Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
  • Варна
  • Мнения: 3 998
Здравейте,мамчета!Аз съм много нова в този форум,досега само четях,но реших да се регистрирам и да задам болният за мен въпрос!  Големият ми син е на 5г.и има т.нар.детски онанизъм,който започна от яслена възраст,в началото по-малко и само с търкане на крачетата,но сега вече се "масажира"и с ръка и то доста често!Водих го на невролог,пи успокоителни,но ефекта беше временен,а и разбрах,че са вредни и е по-добре да не му ги давам!Вчера го заведох на хомеопат,за да опитаме и този,по-безвреден начин,та да видим дали ще има ефект от това!Моля,ако някоя мама се е сблъсквала с подобен проблем или има някаква ценна инфо по въпроса да се отзове,че вече взех да си мисля,че няма отърване!Предварително ви благодаря!
_________________

# 1
  • Мнения: 1 071
Аз все още не съм се сблъсквала с този проблем,но съм чела доста за него.Всички педиатри твърдят че това е нещо нормално,че детето просто изучава тялото си,така както е изучавало ръцете,лицето,и др.части от тялото си.

 Ето ти откъс от книгата на Фицхю Додсън "Изкуството да бъдеш родител":

"Да предположим, че къпят бебе на годинка или на годи на и три месеца. То с удоволствие изследва тялото си заед но с разните му израстъци и прави забележителни откри тия. Хваща ушите си и дърпа меката им част. Крментар на майката: „Виж го как си играе с ушичките. Много будно дете е!» После открива пръстите на краката си и се заигра –
ва с тях. Майката се радва: „Ах, че хубаво си играе с пръстче тата!» Следва откритието на пениса. Мислите ли, че май ката ще възкликне: „Забележително дете е, играе си с пе ниса!» Със сигурност не. Тя по-скоро ще го плесне през ръката или ще му покаже по друг начин, че върши нещо лошо. Боя се, че подобни тъжни сцени се разиграват в пре калено много домове.
На какво научава майката детето си по този начин? Тряб ва да се каже преди всичко, че така нареченият сексуален проблем не съществува за малкото дете; той фигурира само в ума на майката. За детето пенисът му сам по себе си не е по-интересен от ушите или пръстите на краката му. Ние, възрастните, го подтикваме да изпитва нездрав интерес към половите си органи, като преувеличаваме значението им и пораждаме у него чувството, че става дума за забранена област от тялото му.
Когато майката реагира както описах това по-горе, тя сякаш казва на детето си: „Имаш хубави уши и с право си играещ с тях; имаш прекрасни пръсти на ръцете и можеш да си служиш с тях; и пръстите на краката ти са много слад ки, забавлявай се на воля. Но е лошо и мръсно да си играеш с половите си органи. Тази част от тялото ти е грозна.»
По същия начин можем да внушим на малкото чувство за вина по повод интереса му към пръстите на краката. Как ли? Нищо по-лесно. Първия път, когато ги пипне, го пляс каме през ръката и му се скарваме: „Лошо дете, я да не пипаш там!» Следим също пръстите на краката му да са винаги скрити. Казваме: „Бързо си обуй чорапките! Да не искаш всички да видят краката ти!» Когато го учим как се наричат частите на тялото му, пропускаме думата „крака». Използваме всички средства, за да превърнем пръстите на краката в забранена област.
Какви ще са реакциите и чувствата на така обработено то дете по-късно? Класическата игра на „доктор» ще из глежда доста необичайно в квартал, в който децата са на учени да гледат на краката си по описания начин. Шестго дишните хлапета срамежливо ще си шушнат: „Ще ти пока жа краката си, ако и ти ми покажеш твоите.»
В зряла възраст те ще посещават барове и кабарета от съвсем друг тип. Вместо голи гърди в списанията ще се мъдрят голи крака. Мъжете ще плащат, за да видят на сце ната млади жени, крито бавно и сладострастно свалят чо рапите си, за да изложат на показ пръстите на краката си. Смешно ли е? Разбира се. Но ако възрастните обикновено не се държат така, то е само защото ние се отнасяме много по-мъдро към децата си, когато изследват краката си, от колкото когато изследват половите си органи.
Какво да правим, когато едно дете под две години от крие половите си органи? Точно същото, което правим, когато открива друга част от тялото си. Така половите ор гани няма да се превърнат в забранени области, окончател но свързвани в детския ум със срама и злото. А ние ще сме помогнали на детето да си изгради здравословно отноше ние към тялото и секса, когато порасне.
Трябва да го научим и как се казват половите и отдели телните му органи. В нашата култура имената им обикно вено се премълчават. Майките обичат да назовават части те на тялото на децата си и да играят с тях на следната игра: „Къде е нослето? Пипни нослето. Къде е ушенцето? Пипни ушенцето.» Но случва ли им се да продължат играта с въпро са: „Къде е пишлето? Пипни пишлето.» Малко е вероятно. За съжаление стане ли дума за деца, не само обикновени те хора, но и специалистите избягват имената на половите органи. Така в една известна книга се препоръчва да на учим децата да четат още от най-ранна възраст, като из ползваме речника на „тялото», и в тази връзка се предлагат думите: ръка, коляно, крак, глава, нос, коса, устни, пръсти, око, ухо, зъби, корем, уста, лакът, палец, език и рамо. И нито една, свързана с половите органи. А иначе списъкът съдържа някои относително трудни за детето думи, като устни и пръсти.
Така че научете детето си на думи като пенис, гърда и анус, точно както го учите да казва ръка или крак. Ако дейс твате така, то ще изпитва положително чувство към тези части на тялото ей и ще ги приеме. С това ще му помогнете да избегне сексуалното затормозяване в по-късна възраст. "
 
"Сега стигаме до може би най-деликатния за родителите аспект на сексуалното възпитание между третата и петата година на детето. Какво да правим, когато малкото играе с половите си органи? В много трудове се говори за тази игра като за „детска мастурбация» – крайно неподходящ според мен термин, тъй като тук абсолютно не става дума за мас турбация; тя се появява чак през юношеството, когато поло вите органи са вече напълно развити. Да се твърди, че три годишното момченце, което си играе с пениса, докато се къпе, мастурбиране неправилно. Нека просто кажем, че си играе с половия си орган. Когато е било по-малко, то е пра вило това от любопитство – по това време пенисът му не е представлявал за него нещо различно от ушите или краката му. Но сега разбира, че става дума наистина за нещо по-специално. Открива, че изпитва особено удоволствие, кога то гали пениса си. Някога са мислели, че нищо подобно не може да се случи преди пубертета, но викторианската ера отдавна е отминала и днес вече знаем, че сексуалното удо волствие, изпитвано при тази игра, е част от нормалното предучилищно развитие.
Как да постьпите, когато детето ви прави това? Идеално то решение е да го оставите да го прави, без да казвате нищо. След известно време то ще спре и ще премине към „друга дейност. Ако гледате спокойно на тези неща, отлично. Но ако не? Ако това ви е във висша степен неприятно? Тогава мисля, че най-правилното поведение е да го разсеете, като му предложите нова игра, която да го заинтересува. Но във всички случаи се опитайте да запазите спокойствие и да дейс –
твате ловко. Не се хвърляйте върху него, сякаш е избухнал пожар, с вика: „Бързо, Томи, ела да си поиграем на конче!»
Посъветвах ви как да се държите, ако детето ви се отдава на този вид игри, но може да се сблъскате с различна ситуа ция – сексуална игра в група. Обикновено колективните сек суални игри се дължат на любопитството и традиционно приемат формата на играта на „доктор». Едно от децата изпълнява ролята на лекаря, който преглежда „болно» мом ченце или момиченце. Всеки на свой ред преглежда и го преглеждат. Като отмине първоначалното любопитство, тази игра престава да е интересна на децата и бива забравена. Тя не оставя никакви нежелани следи у участниците.
Ако сварите децата да я играят, не се паникьосвайте и не ги смятайте за извратени. Не ги наказвайте, не им се карай те. Кажете им с естествен тон, че разбирате желанието им да узнаят как са направени. Но че след като са задоволили любопитството си – , биха могли „да си поиграят на друго». Насочете групата към друго занимание. Като реагирате така, детето ви и другите деца ще знаят, че сте приели техния детски и нормален начин за задоволя ване на любопитството, но че сега вече могат да спрат ко лективните си сексуални игри. Не се опитвайте да разберете дали детето ви си играе на доктор или не. Уважавайте лич ния му живот. Възможно е никога да не чуете за сексуални те му игри с деца на неговата възраст. Това би било прекрас но. Ако детето ви израсне в здрава атмосфера по отношение на сексуалността, сексуалната игра няма да обсебва мисли те му.
Трябва да предвидите случая, в който друга майка ще от крие играта и ще ви телефонира с разтреперан от възмуще ние глас, че вашият Джони, който е явно малък сексуален маниак, е завлякъл нейното четиригодишно момиченце в гаража! Тогава всичко зависи от отношенията ви с тази май ка. Знайте, ако ви се случи да изслушате оскърбената й ти рада, че за да реагира така, тя най-вероятно е била травма-тизирана като малка вследствие на неправилно сексуално възпитание. А ако въпросната майка отправи към детето ви тежки укори заради подобна игра, дръпнете го настрани и му обяснете, че г-жа Еди-коя си му е много сърдита, но вие не сте. Че не е трябвало да си играе в гаража с дъщеря й, но и че не е било необходимо да се прави от мухата слон. "

# 2
  • Bristol
  • Мнения: 7 423
Не съм се сблъсквала лично с този проблем, но съм чувала, че някои деца започвали по-отрано. На какво се дължи не е ясно. Имам приятелка която работи в детска градина и вече за втори път попада на онаниращо дете. Но там психоложката е казала да не се обръща внимание на това, че било нормално.

Общи условия

Активация на акаунт