Очевидно целта на темата не беше постигната. За това я заключвам.
Ще помоля Самодива и Самодивчо да се изяснят извън интернет пространстовото окончателно по възможност.
Надявам се все пак да намерите път един към друг и да пораснете.