70 лв. е цената на един билет, сектор C, вход 309/310, балкон 3.5, ред 4.
Тел.0887/866941