“СТАТУС” е медико-диагностична лаборатория, извършваща изследвания с високо-квалифициран екип и модерна апаратура. Видове услуги:
кръвни картини
биохимични изследвания
хормонални изследвания
туморни маркери
урини
серологични изследвания
микробиологични изследвания
паразитологични изследвания
кръвни групи
цитонамазки
здравни книжки
Изследванията се извършват платено и по договор с НЗОК. СМДЛ”СТАТУС” има изградена система за вътрешен контрол на лабораторните анализи и участва в системата за външен контрол и оценка на качеството. Разполагаме с няколко лаборатории в гр. Варна.

http://www.statuslab.com/