Изпратете дарителски SMS с текст на латиница DMS AUTISM на номер 17 777 (за абонати на GLOBUL, VIVACOM и M-Tel). Цената на един sms с 1,20 лв. с ДДС. За повече информация: www.dmsbg.com

Фондация "Стъпка за невидимите деца" страртира инициатива за създаването на Фонд за терапии на деца от аутистичния спектър.
Стартът се даде на 2 и 10 Юни, когато страртира съвместна инициатива с Арт Галерия "Руакана" за подкрепа на аутистичните личности, в която се включиха Рефан и Държавната Агенция за закрила на децата и на 10 Юни, когато кметът на район "Триадица" Евтим Евтимов организира благотворителна вечер за създаването на Фонда!

Аутизмът не е болест а състояние. Преди 20 години, 1 на 10 000 деца страдаше от аутизъм. Преди 5 години, 1 на 500 деца страдаше от аутизъм.

През 2008 г., 1 на 150 деца се диагностицира с аутизъм.
На всеки 21 минути се диагностицират 67 деца с разстройство от аутистичния спектър в световен мащаб.

Официално диагностицираните деца с аутизъм в България са 16 000, а  в действителност , техният брой е много по- голям.
Аутизмът рефлектира минимум върху 60 000 човека в България към настоящия момент.

През изминалата година, повече деца са диагностицирани с аутизъм, отколкото с диабет, синдром на Даун, рак и СПИН общо.

1 на всеки 91 момчета страдат от аутизъм през 2010 г.
Деца с аутизъм се раждат в семейства от различни раси, етноси, социален произход, образование, интелект, убеждения и религия.

Аутизмът не е болест, а състояние. Аутистичния спектър е изключително широк и включва както функциониращи на много ниско ниво деца, в това число и невербални, така и високофункциниращи, но всички те имат проблем с комуникацията, от което страда социалния им живот- техния и на семествата им.

С помощта на професионална терапевтична работа, децата с разстройство от аутистичния спектър, получават шанс стъпка по стъпка да дойдат в нашия социален свят.

Да дадем шанс възможно повече деца с аутистично разстройство в България, да получат достъп до терапия!"