Имаше тема за тях специално как се ушиваха, но не мога да я намеря, бл;агодаря.