Мами, какво ще правим?
Ще даваме ли пилешко на децата. Изобщо какво месо ще даваме, за да не хванем я луда крава, я птичи грип, я незнам какво?