При профилактика на хемолитична болест на новороденото за следващите бременности при Rh конфликт – майката е Rh отрицателна, плодът Rh положителен / бащата е Rh положителен/ се инжектира Анти Д имуноглобулин както следва: При нормално раждане се инжектира специфичен Анти – Д имуноглобулин най-късно до 72 час след раждането, а при оперативни раждания - до 4-ия час и в двойна доза. При аборт след 12-та гестационна седмица също се провежда профилактика с Анти – Д имуноглобулин. Прилагането на специфичен Анти – Д имуноглобулин е профилактика за хемолитична болест при следващите бременности. Тя не засяга непосредствено настоящата бременност и раждане, за които НЗОК заплаща по клинична пътека. Специалистът, който наблюдава бременността или предстои да поеме раждането в избраното от Вас лечебно заведение, може да даде информация дали разполагат с възможности за тази профилактика или ако е необходимо - пациентът да си я осигури за своя сметка.По клинични пътеки болничното заведение заделя 30% от стойността за лекарства. Всяко здравно заведение индивидуално решава поставения от Вас въпрос.