Във връзка с провеждащо се изследване, касаещо тревожността на деца между 3 и 6 годишна възраст, се обръщаме към Вас с молба да се включите в изследването, попълвайки анкетните карти.

Изследването е анонимно и ще бъде използвано в докторантура (МУ Варна).
След приключване на изследването, тук, в БГ-Мамма, ще бъде предоставена и публикувана информация, обобщаваща и анализираща резултатите.

Предварително благодарим на всички, които ще попълнят и изпратят анкетните карти.

Попълнените анкетни карти изпращайте на адрес psyizsledvane@abv.bg


Анкетна карта 1 >>
Анкетна карта 2 >>