Това даже нищо не е като бюрокращина! Да ви кажа, че от 1 ноември е влезла в сила заповед, според която ако нямат брак детето се пише вместо с Бащиното с Майчиното име като второ име! Например - майка Теодора - и детето е с второ име - Теодоров!
  И декларации не вършат работа, ами след изписването веднага се ходи в общината заедно с бащата, който там да припознае детето, естествено срещу такса!

   Това са последните новости, които научих като родила ноември.
 Ако имат брак вече по-лесно- лични карти, свидетелство за брак и това е.

И каква е тази глупава заповед? Нали въпроса с припознаването си е уреден в Семейния кодекс - с декларация пред управителя на болничното заведение или пред длъжностното лице по гражданското състояние в общината! Смисълът е едно от двете! а Семейния кодекс не е изменян в тази си част от 2003г.

Семеен кодекс

"Припознаване
 
Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2003 г.) Всеки родител може да припознае своето дете. Могат да бъдат припознати и заченати деца, както и починали деца, които са оставили низходящи.
 

Форма на припознаването
 
Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 63 от 2003 г.) Припознаването се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние. Заявлението може да се подаде и чрез управителя на заведението, в което се е родило детето. "