Добре де, не го прочетох овреме. Домързя ме. Признавам си. Сега го прегледах и... !?
Признавам, не съм юрист - но пък програмирам, разбирам от формална (математическа) логика и съм свикнала и с препратките и... на какво попадам:


Раздел V.
Секционни избирателни комисии в страната
Назначаване

Чл. 34. (1) Районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии за всяка избирателна секция, ...
(2) При кмета на съответната община се провеждат консултации, като парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, ...

(3) Към предложението си по ал. 2 партиите и коалициите от партии представят и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1. Заместването се извършва с решение на районната или общинската избирателна комисия. ...


.. Намираме препратката и - ха! - изненадааа...


Предсрочно прекратяване на пълномощията

Чл. 25. (1) Пълномощията на член на Централната избирателна комисия се прекратяват предсрочно:

1. по собствено желание;
...


Ха сега де!
Какво ще правим - с резервите за СИК ще допълваме ЦИК, така ли?
И от друга страна - кога и как се прекратяват правомощията на РИК, ОИК и СИК? Някога или никога?

Много моля някой юрист да ми разясни този интересен (или забавен) казус.

А като го направи да ми изясни и друго нещо - ясно, че е бил писан този кодекс, и приет е бил, и обнародван, обаче... бил ли е четен някъде преди, по време на или след този процес?

Предварително благодаря.  Flutter