Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 2 юни 2008, 17:59 ч.

Предизвестие и уволнение?

 • 4 055
 • 7
 •   1
Отговори
 • York
 • Мнения: 826
Питанката ми е могат ли да ме уволнят докато ми тече предизвестието,което съм пуснала?  newsm78

# 1
 • Мнения: 641
От КТ:

Обезщетение за неспазено предизвестие
   
Чл. 220. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.
(2) Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.

Това е когато си предизвестена.


Когато в ТД най-отдолу пише "договорът е в полза на работодателя", тогава може да те уволни и без предизвестие от негова страна ако си в срок на изпитване т.е. назначена си по
чл.70 /6 месечен срок/

Чл. 71. (1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.

Последна редакция: пн, 02 юни 2008, 18:45 от Рамбо Силек

# 2
 • York
 • Мнения: 826
Пак не ми стана ясно честно казано Simple Smile
Аз съм назначена по чл.70, но отдавна е минал изпитателния срок от шест месеца, а не съм подписвала постоянен трудов договор. Не са ми го представили, не че не съм питала.

# 3
 • Мнения: 641
Значи трябва да ти пише, че договора е по чл.70 във връзка с чл 67, ал.1, т.1, което означава на безсрочен след изтичане на 6-те месеца.
В тази връзка:

Чл. 326. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.

С други думи, ако молбата за напускане има вх.№, и копие за теб той няма право да те съкращава преди изтичането на едномесечния срок.

# 4
 • Мнения: 641
И понеже не знам на какво основание ти прекратява договора ще ти напиша още няколко права на работодателя:

Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие
   
Чл. 330. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:

1. (отм., предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;

2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) на работника или служителя бъде отнето научното звание или научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитото звание или степен;

3. (нова - ДВ, бр. 83 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;

4. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 83 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)

5. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;

6. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;
7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12; /написах по-долу този член/
8. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1./това касае държ. администарция/
Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
   
Чл. 331. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.
(2) Ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.
(3) Ако обезщетението по ал. 2 не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало.
 

Последна редакция: пн, 02 юни 2008, 21:14 от Рамбо Силек

# 5
 • Мнения: 187
Ако въпросът ти е дали по време на предизместие работодателят ти може да те уволни на основание, което не предполага предизвестие -  може. Работодателят може да те уволни дисциплинарно и в последния и в първия ден на предизвестието ти.

# 6
 • Мнения: 641
.Чл. 126. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен:
................................................
12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й за него възникне някое от основанията за недопустимост по чл. 107а, ал. 1;


Чл 107 е за държавната администрация.


Последна редакция: пн, 02 юни 2008, 21:02 от Рамбо Силек

# 7
 • York
 • Мнения: 826
Благодаря за отговорите.   bouquet

Общи условия

Активация на акаунт