Понеже част от работата ми е свързана със закони и наредби, следя изданията на "Държавен вестник". В днешния борий е обнародвана "НАРЕДБА № 38 ОТ 16.10.2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствата напълно или частично"

В последните две точки на приложението са дадени и

Ендометриоза  - код по МКБ - N80  
Безплодие при жената  - код по МКБ- N97  

ТЪРСЕТЕ СИ ПРАВАТА