Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 23 март 2005, 14:33 ч.

Произхода на желатина

 • 7 874
 • 16
 •   1
Отговори
 • Бу-у-урга-а-ас
 • Мнения: 2 598
От отдавна ме гложди една мисъл. Thinking  От какво се прави желатина? Преди знаех, че го правят от животински кости  Sick , но сега нещо ми се върти в главата за растителен пектин....Моля ви, кажете!

# 1
 • Мнения: 1 348
Първото ти предположение е вярно. Ако откриеш някой с растителен произход, то задължително е указано на опаковката. Гледам в шкафа ми се мъдри едно пакетче за плодово желе, дето е такова растително. Ама обикновения желатин си е от костно брашно.

# 2
 • Бу-у-урга-а-ас
 • Мнения: 2 598
Добре де, ама нали болестта луда крава я има и в костното брашно или нещо параноясвам?

# 3
 • Мнения: 6 147
параноясваш Wink

# 4
 • Бу-у-урга-а-ас
 • Мнения: 2 598
И все пак, сигурни ли сте, че е безопасно да се използва или просто не сте се замисляли?

# 5
 • Мнения: 6 147
от доста време използвам само добевките на Др Йоткер (по-качествени са и това си е - не искам да им правя реклама, ама тук патриотичното ми чувство отстъпва без бой Grinning ). А за братята немци вярвам, че си правят контрол на продукцията отвсякъде.

# 6
 • Бу-у-урга-а-ас
 • Мнения: 2 598
10х. Това звучи по-успокоително.  People Angel

# 7
 • Мнения: 7 807
повече от контрол правят вярвам им 101 %

# 8
Наистина не се притеснявай.Даже сам чувала че е полезно от време на време да се консумира:)

# 9
Цитат на: logo5ka
И все пак, сигурни ли сте, че е безопасно да се използва или просто не сте се замисляли?


ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ЖЕЛАТИН

     ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ

            Раздел I

            Ветеринарно-санитарни изисквания към предприятията за производство на

     желатин за човешка консумация

            Чл. 17.  (1) Желатинът за човешка консумация може да се предлага на пазара, ако е получен в предприятия, които:

            1.  отговарят на изискванията по чл. 4 - 35, чл. 91 - 95 и чл. 99 от Наредба № 7 от 2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни; и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни (ДВ, бр. 40 от 2002 г.);

            2.  са одобрени за производство на месни продукти и други продукти от животински произход;

            3.  са под контрол на органите на ДВСК съгласно чл. 59 от Наредба № 17 от 2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месни продукти и други продукти от животински произход (ДВ, бр. 49 от 2002 г.);

            4.  имат система за самоконтрол съгласно изискванията по чл. 55 - 58 от Наредба № 17 от 2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месни продукти и други продукти от животински произход.

            (2) Собственикът или управителят на предприятието съхранява данни за период най-малко две години за произхода на всички постъпващи суровини в предприятието и всички продукти, които го напускат.

            (3) В предприятието трябва да е въведена система, която позволява идентифициране на всяка производствена партида, постъпващите в предприятието суровини, условията и времето на производство.

            Раздел II

            Изисквания към суровините за производство на желатин за човешка

     консумация

            Чл. 18.  (1) За производство на желатин за човешка консумация се използват:

            1.  кости;

            2.  кожа с косми и кожа без косми от преживни животни, отглеждани във ферми;

            3.  свинска кожа;

            4.  кожа от птици;

            5.  сухожилия;

            6.  кожа с косми и кожа без косми от дивеч;

            7.  кожа и кости от риба.

            (2) Не се допуска използването за производство на желатин на кости от преживни животни, които са родени, отглеждани или заклани в страни от категория 5.

            (3) Не се допуска използването за производство на желатин на кожа с косми и кожа без косми, подложени на процес на щавене.

            Чл. 19.  (1) Суровините за производство на желатин по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 5 трябва да са получени от животни, които са били заклани в кланица и чиито трупове са намерени като годни за човешка консумация при следкланичния преглед.

            (2) Кожа с косми и кожа без косми от дивеч се използват за производство на желатин, ако са получени от отстреляни животни, чиито трупове са намерени като годни за човешка консумация и отговарят на изискванията по чл. 34 - 40 от Наредба № 19 от 2002 г. за ветеринарно- санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч (ДВ, бр. 55 от 2002 г.).

            Чл. 20.  (1) Суровините по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 6 трябва да са получени в кланици, транжорни, месопреработвателни предприятия, предприятия за производство на месо от дивеч, предприятия за екстрахиране на мазнини, цехове за щавене на кожи, събирателни центрове, магазини за продажба на едро или помещения в близост до мястото на продажба, в които разфасоването и съхранението се извършват само с цел директна доставка до крайния консуматор.

            (2) Кожа и кости от риба се използват за производство на желатин само ако са получени в предприятия за производство на рибни продукти, които отговарят на изискванията по чл. 9 - 11 от Наредба № 10 от 2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при производството и продажбата на рибни продукти.

            Чл. 21.  (1) Събирателните центрове и цеховете за щавене на кожи, които доставят суровини за производство на желатин за човешка консумация, трябва да са одобрени за тази цел от органите на ДВСК и да отговарят на следните изисквания:

            1.  да имат помещения за съхранение със здрави подове и гладки стени, лесни за измиване и дезинфекция;

            2.  когато е необходимо помещенията да имат хладилно оборудване;

            3.  помещенията за съхранение се поддържат чисти по начин, който предпазва суровините от замърсяване.

            (2) Когато в обектите по ал. 1 се съхраняват и/или преработват суровини, които не отговарят на изискванията по чл. 19 и 20, трябва да се създадат условия тези суровини да бъдат отделени по време на приемането, съхранението, преработката и експедицията им от суровините, използвани за производство на желатин за човешка консумация.

            (3) Обектите по ал. 1 се контролират от държавен ветеринарен лекар за спазването на изискванията по тази глава, проверка на документите и/или ветеринарните сертификати, които позволяват установяване на произхода на суровините.

     Раздел III

            Транспорт и съхранение на суровини за производство на желатин за

     човешка консумация

            Чл. 22.  (1) Суровините за производство на желатин се транспортират в подходящи, чисти транспортни средства.

            (2) По време на транспортиране до събирателния център или преработвателното предприятие за производство на желатин суровините се придружават от търговски документ, посочен в приложение № 1.

            (3) Суровините се транспортират и съхраняват охладени или замразени освен в случаите, когато се преработват до 24 часа след изпращането им.

            (4) Костите с извлечени мазнини, сухи кости или осеин; осолена, суха и обработена с вар кожа с косми или кожа без косми; и кожа с косми или кожа без косми, обработени в основа или киселина, могат да се транспортират при температура на околната среда.

            Чл. 23.  Помещенията за съхранение се поддържат чисти, по начин, който предпазва суровините от замърсяване.

            Раздел IV

            Изисквания при производство на желатин

            Чл. 24.  (1) Не се допуска използването на суровини от преживни животни с произход от страни от категория 5 за производство на желатин с изключение на кожи от преживни животни.

            (2) При производството на желатин от костни материали от преживни животни, които са били родени, отглеждани и заклани в страни или райони от категория 4, костните материали преминават процес, който гарантира, че са напълно разбити и са преминали процес на екстрахиране на мазнините с гореща вода и са обработени с разредена солна киселина (с минимална концентрация 4 % и рН<1,5) за период най-малко два дни.  Този процес се последва от обработка с основа или наситен варов разтвор (рН>12,5) за период най-малко 20 дни със стерилизация при 130 - 140 ?С за четири секунди или еквивалентен процес, одобрен от органите на НВМС;

            (3) Суровините, различни от тези по ал. 2, преминават обработка с основа или киселина, последвана от едно или няколко изплаквания, като рН последователно се коригира.  Желатинът се отделя чрез термична обработка веднъж или няколко последователни пъти и се пречиства чрез филтрация и стерилизация.

            (4) След процесите по ал. 2 и 3 желатинът може да премине процес на сушене, а когато е необходимо - и пулверизация или напластяване.

            Чл. 25.  При производството на желатин не се допуска използването на консервиращи вещества освен на SО  (серен диоксид) и Н О  (водороден

                                 2                    2 2пероксид).

            Чл. 26.  (1) Всяка произведена партида желатин трябва да отговаря на изискванията, посочени в приложение № 2.

            (2) Изследването за микробиологични показатели и остатъци по приложение № 2 се извършва веднага след производството.

            Раздел V

            Пакетиране, съхранение, транспорт и здравна маркировка на желатин

            Чл. 27.  (1) Желатинът се опакова, пакетира, съхранява при хигиенни условия.

            (2) Материалите за опаковане и пакетиране се съхраняват в отделно помещение.

            (3) Опаковането и пакетирането се извършват в помещение или на място, предназначени за тази цел.

            Чл. 28.  Здравната маркировка на желатина, предназначен за човешка консумация, е елипсовиден печат, който съдържа инициалите "BG", регистрационния номер на предприятието и надпис "Желатин за човешка консумация".

            Чл. 29.  (1) Желатинът, предназначен за човешка консумация се транспортира съгласно изискванията на чл. 57 - 63 от Наредба № 7 за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни.

            (2) По време на транспортиране желатинът се придружава от ветеринарномедицинско свидетелство, в което се съдържат надписът "Желатин за човешка консумация" и датата на приготвяне.

            Чл. 30.  (1) Изискванията по тази глава не се прилагат за желатин, който не е предназначен за човешка консумация.

            (2) Когато изискванията за производство на желатин, който не е предназначен за човешка консумация, са еднакви с изискванията към желатина за човешка консумация, те могат да се произвеждат и съхраняват в едно и също предприятие.

# 10
 • Мнения: 6 147
това по-горе не го схващам... Thinking
т. е. схващам го, понеже все пак съм и юрист, ама не виждам връзката м/у притесненията на Логопедка и нормативната уредба. Че то нашия правен мир е пълен с добри пожелания Flutter

# 11
 • Бу-у-урга-а-ас
 • Мнения: 2 598
Госте, мерси много, ама някои истини трудно се преглъщат Sick  . Аз съм си виновна, че питам. Отивам да проверя за облия печат и датата на годност, че от 2 години събирам смелост да го използвам и пак не намерих. 10х.

Ако някой знае от къде мога да купя растителен желатин, моля да ми каже!

# 12
 • София
 • Мнения: 220
Когато стана истерията покрай болестта "Луда крава" се разбра ,че и желатина може да е носител ,тъй като се произвежда от костите на кравите.Тогава се говореше и за желираните бонбони и продуктите ,които съдържат желатин като потенциално опасни.
И досега като ям нещо свързано с крава или теле ме човърка въпроса :Ами ако...?

# 13
 • Мнения: 1 737
Растителния желатин се използва в сладкарската индусрия и се нарича "Кристал желе".  Ползва се главно върху плодовете на торта - с него се "запечатват" и предпазват от изсъхване и тортата изглежда свежа до 10-тина дни. На вкус не е въобще така жилаво както обикновения желатин и има дъх на плодове, т.е. не е подходящ за солени неща.  Много е подходящ за всякяви сладкарски желирани неща, вкл. такива, които съдържат преобладаващо желе, защото е овкусен и приятен. Единствено не му е добавена захар. Не се разваля при варене.
За разлика от обикновения желатин се използва много по-голямо количество - за желирането на 500 мл. вода са необходими 2 пълни супени лъжици, вместо 1 пакетче (10гр) както е при желатина.
Продава се в пакети на килограм, специално съм виждала само гръцко кристал желе. Има го само в специализирани магазини за сладкарски материали, доколкото чух някъде около Сточна гара имало такъв магазин. Не съм го пазарувала, само съм го изпозвала много пъти.

# 14
 • Бу-у-урга-а-ас
 • Мнения: 2 598
Днес във "Фантастико" имаше промоция на растителен желатин Кенди. Laughing Какво съвпадение. Струваше 80 стотинки, но аз не можах да взема, че не бях с достатъчно пари, а бях направила голям списък с покупки. За разлика от обикновения желатин обаче е ароматизиран и оцветен.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт