Приети сме в яслата там и се колебаем, дали да записваме малката или да изчакаме следващото класиране. Моля, майчетата, които имат впечатления, дайте отзиви!