Има ли тук приети в предучилищните групи в 120 училище София, знаете ли дали ще има родителска среща