Тази година любимото училище празнува своята 50 годишнина.

Получих призив във ФБ, който копирам тук:


Подготвяме алманах за юбилея на гимназията. Необходими са текстове от бивши ученици, в които да споделите своите носталгични спомени за ученическото си време в гимназията. Разчитам да откликнете, моля също да разпространите пожелателния ми имейл към когото прецените от своите съученици.
Бих искала да Ви насърча във Вашето вдъхновение, като Ви помоля да напишете Вашия интересен, сериозен или смешен спомен за Вашето ученическо време във френската гимназия, като разкажете история или споделите емоции и размишления.
Няма ограничения нито в жанра, нито в обема.
Би било много добре, ако бихте могли да добавите и снимка на своя клас или на своята приятелска група.
Моля, подпишете текста с име, випуск и професия.
Моля Ви да имате предвид крайния срок – 5 ноември, събота.