Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
  • Мнения: 1 209
здравейте моми4ета,
може и да е обсъждано вече, но нямам време да ровя назад, а търсачката работи изборно... та днес разбрах, 4е прословутият проект на СО е спуснат в4ера до детските заведения. Става дума за инструкцията за отсъствията и необходимостта от извиняването им с мед. бележки и поставянето на праг от 20тина дни по домашни при4ини годишно.
моля, ако някой има последен вариант да копне линк, предварително благодаря Simple Smile

# 1
  • Мнения: 1 000
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА
МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ
ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

(Приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет)

(изм. и доп. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г.)


Раздел III.

Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински социални услуги

Чл. 38. За ползване на детски ясли и детски градини от родителите или настойниците се събират месечни такси, съгласно Приложение № 2.

Чл. 39. (1) Не се заплаща такса за:
1. деца, чиито  родител/родители са с над 71 на сто трайно намалена  работоспособност, деца пълни сираци, децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
2. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността, приета с ПМС № 99 от 31.05.2005 г. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадена молба от единия от родителите или настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в наредбата;
3. третото и следващи деца на многодетни родители.

Чл. 40. (1) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците. За времето през което детето не е посещавало детска градина/ясла не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.
(2) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи, поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини.
(3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.
(4) Месечната такса намалена при условията на ал. 1 не може да бъде по-ниска от 50 на сто от размера, определен с настоящата наредба.
(5) Дните, през които детето е отсъствало поради заболяване при условията на ал.3 не се включват в базата за изчисляване на дължимата месечна такса по ал.4

Чл. 41. (1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1.  деца с един родител;
2.  деца чиито родител отбива военна служба;
3. деца единият от родителите на които е редовен студент или редовен докторант.
(2) За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
(4) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 3 могат да се прилагат едновременно.

Чл. 42. (1) При ползване на преференциите  по чл. 39 и чл. 41 родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от акт за раждане, издаден от отдел “Гражданско състояние” на общината по месторождение на децата.
(2) В случаите по чл.41, ал.1, т.1, когато бащата е неизвестен, към документите по ал.1 се прилага дубликат на акта за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
(3) Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ал.1

Чл. 43. (1) За ползване на детски кухни се събира дневна такса съгласно Приложение № 2.
(2) Таксата се заплаща с 50 % намаление за:
1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността;
2. деца с един родител;
3. деца, чиито родител отбива военна служба;
4. деца, на  които един от родителите е редовен студент или редовен докторант;
5. трето и следващи деца на многодетни родители;
6. деца пълни сираци;
7. деца, единият от родителите на които е с над 71 % трайно намалена работоспособност.

# 2
  • Мнения: 1 209
мерси БГВики Hug

# 3
  • София
  • Мнения: 1 986
harmony_broken,
Ето ти написано съвсем точно каквото искаш, както и тълкуванията.
Можеш да го намериш тук .   http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=159029.0
Според последните изменения на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА (Приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет) (изм. и доп. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г.)таксите в детската градина са написани в член 40 на Раздел III.Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детск … и социални услуги, а именно:
------------
Чл. 40. (1) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците. За времето през което детето не е посещавало детска градина/ясла не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.
(2) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи, поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини.
(3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.
(4) Месечната такса намалена при условията на ал. 1 не може да бъде по-ниска от 50 на сто от размера, определен с настоящата наредба.
(5) Дните, през които детето е отсъствало поради заболяване при условията на ал.3 не се включват в базата за изчисляване на дължимата месечна такса по ал.4

Или казано на обикновен език:
1. Такса по време на учебната година не се заплаща САМО И ЕДИНСТВЕНО В СЛУЧАИТЕ, когато детето отсъства от детското заведение ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ И/ИЛИ ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ, което се удостоверява с медицинска бележка от личния лекар.
2. Такса не се плаща и ако детската градина не работи, във ваканция е или има някаква авария в нея.
3. Когато детето отсъства от детската градина по уважителни домашни причини и родителите са уведомили ПИСМЕНО учителките и/или директора (т.е. подали са молба за извиняване на отсъствията по домашни и/или други уважителни причини) се заплаща такса в размер на 50 % от таксата за съответното количество дни, за които е депозирана молбата. (Напр. Ако детето отсъства 5 учебни дни заплаща такса за 2,5 работни дни)
4. Когато детето отсъства от детското заведение по НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ, (т.е. няма медицинска бележка и/или молба, депозирана от родителите) се заплаща такса в пълен размер за дните на отсъствието, т.е. се плаща такава такса, все едно, че детето е присъствало на детска градина.

А измененията за това, кой заплаща такса с намаление са написани в член 41 на Наредбата .... тук, а именно:
Чл. 39.
(1) Не се заплаща такса за:
1. деца, чиито  родител/родители са с над 71 на сто трайно намалена  работоспособност, деца пълни сираци, децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
2. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността, приета с ПМС № 99 от 31.05.2005 г. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадена молба от единия от родителите или настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в наредбата;
3. третото и следващи деца на многодетни родители.
---------
Чл. 41.
(1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1.  деца с един родител;
2.  деца чиито родител отбива военна служба;
3. деца единият от родителите на които е редовен студент или редовен докторант.
(2) За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
(4) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 3 могат да се прилагат едновременно.

Чл. 42.
(1) При ползване на преференциите  по чл. 39 и чл. 41 родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от акт за раждане, издаден от отдел “Гражданско състояние” на общината по месторождение на децата.
(2) В случаите по чл.41, ал.1, т.1, когато бащата е неизвестен, към документите по ал.1 се прилага дубликат на акта за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
(3) Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ал.1.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
---------
9. “Деца с един родител” са деца, чиито баща е неизвестен и деца, един от родителите, на които е починал.

# 4
  • Мнения: 1 209
благодаря , имам оригинал ве4е. за заплащането -ясно-не е проблем, даже го намирам разумно. Това което ми трябваше явно в комбинация с новата Нардеба на СО е в индивидулания правилник за вътр. ред и посещенията във всяка градина (най-вероятно)  В някой градини, доколкото съм информирана, има опр. брой отсъствия без лекарска при4ина, след които мястото на детето  бива освобождавано, т.е при ниска посещаемост детето ще бъде/е  изключвано.
донякъде го разбирам и одобрявам, защото има деца с месеци непосещаващи ДЗ и гледани у дома, които заемат местата на други, но 20те дни отсъствия годишно ми се струват малко, особено за яслени групи.
сега ми остава да видя какво е положението в нашето ОДЗ , и дали е слух или лимитът отсъствени дни е ве4е факт. ако е факт- има ли правно основание за него, явно няма норм акт регулиращ проблема, следователно има поле за размисъл , 4оплене и други активности вкл. съдебни.

# 5
  • София
  • Мнения: 1 986
благодаря , имам оригинал ве4е. за заплащането -ясно-не е проблем, даже го намирам разумно. Това което ми трябваше явно в комбинация с новата Нардеба на СО е в индивидулания правилник за вътр. ред и посещенията във всяка градина (най-вероятно)  В някой градини, доколкото съм информирана, има опр. брой отсъствия без лекарска при4ина, след които мястото на детето  бива освобождавано, т.е при ниска посещаемост детето ще бъде/е  изключвано.
Запознай се с Правилника за вътрешния ред, който трябва да е на видно място и достъпен за всички родители. Ако го няма оставен - поискай го и го прочети.
А що се отнася до отсъствията на детето ... Ами ако искаш детето ти само да си запазва мястото в градината, т.е. има кой да го гледа в къщи и то не посещава градината, а само се води на дневник, то тогава заема място, а някое друго мъниче, което няма кой да го гледа, не може да постъпи в градината.  newsm78 Tired
Но пък ако детето боледува много и ти го оставяш да се закрепи като хората и пак опитваш да ходи на градина ... newsm78
Не разбирам какъв е проблемът ти от това, което си написала ....  Thinking
Най-добре говори с учителките и/или с директорката в градината, ако имаш поблем с присъствията и отсъствията.

донякъде го разбирам и одобрявам, защото има деца с месеци непосещаващи ДЗ и гледани у дома, които заемат местата на други, но 20те дни отсъствия годишно ми се струват малко, особено за яслени групи.
сега ми остава да видя какво е положението в нашето ОДЗ , и дали е слух или лимитът отсъствени дни е ве4е факт. ако е факт- има ли правно основание за него, явно няма норм акт регулиращ проблема, следователно има поле за размисъл , 4оплене и други активности вкл. съдебни.
Единственият миродавен  документ е Правилника за вътрешния ред на ОДЗ-то, който е приет на медико-едагогически съвет в началото на годината. Няма друг нормативен документ. Naughty Но ако има някакъв "лимит" (както го наричаш ти), за отсъствията, то трябва да са ви го казали на първата родителска среща, или учителките да са те предупредили междувременно, че си в нарушение.
А до съд не вярвам да се стигне  Thinking- просто иди на разговор с директорката и/или с учителките в ОДЗ-то, ако имаш някакъв проблем с присъствията и отсъствията. Те ще ти помогнат със сигурност. Peace
Ако имаш конкретни въпроси - готова съм да отговоря веднага. Hug

# 6
  • Мнения: 1 209
моят проблем за момента е никакъв, 4исто емоционален, някаква слабо грамотна служителка ме ядоса като овика , 4е искам да си задържа детето1 ден у дома с хрема- щели да му пишат отсъствие, при положение, 4е аз съм 39.5 и грип.  е аз си го задържах и той така или ина4е се разболя.
с4итам поведението си за разумно, за да не се тръшне в градината барабар с групата бебета. но ако настояват ве4е ще си го водя хремаво, кашлящо и т.н.
одобрявам отстраняването на децата от градините , когато баба или някой редовно ги гледа у дома, но 20 (в някои ДГ 15 )дни отсъствия по дом . при4ини са ми малко- 4исто статисти4ески.
интересът ми бе провокиран от неясните думи за лелята в ОДЗто за някаква наредба, броя дни за отсъствия , за които тя не успя да ми обясни а директорката не бе налице. В последствие прокоментирахме с форумски мами, 4е тези дни не са достатъ4ки за 2 фамилни по4ивки например.
оттук се породи интереса ми. Simple Smile накратко

# 7
  • Мнения: 303
Моето дете е на седмична градина,но отсъства доста често,защото аз досега бях без работа и си го гледах вкъщи-пращаме го от зор-заман.Нямахе проблем досега,защото учителката му пише бележка,уж от наше име,че е отсъствал по сем.причини.Иначе аз доста отдавна съм си разходвала лимита,и то,неколкократно завишен,обаче никой нищо не ми е казал досега.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт