Привет,
понеже не знам къде да питам, си позволявам да го направя тук.
Дано може някой да каже какво е точно положението. За което благодаря.
Миналата година август и септември бях безработна, регистрирана в БТ. Намерих си работа преди изтичането на 4-те месеца, които можех да получавам обезщетение (бях по 325, ал.1). При отписването служителката ми каза, че ако ме съкратят отново в рамките на следващата година, ще ми изплащат обезщетение в рамките на оставащия период до 4 месеца.
Каза и още нещо, което вече не помня точно: тази година се брои не до датата, на която съм се отписала, а до датата на последния месец, в който съм имала право да получавам обещетение предишния път.
Ако закрият фирмата, в която работя или ме съкратят заради намаляване обема на работа (което е съвсем възможно да се случи) преди да направя 1 година или малко след това (независимо дали през септември или през декември се брои годината), какво се случва?
Според КСО, "(4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца."
Тези тънкости в приложението на КСО направо могат да побъркат човек.
Моля за обяснение, моля. И благодаря още веднъж на този, който ми отговори.