Нуждая се от спешен съвет: момичето ми падна с колелото, удари предните зъбки. От горните два има отчупени малки парченца, а два от долните са хлътнали назад. За съжаление всички зъбки са постоянни, току- що сменени. Моля, ако някой е имал подобна случка, нека сподели опит- какъв специалист да търсим, къде да я заведем, при кого...
Предварително благодаря!