Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 27 март 2018, 07:18 ч.

Център за асистирана репродукция (ЦАР) - тема 29

 • 60 903
 • 739
 •   1
Отговори
 • София
 • Мнения: 5 227


Ц Е Н Т Ъ Р    З А     А С И С Т И Р А Н А     Р Е П Р О Д У К Ц И Я

Най-важната информация за всички, които влизат за първи път в темата!!!

Център за асистирана репродукция  (ЦАР)
гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" 15,
"Центъра по хигиена", 11 етаж, ст.36

Телефони за информация:
02/895-31-46
02/895-31-48

Работно време: 9.00-12.00 13.00-17.00 ч.

Получаване на заповеди за одобрение:
от понеделник до петък от 9.00 до 12.00 ч.

www.car-bg.org

Какво представлява "Център за асистирана репродукция"?
Центърът е специализирана структура, която организационно и финансово подпомага български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане.
 
При изпълнение на своите функции директорът на центъра се подпомага от:
1. Комисия;
2. Обществен съвет;
3. Администрацията на центъра, която се състои от служители по трудово правоотношение.


Комисията към ЦАР разглежда между 200 и 400 заявления месечно. Връчването на Заповеди за започване на процедури изцяло е съобразено с осигуреното годишно финансиране. Преференциалното разглеждане на заявления и връчване на заповеди напълно е съобразено с неотложни фактори, описани в Правилника за работа на ЦАР и съгласувано с всички членове на Комисията.

ЦАР финансира:
1. лекарствените продукти, необходими за стимулацията
2. контрол на стимулацията:
   - ехографски прегледи;
   - хормонални изследвания;
3. АРТ методи (инвитро методики): :
а) фоликулна пункция под ехографски контрол;
б) класическо инвитро оплождане;
в) оплождане чрез т.нар. ICSI;
г) трансфер на свежи ембриони;
д) криоконсервация на предимплантационни ембриони
     или на яйцеклетки (при доказано онгологично заболяване при жената - чл. 26, ал. 1, т. 6 );
е) трансфер на размразени ембриони, които са криоконсервирани със средства от центъра - необходимите
ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и ембриотрансфер;
ж) асистирана репродукция на спонтанен цикъл - необходимите ехографски прегледи, 4 фоликулни пункции под
ехографски контрол, оплождане, замразяване и размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и необходимия брой ембриотрансфер/и.
(2) Лекарствените продукти, финансирани със средства от центъра, следва да са
включени в Позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т.
5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
ЦАР не финансира:
Скрит текст:
1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез ин витро оплождане
2. изследванията, необходими като минимум, съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:
   - микробиологични;
   - спермален анализ;
   - за трансмисивни инфекции;
   - кръвногрупова принадлежност и резус фактор;
   - хормонални - преди КОХС (контролирана овариална хиперстимулация);
   - на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС;
   - други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.).
3. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им
4. индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;
5. инсеминации от партньора или дарител;
6. ембриоредукция;
7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
8. ин витро матурация (IVM);
9. донорство на яйцеклетки;
10. донорство на ембриони;
11. GIFT, ZIFT и др. подобни;
12. тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

При какви индикации ЦАР финансира лечението на двойки чрез ин витро оплождане?:
1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):
   а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
   б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
   в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
   г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
   д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
   е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
   ж) ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието при жени над 35 години, а при жени до 35 години - само след лечебен курс с агонисти на гонадолиберина по програма на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след края на което в продължение на 6 месеца не е настъпила бременност;
2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
   а) азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;
   б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
       аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
       бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
       вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
       гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
       дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;
ВАЖНО - съгласно новите промени в Правилника за работа при кандидатстване по мъжки фактор задължително се изисква приложен документ за консултация с уролог.
3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS
4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология (неизяснен стерилитет).
5. доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите;
6. доказано онкологично заболяване при жената.
7. Центърът може да финансира асистирана репродукция на спонтанен цикъл след писмено съгласие на заявителката при наличие на индикации по ал. 1, т. 1 - 6 в един или повече от следните случаи:
1. при пациентката е показан лош отговор към КОХС при предходна/и стимулация/и
(low - responders: 0 - 4 овоцита);
2. ограничен яйчников резерв със стойности на анти-Мюлеров хормон от 1 до 1,4 ng/ml;
3. наличие на съпътстващо заболяване или състояние, което е противопоказано за
КОХС (като автоимунни заболявания, тежки алергични реакции и др.).
(3) Наличието на индикациите по ал. 2, т. 1 и 2 не изключва възможността за прилагане на асистирана репродукция с КОХС, освен ако заявителката не е изразила писмено съгласие за процедура на
спонтанен цикъл.
При кои случаи ЦАР не финансира ин витро оплождане? - Не се извършва финансиране, независимо от наличие на горепосочените индикации, в следните случаи:
1. съществуват кoнтраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
2. липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на анти-Мюлеров хормон по-малко от 1 ng/ml (7,4 pmol/l) при второгенерационен тест;
3. при жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 1;
4. при жени, навършили 35 години към датата на подаване на заявлението по чл. 32, ал. 1, т. 1 - за индикацията по чл. 26, ал. 1, т. 6 (онкологично заболяване).
5. Не се извършва одобряване на втори, трети и четвърти опит по реда на този правилник на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 5, а за индикацията по чл. 26, ал. 1,
т. 6 - към датата на подаване на заявлението по чл. 32, ал. 1, т. 2 за втори, трети и
четвърти опит.

Как се извършва кандидатстването за финансиране от ЦАР?
Скрит текст:
Кандидатстването за финансиране от ЦАР става чрез заявление, към което се прилага:
1. медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 26 от правилника, както следва:
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 1 - документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод;
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 2 - документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 - документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 - данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI)
с един и същ партньор;
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 5 - медицинска документация за доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите и становище от специалист по медицинска генетика;
   -  за индикации по чл. 26, ал. 2 (спонтанен цикъл), т. 1 - документ от лечебно заведение, в което е проведена предходна стимулация, съдържаща данни за отговора към КОХС;
   - за индикации по чл. 26, ал. 2 (спонтанен цикъл), т. 2 - медицинска документация, удостоверяваща стойността на анти-Мюлеровия хормон;
   - за индикации по чл. 26, ал. 2 (спонтанен цикъл), т. 3 - документ от лекуващ лекар по основното заболяване или състояние, съдържащ мотивирана препоръка за неприлагане на КОХС;
2.  етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, а при индикации за асистирана репродукция на спонтанен цикъл - и препоръка на медицински специалист по асистирана репродукция за прилагане на този метод;
3. медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2
4. копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф "вярно с оригинала";
5. декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно приложение № 3;
6. информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4
7. декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5, освен в случаите по т. 3.1 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
8. декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6, освен в случаите по т. 3.1 на раздел IV от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.
(2) Изискването за българско гражданство и за съответствие с чл. 83, ал. 1 и 2 от Закона за здравето се прилага по отношение на жената, която желае да се подложи на ин-витро процедура.
Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

Горепосочените документи се прилагат, когато жената подава заявление за първи път.

В останалите случаи се прилага само заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление.

ВАЖНО:
(6) Въз основа на едно подадено заявление заявителката се одобрява за една процедура за трансфер на свежи ембриони и една процедура за трансфер на размразени ембриони.
(7) Заявителката подава заявление за втори и следващ опит за асистирана репродукция само след като е проведена процедура за трансфер на свежи ембриони и процедура за трансфер на размразени
ембриони, които са криоконсервирани със средства от центъра, въз основа на
съответната предходна заповед на директора на центъра.


Заявителката предоставя писмена информация до директора на центъра и до лечебното заведение,
където е проведена ин витро процедурата за резултатите от нея. Информацията се
предоставя в срок до един месец след настъпване на забременяване и в същия срок след
аборт, настъпване на извънматочна бременност или раждане (независимо от срока на
бременността).

Как се разглеждат заявленията? - След одобрение на заявлението:
Директорът на ЦАР в тридневен срок от заседанието, на което е взето решението, издава заповед за организационно и финансово подпомагане на заявителя, в която посочва размера на отпусната парична сума, избраното от лицето лечебно заведение, срока, до който да бъде извършена процедурата, или прави мотивиран отказ.
Когато директорът на ЦАР констатира неточности в заявлението, приложената документация или изготвения доклад, връща документите в обществения съвет за тяхното отстраняване.

Размерът на отпусканата парична сума е:
    - не повече от 5000 лв. при трансфер на свежи ембриони;
    - не повече от 500 лв. при трансфер на размразени ембриони;
    - предложение за размера на отпусканата парична сума в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 6 (онкологично заболяване при жената) - не повече от 2500 лв. по заявление по чл. 32, ал. 1, т. 1 (включва дейности по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и т. 3, букви "а" и "д" (относно криоконсервация на яйцеклетки) и не повече от 2500 лв. по заявление по
чл. 32, ал. 1, т. 2 (включва дейности по размразяване, оплождане и трансфер на ембриони);


Съобщаването на заповедите се извършва от звеното за подпомагане на ЦАР.

Как да разберем дали сме одобрени?
Когато бъдете одобрени и заповедта ви е готова ще бъдете информирани по телефона и съответно кога да си получите заповедта.

Как и кога ще разбера в случай, че не получа одобрение?
Ще бъдете уведомени от служителите на ЦАР.

Къде мога да проверя статуса на документите си?
Адресът на сайта на "Център за асистирана репродукция" е www.car-bg.org

Заповеди от ЦАР могат да бъдат получени с пълномощно - нотариално заверено. Текст на пълномощното:
Скрит текст:
П Ъ Л Н О М О Щ Н О

ПОДПИСАНАТА:
............, ЕГН .................. ,с постоянен адрес гр..... ул....№..., ЛК № ............., изд. на .... от МВР.....

УПЪЛНОМОЩАВАМ:
............, ЕГН .................. ,с постоянен адрес гр..... ул....№..., ЛК № ............., изд. на .... от МВР.....

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:
Да ме представлява пред Министерство на Здравеопазването, Център за асистирана репродукция, със седалище в гр.София, бул.”Акад.Иван Гешов”№15, ет.11, като получи от мое име Заповед за организационно и финансово подпомагане, във връзка с подадено от мен Заявление за организационно и финансово подпомагане с регистрационен индекс №......от ........г.
 
         УПЪЛНОМОЩИТЕЛ…………

Колко опита ин витро финансира ЦАР? - ЦАР финансира до четири опита ин витро.

ЦАР финансира ли ин витро процедура ако двойката вече има дете? - Да. Няма такова ограничение.

Могат ли пациентите, след като бъдат одобрени за финансиране от ЦАР, да сменят клиниката, в която се лекуват? - Пациентите могат да си сменят клиниката. Никъде не е заложено изискване да се направи процедурата в клиниката, подготвила документите. Подава се молба до директора на ЦАР за смяна на клиниката, като се прилага документ от новата клиника, че е съгласна да поеме вашия случай.

Финансира ли ЦАР вече започнати ин витро процедури? - ЦАР не финансира вече започнали ин витро(ИКСИ) опити, както и не възстановява средства за направени такива.

Къде се правят спермограми? - При кандидатстване се допускат спермограми, направени в лечебни заведения, които имат разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, независимо дали имат сключен договор с ЦАР. Не се допускат спермограми, направени в клинични лаборатории.

Какво не трябва да пропускаме при прилагането на копията от документите с изследванията! - На копията на документите, които се прилагат, се пише "Вярно с оригинала" и се подписват. На всички изследвания трябва да има печат и подпис на лекар от лабораторията.

Какъв е срокът за оползотворяване на отпуснатите средства? - Срокът за оползотворяване на отпуснатите средства е една година след издаването на заповедта.

Какво трябва да имаме задължително? - Задължително е да имате епикриза, в която да е описано ясно какъв е проблема при вас, а когато се касае за неизяснен стерилитет по чл. 26, ал. 1, т.4 и съответно изискването за четири инсеминации (или ин-витро/ ИКСИ опита) съгл. чл. 31, ал. 1, т.1г., трябва да имате документ, удостоверяващ извършените процедури (кога и къде).

При неуспешен първи опит, финансиран от ЦАР, какво трябва да се направи? - Подава се заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление. Документите се приемат с нов входящ номер и се чака по съотвения ред.

Лечебни заведения със сключен договор с Центъра за асистирана репродукция (актуализирани към май 2016 г.)
Скрит текст:
„Виена ин витро МЦ” ЕООД - гр. София
АМЦСМП „Д-р Марио Давидков” ЕООД – гр. Варна
АМЦСМП „Майчин дом” ЕООД – гр. Варна
АМЦСМП „Олимед” ООД - гр. Варна
АСМП-МЦ „Свети Иван Рилски” ООД – гр. Шумен
Ин витро АГ МЦ „Димитров” ЕООД – гр. София
Ин витро МЦ „Братя Тодорови” ООД – гр. София
МБАЛ Бургас АД – гр. Бургас
МБАЛ „Вита” ЕООД – гр. София
МБАЛ за женско здраве „Надежда” – гр. София
МЦ за Асистирана репродукция "Варна" ООД
МЦ „Aфродита” ООД – гр. София
МЦ „Бора” ЕООД – гр. Пловдив
МЦ „Вяра” ЕООД – гр. София
МЦ „КИРМ” ООД – гр. Плевен
МЦ „Надежда репродуктив София”ООД – гр. София
МЦ „Пулс” АД - гр. Благоевград
МЦ „РепроБиоМед” ООД – гр. София
МЦ „Репромед” ЕООД – гр. Плевен
МЦ „Салманида” ЕООД – гр. Пловдив
МЦ „Свети Иван Рилски” ООД – гр. Тутракан
МЦ „София - 2000” ООД – гр. София
МЦРМ „Нова радост” ЕООД – гр. Варна
МЦРМ „Радост” ООД – гр. Варна
Ню лайф СMЦГ ООД - гр. Пловдив
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД – гр.София
САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД – гр.София
СБАЛ „Свети Лазар” ООД – гр. София
СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД – гр. София
СБАЛАГ „Селена” ООД -гр. Пловдив
СБАЛАГРМ „София” ООД – гр.София
СБАЛГАР „Д-р Малинов” ООД – гр. София
МЦ "Ин Витро Тракия” ЕООД - Стара Загора

Линк към старите теми:
тема 23 - http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=920821
тема 24 - http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=949149;;20
тема 25 - http://www.bg-mamma.com/?topic=972662;topicrefid=20
тема 26 - http://www.bg-mamma.com/?topic=987840;topicrefid=20
тема 27 - http://www.bg-mamma.com/?topic=1004368
тема 28 - http://www.bg-mamma.com/?topic=1017209

С Т А Т И С Т И К А
Б Ю Д Ж Е Т:
Скрит текст:
бюджет за 2013 г. (ЦАР е към НЗОК) - 15 млн. лв.
бюджет за 2014 г. (ЦАР е към МЗ) - 7 млн. лв. (т.е. наполовина)
бюджет за 2015 г. (ЦАР е към МЗ) - 12 млн. лв. (увеличение от 5 млн.)
бюджет за 2016 г. (ЦАР е към МЗ) - 12 млн. лв. (не е прието предложение за увеличаване с още 12 млн.)
бюджет за 2017 г. - 12 млн.лв.
бюджет за 2018 г. -

Тримесечен отчет за юли-септември 2017:

"Уважаеми пациенти,
Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за размера на средствата, изразходвани за периода от 01.07.2017г. до 30.09.2017г., които са 2 800 782 лева.

Общият размер на разходваните средства за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г. е 9 341 043  лева.
Остатъчният размер на средствата по субсидия от държавния бюджет е 2 658 956 лв.
През третото тримесечие на 2017г. са приети 938 заявления за организационно и финансово подпомагане, връчени са 1237 заповеди и са стартирани 687 бр. процедури.
Към настоящия момент срокът за връчване на заповеди за организационно и финансово подпомагане е намален на 7 месеца от датата на подаване на заявление.

# 1
 • Мнения: 1 238
Благодаря за темата, за точната информация.Успех на всички

# 2
 • Мнения: 21
Успех на всички и по-бързо взети заповеди Simple Smile

# 3
 • Мнения: 273
Успех на всички в новата тема!

# 4
 • Varna
 • Мнения: 1 355
Благодаря за темичката Зазу! Надявам се скоро да получа обаждане.Успех на всички Simple Smile

# 5
 • Мнения: 145
Успех, момичета! Някой знае ли днес дали са звънели?

# 6
 • Мнения: 642
Успех на всички!

# 7
 • София
 • Мнения: 327
Здравейте момичета, тъй като съм нова в тази процедура, бихте ли споделили кога долу-горе мога да очаквам обаждане? Подала съм на 19.03.2018

# 8
 • Мнения: 67
Успех и от мен!

# 9
 • Мнения: 273
Здравейте момичета, тъй като съм нова в тази процедура, бихте ли споделили кога долу-горе мога да очаквам обаждане? Подала съм на 19.03.2018

В края на лятото, може би Август ще имаш обаждане. Може и Септември, всичко зависи от това как вървят с раздаването по месеци. Средно за сега са по 400 номерца. Всички се надяваме тази бройка да нараства Simple Smile Успех от мен!

# 10
 • София
 • Мнения: 327
to4icaa - Благодаря, успех момичета!

# 11
 • Мнения: 239
Скрит текст:
Здравейте момичета, тъй като съм нова в тази процедура, бихте ли споделили кога долу-горе мога да очаквам обаждане? Подала съм на 19.03.2018
И аз тогава подадох документи Simple Smile Ще чакаме заедно...Успех на всички! Flowers Blossom

# 12
 • Мнения: 16
Привет момичета ,аз също съм нова тук.Вчера открих темата ви и ми се прииска да ви кажа : ЗДРАВЕЙТЕ И АЗ СЪМ ЕДНА ОТ ВАС.Колкото и странно да звучи като че ли  човек малко "по-лесно диша" като открие хора със сходни проблеми Simple Smile Аз подадох документи на  8 Март и съм номер 40 634 .

# 13
 • София
 • Мнения: 186
Привет момичета ,аз също съм нова тук.Вчера открих темата ви и ми се прииска да ви кажа : ЗДРАВЕЙТЕ И АЗ СЪМ ЕДНА ОТ ВАС.Колкото и странно да звучи като че ли  човек малко "по-лесно диша" като открие хора със сходни проблеми Simple Smile Аз подадох документи на  8 Март и съм номер 40 634 .
Здравейте, аз също съм от 8.03 и съм с номер 40641. Ще си чакаме заедно, дано да не е много дълго Simple Smile

# 14
 • Мнения: 215
Здравей В! Успех и бързо да стигнат до твоето номерче. С какъв фактор сте?

Общи условия

Активация на акаунт