Още едно болно дете се нуждае от скъпоструващо лечение в България,нека бъдем съпричастни и му помогнем.Повече информация на неговият  сайт 
http://help-dani.hit.bg   Нека дарим усмивка !