Пропуснах да кажа за топлата вода в жилища дето нямат монтирани водомери по наредба се начислява '' на брой лица" по 4.5 куб . м. на месец  на човек.Да обаче ако в документите на фирмата за дялово разпределение пише че в това жилище живее 1 човек а реално са 4-5 или повече разликата покачва цената на водата за всички останали.Например вие имата водомер и за  тричленно семейстево харчите горе долу по 10 куб .м. на месец,а в апартамента дето се''ВОДИ'' един човек плащат 4.5 куб . м. а харчат 16-17 куб. м.Е тая разлика надува цената на 1 куб. м. вода за вашия блок.
Как може да го избегнете?Искайте справка от фирмата за дялово разпределение кои апартаменти нямат УЗАКОНЕНИ водомери и НА КОЛКО БРОЯ ЛИЦА плащат топла вода.Ако има несъответствия се прави протокол  и несправедливостта се отстранява.Ако щете вярвайте но има блокове в които като се заеме някой с тези работи цената на 1 куб.м. спада на половина  и повече, а сметките са направо поносими.
Истината е че голяма част от проблемите си ги създаваме ние било от незнание било от незаинтересованост.