Синът ми е роден през 2007 г. и е във втора група в 65 ЦДГ Милувка. Спешно искам да го прехвърля  в 50 ОДЗ Куики. Причината е, че по-малкият ми син е приет в яслата на 50 ОДЗ (65 ЦДГ няма яслена група). Доволна съм от 65 ЦДГ и нямам забележки, просто искам двете деца да са на едно и също място, както заради тях, така и за да спестя от моето време.