На този линк - http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritional/doc … _2011_rev5_bg.pdf - можете да намерите предложението на Европейската комисия за нов регламент за храни за кърмачета, малки деца и храни за специални медицински цели.

В рамките на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, докладчик по този регламент е българският евродепутат Илиана Иванова. До 5 ноември 2011 г. можете да й изпращате вашите идеи, мнения и предложения за промяна на така направеното предложение от ЕК на следните имейли:
eva.paunova@europarl.europa.eu
starazagora@ilianaivanova.eu
velikotarnovo@ilianaivanova.eu

Можете да дадете своите предложения и мнения и в тази тема.