Детото ми е прието в детска ясла №23, кв. Лозенец, ул. Ралица.
Много съм притеснена, може би като повечето родители на които им е за първи път...

Моля, дайте някаква актуална информация и споделете мнението си за персонала и за всичко, което ви е  впечатлило /приятно и неприятно/.

Предварително благодаря на всички, които ще отделят от времето си, за да ми дадат информация, съвет!