Попаднах на една информация за препаратите съдържащи орлистат, на нашият пазар са Ксеникал и Али. Нямам отношение към тях. Но ако някой ги пие или има намерение, може би ще му е полезно:

----------------------------------------------------

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преглед на орлистат съдържащите лекарствени продукти с цел да се определи дали наблюдаваните много редки случаи на увреждане на черния дроб имат отражение върху съотношението полза/ риск.

В Р. България следните лекарствени продукти, съдържащи орлистат, са с валидно разрешение за употреба към настоящия момент:

Xenical 120 mg hard capsules, разрешен за употреба по централизирана процедура с притежател на разрешение за употреба (ПРУ) Roche Registration Limited, отпуска се по лекарско предписание.
Аlli 60 mg hard capsules, разрешен за употреба по централизирана процедура с ПРУ GlaxoSmithKline, отпуска се без лекарско предписание.
Orlistat Teva, 120 mg capsule, hard, разрешен за употреба по децентрализирана процедура, с ПРУ ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД, отпуска се по лекарско предписание.

Цялото съобщение може да намерите в линка по-долу

Източник

Сайта на агенцията по лекарства