Здравейте!
Дано темата ми е за този раздел - имам нужда от помощ и съдействие от онези от вас, които са минали по тоя път.
Закупих апартамент на етап акт 15. В нотариалния акт е записано, че получавам /право на собственост, а не право на ползване/ и част от земята, върху която е посторен блокът. Все още очаквам получаване на акт 16, но това, което ме притеснява, е че съвсем скоро изтича 2-мсечния срок от придобиването на земята. Въпросът ми е към знаещите - как трябва да попълня декларацията по чл. 14 ЗМДТ /само за земята/ - стъпка по стъпка. Благодаря предварително