Щастието е в нас! Целият човешкия опит доказва това твърдение и запазва знанията за неговата реализация!
Стотици книжни заглавия и множеството стари и нови школи, поставили за цел да донесат тези знания до хората, показват, че  осъзнаването на себе си в нашето време е жизнено необходима стъпка за всеки един от нас.
Вижте и нашия вклад в този толкова важен процес: www.ippbg.org
Напишете ни за вашето мнение и задайте въпроси - за нас ще бъде удоволствие да ви отговорим!
С пожелания за успехи към всички, които се събуждат!
Администрация на Института по приложна психология и физиопрофилактика, гр.София