http://www.bgpetition.com/asistirana-reproduktsia/signed.html
[16:38:48]
Подписвайте и изпращайте на всички, които може да я подпишат.