Това го взех от техния сайт : www.logopedi-medica.com


По случай Международния ден на детето, Логопедични центрове „Медика” ще приема абсолютно безплатно в кабинетите си семейства с деца, които показват странности в поведението или говора си. Консултациите ще се извършват само след предварително записване.
За консултиране могат да бъдат доведени деца, които не говорят, деца, които не изговарят правилно думите или изреченията или които не произнасят точно отделни звукове, деца с хиперактивност и дефицит на вниманието или с увреден слух. Друг голям проблем за родителите е късното проговаряне. Поставянето на правилна диагноза понякога изисква консултации с различни специалисти и провеждането на специфични изследвания. На 1 юни, при необходимост, децата могат да бъдат насочени към детски психиатър, детски невролог, специалист УНГ, психолог, кинезитерапевт.
Целта на специалистите от Логопедични центрове „Медика” е да подпомогнат ранното откриване на нарушенията в детското развитие, да предотвратят задълбочаването на съществуващи езиково-говорни проблеми, а и да предложат възможности за терапия.
В Логопедични центрове „Медика” работят в екип логопед и психолог, индивидуално или в група. Удобно за родителите е, че могат да се възползват от кабинети в различните части на града.
Една консултация със специалист би могла навреме да открие някакво нарушение, за което да бъдат взети необходимите мерки или родителите да бъдат успокоени, че детето им се развива в норма.
През целия месец юни, екипът на Логопедични центрове „Медика” ще извършва безплатни консултации на заекващи. Специалистите – логопеди и психолог, ще дават своите съвети на деца, юноши или възрастни с този комуникативен проблем.

Предварителни записвания на телефоните на специалистите в:

IV Студентско общежитие - 0887795027

Стоматологична поликлиника – 0887676752