Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
# 15
 • София
 • Мнения: 1 352
Здравейте! И аз имам няколко въпроса, тъй като до момента не съм срещала подобен случай - Аз съм от майките в заварено положение, като 315 дни изтичаха средата на май месец и в момента ми е пуснато приложението за удължаване до 410 дни. Но се случи така че трябваше да почна да работя по обясними причини. Това е че фирмата където работя не е същата в която съм работила преди. Та какво трябва да направя за да ме назначат на новото място? Трябва ли да ме освобождават от старата фирма или всичко приключва с нея автоматично с назначението ми в новата?  След като съм започнала работа а детето ми е толкова малко имам ли право на някакви помощи - имам предвид едни 50% които не ми стана ясно кога се дават? Изключвам програмата в подкрепа на майчинството т.к. възможният човек за детегледачка е пенсионер , а по информация от форума за пенсионерите нямали пари по тази програма. Благодаря на всеки който успее да ми даде яснота !
Щом няма да работиш повече в първата фирма трябва да ти прекратят договор, не става автоматично. Докато си в отпуск за бременност и раждане в размер на 410 дни ще получаваш само заплата, а след като изтекат трябва да подадеш Приложение 4 при работодателя, за да получаваш 50% от обезщетението за гледане на дете до 2 години. Работодателя го носи в НОИ

# 16
 • Мнения: 295
Здравейте, с надежда пиша за моя случай, тук в Казанлък съм рядкост и служителите в НОИ не са запознати. Вече съм в 45-дневния отпуск за бременност и раждане на второто ни детенце. Междувременно първото ни дете е на 11 месеца и още съм в 410 - дневния отпуск за него. Майчинството ми е МРЗ. На временен трудов договор съм до октомври 2009 г. Тук ми обясниха, че всичко за първото дете се прекратява, нямам право на никакво обезпечение за него. Наистина ли така стоят нещата, мога ли да направя нещо/може би да намеря нов работодател/ и да получавам 50% от МРЗ до втората му годинка. Наистина съм объркана...

# 17
 • Мнения: 176
Anii_ta, благодаря за разяснението! Кажи ми моля те, правилно ли съм разбрала, че независимо че не съм на работа, трябва да си поискам болничен за 45 дни преди раждането, който ще ми трябва за пред НОИ. И още нещо, тъй като раждането ще е с планирано секцио поне 2 седм. преди термина, от кога трябва да се броят 45те дни в тоя случай - отпреди датата на норм. термин, или тази на планираното секцио?
Благодаря ти!   

# 18
 • София
 • Мнения: 1 352
Anii_ta, благодаря за разяснението! Кажи ми моля те, правилно ли съм разбрала, че независимо че не съм на работа, трябва да си поискам болничен за 45 дни преди раждането, който ще ми трябва за пред НОИ. И още нещо, тъй като раждането ще е с планирано секцио поне 2 седм. преди термина, от кога трябва да се броят 45те дни в тоя случай - отпреди датата на норм. термин, или тази на планираното секцио?
Благодаря ти!   
Трябва да си вземеш болничен за 45 дни преди термин, а не 45 дни преди планирано секцио. Този болничен ще прекъсне отпускът за гледане на дете и ще започнеш да получаваш обезщетение за бременност и раждане за второто дете и 50% от обезщетението за гледане на първото дете до навършване на 2 години. Затова писах че с болничния трябва да подадеш Приложение 12 и Приложение 4.

# 19
 • Мнения: 61
Измененията в КТ и КСО, влизащи в сила от 01.01.2009 г.

1. Продължителността на отпуска за бременност и раждане - от 315 става на 410 дни, от които 45 дни преди термина на раждане;
Чл. 163. От КТ Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

Правото на получаване от осигурените лица на обезщетение по времето на този отпуск - необходими са не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство и към момента на излизане в болничен да е осигурена т.е да работи.
Чл. 48а. От КСО Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Изискването за дванадесет месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство преди раждането не означава, че това е непрекъснат стаж и трябва да е непосредствено преди началото на отпуска. Тези дванадесет месеца могат да са придобити когато и да е.

Когато нямате необходимия осигурителен стаж от тези 12 месеца, но работите няма да имате право на обезщетение, но имате право на неплатен отпуск поради бременност и раждане, който се зачита за осигурителен стаж и  и от датата, на която придобитият преди отпуска и по време на отпуска осигурителен стаж стане 12 месеца, ще започне изплащане на обезщетението до края на ползване на отпуска.  Така докато навършите необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетението  и сте в неплатен отпуск поради бременност и раждане можете да получавате  помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца - еднократна помощ за бременност и месечна помощ за отглеждане на дете, ако отговаряте на определени критерии и брутният доход на член от семейство е по- малък или равен на 350 лв. за 2009 г.(ако имате 1 дете това означава, че брутният доход на двамата родители общо трябва да е по-малък или равен от 1050лв. , ако имате 2 деца съответно 1400лв. и т.н.)/
При достигане на необходимия осигурителен стаж след това в базата за изчисление на обезщетението за бременност и раждане за периода, в който сте били в неплатен отпуск поради бременност и раждане за осигурителен доход за този период, се приема минималната работна заплата за страната.

2.   Начин на изчисляване на размера на дневното обезщетение 
Чл. 49. От КСО Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.
(2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1.  не е било осигурено за общо заболяване и майчинство
2. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
3. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
5. е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.
(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
(4) Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.
(5) Начинът на изчисляване на обезщетението се урежда с акт на Министерския съвет.

Дневното обезщетение се изчислява от среднодневния осигурителен доход за 12-те месеца, предхождащи месеца, в който започва отпускът. То е 90 % от този среднодневен доход, но не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение и да е по - малко от МРЗ.

Какво означава „заварено положение”
§ 3в. От КТ  (1) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни не е изтекъл към 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 за остатъка до 410 календарни дни.
(2) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни е изтекъл преди 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 в размер на разликата между 410 календарни дни и сбора на ползвания отпуск поради бременност и раждане и ползвания или полагащия се отпуск за отглеждане на дете за времето до 1 януари 2009 г.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 отпускът се разрешава въз основа на писмено заявление на работничката или служителката до предприятието.
(4) През време на отпуска по ал. 1 и 2 на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение по чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване.
(5) От деня на разрешаването на отпуска по ал. 2 отпускът на работничката или служителката по чл. 164 се прекратява.

-   майките, на който към 01.01.2009 г. не са изтекли 315 дни отпуск за бременност и раждане, този отпуск ще се удължи до 410 дни без да се преизчислява обезщетението на база осигурителния доход 12 месеца назад, след изтичане на 315 дни се подава нова молба декларация за продължаване на отпуска. Тези майки подават заявление до работодателя и Приложение 2 след като им изтекат 315 дни отпуск за бременност и раждане, за остатъка до 410 дни.
-    майките, на който са изтекли тези 315 дни, но не са изтекли 410 дни, могат да ползват остатъка до 410 дни пак без да се преизчислява обезщетението.
Тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и ползват отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или пък са се върнали на работа, могат отново да излязат в отпуск за бременност и раждане, за да го ползват до 410-ия ден от датата на издаване на първия болничен лист.

Какво трябва да се направи, ако сте в заварено положение и искате за да ползвате отново отпуск за бременност и раждане
-   ако към 1 януари 2009 г. майката ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст или такъв отпуск не се ползва и майката работи  през този период майката може да подаде заявление до работодателя за ползване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни от датата, посочена в заявлението. От тази дата тя прекратява ползването на отпуска за отглеждане на дете или прекратява получаваното от нея обезщетение по чл. 54 от КСО, когато работи и започва да получава пак обезщетение за бременност и раждане.
За НОИ - Подава се Приложение 12 - декларацията за промяна на обстоятелствата от лицето, получаващо обезщетение, в срок 3 работни дни от промяната, а от работодателя (осигурителя) - в срок от 7 дни от получаването й. И съответно Приложение 2 за изплащане на обезщетение за бременност и раждане.
     
        За тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и искат да ползват отпуск за бременност и раждане до 410 дни, но:
•   са прехвърлили отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг;
•   отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството".
Ако майката продължи да ползва остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, и в двата случая следва да се прекрати отглеждането на детето от друго лице. Това отглеждане може да продължи отново, а и от същото лице, но след 410-ия ден. Лицето, на което е прехвърлен отпуска, трябва да подаде декларацията за промяна на обстоятелствата, за да се прекрати получаваното от него обезщетение, а при отглеждане по програмата да бъде уведомена АСП, за да прекрати договора на наетото лице. Също така, ако майката сама ползва отпуска за отглеждане и получава обезщетението за този отпуск или се е върнала на работа и получава 50% от това обезщетение, подаването на документите за получаване на обезщетението за бременност и раждане трябва да се предхожда от декларация за промяна на обстоятелствата по отношение на другото получавано обезщетение.
Майка, която ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 години, работи и е заварена в право на обезщетение чл.54 от КСО, прехвърлила е отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг или отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството" може да прави промените по собствено желание. Така че, ако не подаде заявление за разрешаване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 дни до работодателя, тя ще продължи да се възползва от отпускът за гледане на дете до 2 години.
     
      4. Как ще бъде определяно обезщетението за бременност и раждане след 01.01.2009 г., ако майката излезе в нов отпуск за бременност и раждане преди навършване на 2-годишна възраст на предходното дете.
      (49. (2) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Това обаче не се прилага, когато майката се е върнала на работа и получава 50 % от обезщетението за отглеждане на малко дете, тъй като отпуск за отглеждането му е прекратен и не се ползва.

Тогава базата за изчисление на обезщетението за второто дете ще бъде
1)   за месеците, в които майката е работила се взима осигурителния доход
2)   за месеците, в които майката е била в отпуск за бременност и раждане – се взима доходът от който е изчислено  обезщетението за бременност и раждане
3)   за месеците, в които майката е била в отпуск за отглеждане на малко дете се взима МРЗ


Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 10 част

# 20
 • Мнения: 61
Здравейте, искам да попитам след като ми изтече и третият болничен, трябва ли да подавам някакви документи във фирмата,за да започне да тече отпуската по майчинство. newsm78

# 21
 • София
 • Мнения: 1 352
Здравейте, искам да попитам след като ми изтече и третият болничен, трябва ли да подавам някакви документи във фирмата,за да започне да тече отпуската по майчинство. newsm78
За отпускът поради бременност и раждане след изтичане на 135-те дни болнични се подава при работодателя Заявление по чл. 163, ал. 1 https://docs.google.com/Doc?docid=ddcb5nfm_11gfj4xpch&hl=en , въз основа на което да ти издадат заповед за отпуск за дните от 135 до 410, копие от която се носи в НОИ, Декларация по чл.163 от КТ /Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време почивките и отпуските/ https://docs.google.com/Doc?docid=ddcb5nfm_12d3x29nhj&hl=en и приложение 2 https://docs.google.com/Doc?docid=ddcb5nfm_76dzvsbh8x&hl=en от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, което е за НОИ. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето.

# 22
 • София
 • Мнения: 72
Здравейте, някой може ли да ме ориентира от къде да си изтегля Заявление-декларация за изплащане на обезщетения на майки, които са редовни студентки....(не знам по кой член и алинея се води в закона???)
Изчетох всички документи на сайта на НОИ, но не открих такава за този вид обезщетение.
Предварително благодаря!

# 23
 • Мнения: 2
здравейте! Искам да попитам още ли е в сила програмата в подкрепа на майчинството?Доста хора ми казват,че са я прекратили и нямало такова нещо,не записах малката на ясла с мисълта,че майка ми ще я гледа и ще и се плаща за това,още два месеца и ставаме на две и никаде не мога да намеря инфо по-въпроса в крайна сметка действаща ли е или не?

# 24
 • София
 • Мнения: 1 352
Здравейте, някой може ли да ме ориентира от къде да си изтегля Заявление-декларация за изплащане на обезщетения на майки, които са редовни студентки....(не знам по кой член и алинея се води в закона???)
Изчетох всички документи на сайта на НОИ, но не открих такава за този вид обезщетение.
Предварително благодаря!
Ако имаш предвид еднократна помощ за отглеждане на дете до една година от майка студентка, учеща в редовна форма на обучение, молба - декларация се подава в Дирекция Социално подпомагане по постоянен адрес. Към молбата се прилага копие от удостоверение за раждане на детето, за които се иска помощта; уверение от висшето училище че са записани като редовни студенти към датата на подаване на молба-декларацията и лична карта за справка. В сайта на АСП още не е качена молба- декларацията, на друго място незнам дали я има.

# 25
 • София
 • Мнения: 1 352
здравейте! Искам да попитам още ли е в сила програмата в подкрепа на майчинството?Доста хора ми казват,че са я прекратили и нямало такова нещо,не записах малката на ясла с мисълта,че майка ми ще я гледа и ще и се плаща за това,още два месеца и ставаме на две и никаде не мога да намеря инфо по-въпроса в крайна сметка действаща ли е или не?
Програмата все още е в сила, но на места средствата са изчерпани. Документи приемат, в някой ДСП - та назначават. Тук може да видиш повече за програмата http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=405238.0

Последна редакция: пт, 26 юни 2009, 19:25 от anii_ta

# 26
 • Варна
 • Мнения: 15
Здравейте,в момента съм в отпуск за отглеждане на дете до 2 год.,но ми се налага да напусна фирмата в която работя и евентуално от август месец да започна нова работа.Подала съм едномесечно предизвестие до работодателя.Прочетох,че се попълва и Приложение 12.В моят случай какво да попълня като основание и трябват ли някакви други документи за да приключа нещата със старата фирма?
Благодаря предварително

# 27
 • София
 • Мнения: 1 352
Здравейте,в момента съм в отпуск за отглеждане на дете до 2 год.,но ми се налага да напусна фирмата в която работя и евентуално от август месец да започна нова работа.Подала съм едномесечно предизвестие до работодателя.Прочетох,че се попълва и Приложение 12.В моят случай какво да попълня като основание и трябват ли някакви други документи за да приключа нещата със старата фирма?
Благодаря предварително
Като основание попълваш прекратяване на трудов договор, считано от........./дата/, прилагате заверено копие от заповедта за прекратяване, за да ти се спре изплащането на обезщетението за гледане на дете до 2 години.
Когато започнеш нова работа ще попълниш Приложение 4 за изплащане на 50% от същото обезщетение.

# 28
 • Мнения: 285
Анита, благодаря  Simple Smile.
Искам да попитам след като си взема този 45 дневен болничен трябва да отида в социалната служба по местоживеене, за да ми го изплатят ли? Или как по -точно става? А тази еднократна помощ също те ли ми я изплащат?

# 29
 • София
 • Мнения: 1 352
Анита, благодаря  Simple Smile.
Искам да попитам след като си взема този 45 дневен болничен трябва да отида в социалната служба по местоживеене, за да ми го изплатят ли? Или как по -точно става? А тази еднократна помощ също те ли ми я изплащат?
Молби декларации за еднократна за раждане, еднократна за бременност, месечна за гледане на дете до 1 година и детски добавки се подават в Дирекция Социално подпомагане по постоянен адрес. След като не си осигурена за еднократната помощ за бременност ти трябва медицинско удостоверение за термина на раждане, а не болничен.
Виж в тази тема http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=405235.60 в първия пост са описани необходимите документи, ако има нещо друго питай пак.

Общи условия

Активация на акаунт