Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • София
 • Мнения: 2 262
Пускам темата тук, защото тук най-много се коментират детските градини и историите, които се случват там. Обръщам се към майки и въобще хора, които имат представа или са чували за следното:
Моя син ходи от 1 месец на градина, и пропуснахме родителската среща, защото беше болен, когато госпожата започна да ми разказва какво е ставало там, се стигна до въпроса за таксите, обясняваше ми кой плаща 50 %, кой пълна такса и т.н., аз попитах : "...а когато детето има 80 % инвалидност" (моето е така) как стои въпроса, тя подскочи като ужилена и ми заяви, че той няма право да ходи на градина, а на мен държават ми плаща за да стоя и да си го гледам в къщи - това е новост за мен, къде ли съм събрала тайничко тия пари? - и сега се гласят да проверяват нормативно и т.н. По принцип моя син ходи само до обяд, аз самата така искам, искам да се учи и да играе с децата, не искам да спи там. А и неговия проблем е вътрешен, няма никакви външни изяви, така че няма как да "навредим" на здравите деца или пък да ги "ужасим"  Cry. Почвам да се чуствам като чудовище и казвайте знаете ли нещо по въпроса, защото такива ще и ги наговоря, когато имам пълна информация по въпроса, че ще и дам едни специализирани градини и непрестанни измишльотини, аз си се тревожа и без тяхните глупости, да не го удари някой по операции или да не се задави докато се храни.
Пишете ми!

# 1
 • Мнения: 1 220
 Ужасно съжалявам, че си попаднала в тази ситуация! Нямам представа как стоят нещата законово, но не бих се изненадала, все пак това е Абсурдистан! Знаеш ли, че хлапето на сестра ми прави тахикардии, няма физиологична аномалия, случвало се е 3 пъти и пие бета-блок. Директорката и казала, че не може да я вземе в градината, трябвало да говори с личната лекарка, не можели учителките да я следят! Така че се подготви да чуеш абсурди!

# 2
 • София
 • Мнения: 2 262
Аз вече ги чух, но реших заради малкото да не обръщам внимание, като например как никоя госпожа нямало да се наеме да го храни от страх, че ще види някакви ужаси, а за какви ужаси става дума и аз незнам, той е един от малкото, които се хранят сами се оказва сега, яде сам, пее, играе, рисува, нищо му няма......... Ама точно така, ние сме в Абсурдистан .......... да ги вземат дяволите (извинете ме за тази волност, много ми е мъчно).......... и как си измислят, като чуят нещо различно и започват едни съчинения, равни нямат....  А той примира да годи в градината при децата, никога не е плакал, че не иска на градина, бърза да влезе като стигнем, забравя даже да ме гушне, на обяд правим изпълнения, гоним се из цялата градина, за да го обуя и тръгнем, не иска да си тръгва........... А кажете ми сега, вие на мое място какво ще направите, иде ми да вия от безсилие в тази държава, първо здраво дете родих, увредиха ми го буквално насила, но когато поискахме да си търсим правата Министерството вдига рамене, че не можело да ни подкрепи и да застане до нас,  а сега и това......... Кой да защити децата ни? Демографски срив ли, нищо не заслужва тая държава, нищо.............жалко за хубавата ни страна...

# 3
 • Мнения: 1 379
В групата на сина ми има едно дете с лека умствена изостаналост. Не знам дали се води инвалидност. Никой не е правил проблем, напротив , и госпожите, и родителите са убедени, че това ще подпомогне развитието му.

# 4
 • Мнения: 1 220
Цвети, това наистина е страхотно! И аз мисля че това е много важно за развитието на детето!  Жалко че повече хора не мислят така.....
Мамо Иги, вие в кой квартал сте?

# 5
 • София
 • Мнения: 2 262
B Банишора сме!

# 6
 • Мнения: 1 264
Сина ми е с доста алергии и ходи до обед на градина не искам да се храни там /не може да яде всичко/ има кой да го гледа и го вземаме на обед . Плащам 50 % от таксата .

# 7
 • Кацнала на едно дърво.
 • Мнения: 3 186
Много се съмнявам, че нещата стоят точно така, както е казала въпросната госпожа. Много ме хвана яд на това, което ти е казала.
Много целувки на нашия синеок приятел и ако не го искат в тази детска градина, ще го искат в друга, по-хубава, ама ха! Close

# 8
 • Все на втория етаж
 • Мнения: 5 837
По въпроса който те интересува,не мога да ти помогна. Изобщо не съм наясно. Но просто ми стана мъчно за отношението им към теб. Детенцето ти е страхотно и ще си намерите друга по-добра градина,в която също ще му е добре.
Пожелавам ти всичко добро,кураж и успех.  bouquet

# 9
 • София
 • Мнения: 12 054
Мама Иги, може би я знаеш тази наредба, но ако не я знаеш (все пак), копирам ти извлечение:

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
(Решение № 24 по Протокол № 47 от 6.02.2003 г., изм. и доп. с Решение № 2 по Протокол № 50 от 24.03.2003 г., изм. с Решение № 1 по Протокол № 51 от 18.04.2003 г., Решение № 11 по Протокол № 52 от 12.05.2003 г., в сила от 1.06.2003 г., доп. с Решение № 4 по Протокол № 57 от 7.08.2003 г., Решение № 41 по Протокол № 58 от 15.09.2003 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 4 от 10.12.2003 г., Решение № 7 по Протокол № 5 от 17.12.2003 г.)

.........................

Раздел III.
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги Приложение № 3

Чл. 19. (Изм. - Решение № 2 по Протокол № 50 от 24.03.2003 г.) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците следните месечни такси:
А) седмични - 48,00 лв.
Б) целодневни - 40,00 лв.
В) полудневни:
- 15,00 лв. за полудневни групи, при които е осигурено храненето на децата;
- 10,00 лв. за полудневни групи, при които не е осигурено храненето на децата.


Чл. 20. (1) Не се заплаща такса за:
1. (изм. - Решение № 2 по Протокол № 50 от 24.03.2003 г., Решение № 11 по Протокол № 52 от 12.05.2003 г.) деца, чиито родители са I или II група инвалиди, децата на неизвестни родители, деца пълни сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;
2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи.
3. (изм. - с Решение № 11 по Протокол № 52 от 12.05.2003 г.) третото и следващите деца на многодетни родители, когато са отглеждани в едно и също семейство.
(2) (Изм. - Решение № 2 по Протокол № 50 от 24.03.2003 г., Решение № 7 по Протокол № 5 от 17.12.2003 г.) В детските градини посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително писмено уведомяване от родителите или настойниците. За времето, през което детето не е посещавало детската градина, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.
(3) (Нова - Решение № 11 по Протокол № 52 от 12.05.2003 г.) Не се заплаща такса и за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група от тях не работят, поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини.


Чл. 21. (1) (Изм. - Решение № 2 по Протокол № 50 от 24.03.2003 г., Решение № 11 по Протокол № 52 от 12.05.2003 г.) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за деца на самотни родители, деца, единият от родители на които са редовни студенти или отбиват редовната си военна служба.
(2) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление. Когато децата са повече от две, таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.


Чл. 22. (1) При ползване на преференциите по чл. 20 и 21 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи.
(2) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от таксата започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларация.
(3) Когато сумата е недостатъчна за покриване на реалната издръжка, разликата е за сметка на бюджета на общината.
(4) (Нова - Решение № 2 по Протокол № 50 от 24.03.2003 г.) Месечната такса, намалена при условията на чл. 20, ал. 2 не може да бъде по-ниска от 50% от нейния размер, определен с настоящата наредба.


Чл. 23. (Изм. - Решение № 2 по Протокол № 50 от 24.03.2003 г.) Учениците, които ползват общежития заплащат месечната такса в размер на 10,00 лв.


Чл. 24. (1) (Изм. - Решение № 2 по Протокол № 50 от 24.03.2003 г.) Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 60 % от личните им доходи. Приложение № 4.
(2) Когато сумата е недостатъчна за покриване на реалната издръжка, разликата е за сметка на бюджета на общината.
(3) От лицата, които нямат лични доходи и спестявания, такси не се събират.
(4) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци; с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.


Чл. 25. (Изм. - Решение № 2 по Протокол № 50 от 24.03.2003 г.) За настаняване в заведение или помещение за отрезвяване се събира такса на ден в размер на 25 лв. Приложение № 5.


.....................
Не можах да намеря разпоредба, която да предвижда облекчение в твоя случай., за съжаление.

# 10
 • Мнения: 1 264
Чл. 20. (1) Не се заплаща такса за:

3. (изм. - с Решение № 11 по Протокол № 52 от 12.05.2003 г.) третото и следващите деца на многодетни родители, когато са отглеждани в едно и също семейство.


Това означава ли ,че не трябва изобщо да плащам ? Имам три деца , но двете ходят на училище не на градина  newsm78
Информативно питам де  Simple Smile
Mama Igi извинявай ,че питам в темата ти   bouquet

# 11
 • Пловдив
 • Мнения: 1 160
В градината на сина ми, в съседна група има дете с церебрална парализа(дано не бъркам точната диагноза). Детето ходи до обяд на градина - както е във вашия сучай и не съм чула някой да направи проблем за здравословното състояние на детето. Не мисля че имат основание до ви отказват детето да посещава детска градина, още повече, че има програма на МТСП за интегриране на хората с увреждания. Нали навсякъде се траби, че трябва да се премахнат специализираните училища и децата с някакъв вид инвалидност да посещават общинските училища без проблем. В сайта на ДСП имаше много хубаво обяснение какво точно се полага на деца и възрастни с над 50% инвалидност. Ще изровя точния адрес и ще ти пиша след малко.

# 12
 • Пловдив
 • Мнения: 1 160
http://www.mlsp.government.bg/bg/public/disable_brochure.htm

На този адрес в сайта на МТСП се намира тази програма за хората с увреждания. Там е обяснено на какво точно имате право и въз основа на кои закони.

# 13
 • Пловдив
 • Мнения: 1 160
Конкретно за таксата ви трябва някаква общинска наредба, защото ДГ са общински и в различните градове и таксите, и условията, при които се ползва намаление се определят с решение на общинския съвет.

# 14
 • София
 • Мнения: 2 262
Благодаря ви за отзивчивостта, сега чета и спокойно разучавам нещата, докато Мишето е в градината........

Общи условия

Активация на акаунт