Моля Ви Вие всички - отговорете ми на въпроса  ---
Коя е темата по биология в МУ гр.София - изпита е днес./08,07,08 г. Praynig/