Млада лекарка се нуждае спешно от плазма от рядката група АВ. Тя страда от изключително рядкото заболяване Синдром на Москович и намира се в Националния център по хематология и трансфузиология.
Дневно тя има нужда от над 2 литра плазма, които се добиват от около 10 дарители.
Умоляваме всички, които могат и искат да помогнат за спасяването на човешки живот, да се обърнат към центровете по хематология или обадят за подробности на телефон 0888 65 49 76.


Още :http://photo-forum.net/forum/read.php?f=1&i=172090&t=172090


Умоляваме всички, които могат и искат да помогнат за спасяването на човешки живот, да се обадят за подробности на телефон 0888 65 49 76.

При кръводаряване в който и да било от центровете по кръвопреливане в страната е необходимо да уточните имената на д-р Иванка Петрова Сиракова и други данни.

д-р Иванка Петрова Сиракова
ЕГН 5601202835
НЦХТ (национален център по хематология и трансфузиология)- София
отделение Хематологично

Ето адреси и телефони на центровете в различните градове.
Дано се намерят повече хора, които да могат да помогнат!

НЦХТ  доц. А. Андреев  1202 ул. "Бр. Миладинови" 112  02 9701104, 9210417, 9210427

Благоевград  д-р В.Кормев  2700 ул. "Славянска" 60  073 88 41 26

Враца  д-р Я.Апостолова  3000 бул. "II-ри юни" 66  092 621 351 - 55/491   

Видин  д-р П.Велкова  3700 ул. "Цар С.Велики" 119  094 21 31   

Кюстендил  д-р М.Анастасова  2500 Пл. "17-ти Януари" 1  078 5 02 19, 5 02 61/ 319,390

Лом  д-р Симеонова  3600 ул. "Каблешко"в 2а  971 60051 в.   

Перник  д-р Н.Николов  2300 ул. "Брезник" 2  076 826/ 222   

РЦТХ-Пловдив  д-р С.Джевизова  4000 бул. "България" 234 Б  032 904 408 , 904 402

Кърджали  д-р Д.Георгиева  6600 ул. "Беломорск"а 53  0361 6 53 01-05/25 40,27 59,27 83

Пазарджик  д-р В. Стоева  4400 ул. "Болничн"а 15  034 444 562, 444 531/393,355

Смолян  д-р В.Френкев  4700 бул. "България" 2  0301 62 666/220

Хасково  д-р Я.Стоянова  6300 ул. "Ст.Караджа" 12-14  038 665 208, 624 612
     
РЦТХ-Ст.Загора  д-р М.Щилянова  6003 ул." Ген.Столетов" 2  042 611 444, 611 444

Сливен  д-р П.Щилянова  8800 ул. "Г.Икономо"в 1  044 662 623

Ямбол  д-р Милкова  8600 ул. "П.Хитов" 30  046 262 264 661 539

Бургас  д-р С.Маджурова  8000 ул. "Ст.Стамболов" 73  056 810 565, 810 573-80/438
     
РЦТХ-Варна  д-р Д.Максимова  9000 ул. "Цар Освободител" 100  052 681 810 , 681 811

Силистра  д-р Й.Георгиева  7500 ул. "П.Мутафчиев" 80  086 226 01/265,276,248

Добрич  д-р Л.Радилова  9300 ул. "Панайот Хитов" 24  058 600 690, 600 488/352,514

Търговище  д-р Ц.Димитрова  7700 кв. "Запад"  0601 648 91/ 523,249

Шумен  д-р Р.Попова  9700 ул. "В.Априлов" 63  054 607 14

РЦТХ-Плевен  д-р Л.Лаков  5800 ул. "Русе" 36  064 898 848, 898 849

В.Търново  д-р Маминова  5000 ул. "Ниш" 1  062 2 68 41/286

Габрово  д-р М. Нейкова  5300 ул. "Д-р Илиев-детския" 1  066 808 901, 808 911   

Ловеч  д-р Ц.Кирова  5500 ул. "Д-р Съйко Съев" 27  068 603 381, 318

Разград  д-р К.Петрова  7200 ул. "А.Кънчев" 24  084 2 43 21

Русе  д-р Р.Яковчева  7000 ул. "Независимост" 2  082 234 337