка, и выглядит так, она не обязана выглядеть, как 40-летняя. Почему мы так интересуемся, как люди выглядят? Да, мы должны много читать книг, много слушать музыку, смотреть много фильмов, должны лучшим образом делать работу, которой занимаемся. Почему тебя интересует остальное? Весь мир делает это по отношению к женщинам, и я это отрицаю. Например, насмешки над моим ростом. Тебе то что? Мой рост короткий, и я с этим ничего не поделаю.
- Может это и смешно, но как вы похудели?
Хазал: В связи с сахарным диабетом, моя жизнь очень усложнилась. Сейчас я питаюсь только согласно болезни и занимаюсь спортом.
- Некоторые вещи вы вообще не едите?
Хазал: В неделю у меня один выходной: на утро манты, в обед пицца, а в промежутках ем лахмаджун или что-то в этом роде. Я человек, очень люблю есть, к тому же училась на повара, и сама могу готовить те блюда. Ни одной норме я не позволяю делать меня несчастной в жизни. Это касается и мини -юбки, и шорт и еды. Да, мой живот может быть виден, а когда душе угодно и прыщ может быть виден. Я счастливая женщина и так буду жить. Я счастливая женщина с коротким ростом.
- Многое изменило то, что девочку вырастила феминистка и активная женщина.
Хазал: Точно. Вырасти в Балате тоже к этому относится. Когда мы сюда перебрались в 2001 году, здесь ещё никого не было, мама очень полюбила этот район. Мама знает как жить 2-м женщинам в таком районе, так как сама выросла в Антэпе. У меня нет никаких предположений, выросла с сильными женщинами. Соединив стулья на Mor çatı (фиолетовая крыша) они меня усыпляли. Я свидетель того, что они защищали себя и других женщин, но мы не не знали что с нами произойдёт в таком районе оставаясь в одиночку. Кода мы только переехали, все издалека за нами наблюдали сопровождая :" Во главе у них нет мужчины, они что здесь будут жить?", неожиданно в дом начала поступать еда, мол :" Ты работаешь, чтобы ребёнок голодным не был." Я знала какая же это милая и прекрасная вещь, как женская солидарность.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 27 авг 2017, 22:44
Наде, благодаря, аз намери и това, не мога да разбера цялото ли е или още части ще има преведени newsm78
Превод на Ирина Стойкова
:
Цитат
-Будучи маленькой вам предоставили возможность заниматься искусством: от музыки до танцев. Актерство совсем не было у вас в голове?

Хазал: Совсем не было. После окончания итальянского лицея я отправилась в Италию с целью изучать историю искусств. На BBC была программа одна: семьи приносят вещи оставшиеся от дедушек, вещи старых аристократов, и это продаётся на торгах. Там была одна женщина эксперт, меня она впечатлила и я приняла решении изучать историю искусств. Потом находясь на отдыхе в Ассосе, подошла женщина и спросила :" Вы думаете заняться актерской деятельностью?". Мне было 13, как я могу думать? Ну вот там я и сказала (себе):" Все это я могу делать в актерстве. И тем экспертом быть, и могу музыкой заниматься, могу и танцами заниматься." Вот так и согласилась.
Милото, един ден в седмицата в който си позволява да яде разни теста- пици, лахмаджун, мантъ.... При тези бюреци и баклави на всеки ъгъл, браво за волята и. И спорт, много спорт ;-)

Какво лице, какви очи :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35468782_f9d15714)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Mrs. Rogers/Evans в нд, 27 авг 2017, 23:17
Здравейте  :hug: Чета ви, но пак не ми остава време да се разпиша :) Гледам, че се каним да гледаме сериала на Хазалка. Аз малко съм пропуснала по коя тв и кога ще го дават. Както и горе-долу сюжета  :mrgreen: Ако някой може да ме светне в спойлер ще съм благодарна :) Само да имам телевизията и съм готова да му хвърля едно онлайн гледане.
По принцип повече следя мъжките им актьори кой, къде и какво. Ама наш Чачо замина, Енго(новата ми любов :mrgreen:) - още не се е изказал какво ще играе, онези двамата от Карата и те не са се изказали , а и май снимат филм, Араско и той се е разснимал и него чакам. А пък Киво откакто се ожени ми остаря и ми отпадна от листата :) А от жените мога само Хазалка и Берен да гледам, с който и да ги вържат , все бих ги гледала. А и Дамла я харесах много, но тя милата сега прохожда и няма да я хвърлят на голямо. Пък и толкова ме е яд , че на Чачо му беше като сестра , пък на Енго игра племенница, че направо нямам надежда за нещо хубаво с нея. Казвате , че шансвете да повторят главни двойки са много далечни и почти нулеви, ами какво да кажем тези с роднински връзки , които искаме да са главни - вероятност минус безкрайност :bad-words:. Никой няма да я сложи за главна любима на Чачо след като му е била "сестра" и никой няма да я сложи до Енго като му е била племеница.
Така че да подхващаме Хазалинда, докато големия страшен вълк не се е върнал от ЛА и не се е разхвъркал с мистериозната си риза напред-назад.  :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 28 авг 2017, 08:00
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35469290_742ca2b7)
Нова :love:
Сохо Хаус западен Холивуд :peace:


Ети, сериалът ще се излъчва по Фокс, вече има и официална дата за премиерата- 14.09 :peace: Римейк на американския Безсрамниците, не мога да кажа почти нищо за съдържанието в турската версия, защото в американската съдбите на героите са наситени с истории за наркотици, гей отношения, алкохолизъм и мизерия, а някои от тези неща са табу за турските сериали.... На мен, гледайки втория трей ми се стори че турците може да извъртят нещата към черна комедия :thinking: Първия трей беше доста тежък, но във втория се усещат комични нотки, засега нещата изглеждат 50:50 и за социална драма и за черна комедия :33uu:
Сестри, племенички на главния в един сериал, както казваш няма надежда да ги съберат  като главни със същия в друг, някакъв пълнеж може, но не и главни :peace:
Вчера излязоха снимки от почивката на Дамла в Чешме- лудува с приятелките си по морето :lol: Едната е Ирем Сак, другата не знам коя е, а в действителност не разпознавам и коя е Дамла newsm78
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35469290_a3412031)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35469290_520c3e10)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35469290_68b51eb4)Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в пн, 28 авг 2017, 10:10

Здравейте  :love: :love: :love: Феми , Феми  :love001:.....като ни беше под носа не го видяхме ...сега до Холивуд трябва да се стягаме да ходим  :ooooh:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35469730_107bbf22)
Нова :love:
Хохо Хаус западен Холивуд :peace:Според преводачът ми пишат ...,че Керем се бил разстроил ,че избрали Ча за първата роля за Нетфликс.....освен ако Гугъл преводачът не е по-разстроен и от него  :hahaha: :hahaha: :hahaha:

Netflix’in ilk Türk dizisinde kanal yöneticilerinin başrol için Çağatay Ulusoy’u tercih etmesi Kerem Bürsin’i üzmüş.

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


https://twitter.com/CapaMagMagazin/status/902060603635892224 (https://twitter.com/CapaMagMagazin/status/902060603635892224)


Иве  :love: Марги (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35469730_4d858fce) (http://smayliki.ru/smilie-1350330759.html) (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35469730_894ebf3e) (http://smayliki.ru/smilie-893431239.html)
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 28 авг 2017, 11:14
Диде ще ме уморите от смях с Марга като вземете да си пращате кактуси :rotfImbo:  Ама явно действат по предназначение :mrgreen:
Чачун сигурно е на тема прилики и разлики между Сохо Хаус в Турция и Америка :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в пн, 28 авг 2017, 14:21
Я пак да го сложа , вече без приятеля ...

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35470974_452c8e56)


Бясна съм (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35470974_6c9350af) (http://smayliki.ru/smilie-809480295.html)
:
От една седмица на пет крачки от входа на паркинга пред моя блок сложиха знак    :stopuu: и направиха еднопосочна цялата ни улица  :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire:  За да паркирам пред нас , се налага да правя километър и половина обход през кварталните улички  :ooooh: :ooooh: :ooooh: :ooooh: :ooooh:.....сега имам 2 варианта ...
- да правя нарушение по минимум 15 пъти дневно, влизайки през забранените 3 метра , за да нахълтам собственически в паркинга пред блока МИ
  или
- да спра пред знака  :stopuu:....да гушна колата .....и да си я носа домА...

ААААААА , сетих се и за трети вариант ........да спра да си късам нервите и да поемем семейно в някоя нормална БЯЛА държава , в която НЕ всяко нововъведение побърква и без това вече достатъчно побъркания народ ......

ПАК някой е взел едни пари , да свърши една работа , за която и хабер си няма  :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire:
Не е лесно да затвориш входа на поне 2000 души / ние сме два блока един срещу друг /....за да имитираш дейност

........а съседите  :crazyeyes: с кой ли не говорих да ходим да пускаме жалби  :hahaha: :hahaha: :hahaha: глас в пустиня (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35470974_2b1314d0) (http://smayliki.ru/smilie-1142889063.html)

Рускините написаха ..

Чаатай Улусой с удоволствие прекарва своята почивка в елитния клуб Soho House в Холивуд.  За разлика от други клубове, допускането в това заведение се осигурява не от пари, а от социален статус - трябва да принадлежите към света на изкуството, модата, киното или рекламата. Накратко.. САМО свои


:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35470974_e57fae7a)

и понеже съм здраво яхнала метлата  :afwitch: :afwitch: :afwitch: ще кажа .....от много отдавна съм от техните ......занимавам се с мода , отрупана от денонощна работа , но СОХО ....ще е верига за другия  живот ....сори майка .....BORN IN BG


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 28 авг 2017, 15:47
Ох, в днешното си първо мнение съм написала Хохо Хаус :rotfImao:

Бенсу като рекламно лице на Мави. Много ми харесва тук :love: За актриса никаква я няма, но за Макс Фактор е идеална, и на тези снимки също :love: Много е сладка като не е с някоя тъпа прическа от любимите и :crazy:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35471473_bd1b9ae4)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35471473_2532aa3b)


Диде,
:
съчувствам ти, лоша работа, в нашата държава всичко опира до усвояването на едни пари, пък кой има нужда от това и въобще полезно ли е за някого боли ги... :ooooh:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пн, 28 авг 2017, 15:54
Феми, ти позна, че Чачун ще ни изненада с появата си скоро. Не е зле :D

:
Не пише дали е нова, но аз май не съм я виждала newsm78
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35471526_925ecc5e)

Отдавна не бях виждала тази снимка, как Ча си подремва на носилката, докато подготвят сета :hahaha: :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35471526_36044898)

А този помните ли го :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35471526_a3dd51e6)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35471526_75d7650e)
:
Чичо голям бизнесмен Музафер Йълдъръм дето били само приятели със Серка и дето и давал съвети newsm53  Няколко пъти ги бяха сниимали по времето когато официално я спрягаха с друг :35: Единия път този като видя камерите прати асистентката си при оназ звИзда, пък  сам се скри зад някаква саксия с високо растение :rotfImao: В една тема в клюкарника това го наричат работен проект, ку**@лъка си имал вече ново име :35:  И честичко пускат снимки на разни хванати да се съветват :hahaha:
Ей го тука чичо съветник съветва друга манекенка-актриса, ама явно са му дошли съветите в повечко за годините му, наболява го кръстът :2tooth:
Безценни съвети сигурно раздава тоя г-н :rotfImbo: :rotfImao: Той като за реклама на Космодиск newsm53
Бел :cactus: Ползваме ги вместо прегръдка :mrgreen:

Диде :cactus::cactus::cactus: вярно си яхнала метлата, но си имаш и основателна причина :2spoko2:

Ети и аз като теб за Дамла мисля, че като прохождаща, за момента няма шанс за нещо голямо. :lol:
Разбира се, няма пречка пътя ѝ отново да се пресече с този на Чачо, много примери има за актьори, които след един общ имат поне още един сериал, екранна двойка обаче и аз не мисля, че ще бъдат. До Ча няма да успее, но пък се добра до двамата, с които той се сработи прекрасно- Юсуф Акгюн и Арас. Утешителна награда :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: diana72 в пн, 28 авг 2017, 16:06
Сладурана  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35471578_69d653b8)


За този артист ,застрелян от любовницата си в някакъв хотел и оставил бременна жена четохте ли го ? Пълна трагедия ....

Звездата на  сериала Докато децата не чуят, а така също и известен телевизионен водещ   Ватан Шашмаз е бил застрелян в един хотел в района на  Бешикташ. По предварителна информация   версията за неговата смърт е настъпила заради смъртоносен изстрел, произведен  от неговата възлюбена  Филиз Акел, която после се е самоубила.


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35471578_5e2c13e7)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35471578_139034cd)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AYOl/35471578_030982c0)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пн, 28 авг 2017, 16:16
Ах, че сладка Хазалка с котачетата :love:
Още една нова
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 28 авг 2017, 16:23
Цитат
Феми, ти позна, че Чачун ще ни изненада с появата си скоро. Не е зле

  
:
интуиция , Марги  :peace:  в живота ми  помага .

 Прочела си го  преди редакцията , щото ще  ми се смееш  :35:  
Ех ,  Дидее :hug: :love: в друг живот ще видим океана    сега йок ! :ooooh:    

 Уши ли   суперменския кАстюм  или като отслабне ша му земИш мерки   :mrgreen: Най - добре да прИфърча по     вълшебна разкопчана риза и бермудки  :crazy: :35: :35:
 

 За паркирането от жалби файда йок!  :2gunfire: :2gunfire:


 Дамлата   не съм сигурна но мисля , че е с  червения бански 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 28 авг 2017, 16:40
Тази снимка била отпреди 2 седмици :peace: Хванали са Хазал зад волана, рядка гледка е това :lol:
Цитат
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35471776_1e4a31fa)
varna_2  е превела на български части от интервюто с Хазал, ето го в темата за Халит и Бергюзар, линка, мнение #428 
http://old.bg-mamma.com/?topic=989746.420

Това с котките Хазал ли е :shock: Не я познах :roll: Но наистина много сладка снимка :love:

Видях го Диде, още вчера, голяма трагедия, с убийцата бил преди години, в момента е женен, оставил бременна жена. Много красив мъж :peace: Маниакална любов, точно като в турски сериал- умиране, че даже и убийство има, но отказване няма :ooooh:

ПП Марги, тоя е бая мастит бизнесмен и редовен съветник на кандидатки за слава :mrgreen: Собственик е на вериги от киносалони, фитнеси, финансови къщи, новинарски и развлекателни медии, с две думи голяма риба, ама хлъзгава- женен и се разнообразява съветвайки разни....


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 28 авг 2017, 16:48
 Не ми прилича на Хазал .  Прическата е различна , но си  викам може  да я променила  :roll:

 Рускините пишат Несрин Джавадзаде? за сефте я чувам


  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 28 авг 2017, 16:53
Да, и аз прочетох че се чудят дали не е Несрин Джавадзеде. Гледала съм я в Млечния път, но тя е доста висока и дългокрака. На мен честно казано ми прилича на Беррак Тюзюнатач, но едва ли е тя.Във всеки случай тази е с по-къса коса от на Хазал в момента.


Този е аркадаша до Ча на снимката от Сохо Хаус, помните ли едно кратко видео след финала на Прилива, Ча на почивка с приятели, надникна в кадъра и каза едно "Мерабааа" :D
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35471844_7ed646bc)Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 28 авг 2017, 17:07
 Млечният път и аз съм го гледала  но не се сещам за тази .


  Бенсуто се уреди с реклами .  От тях много се печели .    Киво докато не снимаше в куп реклами участваше за лимонади , банки .  Мави са му платили фрапираща сума да се върне . Така се пишеше .На жълтурите не мой се вярва . В есенната колекция  ще му партнира моделка на Виктория  Сикрет .


  На нашия ще му отива да рекламира очила , часовници  , парфюм  и марка коли . Което и да рекламира  ще чок сексии  :crazy:
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в пн, 28 авг 2017, 17:20
Направо си го представих как рекламира някой адана кебап. :mrgreen:

Сладурана  :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35471990_714eaf05)
:love: :love: :love: :love: :love: На това в котешката тема си му казваме коткобер. :lol:

...
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35471990_0bf2bffd)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35471990_3d32c30c)
:love: :love: :love: :love: :love: Много я харесвам Бенсу. Много е слънчева. :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 28 авг 2017, 17:35
Направо си го представих как рекламира някой адана кебап. :mrgreen:

Сладурана  :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35472073_91509a52)
:love: :love: :love: :love: :love: На това в котешката тема си му казваме коткобер. :lol:

Коткобер :rotfImbo: :rotfImao: :rotfImbo: Аз пък още като видях снимката и си казах Я букет от котки :hahaha:
 Профче чудно рекламно лице ще е Ча на нещо за ядене и пиене, таман няма да му се налага да се вталява и да се напъхва в разни модни недоразумения дето не са за неговата фигура :lol: Аз дето цигара не съм пипвала от 17 години и не ми се пуши, като го видя Ча по фотосесии с цигара и ми се допушва, пък ако се заоблизва с нещо за ядене не ми се мисли :hahaha:

Феми, печели от реклами Киво, Берен и мъжа и, и тук там още някой, тези които работят за арабите- примерно Бурак и Фахрие, иначе масовия случай е към 300 хил.ТЛ....

Що се отнася до Несрин, ако си спомняш горе долу Млечния път, двете главни русата и тъмнокосата, втората е Несрин, аз поне повече я харесвах от русокоска ;-)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 28 авг 2017, 19:09
  Арабите са щедри . Хазал снима реклама за арабския свят  на Дуру сапуни .


 Ситих се  бе  Несрин със котенцата  :love: ще играе приятелка на Филиз във римейка .   Бях го чела като инфо :peace: 


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35472470_62f88adc)

  Марги , Чачун тежести йок  :mrgreen: оди по холивудските  барове  с приятели    


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 28 авг 2017, 20:10
ФемО, Хазал снима реклама на Лукс, какво Дуру те гони :lol: И също така писаха че е получила огромен хонорар, но те арабите по принцип плащат двойно и тройно на това което звездине получават в Турция, затова много от тях се стремят към арабския рекламен пазар, но малцина са избраните  ;-)
Мале отблизо си личи какъв мътен поглед е извадил нашия, със сигурност пак е яхнал черешата :ooooh:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пн, 28 авг 2017, 20:23
Стори ми се дребосък тази с котетата и я взех за Хазал, а и Туитър-а ме подведе- и там се обсъждаше, че е Хазалинда. Оказва се, че не е :mrgreen: Косата лесно могат да я подстрижат, но тази е и по-кокалеста от нашата. Ето я Несрин: https://mobile.twitter.com/turks_dizi/status/900413749655474176/video/1
Мелек се казваше в Млечният път. Не я харесвах. Главната пък съвсем :whistle: Джани също (главният, Йозджан Дениз). Ама музиката беше супер :love:, отново на Тойгар.

Бел, добре, че си го написала. Помислих, че Хазал ще снима нова реклама :shock:

Цитат на: femmi2
Марги , Чачун тежести йок :mrgreen:
Само любим сок :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 28 авг 2017, 21:01
 Сори  за грешката   :blush: На лукс е било


   Марги    набери китки  д щото   ша има ощИ материал на черешатаТитла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 28 авг 2017, 21:08
Прибрахме се, :party: най си ни е хубаво у дома.
Ако беше си седял при бременната си жена, сега нямаше да му свети маслото любовницата, за такива индивиди от женски и мъжки пол хич не ми е жал, ама хич. :peace: Дори будят в мен погнуса(сега се сещам за един пресен пример с друг техен известен, женен но го засякоха с любовница на яхта и сега живота му се превърна в ад, същия е и Чачовия другар от Лабум, сгоден а се задява с Туба, отвращават ме такива хора :peace:).
Показах на моя мъж снимки на Пухчо и първоначално се ококори, :35: но после каза, че е сладурко.
Ей го. :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35472905_4d725f3b)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 28 авг 2017, 22:23
Каква ли е колата и newsm78 Преди години имаше също нещо малко и бяло приличащо на Ситроен, но дали е същата кола не знам newsm78

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35473270_2f277291)

Има едно видео в което фенове са обградили Ча, някъде вечерта след завръщането от снимките в Белградската гора, на няколко метра встрани го чака малка бяла кола, а от дясната врата се показва  дребно момиче с дълга права коса, но това е само за миг и при всеки опит за спиране на кадъра, образа излиза размазан, но то и качеството на видеото е едно... :ooooh:
Проф, сещаш ли се за какво говоря, ако го имаш (нали пазиш някои видеа дето все ги трият) дай линк, че поне от 2-3 години не съм го срещала :ooooh:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35473270_3903d690)
Пишат че режисьорът така се е увлякъл в хапването че е пропуснал да направи обичайната физиономия с която се снима или го снимат :hahaha:

Пп Наде, хубаво сте направили. Преди няколко дни писах че при нас всяка година времето се разваля около 25-28 август... Е днес беше много горещо, но от час вече вали, а утре ще имаме и силен вятър и як дъжд :ooooh: Мдааам днес е 28-ми...


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 29 авг 2017, 19:48
 Прочетох интервюто на Хазал с превод  , за което Благодаря   :bouquet:

   За съжаление е права  :ooooh: :ooooh:
Цитат
Толкова са свикнали и са се примирили с тормоза и насилието, които прилагат мъжете и обществото спрямо тях, че те от своя страна упражняват същия тормоз върху другите жени.]]

  За коментарите  , че е ниска казва ниска съм нищо не мога да променя  .     Като си човек на изкуството винаги ще има критики .  

  На мен ми е комплекс ръста  ама кво да напрайм


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в вт, 29 авг 2017, 21:54
Цитат
Марги    набери китки  щото   ша има ощИ материал на черешата
Феми, а кога ще е следващата порция Чачун, сигурно другият месец по това време newsm78 :2tooth:

Ох, баджаначке :35: Като си нисък нищо не можеш да промениш, а като си висок можеш ли :33uu: Риторичен въпрос, нали :mrgreen:
Не можеш да си скъсиш крайниците, в такъв случай се примиряваш, научаваш се да се радваш на това, с което си надарен и точка. Минеш ли определена възраст почва да не ти пука кой какво си мисли :mrgreen:
Да сме живи и здрави :mrgreen: Ти си от джобните гаджета, хич не се оплаквай :naughty: :lol:

Като цяло много ми допада начина на мислене на Хазал :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35477963_7d38de89) :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 29 авг 2017, 22:14
Цялостното излъчване и визия са по-важни от ръста. Фемо не се оплаквай, джобните гаджета са на голяма почит :mrgreen: Пък и винаги ходите толкова изпънати и изправени та чак шиите ви се удължават :D
Ама не съм съгласна с Хазал че нищо не може да се направи с ниския ръст- като се метне на едни 12 сантиметрови токове и от 158 те и станали 170 см :lol: И частта за Бриджит Бардо нещо....  [smilie=smile3506.gif] Тя си изглежда на годините, но май и от години не е актриса. Който иска да е в този бранш и да не играе роли на деветата дупка на кавала, трябва да поддържа приятна визия. Но много ми стана мъчно заради лишенията свързани с болестта и.... Дано никога не изпуска контрола :roll: На снимките  към интервюто е много женствена и красива и наистина изглежда щастлива :love: Ех тоя мишок, голямо злато се оказа, ще взема да го харесам newsm48


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 29 авг 2017, 23:22

  Дали ша ме  огрее да думка на барабанки или  китарка  :crazy:

 набери китките

  Ако се метна на метрови токове и съм паднала  на секундата  :mrgreen: :hahaha:
  
 Джобният ръст си има чар   :)
  Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 30 авг 2017, 10:42
Продължава да си почива в Сохо Хаус
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35479526_1b44af53)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35479526_9ed66340)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 30 авг 2017, 13:08
 :wavey:

Пухчо. :35:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35480301_8168510d)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 30 авг 2017, 14:20
Феми, други видове китки наскоро ти набрах и занесох в кафенето, тук само кактуси :mrgreen: :cactus:
:wavey:

Пухчо. :35:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35480725_e005f3cd)
Сладурче :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 30 авг 2017, 14:54
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35480912_4b8217d1)

 тва бяло вино ли е   или водица  :mrgreen: :mrgreen: newsm78     Гинчо не се  вижда  дали е останал в Туркиш ? :thinking:  

  ни щЪ кактуси  :naughty: тях на Дидето ги пробутвай  :mrgreen:  казах ли ви  че ша има ощИ материал  
  добре  че аркадашите   ни пускат по някое фото  

 Дидее  :hug: :love:    на теб ли ти пише  :mrgreen: да имаме търпение за рИлефа

  писал е за празника на Ататюрк  :peace:
  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 30 авг 2017, 17:10
Феми, макар че не ми се вярва, прилича на вода и мисля че точно заради това ни я показват :hahaha: Да не си мислим че лочи алкохол денонощно, чат пат пие и вода :35: :35: :35:


Да, това е пуснал Ча :peace:
Що не се появи пак един такъв Ататюрк и да погне самозабравилия се султан :bad-words:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35481817_070402bb)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/34664698_5e7e991d)

 Фериха е направил 18,2% рейтинг в Мексико, на трето място сред всички излъчвани сериали и на първо място сред чуждите, както и на първо сред излъчваните от тв Azteca , втората най-гледана мексиканска телевизия :peace: Останалите турски са далеч назад... ;-) Подозирам че ще изкупят и следващите сериали с Ча :mrgreen:
Марги видях ги такива едни ще ми проговорят и не можах да се въздържа :lol:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35481817_144d18ee)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 30 авг 2017, 17:22
   А, дано дойде такъв като Ататюрк но отърване от онзи  ша е трудно  :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire:

 Водата е за фон    :mrgreen: като са го фотнали ги е излял и почнал с питиетата  :2tooth:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35476287_20cd9fd4)

  мммм чок  баклавЪ  :crazy: :crazy:   Джан Яман


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35481879_218f0dac)
 зад кадърТитла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 30 авг 2017, 19:49
Водата е предястие, нали Феми :mrgreen:

Марги видях ги такива едни ще ми проговорят и не можах да се въздържа :lol:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35482422_d6d588ad)
Ой, милите ми :love: [smilie=smile3504.gif]
Знаеш, знаеш Белче кое ми е слабото място :2tooth: И аз ще те зарадвам, но не с рози, а с Емко :2tooth:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35482422_3f71ce1a)

Цитат
Фериха е направил 18,2% рейтинг в Мексико, на трето място сред всички излъчвани сериали и на първо място сред чуждите, както и на първо сред излъчваните от тв Azteca , втората най-гледана мексиканска телевизия :peace: Останалите турски са далеч назад... ;-) Подозирам че ще изкупят и следващите сериали с Ча :mrgreen:
Мдаа, и аз видях. Успешна боза newsm47 [smilie=smile3502.gif]

ПП Забравих да се похваля- имаме си тризнаци
:
котенца ;-)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 30 авг 2017, 20:01
  биляраджията  :mrgreen:

https://twitter.com/CagatayyUlusooy/status/902789315390001152


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35482471_c36e73ff)

 Марги   ето ти Яманко   :35:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35482471_9f4e7504)


(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
 нИ пипай  :naughty: сладоледа и Емко са за мен

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35482471_0ff929dc)
 :whistle: :crazy: :flutter:
 

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 30 авг 2017, 20:03
Ох бе Марги, тризнаци, напраУ се стреснах в първия момент а то коткобер :35: :35: :35: Да са ти живи и здрави :hug:
Мерси за Емко 2 :mrgreen:

Предястие била водата :35: :35: :35: Викаш след предястието като му се отпуши банкетната клапа и после няма спиране :2tooth:

ПП Искам Ча да го видя като пича с лицевите опори на една ръка :love: Искам ама няма :ooooh:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 30 авг 2017, 20:06
Недей с лошо де, Фемо :xarms: Не го искам Аман :xarms:
Коткобер, я :party: Бел, ти да не помисли, че са мои :rotfImbo:

 нИ пипай  :naughty:   сладоледа и Емко са за мен


(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35482482_d665ebd9)
 :whistle: :crazy: :flutter:
 

Къде го пише, аз не виждам [smilie=smile3534.gif]
На мен това не ми е любимата му визия, правя ви отстъпка :gagaga:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 30 авг 2017, 20:15
  Ехаа , Марги честити котенца  :love:  ще ги покажеш ли ?


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35482499_73b7ebe1)

 режисьора  мноУ се плензи и селфи    


Цитат
Искам Ча да го видя като пича с лицевите опори на една ръка Love Искам ама няма]

 от кога мУчим    за тва ама йооок  :xarms: стои по баровети  играй билярд   кой го знай дали тренира  . Сигурно  прай сутрешен крос по брега


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 30 авг 2017, 20:18
Не бе Марги, нали кака ти се омъжи и помислих че там, ама се опулих щото тройка си е сериозна цифра.....  :D

Май е нова :thinking: Хазал пак със сплесканата прическа на една страна :ooooh:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35482512_33beaf73)

Пп Сложила съм същата снимка ама карай.....


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 30 авг 2017, 20:51
Този по средата ли бил режисьора на НИ newsm78 Не знаех....

Феми
:
едни мънички белички са :love: :love: Като поотраснат ще ти ги покажа.

Бел
:
и там има новина :D, но е рано за същинската част, има още няколко месеца докато ме направят лелче. Само да са живи и здрави :pray:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 30 авг 2017, 20:54
 Видяхте ли промото за сезона на Канал Д    


 Енго с мУстакЯ   :crazyeyes: Бергюзар е много елеганта и хубава . Елчин  немаше ли да снимат с Ардуч филма  ?  В дизи ли ще играе през есента ?

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35482664_40830394)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35482664_079fed4a)

 тази може  да ми хареса до Ча . Айча ли се казва  newsm78
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 30 авг 2017, 21:09
Айча Айшин Туран и аз я харесвам, още преди да разберем коя ще му партнира в Делибала се размечтах за нея и бях напускала нейни снимки.... Тя в момента играе в Мерием, който засега е добре с рейтинга.
Да, Елчин в сериал на канал Д :ooooh: Там много лесно падат сериалите обаче- 3 серии и ако рейтинга не го бива идва следващото дизи.... Искам я за Ча, тоя черния Баръш хич не го харесвам ама кО да се праЙ :ooooh:

ПП
:
Точно така Марги, да са живи и здрави и всичко да е наред :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 30 авг 2017, 22:24
О, да. Спомням си, че за въпросната Айча Айшин Туран аз разбрах от теб по времето, когато щяха да снимат Делибала, беше сложила нейни снимки. Сега ми изглежда още по-сладка. :love:
Дано след черният Баръш :hahaha: не следва Енгин+Елчин :tired:
Каката на наЩа Бенсу и тя с нов сериал.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 31 авг 2017, 09:45
О да, вероятно Елчин ще е с Енгин, имаше такива слухове още преди месец-два.... В Промото на КаналД едва я познах не стига че го няма прекрасния червен цвят на косата и, ами и много е отслабнала, останала е само коса и зъби. Нещо се е вманиачила по фитнеса :ooooh:
А на Айча тогава бях напускала снимки от филма и с Шюкрю и беше много красива, още докато играеше в Карагюла се чудех какъв е тоя късмет Чачо нареден с оная стърчалка, при наличието на такова красиво момиче, че и талантливо, ама късмет :ooooh:
А партньорът и Фуркан Андъч какво момченце беше в ПЕ и какъв мъж е сега...
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35484098_61296c02)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35484098_37948c1b)

Отдавна съм свикнала с мисълта че до Ча ще е поредната която ще запомня само със стърчането до него и вече не ме вълнува особено този въпрос.... Бенсу беше много сладка, отиваха си, но каква полза като беше като дърво :33uu: Та която ще да е поредната дефилираща, все ще се изтрае, нали ще гледам Ча :lol:

Ади почна се- Фарах-марах и останалите от познатия репертоар :ooooh: Поне да сменят плочата че някои ги спрягат за всеки негов проект :hahaha:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35484098_e6593c04)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 31 авг 2017, 10:59
Е, много искат феновете- и двете сестри Сорал. :lol: Бенсу беше достатъчна, добре си стоеше до Ча :lol:
Ча и Гизем също бяха хубава двойка, но тя прекалено скована :ooooh: Кога ще му се падне някоя хубава и можеща :xarms:
За зрителите вече има по-интересни от Киво и Енгин newsm43 Рейтинга на сериалите им го показва. Елчин бързо ще се освободи :gagaga:, но тази която си мисля, че ще натресат на Ча е Неслихан. Ще почакаме и ще видим.
Интересен на мен всъщност ми стана Буболин на Хазалка :blush: Мярнах снощи някакъв клип с предишната му партньорка Ханде Ерчел, харесах го мърдащ :blush: Заради миглите ли ми се видя веднъж женствен, не знам :thinking: :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 31 авг 2017, 11:42
Аз женствен не бих го нарекла, но има у него някаква меланхолия, нещо като отчаяние и скрита тъга, някакво вглъбяване в себе си, просто излъчването му го усещам такова, а не че реално е така  :peace:  Преди време гледах някакъв гиф с него и Ханде Ерчел- както Надето беше казала там партньорството е два чифта пърхащи мигли и нищо повече. А въпросното Ханде е просто отчайваща актриса :ooooh:
Дано да не е Неслихан, в тяло ми харесва но с тая бухнала питка вместо лице :ooooh: И нея я спрягаха с Енгин, но сега сополите му ще ги бърше Елчин :hahaha:
На Ча и Гизема само целувките им харесвах, иначе да, скована е.

ПП Забравих да кажа че вчера гледах някакви видеа с различни турски актьори демонстриращи английския си в разни репортажи и съм много впечатлена. Туба Б. Халит Ергенч и Бергюзар, Къванч, Илкер Калели, за който коментарите бяха че английският му е направо на академично ниво. Само двама от видяните във видеата не мога да похваля че бяха доста зле - Бурак Й. и Неслихан. Нея я показаха само за 2-3 секунди, а Бу за десетина.... много имат да учат още.
Да не забравя да похваля и Хазал която видяхме колко свободно се изразява на английски и дори се шегуваше на английски с водещите на онова интервю за ТеЛеФе. Как ли е Чачослав, знаем че ходеше на уроци, а най добрата школа е живото общуване в англоговоряща среда, дано докато е в САЩ да усъвършенства знанията си.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 31 авг 2017, 13:16
 :wavey:

Оххх, ще ме уморите като Ви чета......дано не е тази, онази, :lol: но в същото време която, ще да е. :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 31 авг 2017, 13:36
:wavey:

Оххх, ще ме уморите като Ви чета......дано не е тази, онази, :lol: но в същото време която, ще да е. :mrgreen:

Ам че тъй де- едни ни дразнят по-малко от други :hahaha:Но вече дори и дразнещите не ги взимам навътре, гледам там как разни стърчалки си дефилират и гледат кат умиращи овце, явно си мислят че така изразяват голяма любов и други дълбоки чувства :hahaha: Просто исках за Ча някои определени девойки :sigh: ама като няма- няма... :33uu: Накратко казвам че просто вече няма се ядосвам :2tooth:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 31 авг 2017, 15:58
 Не ги знам  младите актриси щото не гледам всичко .  Младите от Парчетата са можещи и хубави .
 Другата се и забравам името  Лейля май беше  newsm78  става за млада партньорка на Ча .
 
  След като ще играят пак Ардуч и Елчин   скоро след Кирилика  нищо няма да му учуди .

 Айча Турин е симпатична .  Рускините пишат 1, 67 на ръст  а Фуркан бил  1 , 90   ми той колкото нашия патрон .  Добре стоят един до друг .  Такава , която ще е одобрена от всички несъществува   :mrgreen:       в дизи и в реал спрягани  Дуйгу  опита от всенародната обич  :2tooth:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35486048_19a811b4)


 Оффф , Фарах  не спряха да я  бутат до Ча  :ooooh:   Сакън Тубата ! Спрягат я за историческия на Кенан

 За фентъзи ептен не стават   да префърчЪт със супермена Явуз   :rotfImbo:


      
  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 31 авг 2017, 16:31
 :ooooh: :stop:

https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241463%2Fac079a9f8658b4eb57%2Fpl_wall_-58199741


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 31 авг 2017, 16:43
Стърчат, висят, пълзят- щом са били или ще бъдат около Ча ще ги обсъдим както само ние можем :2tooth: Друг е въпроса, че партньорката ще е някоя, която сме пропуснали да отразим. :lol: Вярно е, едни са по-дразнещи от други, а такава, която да получи одобрение от всички няма да се намери. Неродена мома :2tooth:

Колко много сериали пак се задават, разногледа станах. :crazyeyes:
Проявявам интерес единствено към този на Хазал.Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 31 авг 2017, 16:57
Наде, що се възмущаваш, от бройката на сериалите ли :lol: Нищо ново, ще окапят двадесетина от тях ;-) Предвид че и по съдържание освен актьорите в тях почти няма разлика в сюжета....

Феми Лейля Танлар е само на 20 и до Ча дето мяза на 34 годишен ще стои като по-малката му сестра. Но можем да се пошегуваме че има резон, казва се Лейля :mrgreen: Алина Боз пък ннаскоро стана на 18 или на 19, направо си е дете. Отблизо е нежна, но отдалеч не ми харесва. Дъщеря е на български изселник и рускиня.
Сериалът на Йозгю Кая приключи преди 2-3 дни, тя е нежна, даже мисля че се занимава с балет и е висока само 162 см. но толкова скоро да я вземат за друга роля по-скоро не :thinking:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35486345_78739b44)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35486345_1eecc72f)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35486345_59d116a2)
Докато Ча беше сред подопечените на биг бос бях сигурна че ще му търсят някоя по-малко известна, но сега щом арабите плащат, като гледам какви двойки събират на екрам, започвам да мисля че може би ще съберат Ча с някоя доста популярна :thinking: От ОЗ медия която ще снима Каракалема с Ча за Нетфликс и която ще снима и Фатих-а с Кенан Имирзълъолу, са искали в главната роля Джансу Дере, или поне такива са слуховете, но тя отказала и сега са се насочили към преговори с Фахрие Евджен и Туба.... Та някак все повече си мисля че на Ча ще му търсят някоя много  известна, ама да видим [smilie=smile3506.gif]


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 31 авг 2017, 17:02
Не ги харесвам аз двете момичета от Парчетата. Всъщност Лейля Танлар/Джансу ми е по-симпатична, отиваха си с екранния ѝ партньор, сладка двойка бяха. Чачун може да го изиграе неин баща :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 31 авг 2017, 17:26
Цитат
Стърчат, висят, пълзят- щом са били или ще бъдат около Ча ще ги обсъдим както само ние можем tooth Друг е въпроса, че партньорката ще е някоя, която сме пропуснали да отразим.

 :35: :35: :35:  нареди римите .    

  Възможно ли е да му лепнат  техна арабска   актриса ?  :roll:


   на  него  му отиват малки , нежни  девойки  хубави . Хазал и Бенсуто са такива .  Ммого са сладки като се гушнат  :crazy: ДунЯ и СеритУ  са кобилести  :sick:
  Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 31 авг 2017, 17:51
И аз искам нещо малко и нежно за Ча, ама с тоя щурм на манекенките, такива момичета вече почти няма :roll:
А Елчин и Баръш днес са започнали снимките на игралния си филм. За мен тя беше по-различна като визия, не е кой знае каква актриса, но има интересна външност.... Едно е сигурно техния филм хубав, лош тази година ще направи най-високия бокс офис :lol:

Хазал :love: Помислих си че ще рекламира нещо  :lol: А може би е визия за нова фотосесия :love:
https://vk.com/teammy?w=wall-58199741_281208


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Рори72 в чт, 31 авг 2017, 19:36
..... а такава, която да получи одобрение от всички няма да се намери. Неродена мома :2tooth:


Марги, ще ме умориш - неродена мома.  :35:
Как ще е неродена, като е родена седмица преди или след /забравих тази последователност как беше/ патрона, но пък вече си мина по реда. 

 :wavey:

Мисля си, че във фентъзито Ча няма да има постоянна партньорка. Вероятно всяка серия ще отразява приключение в различна епоха и ще си намира момичета от времето в което попада. Така че очаквам да го виждаме с различни девойки. Ще има и такива които ще ни допаднат, и такива които ще берат плодовете на фенската любов, че даже и Дуда може да се вреди някъде къде 4-тото хилядолетие преди новата ера за местната любима на Чачовия герой.

Хазал и новият й партньор много добре стоят един до друг и имат хубав излъчване като екранна двойка. Продължавам да предвиждам успех за сериала.
За пръв път изгледа като жена, а не момиченце в това кратко клипче пред огледалото.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 31 авг 2017, 20:18
..... а такава, която да получи одобрение от всички няма да се намери. Неродена мома :2tooth:


Марги, ще ме умориш - неродена мома.  :35:
Как ще е неродена, като е родена седмица преди или след /забравих тази последователност как беше/ патрона, но пък вече си мина по реда.  

 :wavey:
Така е Рори, Хазал мина по реда си. Ча е роден на 23.09, а Хазал на 01.10, малко повече от седмица разлика имат :peace:
Четеш ми мислите, аз също съм споделяла че е възможно спасителят на света да има по някоя любима във всяка епоха през която минава, тъкмо колежките по-малко плювки ще отнасят... :hahaha: От друга страна съм чела преведени пасажи от книгата, където се говори само за една девойка, та ще видим какво са измислили ;-) По принцип почти никога не се придържат изцяло към книгата или към оригиналния филм/сериал по който правят римейк. Много ми се иска историята да е повече в нашия свят, но ще видим какво са решили продуценти и сценаристи :roll:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 31 авг 2017, 20:28
В клипчето Хазал е много красива :love: Определено в АШК-а с ХаканЮ ми се струваше по-женствена, но там не ми допада особено :thinking: Сега е прекрасна :love:
Рории :D

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35487084_81188a14)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 31 авг 2017, 21:06
 Рориии :hug: Мина си по реда   одобрената  но пак не от всички    :mrgreen:

 Ти не  беше ли  на мнение , че искаш Хазал и Ча отново ? newsm78 Ще ти е интересно  след време как биха играли  като улегнали хора .   На мен също  ще ми е интересно .   Те много си минаха по реда но  както писах  всичко е възможно след Елчин Сангу и Ардуч .    Ардуч не го харесвам  :naughty: но те си имат свойте фенове които  им се радват за филма .


 Време беше за фотосесия . Може би е промо за сезона на фокс тв  newsm78


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35487253_996dde16)
хубавелка  :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35487253_393e3876)

 удължили са  косата или са и направили обем  


  Мъжкия каст е важен . Не мисля че ще има  кадъна за всяка епоха .  Няма да е  любовно дизи .  Може да има нещо   но няма да в основата .  Знам ли  кво ще измъдрат сценаристите ? :33uu:

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 31 авг 2017, 21:42
Просто са я оформили в прическа и изглежда различна :peace: На мен ми е една идея в повече черният грим, тя си има достатъчно ярки очи и няма нужда чак от такова очертаване, но е хубава да :peace:

Абе да ти кажа Феми, аз съм се позатъжила за любовни сцени с Ча. В Ичерде като виждах как го гледа кака му Туба и си мислех че рано или къснто там Сарп ще я мине поне веднъж ама не.... :ooooh: Според мен абсолютно без смисъл затриха и Мелек, накрая освен лудия и баща никой не се сети за нея, пък уж голяма любов, Сарп си изрева очите.... Вярно не беше любовен филм, но дори и престъпниците и къртиците понякога правят любов :mrgreen: Та гледат ми се любовни сцени с него, но само се надявам Ча да не лапа повече лиги и сополи, че във въпросното дизи където се случваше това беше много неприятна гледка :sick:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 31 авг 2017, 22:04
Голямо деколте :lol: е изпраскала Хазал.
Много е сладка на новите фотки.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Mrs. Rogers/Evans в пт, 01 сеп 2017, 02:13
Да се разпиша и аз, че то много има да се коментира  :hug:

1. Тоя Енго може ли да се пусне по мустак с този голям нос :ooooh: :2gunfire: :ooooh: Направо съм потресена! Както не можех да гледам снимки на Ча към края на Аманския му период, тъй не мога да гледам и Енго по мустак!(даже по - зле). По - гнусно нещо от мъжки мустак за мен няма (А излъгах :mrgreen:, има - нокът на кутрето, но не им снимат ноктите та да знам :)). Лъмбъри , бръмбари , с коса, без коса - всичко мога да приема - ама мустак йок  :naughty: Та Енго и дибидюс гол да го покажат, пак няма да го погледна с тоз мустак./Дано и Чачо не го пуснат по мустак , че много искам да му видим пресата , ама ако е с мустак, не знам какво ще гледам тоз сезон/.
2.И му турили за партньорка това хубавото рижаво момиче(гледах я в Шурата).И аз като Бел мисля, че не някой велик талант , но е нещо различно и се набива на очи. И как ще я целува Енго с тоз мустак - Ужас :bad-words: То на него най му правя евала за това , че не е от актьорите , които имат претенции за целувки и сексуални сцени. Напротив много си се раздава момчето, нищо че доста  му се кърши носа :mrgreen: , но си върши работата съвестно поне :)
3. Това най - не мога да им разбера на турските им актьори. Разбирам всичко култура , манталитет, нрави и т.н. , но актьорската професия навсякъде по света е еднаква. Едно от главните неща , който трябва да притежаваш , за да искаш да си актьор е да си достатъчно свободомислещ, с отворено съзнание, гъвкав. Особено пък актьорите в сериалната индустрия. Ти можеш ли да седиш и да чакаш 10 серии за една целувка и още 30 за втора. Пък за нещо по-така 70 и той свършил филма.Те какво си мислят, че чушки са ги пратили да берат? Аз не казвам да са като латиносите 2 изречения сценарий, останалото голотии и обменяне на слюнка. Ама да се намери златната среда. Иначе на петнадесетата серия без целувка, почваш да се чудиш - Тези брат и сестра ли са си, какви са и каква е тази любов? Сарп едва целуна Мелека 3 пъти за 1 секунда за 33 серии, ама що рев изрева. :ooooh: И ние по това трябваше да отсъдим , че много я обичал  :thinking: Да беше я нагънал поне веднъж като Фера в 44 серия, да му повярвам, ама няма братче. :mrgreen: Верно е криминален сериал, драма голяма,фокусът е другаде - Сарп докато не намери брат си няма да е пълноценен човек - няма нужда от някаква "голяма любов" , която да отвлича вниманието. Напротив логично е да има по - много и краткотрайни връзки.И аз като  Белл, по едно време очаквах да разклати джамовете на Ханданката и щях да го приема, ама йок. 100% съм сигурна , че от Чачова страна е имало клаузичка в договора за ограничаване на физическия контакт с женските персонажи. Ама него не мога да го овбиня , че се прави на много важен и дори го разбирам. След онзи бълвоч със сополите , наистина трябваше малко да се разграничи и да покаже на какво е способен отвъд физическите си способнсти. И се справи добре - убеди ме , че най - голямата му любов беше Умут! Тъй че за Ичердето му прощавам, но и ако занапред ще ми се прави на ощипана госпожица и не извади Емковата страст, няма да се разберем.  :naughty:
4. Но пък това е и нож с две остриета, ако пак му изберат някой крокозъбел или пък нещо , което наистина не стой добре до него, не съм много сигурна дали бих искала да е толкова физически близък :) Някой беше казал по - горе , че май му мислят Тубата. Ако за Боюкстюна става въпрос, голяма перверзия ще е и не бих го приела. Тази жена има някаква способност да състарява до партньорите си, ако ме разбирате. Не че е възрастна (не я знам на колко е), но до повечето си партньори ми прилича на кака им , ами не на любимата. Тя дори Енго го правеше да изглежда, че той е поне с 5-6 години по - малък, пък всъщност го играха тя на 30 , той на 31. Можех да приема Енго за 31 годишен , ама на нея и давах минимум 35-36. На фотките с Киво, които съм видяла ( че не му гледах сериала), колкото и да го бяха брадясали , за да го състарят, тя и до него стой с две три години по - голяма. Единствено с онзи в Асито (не му знам името , защото не съм го следяла. Баба ми го гледаше, та затова я знам от там) приличаха поне на една възраст , а тя пак май трябваше да е по - малка. Та ако са я замислили за Чачо леле - мале.  :ooooh: Няма да има сила на света , която да ме убеди , че това е любимата му, ами не отдавна изгубената му леля. Тогава и целувката със Сополкая ще ми се види песен. :)
5. И с Фахрието да го вържат пак не искам. Че там, той дори и да няма клауза, тази така се бетонира от физически контакт , че няма накъде. :ooooh: Ми като не искаш да се целуваш в любовен сериал, по - добре или се откажи и се занимавай с нещо друго или се снимай само с мъжо си. Щом успя да укроти и на Енго целувките, сметни за какви клаузи става въпрос. :ooooh: И това сама си го прави, не че мъжа и е много ревнив.
6. Хазалка - ей това сега е красота. Тази жена не мърда! Даже ми е странно, да я нарека жена. Ама и тя завалийката в този нов сериал  :ooooh: Коптора на Чепиков песен, пред новите й сарай. Само не разбрах главният богат ли ще е? Че малко ми прилича на Емко - Фера номер 2, само дето тази не лъже. Поне такова  усещане придобих от фрагманите.

И така да приключвам :)
На изчелите ме, благодаря. На останалите съжалям за дългия скрол, през който трябваше да преминете :hug: Описах си всичко,което ме вълнува,за този и онзи тук, но какво да направя като сте толкова приветливи :hug: А и в тази тема ми се струвате най - обективни, та затова се разписвам само тук :)
Лека нощ :hug:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 01 сеп 2017, 08:56
Хазал и Илкнур
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35488439_3d2bc489)

Още Хазал :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35488439_c5849ed2)

ПП Ети отивам да те чета и после ще се допълвам :peace:


Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Рори72 в пт, 01 сеп 2017, 09:26
Феми, така е, искам да ги видя отново заедно и ще им дойде пак реда, но на по-улегнала възраст и подходящ сценарий.
 Например в Ичердето нямаше роля като за Хазал, но пък Ча и Арас бяха уникална двойка. Всъщност искам и тримата на куп. Но пък трябва наистина добър сценарист, а такъв в момента няма.
Представи си колко биха били интересни в роли на зрели хора къмто 35-40г., ама Хазал първо трябва да добие визия на жена, че с тази детска нежност може да го изиграе щерката на Ча.
Вярно ли има и такива които устояха на химията на Фемир.
Като се сетя как се надсмивах над гледането на турски сериали и прецъквах с дистанционното .....
Добре, че в сцената с кофата говореха очите, та хлопна капана за мен преди да се усетя, че е турско иначе щях да се размина и с тези двамата и с вас ❤


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 01 сеп 2017, 09:45
Ох бе, Ети :lol: Най-много ми хареса т.3 :mrgreen:
След преживяното по Аманско време аз също Ча го разбирам, даже и оправдавам. Ама рисковете на професията, какво да се прави newsm47 Дано преодолее шока, че иначе героите му до един ще са далеч от тези неща :2tooth:
Все пак не са го пратили чушки и домати да бере :rotfImao:
Мда двете крайности: при някои турски сериали от едната целувка до другата минава някакъв немалък интервал от време :2rolleyes2:, в сравнение с латиното, където преобладава награбването :mrgreen:

Туба Бююкюстюн и Ча като двойка не :stop:, но в общ сериал да ги гледам става. На мен тя ми е симпатична, но :naughty: може сестра, може майка, може някоя дълго търсена негова леля. Нищо повече.
В Асито я открих, каква химия имаха с Мурат Йълдъръм :crazy: Тя всъщност самата им химия беше и тази, която ми задържа интереса докрай.  

Рори, снощи ми се стори, че има нещо необичайно в поста ти :thinking: Утрото е по-мъдро от вечерта, днес се сетих :mrgreen: Било заради вмъкнатия цитат. Досега не си го правила :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 01 сеп 2017, 10:04
Ети, Ча с Туба или с Фахрие няма да играе, сигурно сме пренесли тук някое от желанията в нета, той репертоара преди всеки нов Чачов проект е един и същ- Хандета-мандета че са няколко с това име с които го спрягат, Туба, Фарах (явно за нея си чела не за Фахрие, досега с жената на Бурак още не са го спрягали)
За другото и аз също не си падам всяка серия да ми тикат някоя сълзлива и сополива любима, точка 3 все едно аз съм я писала  :2tooth:  
Наскоро останах с отворена уста докато гледах Опасни юлици, двама от героите за които знаех че имат връзка и дори май ще се женят че търсеха къде да ходят на меден месец, а тя на няколко пъти го нарече "братко" :crazyeyes: :doh:  Има нещо сбъркано - и едната крайност и другата не са приятни за гледане, но и не виждам нещо да се опитват да променят :ooooh:
Има сериали в които интимните сцени не са много-5-6 целувки и 1-2 у чаршафите, но любовта се усеща, има и такива в които освен постелни сцени и точене на лиги няма друго, но нищо не се усеща :33uu: Явно си е до способностите на актьорите.
 Няма опасност онзи бълвоч да се повтори защото тандема автор на лиготиите засега е далеч от Ча и няма скорощни изгледи да го налази пак- говоря за Еджела и за Али Билгин :sick: Нея май я поизритаха от АЯ или поне и дадоха дълга почивка, а той чета че други ще окепазява с таланта си през новия сезон.
А колкото и да тъпчеше на едно място сценария на Ичерде, нешата бяха на светлинни години от предишното Чачово превъплъщение. Самият Ча  изглеждаше ведър и усмихнат, явно много му харесваше това което прави. Той когато сам не се харесва много му личи :peace:

След преживяното по Аманско време аз също Ча го разбирам, даже и оправдавам. Ама рисковете на професията, какво да се прави newsm47 Дано преодолее шока, че иначе героите му до един ще са далеч от тези неща :2tooth:
:35: :35: :35:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 01 сеп 2017, 10:04
Добро утро.
NEW
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35488780_de3a1566)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 01 сеп 2017, 10:26
Добро утро.
NEW
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35488888_fea92fcc)
Май са женска компания- със същите плитчици е на снимката която сложих с Илкнур :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 01 сеп 2017, 10:38
Добро утро.
NEW
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35488962_f61aa95b)
Цвета на косата ѝ изглежда различен :thinking:
Още една, за която пише, че е нова-
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35488962_9431c79b)

Има сериали в които интимните сцени не са много-5-6 целувки и 1-2 у чаршафите, но любовта се усеща, има и такива в които освен постелни сцени и точене на лиги няма друго, но нищо не се усеща :33uu: Явно си е до способностите на актьорите.
:peace:
Хубаво е да се постигне баланс, да се усеща любовта, но да не се прекалява и с лиготиите. Разбира се, освен сценарий, режисура, нужни са и актьорски способности.
Понякога и погледите са достатъчни :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35488962_f451babc)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 01 сеп 2017, 16:49
Чачун май още спи, не съм видяла поздрав за Байрама :D

А, ето вече се е събудил :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35490798_6075741c)

ПП На какчето Хандан, както Ети каза, Сарп не успя да и разклати джамовете :35: :35: :35: но се е уредила в нова страхотна роля- рекламно лице на козметичната и парфюмерийна линия на Гучи за близкоизточния пазар ;-) Рекламата се снимала в Дубай :peace:

:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 02 сеп 2017, 18:09
 10 август Етилер  в  нощен бар     хмм  от купона за изпращенето му  за Шатите  newsm78
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35494648_584aba7f)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/36568875_c63fd0d6) :crazy:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35494648_736c1aeb)

  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 02 сеп 2017, 19:26
Не, не е от изпращането, то беше в нещо до Лабума, пак собственост на Лабумски :peace: А рускините писаха че това steak house etiler е на няма и 200 метра от блок Аксой :peace: Мисля че там посрещаха  един от Чачовите приятели пристигнал същия ден от САЩ :peace:

https://www.instagram.com/p/BXsxlHIlfVW/?taken-by=scarletetiler


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 02 сеп 2017, 22:35
Няколко нови снимки с патронесата. Брей, често я виждаме напоследък :lol:

:
:35:

От инстаграма ѝ :love:


И още :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35495493_f26a232f)

 :mrgreen:
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 03 сеп 2017, 10:02
Марги, това черното какво е, зетя Мишо я е лайкнал ли newsm78
Честно казано по-хард визия на Хазал не ми се нрави много. Предпочитам си я нежна, грим нюд и с прическа на романтични вълни или като от онази статия  от миналата седмица. И с цигарата се снимала ах ах :bad-words: В първия момент не знам защо си направих някаква асоциация с Илкнур, а двете въобще не си приличат нито като цвят нито като черти newsm78

Леле, ако някой ми еше казал че Елчин ще се докара така :crazyeyes: Сякаш рязко е качила едни 10 години и е заприличала на кон :ooooh: Още предната седмица писах че много е отслабнала и е останала само коса и зъби, но това вече е.... :ooooh: Че и лъже че не си била боядисала косата, ние да не сме слепи :ooooh:
Много ме е яд като започнат така драстично да си променят визията заради някой филм, в края на краищата последните години  и филмите им едни и сериалите....айде нЕма нужда чак толкоЗ метаморфози :ooooh:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35496245_9cb35eb7)

Като знам колко нежна беше и на какво е заприличала, направо започвам да се плаша от изненадата която ни готви Ча.
Тези дни очаквах някакви снимки на нашия от аркадашовата съпруга, но явно Кивчо е с роднините.... Дано поне по-нататък Баша да се разпише в социала с няколко снимки на аркадашитИ, липсва ми рибарската дружинка  :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в нд, 03 сеп 2017, 10:05
...
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35496253_4216d17a)
...
Много хубава снимка!  :love: :love:

Привет милички ! :D :hug:
Бях два дена на моренцето и после 4 дена се лангърках в командировка. Уцелих хубаво време в единия случай и разпродажби в другия. :lol: Доволна съм - леко опеченка и с два чифта нови чепички.
Чат-пат ви четох през телефона. От там не мога да пиша, чок зор ми е. :lol:

Оп! Докато пиша и Белл :hug: се разписа. :D
Ауууу  :ooooh:  Елчинката замязала на леличка.

:35: Писах поста от новата версия, като емотиконите ги изписвам с кодовете от старата на ръка. Не съм ги запомнила точно някои. :hahaha: Ту сложа буква в повече, ту изям някоя.  :blush:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 03 сеп 2017, 10:23
Профче :hug:
Аз новата ще я разцъквам като я оправят повечко и най-вече като си сложат новите емотикони върху които работели в момента. Тези дни прехвърлях снимките от първа страница на темата, на новата платформа на Мамата, ами на няколко пъти ме изправиха на нокти като не им работеше пак опцията :ooooh: Като няма накъде, тогава с новата :2tooth:

Точно леличка е замязала Елчин, освен това тена и се слива с цвета на косата :whistle: Толкоз много стилистки, имам чувството че в Турция всяка втора това работи, а накрая резултата е като на горната снимка в скрития текст :ooooh:

На мен Хазал ми харесва повече ето с такава визия :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35468782_f9d15714)

Дано някой ден да не и хрумне и на нея да се направи на изгоряла филия като Елчин :ooooh:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 03 сеп 2017, 10:51
Проф, липсваш :hug:
От теб научих, че влизайки през новата версия може собственоръчно да изписваме кодове на емотикони от старата и се възползвам чат-пат, най-често използваните ми отдавна съм ги наизустила :2tooth:

Бел, това черното беше изрязано от снимката с Хазал и вероятно някой е предположил, че е течността в чашата на Мишока :lol:
Хазал ми е най-сладка с по-малко грим и без път по средата (в повечето случаи), но има и изключения. На няколко места ми хареса и нацапотена :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 03 сеп 2017, 11:17
Ааа чак сега забелязах двете чаши :crazy:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 03 сеп 2017, 11:52
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35496664_572bab0e)
 :35: :35: :35:Чачун на която и от двете да се облегне, ще я счупи :2tooth:
И аз се замислям колко ли голяма изненада ни подготвя :lol: Дано успеем да го разпознаем на следващите снимки не единствено по името :bishop:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 03 сеп 2017, 12:05
 Здравейте  :hug:съпоставка
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

 :35: :35:  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 03 сеп 2017, 12:16
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35496756_b74eb585)
 :35: :35: :35:Чачун на която и от двете да се облегне, ще я счупи :2tooth:

Мани, даже двете общо тежат по-малко от него :2tooth:


Цитат
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
:35: :35: :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 03 сеп 2017, 14:53

 Илкнур стилистка на Енго  :crazyeyes:
 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 03 сеп 2017, 17:15
Привет Ви.
Е как няма да я лайкне зетя като и тя е с чашката в ръка като него.
Не бих изписвала ръчно кодовете на старите емотикони като някои от вас, абсурд, по-добре без никакви.
Още една нова снимка от акцията за защита на свободата.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35497824_abdd11ae)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 03 сеп 2017, 17:51
 [video]https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=cGCSp_X2MWI[/video]

  

 КПА с Енгин и Тубата бил хит  . За мен йок    :naughty:

 Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 03 сеп 2017, 18:02
Уточнено е че КПА бил хит в чужбина :peace:

Наде каква е тази акция, за кои свободи по-точно - на словото, на жените или какво newsm78

Ох Илкнур ще облича Енгин Акюрек, начи очаквайте селски мустак + скини джинс :sick: Аз ШИ пропусна :hahaha:

Сестри Сорал много впечатляваща фотосесия са направили ;-)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35497969_5a3c7b5d)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35497969_d55367e6)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35497969_3f4c5002)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35497969_6b3f420d)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 03 сеп 2017, 18:34
Уточнено е че КПА бил хит в чужбина :peace:

Наде каква е тази акция, за кои свободи по-точно - на словото, на жените или какво newsm78

Ох Илкнур ще облича Енгин Акюрек, начи очаквайте селски мустак + скини джинс :sick: Аз ШИ пропусна :hahaha:

Сестри Сорал много впечатляваща фотосесия са направили ;-)
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35498077_56a8a667)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35498077_d08657d9)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35498077_1dcc2f37)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35498077_4939e2cd)

Най-вероятно акцията е свързана с поредния им празник на свободата/Ататюрк(май беше вчера или онзи ден, а може и да е друг) че гледах доста от техните известни от бранша поздравяваха масово в соц.мрежи.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 03 сеп 2017, 18:40
Да но аз прочетох че снимките май са от април :thinking: Карай....да се борят там, да не се оспиват :mrgreen:

Ча ли е newsm78 Частично виждащият се профил ми прилича на неговия ;-)
Красиви ръце :love:
Казах ли аз че ще ни пуснат някое ухо, май първо писах че ще е лявото :hahaha:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 03 сеп 2017, 18:59
   Очилата са сдиопри .  От кога недовижда   newsm78

 Яхтата кой ли  ги наглежда вероятно Гинчо или стилистката . До него се вижда мъжка ръка но кого ли:?thinking:  


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35498173_c1855908)
 МаргА  ша му налети  тука  


(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

арт супермен

 
   промяната на Ча няма да е драстична  .  :roll: С такава нагласа съм . При него висичко е възможно   мой да ни изненада .

  
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 04 сеп 2017, 14:11
 :wavey:

 :thinking:
:
#Teammy_Bizim_Hikaye
⚡Турецкие Штирлицы раздобыли афишу сериала Наша история / Bizim Hikaye, которую телеканал Fox представит сегодня. Наша история каждый четверг не телеканале Fox!

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35501154_2fa71f95)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 05 сеп 2017, 13:24
Цитат
Вице-президент компании Netflix по международным проектам Эрик Бармак сообщил, что в настоящее время сериал Каракелем находится в стадии пред-продакшн, ведется разработка сценария и подготовка технической базы. Он рад, что будет работать с Чагатаем Улусоем и с нетерпением ждет начала съемок. К тому же в планах у Нетфликса производство сразу нескольких сериалов с турецкими производителями. Также Бармак подтвердил информацию о том, что сериал Чагатая будет историей о супергерое. Таким образом, стало окончательно понятно, что несмотря на то, что техническую базу будет осуществлять арабо-турецкая телекомпания O3 Medya, Нетфликс не собирается выступать просто спонсором, а намерен жестко контролировать процесс производства сериала
Вицепрезидента на Нетфликс за международните проекти Ерик Бармак  е съобщил че в момента Каракалем се намира в предпроизводство. Сценарият се разработва и се подготвя техническата база. Той е щастлив че ще работи с Чаатай Улусой и очаква снимките с нетърпение. Също така в плановете на Нетфликс влизали наведнъж  производството на още няколко сериала с турски производители. Също така Бармак е потвърдил че сериалът с Ча ще се разказва за супергерой.(мале, няма лъжа, турско фентъзи :mrgreen:)  Става ясно и че Нетфликс няма да е само спонсор на създадената от турско-арабската компания O3 Medya база, а смята строго да контролира производството на сериала.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 05 сеп 2017, 13:55
  Сигурно подготвяте  малчоганите за у- ще .    черно бели учебници за бедни нещо такова чух  

   задава се  супер Чааааа :party:  

  Щом ще  контролират строго за по такива сцени забраветИ  :mrgreen: ама   не щЪ ако кадъната ми се кокори  и е грознЪ  :twisted:   има анкета в руския Исмаил Филиз ще играе ли   във фентъзито  ?    Според мен ще играе   :roll:

 Фарах ще играе в японски римийк  нЕма да прифърча с Явуз 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 05 сеп 2017, 15:49
Господ да пази всички актьори от "таланта" на Едже Йоренч, спукана му е работатата на Фи-то ако излезе вярно за Еджела :hahaha: А сериалът е хубав и различен :peace:
Феми мисля че под контрол друго имат предвид, не точно сцените по тънката част :hahaha: Дано да има такива де :lol:
На мен ще ми е достатъчно кадъната просто да не ме дразни, вече почти им свикнах на талант и красотЪ :hahaha:

ПП  Оо подготвяме се, аз даже снощи и на родителска среща бях, вълнувам се сякаш аз ще тръгвам в ново училище :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 05 сеп 2017, 16:41
Привет Ви.

https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241522%2F40e74245eaf0362410%2Fpl_wall_-58199741

SET
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35506080_03d03b05)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в вт, 05 сеп 2017, 17:04
А така- и Фарах отпадна като заподозряна :mrgreen:
С Ясемин Алън уж за малко се бяха разминали в Ичердето, тя не била доволна от хонорара: щом няма целувки с Чачун поне възнаграждението да го бива :mrgreen: дали сега няма да му се лепне?  :thinking:
Бел, свикнали сме им таланта и красотата, но винаги може и още по-неприятно изненадани да останем. :lol: Дано е някое поносимо девойче :whistle:

Феми, този Исмаил Филиз го бива визуално :thinking: или като актьор никакъв го няма? :thinking: Останах с впечатление, че не ти харесва.

Ох, какви имитации :hahaha:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35506193_cc102f49)(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

https://noluyo.tv/haber/amp/10238/severek-izledigimiz-unlu-oyuncularin-kardesleri-kimler
Братята и сестрите на някои от турските актьори :lol: Чаатайчо и Аталайчо са сред тези, които не можеш да предположиш, че са си някакви (аз и моята сестра сме по същия начин) :35:
Много ми допада Хазал Филиз като излъчване, не предполагах, че има близначка. ;-)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в вт, 05 сеп 2017, 17:06
 :hug: Привет банда   :love001:

На мен ми е любопитно как ще изглежда турско фентъзи, а и след като ще е контролирано от Нетфликс се надявам да се получи нещо съвсем приемливо и приятно за гледане. Все пак не очаквам да ни предложат чудо невиждано. Един Чачко ни стига.  ;-) :lol:

Феми, едно време повечето ни учебници си бяха черно-бели и от това образованието, грамотността и общата ни култура не са пострадали. Напротив, в пъти сме по-грамотни и знаещи от вашето поколение, учило предимно по шарени картинки и в крайна сметка нищо не научило.
Можете само да се досещате колко ме сърби мониторинга.  :mrgreen:  :mrgreen:

На всички стягащи ученици - успех!  :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 05 сеп 2017, 17:52
 Марги сетих се и за една която липсва в този списък, Ойкю Караел има еднояйчна близначка, направо двете една до друга са неразличими коя коя е. Добре че Ойкю е заета със Сърцебиенето, че и нея я лепяха на Ча преди всеки нов проект :ooooh: Повечето от твоя списък не знам кой е звездния и кой брат/сестра, чувала съм ги като имена но не съм ги заглеждала много....
В един момент по разпънатите вместо усмивка и отпуснати дебели устни, на моменти и лилавеещи, Чаатай по времето на осмото чудо ми приличаше на брат си :ooooh: Без майтап :roll: По онова време почти ми мина чачопатията :roll:

ПП
:
Проф, мани, няма оправия ни с учебници ни с една голяма част от сегашните учители, добре че децата въпреки тях успяват [smilie=smile3501.gif]
Като задялкахме учебниците, нашия по английски е на цена 163 лв, цветен та дрънка :mrgreen: А немските езикови паралелки са още по зле- техния учебник хвърчи към 210 лв... :lol: Аз си знаех, защото от месеци следя темата за наборите, даже и парите носех че мислех че ще започнат да сдъбират, но някои родители снощи ги съжалих, останаха шокирани ....


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 05 сеп 2017, 18:50
  

 Марги ша та шокам с тая Ясемин   нИ я щем  :naughty:  
 
 Аталай  и Ча не си приличат .    Арас и Ча си приличат като кардешими истински . :peace:
 Исмаил Филиз  не е лош визуално . Сега се сетих ,  че игра младия Езел  и се справи добре .

 Партнерка   ми  попадна една от руската група  Йозге Кая   позната фамилия  :mrgreen::
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35506592_9e654758)

  в лицето   не е зъбата .  В момента  е заета с дизи или  newsm78

    


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 05 сеп 2017, 19:37
Феми, на тази девойка дизито и приключи миналата седмица, аз писах за нея и метнах няколко нейни снимки, сладка е :peace: И не е висока, ще му заспи на Чачун ако междувременно той се повтали, иначе до нея ще прилича на баща и :hahaha: Аз всъщност мисля че се е вталил вече доста- ако е той на онази снимка във въздъртия Фолксваген. На въпросната снимка виждащата се скула добре изпъква, няма нищо висящо под брадичката и на коленете се бяха поочертали по-остри контури.... Дано, че в тежка категория може да е мъжествен, ама по-добре слаб и с добре очертан релеф :mrgreen: А и ако се придържат към оригинала, Чачослав трябва да се докара на визия към 19 годишен, как ще стане това не ми се мисли, последно приличаше на 34 годишен :crazy:

Споменах ги по-горе и ми попаднаха снимки
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35506751_32457322)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35506751_d01c9a45)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 05 сеп 2017, 19:55
 Не съм видяла, че е  писано за девойката  . Някъде съм блеала  

  На снимката наистина изглежда втален  :peace: Според мен е Чачо в колата .  Диоптрите ме учудиха .

 На 19 годишен не знам как ще го докарат освен да  е без брада . Когато се обръсна за галата на Ичардето   не мойш го позна  , но  нямаше  коса . Сега е с пораснала косица  .


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в вт, 05 сеп 2017, 20:08
Нали ще го играе студент. Очилата правят човек да изглежда по-учен. Подозирам, че визията ще е близка до метаморфозите на Супермен и Спайдърмен. А Илкнур нали го кара да свиква да носи нещо, характерно за героя. Може да са точно очила. :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35506881_db1ba07f)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35506881_fe625004)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 05 сеп 2017, 20:15
 Профи  :hug:   Вероятно си права за очилата :peace: Илкнур  му ги е дала да свиква   като студент някво юпи   :mrgreen:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35506912_99bf329b)

  фото на Бурак Дениз   от филм    ох бееее нашия кога ще се появи по баклава  :crazy: Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 05 сеп 2017, 20:35
Ча има снимки с диоптрични очила още от почивките на сета на АФК, явно ги ползва за четене ;-) От друга страна го има на снимки да си чете сценария без очила, може да ползва лещи, ние почти нищо не знаем за него, само това което той допуска да научим :peace:
И да, възможно е този път промяната на визията да включва диоптрични очила, има логика да носи някаква такава стъклария в момента за да свиква с новия си образ :peace: Може би да го направят някак смотан, да изглежда читанка, книжен плъх, затворен и потаен мрачен тип, а после като се развърти с оная ми ти вълшебна султанска риза и настава пълна промяна....леле :gagaga: От друга страна преводите които съм чела при рускините го описват като много красив отворко :lol: При всички положения ще ни изненада за пореден път, дано да е за добро, че имам спомен за вида му по едно време който още ми нагарча :sick:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 06 сеп 2017, 15:17
Цитат
Може би да го направят някак смотан, да изглежда читанка, книжен плъх, затворен и потаен мрачен тип, а после като се ръзвърти с оная ми ти вълшебна султанска риза и настава пълна промяна....леле hahaha От друга страна преводите които съм чела при рускините го описват като много красив отворко Laughing П

  от сега се хиля  :rotfImbo: :rotfImao:  любопитно ми е   как аджеба ша снимат турска фантастика ? 

 младеж студент очилатко  открива султанска риза налузва я и изведнъж добива свръх вълшебни сили  :crazy:    предсавяте ли си как лети със чАлмата и ризата  :mrgreen: :35: :35:

 И аз от преводите съм чела ,че героят му е красив . Жените му се лепят  ама аз го разбрах че не се мисли за отворко и не ги сваля   newsm78
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 06 сеп 2017, 16:14
Феми, аз съм ги чела по диагонала, ама с такива впечатления останах може и да греша... Помня обаче че той не вярвал че е краси или не се мислел за красив нещо такова, макар че получавал голямо женско внимание :mrgreen:

Така изглеждат поканите на Гиземката за сватбата и ;-)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35509740_b0dae538)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Mrs. Rogers/Evans в ср, 06 сеп 2017, 17:05
Честит празник на всички! :bouquet:

Феми, голям хилеж ще е с тази хвърчаща риза :35: :35: :35: По принцип съм с голяма фантазия ама и аз не мога да си представя що за чудо ще е този филм :mrgreen:

Мен обаче друго ме гложди. Къде ще можем да го гледаме този сериал? Защото Нетфликс по  принцип е платена платформа, а и съседите надали я поддържат. Тоест, освен по Нетфликс казали ли са по коя тяхната телевизия ще го дават? И изобщо дали ще го дават по ТВ-то? Ние как ще успеем да гледаме онлайн ако го няма по някоя тяхна тв?  :thinking:
На времето плащах на Войо , за да изгледам Емко и Фера. Ама на Нетфликса му е по - скъп ценоразсписа и надали ще ми се плаща толкова. Пък и в БГ май не поддържаме Нетфликс.

Пък за кадъните му в сериала и дали ще е една или са много - не знам,но мисля, че ако ще е сериалът ще е с чуждестранна насоченост Чачи ще трябва да се раздаде малко повече във "физическият департамент". Някъде напред бях чела, че обсъждате КПА с Енго , че бил много рейтингов и много харесван и не знам си какво. Даже и някаква международна награда спечелил и бил май бил първият. Сега сериалът не е нищо особенно от към сценарна драма, ама що целувки имаше и мачкане под чаршафите  :whistle: В Ютуба има клипчета с продължителност 30 минути на всичките им целувки и креватни изпълнения на главните. Ако прибавим и второстепенните стават час. И говоря за истински целувки, не само - я да помириша с какъв шампоан си се къпала днес. :mrgreen: Мисля , че няма една серия от 54 без някоя от двойките да не са награбили.Да не кажа , че половината забременяваха без брак и т.н. Които според мен са главните причини за успеха на този сериал в чужбина. Някак по - близко им се е сторил и затова са го харесали. Верно и сюжета беше доста раздвижен, нямаше умряло положение, но финала чисто сценарно е много малоумен и отвратителен. /Ще сложа в спойлер, че да не отегчавам, който не го интересува/
:
Как може 53 серии гледаме най - честния и справедлив полицай,без неразкрит случай.И баш в последната, понеже не можа да намери достатъчно доказателста и свидетели(и то главно , защото всичките се бяха обатачили и всеки си мисли за собственото Д) се отказа да търси правосъдие, отиде при главния злодей, излъга го,че са го предали и ще лежи в затвора, остави му един колан и го гледаше как се беси. Ми извинявай много ама каква е разликата между вас след това? Жената правилно го напусна, защото той остана полицай. И тя му каза, че отсега нататък всеки път като вкара някой в затвора и не може да докаже вината му ще ходи да го беси ли? Ами онзи другият главен полисмен,хвана втория лош, ама понеже много се разкайвал и видиш ли щял да има дете и искал да го отгледа, го пусна да си върви по живо,по здраво.  :ooooh: Пък , че е изтрепал сума народ и участвал в трафик на органи, пари и всякакви други,няма значение.Та на този сериал е трябвало да му сложат гаден край, да утрепят полицая накрая, че иначе какво послание оставиха - стига да имаш връзки в полицията всичко се урежда.Аз това разбрах от този сериал. Ето затова за мен по- добрият крими сериал си остава Ичердето, макар и да нямаше много любовна драма.Защото дори и разкаялият се Мерт, който реално си беше едно еничарче в съвременния вариант и не можеш да ги сравниш, защото поне никого не е убил,но пък е прикрил доста мръсни работи. Та дори той накрая понесе някакво заслужено наказание и влезе да си го излежи с гордост и чест. :peace:
Та ако сериалът на Чачо е насочен към външната публика и не го правят предимно за тях си и наистина е фантастика с елементи на романтика, очаквам поне минимум такова ниво на "романтиката". Онези за 54 серии имат 30 минути "изпуснах нещо в устата ти,помогни ми да го намеря", тук за 19 или 13 серии поне на половината ще съм доволна :) Така де да усетим , че любимата му, му е любима , а не е предполагаема братовчедка :) Защото от хвърченето с ризата и чалмата явно няма да разберем много, поне на това да се надяваме. :) И хайде дано не е някоя, като онази дето така го уплаши, че го отказа от такива неща поне за година напред :35:, че този път няма да го преживее и ще вземе да го играе я гей, я някой татко или чичо от там насетне :mrgreen:

Чао за сега  :hug:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 06 сеп 2017, 17:52
Ети, аз съм гледала едно гифче с Туба и Енгин, целувка беше, ама наистина доста прилична, бих казала даже огнена, но за Туба съм чела че е палавница, Берен не му позволяваше много да се отпуска по тънката част :mrgreen: Иначе нито Туба, нито Енгин харесвам но изпълнението което гледах беше добро  :mrgreen:


За другото аз си мисля че серията ще я намираме, рускините в това отношение нямат равни, може на части да е, но ще я има :peace: В този смисъл ще се гледа не онлайн, а на другия или в някой от следващите дни след като излезе, или те ще излязат всичките накуп  newsm78


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Mrs. Rogers/Evans в ср, 06 сеп 2017, 18:38
Ама е сигурно , че само и единствен по Нетфликса ще се излъчва? Те тогава техните си как ще го гледат? Те май не поддържат Нетфликс. Пък и да поддържат,надали ще има много кандидати да си платят , за да го гледат.

Бел, на Енго му харесвам само очите,косата и височината. Реално най- хубавата му визия е като полицая от КПА. Там му харесвам и брадата :mrgreen:, защото отнема вниманието от големия му нос и прикрива късата му челюст/за която, след като ти каза се загледах и разбрах какво имаш предвид :mrgreen: :hug:/. А и косата му там е достатъчно къса , че да не я маже с пръсти на всеки кадър. За човек ,който почти във всеки кадър си приглаждаше косата в КВФ-то, косата му стоеше доста добре измита и чиста. /Нашият Мерт,завалията като вземеше да я пипа в началото на серията до края на серията олио капеше от нея. Но това е според мен защото периода на заснемане е по кратък и той наистина сигурно си е наснимвал сцените за ден два. Пък те и сцените му си бяха интензивни- бягане, бой п покривите, в таз кебапчийница, която си функционираше на пълни обороти, в на мама манджарницата - нормално да се омазни :mrgreen: /Та нали загледах Енго след Ичердето и затова ми направи толкова голямо впечатление, косата му :)
Тъй като ме чете човек ще рече , че какво толкова му харесвам и дали наистина го харесвам :35: :35:  :35: Ми какво да ви кажа физически -очите,косата,височината и брадата. А игрово - играе момчето, смел е, няма хъкътъ-мъкъта(само дето не реве много красиво понякога). Като ще се целува ще се целува като хората - по половин час за сериал :) Във Фатмагюл-а , не знам колко е била Берен, колко други фактори, но за такъв сюжет и такава драма всичките целувки си бяха точно колкото трябва.
А Тубата викаш палава, ми то си й личи :mrgreen: В много от целувките тя е водещата и той сякаш се бореше да и насмогне на апетита , така ми изглеждаше:) Задъхваше се човека :) И аз хич не я харесвам. Затова изгледах с мишката някъде до към 27 серия и последните 2 -3 колкото да се ядосам на тъпия финал . Изгледах и този 30 минутният клип и това беше, при все , че Енго ми беше най-красив там. Ама нея не можех да я понеса! Точно тази и "палавост" , която струеше от нея , а трябваше да го играе крехка, невинна и ни лук яла ни лук мирисала за заобикалящия я свят. При все, че той преди нея имал 2 годеници и уж трябва да е по - отракан в тези неща, понякога приличаха на някакъв 18 годишен ученик и 25 годишната му учителката по английски. През цялото време не можех да си представя , че тя го играе на 30 той на 31.

Та и затова много се надявам да не я турят на нащо момче, че още по - голяма перверзия ще е  :lol: Виж ако му сложат Беренката, няма да изглежда хич така. Ама нейното лице е и по - нежно и по - натурално усмихнато и й смъква поне 10 годинки. За мен тя и Хазалка са спрели времето относно стареенето. Много добре изглеждащи жени!  :bouquet:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 06 сеп 2017, 19:07
    За актьор  е важно да разгърне таланта си . Ама кой да предположи, че ша е историческо фентъзи  :35: :35: Между другото   това ще е първото такова  или йок ? newsm78    След Ичардето  почнаха да правят мафиотски екшъни .  Имаше успех и рейтинг  ма тва не значи че и другите подобни  ще са със същия успех !
 Промото на стар тв за сезона  бе тия хора нямат идей и креативност  . :ooooh: Скачат , подскачат  маат с ръце и тва е  :35:  

 Арас ще го играе рок музикант и взимал уроци . За тва си пусна дълга коса и брадяса . МожИ  и с татута да го  нашарат .

  Ако ще е  за широката публика  едва ли от Нетфликс  ще искат Ча да е загрозен . Ще бъде красиво юпи с читанка малко смотано  но като облече вълшебната риза ще  се превърне във супергерой  :crazy:  Ще се бори с лошите   дали   ще се бие с чудовища  :35: :35:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35510278_777bf149)

постера на Нашата история  (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35510278_fbb8b764)

спрягана от медийте Елиф нам коя си абер си немаме коя  чини ми се мъжкарана  :mrgreen:  

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Mrs. Rogers/Evans в ср, 06 сеп 2017, 19:39
ААААаааа не само чудовища да няма, моля ти се  :crazyeyes: Дракони, циклопи, вампири, хич не ги обичам тези. :sick: Онзи ден едва изгледах Аватар.  :oops: Тъй че ако бичат , много им се моля :) Пък и не мисля , че чак толкова са напреднали в технологичен план, че да имат капацитета да снимат такова нещо. То се искат доста умения със специални ефекти и т.н. И ако това ще им е опитното зайче, горкият Ча :ooooh: Отсега почва да ме напушва смях. Като си спомня как се смях като се биха с Курбан бабана :ooooh: (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/k7Ht/35510368_a2d301db)
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

За да публикувам тези снимки влязох в гугъла, написах Icerde Sarp ve и две минути се чудех за името на другия, че да ми излязат тези фотоси. Не можах да се сетя и допълних Курбан Бабан и те излязоха :35: :35: :35: Май никой не го запомни човечеца, с друго име, освен Курбан Бабан :hahaha: :hahaha: :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 06 сеп 2017, 19:54
 :wavey:

Никак не ми се нравят подобни нями видеа, ама никак. :stop:
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241539%2F7be6d4b7eeab46f1a1%2Fpl_wall_-58199741

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35510416_3e0ed3a4)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35510416_2dcab625)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 06 сеп 2017, 19:57
Ети от аватар не са толкова страшни  кво ша боядисат Чачо в синьо  с едни дълги уши  да се слее с чудовищата  35


 Тези кадри с Курбан Бабана и фърчащите огньове     :35: :35:   фърчи , лети мята огън , чупи столове   верно го напрайха на курбан  като го овесиха  :ooooh:

 Кво ша кайш за спряганата   ?

 на Арас дизито ще го гледате ли ? информативно ще следя  


(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
 муцунка :crazy: :crazy:

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35510428_7bb7b2ce)

 (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35510428_ac970c0d) :love:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 06 сеп 2017, 20:07
Ете от аватар не са толкова страшни  :mrgreen: кво ша боядисат Чачо в синьо  с едни дълги уши  да се слее с чудовищата  :35:


 Тези кадри с Курбан Бабана и фърчащите огньове    са  смешни  :35: :35: Ча е репитирал за фентъзито    фърчи , лети мята огън , чупи столове   верно го напрайха на курбан горкия като го овесиха  :ooooh:

 Кво ша кайш за спряганата   ?

 на Арас дизито ще го гледате ли ? информативно ще следя  
Аз не.
Повече от един сериал(понастоящем и по принцип) не мога да следя от-до.
Имам намерение да хвърлям по едно око на сериала с Ибрахим Челиккол(хареса ми във Възела, заради него попрехвърлих Иффет и Милост) и Хазалиния сериал(най-вероятно, ще съм на озети, снимки и трейлъри, едва ли, ще го следя).


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 06 сеп 2017, 20:08
По тъпо от тазгодишното промо на Стар тв, не бях виждала, трябва да предупреждават както правят по НГ за зрителите с фоточувствителна епилепсия, толкова мигане на кадрите, махане насам натам, разногледа станах .... не го догледах :stop: Режисьора и сценариста голяма простотия са спретнали :ooooh:

Ети, на Арас косата е тънка и рядка, и каквото и да я прави все ще изглежда мазна и на клечки, не че реално е мазна, не вярвам.
Енгин освен късата долна челюст, която се забелязва в профил, има и обратна захапка... Мен много ме дразни във Фатмагюл, който гледам напоследък... Ревът му на носът му както се казва. В началото на Прилива бях писала че виждам как Еджела крои същата шапка и на Чачослав, права се оказах, много лигав и мазен образ направи, накара голям мъж да се превърне в срамотен лигав смотльо :twisted: Нито му повярвах на срамовете, нито ме убеди в нещо друго... Само като се сетя и пак паля :bad-words: :bad-words: Радвам се че пътищата му с тая никога повече няма да се пресекат. Според мен тя само е оцветявала историите чийто сценарист се водеше, мисля че истинския автор беше колежката и Мелек Генчоолу, с която нещо не се разбраха в началото на Прилива и екипът им се разпадна.
Берен доскоро я исках с Ча но вече не, някак и нея я застигна възрастта и, няма я онази момичешка свежест вече.
Ети, то голяма хореография имаше и в началото на Ичерде, пълна фантастика, май беше първа серия, боя в затвора, егати фаянсовите плочки и яките глави на полицаите :hahaha: Надявам се новия продуцент да не натворява такива балети  :hahaha: Ще го видим фентъзито. Аз никак не съм им фен, откак излязох от детската възраст ме отегчават такива неща, пък и в детската много не си падах, но заради Ча ще се жертвам както винаги, щом онова нещо изтърпях, новото няма да ме уплаши, нищо че ще е фентъзи, нали казват че главния герой в историята е много красив :gagaga:

Варианти от народното творчество :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35510463_3fdc14ef)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35510463_79e736b5)
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 06 сеп 2017, 20:29
 Ибрахим Челиккол  е готин .Гледала съм го в две дизита ама  новото вероятно на фрагове ще го мина . Не ми се нрави тая дето му избраха . Студена жена ми изглежда


 Марги айдИ на каст ша сме суперменки  :mrgreen: :35: :35:


 Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Mrs. Rogers/Evans в ср, 06 сеп 2017, 22:25
Вай бе :ooooh: Верно , че тази Еджела списвала Фатмато. Ама то по сълзите и сополите,както казваш, трябваше да се досетя :mrgreen: Но там все още са следвали някакъв предварително зададен сюжет или може би всичко си е идвало от другата Мелек, та онази не е могла да се вихри толкова. :mrgreen: Енго там е точно на две сълзи и един сопол, едвам - едвам :) Аз на този "До живот" има един рев, на който направо изглежда плашещо. Верно ако някой ме чете , ще си помисли, че не го харесвам от толкова критики.  :mrgreen: Ама кой друг да гледам-Киво ми остарява някак вече, а и стана много претенциозен. Бурак-а от Севдата има някаква харизма, но някак много дръпнат стой, а някак не виждам да има голям талант за подобна тежка и твърда роля. Онази Неслихан се подуваше от рев всяка серия, пък той един намръщен,тежък - някак не можах да им усетя толкова голямата Севда. Другия Каан изразяваше по-нежна и всеотдайна любов, колкото и психопатска да трябваше да изглежда. Тези Кадир Доулу и Сериния изобщо пък не съм ги поглеждала - пълни пишлемета ми изглеждат. Този Ибрахим, не съм го загледала, че май с Фехундето и онази с конете играе. Пък те ми са също толкова "палави" и "какеещи" като Тубата, че затова не съм му дала шанс. И то не остана кой друг да гледам, та затова си харесах Енго :lol:

Бел, хореографията в началния бой, като се замисля наистина може да мине за фантастика. Три мивки и една стена да чупиш с една глава и капка кръв да не ти текне, верно трябва да си някой Аватар  :hahaha: Но от боя с Курбан Бабан(още не мога да се сетя как се казваше) по - голяма фантастика не бях виждала в турско дизи.  :hahaha: Онзи хвърчи от стена на стена(да се чудиш защо?При положение,че кръчмата е просторна и са само двамата) , пък нашият стой в центъра и се върти да го посреща от стените я с някоя маса , я с чиния в ръка :hahaha: :hahaha: :hahaha: Накрая клекна и хвана двата шашлъка в полет. И толкова сили придоби, че чак на две ги огъна с мощен вик :hahaha: :hahaha: :hahaha: И всичкият този феноменален балет ала Лебедово езеро приключи с една гюстерица във врата, от влезлия, незабелязоно в трето действие, черен лебед с риж перчем :) Хеле последният бой с Мертя на покрива си беше по в жанра екшън от колкото във фантастиката. Тъй че имам надежда за Чачо. Само да не му извадят някакъв циклоп насреща, който да се вживява като Курбана, че тогава смях на корем  :35: :35: :35:

За сериала на Арас ще му пусна едно око само да знам кога почва, но надали ще се задържа да го гледам, не знам. 

Феми, викаш тази е новата спрягана партньорка. Не ми харесва. И тя ми се вижда някак по - голяма, по -тежка и по -тъмна. Чачо е светъл,усмихнат,с доста изгладени черти - някак предполага много лека и крехка партньорка,изглеждаща малко по - невинно. Да му е по -дребничка и с много финни и нежни черти. Хазалка му е идеалка. Берен също е дребна и нежна. По - голяма е верно, но имам чувството , че в този му сегашен вид на "изглеждам с поне с 10 години по -голям" пак може да му стой добре. Бенсуто има такова невинно изражение и в лице му ходеше, но с тези потници над пъпа и тея пухове, с който я обличаха малко убиха невинния й вид. Дамлата също ми е хубава за Чачо, ама как да му играе любима като му беше "сестра на непълен капацитет". Хич не му разбрах привързаността и обичта към Ейлем. Уж му е станала сестра, уж му е от семейството, уж като малки тя е била до него след Умут, пък той я третираше като болногледачка на майка му, едва ли не. Още се сещам за онази сцена , в която тя му сподели за Мерт , че бяга и може да е човек на Джелял, пък тя се е влюбила в него и плаче. А наш Сарп седи като изтокан с ръките в джобите и тя нямаше друг шанс освен да му се забие в гръдния кош, че да го подсети, че има нужда от прегръдка. Хайде с Мелека липсата на близост я разбирам, но с Ейлема студенината му, не я разбрах. Това пак го слагам в съмненията за клауза в договора. Сметни колко го е изплашила онази, че чак и за сестринско -братската обич да иска ограничения :ooooh: :)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 06 сеп 2017, 22:31
:
Ибрахим Челиккол  е готин .Гледала съм го в две дизита ама  новото вероятно на фрагове ще го мина . Не ми се нрави тая дето му избраха . Студена жена ми изглежда

 Марги айдИ на каст ша сме суперменки  :mrgreen: :35: :35:
Имам по-добра идея, Феми- теб ще те пратим при Арас, пък аз от своя страна лично ще се погрижа и Чачослав да не остава без партньорка. :twisted: Арас едва ли ще го гледам. Ако мога само на Хазалкиния ще хвърлям по някое око. :peace:
Цитат
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
:love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Svet_sz в ср, 06 сеп 2017, 22:49
Добра ви вечер ,момичета  :wavey: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug:

Отдавна се каня да ви навестя ,но все не остава време... :ooooh: :crazyeyes: :35: :35: :35:

Идвам с един армаган ,ама съм закъсняла :mrgreen: ...но ,нищо :naughty: ...от много красота глава не боли ,нали :bowuu:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/3qOl/35511098_2b9ebc13)

А...онзи убавец Сарпчо...нещо се изгуби :( из Хамериканско...нема май вест от него ...или има... newsm78/последните ви странички не съм ги чела/

Сериала с Арас, май нямал да се казва "Арас" newsm78

Май трябваше с това да започна ...Честит ви празник ,момичета ! :2bg2: :hug:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 06 сеп 2017, 23:00
На Хазал ще карам на гифчета, ако се задържи, може и да го загледам... Аз трудно харесвам филми и книги от първия път, ама почна ли пък гледам да ги довърша :35: :35: :35: Само някои толкова ме изкарват извън нерви че там и принципите ми не помагат. Затова напоследък нищо не гледам :roll:
Всъщност загледах ФИ, харесва ми, имам още серии да доглеждам, главния макар и грозен, много ме кефи, страхотна харизма има.
Тоя Възел толкова се канех да го загледам и тъкмо почти се бях наканила и почнаха отзивите че са го разбозили яко и ми мина мерака за него....
Ети, на Ичердето сценаристите са големи женомразци, то пък бива ама това тяхното извън пътя направо :ooooh: Преди години сюжетите бяха предимно главната се овъртолила с двама, родила от единия дете, ама хлътнала по другия, нещата от живота..... А сЯ гледаш някаква кака вече към леля, главния минал тридесетте, кара на пост и молитва, че каката не се дава, щото пък и с пръст е непипвана  и така ако издържат карат към 30-40 серии :xarms: Не благодаря :stop:
Иначе аз от каките много харесвах Елчин Сангу, но тези дни като видях на какво са я направили едва я познах newsm09 Преди изглеждаше на 25-6 г. а сега на 38, ужасно слаба, в лице заприличала на кон и от страхотната и червена коса е останала някаква рижава плява, а тена и като на изгоряла филия, направо не прилича на себе си :ooooh:
Но и аз съм за някоя по-дребничка и миловидна партньорка, жалко че няма да стане....

ПП Светле :wavey:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Mrs. Rogers/Evans в чт, 07 сеп 2017, 00:35
Абе не мисля, че чак толкова си бяха женомразци, колкото да се съобразяваха с договорите на хората. Защото и Чачо и Бенсуто, май се бяха подсигурили в този департамент. Дамла и Арас си се раздадоха, успях да им повярвам , че има любов. Все пак то си беше крими сериал, а не толкова романтичен. И все пак Мерт и Ейлем наистина показаха любов. Няма да спра да го повтарям - в образа на Мерт имаше повече пълнота,повече сюжет,повече възможност за разгръщане. Три епизода преди края се бях замислила "Абе ,кой аджеба е по -главният герой тук? Сарп или Мерт?" Сарп от търчене по сокаците и преследване на сульо и пульо не му остана време ни за любов,ни за страдание, ни за нищо. И така цели 36 епизода. Нямаше преход, нямаше обяснение, как е станал толкова студен и дръпнат. Мелека и Мерт не спираха да се виждат, да се прегръщат и подхвърлят, а се предполага, че от един известен период, да не кажа по - голяма част от живота им те не са били заедно, защо Мерт е поеничарен от Джелял. А Ейлем и Сарп, които цял живот една къща споделят, една жена ги отглежда еднакво,не се е налагало да крият тази си привързаност един от друг - сякаш си бяха като шеф и наемна болногледачка. За момиченцето Мелек имаше цели две актриси, а малката Ейлем само един път се показа. Просто много ме объркаха кои са главните и кои второстепенните. Нищо нямаше да му стане на Сарп, ако беше проявил малко нежност и загриженост към Ейлема. Така можеше и по - рано да научи кой може да е брат му или поне да се поусъмни малко. Много ме беше хванало яд като изгони Мерт от втората обща вечеря и нареди на Лемка да не го следва. Тогава направо крещях срещу тв-то - Лемке опъни се малко, сепни му се. Барем направите един скандал и я ти му разкажи за миналото на Мерт, я той вземе сам да се поинтересува малко и те разпита. Като ще го играе загрижения ти батко поне да ти забрани да се виждате, ти да се сопнеш, той малко да те попреследва и да се опитва да те озапти от Мертя. Та видиш ли може да му щукне да попроучи хубаво нещата. Ама не -  Сарп за сестра си няма време. Той 36 серии трябва да търчи като гламав след някакви еднодневни мафиотчета и последните 3 серии разбираме, че той притежава емоции, различни от гняв,яд и безпомощен рев тук -таме.  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 07 сеп 2017, 11:34
Ми смятай к'ъв страх го е друсало Ча, да не вземат пак журналята да го овъртолят с някоя, щот зрителите не правят разлика между сериал и реал :35: :35: :35: Дано за новото дизи вече да му е минало и да се раздава и в романтични сцени :mrgreen:
Според мен цялостно образа на Сарп имаше още за изясняване, този на Мерт наистина беше по- изпипания, а мисля че и по-интересния newsm43 Любовни сцени нямаше, ама като си дойде Мелека от отвличането, там не можаха ли да измисля нещо- да я прегърне, да я притисне, нали умираше за нея, нали се тревожеше, по никакъв начин не го показаха това, очаквах да се разчувства след като влезе с нея в къщата....Не съм си и представяла че ще я смачка от любов, просто филма не беше за това, но поне  след отвличането, та нали по този начин беше останал без брат си и можеше повече да не я види :roll:
Ети според мен и Ча и Арас бяха с главни роли, не бих ги разделяла на по-главен образ един от друг. Просто името на ЧУ беше на първо място защото то привлича зрители, но видяхме че образите бяха равнопоставени :peace: Гледала съм сериали на АЯ в които главните са трима- 2 жени и един мъж или двама мъже и една жена и не е възможно да се каже кой е по-главен от другия. Първия такъв, който гледах беше Мелодията на Сърцето, после ЗП, където втория сезон Хазал беше дори с повече екранно време от Берен.... Последно четох че и КС е бил така ;-) Тук в Ичерде поразместиха нещата в друга посока- повечето мъже бяха на много по-преден план от женските образи, които бяха повече като пълнеж и съответно повечето ги умориха без време ...Мен ме дразнят истории в които цял Истанбул се върти около двамата главни, че даже и приятелите им вместо да си гледат собствения живот и нужди и те се борят за любовта на главните :35: :35: :35: В живота просто не се случва така. Да, сериал е не е реал, но все пак в основата им трябва да има нещо което да се случва, да е нормално и приемливо за хората живущи по съответната геогравска ширина, а не отвлечени фантасмагории....
Добре поне че Емир не го караха да хвърчи като линейка и да спасява всеки когото познава или да защитава хора които не са му никакви с цената на собственото си добруване, в турските дизита е пълно с такива простотии :ooooh:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 07 сеп 2017, 13:57
Светле :hug: :bouquet:  
 
 Ибо   поглед , докосване , а тая гледа като тресната и уплашена   :ooooh: :35:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35512853_c873d55d)


  Жълтурите ги сърбешИ  да изкарат ашк между него и Бенсуто. В началото нейния и подари огромен букет  на сета да се знай кой командва  :mrgreen:  Бенсуто  устоя на чара на Чачо  .

Дамла   не знам има ли гадже   ама  нашия си пада по каки и зрели кадъни  като му омръзна шамана  я разкара   следващата както каза Марги да отговаря на условието  :mrgreen:   :blush:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 07 сеп 2017, 14:48
Щото може да беше доста цъфнал на външен вид но явно не се е влюбил, затова с кака кой откъде е :hahaha: До следващата. На мен ще ми е интересно като хлътне, тогава няма да е само за 2-3 месеца, пък може и да поиска да я покаже на всички ;-) Дано :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 07 сеп 2017, 23:24
Втори трейлър на първи епизод на НИ.

https://vk.com/dizimaniano?z=video-49214138_456239094%2F70095618bddf7f60df%2Fpl_post_-49214138_11347

Много сладка Хазалка, мнооооого, но не мога да се отърва от усещането, че все едно гледам Фера, мизерния й дом и бай Чепик.


Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в пт, 08 сеп 2017, 00:05
:lol: Ферка не би посмяла да се пени така на Чепиков, а и он е върл противник на пиенето. :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 08 сеп 2017, 11:17
Какви очи :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35516413_d7505226)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 08 сеп 2017, 12:02
 Добър ден  :hug:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35516632_9df2ceee) :love:


  Как няма да му се репчи Филиз на бабато  като е пияница  :2gunfire: и трябва сама да се справя .  

 В Чепиковата   бяха в богаташки квартал в подземието .  

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 08 сеп 2017, 14:11
Ей тая мацка много ми харесва за колежка на Ча, Пънар Дениз, само дето в момента е ангажирана със сериала на Халит и Бергюзар :xarms: Свелоока брюнетка, кръшно тяло, нормален ръст, младичка, на 23....малко ми прилича на Айча Айшин Туран. Таман е девойката ама с Чачовия късмет кой знае пак какво чудо ще му дадат... :ooooh: :sick:

Ето я мърдаща в клип на Мурат Далкалъч, от третата минута е нейния танц :peace:
[video]https://www.youtube.com/watch?time_continue=206&v=dlNNEllTeAM[/video]

и снимка от клипа докато танцува
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

и още
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35517212_099cd327)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35517212_4b085340)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35517212_f763df83)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35517212_f00ffd68)
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
И тя с килограмите малко като Ча- надолу нагоре, но явно танците добре и се отразяват... :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 08 сеп 2017, 14:50
 :wavey:

Ако не бях прочела при рускините, че въпросната снимка която сте публикували е снимка на Хазал(очаква се нова фотосесия) нямаше да я позная.
Отъждествявам Филиз на Фера, домът й на мизерния Феркин дом, пияницата на бай Чепик(нищо че този не бе пиянде) и това си е.
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 08 сеп 2017, 19:51
  Дано не му лепнат некоя  крокозъбел   :sick:  
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 08 сеп 2017, 20:24
Промото на Фокса.
От досегашните то най ми харесва.
Сладка Хазалка, :love: приятна двойка са с Бурак.

https://vk.com/dizimaniano?z=video-60100797_456239742%2F1d588c39b13b607656%2Fpl_wall_-60100797


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 08 сеп 2017, 20:53
Ай че готина Хазалка :love: и на мен досега най- ми харесва промото на Фокс :peace:

Ето видеото и в ЮТ, Хазал и Бурак на 0:20 :peace:

[video]https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=7R65UMgbL7k[/video]


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в пт, 08 сеп 2017, 20:59
Промото на Фокса.
От досегашните то най ми харесва.
Сладка Хазалка, :love: приятна двойка са с Бурак.

https://vk.com/dizimaniano?z=video-60100797_456239742%2F1d588c39b13b607656%2Fpl_wall_-60100797
Много, ама много сладка Хазалка в промото. :sparkling_heart::sparkling_heart: И наистина са много приятна двойка с Бурак. :yum:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 08 сеп 2017, 21:13
И на мен много ми хареса, а с Бурак много си отиват. Танцуваща Хазалка :love:
Хубаво промо :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35519252_09c14f45)  :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35519252_90a59fad) :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35519252_a85fdef4)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35519252_eb14a876)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35519252_88f46fcf)
Кукличка, малка и нежна :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 08 сеп 2017, 21:54
Странно, но Бурак с Ханде ми бяха както съм казвала и преди два чифта дълги пърхащи мигли.
Накратко казано не ми харесваха като екранна двойка, а Бурак и Хазал ми харесват.

https://vk.com/diziturk?z=video187240703_456239218%2F57910db1acebb8c184%2Fpl_post_-1657033_1350338

https://vk.com/diziturk?z=video187240703_456239221%2Fe0637cdebc2695e8ab%2Fpl_post_-1657033_1350338

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35519402_9b578517)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35519402_ca1b05ff)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35519402_50c35cf7)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35519402_287ea0aa)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35519402_76b89d75)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 08 сеп 2017, 22:26
Много свежа Хазалка :love: Най-после партньор с когото си подхождат. Бурак ми е безразличен, но двамата стоят добре на екран :peace:
Наде, наскоро ми попадна някакво гифче с Хандето, имах чувствмото че гледам женския игрален вариант на котарака Гарфийлд. Котарака е готин, но не и с образа на Ханде :stop:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 08 сеп 2017, 22:28
Много свежа Хазалка :love: Най-после партньор с когото си подхождат. Бурак ми е безразличен, но двамата стоят добре на екран :peace:
Наде, наскоро ми попадна някакво гифче с Хандето, имах чувствмото че гледам женския игрален вариант на котарака Гарфийлд. Котарака е готин, но не и с образа на Ханде :stop:

+1..........


 :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35519565_7c327e06)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 08 сеп 2017, 22:31

 :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35519579_607cb284)
:love: :love: :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 09 сеп 2017, 21:46
 :tiptoe:
Хубаво промо, носи положителен заряд. Не съм и предполагала, че Хазал и Бурак един до друг ще стоят толкова добре. Дано и сериалът им да е успешен :pray:, все пак ще е голяма драма от типично турските :mrgreen: Искам патронесата да е повече време на екран, пък и Бурак, който първоначално не ме грабваше, всъщност никак не бил зле. С Хазал са много хубава двойка. :peace: А и как бих могла да го плювна при положение, че още са ми пресни спомените от ХаканЮ, който равен по хубост няма :gagaga:
Кефи ме Хазал, но не и роклята ѝ :lol:, което не означава, че не ѝ отива. Цветът не е сред тези, които предпочитам.

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35522574_c68056e9)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35522574_9bf7bddb)

И сладкишчетоо :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35522574_fc17b860)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 09 сеп 2017, 22:14
Привет Ви по късни доби.
Нова фотка на Джейда. :sick:
Никак, ама никак не ми харесва. :stop:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35522684_7ee6f7b7)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 09 сеп 2017, 22:31
Как успя дотолкова да се промени :ooooh:


Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в нд, 10 сеп 2017, 00:10
Кофти счупване на носа + оставени да подивеят вежди. :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 10 сеп 2017, 11:33
Уауу :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35523972_249ea661)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35523972_e1ba8181)
А Хазал има хубаво чувство за хумор- фотосесия стъпила на трупче и покачена на стълба.... :lol:  Браво :love:

Чакайте и това да метна  :hahaha:
https://www.ucankus.com/detay/325739/cagatay-ulusoy-eski-sevgilisine-yesil-isik-yakti

Накратко от руския превод Ча е харесал публикация на Кака в Инстаграм, а после бързо си е махнал лайка, сигурно се е присетил един друг лайк преди месец и нещо какъв шум вдигна в интернет и е решил да си  спести харесването  :hahaha: Лайкването и после триенето обаче не убегнало на феновете  според статията продължавал да следи изявите на кака :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 10 сеп 2017, 14:38
Чачун е непредвидим, но дали в действителност е харесал нещо на съкровището, пък после преценил да се въздържи :thinking: Не ми се вярва чак толкова да го смущава шума из нета. По-скоро се е замислил колко поласкана ще се почувства кака от факта, че той още проявява интерес към нея :35:, та това може би е причината да е пестелив откъм лайкове.
Или ако все още са заедно е преценил да ѝ каже лично и  насаме колко много я 'аресва. :mrgreen:
Всъщност онова, което го набеждават, че е отразил е кака в маргаритените одежди :2tooth:

ПП Мишока е късметлия :DТитла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 10 сеп 2017, 14:47
Цитат
Кефи ме Хазал, но не и роклята ѝ Laughing, което не означава, че не ѝ отива. Цветът не е сред тези, които предпочитам.
Марги :hug:   Хазалка е сладурана  :love:  и на мен не ми   се нрави кройката и жълтия цвят на роклята . С Бурак Дениз си подхождат    :peace: Добре, че Аксой не и лепна тип като ХаканЮ  :stop:  Промото на фокс е цветно , зареждащо и танцувално .


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35524577_c61093f9)


  За лайка на  бившата    още е дрямал или  като се прибрал е бил на чИрешата   и сЪ  е объркал   :rotfImbo:   дори да е изтрил лайка  го сбараха

   напрай и пиар на тая гъска  :2gunfire:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35524577_543b6850)
красиво :love:

   хубавите ябълки прасетата  ги ядът  :sick:

 Джан Яман  в реала е с Бестимису Йоздемир  :sick:  подопечената на Гинчо   уредил е  в дизи да играй .

  
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35524577_f747de4e)

 [smilie=smile3544.gif] [smilie=smile3544.gif]


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 10 сеп 2017, 15:25
 Слагам ги в нов пост    :peace:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35524698_a6ab375c)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35524698_74676022)

 супееер   :flutter:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35524698_f8cc13d4)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35524698_a9f92ac0)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35524698_54e727d8)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35524698_3ab9e512)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35524698_76ad103e) :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 10 сеп 2017, 15:50
И аз да метна  че не останаха :2tooth:
Фотографът е Мухсин Акгюн, доста е нашумял напоследък ;-)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35524803_78447d67)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35524803_029d681f)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 10 сеп 2017, 16:05
Привет Ви.
Хуууубава Хазалинда, :love: тип джобно гадже пък кой каквото иска нека си говори и пише, всьо равно.
И още фотки от фотосесията.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35524851_e7355764)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35524851_d4d09cda)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35524851_2fe3945b)


Интервю с нея за Хюриет.
:
Интервью Хазал Лейлы Каи для Hürriyet. Часть I-ая.
Перевод: Эльшад Ибрагимли

В 16 лет она познакомилась с экраном. Главную роль, благодаря её таланту, долго не пришлось ждать. Своей естественной красотой стала одной из востребованных актрис в турецкой кинематографии. Долгое время о ней не было слышно. И вот, она возвращется с новым проектом под названием «Наша история». Для того, чтобы обсудить новости вышедшие о ней, её новый проект и отношения с продюсером Али Алтаем, я встретился с ней... Хазал Лейлой Каей.

● Долгое время Вы отсутствовали на экранах. Однако о Вас не переставали выходить новости, такие как: «Из-за маленького роста использует подставку», «набрала лишние килограммы, а затем похудела» или же «нижнее бельё взорвало рейтинги». Всё это насколько правда?
◉ Из всего перечисленного негативная реакция была на новость о белье в общественности, что меня очень разозлило. Здесь ответственность лежит на вас, журналистах, так как источником этого всего являетесь вы. Большинство изданий на женщинах делают насилие популярным, даже если это всё пишется не специально.

● Вы правы. Раз я получил свою долю нотации, то осмелюсь спросить про подставку...
◉ Последнее, что я прочла на эту тему, была новость «Tom Cruis использует подставку Хазал Каи». С тех пор об этом ничего не пишут. У человека рост маленький, что ему ещё остается сделать? Я тоже использую, что тут такого? К тому же, сколько ещё эту тему будем обсуждать? Да, я живу с подставкой. По мне очень милая ситуация.

● Какой у Вас рост?
◉ 1,58. Дело, которым я занимаюсь не имеет никакого отношения к моему росту. «Хочу участвовать в Best Model», - если бы я сказала такое с моим-то ростом, вот что было бы смешно, но я актриса. Почему все хотят, чтобы я стало ростом выше, к чему такое ожидание?

«Спустя некоторое время, твоя кожа становится толще», - Х.Л.Кая.

● В последнее время Вы стремительно похудели. Это связано с тем, что о Ваших лишних килограммах стали писать?
◉ Нет. У меня грыжа позвоночника и сахарный диабет, так что лишний вес мой главный враг. Активно спортом занимаюсь. Благодаря пилатесу позвоночник перестал беспокоить меня. Так же соблюдала определенную диету из-за сахарного диабета.

● Выходили новости, якобы Вы оставите карьеру актрисы и в Италии откроете ресторан. Это правда?
◉ Ради Аллаха, Хакан... Открыв ресторан в Италии, буду продавать зелень продавцу зелени что ли? Дело было не в том, чтобы оставить карьеру актрисы. Я всего лишь хотела заниматься тем, чего не приходится делать, чтобы зарабатывать деньги. Для этого мне нужен был план Б. Стала уделять время на это и пошла в «Академию кулинарных секретов». В будущем, конечно, хочу открыть свой ресторан.

● Такие ложные новости, которые часто выходят, расстраивают Вас?
◉ Спустя некоторое время, твоя кожа становится толще. Но важно то, как реагируют на это читатели. В наше время каждый делает это по отношении друг друга. Быть лучшим, выглядеть ещё лучше стало выглядит, как обязанность. В то время как нас нами делают наши недостатки.

● Ваш новый проект «Наша история» является ремейком американского сериала «Shameless». Эмми Россум, которая играет в американской версии, выложила твит с обращением: «Это Jimmy Steve и Fiona в Турции?!». Вы присоединяйтесь к комментариям, что она высмеивала Вашу работу?
◉ Нет, считаю это комплексом. Думаю, если она хотела на самом деле высмеивать нашу работу, то сделала бы это иначе. В её твите видно всего лишь удивление, в чём-то и права. А так, зачем ей комментировать исходя из анонса, не посмотрев сериал?

● В основе сюжета «Shameless» лежит эротика, нетрадиционные отношения и наркотики. В Вашем сериале мы насколько это всё увидим?
◉ Сюжет «Shameless» не заключается только в сексе и наркотике. Проблемы каждого персонажа в этом сериале является правдой нашего времени. Каждый из них пытается с этим как-то справиться, но при этом они не забывают о своей семьи, любят друг друга и поддерживают. И мы решил взять за основу нашего сюжета взаимоотношения членов семьи. Не стали копировать в точь-точь, а сделали как нам подходит.

● В таком случае, почему не стали снимать по оригинальному сценарию?
◉ Есть оригинальный сценарий и мы не стали снимать? Это проблема последних лет в секторе кино, касаемо оригинального сценария. К тому же, выше перечисленные вещи недопустимы в турецком телевидении.

● Почему?
◉ Существует учреждение под названием RTÜK (Государственный надзор по телевидению Турции).

● Как актриса, которая давно снимается, Вас огорчает, что Вы не можете быть свободной в этом плане?
◉ Абсолютно! Например, сейчас мы не можем делать то, что делали в 2008 году (т/с «Aşk-ı Memnu» имеется в виду).
Интервью Хазал Лейлы Каи для Hürriyet. Часть II-ая.
Перевод: Эльшад Ибрагимли

«Мы поливаем грязью друг друга через социальные сети», - Х.Л.Кая.

● Почему?
◉ Причина может затаиться в том, что мы не отчитываемся перед собой. Стали избегать самого себя.

● Что ещё мы потеряли?
◉ Понимание и толерантность... Мы поливаем грязью друг друга через социальные сети. Я боюсь того, какие вещи люди пишут друг другу в социальных сетях, а это всего лишь отражение, и эти люди спокойно ходят по улице.

● Есть вещи, которые Вас явно огорчают. Ладно, а персонаж, которого Вы играете в сериале, похож на Вас?
◉ Филиз, отец которой алкоголик, девушка, которая должна заботиться о своей семье. Здесь есть то, что переживает каждый день женщины, которые вынуждены заботиться о своей семье. Дело может дойти даже до насилия... Филиз переживает всё это.

«Стараться устоять на ногах в воде против течение очень сложно», - Х.Л.Кая

● С 16 лет Вы в этой сфере. Чему она Вас научила?
◉ Тому, что постоянно необходимо себя оберегать, то есть защищать, правильно выбирать тактику и, кончено же, иметь самообладание. Так же не бояться что-то делать, спокойно пережить то, что предначертано.

● Что потеряли лишь из-за того, что Вы знаменитость?
◉ «Местный сериал не к месту длинный по-хронометражу», есть такое понятие, как Вы знаете. Мы очень много времени проводим на съемочной площадке. В связи с этим, меня нет на большинстве совместных фотографиях из лицея, а я бы хотела, так как мне больше не будет 18.

● Есть ли то, в чём Вы разочарованы?
◉ Стараться устоять на ногах в воде против течение очень сложно.

● Например, когда сериал не оправдывает ожидания и причину вещают на Вас?
◉ «Начался новый сериал Хазал Каи», «сериал Хазал Каи закрыли из-за низких рейтигов», и то, и другое вы, журналисты, сами же пишите. Это всё очень не справедливо по отношению ко всей команде сериала, даже не уважение к актёрам, которые выше меня своим опытом. Я не переживаю свою жизнь, как «Хазал Кая». Считаю это опасным и, что это имя может меня раздавить. Я - Хазал. Если проект не оправдал ожидания, то не говорю себе, что я не успешна. А если проект стал успешным: «Это благодаря мне», - тоже не говорю. Ни в одной сфере нельзя всё время быть на вершине. Разве это не так?
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35524851_e0a9ba7c)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 10 сеп 2017, 16:18
    Илкнур стилитска само на Хазал ли ще е в римейка  или и на другите от каста ?

 Киво  с ново дизи  потвърдено  :peace: Няма да е с Япъма . Историята ще е за баща и син . Дано  е с добра партньорка .


 Добро интервю . Вярно е че като си миньонка не можеш да участваш в маникенски конкурси .


 мдаам такива кадри като ЗП  в оранжерията    йок ! Сегашната ситуация   един , два целуфана  и прегръдка.
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 10 сеп 2017, 16:50
То пък щото много хубаво да те споменават като манекенка, ако не си на върха в тази професия е почти синоним на нещо друго и много от върховните са минали и през другото докато издрапат до върха....

Точно джобно гадже е Наде ;-) На мен много ми харесва- нежна, крехка, фигурката и е като на кукличка :love: Но в интервюто е доста твърда, хич не си поплюва и нарича нещата с истинските им имена, аз по принцип захаросани интервюта пълни със заучени фрази не чета и това е точно обратното на такива, интересно е, също личи че си е нейно изказване не на Гинчо  :lol:

Феми,на Киво няма да е дизи а игрален филм, но не видях да пише че няма да е с АЯ. Макар че би било хубаво, стига са го цедили ония вампири, нека да е нещо различно :pray:

Мисля че Хазал няма предвид само определени сцени от ЗП, а сюжета като цяло- жена мамеща мъжа си, подвластна на страстта си към един мъж и готова да се убие заради това.... Хазарта и въобще нещата които са в пълен разрез с исляма, абортите и то не на коя да е, а на главната героиня, която е любимка на народа...Мдаам, едва ли вече ще снимат нещо такова :ooooh: На този етап комшиите само дето не са почнали да обясняват в сериалите че бебетата ги носят щъркелите :ooooh: Най ми е дразнещо да гледам в сериалите им хора преминали тридесетте да се държат като ущипани моми :ooooh:

Нали се чудехме какво ще снима с този човек който бил един от най -признатите турски създатели на критки видеа- рекламни клипове и т.н. Мурат Кючюк. Като я гледам е с прическата от промото на ФОКС. Наистина хубава работа се е получила :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35524978_07b5ee2e)


А тази и още няколко подобни снимки излязоха към седмица по-късно, значи можем да очакваме и още някаква изява :peace:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

ПП Марги, то това маргаритеното ми прилича на някаква домашна одежда, халатче нещо такова... Сигурно му навява приятни спомени и бам по инерция лайкнал а после се усетил :rotfImbo:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 10 сеп 2017, 16:53
То пък щото много хубаво да те споменават като манекенка, ако не си на върха в тази професия е почти синоним на нещо друго и много от върховните са минали и през другото докато издрапат до върха....

:
Точно джобно гадже е Наде ;-) На мен много ми харесва- нежна, крехка, фигурката и е като на кукличка :love: Но в интервюто е доста твърда, хич не си поплюва и нарича нещата с истинските им имена, аз по принцип захаросани интервюта пълни със заучени фрази не чета и това е точно обратното на такива, интересно е, също личи че си е нейно изказване не на Гинчо  :lol:

Феми,на Киво няма да е дизи а игрален филм, но не видях да пише че няма да е с АЯ. Макар че би било хубаво, стига са го цедили ония вампири, нека да е нещо различно :pray:

Мисля че Хазал няма предвид само определени сцени от ЗП, а сюжета като цяло- жена мамеща мъжа си, подвластна на страстта си към един мъж и готова да се убие заради това.... Хазарта и въобще нещата които са в пълен разрез с исляма, абортите и то не на коя да е, а на главната героиня, която е любимка на народа...Мдаам, едва ли вече ще снимат нещо такова :ooooh: На този етап комшиите само дето не са почнали да обясняват в сериалите че бебетата ги носят щъркелите :ooooh: Най ми е дразнещо да гледам в сериалите им хора преминали тридесетте да се държат като ущипани моми :ooooh:

Нали се чудехме какво ще снима с този човек който бил един от най -признатите турски създатели на критки видеа- рекламни клипове и т.н. Мурат Кючюк. Като я гледам е с прическата от промото на ФОКС. Наистина хубава работа се е получила :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35524990_e14fba5f)


А тази и още няколко подобни снимки излязоха към седмица по-късно, значи можем да очакваме и още някаква изява :peace:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

ПП Марги, то това маргаритеното ми прилича на някаква домашна одежда, халантче нещо такова... Сигурно му навява приятни спомени и бам по инерция лайкнал а после се усетил :rotfImbo:
:peace:

Още не съм чела интервюто, може би по-късно.


Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в нд, 10 сеп 2017, 17:33
Мерси за снимките и за интервюто :hug: :hug: :hug:
Ммммм :crazy: :love: много красива Хазалка.
И фото сесията е хубава, но на мен не всички снимки ми харесват. Ей тия обаче са  :crazy:  :crazy: /припадащо човече/.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35525114_e847846a)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35525114_9861b5dd)

Не разбрах Кака къде я гледате, ама не смятам, че съм изпуснала нещо. :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 10 сеп 2017, 17:48
 Белл  ето инфото    25 Film не е ли продуцента ? newsm78

Цитат
В октябре начинаются съемки нового фильма Кыванча Татлытуга. Производство В октябре начинаются съемки нового фильма Кыванча Татлытуга. Производство 25 Film. Режиссер - Бора Эгемен. В центре сюжета - история отца и сына. Информация подтверждена.. Режиссер - Бора Эгемен. В центре сюжета - история отца и сына. Информация подтверждена. Не съм го обяснила добре  :blush: От някъде тръгваш и за тва са тези конкурси . Друг е въпроса  каква кариера ще напрайш . Ча е късметлия , че Аксой го забеляза от конкурса .     Разбира се със талант , чар и труд стана успешен млад актьор .

 

 

  Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 10 сеп 2017, 18:20
Да, Феми явно това ще е новия продуцент, аз видях само едно изречение при рускините и там просто пишеше че Киво се стягал за нов филм, но подробности нямаше.

Имам спомен че Ча по времето на Прилива се опита да замете под килима манекенското си начало, съвсем малко работил бил :hahaha: Не че е много, но и изобщо не е малко, вече е бил известно име и разпознаваемо лице сред моделите, когато отива на конкурса ;-) Няма смисъл от такива маневри, щото интернет не е от вчера и много неща помни, нищо че някои се опитват да ги забравят :mrgreen:

Проф, никъде не я гледаме кака, споменахме я щото снощи Чачун я е лайкнал и после си махнал лайка. Може да е бил пийнал, рускините писаха  че 6 часа преди това е вършал в CLUB HOP L.A. California, Лос-Анджелис и после явно е разцъкал инста и му е домиляла нещо :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в нд, 10 сеп 2017, 18:32
...
Проф, никъде не я гледаме кака, споменахме я щото снощи Чачун я е лайкнал и после си махнал лайка. Може да е бил пийнал, рускините писаха  че 6 часа преди това е вършал в CLUB HOP L.A. California, Лос-Анджелис и после явно е разцъкал инста и му е домиляла нещо :mrgreen:
newsm62 Представих си го.  :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 10 сеп 2017, 18:55
Цитат
Може да е бил пийнал, рускините писаха  че 6 часа преди това е вършал в CLUB HOP L.A. California, Лос-Анджелис и после явно е разцъкал инста и му е домиляла нещо Mr. Green

  да оди   по барове  да пие нивгЪШ :drunk1:   :35: :35:

 

    


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 10 сеп 2017, 19:19
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35525400_a51d55a5)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35525400_d344ab9a)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 10 сеп 2017, 21:30
Прочетох интервюто с Хазал.
Ето това е.
За сетен път няма заучени фрази и казвайки на неща, които читателите искат да прочетат.
Изразява се ясно и открито, раз-праз, браво на нея за пореден път.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 11 сеп 2017, 08:40
Жълтият цвят и на мен не ми е любим за дрехи, признавам го само за някоя плажна рокля, но на Хазал много и отива :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35526741_4dd61aa1)

Метнах горните две снимки в предното си мнение, а забравих да коментирам :crazy:
Когато разбрах че тренира бокс се опасявах че и без това в едрата и горна част нещата ще се влошат, но съм учудена че не само не са се влошили, а фигурката и е станала направо перфектна- слаб торс, слаби ръце и рамене, добре очертана талия и въобще като цяло много женствена :love: Направи ми впечатление още в онова видео за ТеЛеФе където беше по потник. В новото интервю не видях да споменава бокса, но явно още ходи на пилатес.
Помня преди време Надето беше слагала един разказ на съфорумка от онлайна, която беше ходила на сета на АФК и беше направила няколко кратки видеа... Същата беше казала че Хазал е с много слаби крака но е по-едра в горната част на тялото и от там се добива впечатлението че доста е напълняла. Беше казала че Чаатай е висок и много слаб, обема при него идвал от доста широките рамене... Е фигурите им от тогава вече ги няма, Хазал е фина, а Ча последно си беше натурално широк- и рамене и талия... и всичко останало  :2tooth: Вече много искам да излязат няколко снимки с него, мисля че мина месец от заминаването му newsm78


В скрития текст под снимката са откровенията на момичето в прегръдките на Ча, месец по-късно :mrgreen:
Цитат
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35526741_63a0b08f)
МЕЧТЫ ФАНОВ ИНОГДА СБЫВАЮТСЯ!
:
Вот уже месяц как я собираюсь с мыслями, чтобы написать это. Я оказалась в одном месте с Чагатаем, он сидел за соседним столом. Я повернула голову и увидела его. Это и в правду был он. После стольких попыток его увидеть! Наконец! Он был в кепке. Я хотела было отвернуться, чтобы не беспокоить его, но его друг увидел мою взволнованность. У меня тряслись руки. Я не знала, что сказать. Все, к чему я готовилась много лет, о чем хотела спросить, улетучилось у меня из головы! Он был всего в двух шагах от меня. Улыбающийся и красивый. Я подождала полчаса и потом пошла к их столу. Он сразу обратил на меня внимание и сказал: "Подойди, милая". И в этот момент я онемела. Могу сказать, что даже не помню, о чем говорила. Помню сказала, что смотрела все его проекты от #АФК до #Ичерде, что обожаю #Прилив, и даже ходила на гала #Делибала. Что видела его там, но не получилось с ним поговорить. Сказала, что приходила на площадку #Прилива. Показала ему фото. Он сказал: "Ааа, мы уже фоткались". Я все что-то говорила ,говорила не помню что. Потом спросила, можно ли сфоткаться. Он сказал: "Конечно". У меня так тряслись руки, что я не могла открыть камеру. Его друг сказал: "Ой , как она волнуется". А Чагатай ответил: "У тебя действительно трясутся руки. Наверное от холода," - и смутился. Я увидела, что он даже покраснел. Как он смотрел, как он слушал! Потом я спросила, могу ли его обнять. Он сказал: "Конечно", и мы обнялись. Время как будто остановилось. Я так долго ждала этого! Мне не хотелось его отпускать. Он такой искренний! Я уже не говрю о его красоте! Шапка, куртка, шорты, его часы, браслеты, кольца, борода, лицо! Все-все в нем идеально! Не знаю, как еще сказать. Это было прекрасно! Когда мы обнимались, у него зазвонил телефон, но он даже не обратил внимания. Как еще может человек дать почувствовать другому, что оценил его! Он еще раз доказал, что заслуживает всю ту любовь и уважение к нему! А то как он искренне говорил мне "милая"! Это простое слово теперь имеет большое значение для меня! Но самое ценное было, знаете что? Я заплакала как только отошла от него. Смотрела на фотографии и впервые понимала, что все это случилось на самом деле, не во сне. И самое ценное, что я заметила — его искренняя улыбка! Как будто он самый счастливый человек на свете, как будто он обнимает родного человека. Эти его 32 зуба, ямочки, сильные объятия! Мои руки у него на шее, его руки у меня в волосах! Что мне еще сказать... Эта фотография была в сто раз лучше того, о чем я мечтала! Да, я самая счастливая девушка на свете! Стоило этого ждать!

(Отзыв девушки с фото)

ПЕРЕВОД DElA SIRIN СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГРУППЫ https://vk.com/cagaulusoy


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 11 сеп 2017, 14:22
 Здравейте  :hug: :sunuu:
  
 творчество на феновете
   чок гюзел   :flutter:  Няма фотошоп или ако има не си личи , защото тя самата е   с нежно лице .  След Ча от партньорите ми допада Бурак  Дениз .  
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35528178_b46c4ba7)
  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 11 сеп 2017, 15:40
 :wavey:

:
#Teammy_News #Teammy_CagatayUlusoy

💣⚡🔥Энгин Айканат выложил некоторые подробности нового проекта Чагатая Улусоя для Нетфликс. Сценаристы проекта - Эрджан Мехмет Эрдем, который также работал над сценариями сериалов Бехзат Ч. и Пынар Булут (Эзель, Молчуны, 20 минут). Сериал выйдет в 2018 году, однако время выхода не уточняется (ранее говорили о сентябре следующего года). Любопытно, что Нетфликс выкладывает сразу все серии, поэтому мы получим сразу готовый продукт, который не придется ждать каждую неделю. Контракт с телекомпанией O3 Medya Чагатай подписал еще в мае 2017 года, но как настоящий Штирлиц скрывал информацию целых 4 месяца
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35528586_2f379f83)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35528586_2050e548)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 11 сеп 2017, 16:44
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35528975_7cf307a5)

Според мен е сигурно че в такъв случай нов сериал няма да има поне до няколко месеца след края на работата по турския супермен. :mrgreen: А четох и че може да има и следващ сезон ако се хареса ;-)  ще видим. Ама съм приятно изненадана от Гинчо и Чачо - първо Ча с онова видео с което ни осведоми че няма лъжа и Нетфликс е на ход, а  сега и Гинчо с инфо решил да ни зарадва :lol: Бравос, можело значи  [smilie=smile3501.gif]


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 11 сеп 2017, 16:49
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35528998_ab0f7587)

Според мен е сигурно че в такъв случай нов сериал няма да има поне до няколко месеца след края на работата по турския супермен. :mrgreen: А четох и че може да има и следващ сезон ако се хареса ;-)  ще видим. Ама съм приятно изненадана от Гинчо и Чачо - първо Ча с онова видео с което ни осведоми че няма лъжа и Нетфликс е на ход, а  сега и Гинчо с инфо решил да ни зарадва :lol: Бравос, можело значи  [smilie=smile3501.gif]
Пък е хубава бееееее, че и умничка под лъскавата опаковка.
SET/На този актьор много му ходи ролята на пиянде, направо се е сраснал с нея.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35528998_bd51143c)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в пн, 11 сеп 2017, 17:13
=== Ама съм приятно изненадана от Гинчо и Чачо - първо Ча с онова видео с което ни осведоми че няма лъжа и Нетфликс е на ход, а  сега и Гинчо с инфо решил да ни зарадва :lol: Бравос, можело значи  [smilie=smile3501.gif]
Гинето е пич!  newsm53  newsm62
Току виж след 4 месеца научим Чачко сега в Щатско какво си прави.  [smilie=smile3502.gif]  :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 11 сеп 2017, 18:04
  Договора е подписан през май месец . А  нашия  мълчи и се прай на умрела риба  :mrgreen:

Това е международна компания и малко турски актьори  подписват с тях договор .  Искат да се знае какво е вярно и какво йок !   Дано като намерат партнерката  Енгин  или Нетфликс напишат коя ще е .  

  Може да са решили  за напред така да действат .  :33uu:Това са  мой размисли .Цитат
Началась активная подготовка к новому фильму Кыванча Татлытуга, съемки которого запланированы на октябрь этого года. Среди актрис, которые могли бы стать партнершами актера в новом проекте чаще всего называют имена Серенай Сарыкаи, Мерьем Узерли, Бушры Пекин и Ханде Сорал.

УжЪст  :sick: :crazyeyes: ако е една от тия   . Бушра Пекин за сефте я чувам


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 11 сеп 2017, 19:08
Малее горкия Киво и Сера и Мерием са един дол :sick: Залагам на някоя брюнетка :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35529539_04890fb0)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 11 сеп 2017, 19:31
  СеркЪ нали е заета със Фи   но кво  и пречи да се докопа до Киво   :ooooh:      крокодила  Мерием Узерли  ма е страх да не я лепнат на  Ча   макар да е голяма за него

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35529636_085967ff)
 

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35529636_2434cd57)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35529636_44562958)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 11 сеп 2017, 19:41
Споко, За Ча няма опасност откъм Мерием, дърта е за него. Не знам тя как се гледа с тоя вид на надуваема sex кукла :33uu: Гинчо не би и погледнал предложение с нейно участие :peace:
Аз съм много любопитна кой ще влезе в каста с Ча, това май ми е по-интересно от съдържанието :lol:

:cactus::cactus::cactus::cactus::cactus::cactus:  :mrgreen:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35529684_5820784a)
Гизем, нощ на къната ;-)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 11 сеп 2017, 20:04
      
  Ча нали избра Тейлър Хил за Колинса .  На мен не  ми допада стоше като дървена до него .  

 Щеше ми се Бурак  за каста   няма да стане  . Да зимат рижака   и готово  :35:


   (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35529804_489ba172)


 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 11 сеп 2017, 21:42
Оффффф Гизем само от спалянта им не пусна снимки, то боооол от годежа им, сега пък от къната, не ми се мисли с колко, ще залее соц.мрежи от сватбата им, ужас просто. :stop:
Всички се трепят да парадират и карат-варат, и се развеждат.
Браво на Ибрахим Челиккол в това отношение, не показа своята Михре докато не му отговори с Да и пусна две, три фотки от нестандартната им сватба колкото да покаже своята избраница, и това беше.


Поредния трейлър на НШ.

https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241603%2Fd192b3bb04afd87ee2%2Fpl_wall_-58199741


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35530607_d3aeb998)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пн, 11 сеп 2017, 22:51
И мен ме дразни излишната показност :stop:
Бел, кактусите какво значат? Преди Гизем са, затова питам :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 12 сеп 2017, 08:33

Бел, кактусите какво значат? Преди Гизем са, затова питам :mrgreen:

Марги, за тебе и Дида са, да се сещате :2tooth: нищо че са сложени на грешното място, видях ги и дръпнах един откос :crazy:

Закриват Рюя, сериалът който започна с трей ала А.Ш.К. само че с друга Хазал-  Кючюккьосе. Масрафа е на същия продуцент. Тоя издържа даже и по-малко от оригинала..... За мен си беше предизвестена смърт,  пък макар и в мъжкия каст да не са ги нахендрили с ХаканЮ :whistle:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в вт, 12 сеп 2017, 10:44
Предположих аз, че са за нас :2tooth:
Като круши капят тез дизита :whistle:, дано НаЩа история изкара повечко време на екран :bishop: Рори и Феми предрекоха успех. :party:  Много ми харесват Хазал и Бурак един до друг, бащата пияндурник голям образ (наистина му отива тази роля на актьора), пък и онова дребното пухче :love: Онлайн по всичко личи, че ще пропускам (макар първоначално да се бях навила), но пък по друго време.... :mrgreen:

Да ви покажа ли нещо....? (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35532615_6d3ab6b4)
Поредното Габелфи. Много готино :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35532615_b4174697)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 12 сеп 2017, 10:56
Хааай. :party:
Руята е просто поредното дизи от новостартиралите(и не само) което окапа като круша.
Бързо започнаха да падат от екран.
Дано НИ е успешен сериал, но то при производство на килограм всичко се очаква, а по-често срещано явление е да карат-варат сносно до десети епизод и след това изцяло ги потурчват почерняйки ги с драми, и започват да капят.
Габи е неповторима в правенето на Габелфита.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 12 сеп 2017, 11:00
Предположих аз, че са за нас :2tooth:
Като круши капят тез дизита :whistle:, дано НаЩа история изкара повечко време на екран :bishop: Рори и Феми предрекоха успех. :party:  Много ми харесват Хазал и Бурак един до друг, бащата пияндурник голям образ (наистина му отива тази роля на актьора), пък и онова дребното пухче :love: Онлайн по всичко личи, че ще пропускам (макар първоначално да се бях навила), но пък по друго време.... :mrgreen:

Да ви покажа ли нещо....? (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35532706_e487e1cc)
Поредното Габелфи. Много готино :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35532706_94dc0825)
:love:
Ах тая Габии :love: Предположих че тези дни ще има нова реколта Габелфита  :mrgreen:
Ади скоро да са и с нов Ча, представям си какъв е вече втален и разхубавен :love: Дано по-задълго да изкара такъв преди да се ошишка пак :2tooth:

ПП Още една двойка отива на повторение- Биркан Сокулу и Синем Кобал :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 12 сеп 2017, 14:56
Ехааа ново Габелфи чок красиво  :love:


 на тия им окапа дизито  :mrgreen:   страшнИ  убавци   :rotfImao:
 
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35533865_eec6cc73)


фокс тв ще  стартира с успешни дизита  :peace:      Радвам  се че Сонгюл се завърна  с нов проект  :party:  И за Хазалка се радвам също .   рускините пишат  Хазал за пръв път ще  говори за Али  в репортаж но още не  е излъчен  .  Чак да не  повярваш ако  се е отпуснала за лични неща.


  

 Кога Филиз ще разбере , че Баръш е богат ?  

 прай се от техната черга да се доближи до нея
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35533865_bd3282cf)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35533865_f48db6bf)

 (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35533865_5ef433ac)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35533865_9e571d5b)
 
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35533865_bb98a181) 

Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 12 сеп 2017, 19:41
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35535184_1a579116)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35535184_d2dc62e2)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 12 сеп 2017, 19:57
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35535255_9ab452c6)

 [smilie=smile3544.gif] [smilie=smile3544.gif] :fiuuuu05:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 12 сеп 2017, 20:11
:
Предположих аз, че са за нас :2tooth:
Като круши капят тез дизита :whistle:, дано НаЩа история изкара повечко време на екран :bishop: Рори и Феми предрекоха успех. :party:  Много ми харесват Хазал и Бурак един до друг, бащата пияндурник голям образ (наистина му отива тази роля на актьора), пък и онова дребното пухче :love: Онлайн по всичко личи, че ще пропускам (макар първоначално да се бях навила), но пък по друго време.... :mrgreen:

Да ви покажа ли нещо....? (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35535305_a7a2c955)
Поредното Габелфи. Много готино :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35535305_ea4e8990)
:love:
Ах тая Габии :love: Предположих че тези дни ще има нова реколта Габелфита  :mrgreen:
Ади скоро да са и с нов Ча, представям си какъв е вече втален и разхубавен :love: Дано по-задълго да изкара такъв преди да се ошишка пак :2tooth:[/spoiler]

ПП Още една двойка отива на повторение- Биркан Сокулу и Синем Кобал :peace:

Да, вече не е необичайно.
Озета на първа серия с озвучка.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241610%2F724f4b7594a6d94b98%2Fpl_wall_-58199741


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 12 сеп 2017, 22:29
Открийте разликите, Ча и Арас ;-) Името на сериала на Арас вече не е "Арас", ама забравих новото какво беше :crazy:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35536242_00f2d0e6)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 12 сеп 2017, 22:40
Открийте разликите, Ча и Арас ;-) Името на сериала на Арас вече не е "Арас", ама забравих новото какво беше :crazy:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35536317_2d3d1897)
Днес четох, че копирал нашия Ча. :lol:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35536317_febfd64c)

Хазал си е сменила профилната снимка във фейса, в туитър и в инстаграм.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35536317_e17972bb)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 13 сеп 2017, 12:58
Една много красива Бенсу :love: Събитието е откриването на седмицата на модата в Истанбул :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35538465_fa935e12)
Дано не прибързвам с хвалбите към нея, но май вече спря да ги прави онези навъртяни прически приличащи на.... сещайте се сами  :roll:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в ср, 13 сеп 2017, 13:01
Една много красива Бенсу :love: Събитието е откриването на седмицата на модата в Истанбул :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35538485_0c5f4f3c)
Дано не прибързвам с хвалбите към нея, но май вече спря да ги прави онези навъртяни прически приличащи на.... сещайте се сами  :roll:
Чудна  :love: :love:
Аз и с навъртяни прически си я харесвам  :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 13 сеп 2017, 13:17
 :wavey:

Мдаааа, сладурана е Бенсу. :love:
С Ча бяха прекраааасна екранна двойка, :love: :love: но не успяхме да им се насладим поради естеството на жанра.
Пълно е в момента с нейни фотки в нета.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 13 сеп 2017, 14:40
Преди малко си пуснах тийзъра на НаЩа история. Поредното дежа вю- и Барфитата като Фера и Емко ще се гонят по автобусите :mrgreen:
:
най-гадната за мен прическа на Ча в АФК, май бил болен по времето на заснемане на епизода и му е простено :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35539082_8cf188f9)
Да, започнаха все по-често да повтарят двойки. Синем К и Биркан С. за кратко ги гледах в Малки тайни, докато го въртяха в праймтайма. Той там много готин, послее [smilie=smile3506.gif] [smilie=smile3505.gif]
В промото на Фокса мярнах Сумру Явруджук и Ердал Йозечелар, един до друг бяха, което ме навежда на мисълта,че пак ще си партнират. Също като една друга възрастна двойка- Али Ръза и Хайрието от Листопад :lol:

рускините пишат  Хазал за пръв път ще  говори за Али  в репортаж но още не  е излъчен  .  
Може да е споделила колко ѝ се е искало да играят в общ сериал, за бащата алкохолик Мишока щеше да е идеален :2tooth:

Днес се навършват четири години от началото на Прилива.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 13 сеп 2017, 16:22
Преди малко си пуснах тийзъра на НаЩа история. Поредното дежа вю- и Барфитата като Фера и Емко ще се гонят по автобусите :mrgreen:
:
най-гадната за мен прическа на Ча в АФК, май бил болен по времето на заснемане на епизода и му е простено :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35539685_1ca68836)
Да, започнаха все по-често да повтарят двойки. Синем К и Биркан С. за кратко ги гледах в Малки тайни, докато го въртяха в праймтайма. Той там много готин, послее [smilie=smile3506.gif] [smilie=smile3505.gif]
В промото на Фокса мярнах Сумру Явруджук и Ердал Йозечелар, един до друг бяха, което ме навежда на мисълта,че пак ще си партнират. Също като една друга възрастна двойка- Али Ръза и Хайрието от Листопад :lol:

рускините пишат  Хазал за пръв път ще  говори за Али  в репортаж но още не  е излъчен  .  
Може да е споделила колко ѝ се е искало да играят в общ сериал, за бащата алкохолик Мишока щеше да е идеален :2tooth:

Днес се навършват четири години от началото на Прилива.

Добре че сериалите и ролите му се случиха в познатия ни ред, че нямаше да има тълпи от фенове които да загледат втория дето и сам Чачослав не можеше да се трае в него, нито пък много хора днес щяха да се сещат кой беше тоя актьор :hahaha: Дори двата сериала  излъчвани по едно и също време, първия си остава и първи по харесване :mrgreen: Но след лошото винаги идва нещо хубаво- в Ичерде беше прекрасен, както обичам да казвам мъжки мъж, със сълзите и с всичко, а не лигав и срамотен льольо :ooooh:
Феми, не помня в коя част от интервюто на Хазал беше, ама ми се мярнаха някакви нейни думи цитирам по памет "ние с него много се обичаме", демек с Алито....
Не ми се говори направо, но още по-лошо предстои да чуем, дано да не е скоро, много е млада още.... :roll:
Хазал е феминистка, Мишо явно и дава достатъчно свобода, или я подкрепя в убежденията и. Но на мен феминизма никак не ми се връзва с фотосесия показваща жената като сексуален обект. Иначе  фотосесията много ми харесва, смела е, освен това демонстрира и яко чувство за хумор- снимала се върху трупчето, а после показва че е готова и върху стълба да се качи :lol: От 2013 не бях виждала хубава нейна фотосесия, по старите и са хубави, но след 2013 все едно насила са я завели да я снимат :ooooh:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 13 сеп 2017, 17:18
......

Днес се навършват четири години от началото на Прилива.

Добре че сериалите и ролите му се случиха в познатия ни ред, че нямаше да има тълпи от фенове които да загледат втория дето и сам Чачослав не можеше да се трае в него, нито пък много хора днес щяха да се сещат кой беше тоя актьор :hahaha:
Ааа, недей така. Виж, че с втория си сериал започна да бере плодовете на успеха си, пък макар и кисели :mrgreen:
Шегувам се всъщност. На Ча наградките и натрупаният опит с всяка следваща роля може да са му важни, но един Аман нямаше да е достатъчен, за да стане популярен, колкото е днес. И е вярно, че вторият сериал се гледа благодарение на първия newsm47, а статиите за Аман доскоро бяха придружени със снимки на Емир.
И като стана дума за Ча- силно се надявах, че есента по БТВ ще пуснат Ичерде, но няма да стане. На Сера бившия ще дават :xarms:

Голяма им е разликата на Хазал и Али. Той на нея може все някога да започне да ѝ омръзва.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 13 сеп 2017, 17:48
... а статиите за Аман доскоро бяха придружени със снимки на Емир.

В 90% от случаите така ставаше, даже и наЩИ клюкари прихванаха  :hahaha: Най-големия парадокс беше че говорят за Ча и Сера, нея я показали кат Сера или като Мира, т.е. с актуалната и визия, а до нея скипрен...Емко - направо го изрязали от първото Дизи :rotfImbo: После като понатрупа роли вече не го пускат с Емирската му визия, но и тя вече не се връзва с годините му, както Дида беше казала даже и чертите му са променени оттогава .... СЯ ако се прежалят да напишат нещо за Яман, пускат новината със Сарп :rotfImbo: Почти пресен пример имаше може би преди около месец :hahaha:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35540057_cdf5bbe2) :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 13 сеп 2017, 18:00
Мда, не го изтипосваха с актуална визия :2tooth:, но и самият Ча не можеше да се трае толкова мазен, та какво да се очаква от другите.
Допълвам се с една снимка от Медчезирско време, която съм си запазила и наистина ми харесва. Не съм сигурна, май е от първи сезон.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/36432874_4740d0d7)

Феми, :lol:
:
Надявам се, че помниш това :lol:
 
 Марги изпуснала съм доста от черешите  .    Да поздравиш Габи  :hug:
  
Хубаво е да знаеш, че днес, почти месец по-късно, все пак го направих. :2tooth: И Габи ти изпраща поздрави ;-)
Предадох ѝ, че съм доставила Габелфито тук, тя се зарадва, че сме го харесали.

Тези са за Дида-като се появи да си прибере букета..... :lol:
:cactus: :cactus: :cactus: newsm47


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 14 сеп 2017, 10:05
Марги и аз мисля че е от първи, той във втория не ставаше за гледане :sick: Беше по-слаб от габаритите си в Ичерде, но беше отпуснат и ужасно подпухнал в лице :ooooh: Мина и замина, ама като се сетя и :bad-words:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=315&v=-6aveHoyzZA

Това видео при Беяз помните ли го :hahaha: Преди няма и месец пак са го качили, този път с добро качество. Старото отдавна не съм го срещала, но трудно се различаваше кой кой е :lol:

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в чт, 14 сеп 2017, 12:22
Сладурчо   :lol: :love: :love:

Двечирка по Фокс почва Хазалкиният сериал. :naughty:
С моят куц комп не знам дали ще мога да гледам и коментирам едновременно.  newsm78
Всъщност, изобщо не знам дали и колко ще успея да гледам, но се надявам да споделяме тук в темата впечатленията. :peace:

Сигурни ли сме, че Дида не е запрашила в ЛА  ;-)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 14 сеп 2017, 15:16
 :wavey:

Успех на НИ.
Днес ни очаква сюрприз в инста на Фокса.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35544687_b08bac67)


Всеобщия пухест любимец.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241625%2Fd18114dac125e56a1e%2Fpl_wall_-58199741

Хазал и Бурак приканват зрителите да гледат НИ.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241639%2F6003a29f4ae2e81b3d%2Fpl_wall_-58199741

Още едно видео.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241637%2F79d81867d7add4b9f2%2Fpl_wall_-58199741


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 14 сеп 2017, 17:09

 Клюката  май е вярна


 Партнерката на Киво е гаджето на Бурак Дениз - Бушра  

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35545265_6e4849be)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35545265_a6632cb8)

   хмм интереснУ  ще бъде с Киво


 Марги  , мерси за поздравите от Габи  :bouquet:Цитат
СЯ ако се прежалят да напишат нещо за Яман, пускат новината със Сарп rotfImbo Почти пресен пример имаше може би преди около месец

 бг пресата  сложили Баръш а писали Яман   за новината ,че ще бъде супергерой

 
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 14 сеп 2017, 17:47
Бюшра е много симпатична и е страхотна актриса, гледам я във Фи :peace: Хубава двойка са с Бурак, а той  във видеото с Хазал има много приятен тембър. Не е красавец но има нещо у него- харизма-маризма, такива неща :lol: Повтарям се, но най после колега с когото си подхождат ;-)
Аз няма да мога да гледам, а и не обичам онлайни, на мен ми трябва време да го смеля, гледам на части, а и най-вероятно рускините още рано рано утре ще са превели серията. Ще я гледам когато мога :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35545409_deadc497)

Днес Джейда ставала на 30 ;-)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35545409_c15eb5de)
Това е снимка от фотосесия от 2014, лицето и с тези нормални вежди изглежда съвсем различно, красива е :love:
Голям купон е било на сета на АФК, не стига главните двойки с по 2-3 дни до седмица разлика в рожденните си дати, ами и голяма част от пълнежа бяха септемврийци :lol:

Елчин е останала чело и зъби, какво им става на тези жени :ooooh: Доскоро приличаше на 26 годишна, а сега визуално възрастта и някак много бързо я застигна :roll:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35545409_c27bb880)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35545409_674b3fa6)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 14 сеп 2017, 18:38
Радвам се щом   Бюшра я бива  като актриса  . Не съм я гледала никъде .

  Киво се е върнал от Щатите  .  


 зад кадър  от Мави с    моделката


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35545599_0b215e03)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35545599_2932d319)

 брей  :mrgreen: непубликувано зад кадър       


 (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35545599_4bd7b270)

 тия  обуща  ич не отиват на  цветната рокля
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 14 сеп 2017, 19:34
Башак била лайкнала снимката ;-)
Тези моделки са ми такава сухария, казвам го не в смисъл като физически данни- пълни дървета ми изглеждат, изцяло лишени от изразност, да бяха му избрали някоя гореща туркиня по-добре щеше да седи, сега са ми като двойка скандинавци, един рус е достатъчен. Да я бяха оставили да си разхожда гащи и сутиени. Тейлър макар и красива и тя едно дърво :ooooh:
Към Киво няамам забележки, винаги е бил най-добрия модел за рекламите на Мави :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 14 сеп 2017, 20:56
  Никой не гледа он лайн  и аз йок  .
 

  https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241642%2Fedc9702c2f0c033539%2Fpl_wall_-58199741

 рускините са като ракети  :bouquet:

 първа среща на Баръш и филиз       . Баръш  добре се справя


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 14 сеп 2017, 21:00
Преди малко се прибрах и не гледам онлайн, а и не знам дали въобще, ще го следя(както писах и преди, най-вероятно, ще съм на фрагове, озети и снимки).
Четох при рускините, че Джейда днес става на 30, но в последствие прочетох, че е родена на 14.10, а не на 14.09.
Това ми напомня за рождените дати на Хазал, ту я пишат, че е родена на 01.10, ту на 10.10.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 14 сеп 2017, 22:10
Наде, Джейда е родена през септември,  аз бях останала със спомен че е на 16-ти, но може би да съм видяла инфото 2 дни след събитието затова :peace:
Хазал си е родена на 01.10. Туитър адресът и е Лейля Хазал Кая 110 като цифрата е рожденната и дата -
 първо число, десети месец :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35546654_bec22c31)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35546654_98b9ce2d)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35546654_ba1ac8a5)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35546654_33ac5b3f)
И на четвърто място в световния тренд :peace: Дано като излязат утре цифрите и те да са хубави.....


ПП Връщам се че забравих да сложа това :mrgreen:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
Ако тази снимка беше се появила докато се излъчваше сериала и особено откак разбрахме за Кака, не ми се мисли какво цунами щеше да се вдигне в мрежите :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Mrs. Rogers/Evans в пт, 15 сеп 2017, 00:12
Докато се усетя , че днес бил на Хазалка сериала, то станало 22 и 30. И викам хайде ще изчакам да свърши и да го гледам в Тубата. Те пък взели , че го свалили веднага или поне аз не го намирам. Та ще ви изчакам утре да видим къде да го гледам :)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 15 сеп 2017, 10:49
Като за първа серия рейтинга е добър 4,49% дано да расте, че конкуренцията в този ден ще е голяма ;-) Оказва се че в този ден е и сериалът на Сечо, който се е сурнал доста, може би за сметка на НИ  :33uu: Предстои да тръгне втория сезон на Родината и сериалът с Толгахан и Ханде, а тя колкото и отчайваща акриса да е има огромна маса фенове....
Иначе отзивите от блогърите са доста добри,снощи четох при рускините че Токио казал че днес половин Турция ще използва голяма част от лафовете от серията, били доста впечатляващи :mrgreen:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35548085_bc3bb6a7)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 15 сеп 2017, 14:51
Здравейте :party: и да е честита, и успешна новата учебна година за децата ни. :pray:
Рейтинга в двете групи(данни за трета няма/странно, за първи път виждам липса на инфо за третата група).
http://www.ranini.tv/reyting

Не виждам руски превод на снощния епизод, а в програмната схема на бг групата по преводите-Любими сериали с превод, НИ липсва и няма да се превежда.
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35532725_f624fcdb)
Без превод(поне на руски) не гледам ни сериали, ни филми.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 15 сеп 2017, 16:01
Наде, ще има руски превод, само не разбрах къде, май в групата на Хазал пък те са там едни чешити, дано да го споделят :peace:
Бурак ми хареса, на снимки нищо особено но като мърда, бива :lol:
Снощи е имало и футболен мач, а обичайно при такива събития има отлив от други предавания. Най се е усетило при сериала на Сечо, дано да не се сурне съвсем.

ПП Да е честита Наде и да са успешни децата ни :pray: Днес така се вълнувам, все едно аз тръгвам в ново училище :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 15 сеп 2017, 16:18
 Честита  учебна година  !     Едно време  се вълнувахме и ние


 Слагам  го  за Дидето  барем се появи  :mrgreen: :hug:

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


 може би ще  преваждат НИ  от групата, която превеждаше на руски от български Вътре.  Ще бъдем благодарни  за отделеното време но ако няма  и на руски става .

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35549547_5fe185d6)

  Емко вози Ферка и я фиксира с поглед    :35: само, че тук са Баръш и Филиз . Момъка се прави на беден да се доближи до  Филиз


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35549547_c04e6750)

     по - добре спринтира от Ча

  За РД -   то  няма да се покрие    . Ще видим дали ще позная  :roll:   ще ни покажат фото от купона в някой бар  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в пт, 15 сеп 2017, 17:21
Честит първи учебен ден на учениците ви!  :D :peace:

В Хазалкината тема, Снежка още преди обяд беше сложила линк към епизода със субтитри в Контакта, но е само за регистрирани.
А преди малко вече го пуснаха и тук - http://1plus1tv.ru/series/tureckie_serialy_na_russkom_jazyke/20120-nasha-istoriya-bizim-hikaye-vse-serii-2017-smotret-onlayn-tureckie-serialy-na-russkom-yazyke.html

Приятно гледане!  :D


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 15 сеп 2017, 17:24
Профи, тенкс че сигнализира.
Сега погледнах и видях, че серията с руски субтитри е готова, а довечера се очаква фраг за втория епизод.

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35549878_7055f0d7)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35549878_de5e6f1d)


https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241659%2F8e68e7f2bcce489269%2Fpl_wall_-58199741


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 15 сеп 2017, 17:43
Честит първи учебен ден на учениците ви!  :D :peace:

В Хазалкината тема, Снежка още преди обяд беше сложила линк към епизода със субтитри в Контакта, но е само за регистрирани.
А преди малко вече го пуснаха и тук - http://1plus1tv.ru/series/tureckie_serialy_na_russkom_jazyke/20120-nasha-istoriya-bizim-hikaye-vse-serii-2017-smotret-onlayn-tureckie-serialy-na-russkom-yazyke.html

Приятно гледане!  :D
Проф, мерси, ще го запазя за да гледам когато имам време :peace:
Между другото досега масово се комнентираше че Филиз е новата Фериха, приличали си и т.н. И на мен по фраговете новата кочина ми заприлича на мазата на чепикови, но снощи не намерих нито един коментар в който да се споменава прилика между героините, явно наистина няма.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 15 сеп 2017, 19:56
Цитат
В честь годовщины выхода первой серии сериала Внутри / Içerde создатели пообещали сделать приятный сюприз

  Преди една година на  19 - ти септември стартира Ичарде .  От Япъма са подготвили изненада .  Сигурно  ще   е нещо комично зад кадър   , което не са пускали  или снимки  :roll:

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 15 сеп 2017, 21:35

Репортаж.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241662%2F8e626a7a10212d9640%2Fpl_wall_-58199741


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 15 сеп 2017, 21:37
Гинчо е в САЩ, двамата с Ча не могат дълго един без друг :lol: Дали няма да ни зарадва с няколко нови снимки на патрона, този път на другото му ухо или на някакъв далечен силует на хоризонта :hahaha:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35550966_7287f9b6)

Гизема се омъжва утре, сега видях някакво видео, моминско парти ли що ли, ама женорята се веселят на фона на Чачовата "Mutlu Sonsuz" :lol:

Абе Гинчо дали не го гледат странно по летищата-  от мюсюлманска страна с талибанска брада... Е не е единствен, ама все пак :roll:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 15 сеп 2017, 21:51
Започнах серията.
Мале, мале, голяма мизерия :ooooh: и в квартала, и в домът им, идва ми в повече. Ще я гледам(поне първа серия ей така за сравнение с образа на Ферка и Чепиковото подобие на дом) на части.
Навремето така се погнусих от първите серии на Аси-обори, мизерия до коленете, а за десерт тя си лягаше с дрехите и ботушите от обора в леглото. :sick: Много се напъвах да го гледам серия след серия защото много ми го хвалеха и все ми казваха да не се отказвам, а  в последствие Аси стана един от няколкото ми любими сериали. Направо парадокс.
Продължавам с гледането още малко.
Олеееееее Рахми  на какво унижение го подложи майката на съученичката му, :ooooh: :stop: все едно е прокажен, :roll: ужас просто. :tired:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 15 сеп 2017, 23:10
Наде, аз бях потресена от същото- поли които се влачеха по овчарниците, а после със същите и барабар с ботушите в леглото :sick: Селската идилия ми дойде в повече :ooooh: Заради нея ни любов ме трогна ни герои, ни актьори.... А като се замисля, реално главната героиня и женските и роднини на мястото където живееха трябваше да се носят с шалвари и кърпи на главите. Не ми хареса. При все че го гледах два пъти, не можах да свикна, а от харесване бях много далеч. Беше през зимните месеци, аз вкъщи, позиционирана на дивана с хобито в ръце и заради него не оставаше ред да разцъквам дистанционното.... Което ме подсеща че сериал отдавна не съм подхващала и хобито повече от година не съм го пипвала пък ми оставаше малко.....
Ще я видя и Нашата история, отзивите са много хубави, има мизерия но доколкото разбрах няма преувеличени неща, просто нещата от живота, бедността кога е била красива....  Ще видим, аз докато се наканя, ще излязат още няколко серии  :2tooth:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 15 сеп 2017, 23:19
:
Наде, аз бях потресена от същото- поли които се влачеха по овчарниците, а после със същите и барабар с ботушите в леглото :sick: Селската идилия ми дойде в повече :ooooh: Заради нея ни любов ме трогна ни герои, ни актьори.... А като се замисля, реално главната героиня и женските и роднини на мястото където живееха трябваше да се носят с шалвари и кърпи на главите. Не ми хареса. При все че го гледах два пъти, не можах да свикна, а от харесване бях много далеч. Беше през зимните месеци, аз вкъщи, позиционирана на дивана с хобито в ръце и заради него не оставаше ред да разцъквам дистанционното.... Което ме подсеща че сериал отдавна не съм подхващала и хобито повече от година не съм го пипвала пък ми оставаше малко.....
Ще я видя и Нашата история, отзивите са много хубави, има мизерия но доколкото разбрах няма преувеличени неща, просто нещата от живота, бедността кога е била красива....  Ще видим, аз докато се наканя, ще излязат още няколко серии  :2tooth:


Ти остави ми яз я започнах и няма спирка, :shock: а мислех, че ще ми е чок зор за гледане.
Лелеееее, не мога да повярвам, че аз която не харесвах Бурак с Ханде(казвала съм Ви и преди, че за мен бяха два чифта дълги пърхащи мигли) толкова добре ми стоят с Хазал един до друг на екрана в момента.
Засега не виждам в лицето на Филиз-Ферка, нито в мизерията на Филизкиния дом Чепиковия курник.
Направо не е за вярване, че всичко това го пиша аз. :mrgreen:
Малиииии Баръш онемя, :35: първо от мизерията в дома на Филиз, след това като започнаха да наизлизат братята и сестрите като гъсеници от всички стаи, :35: и за капак пияния до напикване баща Фикри. :sick: :stop: Направо се втрещи момчето.
Мале, мале и Мюжге какъв откачен баща :shock:  :ooooh: има, а Баръш все при Филизка го тегли. :lol:
Стига толкова гледане за тази вечер, лека Ви нощ.
Яяяяяя влизам, но няма никой.
Довечера продължавам с епизода.
Фрагман на НИ за втори епизод.
Превод на руски.
:
#Teammy_Bizim_Hikaye
🎬 1-й фрагмент 2-й серии сериала Наша История / Bizim Hikaye
Наш перевод:
Филиз - завтра пойдем получим твою пенсию.
Фикри - что завтра уже 26-е?
Хикмет - ты мою футболку надел?
Фикри- да, твою футболку надел.
Филиз - я тебя убью сегодня.
Соседка - зачем?
Фикри - это что такое? Что я здесь делаю?
Барыш - я твоёго отца отвёз
Филиз - куда отвёз?
Барыш - в Грецию
Фикри - что я делаю в Греции?
Филиз - что ему там делать?
Барыш - чем дальше от вас, тем лучше.
Фикри - брат, я проголодался
Барыш - ну давай же.
Филиз - в чем дело?
Барыш - бензин закончился.
Барыш - мне тяжело, может ты немного понесёшь?
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241665%2Fc8be130de2e834eeb6%2Fpl_wall_-58199741


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 16 сеп 2017, 17:42
Наде, като те прочетох, съм почти сигурна че утре ще го разцъкам :lol: Досега едно кофти мнение не съм намерила, е сигурно ще има, но много ми харесват отзивите досега. И никой не сравнява Филиз с Фериха ;-)
Като каза за Ханде, видя ли на какво посмешище са я направили :ooooh: Тя че е кофти актриса си е така, но сега просто са се изгаврили с нея работодателите и от Лореал :crazyeyes: Фигурата и е сочна и женствена, по-добре да я бяха научили да танцува танго и така да мята коса за представянето на рекламата, а не да се чекне в нещо дето не е ясно танц ли е, гимнастика ли, що ли, но определено нито и отива, нито тя се справя.... пълен резил :ooooh: Чак ми стана неловко докато я гледах....

Старо Чачово интервю, но вече с руски превод ;-)
https://vk.com/cagaulusoy?w=wall-128333062_122195

При рускините мярнах някакво заглавие в което се казва че Неслихан е отрекла за проект с Ча.Нямали обща работа, не се и предвиждала такава, нещо такова беше :peace:
Алилуя :bishop:
Доверявам се на заглавието което бяха сложили падругите, защото не ми се чете интервюто и, безразлична ми е и за едно изречение нямам намерение да си я причинявам :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 16 сеп 2017, 18:09
Наде, като те прочетох, съм почти сигурна че утре ще го разцъкам :lol: Досега едно кофти мнение не съм намерила, е сигурно ще има, но много ми харесват отзивите досега. И никой не сравнява Филиз с Фериха ;-)
Като каза за Ханде, видя ли на какво посмешище са я направили :ooooh: Тя че е кофти актриса си е така, но сега просто са се изгаврили с нея работодателите и от Лореал :crazyeyes: Фигурата и е сочна и женствена, по-добре да я бяха научили да танцува танго и така да мята коса за представянето на рекламата, а не да се чекне в нещо дето не е ясно танц ли е, гимнастика ли, що ли, но определено нито и отива, нито тя се справя.... пълен резил :ooooh: Чак ми стана неловко докато я гледах....

Старо Чачово интервю, но вече с руски превод ;-)
https://vk.com/cagaulusoy?w=wall-128333062_122195

При рускините мярнах някакво заглавие в което се казва че Неслихан е отрекла за проект с Ча.Нямали обща работа, не се и предвиждала такава, нещо такова беше :peace:
Алилуя :bishop:
Доверявам се на заглавието което бяха сложили падругите, защото не ми се чете интервюто и, безразлична ми е и за едно изречение нямам намерение да си я причинявам :peace:
Мани не думай, видях й танците. [smilie=smile3537.gif]
Що се отнася до НИ и Филиз, първоначално ми няваха спомен за АФК и Ферка, нооооо нищо подобно.
Приятно съм изненадана, защото не го очаквах.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 16 сеп 2017, 19:14
Фема искаше да види Чаатай Акман, ей го на видеото в линка, доста невзрачно цигане, ама има много фенове, песента му е интрото на НИ :peace: До тук над 3,5 млн посещения само за 48 часа.
https://www.youtube.com/watch?v=psC_3JKcZV8

 newsm47
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35554158_b2c55d1c)

Хазал с нова фотосесия за Bestyle ;-)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35554158_2db15e8b)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35554158_b21c33cb)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35554158_285d043e)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35554158_315b0e43)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 16 сеп 2017, 21:32
Приключих със серията и очаквам следващата. [smilie=smile3539.gif]
Бащата е егати пикливия пияница, :sick: гнус ме е само като го гледам, отвращава ме, но аферим на актьора. Сраснал се е с ролята си на 100%.
П.П. Днес се омъжи Гизем.
Голяма показност, голямо нещо, чак досадно, затова и няма да публикувам ни видеа, ни снимки.
И пак да кажа, браво на Ибрахим Челиккол в това отношение. Показа своята Михре едва след като му каза ДА, след това две, три фотки от нестандартната им сватба и това беше.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Mrs. Rogers/Evans в нд, 17 сеп 2017, 00:48
Вай бе, изгледах го най - сетне. Ама на турски, не мога да му намеря български превод още. Не знам някой ще го превежда ли , няма ли?

Хареса ми, ама бая въпроси ми остави(може би, защото не разбирам турски:)) Та да попитам тук:

1.Майката къде е? И всичките от една майка ли са?
2.Филиз е най-голямата, а тези двамата братя - близнаци ли са или не? Тоест на една възраст ли са,че не разбрах кой е по - големият? И реално на колко са? Защото този Рахмет мислех , че е най- големият - 17-18 годишен, пък тази малката ученичка как го налази пред майка си. :lol: Тя ученичката изглежда по - голяма от него. :ooooh: После пък си мислех , че този Хикмет не може да е по - малък от Рахмет, щом иска да взима каката от магазина.И стигнах до заключението, че са близнаци. Пък те в реала актьорчетата да не са братя, защото някак си си приличат в очите?
3.Тази кака, дето си влиза като у тях си,каква им е? Защото им гледа децата, ама май не им е роднина?
4. На Мюжгето майка й какво й е? С бащата май са разведени , ама той пак си идва и иска да яде. От къде на къде?! И защо Мюжгето не ходи на училище, а учи вкъщи?
5.Малък Рошльо щял баща му артист като Къванч Татлату да го прави  :lol: :lol: :lol: На колко е това дете? Не е ли 5-6 годишно - актьорчето? Мислех , че е там някъде, пък то памперси носи още. И всеки го разнася пък то мяза бая тежичко. Та то не ми се вписа някак в историята, ама поне косата му е един път:)
6. Този Баръш , в крайна сметка е богат. Ама колко? От къде идва? Какъв е? Явно ще го разберем в другата серия. И сега той ли обръща схемата - той ще се прави на беден? Да не стане 1 сезон е беден, втория разкриваме лъжата му?
7. Хазалка - тази жена, тази жена - ОН НУМАРА! Права, корава с много хубав глас. Тя ми е единствената,която й харесвам гласа дори когато реве. Повечето им актриси като ревнат и писват та ти дращят мозъка и нищо не можеш им разбра. Пък Хазал много отчетлив,правилен тон, всичко й разбирам. Тя тук не е ревнала още де, но като беше Ферка и като ревеше много ми харесваше.С "достойнство" както се казва ревеше. А пък като кресне :whistle: - един път е!  Аз и затова ги загледах. Като ги видях как си крещят с цяло гърло в апартамент номер 10 и ме залепиха за себе си. :) Изобщо не ми напомни за Ферка тука, освен по гордостта. Много ми хареса сцената с бащата, като се потупваше сама. Много добре го изигра. Изтри ми сравнението с Фера само с това изпълнение.
8. Феркиният дом цял палат пред Филизкиния. Онез само едни неуплътнени прозорци им бяха проблема. Пък тези то пералнята, то антената, то нямат столове за всички, то млякото с вода разреждат - страшна работа :ooooh: Ферка ако ги беше видяла, хич нямаше да лъже , ами щеше да се гордее с татьо Чепик.
9.Бащата, не разбрах само пие или работи някъде? Онзи дето го преследваше май за работа го беше наел, но за каква не разбрах? И егати актьора :ooooh: То такова пиянство, не може да се изиграе. Все едно истинска пиянка бяха хванали от улицата. Малък Рошльо и Хикмет да не са му истински деца в реала, че много му приличат?
10. Бурак - брей ама този голяма симпатяга. Записвам го след Чачо и Енго. До Арас барабар. Какви мигли, какво чудо. Не е чист турчин, нали? Има някаква смеска от някъде, 100%.  В телото много добре сложен, преса-мреса, мускул, краците са добре - не са бутища(както понякога са на Чачи :mrgreen:) Само една забележка към стилистите, която ме дразнеше и при Умут/Арас в Ичерде (И като погледнах тя стилиската е една, та затова си обобщавам забележката). И Арас и Бурак имат добре сложени крака в горната част с доста слаби пищяли надолу, което предполага по - издължено и тясно ходило. Облекли ги в леко скини джинс, което при такива крака изглеждат много добре и ако са само по тях и чорапи - не се забелязва , че са слим-фит  джинс.  Но видиш ли за обувки им дали едни плувни лодки - колкото дълги толкова и широки. Приличат на Голямото пиле от Улица Сезам с тях.  :mrgreen: При Бурак, сложили хубавата кафява ризка , черните скинита, колана лъскав и накрая завършили с на чичо ми Ромиката(или едно време каквито бяха там) :sick: Те сега уж за модерни тези Йизита, дето приличат на плавници, ама не са за всеки. Виж Чачо с едрия бедър и тежкия крак, по може да ги пласира.  :mrgreen: Но тези двата с тези пищимали за крайник - йок:) При Арас повече ми се набиваха и много се дразнех, хеле последните 3 - 4 серии решиха и него в кубинка да обуят, че си отдъхнах.:)
11. Все се каня да попитам,че ми беше направило впечатление, че се дискутира,че Чачо бягал странно. И понеже тук нагоре също прочетох един коментар, че Бурак тича по - добре от Ча и се присетих да питам. Та като съм ви чела и аз после взех да обръщам внимание на това как бяга Ча и особенно в Ичерде. И на мен ми се струва странно, но не знам кое точно му е странното? Та ако може някой да ми обесни :) :hug: Прилича ми сякаш долната му част бяга по-бързо от горната, ако мога така да се изразя :) Не знам как да го опиша точно - все едно бяга ама никога няма да стигне този, който гони. То затова повече той гони хората, от колкото те него, че иначе на втората стъпка са го хванали. :)

И така час и половина го пиша тоз' чаршаф и предполагам всички си легнаха :hug: Та утре ще си чакам отговорите, на който му се занимава :)

Лека нощ :bouquet:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в нд, 17 сеп 2017, 10:52
Ферка ако ги беше видяла, хич нямаше да лъже , ами щеше да се гордее с татьо Чепик.
:35: :35: :35:
Голям лаф! :hahaha:

Изчетох ти чаршафа.
:mrgreen: Някой ти го е оценил като полезен /в новата версия/.

Не мога да ти отговоря на 99% от въпросите, че не съм гледала още серията. На останалия един процент ;) - Чачи просто не може да бяга. Точно все едно си влачи краката. Бягането му е тромаво и типично за баскетболист - без голям разбег и много вдигане на краката, колкото да мине 20 метра. :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 17 сеп 2017, 12:28
Ети, аз днес ще го гледам та ще отоворя само на някои от въпросите ти.
По точка 1 от подсказките за сюжета, бяха писали че майката имала биполярно разстройство, запиляла се нанякъде, но по някое време щяла да се появи :peace:
За точка 5 мисля че детето беше на 3 и нещо, малко е :peace:
6. Може и никога да не разберем нищо за Баръш, и той просто да е част от хората в живота на Филиз, едва ли някой може да каже от първа серия какви бръмбари се въртят в главите на сценаристите :hahaha:Дано да има втори сезон :lol:
7. За крещенето на Хазал в ролите и си права, на мен фаворит ми е сцената Емко като и каза че може просто да я е желаел, а не любов и бла бла (сцената в парка преди бялата нощница) Щеше да го убие с поглед, а как тръгна към него, чак той отстъпи назад :hahaha: Много хубаво се овикваха там :mrgreen:
8. На Фера мазата все пак беше Етилерска, а не съборетина в гетото :peace:
10. За модите и кой може да си ги позвори и кой не, направо не ми се започва. Ча много го влече модата, но в някои неща изглежда като лоша карикатура на себе си. И изобщо не виня стилистката. Не че и тя няма вина, ама Чачовата е по-голяма.
11.Някъде бях чела че високите мъже бягали смешно, но според мен това не се отнася до Ча- и в първия си сериал и по-нататък според мен си е ОК в това отношение. Виж ако разцъкаш Енгин в първа или втора серия на Фатмагюл, където на другия ден след изнасилването бягаше по улиците на градчето, операторът го снима само в близък план, не по-надолу от таза... колкото и да се стараеше с камерата  обаче, все се виждаше как Енго мята краци настрани, а ханша му се клати насам натам сякаш всеки момент щеше да се откачи от тялото му. Беше ужасна гледка :sick:

ПП След малко пускам НИ :peace: Рускините са като ракети, вече дори и с дублаж са го направили, ама ще си спестя монотонното декламиране на текста, предпочитам субтитри :lol:

ПП2 На Гизем роклята е ужасна, а тя самата ми се вижда доста едра, има видеа на които с тази огромна рокля изглежда като сметанова торта :roll:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35556231_180d356d)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 17 сеп 2017, 15:43
Здравейте :hug:

Честит имен ден, Наде, да си жива и здрава! :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35556993_e6e6eeec)

Гизема наистина доста сочна изглежда :shock: По времето на ПЕ да я духнеш ще падне, а сега :shock: Абе къде го намери тоя хамстер newsm78

Ми няма нищо общо между Филиз и Фера освен първата буква в имената им :mrgreen:
Не съм изгледала целия епизод (заради продължителността му) :crazyeyes: :crazyeyes:, само избрани моменти :mrgreen:, т.е. колкото да видя всеки един от героите. Бурак не е красавец, но е адски харизматичен newsm53 Много са сладки с Хазал. Актьорът в ролята на бащата-пиянде се справя чудесно :peace:
Интрото не е лошо, закачливо е даже, само на онзи да не му се чуваше гласа :whistle:
На нашата много ѝ отива да крещи. Сцената в двора на унито, в която се репчи на Емко е супер :mrgreen:
Чачун си бяга нормално, даже имаше някакви Емкови спомени към края на АФК като Фера си беше събрала нещата от ап.10, Емко отиде при Чепикови посред нощите с гръм и трясък, стълбите ги взимаше по две. СтраОтен :crazy:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 17 сеп 2017, 16:56
Наде, да си жива и здрава :hug: Какъв хубав подарък ти е дала Марга :love:

Гледам  НИ, но за малко спрях защото много ми забива линка, направо се уморих от това насичане :ooooh: До тук ми харесва и хич не ми прилича на голяма драма по турски- има някаква забавна нотка, е може би щото е още в началото и наблягат на битовизмите. Бурак е готин :love: Хазал е много различна, нищо общо с Фериха въпреки сходните условия в които живее и тази и героиня.
Заради насичането не можах да разбера какво и казаха ония двама бабита в кафето, върнах но забих там и така 2 минути :bad-words:
Марги, относно "Филиз" и Ф-то, просто са сложили оригиналното име на героината, която в американския вариант е Филис :peace: Но мисля че приликите ще се изчерпят само с това. В едно от скорощните си интервюта, Хазал беше казала че сценария е префасониран според нещата които могат да се покажат пред турските зрители и няма да има много общо с оригиналната история :peace: Нищо ново, те турските римейки са така, ползват само идеята, примери бол  ;-)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 17 сеп 2017, 17:12
Здравейте :party: дружки-веселушки. :D........:D
Марги, Ивче, много Ви благодаря за пожеланията, а на теб Марги спешъл мерсаж за готиния Емко.
С тази си визия Ча за мен е THE BEST. :crazy:
:

Макар и виртуално, заповядайте. :party:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35557300_e36b554e)
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
Пияндето тати Фикри направи реклама на Киво като го спомена във връзка с това, че малкия пух, ще стане като него актьор.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35557300_749651ec)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 17 сеп 2017, 20:55
Заради виртуалната почерпка обърнах и една реална.... кутия бонбони :blush: Заслужих си я де, днес много работа.
О, да, линка с руския превод на НИ и при мен насичаше. Пуснах си епизода в Ютюб, но друг път ще го продължа.
Марги, относно "Филиз" и Ф-то, просто са сложили оригиналното име на героината, която в американския вариант е Филис :peace:
Бел, явно доста си бързала :lol:, но аз те разбрах. Американското е Фиона :peace: А турското име преценили да е Филиз.

ПП Колко интересни турски имена има. Днес помислих, че някой се подиграва на една стара познайница сред актрисите им използвайки името Кубилай :lol:, а като проверих се оказа, че такъв актьор има в действителност....


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 17 сеп 2017, 21:42

Бел, явно доста си бързала :lol:, но аз те разбрах. Американското е Фиона :peace: А турското име преценили да е Филиз.

Ааа ама вярно че беше Фиона :hahaha: Знам го ама ето на :hahaha:

Не можах да го догледам, засече ми на минута 50:50 и повече не помръдна от там :bad-words: Утре ще се пробвам пак.
Определено до тук никаква голяма драма не видях, през цялото време се усещаше една лека комична нотка ;-) И направо се посмях като взеха да изпълзяват братя и сестри, Баръш остана без думи, а му идваше да попита дали има и още :2tooth:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пн, 18 сеп 2017, 13:11
Нова :lol:
  (https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
БалъкчЪ :mrgreen:
Добре изглежда Ча. Свеж :love: Обаче не виждам съществена разлика от последния път :lol:

Цитат
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
И кака ще има да си слуша Мутлу сонсуз :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 18 сеп 2017, 15:22
Тя снимката се води нова, ама не се знае дали тези дни е правена, или примерно като е пристигнал :whistle: Пусната е с надпис
All i need to know from life i learned from fishing.. Нещо като че всичко което знаел за живота, го научил от риболова... (не гарантирам за точност)
Иначе да, не личи да се е вталил нещо newsm78 Ама до започване на снимките за сериала има още време и преди тях може ударно да сваля знам ли, няма да му е за пръв път, но определено с тази визия хич не прилича на 19 годишен и очаквам осезаема промяна  :mrgreen:
Марги, на кака може лично да и е пял на пеленгаторите :mrgreen:
Ама на въпросната снимка бая се е облегнала на него, така както е преплела краци и се е наклонила, струва ми се че не може без опора :mrgreen:
Рускините бяха коментирали че това е от времето когато току-що кака е влязла в сериала, значи не можело още тогава да бъдат заедно, ама според мен  видял я е, Аресал я и я забил :hahaha: Цъфнал е така все едно е на черешата, тука вярвам че е трезвен, значи видът му е от нещо друго :lol:


Колко е вярно не знам, но се говори че Ча е почивал в къмпинга за каравани на градчето  Kernville в Калифорния. Били компания и празнували 40 г. рд на приятел ...
Там е направена и снимката, която излезе днес :peace: Вчера компанията си тръгнала....
[video]https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=cA9ae1HAPN0[/video]


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 18 сеп 2017, 17:14
 :silly: :silly: :drunk1:

  Бях на едно събитие и не мойм се освестим ощИ   :ooooh:

  Маргиии  :hug: казах ли  ти   Чачи ша лови рибка  , а Гинчо шЪ сваля   американките :35: мой и  супермена да мине нЕкоя    :sick: Има време за подготовка на фентизито .   Зимата или напролет   и  не си дава зор с тежести и диети  :mrgreen:

 Ча  голЕма сентенция написал за риболова  :mrgreen:


  верно ли има турско име Кубилай  :rotfImao:  мъжко или женско ?

видОх я познайницата  :sick:

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35561988_4b368330)

си опрайм вкуса


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35561988_3083df61)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35561988_03c1fcaf)

 Бурак  добре се справя с ролята   ще си паснат с Хазал . Изгледах  набързо   и не разбрах Баръш в сервиз ли бачка ?  


 Тоя Чекмез певеца  пълнУ  манго  :mrgreen: не мой да се мери с адаша си  :stop:    Не ми хареса как я пее песента

 Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 18 сеп 2017, 17:30
 :wavey:

Яяяяя Ча се появил. :lol:

 :mrgreen: :35:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35562066_3eba13e1)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пн, 18 сеп 2017, 18:13
Хади бе, Феми, :party: появи се. Махмурлийка ли си :hahaha:
Кубилай е мъжко име, имало такъв актьор. Първата ми асоциация обаче се оказа погрешна, осъзнах го след като видях, че написаното си е баш Кубилай, не примерно ”КОбилай”, а надолу се споменаваше и настоящия му сериал.....
Да, ти каза, че Ча ще лови рибка, ама това денем, нощем е на лов за мадами. :hahaha:

Фамилията на певеца не е Чекмез, това е на Чепиков истинската. Под езика ми е на Чаатай...... тц тц :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 18 сеп 2017, 19:25
Цитат
Да, ти каза, че Ча ще лови рибка, ама това денем, нощем е на лов за мадами. hahaha

    нощем е на лов  на диета с питиета  :mrgreen:    фнИмава с нощните похождения  :naughty:  
 Не беше трудно да позная  . Ча и Киво почти цяло лято бяха с въдиците и се гмуркаха .Сега Киво е в Бозбурн .
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35561187_1b346d84)

нови  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35562533_beb6e5ce)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35562533_9a0405ae)

сетова


    Чаатай Акман му е фамилията на певеца . Видях в поста на Белл .  
  Цигането не можах да му слушам виенето  не съм се старала да  му помня името .Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 18 сеп 2017, 19:52
Аз явно тези дни съм някъде другаде, чак сега схванах каква асоциация си е направила Марга за КОбилай :35: :35: :35: Ами то нали конското е на мода и не си знаела че такова име наистина съществува, простено ти е :mrgreen: То и какво да си помисли човек, напоследък кон до коня :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 18 сеп 2017, 20:03
Цитат
Чачун си бяга нормално, даже имаше някакви Емкови спомени към края на АФК като Фера си беше събрала нещата от ап.10, Емко отиде при Чепикови посред нощите с гръм и трясък, стълбите ги взимаше по две. СтраОтен

 когато Фера го напусна , чула недочула замина с капитана  :bad-words:  

Ззависи  в каква форма е .   Помните ли , когато  тичаше в парка в един от епизодите на АФК . Беше страОтен в тялото   и добре бягаше .  Тренираше в парка  ,  когато Фера  искаше да му се извини а той гузен  заради Руя .   На мача в Ичардето се пазеше да не се контузи и се разОждаше из терена(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35562723_754c355a)

 партньор на Елчин в сериала ще е Буура  ГюлсойТитла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 18 сеп 2017, 20:26
Феми, инфо за други актьори/актриси и прочие го слагай в спойлер.

:

Что для вас канал Fox?

https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241707%2F6a59129ddcd1368b38%2Fpl_wall_-58199741

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35562852_543e33e8)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 18 сеп 2017, 21:14
Феми ей го :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35563214_75f8007f)

Според мен си бяга съвсем нормално :peace:

Днес пак гледах Енгин Акюрек като тича, леле :sick: Все едно някакъв куц човек се опитва да бяга, не мога да го обясня дори :roll: Ча си е ОК. Ооо сцената като вземаше стъпълата по две, много готин беше :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35563214_e648ab9b)
Харесват ми :love:

ПП Марги, името му е Чаатай Акман, една от песните му в ЮТ е с 230 млн. посещения :shock: Също цигане, но явно е голям любимец на народа :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пн, 18 сеп 2017, 22:39
Бел, точно той- Чаатай Акман :lol: Ама вярно цигането е сред любимците на народа, виждам, че песента му с 234 млн. гледания е от преди девет месеца, за колко кратък период какво сериозно число newsm09 Ама и официалното видео към едноименната му песен от НИ ще вдигне доста- качена е преди четири дни, а вече с 6,4 млн. показвания newsm09

За сетен път ще се повторя, но много ми харесват Хазал и Бурак- БарФи :love: Не мислех, че след Киво и Ча ще ми хареса по същия начин и с някой друг, а и след ХаканЮ бях като попарена :hahaha:
Мисля, че много могат да ни покажат, стига само рейтинга да не изиграе някоя лоша шега :pray: :pray:
Има нещо комично, в същото време и реалистично в сериала. Мен ме грабна :D В удобно време ще си доизгледам епизода.
Както казах и вчера няма много общо между Фера и Филиз :naughty: А, да- първата буква в имената, ината им и рингтона на телефона :35: Иначе Фера беше доста по-привилегирована :whistle:
Има и наблюдателни фенове :lol:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35563881_4f785127)
Трябва ли да се прекършат, за да се почувстват истински красиви :doh: Разочарована съм от Елчин, не прилича на себе си :xarms: Харесвам я от сериал, в който не беше в главна роля, но толкова ярко блестеше, че другата актриса ми изглеждаше по-невзрачна отколкото е всъщност. А сега :xarms: Нямам думи :xarms:
И аз често забравям да използвам спойлери като пиша за други, да не ви прави впечатление, то буквално има навсякъде за всички :mrgreen: Единни сме в многообразието :lol:

ПП Рори, не знам откога не сме се засичали с теб :hug:, предполагам не гледаш Нашата история щом не се включи с коментар.

Скоро не съм оставяла букет за Дида newsm47 :cactus: :cactus: :cactus:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 18 сеп 2017, 22:40
Тоя певец е мноооого грозен и песента му в сериала не ме впечатли(даже не я и помня като звучене).
SET
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35563884_3e8c7675)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 19 сеп 2017, 07:42
Риболовеца и останалите къмпингари  :D
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35564545_2785157b)

Има и кратко видео, пекат месо, а зад кадър се чува Чачовият глас :D
https://vk.com/cagaulusoy?w=wall-128333062_122453


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 19 сеп 2017, 13:23
 :wavey:

Ееееее, :bad-words:  вместо да ми се публикува поста той взе, че се изтри като преди това форума яко зацикли и нямаше публикуване приблизително минута.
И понеже бях качила снимки от предстоящия 2 епизод на НИ, а те не бяха никак малко сега не ми се публикуват повторно.
Остават четири часа до сюрприза от Ай Япъм.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35566186_5325c319)

Допълвам се с озета с озвучка и съдържащ снимки от предстоящия епизод.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241713%2F112d15d2b88768f062%2Fpl_wall_-58199741

Сериала НИ е бил най-обсъждания сериал в соц.мрежи през изминалата седмица.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35566186_18ca1370)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 19 сеп 2017, 15:16
Аз много надежди на сюрприза не възлагам, щото май съм им свикнала на изненадите и бомбите и знам че  обикновено не струват :hahaha: Може нещо малко, което да надигне вълни и феновете на Ча да предъвчат заглавието правейки ТТ, или някакви забавни кадри от Ичерде, ама дано да се изненадам де :mrgreen:

Ча лайкнал приятелския улов, пъстървичка :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35566863_86fc7d1e)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35566863_d68634cc)

И любимият му чичо Джак се разнася наоколо, даже въпросната квадратна стъкленица може да е стисната за гърлото от Чачовата ръчица newsm62
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35566863_863cbfbf)

Това ми хареса :lol:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35566863_dc2e6158)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35566863_d878806f)


Тези интернет рейтинги не знам как да ги тълкувам. Много често се случва някой сериал с огромна цифра  там, на първо място по коментари, а реално с 3% рейтинг. Мерием е едва с 1/5 от изписаното за НИ, а рейтингът му 7%.... Дано новата серия на Ни да вдигне още :pray:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 19 сеп 2017, 15:33
 Не мога си обясна що на галата на Ичардето  с махната брада и рапон  не мойш го позна . В ПЕ също беше рапон  с  набола брада   и  орапончен  но там ми харесваше  :love:   


 Изненадата  ша е от сорта   непубликувани кадри или томбола с награди  :roll:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 19 сеп 2017, 15:42
Ами нали се беше обръснал за награждаването си като полицай, затова го видяхме такъв орапонен на галата, в главата мязаше на картоф newsm09
Аз не го харесвам гладко избръснат, изглежда ми подпухнал. В Меджезира все остърган ходеше и все яко отекъл в лице, нищо че беше по-слаб. Малко брада и не много коса ми е ОК само да не се олива :peace: В началото на Ичерде си беше почти идеален, само мааалко повечко коса да му бяха отпуснали и щеше да ми е тамЪн :crazy:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 19 сеп 2017, 15:52
Цитат
В началото на Ичерде си беше идеален, само мааалко повечко коса да му бяха отпуснали Crazy

   [smilie=smile3521.gif]


 

Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 19 сеп 2017, 15:54
Бомби, сюрпризи, все тая. :stop:
Що се отнася до рейтингите им..........ноу комент, [smilie=smile3505.gif] но според мен когато се отчитат трябва да обхващат и интернет гледаемостта, а не само тв извадки :stop: поставени под общ знаменател. :stop:
В Недяла с мъжа ми докато си пиехме сутрешното кафе, по Шоуто вървеше клю-клю предаване и показаха Бенсу, и Ча.
Май я питаха дали е вярно, че нещо не се разбирали както някои техни медии писаха навремето, но тя отрече(не че и да е било вярно тя щеше да потвърди).


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 19 сеп 2017, 16:12
 Сюрпрайза    зад камера  :35: да беха   пуснали наистина  нещо изненадващо ама йок  :xarms:


[video]https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=6IQUUsmVNF0[/video]


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 19 сеп 2017, 16:17
Да им имам "бомбите" ааайде няма нужда. :stop:
Точно същото видео го бях публикувала още преди да свърши Ичерде.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 19 сеп 2017, 16:35
Е не съм изненадана, само се чудя тези идиоти ли са, късопаметни ли са, или някой се е напушил със забранени вещества..... няма що, голям сюрприз  :ooooh:
Догодина на 19.09 може още веднъж да ни изненадат със същото :2tooth:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 19 сеп 2017, 17:13
 E, тва е друго нещо  ;-)   фотото е  суперско :crazy:
 Ча чок хубав беее  :crazy:
 (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35567628_827de31f)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35567628_64396943)

 бутилката уиски не я стиска Ча   :35:      Някой от тия  е  по облеклото

  


 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 19 сеп 2017, 20:06
Ха :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35568375_a9fdca3f)
Гьозде Кансу: #happybirthdayiçerde 🎉 #içerde


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 19 сеп 2017, 20:12
  Брей Ча и Бенсуто се фотнали  тва е изненада  :mrgreen:
   Хайде в още  екшън проекти да участва успешни . Харесва му адреналина
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35568397_974dadcd)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 19 сеп 2017, 20:58
Брей, брей, брей. :love:
:
#Teammy_Bizim_Hikaye

🔥⚡Сегодня вечером в 20:00 телеканал FoxTV покажет первую серию сериала Наша история / Bizim Hikaye, который вступит в конкуренцию с сериалами Мафия не может править миром, Полнолуние и Пленница. Отметим, что это первый раз в истории турецкого телевидения, когда сериал повторяют в прайм-тайм в осеннем сезоне. Похоже, руководство Фокс убедилось в надежности проекта и хочет "собрать сливки". Кстати, за 4 дня на ютубе сериал Хазал Кая и Бурака Дениза просмотрело уже 1 миллион человек. Предыдущему социальному проекту Фатиха Аксоя Мама потребовалось 9 месяцев, чтобы первая серия собрала 1,3 млн просмотров. В отличие от столь любимых ромкомов и экшн-сериалов аудитория социальных проектов на ютубе куда скромнее, так что этот результат смело можно считать выдающимся достижением


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 19 сеп 2017, 21:33
Даже взеха и да ги редят по колажи :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35568815_8219d4e2)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 19 сеп 2017, 23:34
 Много са хубави Хазал и Бурак  .  След Ча не вярвах че ще ми допадне  до нея партньор .  Ето, че може ако партньора е симпатяга и  добре се справя с ролята  :peace:

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35569517_28838339)

 Илкнур на сватба .  Като скелет е  :ooooh: роклята ми хареса


Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Рори72 в ср, 20 сеп 2017, 08:39
Здравейте дружки-веселушки!

В проклетата мобилна версия няма емотикончета, а толкова искам да ви "гушна" всички.
Както бях писала в поста който новата мобилна версия не е публикувала с Феми можем да отворим консултантска фирма относно продуктите на турското кинопроизводство. Очевидно НИ има шанса да стане един много успешен сериал стига сценаристите да не прецакат проекта.
Вашите положителни отзиви много ме радват, но все още никой не споделил има ли къде да се гледат сериите с някакъв превод дори и руски.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в ср, 20 сеп 2017, 11:27
Рори  :hug:, малко по-напред съм сложила линк към серията със субтитри на руски.
Ето тук също я има - http://turkishtv.ru/turkey-serials/868-nasha-istoriya-bizim-hikaye-vse-serii-na-russkom-yazyke-tureckiy-serial-smotret-onlayn.html Има я и с дублаж, но не ми харесва да ми декламират текста.
Вдясно от прозорчето с видеото си избираш коя серия да си пуснеш.  :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Рори72 в ср, 20 сеп 2017, 12:12
Профи, благодаря  :hug:

Следя темата по няколко пъти на ден, а съм пропуснала линка  newsm78.
Довечера ще си имам емоция с голямото семейство на Филиз  ;-)
Много сполучлив избор на партньор за нея, макар че след Хаканю всеки би ни се видял като чаровния принц  :mrgreen:.

Какво удоволствие да си нащракам емотикончета ...

На всички много  :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:  :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug:  :hug: :D :D :D :D :D  :D :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 20 сеп 2017, 12:56
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35571323_41d78904)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35571323_884475ef)

И четирите първи места са заети от актриси от сериалите на Фатих Аксой. Тази на първото място миналата седмица се омъжи, рейтинга на серията се сурна, но клюките са се вдигнали и е станала най-обсъждана :lol: Колежка е на Сечо :peace:

Аз обикновено гледам сериите на части, но този път стигнах направо до средата. Жалко че не остана време да догледам, но днес утре ще я изгледам цялата че утре идва новата серия, а вероятно в петък и с руския превод.
:
А нямам време защото луда станах тези дни да обикалям за учебници, в училище им подават информация на час по лъжичка, нашия набор са по нова програма, съответно всеки ден според работния график имам и 1-2 тура по книжарниците :ooooh: Ходих да търся шивачка за стесняване на униформата, че ушили някакви къси и широки палатки, които при прането се свиха на дължина, а на ширина си останаха също толкова широки :bad-words: а моят осмокласник е висок и слаб и корекцията е просто неизбежна. и с още идиотщини се сблъсках ама да не ви отегчавам....Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 20 сеп 2017, 14:45
Хаааай. :party:
Ивче,
:
позната история със закупуването на учебници, :ooooh: две седмици всеки ден, :crazyeyes: но накрая успях да набавя всичките, които са му нужни.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35571876_2b5a6844)

Илкнур е направо плашеща :stop: и ми е много антипатична, :sick: ама много.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 20 сеп 2017, 17:26
В Меката на теленовелите Фериха продължава да си е четвъртия най-гледан сериал в страната, след трите водещи местни продукции :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35572752_b50ac20e)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35572752_03f2548a)

А в скрития текст е Алперен Дуймаз(ужастно име) който има известна физическа прилика с Ча и отива познайте къде :hahaha: Мдааам, в АЯ- биг боса този сезон сигурно в чудо се е видял кой да завърти в новите бози, че неговите звезди нещо се разбягаха  :hahaha: Момчето е симпатично, може пък да му намерят нещо прилично ;-)
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35572752_cadf4ddf)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 20 сеп 2017, 18:07
    Биг бос  се застрахова  с  Арас и Киво  ,като излетя златната кокошка  в Нетфликс . Но кой знай може и да се върне пак в Япъма .  Киво отказал голям хонорар на друга компания и останал при приятеля  си Керем Чатай . След филма ще  има проект с Япъма  такова инфо се върти и партньорката се знаела .  Бушра ще му партнира във филма .

 Дизито на Арас ще  се казва Чукур  егати заглавието  звучи ми като чукундур  , чучур    :35: :35:
в каста е Ръза Коджоулу  но къв ще го играе не знам .  
 
Бурак Йозчевит не   остана ли в Япъма ? newsm78


 Рориии  :hug: :hug:   Във втория епизод  ще има романтик  

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35572894_87703184)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35572894_e91efb20)

 Джан Яман нема в спойлер   чооок готиин  :crazy:  ама оди с оная мумия Бестамису  :ooooh:
 
усмивка  :crazy:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35572894_603bae6e)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35572894_d778aefa) :love:
 

 Явуз  елискир пиел  :mrgreen:   мернах откъс  от книгата .Къв ли бъркоч ша му забъркат на Ча да пие  да спасява света


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35572894_b9a9d844)  :love:
 

 фрагмант от филма на Секчин и Тувана . Дано скоро го пуснат да го изгледам
 
https://www.youtube.com/watch?v=Yq6gBqxed_c


 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 21 сеп 2017, 14:32
Явуз  елискир пиел  :mrgreen:  
И Ча също баджаначке, само, че от онзи дето е в „квадратна стъкленица, стисната за гърлото от собствената му ръчица” :2tooth: (римите са на Бел) :lol:
Ама колко да подейства тоя еликсир, като вместо на 19, патрона може да започне да изглежда на 19×2 :whistle: :hurt:
Много ми е интересно как ще я докарат тази визия след като дори първият Чачов герой- Емко по сценарий беше на повече. :thinking: Фера на 19, Емко сигурно на около 21-22. Забравих..... Да видим. Предстои му усилена работа около поредната трансформация :running05: :jump1:

ПП Въобще не ме учудва успеха на АФК [smilie=smile3502.gif]
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35577132_f41b5276)
 :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 21 сеп 2017, 15:46
Цитат
И Ча също баджаначке, само, че от онзи дето е в „квадратна стъкленица, стисната за гърлото от собствената му ръчица” tooth (римите са на Бел) Laughing
Ама колко да подейства тоя еликсир, като вместо на 19, патрона може да започне да изглежда на 19×2 Whistling Feelings Hurt
Много ми е интересно как ще я докарат тази визия след като дори първият Чачов герой- Емко по сценарий беше на повече. Thinking Фера на 19, Емко сигурно на около 21-22. Забравих..

О, баджаначке  кО  прайш ?  

:
Елексира за мероприятието изпили го  ?  :35:  Да не стана леля  ако е така Честито ! :hug:

 чичи Джак е златен елескир и добиваш сили  :mrgreen:  пресушили са бутилката  но тоя който я беше стиснал   не  е Ча .  Тоя който стискаше уискито беше с такива дрехи .


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35567628_64396943)


 Не е бил на повече Емко по сценарии    newsm78 В първия сезон Ча изглеждаше на годините си 20  . Във втория възмъжа . Хазал и тя  беше  добре .


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35577536_6338aceb)

как го е барнала стилистката  :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 21 сеп 2017, 16:28
Баджаначке, убягнала ми е тази част на колко точно е Емко. Фера знам, че беше на 19, първи курс. Емко по онова време трети. Значи е бил на 21 newsm78 и все пак излиза, че е „по-стар” от Явуз, нали :2tooth:
 8)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35577726_49acacc2)

Феми, не позна :lol:
:
:
в понеделник ми е държавния изпит. Това е т.нар. ”мероприятие” :mrgreen:
Абе имам нужда аз от еликсир, но винаги съм го пропускала, шоколада по-добре ми се отразява :mrgreen:
Рано е още да съм Лелка-Маргарелка, :35: живот и здраве да е и всичко да минава благополучно :pray: :pray: :pray: малката ще е зимно бебче.:love:

Барнала го стилистката, ама да има нея кой да я барне без да ѝ казва защо newsm66 Гледай я на какво е заприличала :shocked!:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в чт, 21 сеп 2017, 16:41
Стига сте я мислили тази стилистка.  :hahaha: Каквото и да облече, все ще стои като на закачалка. :mrgreen:

Диде  :hug:, видях те. Де одиш, кат те няма?! ;-)  Дано си ОК!  :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 21 сеп 2017, 16:55
Райската птица Бату Кая на сета на НИ :lol:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35577851_7f1ab933)

И преди години на сета с нашите хора и гримьорката Айшегюл....
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35577851_f3dc9eb0)


Начи, към тоя период Фера беше на 19 Емко на 21- тя играеше година по млада, а той година по-голям от реалната си възраст :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35577851_d2adddde)

Към финала съответно бяха на към 23-25 :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 21 сеп 2017, 19:57
Супер свежи образи :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35578507_4a1ce910)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35578507_9dd473dc)(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 21 сеп 2017, 20:02

 
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35578526_886f5ef3)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35578526_32df8900)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35578526_46b58263)

 Джингиз   полиса дето ша  е конкурент на Баръш  не ми аресва  в лицето мислех, че по убав ще  сложат  . На романтик моментите виенето на Акман ли ша слушаме  :ooooh: :ooooh: 
Цитат
"Это незабываемый подарок фанатов Чагатая в день его рождения.
Фанаты Чагатая Улусоя, которому 23 сентября исполнится 27 лет, перешли к действию. Поклонники приготовили подарки бездомным детишкам из Румынии, а также онкологически больным пакистанским детям. В то же время, они помогли детям, проживающим в одном из сел Турции, у которых была нехватка книг и учебников. Единственное их желание, это как можно больше людей привлечь к этому проекту.
Мы их также поздравляем👏

 :bouquet:

 феновете за рождения му ден са събрали средства за благотворителност   Браво !  

 късметлия е  с такива верни фенове    :peace: Винаги е благодарил за обичта към него . Девойката , която  разказа че и треперели ръцете и Ча  казал ама ти наистина трепериш  да  не ти е хладно     баш от тва  трепери  :hahaha:      
      

https://vk.com/public102959620?z=video-102959620_456240357%2F6c85581f03523e1447%2Fpl_wall_-102959620

  Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 22 сеп 2017, 10:21
Здравейте и честит празник.
Рейта е сууупер, над 6% е и в трите групи.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 22 сеп 2017, 10:22
Рейтинга на НИ за втора серия е 6,53%  :peace:

Наде, писали сме по едно и също време :crazy: Честит празник :hug:

И първо място вгрупите
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35580323_2b2d8e88)

През октомври предстои новият сезон на Родината и сериалът с Ханде и Толгахан- и двамата имат много фенове.....


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 22 сеп 2017, 13:29
Не съм гледала снощния епизод, не знам кога ще го изгледам и дали въобще ще продължа да следя сериала, че се зарибих с "Мерием", но все пак да публикувам преведения фраг за трети епизод.
Май, ще продължа с НИ с фрагове, озети и снимки.
https://vk.com/forumms?z=video-76093790_456240620%2Fe5918fd7f86d592370%2Fpl_post_-76093790_203590


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 22 сеп 2017, 14:16
Аз от много време сериали в детайли не гледам, обикновено карам по диагонала с мишката. Още от първата серия историята на пияния баща я гледам така.... Но Хазал и Бурак ми харесват, особено и щипката хумор която се усеща в цялата драма ;-) Мен друго би ме спряло, на сайта където гледам с руските субтитри много ми насича и много неща пропускам. При всеки опит да върна назад, запецвам безкрайно дълго или тръгва говор а картината не помръдва :bad-words:
Прегледах филмографията на Бурак. Заглавията преди Медчезира нищо не ми говорят, но вероятно и там е в епизодични роли както в осмото чудо. После играе в спрения Малки сладки лъжкини, където в главната роля е Шюкрю Йозйълдъз, После в изкаралия 3-4 серии сериал с Мерием Узерли и Мурат Йълдъръм(забравих му заглавието) и най-накрая в главна роля в сериала с Ханде Ерчел, но там както масово се говори ни актрисата става за нещо, ни сценария, логично и рейтинга хич го нямаше, но криво ляво оцеля един сезон....

ПП Туба пак са я снимали с нашето приятелче Умут Лабумски. Пишат също че той всъщност не е Чачов набор, а е на 31, което по-ми се връзва с начина по който изглежда.
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35581162_1a0ab568)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 22 сеп 2017, 18:27
SET/Празнуват високия рейтинг.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241763%2F5820e724d850c4d4cb%2Fpl_wall_-58199741

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35582130_49457cc3)

Ужасна снимка.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35582130_10645b95)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35582130_fc70b24f)

И двамата са с коси все едно кокошки мътят в главите им.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35582130_775eec1f)


Мале, мале, познатата ни от времето на АФК как се е озъбила.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35582130_98394a2a)


Феми не я публикува вчера/онзи ден, но не можах да се въздържа.
Кич, кич, ужаааааас.
Много се загрози това момиче.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35582130_6884e09a)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35582130_49590a1b)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35582130_62ffb7d3)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 22 сеп 2017, 20:01
  ТочнУ  кич е Гизем  с тая рокля и  силиконов бюст :crazyeyes:   но горе долУ равномерен


 Лабумски продължава романа с Тубата :2gunfire:  а бившата му е била на сватба с Илкнуровица .  


:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35582454_9dcf13cf)


 Радвам се за високия рейт   на НИ   . Фатих Аксой има нюх  за дизита    ;-)
  Тия дни ще изгледам епизода

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35582454_c4f63635)


Цитат
Стало известно, что актриса Нургуль Ешилчай подписала контракт с компанией #ОЗMedya на проект в 2018 году. В сети сразу появились слухи, т.е. эта информация не подтверждена, что Нургуль войдет в каст совместного серила #ОЗMedya и #netflix c участием Чагатая. Ждем официальных заявлений.

 Норгюл и Ча  :shock:  сигурно  Норгюл ще играе в друга продукция   вероятно на ако  е  в фентъзито  ще някоя роднина на Явуз или майка му .

  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 22 сеп 2017, 21:16
НИ 2 епизод с руски субтитри.
https://vk.com/forumms?z=video-76093790_456240618%2F8c6fa3da64c826d2fe%2Fpl_post_-76093790_203568


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 22 сеп 2017, 21:45
НИ 2 епизод с руски субтитри.
https://vk.com/forumms?z=video-76093790_456240618%2F8c6fa3da64c826d2fe%2Fpl_post_-76093790_203568
Благодаря Наде, ще се възползвам, аз тъкмо днес догледах останалата част от първа серия, дано втора да не ми насича така, че е ужасно изнервящо.
Феми и Нургюл да е в каста нали не мислиш че Ча сам ще играе в тоя сериал :lol: Нурка вероятно ще играе там някаква роля, но едва ли ще е любимата на Явуз ;-)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35582981_72f230f0)

ПП Совите не са това което са :mrgreen: Баръш май хич няма да е добро момче, рускините пишат че май ще се окаже крадец на коли :crazy:


Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 23 сеп 2017, 08:58
Честита ни есен! :stuck_out_tongue_winking_eye:
А на Чачослав да му е честито помъдряването, днес навършва 27 годинки. Да е жив и здрав, щастлив в професията и любовта и да слуша майка си, татЮ си и Гинчо с двете ушенца :stuck_out_tongue_winking_eye:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35583961_b311a60b)

Çağatay Ulusoy 2010 || photographer - Özgür Özer
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35583961_641afc64)
Има още мат'риал......

О, НаЩа история с какъв приличен рейтинг, браво.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 23 сеп 2017, 09:50
Честита ни есен! :stuck_out_tongue_winking_eye:
А на Чачослав да му е честито помъдряването, днес навършва 27 годинки. Да е жив и здрав, щастлив в професията и любовта и да слуша майка си, татЮ си и Гинчо с двете ушенца :stuck_out_tongue_winking_eye:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35584117_8e71b398)
newsm62
И много много да ни радва :mrgreen:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35584117_6a3714d9)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35584117_618d2e8c)

Хаштагове-маштагове, трендове-мрендове в Т всичко е на макс :lol:


Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Рори72 в сб, 23 сеп 2017, 10:49
Здравейте, Хазачачита! 😉

Белл, може и случайно да стана, но след като загледах без прекъсване НИ и спря да накъсва и серията /гледам с руските субтитри/. Че е мизерия, мизерия е, но поднесено с лека усмивка без хленчене и вайкане не дразни. И децата артисти си ги бива. Въобще на мен много ми допада. Свежо е главния мъжки образ да не е богат, но и да не е беден, да не е добро, но и да не е лошо момче, да е замесен в нещо незаконно, но не толкова, че да го опандизят, да  не е любимец на жените, но да е чаровник. А героинята на Хазал като оставим на страна че като цяло е жена героиня не е с ореол нито в собствените си очи, нито в чуждите, но е оправна и зряла, здраво стъпиила на земята и готова да се справи с всичко. Не е озлобена, но не е и примирена.  Само дето уж е най - голямата, а изглежда дете пред по-малките си братя. И е толкова естествена и сладка.
Но не знам как ще издържа екранното присъствие на татето. Честно казано толкова е автентичен и противен, че ако интереса към НИ спадне ще е заради него.

На Чачко освен да му пожелаем на 27 да изглежда на 27, да ина шанса да развива таланта си извън турското кино и да успее да постигне лично щастие - дългосрочно.

На вас пък пожелавам пролет в сърцата, въпреки есента която шета наоколо.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 23 сеп 2017, 11:57
Привет Ви. :)
ЧРД на Ча, newsm59 да е жив и здрав, и винаги да има поводи за усмивки.
SET/С фенове.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35584555_0a09c436)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35584555_e6755d8b)
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 23 сеп 2017, 12:12
Татето и на мен ми е много анти :sick: Превъртам неговите сцени :roll:

Другата седмица и тя става на 27 но прилича на 19 годишна :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35584601_ae1cfe9f)

А Лабумски е в Париж с Туба. Причината сватбата на забравих му името на собственика на ТВ8
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35584601_79847b3d)

И една много красива Бенсу
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35584601_8e6dfda6)

И тези са ми много хубави, Фуркан е възмъжал от времето на ПЕ а девойката Айча Айшин Туран още от времето на Меджезира, когато тя играеше в Карагюл я исках за Чачова колежка, дано един ден да се случи :pray:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35584601_748e1a1e)

ПП Наде :wavey:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 23 сеп 2017, 12:31
:
Аз гледам "Мерием" и въпросните Фуркан, и Айча са прелестна екранна двойка(за мен) а и сюжета на Дизито ми допада.
За Туба :sick: и въпросния бивш сгоден :sick: дори не ми се коментира, :stop: но за сетен път се убеждавам, че именно от жълтурковците излизат впоследствие най-големите и истински новини. :peace:
Видяхте ли новата миска(невзрачна, незабележима/за мен) но  сега ще я очакваме в някой сериал?! :mrgreen:
Относно НИ първа изразих недоволството си от пикливия баща пияница, :sick: отврат ми е, гнус ме е да го гледам, нооооо евала на актьора, брилянтен е в играта си. :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 23 сеп 2017, 13:03
Нов образ, леля Зелиха :hahaha:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35584797_145a75af)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35584797_ed260c8c)
А Латинска Америка още не се е събудила :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 23 сеп 2017, 13:06
Нов образ, леля Зелиха :hahaha:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35584812_05965f7d)
Мдааа, но ще се окаже чичо.  :35:
Краката му са по-космати :mrgreen: от на тати. :2tooth:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 23 сеп 2017, 13:09
Нов образ, леля Зелиха :hahaha:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35584797_145a75af)
Мдааа, но ще се окаже чичо.  :35:
Краката му са по-космати :mrgreen: от на тати. :2tooth:

Вярно ли, на мен в лице също ми заприлича на чичо ама си викам от годините е, пък и какви образи имат в сериалите..... :35: :35: :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 23 сеп 2017, 13:38
:
Нов образ, леля Зелиха :hahaha:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35584812_05965f7d)
:
Мдааа, но ще се окаже чичо.  :35:
Краката му са по-космати :mrgreen: от на тати. :2tooth:

Вярно ли, на мен в лице също ми заприлича на чичо ама си викам от годините е, пък и какви образи имат в сериалите..... :35: :35: :35:
С такова впечатление останах от фрага с превод, а и тя отвсякъде бая мъжка лелка :mrgreen: изглежда. :35:
:
На миската й отнели титлата заради туит, :shock: :crazyeyes:  ето за какво става въпрос, миииии не е в час момето. [smilie=smile3537.gif] :ooooh: :stop:
#Teammy_News
Через несколько часов после получения титула Мисс Турция 2017 Ытыр Эсен потеряла его из-за небольшого сообщения в Твиттере. В годовщину попытки военного переворота девушка оставила весьма провокационный месседж о том, что у нее начались месячные и эта кровь добавилась к крови героев, которые погибли. Устроители конкурса решили, что подобный скандал не к лицу представительнице Турции и лишили ее звания.
Умут и Ча.
:
#Teammy_CagatayUlusoy
Владелец клуба La Boom, большой друг Чагатая Улусоя и по совместительству новый возлюбленный Тубы Бюйюкюстюн Умут Эвирген также поздравил своего приятеля довольно оригинальным образом
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35584938_91a51502)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 23 сеп 2017, 15:54
Страхотен басейн. Днес доста хора показаха съкровища с Ча от архивите си :love: Искам Чачослав всеки ден да има рожден ден :mrgreen:

Наде, относно скрития ти текст на предната страница, това за Туба не е било разкритие на жълтурите, а истински чист скандал. От самото начало си беше истина, защото се яви човек с името си който каза че е бит и му е отнета техниката с която ги е снимал, имаше арести и съд на база реални събития, аз не съм се съмнявала че казаното е вярно :peace:  В този случай нямаше приказки от източник ЕЖК която ги видяла но не успяла да ги снима :35: :35: :35:
За мен жълтурите са 50:50. Така както разкриват истини, така и нон стоп бълват врели некипели, аз с времето свикнах да разграничавам фейка от истината, простко стилът на лъжите им винаги е един и същ. Една справка по въпроса е скорощното ни мятане по върбите с Коджато дето вече е ясно че няма такова нещо и Ча се стяга само за проект с Нетфликс ;-) За пореден път някой драскач се изгаври и даже вече е забравено че имаше и такава "новина". До следващите свободни съчинения.... :whistle:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 23 сеп 2017, 16:14
Страхотен басейн. Днес доста хора показаха съкровища с Ча от архивите си :love: Искам Чачослав всеки ден да има рожден ден :mrgreen:

Наде, относно скрития ти текст на предната страница, това за Туба не е било разкритие на жълтурите, а истински чист скандал. От самото начало си беше истина, защото се яви човек с името си който каза че е бит и му е отнета техниката с която ги е снимал, имаше арести и съд на база реални събития, аз не съм се съмнявала че казаното е вярно :peace:  В този случай нямаше приказки от източник ЕЖК която ги видяла но не успяла да ги снима :35: :35: :35:
За мен жълтурите са 50:50. Така както разкриват истини, така и нон стоп бълват врели некипели, аз с времето свикнах да разграничавам фейка от истината, простко стилът на лъжите им винаги е един и същ. Една справка по въпроса е скорощното ни мятане по върбите с Коджато дето вече е ясно че няма такова нещо и Ча се стяга само за проект с Нетфликс ;-) За пореден път някой драскач се изгаври и даже вече е забравено че имаше и такава "новина". До следващите свободни съчинения.... :whistle:
Знам, самата аз бях споделила инфото тук, нооооо това не променя мнението ми на база дългогодишни наблюдения, че от жълтурите(всички копират едни от други и доукрасяват) във всичките им нюанси рано или късно изскачат зайци от храсталаците. :peace:
Какво, ще кажеш за туита на миската? :mrgreen: :ooooh:
Вай бе, над 11млн. гледания на основната песен на НИ :shock: на Чаатай еди кой си в тубето.
Това което ми харесва в НИ е, че заложената драма по сюжет е с привкус на комичност.Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в сб, 23 сеп 2017, 16:33
ЧРД на Чачунчо  nbirthday
Да е жив и здрав и ни радва с още много проекти. В личен план - да му се сбъдват желанията!  newsm10

Каква миска? Какъв туит?  :a11:
Дайте интифа, че нищо не знам. :pray:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 23 сеп 2017, 16:42
Ох мале, сега тати пияндето да не се влюби в майчето на Мюжгян? :lol:
Баръш май, ще се окаже замесен в кражба на коли или нещо подобно :thinking: както Ивчето спомена.
Профи, виж в скрития текст в поста ми №467.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в сб, 23 сеп 2017, 16:48
 :doh:
 Мерси, Наде  :hug:
Ами ... миска  :mrgreen:, кво да прайш.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 23 сеп 2017, 17:11
 ЧРД на Чачи ! Да е жив и здрав да покорява върховете и да си остане  земен  човек  newsm59

 Марги немаш ли муза за стихче ?  

 В този ден  Ча е роден

 зноен , строен , хубавец  

колкото е даровит , толкова и прикрит

  можеш да  продължиш дадох ти  тон   :blush:
 
 
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35585728_e05018d1)

 Диденцеее  :hug: :love: дано си добре  

 глей как ни изненада  фотографа с рЕлеф  :crazy:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35585728_1c8dca9e)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35585728_79e8fb99)

   готина снимка   :crazy:

  


 
Цитат
Да е жив и здрав, щастлив в професията и любовта и да слуша майка си, татЮ си и Гинчо с двете ушенца Stuck Out Tongue Winking Eye

  :35: :35: :35:

      някой път слуша Гинчо с едното ушенце но бържИ  се поправя  :mrgreen:
   Насила хубост не става . Има време и за любов .  

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35585728_39c64071)

  дали ще забие на китарка и барабани  на купона  може да  празнуват в Сохото
 

 
  
 

 

  

 
 
 

    

    

    
  
  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 23 сеп 2017, 17:16
:doh:
 Мерси, Наде  :hug:
Ами ... миска  :mrgreen:, кво да прайш.
Аа, баш :hahaha: Пращи от акъл, чак изпращяла :sick:  Вероятно е искала да направи някое скандално изказване и да насочи повече внимание към себе си, ама  от акъл направо е утрепала коча с мотиката :doh: Пък и една красавица.... пу пу пу как ми липсва някой емотикон плюещ в пазвата си :roll:

Още Ча
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35585747_426a2985)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 23 сеп 2017, 17:35
  
  По традиция ша я набутат  новата миска в турско дизи  :stop:

  Дедката що се прай не леля Зелиха    :35: :35:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 23 сеп 2017, 17:43
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35585844_a81b05e1)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 23 сеп 2017, 18:46
  от Чилийските фенове
https://vk.com/public102959620?z=video-102959620_456240365%2F7833ede67e9d8c9ebf%2Fpl_wall_-102959620

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35586086_65fe447a)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35586086_99179664) :crazy:

   


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 23 сеп 2017, 19:23
Хубаво видео ;-)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35586210_8ba06725)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35586210_5609f6eb)
Какви тънички бедра :mrgreen:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35586210_29866591) :love:
Какво тЕлО :crazy: Перфектно [smilie=smile3544.gif]

Тук още не си е оправил оградката, малко е редичка, но пак е много хубав :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35586210_4a93c0d6)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 23 сеп 2017, 20:06
дечицата се черпят с торта
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35586379_e1f9401e)

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35586379_2941ed12)
подаръците


:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35586379_695d8a42)


[video]https://www.youtube.com/watch?v=E0J9hvkIZXQ[/video]

ощеее    :crazy:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35586379_b4bad965)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35586379_1b1496f4)
 МаргА  припада  :mrgreen: :35:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35586379_d206defc)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35586379_b5b4cffc)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35586379_010ada04)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35586379_b5d98e45)

 :loveuu: [smilie=smile3544.gif] [smilie=smile3544.gif]Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 23 сеп 2017, 22:47
NEW/От инста му с благодарност към всички поздравили го.
:
cagatayulusoyDoğum günümde beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim.Gönderdiğiniz mesajlar ve hediyeler beni çok mutlu etti özellikle benim adıma dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyacı olan çocuklara yaptığınız yardımlar en güzel doğum günü hediyesiydi böyle hassas düşündüğünüz için güzel kalplerinize ve size sonsuz teşekkürler! Hep desteğinizi hissettirdiniz.İyi ki varsınız... ------

Thank you all for celebrating my birthday with me today! I am touched by your thoughtfulness, and your generous hearts. I loved everything, especially the gifts you made in the form of donations to benefit children in need. I feel blessed to have such great fans.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35587027_eae8aa5d)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 24 сеп 2017, 08:58
Много скромна тортичка, ще я лапне на една хапка :mrgreen: Във вазата стърчи букет рози.... :love:
Поприкрил се е-  каскета на главата му, едва ли се разхожда с него вкъщи,(що пък реших че е у дома си newsm78) сниман е до кръста, безформена дреха, закрил с ръка половината си лице..... ще има изненади, дано да са хубави :roll:
Хазал го лайкнала вчера :party: Рускините пък писали че Дияр лайканала поздрава на Лабумски :mrgreen:
Както и това Юсуф Акгюн: 👊🏼 #happybirthday #brothers #yusufakgün #cagatayulusoy
Има и от Исмаил Филиз и още куп други, но те доста си повисяват в мрежите, а за Юсуфката ми е необичайно, той пише много рядко, а и да не подхващам темата заради която пострада приятелството им....

ПП Да сложа и това:
Вчера са валяли поздрави от половината свят :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35587592_12180a3e)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35587592_3a45fe2c)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35587592_d0f53d2f)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35587592_8c3e3db2)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35587592_34ecd196)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 24 сеп 2017, 12:53
 :wavey:

Новия имидж на Аху.
От блонди стана рижак заради предстоящата си роля.
На 36 е, а изглежда мега зле(мъжът й и той). Всъщност никога не ми е била симпатична, също както Джейда, просто ги приемах на екрана в АФК и толкова.
:
#diziturkHaber
Актриса Аху Сюнгюр сменила свой имидж ради нового проекта от компании "Pastel Film" "Çukurdere/Глубокая Яма".
Аху сказала, что целых 36 лет ходила блондинкой. В новом проекте Сюнгюр сыграет роль певицы Максуде,которая поет в ночном клубе(павильоне).
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35588329_3365e763)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 24 сеп 2017, 17:00
Тая актриса ми е такава страшилка, невероятно че е на 36 като изглежда на 45 :shock: И то с всички средства с които вероятно се поддържа уж по-млада... кофти ген... Когато разбрах че в АФК е само на 30-31 в началото дори не повярвах. Като ходя при майка ми чат пат я маркам там в някакъв сериал, ако не се лъжа заглавието е Моят живот нещо такова. И там играе родителка на доста големи деца. Мислех че блондито я състарява но и с рижавото не е по-добре :thinking:

Чачун в един от най-дебелите си периоди в АФК. Лицето му е слабо и в тяло е направо тъничък  в сравнение с последните снимки на които сме го виждали :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35589172_9c21c908)
А какви изразителни очи :love: С къса коса и рошав :love: :love: Ехх... :crazy:

Преди време като изпълзя една снимка от инстасторито на приятел, Чачун зад волана на въздърт Фолксваген, мнозина спореха че не бил той, ръцете му били много обрасли, значи нямало как да е той :hahaha: Днес се позагледах в снимката с тортичката и там са едни гладки, като току що минал през процедура....
Мисля че повече ми хареса на снимката във Фолксвагена :love:
 
Латиносите каквито са набожни католици, каква карикатура за вечерната молитва :hahaha:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35589172_45a1c1a1)
Искала като се събуди Чаатай да е в леглото до нея :35: :35: :35:


Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в нд, 24 сеп 2017, 17:36
Много скромна тортичка, ще я лапне на една хапка :mrgreen: Във вазата стърчи букет рози.... :love:
Поприкрил се е-  каскета на главата му, едва ли се разхожда с него вкъщи,(що пък реших че е у дома си newsm78) сниман е до кръста, безформена дреха, закрил с ръка половината си лице..... ще има изненади, дано да са хубави :roll:
Щото е в обстановка типична за американска къща, плажна, в стил Кейп Код. :peace:
Подпрял се е на кухненски остров/барплот изпълнен от фаянсови плочки, както е в много от кухните на домовете им, които не са реновирани от 80-те и 90-те години на миналия век. Днес всички американки искат гранитни плотове и иноксови уреди. И правят криви физиономии на всичко друго, убедено мърморейки "It`s just not my style.", ще речеш майка им сал в мраморни дворци ги е гледала.  :mrgreen:

Латиносите кефят. :D :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 24 сеп 2017, 19:33
сърбите   правят готини колажи с фон

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


   Гледа свещичката и кво ли си вика ех, кога станах на 27  времето си лети . За това време изгради кариера .  Ма тоя каксет мЪ утрепа    докато почне фентъзито ша си крие косата под шапки  .

 като малък и  пораснал мъж
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35589611_fc693662)

 Между другото   и аз си помислих , че това е Чачовия дом в   Щатите  или  на Енгин .   Любопитно е да покажат  още от дома на Ча   . В тая кухня  нема ли  щори  :35: хич не го знам тоя американски стил  .


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35589611_504a1467)
 Хатидже Шендиль, Бурак Сагъяшьяр, Энгин Айканат, Толгахан Сайышман, Исмаил Филиз и Чагатай Улусой
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 24 сеп 2017, 19:57
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35589695_2e89e928)
Красиво :love:

И постера на Арасовия сериал дето вече ще се зове Ямата. А името на героят му е Ямач :peace: Как звучи на български само яма, Ямач :hahaha:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35589695_322c4b70)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 24 сеп 2017, 20:16
 Чукур  , дупки , ями  само да не падне  рейта в ямата .

 Ще  е в  стил мафия . Рускините го пишат Ямач Корлеоне :35:
 В каста участва Кобилай  . Мъжкото име дето се смяхме   :hahaha:
 В ямата са скочили два актьора от Вътре   . Ръза Коджоулу  на другия не му знам името  .
  
девочка писала Дуйгу  нямали да я земат у каста   :hahaha:

Синем Кобал    полис  офицер ша ставала  . Учила се да държи оръжие . След Ичардето  почнаха масово да  играят , полиси внедрени   .    Тва не значи , че другите  подобни дизита ще се харесат !  

Синем като офицер  не знам  дали ще се справи с ролята ?   непубликувани от  летището когато излетя за ЛА


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35589748_6d184ad7)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35589748_afa5c56d)
 


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35589748_70cdf00e)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35589748_676bb195)
нов персонаж в НИ   пияндето ша я  ухажва
  

 
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 25 сеп 2017, 09:41

 непубликувани от  летището когато излетя за ЛА


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35591443_83c17827)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35591443_ed1ce3e6)
 


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35591443_52944f29)

Кога беше това заминаване на 5-6 август?
Знам и аз нещичко по въпроса от очевидец. Съжалявам че не го споделих още на 30.08. когато на мен ми казаха, че са ги видели, сега вече няма много смисъл....
Я как са го снимали в самолета, в гръб, с телефон, както милион пъти съм казвала че се прави.... :whistle:

Ча лайкнал колегата
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35591443_bc8a2ab8)

ПП Да им имам смелостта на някои да вземат за главна роля Синем Кобал.... В единственото дизи в което я запомниха, толкова добре се справяше че засилиха второстепенния женски образ и накрая даже го направиха главен :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 25 сеп 2017, 12:26
  Маргиии успех на мероприятието  :hug:


 Синем Кобал съм я гледала  във филм  и добре се справи .


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35592243_b5b6e45b)

 тая кукумявка  :sick:  във филм с Ръзата    в главна роля  дано  стои далече от Ча  :pray: подопечена е на Енгин . В реала ходи с хубавеца Джан Яман

  си опрайм вкуса

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35592243_65d64efc)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35592243_65472c8f)
 новата визия на Арас за ролята   не мяза на Тарзан   подстрижката ми харесва  :peace:
 пуснал си е брада като Чачовата

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35592243_e5a7b631) :crazy:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35592243_ab443d08)

 :hahaha:  :35:  рибаря фанал   кардешима  от Ичарде


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35592243_29f31c7b)


 следи дизитата и ги лайква абе не е   асоциален   и за Нетфлиск знаеше какво се тиражира

 Рядко   пише за нещо . Повечето случай благодари за пожеланията на РД  . Когато отбелязват байряма  се разписва .


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35592243_53c4be1c)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35592243_00937b9e)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35592243_79e5ba07)
 ся кажетИ как нема да се асоцира с Фера  като ролята  и на бедно момиче  и някой кадри са еднакви

   къв плесник му адари на Баръш     нещо ги е ядосал
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 25 сеп 2017, 13:08
 :wavey:

Феми, въпросната жена в НИ не е нов персонаж, това е майката на Мюжгян(писах вече за нея още преди дни).
Много ми харесва Арас с новата визия.
Приятелката на въпросния Джан я гледам в "Мерием" жива анорексичка, само зъби и рагу, бъррр. :sick:
:
За любовта няма граници във възрастта. :whistle:
Йозджан Дениз, ще се жени за бременната си приятелка, която е с 20 години по-млада от него.
По бг телевизиите са излъчвали сериали с него, затова и споделям инфото.
ПРЕДИ.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35592437_f4b699d7)
СЕГА.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35592437_998c3e33)
Бравооо, дано е все така и занапред.
:
#diziturkRating
📌Рейтинг TOTAL за неделю с 18.09 по 24.09.2017:
1. Обещание - 8.36%🆕
2. Мафия не может править миром - 7.11%🆕
3. Наша история - 6.53%⬆(+2.13)
4. Любовь и Мави - 6.49%🆕
5. Шевкат Йеримдар - 5,92%⬇(-1.49)
6. Переулки - 5.90%⬇(-0.46)
7. Обиженные цветы - 5.85%🆕
8. Воин - 5.76%⬆(+0.07)
9. Новая невеста - 5.57%⬆(+0.36)
10. Мерьем - 5.42%⬆(+0.29)
11. Бескрылые птицы - 5.24%⬆(+0.37)
12. Дай руку, любовь - 5.08%⬆(+0.64)
13. Полнолуние - 4.98%⬇(-1.04)
14. Невеста из Стамбула - 4.79%🆕
15. Чего не сделаешь ради любви - 4.41%⬇(-0.51)
16. Госпожа Фазилет и ее дочери - 4.35%⬇(-0.10)
17. Сердцебиение - 3.92%⬇(-2.35)
18. Пусть дети не услышат - 3.86%⬇(-0.44)
19. Дениз в моем сердце - 3.67%⬆(+0.29)
20. Номер 309 - 3.54%🆕
21. Светлячок - 3.41%⬇(-0.04)
22. Без протокола - 3.35%🆕
23. Слёзы Дженнет - 3.31%🆕
24. Заключенная - 3.27%🆕
25. Безымянные - 3.26%⬇(-1.98)
26. Сады любви - 2.59%🆕
27. Сон - 2,51%⬇(-0.31)
28. Турецкий товар - 2.11%🆕

📌Рейтинг AВ за неделю с 18.09 по 24.09.2017:
1. Мерьем - 7.98%⬆(+0.47)
2. Мафия не может править миром - 7.74%🆕
3. Невеста из Стамбула - 7.10%🆕
4. Обещание - 6.83%🆕
5. Наша история - 6.73%⬆(+2.24)
6. Шевкат Йеримдар - 5.61%⬆(+0.20)
7. Дай руку, любовь - 5.47%⬇(-0.09)
8. Полнолуние - 5.36%⬇(-1.42)
9. Воин - 5.07%⬆(+0.98)
10. Без протокола - 4.92%🆕
11. Пусть дети не услышат - 4.64%⬆(+0.16)
12. Сердцебиение - 4.62%⬇(-3,70)
13. Обиженные цветы - 4.16%🆕
14. Заключенная - 4.07%🆕
15. Переулки - 4.03%⬆(+0.01)
16. Любовь и Мави - 3.93%🆕
17. Госпожа Фазилет и ее дочери - 3.50%⬇(-1.63)
18. Бескрылые птицы - 3.49%⬇(-0.39)
19. Светлячок - 3.42%⬇(-0.43)
20. Безымянные - 3.40%⬇(-2.52)
21. Дениз в моем сердце - 3.37%⬇(-0.02)
22. Новая невеста - 3.08%⬇(-0.70)
23. Чего не сделаешь ради любви - 3.02%⬇(-0.81)
24. Номер 309 - 2.98%🆕
25. Сады любви - 2.91%🆕
26. Турецкий товар - 2.81%🆕
27. Слёзы Дженнет - 2.57%🆕
28. Сон - 2.00%⬇(-1.11)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 25 сеп 2017, 14:28
 Сори не съм видяла  инфото  за Мюжгян и втори епизод с руски дублаж го мернах  не изтраях и  го спрях.

КерО и Бурак Йозчевит  съвместно във филм .     Исках Ча и Бурак но след време може и да стане .


 Белл   ако са ти казали клюка от летището  кажи  :mrgreen:    всички които са го видели на живо  разказват ,че е хубав


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 25 сеп 2017, 15:06
Дори да има сходни сцени, не мога да сравнявам Фера с Филиз. Макар че преди да гледам НИ го направих, мизерията ми се видя позната, но точно защото гледах серията вече не мога да ги сравнявам, защото нямат нищо общо. Няма никаква прилика между героините, нито по начина по който ги интерпретира Хазал :peace:
Бестемсуто просто трябва да качи едни 7-8 кила и ще изглежда далеч по-добре :peace:
Арас добре са го наредили, прическата му отива. Ама нещо ямата ще е като продължение на Вътре-то но без Ча. А какви неща прочетох за играта на Диляна, дори феновете на лъжкините не я харесват, за разлика от Бенсу, с която там бяха колежки... Ръза във всеки сериал на АЯ :roll: Дано биг боса да знае какво прави :roll:

Цитат
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35593091_bc27ed95)
:35: :35: :35:

Ча в никакъв случай не е асоциален, тази дума не бих я употребила за човек който не иска да споделя с някакви непознати личния си живот. В реала той толкова много приятели има, контакти, че последно би ми хрумнало да го нарека така.

ПП Бурак не го харесвам, голям кифльо ми изглежда, гледах малко от финала на Севдата- не ми хареса играта му, все едно гледах индийски сериал :sick: Слава Богу че и Неслихан няма да я мислим :mrgreen: Само дано да не ни нанижат нещо по лошо  :pray:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 25 сеп 2017, 19:07
 Не бе Не говора за личния му живот .  Не е като някой  колеги които  демонстрират личния си живот  до втръсване  :stop: От една страна е добре че Ча се пази,  но  от друга кво ли не се съчинява .    

   Прай се че не ползва  и чете мрежите а тела все в ръката му и за тва се изразих така .


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35594282_d08aef2c)

 
Цитат
Чагатай Улусой подписался на аккаунт Netflix Türkiye в Твитере. С которого, кстати, его поздравляли с днём рождения. Таким образом, можно считать, что началась активная фаза подготовки к новому сериалу Каракелем. Ждем возвращения Чагатай бея на родную землю.

скоро не ми се вярва да се върне  знам ли?  :roll: Добре му е там


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35594282_323df1a7)

Ръзата обръснат     . Арас е много добър актьор  но за партнерката няма добри отзиви .

 О, Арас и Бенсуто бяха тамъм .   Бенсуто сме ги дялкали за играта   .

 
 
  


 

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 25 сеп 2017, 21:42
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35595411_93051d54)
За 10 дни видеото с песента към сериала е чукнало 16 млн. посещения :mrgreen:

Не знам за чилийците, ама в Аржентина Бурак хич не им Ареса, явно тамощните кифльоци им стигат :hahaha:  Дали и 5 серии изкара Севдата при тях.... За Ча само най-доброто, затова по-добре някой друг :peace: За мен Арас е такъв, дори и да не е красив, е уникално талантлив. Само никак не ми се връзва с любовна роля и дано да не го нахендрят прекалено в такава... по-добре и в новия си сериал да си кара в обичайните бунтарски роли. Няма да го гледам :naughty:

Тука на Арас колежката е хубава, ама такива снимки са рядкост
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35595411_bf402f56)

ПП Да, съгласна съм че не е редно Ча да оставя всякакви слухове да се вихрят на негов гръб, но явно не му пука. Историята помни случай когато беше обявен за берящ душа в болница, фенове се струпаха там и получиха информация от говорителя на болницата, а от Чачун нищо :shock: И натък пак така... Затова доста се изненадах когато пусна онова видео с новината за Нетфликс. Дори и тяхна да е идеята, пак си е цяло чудо че Ча го направи :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 25 сеп 2017, 21:47
Таман и аз гледах  при рускините милионите навъртени гледания :shock: на песента на НИ за няколко дни. :crazyeyes:
Мярнах и трея на "Чукур" с Арас, сори но заглавието ми звучи като чукундур :mrgreen: :35: и няма да го гледам.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 25 сеп 2017, 21:54
Таман и аз гледах  при рускините милионите навъртени гледания :shock: на песента на НИ за няколко дни. :crazyeyes:
Мярнах и трея на "Чукур" с Арас, сори но заглавието ми звучи като чукундур. :mrgreen: :35:
:35: :35: :35:
То и на турски едно звучене и превода му на български като го навържа с името на главния герой пак ме разсмива- яма и ямач :hahaha: И отново много брадати и мустакати страшилища бррр :sick:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 26 сеп 2017, 14:24
Привет Ви. :55:
Озета на трета серия на НИ с озвучка.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241795%2Fe8eafef66294796ebd%2Fpl_wall_-58199741

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35598550_0bf252b6)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 26 сеп 2017, 17:17
 Здравейте  :hug: :)


 (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35599573_d6b5b3f7)
 :35: :35:

 Цяла година сме Вътре кардешим

 аз скоро съм в ямата


 Промото на Чукур хич не е лошо  . На Арас му отиват лоши роли  и на любовник също .  Добре се целува  :mrgreen: В Марал  и в Ичардето  мноУ ми аресаха целуфаните  но и партньорките са хубави .

  Героя му Ямач   се влюбва в  Сена женат се но нещо се обърква и нищо няма да  е както преди  .


 според феновете така трябвало да бъде   дизито
 
https://vk.com/public102959620?z=video-102959620_456240385%2F78f26f83a01f3154a3%2Fpl_wall_-102959620


 Тувана с ново дизи по канал Д    главния  мой да и бъде баща  що са и лепнали този  :ooooh:

   толкова ги искам с Ча а тия некви смотаняци избират


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 26 сеп 2017, 17:51
Те в 90% турските кастинг директори сякаш са кьорави, та не се учудвам за Тувана и въпросния :33uu:
Ами Ибрахим Челиккол, ами Кадир Доулу кви колежки са им лепнали :doh: лелите им :sick:


Цитат
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35599734_95800044)
Цяла година сме Вътре кардешим

 аз скоро съм в ямата
:35: :35: :35:
Дано да му се получи на Арас. Колежката му е като едно лошо копие на Бенсу :ooooh: Твърде много мафия и твърде много бради.... Няма го Ча и няма да го гледам.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в вт, 26 сеп 2017, 18:38
Аз най-накрая успях да се доредя да изгледам първия епизод на НИ. :D
Хареса ми.  :love:
Най-вече ми хареса актьорската игра. Много са точни всички. :D :love:
Хазал и Бурак стоят много добре като двойка на екрана, получават им се всички моменти.
Допада ми, че в голяма част от сцените минава една тънка нишка на хумор.
Слава богу  :bishop: през цялата серия нямах никакви асоциации с АФК и Ферия.
Всъщност единственият момент, който с нещо усетих да го доближава, бе когато бащата тръгна да се дуе с честта и гордостта си, нищо че пукнат куруш няма в джоба.
И много ме погнуси бащата, когато "продаде" пералнята.  :sick:

Някой беше питал единия от големите братя в кой е влюбен. От първата серия всъщност става ясно, че къдравият е влюбен в касиерката на магазина, в който работи, която е всъщност жената собственика. Нещо с Е и е името, но Езра ли беше? newsm78 Нищо общо няма с другия брат, даващ уроци на Мюжде, която живее само с майка си, че са разведени с бащата.  :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 26 сеп 2017, 19:05
Втори трей на трети епизод на НИ.
Баръш вече си има съперник в лицето на полицая Джемил.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241797%2F04091c62f52b2dd0ec%2Fpl_wall_-58199741

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35600013_3666cf15)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35600013_9201c920)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 26 сеп 2017, 19:22
Да, Хазал беше казала в едно от интервютата дадени наскоро, че няма как в турската история да се сложат някои от нещата от оригинала. Каза че причината е турският СЕМ - спомена абревиатурата му. Скандалното на брата гей от американските Безсрамници в турскаята версия  ще се състои в това че е влюбен в жената на бакалина, явно наистина не може да вкарат нищо по- срамно от това. Все още не е ясно само влюбен или ще са си опитали това-онова :mrgreen:
Проф, на мен дори и тогава не ми напомни за дъртия чепик. Героите са бедни и в едната и в другата история, във втората са направо мизерни, но никак не си приличат.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 26 сеп 2017, 19:54
[video]https://www.youtube.com/watch?v=0dRjqy8nu_Q[/video]

:love:

  Евала на Аксой за усета . Не е кьорав като  други дето слагат дърти , брадати ,  силиконки  и лелки .  Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 26 сеп 2017, 21:23
Да, Хазал беше казала в едно от интервютата дадени наскоро, че няма как в турската история да се сложат някои от нещата от оригинала. Каза че причината е турският СЕМ - спомена абревиатурата му. Скандалното на брата гей от американските Безсрамници в турскаята версия  ще се състои в това че е влюбен в жената на бакалина, явно наистина не може да вкарат нищо по- срамно от това. Все още не е ясно само влюбен или ще са си опитали това-онова :mrgreen:
Проф, на мен дори и тогава не ми напомни за дъртия чепик. Героите са бедни и в едната и в другата история, във втората са направо мизерни, но никак не си приличат.
Офффф, аман от измислени моралисти. :stop:
Превода на фрага.
:
#Teammy_Bizim_Hikaye
🎬🔥2-й фрагмент 3-й серии сериала Наша История / Bizim Hikaye
Перевод:
Кираз - Тюлай абла, что значит влюбиться? Когда влюбляешься что происходит?
Тюлай - внутри тебя что то происходит. Не можешь отвести от него взгляд. Все время думаешь о нем. интересно, где он? что сейчас делает? С кем? Не можешь выкинуть из мыслей. Все время о нём переживаешь.
Барыш : ладно, на чем мы остановились?
Пассажир 1: можете передать пожалуйста?
Барыш : конечно
Пассажир 2: и это передайте
Барыш : аллах аллах. Не можем поговорить. Есть у тебя планы на вечер с Джемилем-мемилем?

:
Днес където и да ровна, все тази новина за поредните ми изскача насреща.
Ожениха се само преди няколко месеца и вече битти.
#Teammy_News
⚡По сообщениям турецких СМИ Хазал Филиз Кючюккёсе приняла решение развестись со своим супругом Туаном. Супруги разъехались и уже две недели не живут вместе. Кроме того, они отписались друг от друга в социальных сетях, что в наше время говорит больше чем любые официальные заявления
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35600642_2c43a0fc)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 27 сеп 2017, 11:22
  Добро утро  :)

 Стана , дъждовно , мрачно и есенно  :rain:

от Чили  
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35602981_596c71be)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35602981_17abe474)

11 септември 2015 в ЛА   е оставил автограф в кафенето  


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35602981_cf693a26)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35602981_f00153c6)

Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 27 сеп 2017, 12:19
Какъв гръб има Ча на снимката където си очертава ръката :crazy: :2rolleyes2: [smilie=smile3544.gif]

Малко трапчинки :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35603346_fb91ac0f)

В Мексико, дори земетресенията не успяха да смъкнат рейтинга на Фериха. Мръднал е само с 3% а местните продукции са наполовина надолу, Джесури-месури, Векове и те с половината надолу....
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35603346_decaaccb)

https://vk.com/teammy?w=wall-58199741_316771

Берк Атан също бил роден на 23.09 само че през 91-ва година. Тук прилича малко на Ча от Делибала, ама както съм казвала много пъти, на мен всички брадати са ми почти еднакви :hahaha:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35603346_9b6664be)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35603346_264a2133)

ПП Леле колко нови сериали се задават, някои започнали не започнали и вече окапаха :shock: Не му запомних заглавието, но един сдава фира още на втора серия при това са я преместили в късните часове.... :whistle:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 27 сеп 2017, 13:36
 трапчинки  :crazy:  гръбчето му секси   чак завидех на фулмастера дето го е захапал  :mrgreen: :crazy: :blush:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35603830_2d6f1a42)

 с такава подстрижка ме кефи  дано не е обрасъл за  супермена


 https://vk.com/cagaulusoy?w=wall-128333062_123393

  тия писаници не ми аресват  ако са придържат към книгата   
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 27 сеп 2017, 16:16
Цитат


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35604891_4cc284ec)


[smilie=smile3544.gif]


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 27 сеп 2017, 16:20
Хааай. :party:
Слабичък, пухкавичък, хубавец си ни е Ча. :love:
:
Берк вчера имаше РД, а не на 25(поне аз такова инфо срещах нявсякъде къде ровнех вчера) и бившия на Демет/Юсуф, и една Мюжге от Ашковците и така, все на една дата.
Мдааа, започнаха отдаааавна да капят новостартиралите сериали, други са на път/% им поголовно падат/ а са още в началото, а колко още много предстоят да започнат не е истина просто. :crazyeyes: :stop:
Бях скептична към Бурак, не вярвах, че ще ми харесат, но ето на, харесват ми.
 :love: :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35604923_ef687b1b)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 27 сеп 2017, 17:34
На 23-ти е Наде, също като Ча, срещнах инфото на Чачовия рд, имаше и снимки също от 23 :peace: иначе от събитието и вчера продължиха да излизат кадри и може заради това да си останала с такова впечатление :peace: Не че ми е важно, но понеже намирам някаква прилика между патрона и него, затова го споменах :peace: В едно от миналогодишните му интервюта на въпрос кое е най-голямото му желание относно работата му беше казал че иска да снима с Хазал или с Берен :party:
Да, Бурак и Хазал много си отиват, за пръв път след Ча да я наредят до адекватен за нея партньор. В Балканското лято до Тарду Флордун и Фуркан Палалъ- единия на 40, другия 2 метра, откъдето и да ги погледнеше човек просто не изглеждаха добре  в партньорство с нея, да не започвам е темата на сериала и епохата, не беше от любимите на зрителите :roll: Иначе са симпатични мъже, но на единия му трябваше по-висока колежка, а на другия не му отиваше момиче на 21. За ХаканЮ направо не ми се започва че :bad-words: То там всичко беше сбъркано- историята с 5 човека актьори и само 2 сюжетни линии, ХаканЮ дето трябваше да е атлетичен тип че нали треньор по плуване, пък и две жени се хванаха за косите зарад него, а то същинско природно бедствие :sick: Даже и в разни предавания клюкарите бяха в недоумение от подобно партньорство. Ами Марал- сериал по канал без национално покритие, известен с шоу програмите си, снимащ сериал за пръв път :ooooh: Арас е добър актьор, но не е за напудрени лигави ролички, дано в Ямата да не му скипрят някоя сълзлива любовна история че ще е много жалко.... Наскоро с гръм и трясък се провали поредното дизи по Тв8- хората там просто не очакват да гледат сериали, ама собственика на канала е упорит :hahaha:
Лошото е че се задават страшно много сериали тази година и значи ще има много окапали. На Фатих Аксой летните бози вече усещат конкуренцията или просто се изчерпаха. Много ми се иска всички сериали да са до 20 серии, да са динамични и да свършват бързо ама къде ти.... :ooooh:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 27 сеп 2017, 17:53
Не съм съгласна, че понеже Фуркан е 1.90 и Хазал не би му подхождала на ръст, и му трябва висока партньорка.
Той в момента снима с Демет, която е от същия калибър :mrgreen: на Хазал :lol: и са прелестни един до друг.
Сега, съвсем друг е въпроса, че на мен хич не ми хареса сериала(по различни причини) и не го гледах, нито пък следващия й сериал Марал(само малко в началото и го зарязах).


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 27 сеп 2017, 18:47
  Маргиии  :hug: Ех тоя Емко  да те подпра ли  :mrgreen: :35:

 мой да прайм размяна   - давам ти циганетУ Чаатай Акман   дето  пее   в НИ  ох големо виене   не мойм да го траем  :sick: :crazyeyes:  а па аз ша се любувам на оригинала  :crazy: [smilie=smile3534.gif]

 Берен са я засекли в ресторант в Нишанташъ и на въпрос за проект отговорила йок няма нов проект .

 Толкова дизита и филми и сценаристите нямат идей  . Изгледах двата епизода на Без протокол   Сонгюл  много добре играе и  толкова нежна и хубава  :love:  Кви погледи си фъргат с Али Кемал  :crazy:

 Там има екшън и мафия . Комисаря е един акьор който играше в Перла   Али ги натупа всичките малко като  нашия Сарп ама кО да прайш  :35: :35:


 Ча е на ръст 1 ,90 па не е проблем с нисичките партньорки  като Хазал и Бенсу Сорал .  Налузват токовете или на трупчета


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 27 сеп 2017, 19:20
Наде, Демет е към 170 см, цели 12 над Хазал, а Фуркан е по-висок от Ча с към 5-7 см. и в този смисъл разликата му с Хазал е по-голяма. Аз харесвам такива двойки, силен и голям мъж и някое крехко малко момиче, не случайно Ча и Хазал вече 5 години след финала нямат забравяне, ама в Балканите на Фуркан тя му стигаше до кръста, прекалено висок беше за нея Фуркан. Както и да е....

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35605865_d3c50365)

Тоя Каракалем който превеждат рускините се пробвам вече няколко пъти да го чета, но едва ми стигат силите да го мина по диагонала, направо не си представям как ще го гледам това :roll: По-точно не си представям Ча в такава роля :xarms: Дано не се окаже нещо ала втори Прилив :puppydogeyes: Пу Пу Пу пази Боже :bishop:

ПП Феми той май Без протокол-а нещо не са му много хубави цифрите :thinking: На Еркан досега не са му спирали сериал, дано да вдигнат повече.

ПП2 Не знаех че Демет Йоздемир е само на 25 а Ханде Ерчел на 24 :shock: Мислех ги за към 30 годишни :thinking:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 27 сеп 2017, 19:26
  Абе не знам как ша догодат турска фантастика но поне Ча ще е  красив   и за тва ша изтърпим сюжета  :mrgreen:

  Надявам се да не се появи с мустак  :ooooh:  тва беше за коджата ама знам ли

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 27 сеп 2017, 19:32
Еее 19 годишните не би трябвало да имат големи мустаци, наболи да, ама засукани ала Коджато едва ли :hahaha: Някой драскач се изгаври много с феновете на Ча, добре че се оказа поредната измислица по негов адрес.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 27 сеп 2017, 19:36
Наде, Демет е към 170 см, цели 12 над Хазал, а Фуркан е по-висок от Ча с към 5-7 см. и в този смисъл разликата му с Хазал е по-голяма. Аз харесвам такива двойки, силен и голям мъж и някое крехко малко момиче, не случайно Ча и Хазал вече 5 години след финала нямат забравяне, ама в Балканите на Фуркан тя му стигаше до кръста, прекалено висок беше за нея Фуркан. Както и да е....

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35605933_81168516)
:
Тоя Каракалем който превеждат рускините се пробвам вече няколко пъти да го чета, но едва ми стигат силите да го мина по диагонала, направо не си представям как ще го гледам това :roll: По-точно не си представям Ча в такава роля :xarms: Дано не се окаже нещо ала втори Прилив :puppydogeyes: Пу Пу Пу пази Боже :bishop:

ПП Феми той май Без протокол-а нещо не са му много хубави цифрите :thinking: На Еркан досега не са му спирали сериал, дано да вдигнат повече.

ПП2 Не знаех че Демет Йоздемир е само на 25 а Ханде Ерчел на 24 :shock: Мислех ги за към 30 годишни :thinking:
И аз харесвам такива двойки, :love: а не обратното. :mrgreen: :stop:
Ще :hahaha: ме довършиш, до кръста му стигала. :rotfImao: :rotfImbo:
На Еркан втора серия на сериала вдигна %, според мен още ще вдига.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 27 сеп 2017, 19:40
 Явуз ша бъде с фантастичен мустак  :mrgreen: :hahaha:  


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35605955_9828e4f0)

 Бурак  в образ  - нещо такова ще бъде и Ча  - 19 годишно юпи с очила който не се смята за красив и изведнъж става супер герой  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 27 сеп 2017, 20:00
Аа май знаеше че е красив. Не съм много сигурна, че както казах по-горе, чета преводите по диагонала. Ама ми се върти нещо че беше някакъв отворко бабит, дето единственото което знаеше със сигурност е че е красив :lol: От друга страна срещнах и едно изречение в което се казваше че момите много бягали след него пък той се чудел защо, т.е. не вярвал че е красив, ама така е като не чета всичко, разминава ми се инфото :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в чт, 28 сеп 2017, 14:02
Изгледах със субки и втората серия на НИ. Много свежо филмче!  :D :love:
Не ме натоварва, приятно е. Докато гледах втората серия установих, че почти през цялото време съм нахилена. Моментите от живота, такива каквито са, поднесени с лека и незлоблива ирония, с щипка любов и свежо чувство за хумор.  :D :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 28 сеп 2017, 14:18
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35610059_17e86995)


 Момите му се лепят на Явуз но той  не е женкар и не се мисли за красив . Мернах нещо до колкото  помна  :mrgreen: той седял в кафене четял вестник и  кадъните коментирали, че е красив даже една се пробвала  ма ги отрязали  :hahaha: Абе ша видим кво ша измислят за героя му  отворко ли  ша е или йок .


 Бушра отрекла да партнира във филма с Киво  :peace:  Само да не му лепнат втора Туба  :sick:
   ша имало репортаж и пакантерии  за романа  на бармана и Тубата  става интереснУ  :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35610059_444f4071)

 Баръш  верно ще  се окаже крадец на коли гледах гонка с полицията  как ли ще се измъкне ?

  аресва ми  как си играе ролята(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35610059_23b2db09)

красиво  :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 28 сеп 2017, 14:55
Енгин Йозтюрк казва че довечера ни очаква една много смешна сцена в НИ. И на мен ми харесва че не е чиста драма, даже въобще нищо драматично няма, а щипката хумор е много свежа идея за такъв тип история :peace:
Но сценаристите са работили над сценария на турските Отчаяни съпруги, чийто римейк пак е на бай ви ФатЮ, а там дори в американския оригинал има много смях в по принцип не особено весели житейски ситуации ;-) Колко му е  същите сценаристи  да ни разсмиват въз основа на комедия като Безсрамниците :2tooth:
Довечера излиза на екран и гръмкото заглавие Черната перла с Толгахан и Ханде Ерчел, дано не отхапят много от Нашата история :roll:

А това уж на шега, ама егото и голямо. Нахендрила се на мястото на Господ, питам се турските и фенки дето много и се възхищават знаят ли какво изобразява фреската на Микеланджело? И че за християнския свят е почти  икона, изографисана е по стените на Сикстинската капела във Ватикана, пък нали много чувствителни мюслитата да не ги забъркват с другите религии.
Раждането на Адам във вариант със СС :hahaha: Само че не божият пръст, а Серкиния вдъхва живот на Адам  newsm09 С този колаж питала продуцента кога ще започват работа :hahaha:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35610289_9de0bd46)

ПП Аз втората серия на Ни още не съм я разцъкала, но утре или  в събота ще го направя. С такива глупости си губя времето в момента :bad-words: че нямам нито време нито ще мога да се съсредоточа :twisted:
И да, довечера щяло да има подробности за годежа на Лабумски и клюки за новата му любов. Дали няма да пуснат нещо и за Ча, нали той ходи да иска годеницата :2tooth:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 28 сеп 2017, 16:29
Добре, че Туба си е заплюла Лабумски, а не е решила да врътне мили очи на другаря Чачослав, че нашия както си пада по каки не ми се мисли тая шавливата как бързо щеше да го омагьоса :mrgreen:

НИ за момента го зарязах. :oops: Дано да продължи по-дълго, поне един приличен сезон да изкара и да го пуснат по бг телевизия ;-), нарязан по на 45-минутни епизоди. Гледам вечерния сериал по БТВ- докато ти стане досадно и той свършил. :gagaga:

А това уж на шега, ама егото и голямо. Нахендрила се на мястото на Господ, питам се турските и фенки дето много и се възхищават знаят ли какво изобразява фреската на Микеланджело? И че за християнския свят е почти  икона, изографисана е по стените на Сикстинската капела във Ватикана, пък нали много чувствителни мюслитата да не ги забъркват с другите религии.
Раждането на Адам във вариант със СС :hahaha: Само че не божият пръст, а Серкиния вдъхва живот на Адам  newsm09 С този колаж питала продуцента кога ще започват работа :hahaha:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35610894_7fa0cfde)
newsm09
Ми с голямо его някои компенсират малкото сиво вещество :mrgreen:

Фемо, радвай му се ти на цигането, аз не щем :35:
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 28 сеп 2017, 17:30
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35611217_22c686b8)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35611217_74d347ca)
Арас и Илкнур на поредната фотосесият на DeFacto

Марги, нашия в едно интервю преди години беше казал че много харесвал Туба, ама добре че се е омагьосала с приятелчето, а не с него.
Аз се опитах да гледам сериала с Толгахан, ама партньорката му ми къса нервите, отказах се....Сценаристките са на АФК.
А цигането в ЮТ вече е навъртЕло към 22 млн. гледания, бравоС :mrgreen: Ама много противно бе...бляк :sick:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 28 сеп 2017, 17:32
Привет Ви.
Спойлера в поста ти Ивче еееееее..... newsm09 newsm62
В НИ влиза нова актриса.
:
#Teammy_Bizim_Hikaye

⚡К сериалу Наша История / Bizim Hikaye присоединилась Суна Селен. 78-летняя актриса служит в Государственном Стамбульском театре и в ее портфолио 87 ролей в кино и сериалах. Впервые она появилась на экранах в 1960 году. Является ли Суна постоянным членом съемочной группы или исполнит гостевую роль пока не ясно
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35611229_78efc05d)
SET
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35611229_2f05e6dc)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35611229_f7c2c08d)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35611229_c18c4256)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35611229_d9fd9a12)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 28 сеп 2017, 18:20
МаргарелО ни щЕм циганетУ   за тва ти го бутам на  теб  да се жертваш  :mrgreen: :35:

 Маани тоя сериал с Толгахан и  онази с дебелите джуки :sick:  Айше Туран  

 Ичардето така и не разбрах купила ли го бтв ?


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35611439_6d51e6b0)
 
Эмир & Сарп

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35611439_84506735)[video]https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Gxnj_2aaFSE[/video]

 :whistle:   искам го в поредица на Джеймс Боонд


 

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 28 сеп 2017, 19:34
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35611764_846eb44a)
2,4 млн.

Феми бъркаш се нещо- по Бтв Толгахан е с Амине Гюлше, а подозирам че споменатата от теб "Айше Туран" я бъркаш с Айча Айшин Туран :lol:
Ето я Айча Айшин Туран, тя никога не е играла с Толгахан
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35611764_874b59ea)
Има колажи с нея и Ча, много хора я искат с нашия човек, ама пусто все други се уреждат с хубавите момичета, на Ча кой знае пак какво ще му дадат :ooooh: Айча за пръв път я видях в Карагюла преди 3-4 години, съвсем младичка беше, същинска кукличка, пък в това време Ча се кривеше в Прилива че да е на "нивото" на колежката си :hahaha:
Бенсу беше хубавка, ама кел файда от едната хубост като беше същинско дърво, разигра се в серията преди да я убият :ooooh:

И тази според мен ще изглежда добре до Ча, Пънар Дениз- прилича малко на горната девойка, ама пусти късмет, и тя заета :tired:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35517212_f00ffd68)


Цитат
[video]https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Gxnj_2aaFSE[/video]
Заглавието :35: :35: :35:
Кой знае колко пъти са го трили със заглавие АФК. Като гледам видеото е качено 2015г, в онзи период изтриха де що имаше народно творчество за АФК, пусти индийци заради тях какви клипове изчезнаха :bad-words: И канала на АФК е направен горе-долу по същото време- напролет 2015....Първия канал го изтриха през август 2013г ....


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 28 сеп 2017, 19:41
 Ами то не е  едно име  да го  помниш  :ooooh: Мерси за поправката


 Айча Ашин Туран и аз  я  харесах за Ча   ама тая  джукестата  йок !


 има мераци за тая  


:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35611798_bbc710af) Делибал пишат :35: щото ако напишат АФК ша иде в небитието


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 28 сеп 2017, 19:50
Ми гадаят хората, показват си желанията.... Видях я и аз, ама не и запомних името че не ми хареса... Дано като му дойде времето поне да не сме изненадани неприятно :roll:
Кога замина Ча, някой помни ли newsm78
Сериалът ще е за Нетфликс, но ще го снима ОЗ Медия, пък те събират любими двойки от миналото (това за Ча няма да важи)  или двама известни актьори, любимци на народа и някак заради това си мисля че колежката ще е известкно име, но ще видим :thinking:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в чт, 28 сеп 2017, 19:58
   Август замина  Ча  но не помна датата . Сигурно ще се върне зимата  зави си  кога ще почне подготовката за  фентъзито .Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 28 сеп 2017, 20:13
Бел, на 20 август замина Чачослав :lol:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 28 сеп 2017, 21:54
Бел, на 20 август замина Чачослав :lol:


А помниш ли кой беше казал че ще остане в САЩ 2 месеца newsm78 Явно това инфо някак съм го минала по диагонала.....


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 28 сеп 2017, 22:13
Бел, не си спомням кой го каза, само знам, че инфото за двумесечния му престой излезе същия ден. Честно казано ми стана интересно, че и преди няколко страници беше повдигнала въпроса :lol: Подозирам, че има някаква любопитна подробност, която май ни спестяваш :lol:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 28 сеп 2017, 22:31
Гледахте ли епизода, аз не?!
Първи фраг на 4 епизод.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241831%2F31bc639f27450cd71b%2Fpl_wall_-58199741


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Mrs. Rogers/Evans в пт, 29 сеп 2017, 01:08
Гледахте ли епизода, аз не?!
Първи фраг на 4 епизод.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241831%2F31bc639f27450cd71b%2Fpl_wall_-58199741


Гледах , гледах , ама субки няма та на картинки само карах.  :lol: :lol: :lol:

Ох, много имам да се изказвам , ама малко почивка да хвана и ще пиша :)

Само да питам някой някъде да е срещал НИ с бг субки или поне с англ? Една дума руски не разбирам и не се старая да разбера, че не го харесвам много тоз език и затова избягвам тотално руски субки. :mrgreen:

А и да отбележа - ми то целото Ичерде у Чукура (по- смешно име не можаха да му измислят :mrgreen:).Пак кримка ли ще е ,какво ще е? Да си вземат и Чачи - някоя второстепенка да изиграе докато му почне неговия, че ми липсва. То и без това в Ичердето си беше второстепенка, само в последните 3 епизода разбрахме колко е главен.  :mrgreen: Та няма лошо да го врътнат за два три епизода:)

И още един въпрос - някъде да има Марал с бг субки или англ. , че май искам да му дам втори шанс? Гледах му само до 4 серия.Хареса ми сюжета, ама го отказах, че и тогава карах на картинки та затова. Ама искам да го загледам пак  та ако някой знае къде да го намеря, ще см благодарна за инфото :)

Лека за сега като ми остане време ще се изкажа по НИ , че миналата седмица пропуснах, пък и тази и така.

ПП. Само едно ще кажа Хазалиса с всяка серия все по -хубава става, а пък от на Баръш скини джинса и подувките на Голямото Пиле ми писна. Или да му махнат скинитата и да го облекат в нещо по -торбесто или най-добре да му дадат кубинки.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в пт, 29 сеп 2017, 10:36
Крис  :hug:
Някъде по-напред в постовете имаше линк към НИ с английски субки. Български още няма. ;-)
А тук има Марал със субтитри на български - https://www.vbox7.com/playlist:2124075

Аз снощи не съм гледала, че ще чакам направо рускините да го пуснат преведен. :peace:
А във фрага за следващата серия Хазал с вдигната на опашка коса е ослепителна. :crazy: :love: :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 29 сеп 2017, 10:37
Ети, и аз забелязах, че бая хора от Ичердето сега са в Ямата :mrgreen: Съкровището не е, но и то ще е с нова роля.
Ох, знам го аз това Голямо пиле от ”Улица Сезам” :35:
Слаб ми е нета днес, затова ти давам единствения линк, който тръгна при мен, НИ с англ субки, първи епизод.

https://www.turk-flix.com/bizim-hikaye-episode-1-english-subtitles/
Чудесен рейтинг от снощи. :peace:

TOTAL / 6.90
AB / 6.23
ABC1 / 6.78
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35614339_0823cf42) :love: :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 29 сеп 2017, 10:55
Добре е :lol: Дори на фона на така дълго обсъжданото ново заглавие е дръпнал още :mrgreen: При това новото заглавие е по любимата на комшиите Стар тв, а НИ по недолюбваната Фокс :whistle:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35614457_e1a1dd6e)

Ети шом си решила за Марал, опитай, но аз да си кажа :roll: не си заслужава. Хазал е като кукличка но сюжета и сценария много издишат.
За Чукура кО да кажа- много му се искаше на Биг боса да си продължи Ичердето, ама Чачо му спъна мечтите. Не случайно почти същия каст ще приканва сега зрителите да влязат в Ямата :hahaha: Диляна е едно лошо копие на Бенсу, пак мафии и гоненици... На Арас му отива да е лошо момче, във времето игра бунтарче, знам че и във ВВ направи много фенове докато въртеше меча, беше лошо момче и в Ичерде.... В Марал беше добро, а такива напудрени ролички според мен хич не му отиват. Дано да е лош и в Чукура ох че заглавие :hahaha:
Цитат
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35614457_0415bb95)
:love:
Странното в седмичните изследвания за предпочитани актьори че Хазал е на второ място, а Бурак на девето, но важното е че сериала се загледа, а за песента която е интрото, просто съм в шок- клипа гони 22 млн. гледания newsm09 БравоС newsm44


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 29 сеп 2017, 12:12
Най-накрая подстриган, отива му :peace: Едната от снимките вече я сложихте, но ще я повторя :lol:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png) (https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
Абе Чукур/Чучур, няма значение :mrgreen: Важното, че става дума за нов сериал, пък нека е същата тематика и част от познатите лица. Де да бяха постъпили така и с АФК, хепи енд, а после да си започнат начисто сериал в стил ПЕ с отмъщаващият Чачов герой, Гизема и другите.....

В седмичните класации за предпочитани актьори включват и ХаканЮ, не знам как се движи в рейта настоящия му сериал, но аз като цяло съм скептично настроена към тези изследвания. :mrgreen:

Много популярно това цигане, май гледанията на клипа всеки ден растат с милион, а може и да ми се струва newsm78


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 29 сеп 2017, 12:47
 :wavey:

Страхотен рейт, :party: а Хазалинда е като кукличка. :love:
Страшни цифри :shock: на гледаемостта на песента от НИ (честно казано на мен ми е никаква, безлична, не ме докосва по никакъв начин).
Снощната серия с руски субтитри.
https://vk.com/teammy?z=video422634129_456239046%2F80df2709d230eaf0d4%2Fpl_post_-49214138_12639


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 29 сеп 2017, 12:53
Не ти се струва Марги- 3 серии на НИ, това са 21 дни и толкова прегледа на видеото :peace:
Всъщност не са 21 дни а по-малко, първа серия излезе преди 2 седмици, на 14.09, но май песента я пуснаха 2-3 дни преди първа серия, сега не ми се търси видеото да видя датата. И на мен не ми харесва нито песента, нито цигането което я пее, ама той има много фенове в родината си.
Аз макар че слагам интернет рейтинги също не им се връзвам много, това си е чисто дърдорене в нета и колко пъти е повторен даден хаштаг. Както знаем някои съвсем целенасочено си чаткат само хаштаг след хаштаг ;-)

На ПЕ не знам откъде да му започвам с кусурите, то да беше един.... Марги какво продължение или нова история с отмъщения, ако беше завършил с хепи енд :crazy: С един хепи енд просто ямаше да се налага да си смучат глупости за продължение с Гизем. Отделно че тотално смениха характера на главния герой заради който народа загледа историята. Всяко продължение на нещо си е голям риск, но това беше първият сериал на Фатих Аксой, вече се е понаучил.

ПППопрочетох че сюжета на черната перла в часта с Ханде, бил ала Фатмагюл, направо се задуших от смях :hahaha: :hahaha: :hahaha: Как изглеждаше Берен в ролята на невинната Фатмагюл и как изглежда Ханде- направо си крещи ела кумчо вълчо изяш ме :hahaha: Едно е да си представя сцената с крехката Берен и нейната игра там, ама Ханде каквато е мощна в момента, се чудя как са нагласили нещата някой да я събори и изнасили, реално със сегашните си габарити би му праснала два шамара и онзи поЙче няма да мръдне :crazy: Ох как им хрумват такива бе :ooooh:
Сериалът с Биркан Сокулу и Синем Кобал също ще се излъчва в четвъртък :peace: Родината започват снимки за втория сезон след седмица, значи до 2-3 също тръгва в четвъртък....


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 29 сеп 2017, 13:00
Сега прочетох, че Джейда Атеш е родена на 14 Октомври, последно кога е!? newsm78
Мале, мале, :crazyeyes: :hahaha: Ръза Коджоулу от Ичерде в юношеството му. :35:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35615211_ce6a0ebd)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 29 сеп 2017, 13:02
Не знам Наде, срещам инфо и за септември иза октомври :33uu:

И през ум не би ми минало че това е Ръза, нищо общо със себе си :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 29 сеп 2017, 13:04
Не знам Наде, срещам инфо и за септември иза октомври :33uu:
:mrgreen: :mrgreen: :ooooh:
Превода на трея за четвърти епизод на НИ.
:
#Teammy_Bizim_Hikaye

🎬 1-й фрагмент 4-й серии сериала Наша История / Bizim Hikaye

Наш перевод:

- Кираз! Как ты могла украсть ребёнка?
- Ну украла же.
- Что значит украла?
- Она что детей крадет?
- Перлы папы Фикри
- Нам нужно срочно вернуть ребёнка.
- Посмотри за ребёнком часик.
- Не могу, мама едет
- Это что?
- Ребёнок
- Да ладно
- Вы не так поняли, я принёс Шейме
- Ты что тут детей обманываешь.
- Мамочка.
- Ой, со мной что-то..
- Ты чего так смотришь? Злишься да?
Ето го пак и самия трей.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241832%2Fea6b500c9b777df1c6%2Fpl_wall_-58199741


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 29 сеп 2017, 13:09
Марги какво продължение или нова история с отмъщения, ако беше завършил с хепи енд :crazy: С един хепи енд просто нямаше да се налага да си смучат глупости за продължение с Гизем.
Аз пак продължавам да твърдя, че ПЕ можеше да мине за самостоятелен сериал с ново заглавие и промяна в имената на героите. :mrgreen: Така както сега Арас започва нов сериал с част от колегите си от Ичерде.
Ча нямаше да се казва Емир, а по друг начин. Щеше да има разправия с някакъв, пък можеше и пак татЮ му да загине геройски. Оттам да се захване със сестрата на врага си с първоначален замисъл за отмъщение и т.н. Пък нека си участваха Джейда, Юсуф, Дениз, Аху, Емре Коч. Е, възлюбената можеше да я изберат някоя по-способна от Гизема. :lol:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 29 сеп 2017, 13:16
Ааа така може, убедена съм че щеше да има рейтинг ако беше съвсем нов сериал а не продължение, защото въпреки всичките им приказки ПЕ си беше точно продължение и то съвсем необмислено като идеи.То се знаеше че Ча има договор за две продукции с Фатих Аксой, говореше че второто ще е любовна комедия, но явно продуцента е помислил че с едно продължение залага на сигурно, а всъщност точно обратното. За него просто работа, а за зрителите техните любими герои- тъпкано му го върнаха че им съсипа историята така.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 29 сеп 2017, 13:51
Пак разчепквате ПЕ :lol: и аз пак да си кажа. :lol:
ПЕ го възприех още от самото начало като нов сериал и си го гледах с голям кеф, и ме беше яд, че дори не го финализираха. Оставиха го без финал на най-интересното място. :xarms:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 29 сеп 2017, 13:53
 Здравейте  :hug:

Цитат
Бел, не си спомням кой го каза, само знам, че инфото за двумесечния му престой излезе същия ден. Честно казано ми стана интересно, че и преди няколко страници беше повдигнала въпроса Laughing Подозирам, че има някаква любопитна подробност, която май ни спестяваш Laughing

  мдаам  подшушнали са  нещо на Белл  и ся не казва кво е   :mrgreen: може да са го видели с кадъна  ама ако е така  папараците как не са я надушили

 Браво за рейта на НИ   :D


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 29 сеп 2017, 15:37
Бурак за списание "GQ Türkiye"

С цаките и дългата коса е жив олигофри. :35: :35: :35:
https://vk.com/dizimania?z=video179668671_456239566%2F71f8433b05444d837a%2Fpl_wall_-129812063

Бенсу на обложката на Октомврийския брой на списание  InStyle.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35616126_21094dbf)

:
Журналята от дни насам се пощуриха да причакват Тубата и все я питат, ще вдигат ли сватба с Умут Лабумски, :mrgreen: но тя все мълчи.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 29 сеп 2017, 16:10
РД-то на Джейда е на 14.10., не на 14.09. Това е от официалния ѝ туитър акаунт ;-)
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35616326_abe9720c)
Не съм се съмнявала всъщност, но сега сама установявам, че при двете двойки в АФК, момците :mrgreen: са излюпени през септември, момите :mrgreen: през октомври.... мда, купон след купон през интервал от около две седмици :whistle:

Едно е да си представя сцената с крехката Берен и нейната игра там, ама Ханде каквато е мощна в момента, се чудя как са нагласили нещата някой да я събори и изнасили, реално със сегашните си габарити би му праснала два шамара и онзи поЙче няма да мръдне :crazy:
:rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImbo:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 29 сеп 2017, 16:40

:
Журналята от дни насам се пощуриха да причакват Тубата и все я питат, ще вдигат ли сватба с Умут Лабумски, :mrgreen: но тя все мълчи.
Мълчи нали, пък тя ако пуснат слухове за нея се обяснява кое как.... :mrgreen:
Да не сЪ окажИ че все пак с Чачослав ще ходим на сватба, ама булката ще е Туба :hahaha:
Пък Илкнур наскоро се чекнеше на някаква сватба с Джансу Аар бившата, онази дето Ча ходи да я иска за Лабумски.

Поредната четвъртъчна конкуренция....
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35616474_8f2d03ed)Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в пт, 29 сеп 2017, 16:45
Бурак за списание "GQ Türkiye"

С цаките и дългата коса е жив олигофри. :35: :35: :35:
https://vk.com/dizimania?z=video179668671_456239566%2F71f8433b05444d837a%2Fpl_wall_-129812063
:rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImbo:  жИстоко   :hahaha:
Ама много ме кефи  :D :love: :peace: , страхотно се превъплъщава в съответните идиоти.  :peace:

Бенсу много сладка  :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 29 сеп 2017, 16:49
Бурак за списание "GQ Türkiye"

С цаките и дългата коса е жив олигофри. :35: :35: :35:
https://vk.com/dizimania?z=video179668671_456239566%2F71f8433b05444d837a%2Fpl_wall_-129812063
:rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImbo:  жИстоко   :hahaha:
Ама много ме кефи  :D :love: :peace: , страхотно се превъплъщава в съответните идиоти.  :peace:

И аз много се смях, особено в частта ала Федерер [smilie=smile3532.gif]


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 29 сеп 2017, 16:55
  Купон след купон да цитирам МаргА  ама нищо не пуснаха от него . Не мой да не са купонясвали  с Гинчо и тайфата  . Догодина ша извадат от архивите за поздравления снимки от  изминалото РД  :mrgreen:


 Що се отнася до ПЕ дори да го бяха напрайли отделен сериал може би щеше да  се задържи или йок !  :roll:

 Ако ще и кралицата да играйше   ми е  все тая  :mrgreen: :35: Зрителите Не простиха на Аксой  тъжния финал и продължението  с ненужни неща .  Страдаше за Фериха   ама  преспа за отмъщение със сестрата на врага  тва ме дразнеше .Не разбрехме забременили я  , щото го прекратиха .   В Ичардето беше подобна ситуацията . Сарп  се внедри като къртица да мъсти на Джелял за кардешима  и  ухажваше щерка му . Не знайше ,че му е истинска дъщеря Мелек последствие го  разбра . До мачкане на чАршафи не се стигна  :mrgreen:  заобича я Мелек като разбра, че няма  вина  за това какво върши Джелял .  

 Джесур и убавицата дето сценарист е Еджето  и тя друго не измисли .Не съм го гледала но  и там некви отмъщения имаше .


  Ча ша кумува на сватбата на Тубата и аркадаша   :35:  дали са още близки след скандала кой знай  :thinking:


 Сменили партньора  на Тувана . Явно са прогледнали  къв дърт  бяха и лепнали  :ooooh:

 Новия е Сердар Озер . Не ми аресва особено но е по -млад
 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 29 сеп 2017, 17:35
Феми, Прилива се задържа цели два сезона на екран, съмняваш се, че друг сериал с Ча след АФК можеше да постигне същото ли?! При това ти говоря за един хубав Ча, такъв какъвто беше в ПЕ :lol: Хипотетично.... иначе всичко мина и замина. Феновете си гледат Ча, вече видяхме, че партньорката не може да изпорти нещата.

Като по-сериозна конкуренция на НИ приемам сериала на Халит и Бергюзар. Тези двамата в спойлера значи също ще са в четвъртък :thinking: Хубава двойка бяха, гледах ги за кратко в първия им сериал, но забелязвам тя се е мъчила нещо да се разкрасява, а се е получило нищо :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 29 сеп 2017, 17:50
Марги  :hug: Ясно е как се задържа Прилива   дялкали сме го  пиар по сокаците  разкарва СеритУ  да ядат супи   как ша остай колежката  гладна  :mrgreen: :2tooth:  


 Сюжета  бозав а Ча смачкан  .   След това Ча и Енгин  се подсигуряват с договора така предполагаме   да Не го  вкарват в такива схеми  :2gunfire:


 Признавам в ПЕ Ча е чоок сексиии  и за тва го зяпах  :mrgreen: :mrgreen:
 
  Ети  :bouquet:  Скини джинси ша гледаш  щом стилистката е Илкнур  :35:  ааа ни щЪ кубинки  :naughty: в ПО и  Ичардето Чачо  се вмириса с тия кубинки  мноУ издръжливи  :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 29 сеп 2017, 17:55
По-скоро е мислил как да задоволи собствения си апетит, не този на колежката :2tooth:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 29 сеп 2017, 17:55
А на мен Синем Кобал ми е мъка да я гледам и слушам, тя фъфли ужасно. Преди години по нашите телевизии течеше една рекмлама с нея на Бинго, от там ми е още по :sick: Дано да е оправила говорния си дефект. А Биркан е красавец и добре играе. Съпоставка 7 години по-късно :mrgreen:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35616866_af435fbc)
Да, сериал с Ча няма как да не успее колкото и да е кофти партньорката. Виждал е и високи и ниски рейтниги, но с Ичерде показа че може да участва в доста качествени проекти :peace: Според мен повече в любовен сериал няма да го видим, филм може но за сериал едва ли. Лигнята в един му дойде в повече, а и Гинчо бди :hahaha:

Новата фотосесия за списание Бест стайл
Различна е, но още не мога да преценя дали ми харесва :thinking:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35616866_347af7d0)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35616866_6c0d97eb)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 29 сеп 2017, 19:53
По-скоро е мислил как да задоволи собствения си апетит, не този на колежката :2tooth:

 ми да яде сам супи бе като има апетит   . Що требва да влачи колежката  :naughty:   Бенсуто , Хазал и Гизема да не ги е влачил  я ! Офф забрайх с Гизема са напушили с рибка    :mrgreen:

 Хазал в новата фотосесия с лунички ли е  фотошоп  . Какви зелени очиии  :crazy:

 и аз не знам аресвали ми   :thinking:


 (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35617292_5c13f7b4)

Хазар и КочА   -Енгин Коч   а този Биркан  е симпатяга  но ми стигат две дизита . Снощната серия на НИ я минах от части
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 29 сеп 2017, 20:55
Аййййй Хазал е много кофти :stop: в новата фотосесия, ужааааасна(за мен). :shock:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 29 сеп 2017, 20:56
Цитат
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35617551_1ede470e)
Различна е, но нещо не ме кефи newsm78 Още не мога да я възприема, а и бретони рядко ми допадат.

Феми, има апетит момчето. Мисля, че само в присъствието на Бенсу не сме го виждали да яде :mrgreen: Другите две ги е почерпил :mrgreen:Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 29 сеп 2017, 21:17
Лайкче от Ча :mrgreen:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35617704_98c37e0a)

Излежда някак дръзка, но и на мен не ми харесва. Бретона е някак натрупан като каска, а косата прекалено тъмна. Ако е с бретон, много харесвам тази и визия с естествения и цвят и по-изтънено бретонче от февруари миналата година :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/8115811_4c5c4365)

Но от излезлите преди 2-3 седмици снимки личи че ще има доста провокиращи кадри.
Различна е ;-)
Феми, едва ли са лунички, с якия грим за фотосесия се прикриват всякакви неща. По-скоро е някакъв ефект. Виждали сме я в ежедневието и без абсолютно никакъв грим, кожата и е бяла и чиста. На горните снимки от новата фотосесия,  на мен някак ми напомня на Беррак Тюзюнатач, лицето и е излязло малко конско като на споменатата :peace: Изглежда твърде издължено и слабо :thinking: Този грим и прическа я правят да изглежда някак по възрастна, всъщност като позагледах втората снимка Хазал е като кръстоска между Беррак и Дакота Джонсън :mrgreen:

Актуалната и визия, пак е с отрязан бретон но сресан  с път настрани :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35617704_e25e9e8f)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 29 сеп 2017, 22:53
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35618349_708bc982)

Хазар и КочА   -Енгин Коч   а този Биркан  е симпатяга  но ми стигат две дизита . Снощната серия на НИ я минах от части

Не знам защо, но Коча на тази снимка много ми напомня Халил на Фера :hahaha:

След съкровището на Ча конските черти започнаха много да ми бодат очите :mrgreen: На Хазал лицето ѝ вярно изглежда издължено, но плътния бретон поне прикрива челото, че ако започне то да се откроява лоша работа :mrgreen:
Днес попаднах на нещо такова- ужасена съм от промяната в една очарователна доскоро актриса, сега са ѝ останали едно чело, нос, брадичка :doh: И тънка коса. Партньорът ѝ си е същия, а тя за няколко месеца [smilie=smile3505.gif] [smilie=smile3505.gif]
Снимката с Бурак и Хазал ми оправи вкуса 8)
'айде и лайковете :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35618349_0c2c3c91)(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

ПП Бел, по невнимание съм повторила Чачовия лайк. :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 29 сеп 2017, 23:19
Марги да не говориш за една рижава актриса :mrgreen: Ако да и аз съм много разочарована от метаморфозата и :roll: Кожа, кости, чело, зъби и изтъняла коса :ooooh:
Важното е че няма да гледаме такава Хазал като от фотосесията, бретончето е било за снимките които са била преди седмици. С Бурак си е както преди :love:
А според мен ако това бретонче беше малко разрошено за да се вижда част от челото на Хазал, нещата щяха да изглеждат далеч по-добре. Нейното си е нормално високо и широко :peace:

Турция била втория най-голям износител на сериали след САЩ ;-) Брей newsm09
И класацията на най- гледаните заглавия зад граница
Цитат
Согласно анализу агенства Interpress, Турция находится на втором месте в мировом списке по экспорту сериалов, сразу после США. В последние годы прибыль от экспорта турецких сериалов увеличилась на 350 миллионов долларов.

Большей популярностью сериалы турецкого производства пользуются в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Мексике и в Бразилии.
Список самых просматриваемых по всему миру турецких сериалов на сегодняшний день выглядит вот так:

1. Великолепный Век
2. В чем вина Фатмагюль
3. 1001 ночь
4. Запретная Любовь
5. Сыла
6. Бесценное Время
7. Серебро
8. Я назвала её Фериха
9. Любовь и Наказание
10. Эзель.
И руския превод
https://vk.com/teammy?w=wall-58199741_319716


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 30 сеп 2017, 11:34
Ха, сред най-гледаните турски сериали по света липсва Феномена :mrgreen:

Бел, същата визирам и аз, напоследък често срещам нейни снимки. Абе ужасТТ :tired: Някои след като качат кг изглеждат коренно различни, други като свалят. Имам и още две разочарования, брюнетки, и те са се стопили, сигурно конските черти са на мода сега :ooooh:

Хазалче :lol:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

Феновете раздадоха Келебеците вече :35:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35619508_efb82788)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 30 сеп 2017, 12:33
Ха, сред най-гледаните турски сериали по света липсва Феномена :mrgreen:

Бел, същата визирам и аз, напоследък често срещам нейни снимки. Абе ужасТТ :tired: Някои след като качат кг изглеждат коренно различни, други като свалят. Имам и още две разочарования, брюнетки, и те са се стопили, сигурно конските черти са на мода сега :ooooh:

Хазалче :lol:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

Феновете раздадоха Келебеците вече :35:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35619733_32e09b6d)
Много сладка Хазалка на снимката с фена :love:
Според мен последната фотосесия е опит да я покажат различна от обичайния бейби фейс и успяха. Гримът на лицето и е някак по-тъмен от нейния тен, косата различна, нарисували са и лунички, погледа пуст като на моделка.... А ще има и още кадри, направо страх ме хваща. :2tooth:
Липсва феномена Марги и няма шанс да се появи в този списък ;-)
За фенските келебеци :35: :35: :35: Не че оригиналните си струват да ги мислим и въобще която и да е награда при комшиите :hahaha:
Снимките с телефони са голям смях, дори и от тези с най- хай клас камери - на Ча прекрасния нос последните години често излиза като патешка човка, а на Хазал елегантното издължено носле тука едва го познах :crazy: но пак е красива :love:
Никоя крайност не е приятна за гледане- едни измършавяват, други се поналиват, не знам кое е по неприятно.... Елчин не знам гладувала ли е, но имам усещането че освен кофти цвета, косата и сякаш е поопадала, поне в областта горе в двата края на челото...жалко, беше толкова красива. По въпроса с килограмите и домашната фауна, вчера рускините си обиждаха антитата на коне и крави :rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImbo: Ама Ханде наистина толкова е напълняла че страшнее- пуснала е гуша, тя и преди си беше бузеста, сега в лице  е като бухнала погача, в бонус и 2 дълбоки назолабиални бръчки :ooooh:

Пп Май в четвъртъците се излъчваше и Ертугрула, или беше в сряда newsm78

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35619733_aaf633c0)
Много сладка Дамлуша :love: Беше казала че наесен ще играе в ново дизи, пък да видим :flutter:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в сб, 30 сеп 2017, 12:46
На мен ми е много любопитна тази нова фотосесия на Хазал. С нещо ми напомня онази, правена и на времето от Джахид Парс, но преместена във времето, и ни показват вече порасналото момиче. Има нещо секси в комбинацията от палави лунички, небрежна коса и измамно безизразния поглед. :love:

Абе коя Ханде обсъждате, че не успявам да ви разбера становищата? newsm78 :thinking:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 30 сеп 2017, 13:15
Ханде Ерчел :peace:

Бел, ”Възкръсналия” :mrgreen: мисля, че е в сряда. Поне той да не е заплаха за НИ...
И аз така, нито Келебеците ги мисля, нито пък някоя друга от многото награди при комшиите, че има и повече от абсурдни [smilie=smile3537.gif] С въпросните Келебеци обаче смея да се пошегувам, че ако Ча наистина е номиниран може да се появи на връчването им, така както преди година-две след краткото си отсъствие го направи и ни изненада. :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 30 сеп 2017, 13:27
  Имали са  идея за фотосесията да е различна  . Лицето и пухкаво с лунички  и плътен бретон :peace: Иначе Хазалка е с нежно  лице  не и личат годините .

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35619917_e2029eaa)

лайк от Ръзата


  мноУ  се интеренсува   от Хазал   :mrgreen: бъзикам се   знайм, че те  са близки . Зардва ни с  посещението му на сета  па кой квото иска да си дърдори  . Енгин като и стана мениджър Ча се отпусна  и  лайква Хазал


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35619917_045469db)

 
 лайкнал Ръзата и снимка  с жената на Кенан и партньора  хммм да не иска и него да го повторят с някоя  :mrgreen:


Цитат
Снимките с телефони са голям смях, дори и от тези с най- хай клас камери - на Ча прекрасния нос последните години често излиза като патешка човка,

 :35: :35: :35:

  тия модерни телефони  :crazyeyes: на едни изглежда като мечок на други  слаб  

 

Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 30 сеп 2017, 15:42
 :wavey:
Всички сериали в класацията на най-гледаните турски сериали зад граница са класики за всички времена.
Още фотки от фотосесията й.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35620374_6054580d)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35620374_33109391)

SET
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35620374_8268e041)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 30 сеп 2017, 16:09
Проф, предъвкахме Ханде Ерчел, бившата колежка на Бурак Дениз, защото сериалът и се излъчва в четвъртък. Даваше заявки за голям хит големи приказки се изприказваха, а накрая не само не сме мръднали надолу, ами и още рейтинг е прибавил НИ. В действителност сигурно наживо изглежда просто сочна, но пред камерите не са добре нещата. Вчера в нета по същия въпрос прехвърчаха обиди на тема фауна- коя била кон, коя крава :hahaha:

Цитат
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35620467_39bfb64e)
На мен тук ми харесва ;-)
Да, има някакво ретро вид, изглежда по-голяма от обичайната си визия на крехко момиче :thinking:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 30 сеп 2017, 16:18
:
Сериалът й на Ханде/бившата партньорка на Бурак никак не стартира добре(1% и нещо) а в реала е забърсала бизнесмен и певец.
Гледахте ли 3 серия на НИ, аз още не съм, но чета много добри отзиви за епизода?!


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 30 сеп 2017, 16:22
Наде не съм, аз цяла седмица се канех днес да изгледам втора серия, вчера Вконтакта излезе трета но днес не я намирам, а много се надявах там да я изгледам че в онзи сайт много ми насича . Но както обикновено се случва, като си направя планове за нещо и ми изкача друга работа :bad-words:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 30 сеп 2017, 16:48
Феми, Ча и Хазал са си близки, ама само някакви трохи под формата на лайкове ни подхвърлят на нас :whistle: не може ли снимки :whistle: Колко му е да ги повтарят някога :whistle: Няма да са нито първите, нито последните. Аз на тези, които разнасяхме вчера из темата- Биркан и Синем, им се радвам. Харесват ми като двойка, но не съм ѝ чувала гласа в оригинал и не знаех, че фъфли :mrgreen:

Колко много заглавия и актьори с номинации за Келебеците, за дизи включително и НИ с едва три излъчени епизода newsm09
http://www.ranini.tv/ozel/26990/1/44-pantene-altin-kelebek-odull

Днес не сме споменали, че цигането с джангъра вдигнало почти 25 млн. гледания на клипа. :shock:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 30 сеп 2017, 17:59


Колко много заглавия и актьори с номинации за Келебеците, за дизи включително и НИ с едва три излъчени епизода newsm09
http://www.ranini.tv/ozel/26990/1/44-pantene-altin-kelebek-odull

Днес не сме споменали, че цигането с джангъра вдигнало почти 25 млн. гледания на клипа. :shock:
За джънгъра :rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImbo:

И НИ ли :shock: Че той едва три серии е минал, не са добре комшиите. То и наградите им такива де. Въобще не мога да ги мисля, хеле и като видях че и съюза на таксиметровите шофьори номинира и раздава :rotfImbo: :rotfImao: Много се оля биг боса тогава, голям смях :35: :35: :35:
Марги то за лайковете живи ги изядоха представи си за снимка какво ще е :hahaha: Парен каша духа- вчера патрона се разлайквал, преизпълни годишния си норматив, та да не го задялкат що лайкнал само Хазал :hahaha:
Синем дори няма нужда да я слушаш, и аз в оригинал не съм я чувала, достатъчно е да я гледаш в устата- "С"-то го фъфли :peace: Е може вече да го е преодоляла, има си логопеди за тая работа, но в  тайните фъфлеше :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35620836_620ba402)
 :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 30 сеп 2017, 18:44
 Цигането набра толкоз гледания заради дизито . Хазал и Бурак са известни имена   , рейта е добър  .

 Оффф тва виене  на мангото   :sick: на песента ми разваля фона   .  Барфи са чок гюзел  :love: Искам и целуфан  [smilie=smile3539.gif]

 Харесват ми като тандем Хазал и Бурак но въздействието , което предизвикаха в мен Ча и Хазал   си остава .  

 В  новите дизита зор си аресам някой.  Елчин и Ардуч кво им аресват не знам . Всеки си има вкус за нещата   :peace: Елчин  я загледах със Секчин по лейдито .  Сечко много ми хареса като актьор    :peace:


 Епизода  го минах на части . Баръш го подгони полиса  но се измъкна ловко . Ще се окаже замесен в нещо .

  как спрентира   :crazy:

https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241826%2F01402f8c13fcedc095%2Fpl_wall_-58199741


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35620987_884b824a)

ох Йомер бей  :love: какви  широки  крачоли са му налузили


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35620987_59809c21)
Сонгюлчето ми  :love:


 


 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 30 сеп 2017, 20:27
Вярно че "леля" Зелиха била мъжка :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35621420_34aec7f0)

А Хазалка утре е рожденичка :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 30 сеп 2017, 20:54
Феми, това твое любимо Сонче не остарява.
Не си права за Чаатай Акман, момчето явно си е доста известен и харесван изпълнител :peace: Не е само песента към НИ, има и други, които са доста гледани. Както по-рано бяхме писали една от песните му е с 236 млн., само за девет месеца. Но да, песента носеща името на дизито се слуша доста, от вчера до тази вечер е +3 млн. :lol:
Същинско виене, но е забавно, че са включени кадри от сериала :lol:

Сладка Хазал :love: Да, утре помъдрява, 01.10. :crazy: Огледален образ на деня и месеца.

Клиповете от ВК при мен не се отварят :thinking:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35621526_e43913a0)

Като д-р Ливайн е. :oops:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 30 сеп 2017, 22:51
 Марги за клипчетата трябва регистрация .

  Светлето ще се зарадва ако наминеш в темата .Сончето не остарява както и аз  :mrgreen: като ми кажат така и   не знам да се радвам ли  :35: и Хазалинда е   като момиченце


  мишока :sick:  ша изпълзи за РД - то  . На предното я беше изненадал в академията


 на д- р Ливайн прилича дядката аз се чудих на кого  :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 30 сеп 2017, 23:01
Мани, от одеве се чудя къде съм го гледала този актьор, че ми е толкова познат. :lol:
Мишока по-добре да не се показва :naughty: и ако е възможно да не разбираме за изненадите му :mrgreen:
Феми, след време пък ще кажеш „старост-нерадост” :mrgreen:, затова сега да си доволна.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 01 окт 2017, 08:48
Вчера нашия човек е продължил да преизпълнява плана с лайковете :hahaha: Мацнал е по един и за другарчето Лабумдски и Хазар Ергючлю....
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35622606_1eafc21b)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35622606_80ae738c)

Дали ще лайкне днес и първата колежка :mrgreen: По-скоро не, онзи ден я лайкна, стига и толкова [smilie=smile3503.gif]
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35622606_79ad7406)
Да е жива и здрава и много успешна :bigdance2:


ПП Ох бе Марги, как се сещаш, наистина същински д-р Ливайн, разсмя ме :hahaha:
Аз клиповете в Контакта си ги гледам и без регистрация, но пък от инстастори не мога :33uu:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 01 окт 2017, 11:48
Честито ѝ помъдряване на Хазалка, newsm42
здраве, много успехи и радост,
придружени с вечна младост. :D
Да има късмет с Филиз и Историята наша,
до края да не забъркат пак боза или някоя каша :2tooth:
Да е силно обичана и да обича,
да си намери някой, който на Мишок да не прилича. :mrgreen:
Но ако той е този, който я прави щастлива,
поне да не създава впечатление, че вечно се налива :mrgreen:
От Чачун залагам лайк, че днес ще има-
ще върне той жеста на колежката любима. :mrgreen:
Целенасочено от два дни активност демонстрира,
да лайква подред този и онзи не спира.
Между другото да отрази и наЩа патронеса,
без с това да пробуди любопитството и интереса :2tooth:

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 01 окт 2017, 12:06
 ЧРД на нашата хубавица   nbirthday Да е жива и здрава и успешна ! 

 Маргиии за стихчето  :bouquet:    за Ча бях почнала    скивали го  ама е недовършено  :blush:

 ша има лайк за първата   да  и върне жеста за лайка от нея на тортата . Ся като дялкат що ги е лайкнал ша кажИ че има повод   :mrgreen: :35:  Дреме му  на шапката кво бръщолеват   . Квото да и прай  угодия  нЕма   :35:  Дано извади от архива селфито от сета ама едва ли  :xarms:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 01 окт 2017, 12:21
Честито ѝ помъдряване на Хазалка, newsm42
здраве, много успехи и радост,
придружени с вечна младост. :D
Да има късмет с Филиз и Историята наша,
до края да не забъркат пак боза или някоя каша :2tooth:
Да е силно обичана и да обича,
да си намери някой, който на Мишок да не прилича. :mrgreen:
Но ако той е този, който я прави щастлива,
поне да не създава впечатление, че вечно се налива :mrgreen:
От Чачун залагам лайк, че днес ще има-
ще върне той жеста на колежката любима. :mrgreen:
Целенасочено от два дни активност демонстрира,
да лайква подред този и онзи не спира.
Между другото да отрази и наЩа патронеса,
без с това да пробуди любопитството и интереса :2tooth:

Ох :35: :35: :35:
Уникално точно и смешно newsm62 [smilie=smile3525.gif]
Марги :hug:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35623319_b16a0f2d)

Празникът май ще бъде отпразнуван на сета :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35623319_163d3df3)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 01 окт 2017, 12:25
......  за Ча бях почнала    скива ли го  ама е недовършено  :blush:

Съмняваш ли се? :mrgreen:
Понеже нямах достатъчно време, за да го продължа, реших вместо за него да напиша поне за нея. :lol:
Бел :love001:
Цитат
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35623338_f34a3708)
:love: :love: :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в нд, 01 окт 2017, 12:58
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН на Хазалка!  :bigdance2: (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y3Ol/35623470_dfb73cb6) (http://smayliki.ru/smilie-1018969575.html)
Да е жива и здрава! Все така да има проекти, с които да ни радва от екрана! Да е щастлива! А резервните и планове да са такива, че да не се скрива от очите на феновете!  :D

Сетих се на кого ми напомня в новата си фотосисия  :idea: - малко на Софи Марсо и малко на Моника Белучи, от младите им години разбира се :lol:. Не успях да им намеря подходящи снимки за да си онагледя усещанията  :roll:.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 01 окт 2017, 14:09
Малка част от честитките за Хазал :lol:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35623792_b798364c)
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35623792_eee5e562)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35623792_4637b1cc)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35623792_967ccc58)(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35623792_fd2952c7)

 :35: :35: :35: :35:

Селфи с рожденичката :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35623792_49ac98d1)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 01 окт 2017, 14:43
Хааааай. :party:
Сладураната ни е рожденичка днес, newsm59 всичко най-най-най-добро й пожелавам.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 01 окт 2017, 15:11
От инст на Гинчо :D  "bday girl;)"
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35624030_999cfb73)

И с бившата му :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35624030_33686db5)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 01 окт 2017, 16:49

https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241857%2F84e31e2a9a65ed0c72%2Fpl_wall_-58199741
https://www.instagram.com/p/BZtOvjSHhhH/?taken-by=thazalkya

И малко спомени. :love: :love:
[video]https://www.youtube.com/watch?time_continue=333&v=AgLeFZRpG34[/video]


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 01 окт 2017, 17:47
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35624622_34a446ed)
И Аталайчо ли е харесал снимката newsm78 За Илкнур е ясно :peace:
Навремето Аталай следваше в Т кака си Хазалче, но после май спря :33uu:

И тортите на сета празнуват хората :lol:А в другото видео и Бату Кая, едва го познах и той беше с торта :lol:

А кой е Сердар Гьозлеки и той бил рожденик днес :peace: Май е някой от братята newsm78


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 01 окт 2017, 18:00
  В неделя са на сета . Тия хора не почиват ли бе   

 Гинчо дали още е при Ча или се е върнал ? :roll:    Както е тръгнало супермена напролет или лятото ша префърча  

  (https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

 как ме изкефи като се репчеше   коконо отивай си опрай макиажа  :hahaha: Бенсуто се опитва да гледа лошо ама  йок !  


 Слухове за развода на Хазал Филиз  заради  този младеж  а той си има гадже

 кво стана с тва дизи окапа ли?  newsm78
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35624682_7f097d8d)Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 01 окт 2017, 18:04
Охооо Феми,
:
окапа Дизито на 10 епизод.
Даже сега се тиражира в пресата, че тя се развежда с мъжа си заради заигравка с колегата си на сета.
Не знам кой е Сердар, рускините не казват(засега) кой е.
Маргииии, зло да те забрави, все се отплесвам, страхотна муза :lol: те е споходила днес(както впрочем между другото, браво).


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 01 окт 2017, 18:12
Феми, дизито на Хазал Филиз окапа :peace:

А въпросният Сердар, другия рожденик на сета бил режисьора на НИ :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 01 окт 2017, 18:19
 Като е окапало можем да я цаним колежката  за супермена   .
 
 

 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 01 окт 2017, 18:45
Пишат за Киво и Башак, че малкото киви е напът :love: То такива клюки са за пореден път,  заради измислена блага вест цял отбор им надробиха вече, но сега на Башак силуета отпред е доста подозрителен, макар и облечена в черно, заради което трудно се забелязва, не ми се вижда плоска като преди :mrgreen: Дано да не е само ефект от дрехата и този път слухът да се  окаже верен!
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35624838_0129ffb7)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35624838_faa126ae)
Аз харесвам Хазал Филиз Кючюккьосе, но за патрона ми изглежда доста зряла, а и едва ли ще е тя, последната година беше в 2 сериала, нужно е време да се поотърси от ролите си.

Ох сега видях като го написах по-горе за Хазал Филиз, а нашето момиче Хазал, в момента е с екранно име Филиз :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 01 окт 2017, 18:58
  Нещо е станало на сета на филма  с Ардуч и Елчин .

 https://vk.com/turk_dizileri_official?w=wall-89931840_16987

  
 
 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 01 окт 2017, 19:45
Това виждали ли сме го миналата година newsm78
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35625038_284cb3b8)


Не че много важно, но Ичерде е номиниран за Келебеците в 6 категории в т.ч. и за най-добър актьор за Ча  :peace: Според мен е трябвало да са 7- и категорията за най-добър второстепенен- Арас :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35625038_d8ad58ab)

ПП Ох Феми, такива глупости се пишат по въпроса с Баръш и Елчин :doh: Хората си имат половинки и щом от години са с тях значи си ги обичат. Четох че Елчин доста е изригнала по повод поредните свободни съчинения.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 01 окт 2017, 19:47
Мерси, Наде :bowuu: :lol:

На феновете често им се иска главните да са заедно и в реала и подобни новини доста ги радват :lol: А може би са поредните клюки, силно преувеличени и украсени.
И аз я харесвам Хазал Филиз, но с партньора ѝ от Кара Севда, превъртях веднъж някакво клипче с тях, даже те са ми по-симпатични от основната двойка. Но нямам никакви впечатления от нея като актриса. Не знам как би била до Ча.

Бел, аз не съм го виждала.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 01 окт 2017, 19:50
На мен снимката с Ча и въпросния ми е позната отпреди.
Трейлъра на Чукундур, :mrgreen: демек Чукур с Арас за пет дни е гледан 2013823, щом ще е с тематика като Ичерде, ще е гледаем.
Ей го другия рожденик Сердар/режисьора на НИ.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35625065_17cb490f)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 01 окт 2017, 19:56
 Белл виждали сме снимката . :peace:     Ча  се подгатвя за воден спорт и тоя му  обяснява нещо

 режисьора на НИ  с нормална физиономия  на селфитата се муцунки прай


 Марги  не спечелихме  залога  :mrgreen: йок лайк на Ча за  празника


 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 01 окт 2017, 20:00
Марги, аз специално за КС попрехвърлих няколко кадъра и си казах че не е нормално второстепенната двойка да ме впечатлява повече от главната. Преди години като загледах Фатих Харбие само след няколко серии си казах същото- избутах до 21-ва серия, но също ми се стори не особоно нормално другите сюжетни линии да са ми по-интересни отколкото тази на главните :hahaha:

Страшна цифра Наде, дано да има успех сериала.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35625106_c65c0952)

Пп Аз вече го писах някъде назад, но пак да кажа че според мен лайк няма да има- преди 2 дни я лайкна, едва ли ще го направи толкова скоро пак :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 01 окт 2017, 20:01
Наде, възползвам се, че си писала за Арасовия Чучур, за да вметна, че и джангъра от вчера насам е вдигнал с 2-3 млн. гледанията си :lol:
Феми, може да я лайкне в късните часове. Ще върне жеста. Него и Хазал, и майка ѝ го 'аресаха на РД-то. :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 01 окт 2017, 20:05
Марги, от Джейн знам отдавна, че майка и често лайква Ча, а после Хазал лайкваше майка си, големи конспирации :hahaha: Иначе по интервютата разправят че се чуват и виждат, но явно не искат да го афишират че после става страшно- феновете на непрежалимата и на непоносимата се хващат за гушите :2tooth:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 01 окт 2017, 20:11
 За екранна  двойка требва да я спечалат Ча и Арас . Кво като е мъжка  :mrgreen:  заради тях зрителите зяпаха   :peace:

 Бенсуто Сори ама  Не е най - добрата  !


 Има тема за Арасовото дизи но там са едни птици   :mrgreen:  ша си го коментираме  тука 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 01 окт 2017, 20:55
Аз не знам дали, ще продължа с Хазалиния сериал, че още не съм изгледала последния епизод и нямам нужната настройка да го започна, че пък на Арас да гледам. :stop:
Когато споделям инфо за Чукундура е просто информативно, ни повече, ни по-малко.
Пак се е разкривил Сердар. :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35625349_1b1e18c6)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 01 окт 2017, 21:41
И аз няма да го гледам Чукура- нито тематиката ми допада, нито актьорите, не е моето както се казва. Аз даже Ичердето гледах колкото заради Ча и с огромни пропуски между сериите, за друг не бих се жертвала в такъв жанр. Просто информативно как се движи сериала от прочетеното в интернет може да споделям, само това.

Лайкче от Юсуф
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35625620_70a1e524)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 01 окт 2017, 21:58
Я, Юсуф :lol: Тази година решил да отрази и Ча, и Хазал.Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 01 окт 2017, 22:51
Като стана въпрос за Юсуф/Корай вие виждали ли сте скорошни негови снимки?
Скривам ги, защото аз се втрещих. :shock: :crazyeyes: :shocked!: [smilie=smile3555.gif]
:
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 01 окт 2017, 23:01
Пу пу пу, плюя си в пазвата,  леле newsm09 Ако  не беше казала че е той, не бих си и помислила :roll: Какво им става на тия хора :shock: Джейда и тя на нищо заприличала, Ча е като заглавието на втория си сериал- на приливи и отливи дебелее и слабее.... Май само Капитана с годините става все по-хубав :love: И Хазал е много хубава напоследък :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 01 окт 2017, 23:09
Не, Наде, не бях го виждала с настоящата му визия. Ще се учудите на реакцията ми, но ми стана много смешно :2tooth: Не е това, което очаквах да видя. Защо ли така се е запуснал newsm78 За роля или пък се харесва така..... :mrgreen:
На втората снимка ако тази с коремчето е жена му, значи ще става баща ;-)

Не че много важно, но Ичерде е номиниран за Келебеците в 6 категории в т.ч. и за най-добър актьор за Ча  :peace: Според мен е трябвало да са 7- и категорията за най-добър второстепенен- Арас :peace:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35626062_69caa1bc)
За най-добър актьор ще изберат някой от Ичерде, включен е не един, а трима :mrgreen: :mrgreen:
Освен Ча, Арас също е с номинация, както и Четин Текиндор :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 02 окт 2017, 13:18
   Здравейте  :)

 ново или старо  newsm78  в ресторанта на Лабумски    ако е ново Гинчо се е върнал
 (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35627884_fd286da4)


 (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35627884_89fbf21e)

Филиз  


 Юсуфката станал като отшелник  :shock:  


 Арасовото дизи  информативно ша го караме
[video]https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=Vx0jThpWBiQ[/video]
 втори фраг
 целувкааа   дано има още  :crazy: 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пн, 02 окт 2017, 18:58
[video]https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=Vx0jThpWBiQ[/video]
 втори фраг
 целувкааа   дано има още  :crazy:  
Ще има, след още десет епизода :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 02 окт 2017, 19:02
Привет Ви.
Вай бе, много са бързи Баръш и Филиз.
В другите Дизита сумати му и серии се гледат, и дебнат като котараци, а тук още в 4 епизод целуфан. :lol:
Превода на фрага на руски.
:
#Teammy_Bizim_Hikaye

🎬 😍 2-й фрагмент 4-й серии сериала Наша История

Перевод:

- Я-то пришла, но ты не можешь войти в мою жизнь, ты же ее видел
- То есть?
- Но это между нами ...
- Я никогда не огорчу тебя Филиз, никогда
- В самом деле, вот я пришла же и ты никуда не уйдёшь ?
- Не бойся, никуда я не уйду Фелиз, никуда
- Ты очень красивая Фелиз, очень


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 02 окт 2017, 19:09
Целувката не е кой знае каква, ама Бурак неочаквано за мен много ми хареса  newsm53
Има флирт и закачка, много са свежи и двамата :love: Не мога като римите на Марга, но и аз се надявам нататък да не забъркат някоя лепкава каша, дано да ни спестят бозата.
Този четвъртък кръв ще се лее, Черната перла ще излезе без озет :2tooth:
Седмичните цифри, сдали сме една позиция.....
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35629651_9ad86f66)


Титла: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в пн, 02 окт 2017, 20:11
Мен нещо тази целувка не ме грабна. "човече с въртящи се очички"
Но закачливостта между героите ми допада. "човече със сърчице"

:
Пиша от новата версия, отврат  "позеленяло от отвращение светло зелено човече"


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 02 окт 2017, 20:43
Мен нещо тази целувка не ме грабна. "човече с въртящи се очички"
Но закачливостта между героите ми допада. "човече със сърчице"

:
Пиша от новата версия, отврат  "позеленяло от отвращение светло зелено човече"
Ти просто ме разбииииии :35: описвйки емотиконките, ноооо така е като в новата версия са много скопени откъм изразяване на емоции(за мен).
Днес където ровна и все ми изскачат колажи на Ча с Неслихан.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 02 окт 2017, 21:24
Добре че Несла отрече за такова партньорство че да не се налага да я мислим :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Alisiq Dimitrova_563554 в вт, 03 окт 2017, 00:02
Привет Ви.
Вай бе, много са бързи Баръш и Филиз.
В другите Дизита сумати му и серии се гледат, и дебнат като котараци, а тук още в 4 епизод целуфан. :lol:
Превода на фрага на руски.
:
#Teammy_Bizim_Hikaye

🎬 😍 2-й фрагмент 4-й серии сериала Наша История

Перевод:

- Я-то пришла, но ты не можешь войти в мою жизнь, ты же ее видел
- То есть?
- Но это между нами ...
- Я никогда не огорчу тебя Филиз, никогда
- В самом деле, вот я пришла же и ты никуда не уйдёшь ?
- Не бойся, никуда я не уйду Фелиз, никуда
- Ты очень красивая Фелиз, очень
здравейте не разбрах Баръш какъв е в оригиналната версия как е?????????


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 03 окт 2017, 09:42
Още кадри от фотосесията има, слагам този, щото само той ми хареса...горе долу :roll:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35632058_78dc7e2b)
Това черното ми прилича на някакво сукманчИ, сладко е, но не и с този дебел пуловер под него. По добре да беше с онази черно-бяла блузка на райетата :roll:
А Ча продължава да покрива лимита с лайковете- вчера за Исмаил Филиз и Мерт Алаш ;-)

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35632058_5871daf3)

 Alisiq Dimitrova, мисля че от нашите никой не е гледал оригинала, но ако знаят нещо, ще го напишат :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в вт, 03 окт 2017, 12:57
здравейте не разбрах Баръш какъв е в оригиналната версия как е?????????
[/quote]
Не съм гледала нищо от оригинала, нито американската, нито английската версия. Знам само, че Баръш в оригинала е Стив.  :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 03 окт 2017, 13:36
Онзи ден споменах че според мен са турсили някакъв ефект ала визията на Дакота Джонсън, ето че и колажи с двете са направили :mrgreen: Знаем и каква е най-известната роля на Дакота, определено искат да ни покажат подобен имидж и при Хазал, но слава Богу само лицето и прическата и могат да променят драстично :mrgreen: Добре че няма да се снима по-разголена че.... :crazy:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35633148_08ecb266)

Нали навсякъде се пишеше че Хазал била миловидна като момиченце, мисля че се опитват да я извадят от този и имидж на добродетелна и сладка 19 годишна baby doll.
Не ми харесва фотосесията, но на много хора им харесва, а и предизвика доста вълнения в нета :2tooth:
Освен визуалната прилика с Дакота, има и нещо ретро, мода като че ли от 70-те или 80-те newsm78
Ето тук много личи ретрото :peace: Ох тръпки ме побиват от такъв пуст поглед, това е за моделките, не за нейните прекрасни очи :roll:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35633148_9dc9703d)

Забележете как излиза нослето и на професионалната фотосесия както си го знаем и от сериалите и,  елегантно и тъничко, и как излиза на селфитата бая голям нос. И при Ча последните години бая снимки му направиха с нос ала патешка човка, а знаем че и неговият е съвършен. Само преди няколко години феновете  ходеха по сетовете с фотоапарати които дори и от кьопавите, правят по-добри снимки от най хай телефонните камери.Не знам защо така се получава с тези телефони- често някое лице излиза само нос и чело newsm78


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 03 окт 2017, 14:39
Хай. :wavey:
Още снимки от фотосесията й.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35633491_ebe71792)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35633491_54cafa0c)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35633491_0968705f)


SET
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35633491_1efb457c)

Фрага с вградени субтитри.
https://vk.com/forumms?z=video-76093790_456240635%2Fe9075f0ace81dd88e0%2Fpl_post_-76093790_203965
:
Днес рожденичка е Тувана.
Много ми е симпатична. :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 03 окт 2017, 17:56
  
 О, лайк  на Мерт Алаш и Белла Хадид .  Сигурно му  е занесъл наградата от списанието  

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35634489_3cd64fda)

 

 си опрайм вкуса

 (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35634489_69925432)

Баръш закачливо я целуна  по горната устна  :blush:     ще има   още романтик


 девочките   пишат  висш пилотаж  

https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241871%2Fb258e4ca265c97c825%2Fpl_wall_-58199741


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35634489_beee5417)

 различна е  и има чок коментари .  На мен ми напомня  на друга нейна фотосесия   мернах и фотото да покажа  но ся не мога да го намера . Стилиста  на  дрехите да не е  Илкнур  (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35634489_f1db020a)

В Париж на Айфеловата кула

    

 на Кенан  са му лепнали  русата крава    :sick:  ще гостуват при Беяз  


 Тувана и на мен ми е симпатик  .      Чакам филма с нея и Секчин


 ще дават  номера 309 по диема фемили май на мястото на черешите .  Трети сезон ли карат в Турция ?

Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 03 окт 2017, 19:03
 на Кенан  са му лепнали  русата крава    :sick:  ще гостуват при Беяз  


:35: :35: :35:
Той е добър актьор, справил се е въпреки нея :hahaha:

ФемО, Сера в спойлер :naughty:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в вт, 03 окт 2017, 19:11
 що  спойлер бе  тая е толкоз убавЪ    :mrgreen: па как земИ се изцепи  умно   :35:

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35634775_ac282344)

 Хандето като мис Пиги  само бузи  :pig:

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35634775_ba48e22f)

 Ибрахим Челикол  е добър актьор  но тая дето му  избраха  да не окапе дизито зарад нея

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35634775_e771d1f3)

 става за филм на ужасите  :shocked!: :shocked!:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 03 окт 2017, 19:27
Скрий снимката в предния си пост де, че ми се додрайфа :sick: От Прилива само в спойлер, за Сера сама нямам претенции как ще я сложиш :peace:

В Интерес на истината на Хазал и Бурак целувката не е нищо особено, даже се вижда че и закача горната устна и почти я обръща, но той много ми хареса в тази сцена, начина по който я погледна и се наведе... :love:
 Арас и девойката изглеждат много добре :love:

После нека да разправят че звИздата не си е надула устните :whistle:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35634851_f359e865)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35634851_cbb43e02)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 03 окт 2017, 19:33
:
Според мен Сера не си е надула устните, тя винаги е била джуклеста.
Няма да забравя какви гнусни ми бяха целувките им с Чаатай в ПО(началните епизоди които все още гледах) устните й се разтягаха като желе(особено горната).
Заради такива отблъскващи (за мен) сцени се отказах от сериала още в началото му.
Въобще не ми харесва Туба с новата прическа, загрозила се е.

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35634877_6d94ba74)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в вт, 03 окт 2017, 19:41
Коя е русата :cow: :thinking:
  (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35634908_9b9140d6)

Баръш закачливо я целуна  по горната устна  :blush:     ще има   още романтик
Целуна я, ама и старателно масажира целия ѝ гръб :mrgreen: И ушаците :mrgreen:
И той хубаво ще я гушка ;-) Харесаха ми. Хазалка пак ми се видя пасивната страна, но предполагам е заради това, че Филиз ще е чиста като капка вода, а и начина на живот, който сигурно изключва контакти с други мъже освен татЮ и братята. :lol:
Добре им се получи, щом не води до погнуса нямам претенции :lol: Понеже е спомената по-скорошната версия, американската- на нашите целувката скромна, историята приспособена за турската публика, а имаше един коментар, че
онези за една серия се награбвали два пъти :mrgreen:

Сера преди просто не я харесвах, но след целувките в Прилива ми стана противна :sick: Сега, понеже не я обвързват с Ча, има си Керо и ми е безразлична.
Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 03 окт 2017, 19:48
Оо да, определено гушкането с Бурак е приятно за очите, и с Ча беше много приятно за гледане :love: :love: :love: Ама с онзи чукундур ХаканЮ ме беше гнус да ги гледам, че и сцена в съблекалнята ли, в банята ли имаха :sick: Че и цели две красиви жени се хванаха за косите заради героя му. Къде го реализма в историята :35: :35: :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в вт, 03 окт 2017, 20:02
Точно за онази сцена в банята с Азра и Керем си помислих- Хазалка се пораздаде. :lol:
Помислили са, че зрителите няма да забележат несъвършенствата на ХаканЮ.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в вт, 03 окт 2017, 20:59
Тъкмо това щях и аз да кажа.  :lol: :peace:
Изобщо не го помня Хаканю в сцената, че беше и главно в гръб, но самата сцена беше супер, а Хазал наистина се раздаде.

Феми  :naughty:, мойше да не ни разваляш вкуса, вместо после да се мъчиш да ни го оправяш. :xarms:
Спойлер, спойлер!


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 03 окт 2017, 21:11
Аз откога мрънкам за спойлери, нооооо няма кой да ме чуе.
Дайте да я видя тази сцена с Хаканю де да го гълта човек за страх :sick: и раздаващата се късокрака Непрежалима. :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в вт, 03 окт 2017, 21:43
Само леко ще ти загатна :whistle: :mrgreen:, умишлено не слагам линк, не искам да те плаша с ХаканЮ преди лягане.... :2rolleyes2:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35635642_a9c39657)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35635642_f43f5913)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в вт, 03 окт 2017, 22:08
Марги, добре че не си метнала цялата гадост, и това е бляк :sick:

Новичка с фен ;-)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35635845_d836fcbe)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в вт, 03 окт 2017, 22:18
Марги тенкс, но не МОЖ ме уплаши :lol: с Хаканю, :2tooth: нищо, че е Плашимир от класа.
Пак съм аз, ноооо с кофти новина(дано не е вярна) че тежко му и горко му на Ча. :roll:
:
#Teammy_News #Teammy_CagatayUlusoy

⚡🔥💣Дневная бомба! Появились новые подробности в деле об употреблении наркотиков Чагатаем Улусоем во времени съёмок 3 сезона сериала "Я назвал её Фериха". Дело, в котором задействованы известные актёры, тянется вот уже 5 лет. На этот раз судебное заседание было перенесёно на 31 января 2018 года. Прокурор потребовал самого сурового наказания для обвиняемых. В том случае, если актёру вынесут обвинительный приговор, срок наказания составит от 2 до 5 лет за решёткой.

Озета на четвърти епизод на НИ.
:
#Teammy_Bizim_Hikaye

⚡Озет 4-й серии сериала Наша История / Bizim Hikaye. Филиз, которая тратит все свои силы на нескончаемые домашние проблемы, получает неприятный сюприз от Кираз, которая похитила ребенка. Барыш решает помочь Филиз своей смекалкой и находчивостью. Чтобы у Кираз не появилось проблем, вся семья будет действовать заодно с Барышем и строить план по возвращению ребёнка семье. Пока Барыш будет будет пытаться спасти свою новую семью и осчастливить Кираз, ему нужно будет скрывать и собственную тайну, причем с каждым мгновением ложь будет становиться все больше. Когда весь район узнает о проделках младшенькой, Фикри решает использовать эту ситуацию в своих целях. Пытаясь спастись от Хашима, Фикри прибегнет к помощи Шеймы. Интерес Рахмета к Мюжде растёт с каждым днём, а Хикмет пытается все время быть рядом с Эсрой и защищает её от Асыма. Не выдерживающий напора Нериман Туфан, делает Тюлай незапланированный сюрприз, который повлечёт за собой самые неожиданные последствия и раскрытие одной лжи


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 04 окт 2017, 14:29

:shock: Абе тва дело  не мина ли и изамина кво  го погнаха пак  . Отложили го за януари  . Ся Гинчо като го прочете лошо ша му стане  :mrgreen:  Ша полага полезен труд нЕма да  влей в пандиза   :naughty: За кО им плаща на тия адвокати . Нетфликс как ли ще реагират ?


 Марги ша му одим ли на свиждане  :35: комисар Сема ша ни пусне ли  :sick:

 извън шегата дано му се размине  :pray: за тая грешка плаща цял живот !


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 04 окт 2017, 14:39
Ча се покри и почнаха клюките по негов адрес. Склонна съм поне на този етап да не повярвам, няма основание :naughty: Защо досега не го пъхнаха Вътре... Но ако все пак съществува и малка вероятност, стискам палци да му се размине подобна присъда. Ех, Чачооо, кой каквото си надроби :roll:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 04 окт 2017, 14:49
 Покри се  но да си почива а не натоварва с такива хабери . Може да е  партенка  но делото като се замисля остана висящо .  


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35638682_b218c4b0)

  Добре, че Аксой има усет и  не лепна неко черньо до Хазал . С Бурак си подхождат .


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35638682_779259a2)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35638682_d0bd2300)

 (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35638682_a16344bc)Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 04 окт 2017, 14:54

:
#Teammy_News #Teammy_CagatayUlusoy

⚡🔥💣Дневная бомба! Появились новые подробности в деле об употреблении наркотиков Чагатаем Улусоем во времени съёмок 3 сезона сериала "Я назвал её Фериха". Дело, в котором задействованы известные актёры, тянется вот уже 5 лет. На этот раз судебное заседание было перенесёно на 31 января 2018 года. Прокурор потребовал самого сурового наказания для обвиняемых. В том случае, если актёру вынесут обвинительный приговор, срок наказания составит от 2 до 5 лет за решёткой.

Оф аман :bad-words: Хем му се ядосвам че е бил такъв прост, хем и го съжалявам, неопитен, подлъгали са го.... Няма как да не е поумнял отогава, но какво ще промени това пред съда при наличието на известните факти :ooooh:
Както каза сам, всички го правят, (според мен повечето, а не всички) но той е бил достатъчно глупав да се остави да го хванат :ooooh:
Лятото четох някъде че Кенан Им. се е отървал, дано и нашия да е такъв късметлия :pray:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 04 окт 2017, 14:59
Цитат
Лятото четох някъде че Кенан Им. се е отървал, дано и нашия да е такъв късметлия Praynig

 Кенан е гъст с Ердо  :sick: Помните митинга за демокрацията,    който беше пълно шоу но хората ги е страх разбираемо . 

 Селин  и се размина и забегна някъде  . До колкото знам не е осъдена . Тя го подлъга .


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 04 окт 2017, 15:13
Не мисля че Селин му е давала, той беше най-голямото и богатство в служебен, че и в личен план, не би го рискувала да хлътне по дрогата. По-скоро грешни приятелства имат вина тука....
Но някак не ми се вярва да го осъдят да лежи :naughty: Някой от нарко дружинката ще опере пешкира, а Ча ще плаща и то много, това се говореше от вещите по такива дела, още през 2013 г, когато тръгна новото дело.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 04 окт 2017, 15:18
 Мой да не му е давала   но ако е виждал ,че употребява е решил да опита .

Стреса от ПЕ  на него лежеше рейта    


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 04 окт 2017, 16:31
Солена ще му излезе младежката грешка, но вярвам все пак, че ще се измъкне сух от водата :mrgreen: Предполагам, че с най-тежкото наказание ще се размине :peace:
О, сега му е дошъл ума в главата, но ако не го бяха хванали не се знае докога щеше да продължи. И стреса е оказал влияние, но и това, че е искал да опита. Как ще се цепи от колектива :mrgreen:
Мина време, а и не го коментираме това постоянно, забравила съм :oops: за употреба ли го съдят, за разпространение ли или и двете?

Да го разходя усмихнат :lol:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35639299_57cf6d90)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 04 окт 2017, 17:03
За притежание и разпространение Марги :peace: А в началото на 2013 беше само за употреба.
Да, най-вероятно с ефективното наказание ще намаже някой по-незначителен от нарко дружинката. И да, в случая приказката че всяко зло е за добро се оказва вярна- можеше така да затъне с двата крака че вече да го няма.... И никакви последващи успехи и високи рейтинги нямаше да го измъкнат от това блато ако се беше пристрастил.
Какво значи стрес? Свикнал бил на високите рейтинги и после не ще да чува за други- ми детска работа. По тази логика Хазал в 3 сериала с никакви рейтинги трябваше не да се дрогира, а направо да се е самоубила от отчаяние  :roll: Преди неуспехите и, два от най рейтинговите сериали в Турция бяха с нейно участие ;-) Дали не я е боляло от неуспехите? Ами Берен, която направи два последователни хита и после нищо? Просто глупав и незрял човек толкова може да я свърши, зорлем спря но навреме  :roll:
Това което се случи поне дълго ще го подсеща че каквото и да става не бива да посяга към такива неща, затова пък изглежда че доволно се пристрастява към пиене и ядене :roll:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 04 окт 2017, 18:59
  Друго дизи номинарано ли е в 6 категории  или само Ичардето ?  
    
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35640000_13d09dcc)

Тогава е бил млад и зелен  хлапак   но има късмет, че Енгин е до него щото  можеше и да затъне . Сега доори да е стресиран   едва ли ще посегне към рибката .  

 Гизем не трябва ли  да  бъде на отложеното дело ? newsm78


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35640000_43393d56)
от рождения ден

 Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 04 окт 2017, 19:34
Брей :ooooh: Че като бил под влияние на стреса да употребява без да разпространява..... Сега да си сърба попарата, това мога да кажа аз и да си вземе поука в дългосрочен план, но да му се размине затворът :bishop: Добре, че органите на реда са се намесили навреме. Точно защото Ча е бил неопитен, млад и зелен тиквеник колко ли щеше да се увлече.....

Феми, повечето дизита мисля са с толкова номинации :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 04 окт 2017, 19:47
  НИ  не знам що е в номинация като е  едва в началото ?  МожИ да видим нашите на келебецита  да се поздравяват  ако отидат  :mrgreen:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35639952_354075e2)

тоз с качулката  беше от организето    и с Дуня се сдушиха 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в ср, 04 окт 2017, 19:48
За притежание и разпространение Марги :peace: А в началото на 2013 беше само за употреба.
Да, най-вероятно с ефективното наказание ще намаже някой по-незначителен от нарко дружинката. И да, в случая приказката че всяко зло е за добро се оказва вярна- можеше така да затъне с двата крака че вече да го няма.... И никакви последващи успехи и високи рейтинги нямаше да го измъкнат от това блато ако се беше пристрастил.
Какво значи стрес? Свикнал бил на високите рейтинги и после не ще да чува за други- ми детска работа. По тази логика Хазал в 3 сериала с никакви рейтинги трябваше не да се дрогира, а направо да се е самоубила от отчаяние  :roll: Преди неуспехите и, два от най рейтинговите сериали в Турция бяха с нейно участие ;-) Дали не я е боляло от неуспехите? Ами Берен, която направи два последователни хита и после нищо? Просто глупав и незрял човек толкова може да я свърши, зорлем спря но навреме  :roll:
Това което се случи поне дълго ще го подсеща че каквото и да става не бива да посяга към такива неща, затова пък изглежда че доволно се пристрастява към пиене и ядене :roll:
Абсолютно. :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в ср, 04 окт 2017, 19:53
 Марги кво викаш нЕма се наложи  да одим на свиждане  :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 04 окт 2017, 20:07
Няма да има нужда :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в ср, 04 окт 2017, 21:32
:peace:
Освен това ние не знаем дали междувременно не са минали още няколко дела и на какъв етап е разследването.... За последното което се чу мисля беше април 2015 и то май беше отложено newsm78  В деня в който  някакъв свирач от Лабума пусна снимки с Ча и с Хазал (поотделно разбира се :hahaha:) не помня датата, всъщност мисля че снимките излязоха на следващия ден след състоялото се или несъстояло дело :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Mrs. Rogers/Evans в ср, 04 окт 2017, 22:19
Да питам: НИ -то кога го дават? Вторник, Сряда или Четвъртък? Първият епизод беше в Четвъртък , от там нататъка още по - рано го намирах. Та все не мга да му рабера времето.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в ср, 04 окт 2017, 23:05
В четвъртък :lol:

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
 :35: :35: :35: :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 05 окт 2017, 12:03
В четвъртък :lol:

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)
 :35: :35: :35: :35:
:35: :35: :35:

Нашия калпазанин е последвал сестрата на Блейк Лавли, Лори Лин Лайвли, и тя го е последвала, явно са се запознали докато е вършал из холивудските клубове.

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35643084_31495c65)
С известната си сестра Блейк
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35643084_3b8a3508)
https://www.instagram.com/lorilively/


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 05 окт 2017, 13:16
Калпазанин :mrgreen: С каките по-бързо намира общ език :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 05 окт 2017, 13:43
Калпазанин :mrgreen: С каките по-бързо намира общ език :lol:
Нали [smilie=smile3503.gif] newsm53 Щом е някоя кака, Чачослав е като риба във вода.... :gagaga: Та така, смени континента, ще повършее малко със задокеанските каки и после с нови сили в Родината на работа - а тя пишат че започвала през ноември. Не знам защо не ми се вярва много за ноември ама ще видим :whistle:

При рускините прочетох че каката водела собствен курс за повишаване на актьорското майсторство с предпочитания към индивидуална работа с клиента :mrgreen: А и много ще му е полезна в живото общуване за научаване на езика :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 05 окт 2017, 14:21
Калпазанин :mrgreen: С каките по-бързо намира общ език :lol:
Нали [smilie=smile3503.gif] newsm53 Щом е някоя кака, Чачослав е като риба във вода.... :gagaga: Та така, смени континента, ще повършее малко със задокеанските каки и после с нови сили в Родината на работа - а тя пишат че започвала през ноември. Не знам защо не ми се вярва много за ноември ама ще видим :whistle:

При рускините прочетох че каката водела собствен курс за повишаване на актьорското майсторство с предпочитания към индивидуална работа с клиента :mrgreen: А и много ще му е полезна в живото общуване за научаване на езика :lol:
:rotfImao: :rotfImbo:

А сега привет Ви.
Най-обсъжданите актриси през изминалата седмица.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35643900_44b2a4ba)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 05 окт 2017, 19:49
Наде, сега видях реклама че ще дават Номер 309 по някоя от нашите  телевизии ;-)

Не знам дали е вярно, но пишат че тези навирените крака в бизнес класата  на полет от Париж за Истанбул са на Арас :roll:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35645388_4ee1ba35)

Тази вечер сериалът с Ханде ще се излъчва без озет, т.е. решили са да започне по-рано от другите тази вечер. Дано да не отхапе много от рейтинга на НИ :roll: И още една подробност за въпросната Черна перла- Ханде в сериала се именува Хазал :ooooh: Значи за излъчваните в четвъртък независимо дали ще се говори за т.н. Черна перла или Хазал(Кая) името Хазал да е като асоциация на новата героиня на Ханде :ooooh:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35645388_acbec4f9)
 :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 05 окт 2017, 20:05
Да Ивче, всяка Събота и Неделя по Диема Фемили от 17 часа, ще излъчват №.
Не мисля, че сериала с Ханде, ще отхапе от аудиторията на Хазалиния сериал(първия бе с плачевен рейт от 1 и нещо като начало).


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 05 окт 2017, 20:24
Много навита му бях на №, но разбрах, че ще е по три епизода дневно :shock: и май ще пропускам.
И аз така мисля, НИ е привлякъл вече аудитория, а пък такива Хандета-кюфтета, както и да ги нарекат полза няма да има :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 05 окт 2017, 20:31
Много навита му бях на №, но разбрах, че ще е по три епизода дневно :shock: и май ще пропускам.
И аз така мисля, НИ е привлякъл вече аудитория, а пък такива Хандета-кюфтета, както и да ги нарекат полза няма да има :mrgreen:
:
Само в Събота и Неделя, и въобще не идва много ако се разделят на дни.
Заради това, че го пускат по бг тв(още се излъчва, но ми се изпокъсаха нервичките откакто започна втория сезон, а и не само моите, зрителите бойкотираха сериала и писаха на всички до девето коляно-на актьори, на режисьора, на двете сценаристки, на продуцента, на канала и на компанията) ни спряха преводите с бг субтитри, язък. :xarms:
Отдавна вече не е комедия, а яка драма. :roll:
И днес продължават да предъвкват вчерашната новина за Чачовото висящо дело.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 05 окт 2017, 20:55
И Нова плей е възможност ;-), там ще качват епизодите на №.
Започнат ли един сериал да го разтягат прекалено, крайният резултат обикновено не е добър :peace:
Ичердето е сред най-добрите примери, въпреки високия рейтинг ни спестиха продължение.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 05 окт 2017, 21:41
Наде не знам дали си спомняш но още преди финала на първия сезон бях ти казала че тогава е момента да го приключат с достойнство. За съжаление рано или късно всички турски комедии в един момент стават драми :ooooh: Така е като главните герои нямат нормални взаимоотношения и сценаристите се чудят какво да измислят че да ги държат далеч един от друг- то това всъщност важи за всички сериали, и драми и комедии. Навремето турските сериали почваха направо с бременност, извънбрачно дете или любовен триъгълник, пък сега големи хора минали тридесетте се държат като петокласници цял сериал :hahaha: Ади Номера поне има някаква история, докато Киралика таз ми ти лъжа я влачиха 50 епизода, бактън :sick: и от боза го направиха вкисната боза. Добре че навреме го спрях. Пък навремето що приказки се изприказваха за Фериха дето лъжата лъсна още в 27-ма серия, по сегашните стандарти си е направо без време :hahaha:
Повечето сериали съм забелязала че вторите им сезони още повече се скапват, мчного са рядко тези които втория сезон вдигат по-висок рейтинг от първия. Някои кретат с 2% те тръгнали втори сезон да им раздиплят :ooooh:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35645909_0b85510f)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в чт, 05 окт 2017, 21:49
Всеки влак си има пътници, вкусове разни, изобилие бол, няма вечни сериали.
Аз не гледах предния епизод на НИ и този не гледам в момента, и май оттук-насетне, ще съм по старата си схема само на озети, трейлъри, снимки.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в чт, 05 окт 2017, 22:06
Наистина много сериали излизат, прекалено много и все еднотипни, само актьорите са различни. Аз съм изгледала само първа серия и се каня да продължа, но от 2-3 седмици ми излезе повечко работа, отделно че търчах из целия град за учебници, защото взесто да пуснат списъка на сайта на училището, ни подаваха информация на час по лъжичка и така и не ми остана време от спринтове насам-натам. Канех се миналия уикенд да разцъкам втора и трета серия, сега съм ги запланувала за този ако пак не ми изскочи нещо друго :ooooh::
Марги и Фатих Аксой си е взел урок от минали години и сериали- тази година приключи Майка-та с почти 7% и на 5-6 място в седмичната класация, направо не можах да повярвам :2tooth:
Що се отнася до Ичерде питай биг боса дали не му се искаше да го продължи :hahaha: Ама без Ча нямаше как, умен ход направи нашия :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в чт, 05 окт 2017, 22:26
От Анне-то са извлекли максимално възможното, римейк е на сериал състоящ се от 11 епизода, а турската версия е цели 33 :mrgreen: Не е малко.
Аз по инерция вече, да върви по тв-то вечер някакво дизи, пък то е ясно, че няма да е много по-различно от онова преди него :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 06 окт 2017, 09:37
След около час очакваме и рейтинга, дано да не е паднал много.....

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35647306_160f0b31)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35647306_2594e2a9) :mrgreen: :mrgreen:
сигурно е зрителна измама ама е забавно :hahaha:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35647306_06694bc4)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35647306_ddabb865) :love: :love: :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 06 окт 2017, 09:52
Колко да е зрителна измама и откъде ще се вземе тоз стоп кадър ако наистина го е нямало в епизода :mrgreen: Баш добросъвестно е подпрял, ама може би за кратко и като се е усетил е дръпнал ръцете :hahaha: И още нещо бях забелязала на снимки, погледа на Бурак устремен към биото :mrgreen: Имам нужда от 'апове, нали :gagaga:
Аз като Надето промяна в рейтинга не очаквам, дано да е така :thinking:

ПП Рейтинга. Пак сме първи ;-)
TOTAL / 6.88
AB / 6.14
ABC1 / 6.60
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35647369_db2739b1)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35647369_073e75d9)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35647369_96a8a9fb)
И още снимки от епизода :lol:
:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35647369_3f23ccb5)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35647369_b8faf886)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35647369_5e9cceb0)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35647369_4c299257)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 06 окт 2017, 11:01
Да само минус 2 стотни от миналата седмица сме. Това е в рамките на статистическата грешка, добре е :peace: даже озетът на НИ е на пето място, а снощи сериалът на Ханде е бил без озет, т.е. във времето е имал предимство пред останалите.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35647736_3f612d9d)

Ох бе Марги, подпрял я добросъвестно :rotfImbo: :rotfImbo: :rotfImao: :rotfImbo:
Ами стават такива неща по сетовете, Чачослав да не би да не беше подпрял на Хазал биото и то няколко пъти :35: :35: :35: Серията на кушетката при доктора с навехнатия крак като подпъхна ръка под нея и направо и избута едната.... :mrgreen: Даже там има рязано от кадъра, представям си от каква гледка са ни лишили :hahaha: А под дървото с две ръце върху едната ама се сепна там доста, а Хазал си остана невъзмутима :35: :35: :35:
СЯ че Бурак я хванал по задните части - според мен просто се е пресегнал, не я е хванал, затова писах че е зрителна измама, ама кадърът е интересен :lol:

Известния индийски актьор Аамир Хан  бил на посещение в Истанбул, това трябва да е от снощи newsm78
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35647736_bdabeba0)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35647736_b0fa183c)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35647736_45004730)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35647736_d9bd54d8)

На мен всички индийски актьори са ми еднакви, но този бил много популярен. Хазал като беше с делегацията на турските актьори в Индия беше споменала някакво име, че и бил любимият индийски актьор и че била щастлива да се запознае с него, питам се дали не е този :thinking:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 06 окт 2017, 13:13
Бел, точно така, този е любимият индийски актьор на Хазал :peace: И на мен са ми еднакви и хич не са ми симпатични :stop:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35648426_079b9e52)
Това заглавие под №4 ли е сериалът с Толгахан и Ханде? Ако е той, рейта му е приблизително колкото озета на НИ :gagaga:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 06 окт 2017, 13:57
Здравейтеееее. :party:
Кеф ми е за рейта.
Мнооого са сладки Филиз :love: и Баръш, :love: трябва задължително да изгледам довечера сцените с тях.
Харесва ми Хазал на новите фотки.
Въобще в последно време е просто прелестна.
Мисля, че съм Ви споменавала и преди, че след края на АФК никога не погледнах ни серии със субтитри, ни с дублаж, ни клипчета, но снощи както си ровех насам-натам и изведнъж ми попадна това сборно видео с десетте най-хубавите ФЕмирски сцени.
За мен има и още мнооого такива в сериала, но и тази извадка е право в десятката.
Не може да си представите какви смесени чувства ме обвзеха след толкова много години.
Хем ми стана приятно, хем ми стана носталгично, еле пък от последните кадри, :cry: които така и не изгледах, и стопирах видеото.
Ето за какво става въпрос.
 :crazy: :crazy:
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456240890


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 06 окт 2017, 14:13
Същия Марги, отгоре на всичко според написаното вчера е започнал без озет, т.е. с едни гърди пред другите сериали по отношение на времето. Миналата седмица е бил с рейтинг 3,2 тази е мръднал малко но както казваш е по-близо до озета на НИ отколкото до първото място :2tooth:

А индиецът бил голяма звезда не само индийска а световна. Това какво ще рече, че е участвал в международни проекти ли или щото просто има фенове по цял свят newsm78

 И Бурак е рожденик през октомври- роден е на 20.10.1989 г.

Ох минах при рускините и видях някаква съпоставка на кой колко са му червени ушите в сцените с първи целувки в НИ и в АФК и на Чачослав направо пламтят, да не говорим че на него  му беше първата сериална въобще, горкия имал е за публика целия антураж наоколо :mrgreen: После спряха да аленеят в следващи такива сцени, но както се казва всяко начало е трудно :hahaha:

Аз при рускините разцъках няколко фемирски видеа и резултата е че сега станах фенка на песните с които са озвучени, даже вече ги свалих, какви текстове, писани са като за нашите хора. :love:
На мен от горното видео са ми сред любимите 2 от сцените. Като изключа сцената в апартамента след отвличането, другия момент ми е когато Емко хваща кичурче от косата и, сам се чуди защо го прави и тя го пита с очи какво му става.... Сякаш иска да го пита защо едно казва а друго показва :love:
Така е Наде, много са въздействащи, поглеждаш нещо и пак те стисва за гърлото. да се чудиш как двама двадесет годишни направиха това.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 06 окт 2017, 14:30
Абе дали са му преднина, но дизито е изначално обречено :whistle:
Хубаво видео с любими Фемирски моменти :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 06 окт 2017, 14:33
Снощната серия на НИ с руски субтитри.
https://vk.com/teammy?z=video422634129_456239048%2F51300a5ba67a26198d%2Fpl_post_-49214138_13711

Трейлър на пети епизод на НИ с превод.
:
#Teammy_Bizim_Hikaye

🎬 1-й фрагмент 5-й серии сериала Наша История / Bizim Hikaye

Наш перевод:

- Всем чай за мой счёт
- Откуда деньги?
- За кровь
- Ты сдаёшь кровь и тебе за это платят?
- Да будет доволен тобой Аллах
- Это что? Где деньги?
- У вас низкий уровень гемоглобина
- Я пришёл к концу своего пути
- Что с вами?
- А что со мной?
- Я это и спрашиваю. Вы такой бледный
- Перед тем как туда отправиться, что мне сделать?
- Сделай добро своим детям
- Папа ты что здесь делаешь?
- Зашёл вас забрать
- Дорогой мой папочка, какой ты милый
- Моя прекрасная дочка
- Здоровья твоим рукам, Филиз
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241908%2F718ac6bf72a0c78fcb%2Fpl_wall_-58199741

SET
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35648842_f7453a94)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35648842_341755e6)


И още снимки от снощи.
Индийците не са ми еднакви, но дръпнатите очички :lol: дааааа.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35648842_1fa4e1af)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35648842_d0cf68b5)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 06 окт 2017, 15:00
 Здравейтеее  :hug: :love:

:
хич не  съм в настроение .    Лошото да отминава  :bishop:  

 Ще драсна нещо да се разсея


Цитат
Ох минах при рускините и видях някаква съпоставка на кой колко са му червени ушите в сцените с първи целувки в НИ и в АФК и на Чачослав направо пламтят, да не говорим че на него  му беше първата сериална въобще, горкия имал е за публика целия антураж наоколо Mr. Green П

 :35: :35: :35:   и аз го мернах това на Чачослав  бая му е зачервено ухото   но като мина време се отпусна . Така е като си начинаещ .

 абе тая кака дето Ча ги  лайкнал   кво ша го обучава на инглиш говор ли ?
 тая си е напраУ лелка   пада си по зрели  :mrgreen:
 


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35648999_0091b6cb)
 подхождат си  :flutter:    

  кадъра с подпиранато  може да е искал да е я повдигне   :mrgreen: :mrgreen:

 епизодите ги карам информативно . Какъв празник е имало   сигурно рожден ден на  на някой от братята  украсяват с балони


https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241906%2F231754c5264a31b3af%2Fpl_wall_-58199741

 приятни тембъри имат и двамата и не се напрягаш да слушаш


 офф индийците са ми еднакви сичките  .  Техни филми съм гледала но сериали ми е зор  :stop:

 


 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 06 окт 2017, 15:12
Аз имах няколко любими видеа в ЮТ, които се канех да сваля някой ден, като че ли много трудно да го направя на момента, но докато се наканя и цялото ФЕмирско народно творчество в ЮТ беше пометено през лятото на 2015 г. Малко след това излезе онова видео което Фема ли метна наскоро- Емир с Рюя в коридора на апартамента, ама заглавието беше Делибал, Лейля -Лидия и бла бла.... и беше оцеляло от метлата :hahaha: Щом се появяваше заглавие Емир ФЕмир и прочие и го измитаха. Това заради индийците, но вече няма спиране- клипове се появяват на всякакви езици, откак сериала тръгна по света....
Наде, аз отдавна не бях гледала, докато не реших да разцъкам някаква испаноезична версия, мисля че традиционен испански и като го метнах- къде от любопитство да видя тази и онази сцена как са озвучени, къде щото пак ме хвана.... стана че работата не е за разправяне newsm62

А тук Ча  от време 1:43 до към 2:17 е е просто уникално красив [smilie=smile3544.gif] [smilie=smile3544.gif] [smilie=smile3544.gif] И момента в тунела когато вятъра от отвореното стъкло подвява кораловата ризка :crazy: :crazy: :crazy: Нито преди това, нито след, някога отново е бил толкова красив.
https://vk.com/diziturk?z=video355781273_456239320%2F6f71f4ad78b4db9a60%2Fpl_wall_-1657033
и в ЮТ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=xNONTHXGbg0

Феми, каката се занимавала с индивидуални актьорски курсове. Освен това срещнах инфо че била някакъв сътрудник в Нетфликс, май  се занимавала с техни актьори ли, честно казано минах инфото набързо. Актриса и водеща и освен това сестра на една доста известна холивудска звезда- Блейк Лавли :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 06 окт 2017, 15:17
Винаги е бил и е красив Ча.
Дори и в онези му кофти периоди по време на ПО когато го оглозгвахте до кокал :mrgreen:(той си бе и за глозгане де :lol:) винаги Ви напомнях, че той си е природно красив.
Само аз бях оптимистично настроена, вие го бяхте отписали, :mrgreen: че някога, ще го видите отново във форма.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 06 окт 2017, 15:42
  аааа  и аз бях оптимиска за Ча   и съм писала чИ са опрай след Прилива . Даже по време на ваканцията между сезоните   нямаше протеза  щото беше  далеч от дългокракая  :mrgreen:

 това си го пазя от МаргА  :hug:

 :party:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35649240_47aa3469)

 в меда с Лейлята  беше горещо под чАршафитИ    тя как го хапеше по устнитеее  :mrgreen:  :whistle:


Цитат
И момента в тунела когато вятъра от отвореното стъкло подвява кораловата ризка Crazy Crazy Crazy Нито преди това, нито след, някога отново е бил толкова красив.

с кораловата ризаа   [smilie=smile3544.gif] отива му този цвят

https://www.youtube.com/watch?v=VpfyY8LbROo
 :love:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35649240_0d01c6ec) :love:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35649240_43d2a383):
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35649240_4b75f558)
сега разбирам че Тувана е гадже на  турски футболист  

  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 06 окт 2017, 16:21
И момента в тунела когато вятъра от отвореното стъкло подвява кораловата ризка :crazy: :crazy: :crazy: Нито преди това, нито след, някога отново е бил толкова красив.
:
https://vk.com/diziturk?z=video355781273_456239320%2F6f71f4ad78b4db9a60%2Fpl_wall_-1657033
и в ЮТ  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=xNONTHXGbg0
+1...
И за мен онова е най-хубавия му период, не че и преди не съм го казвала, но да припомня. :mrgreen:
Орлето също много го харесвам, но Емко 2 и по-конкретно към края на сезона ми е най :love:
Феми, къде ходиш, :hug: бързо да отминава лошото.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 06 окт 2017, 16:33
 Марги докато още е слънчево се разхождам.  Дрешки си търсим но зор си харесам нещо  . Грозни парцаляци  :xarms:


 Тубата ква каша забърка  :crazyeyes: фотнали са я  в съда за делото на Лабумски  .Измъкна са  .  Парите всичко оправят .  


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 06 окт 2017, 17:06
Бе то ясно че ще се оправи, случи се, пак е хубав, но онази красота за която споменах точно нея я няма. От излъчване ли го докарваше не знам, но толкова секси беше, направо усещането с нож да го нарежеш във въздуха- да отдам дължимото на Зиза  и лафовете и, ще я цитирам- напраУ ми изтръпваха петите от онези погледи и визията му  :crazy: :crazy: :crazy: Това го няма сега, пък за времето на Прилива да не почвам че там преди да съм догледала нещо с мазно и лигаво излъчване, като си разпереше ноздрите, се опасявах носът му да не остане такъв :sick:
Но както Дида беше казала преди да изчезне, това точно от въпросното видео няма връщане- в момента чертите му са променени просто. Да, пак е хубав но вече не ми причинява такива вълнения като описаните от времето около Емко 2 :hahaha:

ПП Марги, заради теб пуснах линк  и към ЮТ че нали каза че РУ не ти се отварят.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 06 окт 2017, 17:38
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/7985674_fae55842) Визията и сесията в Монте Карло  да ти омекнат коленцата  :crazy:   хазартен  баровец съблазнителен
 [smilie=smile3544.gif] [smilie=smile3544.gif]
 (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35649750_45273917)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35649750_23a8201f)


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35649750_9dde59af)
Нови  - как се е загащила   блузата  :ooooh:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35649750_513a1276)
рядко  шофира    даже се чудх дали може


 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 06 окт 2017, 18:38
Не си е загащила блузката Феми, късичка е и си я е завързала отпред.
:
Финиширват ми № на 65 серия.
Този сериал-65 заедно с Каралък Ашк-69 и Вишнев Сезон-59 са най-дълго излъчваните досега романтични комедии(има статистика) в Турция. Това е огромен успех за тези сериали и то с такъв жанр в условията на убийствено жестока сериална конкуренция. Това е единствената истина пък който каквото иска нека си приказва до зори, истината няма да я промени.
Видео от снощи.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241915%2F48b452aa9e3a10ec3f%2Fpl_wall_-58199741

Видео от фотосесията й.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241914%2F14397ed1fe6038f6fa%2Fpl_wall_-58199741


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 06 окт 2017, 18:44

 Номера на трети сезон го финишират  така ли ?

  Секи ламти за рейт   и го разтяга но в повечето случай криви са им сметките .  Номера ЗО9  си има аудитория .


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 06 окт 2017, 18:46

 Номера на трети сезон го финишират  така ли ?

  Секи ламти за рейт   и го разтяга но в повечето случай криви са им сметките .  Номера ЗО9  си има аудитория .
На втори.
Ох беееееее. :35: :35:
Мистер микроб :mrgreen: и миссис антимикроб :mrgreen: они нашли друг друга.

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35649965_baeea5f9)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пт, 06 окт 2017, 18:53
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35649995_547db8d1)

 с кораловия цвят


 споменах че ми напомня на стара сесия
 

тук е с бретон
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35649995_08d225e9)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35649995_ec7ad8c2)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 06 окт 2017, 19:36


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/36071543_e95fedf0)
Нови  - как се е загащила   блузата  :ooooh:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35650176_4cb707ba)
рядко  шофира    даже се чудх дали може
Екстра си е Хазалка, мъничка, нежничка, ама тая кола не е ли големичка за нея :2tooth: Не мога да преценя от снимките, но ми прилича на някой от джиповете на Киа newsm78
Феми, има кадри с Хазал да шофила още в ЗП, всъщност още дори от Генджо, сериалът и преди ЗП :peace: Значи от 17-18 годишна ;-)

Наде, аз ще съм много доволна ако се приеме решение от профсъюз или там някоя актьорска организация да няма сериал по-дълъг от 20 серии, но уви, няма да стане..... Затова ще продължават да си бъркат бозите от по 60 серии. За мен това си е издевателство над актьорите, унижение си е....
Аз се канех да загледам номера, че там поне казват че имало история. Утре :peace: А Киралика ми дотъпя още на 11-12 серия, после с мишката го прецъках до 20-та, а след още една дъълга пауза до 30-та и нищо, все едно и също, отказах се. В началото поне ми харесваха второстепенните, лелята и Корай, ама после и те се оляха от простотия....


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пт, 06 окт 2017, 19:38
Феми, Хазал шофира още от времето на ЗП, донякъде нещата при нея са се случвали паралелно с тези при героинята ѝ Нихал- примерно навършването на пълнолетие, завършването на гимназия, а сега зацепих, че и шофьорлъка ;-)

Ох, как го харесвам потрошаването на НайтА :crazy:

:
Бе то ясно че ще се оправи, случи се, пак е хубав, но онази красота за която споменах точно нея я няма. От излъчване ли го докарваше не знам, но толкова секси беше, направо усещането с нож да го нарежеш във въздуха- да отдам дължимото на Зиза  и лафовете и, ще я цитирам- напраУ ми изтръпваха петите от онези погледи и визията му  :crazy: :crazy: :crazy: Това го няма сега, пък за времето на Прилива да не почвам че, там преди да съм догледала нещо с мазно и лигаво излъчване, като си разпереше ноздрите, се опасявах носът му да не остане такъв :sick:
Но както Дида беше казала преди да изчезне, това точно от въпросното видео няма връщане- в момента чертите му са променени просто. Да, пак е хубав но вече не ми причинява такива вълнения като описаните от времето около Емко 2 :hahaha:

ПП Марги, заради теб пуснах линк  и към ЮТ че нали каза че РУ не ти се отварят.
Предположих :lol: :hug: По принцип не ми се отварят.
Днес за сефте от не знам колко време насам ми се отвори единствено клипчето с Фемирските моменти от Надето.

Дидето я няма :thinking:, ако се появяваше дори като гост досега да се беше разписала, не би устояла на кактусите ми :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 06 окт 2017, 19:44


:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35650204_7fdc56d5)
Нови  - как се е загащила   блузата  :ooooh:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35650204_e9dd2fa3)
рядко  шофира    даже се чудх дали може
Екстра си е Хазалка, мъничка, нежничка, ама тая кола не е ли големичка за нея :2tooth: Не мога да преценя от снимките, но ми прилича на някой от джиповете на Киа newsm78
Феми, има кадри с Хазал да шофила още в ЗП, всъщност още дори от Генджо, сериалът и преди ЗП :peace: Значи от 17-18 годишна ;-)

Наде, аз ще съм много доволна ако се приеме решение от профсъюз или там някоя актьорска организация да няма сериал по-дълъг от 20 серии, но уви, няма да стане..... Затова ще продължават да си бъркат бозите от по 60 серии. За мен това си е издевателство над актьорите, дори унижение....
Аз се канех да загледам номера, че там поне казват че имало история. Утре :peace: А Киралика ми дотъпя още на 11-12 серия, после с мишката го прецъках до 20-та, а след още една дъълга пауза до 30-та и нищо, все едно и също, отказах се. В началото поне ми харесваха второстепенните, лелята и Корай, ама после и те се оляха от простотия....
Недей така, не всички от по 60 серии, че и повече/както в случая с Ашка и № са бози. :stop:
Не бива да се тегли чертата така категорично и да се слагат всички под общ знаменател, защото за да стигнат до тези епизоди и то в този жанр, :peace: и в тази огроооомна конкуренция с драми, екшъни, исторически, и т.н. значи са си имали своята многомилионна публика в продължение на почти две години.
Колкото сериали, толкова и пътници във влаковете. :peace:
Разбира се това си е твоето лично мнение, не го оспорвам, просто изказвам своето и приключвам по въпроса.
Подхващам Филизка :love: и Баръш :love:(само техните моменти).


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в пт, 06 окт 2017, 21:17
Няма по-красив от Емко   newsm76
И аз не мога да отварям почти нищо вконтакта, но точно дългото фемирско клипче и фотосесията на Хазал ми се отвориха.  :D :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:
Много красива Хазал  newsm21

Стигнала съм до средата на третата серия на НИ. Е няма такава човешка отрепка като бащата!  :sick:
Не знам каква идея имат да развиват точно така сюжета, но чак ми е трудно да повярвам, че може да има родител, който съвсем да е опериран от родителските си чувства, до степен да гледа и третира децата си като обект, върху който да паразитира.

Дида според мен точно както от август не си е влизала в профила, оттогава не е влизала и в Маммата. Направо се притеснявам какво може да се е случило. :roll:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 06 окт 2017, 21:19
Фатих Аксой започва да закрива бозите.... На 22.10 Светулката със Сечо прави финал, а Пълнолуни3ето го местят в неделя, това означава сигурно закриване, почти не оцеляват  сериалите след като им бъде сменена телевизията или денят....Най-много още 2-3 серии след преместването. Хич не се церемони напоследък любимият продуцент, много ме изненадва :crazy:

Ауу Кака в сериала на АЯ Малки престъпления :mrgreen:- че и май ще има значима роля- Фемо, Рори  вярно познахте че покрай Ча ще и порасне работата :hahaha: И рижавия участва .... От Ичердето биг боса си ги разпредели в нови два сериала и тук там по някой нов актьор за цвят :hahaha: Ама като гледам кой е режисьора, може да не изкарат много - все пак вече няма на разположение нито Чачо нито Киво, сега ще окепазява други с професионалните си виждания :hahaha:

Кака в цялата и прелест :mrgreen:
https://vk.com/teammy?w=wall-58199741_326015


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 06 окт 2017, 22:14
Попрехвърлих епизода.
Моментите с пикливия тати пияница  :sick: ги пропускам, както и някои други ги минавам с мишката.
Мноооого сладки Баръш :love: и Филиз, :love: но тя разбра, че Баръш я е лъгал и че не работи във въпросното заведение.
Момчето от охраната си нямаше работа да й каже, че Баръш работел когато искал да го прикриват, иначе се занимавал с тъмни дела и на Филиз й призля. Даже изпусна кутията на земята, която му носеше с храна и битти.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пт, 06 окт 2017, 22:27
Казала в интервюто за Бест стайл че с мишо имали планове да правят съвместен проект :doh: Той ще е режисьор, дано само да не решат и да го продуцират....
Не че съм се съмнявала някога, ама работата много сериозна 4 години заедно в тези среди....

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35651005_261f87af)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пт, 06 окт 2017, 22:30
Казала в интервюто за Бест стайл че с мишо имали планове да правят съвместен проект :doh: Той ще е режисьор, дано само да не решат и да го продуцират....
Не че съм се съмнявала някога, ама работата много сериозна 4 години заедно в тези среди....

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35651017_05bbf559)
Като прочетох това и преди да продължа изречението си казах....айдееее оженихме ги.  :mrgreen: :mrgreen:
Хайде да чуем.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241916%2Fe8b8eb148135fcd69c%2Fpl_wall_-58199741

Снощи последна, а днес първа. :tiptoe:
:
http://#Teammy_HazalKaya #Teammy_News

⚡🔥💣Как оказалось Хазал Кая, Бюлент Инал и Аамир Кхан не только поужинали в приятной обстановке, но и обсудили с суперзвездой индийского (и мирового) экрана возможность совместного проекта.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35651017_b114b460)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 07 окт 2017, 14:34
Казала в интервюто за Бест стайл че с мишо имали планове да правят съвместен проект :doh: Той ще е режисьор, дано само да не решат и да го продуцират....
Не че съм се съмнявала някога, ама работата много сериозна 4 години заедно в тези среди....

:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35652617_116917da)
Като прочетох това и преди да продължа изречението си казах....айдееее оженихме ги.  :mrgreen: :mrgreen:
:
Хайде да чуем.
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241916%2Fe8b8eb148135fcd69c%2Fpl_wall_-58199741

Снощи последна, а днес първа. :tiptoe:
:
http://#Teammy_HazalKaya #Teammy_News

⚡🔥💣Как оказалось Хазал Кая, Бюлент Инал и Аамир Кхан не только поужинали в приятной обстановке, но и обсудили с суперзвездой индийского (и мирового) экрана возможность совместного проекта.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35652617_c3184625)
Само такива планове да не правят още :bishop:, пак нека са им сериозни отношенията.
Иначе Фахрие Евджен и Йозджан Дениз също са изкарали доста време, снимали са общ филм докато са били заедно (или пък вече пред раздяла) newsm78, а и разликата им е била точно колкото е между Хазал и Мишока- 14 години. [smilie=smile3502.gif]


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 07 окт 2017, 15:22
 :umbrella: :rain:


 Малиии Хазал и мишокЪ  в  проект  :shock: Ша е по - зле и от ХаканЮ    :stop: ама Алиту ако ша ги режисира без да се показва   така бива . Или и двете  режисьор  и актьор в проекта ?

Ако доживеем ша го минем с мишката . Бушра и Бурак Дениз също имат общ  филм и ще излезе скоро . Мисля да го погледна .
  
Съкровището в  нова роля  :mrgreen:  То не беше трудно да се досетиш, че шамана се залепи за Ча  да натрупа дивиденти   :2gunfire:    ашк ли бе да го опишеш   :35: Играе роля на даскал по йога    биг боса знай ква роля да и даде  :mrgreen: :hahaha:

 Туркиш актрисите  хубави и можещи се броят на пръсти.
 

пфууу чЕкай си опрайм вкуса и Сончето Сори ама йок спойлер


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35652801_1bbb8f98)

  тоя  вдигнат кок не ми аресва иначе е сладурана  :love:  Али Кемал ша я ухажва  да мъсти познато  а  ? :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 07 окт 2017, 15:35
Ааа, това пропуснах да го отбележа Феми, вярно, че с Рори познахте за съкровището. Мда, при нея шутът отзад се оказа крачка напред :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35652843_6d4ad310)
Кака с нова роля, която вероятно ще е по-значима за историята в сравнение с комисарката. :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 07 окт 2017, 15:58
  

  Как се хиля на един кадър  наперчила  са на терена като гащат пИтел  :rotfImao:   :rotfImbo:


 За Дидето и аз се  притесних . Писах на лични но няма отговор Значи Филиз е разбрала за Баръш че  е бандит . Като сте го изгледали кажете моля  с кво се занимава младежа ? Рускините предполагаха, че краде коли и гледах откъс как го гони полиса но се измъкна .

 Барфи няма спор чок гюзелим са   :love:Цитат
Дневная петарда! Похоже кому-то очень хочется и дальше продвигать карьеру Дуйгу Сарышын, которая получила роль в сериале Маленькие преступления, за счет Чагатая Улусоя. И тот факт, что актер в настоящее время находится в США пиарщиков не смущает. Газета Posta и журналист Эйлем Ипек Шафак уверяют, что влюбленные общаются по телефону ежедневно и в скором времени Дуйгу улетит в Штаты навстречу своей любви. Видимо про роль в сериале все дружно забыли... човек не мой се  зардва бе  :2gunfire:  smile_angry:

от де знаят Ча с кого разговаря по телефона . Как ша оди при него тая като има проект


 


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 07 окт 2017, 16:42
Фемо, пак подпали :hahaha:
Ми колко да е вярно, няма основание за съмнение при положение, че докато Ча все още си беше на родна земя и веднъж не го хванаха с Кака, а снимки с него излизаха през ден. Или като случая със СС, влюбените е нормално да си почиват поотделно :whistle:
Е, в крайна сметка те си знаят в какви отношения са :peace:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 07 окт 2017, 16:49
 Абе   прикрит е    но не вярвам на тия писаници . Като беше на яхтата го изкараха  с  балдъзата на Киво . Дуня беше в Измир с Тарзан .

 Те си знаят отношенията .Тука си чешИм клавишите  :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в сб, 07 окт 2017, 20:34
Къде ровна и насреща ми изскача новината за неспиращата телефонна любов :mrgreen: :35: между кака и Ча, както и новината за новата ашк на бившия съпруг на Туба. :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 07 окт 2017, 21:00
Фемо, пак подпали :hahaha:
Ми колко да е вярно, няма основание за съмнение при положение, че докато Ча все още си беше на родна земя и веднъж не го хванаха с Кака, а снимки с него излизаха през ден. Или като случая със СС, влюбените е нормално да си почиват поотделно :whistle:
Е, в крайна сметка те си знаят в какви отношения са :peace:
Тя даже не каза думата влюбени- така се изказа че всеки да си го тълкува както му е според дозата :35: :35: :35: Просто пред думата "нормално" липсваше "колегите или познатите е... "  щото за прясно влюбените хич не е нормално :hahaha:
На въпроса отговори просто "Ами нормално е да почиваме поотделно" :35: :35: :35:

Гледах номера и ми хареса, даже нямам търпение за следващите серии.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в сб, 07 окт 2017, 21:16
 Ами там за страста   в интервю   как го беше казала съм забрайла но после се обаждала да не го публикуват .


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35654153_f9539a75)

малкия е голямо попадение в кастаТитла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 07 окт 2017, 21:22
Да, малкия е изключително сладък :love:
Аз днес цял следобед, а и сега хващам само 2-3 канала [smilie=smile3515.gif] [smilie=smile3506.gif] заради лошото време явно, бях решила да изгледам поне първия епизод на №, но не успях.

Лени :wavey:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: pommellina в сб, 07 окт 2017, 21:39
:
Да, малкия е изключително сладък :love:
Аз днес цял следобед, а и сега хващам само 2-3 канала [smilie=smile3515.gif] [smilie=smile3506.gif] заради лошото време явно, бях решила да изгледам поне първия епизод на №, но не успях.
И по-нататък няма да мога, ще започнат пак лекциите, а те ще са през уикенда :lol: Здраве да е. Не го пуснаха по друго време значиии, удобно за Марга :mrgreen:
Лени :wavey:

Марги  :hug: :hug: :hug:

Добре съм, доколкото е възможно  :bouquet:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в сб, 07 окт 2017, 21:43
Не била изпитвала любов, не знаела какво е това и после поискала да махнат този абзац, ама те пък взели че го публикували, скараха се с журналистката, оная каза че ще предостави записите на интервюто, а после нещо тихомълком се споразумяха, нямаше записи и журналистката взе да се извинява, ама изказването си остана в първоначалния си вид :hahaha: Неси беше превела цялата драма :hahaha: След 1-2 месеца на хоризонта официално се появи Гинчо и светофар сторито и на Сера неграмотните намеци секнаха :hahaha:
Журналята щом пак подхванаха Кака явно им е много скучно, напоследък около Ча голяма тишина и ето на...

ПП Помелинче :wavey:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в сб, 07 окт 2017, 21:44
Радвам се, че се разписа, Лени :hug: Още повече ще се радвам ако наистина се чувстваш добре :peace:

 Съпоставка :lol: Нашите по-убави, не са само кожа и кости :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35654288_0717777a)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35654288_b90dccb6)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: pommellina в нд, 08 окт 2017, 10:44
:
Не била изпитвала любов, не знаела какво е това и после поискала да махнат този абзац, ама те пък взели че го публикували, скараха се с журналистката, оная каза че ще предостави записите на интервюто, а после нещо тихомълком се споразумяха, нямаше записи и журналистката взе да се извинява, ама изказването си остана в първоначалния си вид :hahaha: Неси беше превела цялата драма :hahaha: След 1-2 месеца на хоризонта официално се появи Гинчо и светофар сторито и на Сера неграмотните намеци секнаха :hahaha:
Журналята щом пак подхванаха Кака явно им е много скучно, напоследък около Ча голяма тишина и ето на...

ПП Помелинче :wavey:

Ивче  :hug: :hug: :hug:


Радвам се, че се разписа, Лени :hug: Още повече ще се радвам ако наистина се чувстваш добре :peace:

 
:
Съпоставка :lol: Нашите по-убави, не са само кожа и кости :mrgreen:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/L2YZ/35655304_c38d71da)(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/L2YZ/35655304_babe9bb0)

Когато махна и кортикостероидите ще съм добре.
С тях не съм много ОК. :bouquet:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 08 окт 2017, 13:48
Латиносите щели да правят ТТ за повторение на двойката :mrgreen: Май на 14 този месец, не разбрах много, но на няколко пъти срещнах хаштага....

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35655882_e37ef8e0)

Помелинче,
:
аз съм била на кортикостероиди за седмица, слагаха ми венозно в системата с антибиотика, наложи ми се след операция на мъдрец :roll: За кратък период беше и не успях да усетя страничния ефект, но майка ми е асматичка и ги приема от години, та  те разбирам :roll: Спасяват живот, но ужасно увреждат тялото, дано вече да се оправиш и да нямаш нужда от такива тежки лекарства


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 08 окт 2017, 14:22
Нищо не може да ме учуди вече, :whistle: не и след като толкова скоро след сериала включиха дадена екранна двойка и във филм. А патроните ни са с общ мениджър, не е невъзможно..... Хазал и Ча в главните роли, а Мишока ще режисира :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 08 окт 2017, 14:34
Нищо не може да ме учуди вече, :whistle: не и след като толкова скоро след сериала включиха дадена екранна двойка и във филм. А патроните ни са с общ мениджър, не е невъзможно.....
Да да, представи си нов проект с патроните и режисьор Мишо :35: :35: :35: Нали с Хазал имали планове за нов проект който той да режисира. Дано да не му хрумне и да играе в него че съвсем ще изплаши феновете и.
Между другото преди месец някъде, срещнах информация че последният игрален филм с негово участие ще ходи на Оскарите в раздела за чуждестранни проекти, нещо такова.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 08 окт 2017, 14:46
 Лени  :2hug2:

:
Внучето ще ти дава сили . На колко стана ?(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35656099_dd30513a)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35656099_10b5f6ec)

   латиносите чок готин колаж са избичили за хатщага  ай дано като ги повторят  незнайно кога да има такава сцена   :crazy:  Те са заети с  проекти .  Ако НИ има втори сезон ша има си чЕкат латиносите  :35:  .Фатих Аксой ги събра  колко му е пак да ги събере.

 Тази година наред са Елчин и Ардуч и жената на Кеню  с онзи

  На мен ми е все тая  за тия ! пеещи Чачо и Ръзата

https://www.youtube.com/watch?v=vwAOzhrSjII
   Ча ша режисира общия проект на Хазал и мишока  :hahaha: след тва АлитУ ша режисира техния ша му призлее на любовните кадри  :mrgreen: :35:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 08 окт 2017, 14:53

   Ча ша режисира общия проект на Хазал и мишока  :hahaha: след тва АлитУ ша режисира техния ша му призлее на любовните кадри  :mrgreen: :35:

Звучи уместно :2tooth: Така и двамата ще се изживяват като режисьори :hahaha:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: pommellina в нд, 08 окт 2017, 14:54
Лени  :2hug2:

:
:
Внучето ще ти дава сили . На колко стана ?(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/L2YZ/35656134_1eca6d9f)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/L2YZ/35656134_2a617029)

   латиносите чок готин колаж са избичили за хатщага  ай дано като ги повторят  незнайно кога да има такава сцена   :crazy:  Те са заети с  проекти .  Ако НИ има втори сезон ша има си чЕкат латиносите  :35:  .Фатих Аксой ги събра  колко му е пак да ги събере.

 Тази година наред са Елчин и Ардуч и жената на Кеню  с онзи

  На мен ми е все тая  за тия ! пеещи Чачо и Ръзата

https://www.youtube.com/watch?v=vwAOzhrSjII
   Ча ша режисира общия проект на Хазал и мишока  :hahaha:


Феми, мила, права си  :hug: :hug: :hug:

:
Всеки момент, когато съм добре ми го оставят,
дори и днес чакам да ми го доведат. Вече е на 1 година
и е моята голяма любов  :crazy: :crazy: :crazy:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 08 окт 2017, 15:06
 
:
Ехаа, вече е на една годинка душицата newsm32 Много да радва всички ви, Лени :love:

Феми, мен пък нещо не ме кефи колажа, от огромното тяло на Ча почти се е загубило това на Хазал :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 08 окт 2017, 16:58
Ама Марги те винаги са си така- огромен Ча и Хазал като калинка в ръцете му, мен ме кефи  :mrgreen:
Главите им са от сцената под дървото край басейна от 62-ра серия, телата доколкото се вждат кой знае чии са :hahaha:
Те милите латиноси така си хаштагват любимците и вече има не повторени, а потретени латино двойки и си мислят че и тук ще сработи ама....


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 08 окт 2017, 17:58
 :wavey:

Навремето да съберат двама отново в нов проект бе направо мечта за феновете, а сега вече е съвсем в реда на нещата.
SET
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241937%2F7ba2f7abb6afe47194%2Fpl_wall_-58199741


Кукла. :love:
https://vk.com/teammy?z=video-58199741_456241931%2Fbe9b68fc1a55c743cd%2Fpl_wall_-58199741


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в нд, 08 окт 2017, 19:27
 Ча нали иска да режисира та мой сефтето да е с мишока  :mrgreen:


 Коя е таз бе ?


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35657066_cebe80b1)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35657066_7ca73e26)

Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 08 окт 2017, 20:04

 Коя е таз бе ? АО не съм го зяпала задълбочено

Как коя, орлицата, пу че и забравих името :hahaha: Така го е награбила че ще го вдигне от земята :mrgreen:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 08 окт 2017, 20:15
Ханде Субашъ е актрисата, но не знам как беше героинята :mrgreen:
Тук ми заприлича на Туба :mrgreen: на Лабумски.....
Цитат
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35657239_5c3b2dc0)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в нд, 08 окт 2017, 20:36
Марги, аз когато я видях тази фотосесия, въпросната Ханде ужасно много ми заприлича на Туба. Тогава още много не ги знаех турските актьори и първоначално си помислих че е тя :crazy: Тази фотосесия предхождаше АО така че не бях го гледала, знаех че Ча се снима в някакъв филм ама това имената хич хич не ги знаех....

Репортаж с Хазал от вечерята с Аамир Хан
https://vk.com/teammy?w=wall-58199741_327343

Нещо явно много им е любим този индиец, един куп звезди са се нащракали с него, Ердо и той в кюпа :lol:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в нд, 08 окт 2017, 22:43
Мда, определено си приличат двете. Явно не само на мен ми се е сторило :lol:
Туба-та с дълга коса по-добре изглеждаше :thinking: Нещо в последно време ми е една погрозняла, остаряла :thinking:
Цитат
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VQOl/35657808_d3b97373)
Пък таз кака вЕрно както здраво го е вкопчила, още малко да го вдигне и понесе нанякъде :2tooth:
Много хубаво орле, пу пу :love:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в нд, 08 окт 2017, 22:54
Тя каката бе по-височка от него и като му налетя си рекох айдееее Ча, отнесоха те като пазарска чанта на гръб. :ooooh:
Даже нашичкия в тази сцена леееко се бе понавдигнал, че да са си таман.
Не харесвам върлинести жени високи колкото половинките си или стърчащи като щъркели над тях.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 09 окт 2017, 09:32
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35658514_742f5a85)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35658514_d3bc9d09)
Любимият не Бенсу и направил в Прага предложение за брак :shock:

Наде не беше по-висока Ханде СубашЪ, но там някъде - с токовете на фотосесията е колкото него..... За съжаление такава е тенденцията последните години- турските актриси стават  все повече с моделска външност като от най-тъпите латино сериали и са все по-малко актриси също като тамошните. Мъжете все още някак успяват да ги подберат освен симпатични  и да могат да играят  ;-)  Като имаме предвид и калпавите сценарии напоследък и приличащите си сериали, резултата е логичния....

На галата май не сме ги виждали с Ча от този  ъгъл  :D
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35658514_3490858c)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35658514_765a06e6)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35658514_8d3ee687)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: profi_1 в пн, 09 окт 2017, 10:26
Ох, как пипа!  :crazy: :hahaha:
Каквото пипа - пипа ... момата се зажени. :lol:

Хайде да и е хубав и сладък семейният живот на Бенсу!  :2thumbsup: :married:
Момъкът е харен и много добре обезпечен, ще продължи да си я глезоти. :D


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 09 окт 2017, 11:08
Ох, как пипа!  :crazy: :hahaha:
Каквото пипа - пипа ... момата се зажени. :lol:


Ми палав, кО да го праЙш :mrgreen:
На Бенсу и пожелават да родяла 4-5 деца, там и било призванието, не актьорлъка. На мен на последната фотосесия много ми харесва :love: Гледах и видео от предложението, и се чудя как я удържаха краката и права, доста се огъваше и май си и поплака от щастие.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 09 окт 2017, 12:39
 :wavey:

Абеее кобилеста си е Ханде, но както и да е.
Сладка Бенсу. :love:
Въпросното видео с предложението за което Ивчето спомена.
https://vk.com/teammy?z=video308782521_456241929%2Ff63158f5f21e159091%2Fpl_post_-58199741_327558


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 09 окт 2017, 13:33
Продължаваме, няма ли край тази фотосесия бре :hahaha:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35659599_fd60b14d)
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35659599_5a0dbcb1)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 09 окт 2017, 14:18
На части ни  пуснаха фосесията


 (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35659823_fed11709)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35659823_7abe413e)
 харесва ми полу блузката     и аз предпочитам такива  :peace:


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35659823_187061e9)

муцунка


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35659823_0f9486df)

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35659823_7690fd59) :flutter: Бенсуто   ако си мисли, че брачния живот е цветя и рози  се лъжи   :35: Някой изкараха месеци и са разведоха . Така е в шоу бизнеса като имаш пари.    Нения са оръсил за диамант .


 Тубата и Лабумски ги фотнали на  пазар .  Каква ша забъркахЪ  при това е родител ама както казва Марги мноУ шавлива .  Тия дето я харесват    пишат монтаж но си е самата истината .  


 Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 09 окт 2017, 14:23
Хазал със сътрудника на Йозгюр Мазур, Ферхат Казанджъ, вероятно подготвят някаква официална рокля нещо такова.... По събития съм забелязала че Хазал в повечето случаи е с дрехи на Йозгюр Мазур :peace:
А като гледам снимката, съм сигурна че много скоро на мястото на неговата глава ще се озове Чачовата в поредния фотошоп :2tooth:
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9UOl/35659856_d6d86cc1)

ПП Феми точно на Бенсуто може би ще е цветя и рози, с този жених битовизвите  и тревогите за роли ще са по-надалеч от нея :2tooth:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 09 окт 2017, 14:42
 Може и да си права Белл   . Мъжа и ще я гледа като цвете но ако е ревнив лошо .


 Официалната рокля да не е за Келебека  :thinking:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 09 окт 2017, 14:55
На мен Хазал ми е сладка на тези й фотки без лунички.
Рейтинга за миналата седмица.
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8Ozl/35660072_54029182)


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 09 окт 2017, 15:16
  ОщИ


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35660187_7e1ec73f)
 вана ли е тва кат си подава главата  :35:
 
 (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wSrJ/35660187_4da5a02f)Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Маргарита Н. в пн, 09 окт 2017, 15:43
Брей, Бенсу с предложение за брак, кака ѝ пък се сгоди преди няколко месеца. :lol:
Нашия Мишок най-стиснат :silly:


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Neidjal в пн, 09 окт 2017, 16:07
Брей, Бенсу с предложение за брак, кака ѝ пък се сгоди преди няколко месеца. :lol:
Нашия Мишок най-стиснат :silly:
:35: :hahaha: :35:

Шшшшт, сакън, че да не вземе да изпълзи от дупката с предложение. :mrgreen:
И с, и без са си като женени.


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: femmi2 в пн, 09 окт 2017, 16:51
  МаргарелО  знам  тЪ искаш нашата с маргаритки   ама младоженеца не е за показване   :stop:

   На Бенсуто нейня мяза на мишок   


Титла: Re: ОС/AFK Чаатай Улусой, Хазал Кая, проекти и колеги - тема 487
Публикувано от: Беллора в пн, 09 окт 2017, 17:03
Новата тема

http://old.bg-mamma.com/?topic=999441;topicrefid=19


1