Здравейте д-р Слънчева,
Моля за вашият коментар за резултатите от изследване на дъщеря ми.Направихме изследването след изкаран ларингит, като урината не е стерилна.
Благодаря Ви предварително   bouquet
ПКК 22пок+ДКК мануално+СУЕ *
 Профил Виж по-долу
СУЕ (РУЕ) 9 mm/h М до 50 г.до18,над 50 г.до 22;Ж до 50 г.до 25,над 
***** ПКК - 22 показателя *
WBC (левкоцити) 7.47 x10^9/L 
 LY% (лимфоцити - %) 50.3 %
  MO% (моноцити - %) 5.1 % 
 EOS%(еозинофили - %) 3.54 %
  BASO%(базофили - %) 0.266 % 
  GR% (гранулоцити - %) 40.8 % 
 LY# (лимфоцити - бр.) 3.75 x10^9/L 
 MO# (моноцити - бр.) 0.381 x10^9/L
  EOS#(еозинофили - бр) 0.265 x10^9/L 
 BASO#(базофили - бр) 0.02 x10^9/L 
 GR# (гранулоцити - бр.) 3.05 x10^9/L
 RBC (еритроцити - бр.) 4.78 x10^12/L
 Hgb (хемоглобин) 125 g/L
 Hct (хематокрит) 0.366 L/L
 MCV (ср. обем на еритроцита) 76.6 fL 
 MCH (ср. Hbg съдърж. в еритр. ) 26.1 pg
  MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.) 341 g/ L 
 RDW (девиация на ерит. р-ие) 13.5 %
 Plt (трoмбоцити) 399 x10^9/L 
 MPV (ср обем на тромбоцита) 8.7 fL 
 Pct (тр обем/ общ обем) 3.47 ml/L 
 PDW (ширина на тр р-ие) 17.5

 ***** ДКК - мануално *
 St (Щаб- пръчкоядрен гранулоцит) 0.01
 Sg (сегментоядрен гранулоцит) 0.36
 Eo (еозинофилен гранулоцит) 0.06
 Ba (базофилен гранулоцит) 0
 Mo (моноцит) 0.11
 Ly (лимфоцит) 0.46
 Pl (плазмоцит) 0
 Биохимия 
 Забележка : Няма
Глюкоза ( Gluose ) 4.39 кап.кръв
 mmol/l веноз. от 3.8 до 6.1, капилярна от 3.5 до 5.5
 Урина 
  Забележка : * СЕДИМЕНТ: 5-6 ЛЕВКОЦИТА НА ПОЛЕ; ЕПИТЕЛНИ КЛЕТКИ *
  Урина-pH 7.5
 Урина - Относително тегло 1.015
 Урина - белтък neg [-]
 Урина - глюкоза neg [-]
 Урина - еритроцити neg [-]
 Урина - левкоцити 25WBC/ul
  • бр/мкл 
  Урина - билирубин neg [-]
 Урина - уробилиноген [norm]
    Урина - Нитрити neg [-]
   Урина - кетони neg [-]
   Урина - седимент виж забележка