Моля, Ви за помощ!
Кажете ми как се казва магазина, който се намира до Kensol??? Един до друг са, намират се по пътя към Царевец, долу-горе срещу "Щастливеца".