Ето една интерсна статия публикувана от Василена в Зачатие
(специално за всички които не влизат там)

Сп. "Сианс"
Превод от френски д-р Христо Одисеев

Публикувано във в. "Лечител" - брой 15 (655), година XIV. 14-20 април 2005 г.

Човешките сперматозоиди имат на повърхонстта си обонятелен рецептор (приемник), чиято функция досега беше мистериозна. Немски и американски биолози изолираха този рецептор и го поставиха в течност, в която прибавиха синтетични благоуханни молекули с нежните имена "люляк" и "теменужка". Последните не само активираха рецептора, но когато бяха добавени цели сперматозоиди, те ги привлякоха към себе си.
Дали женската яйциклетка отделя подобни чувствителни молекули, за да привлече към себе си сперматозоидите?
Изследователите са убедени, че такива молекули съществуват и работят върху установяването им. А може би тук се крие още една причина за женското безплодие, един генетично обусловен дефект - липса на способност на яйциклетката да изгражда подобни молекули.