На вниманието на родителите

АУТИЗМЪТ  ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА АБА ТЕРАПЕВТА ОТ САЩ Г-ЖА ДЕНИЗ ЕММА

Среща-разговор с Дениз Емма, АБА терапевт
Кафе ,,Май’’, 20.10.2011 от 17.30
Гранд Мол Варна

   
Специалистът-АБА терапевт г-жа Дениз Емма гостува в Карин дом по покана на Фондация Карин Дом.
ABA (Applied Behaviour Analisys) или Приложен поведенчески анализ е най-широко разпространения и утвърден метод в САЩ за обучение на деца с нарушения  от аутистичния спектър. Той включва обучителни процедури, базирани на принципите на учене, които целят намаляване на предизвикателното поведение и повишаване на знанията и уменията в ежедневието (като комуникация, социални умения и умения за самообслужване, както и академични знания).
На 20 Октомври Дениз Емма  ще проведе среща с родителите,последвана от въпроси и дискусия.

За информация:
Вероника Вълчева
Фондация Карин Дом
052 30 25 17
www.karindom.org