*********************************  рекламна публикация *********************************

Voluson E6
Extraordinary vision


За първи път в България в СБАЛ „Свети Лазар”, София, имате възможност да проследите своята бременност и да видите своето бебе в реално време с новия ултразвуков апарат Voluson E6.Voluson E6 е последно поколение ехографски апарат на General Electric–Kretz.

Създателите на 4D технологията в ултразвуковото сканиране поставят днес ново предизвикателство пред докторите от цял свят – т. нар. „smart” системи от ново поколение.

Обединявайки необикновено високо качество на изображението с иновативен софт и хардуер, платформите от „E-серията” представляват крайъгълни камъни към бъдещето.

Освен прецизност и ранно определяне на диагнозата, Voluson E6 притежава капацитет, с който да се разширят изследванията.

Диагностичната страна на 4D изображението е разгърната в нови технологии за детайлно изследване на трудни за сканиране пациенти, аномалии на плода, фетално сърце, силно неправилни структури и 4D интервенционални процедури.

Специализирана болница
по акушерство и гинекология
„Свети Лазар”,
София бул. Симеоновско шосе 4 А
тел.: 02/ 962 20 05,
0882 47 10 69, 0888 58 18 10, 0888 51 14 92