Момичета, има ли мами с овърдрафт, изтичащ по време на майчинството?
Аз се връщам сега на работа след изтичането на 410-те дни и овъдрафта също ми изтича, от банката ми казаха да извадя служебна бележка, че съм се върнала на работа, ако искам да го продължа, а аз искам, защото съм го усвоила вече.
Някой вадил ли е такава? Как трябва да изглежда?

Предварително благодаря за съдействието.