Една идея, която може и да не се реализира, но.................
Бяхме (и сме) част от туристическа група, но винаги оставяме децата, за да включваме преходите, тъй като те не са по силите им.
Така и не намерих туристическа група за семейни с деца. Сигурно, защото детските маршрути не могат да се нарекат туризъм. Laughing. Но децата с удоволствие стигат до по - лесно достъпните хижи. От там ми хрумна, че можем да си създадем място, където всеки в зависимост от времето и желанието си  може да се присъедини към някой излет. А колкото по-голяма е компанията, толкова по- весело си изкарваме. Тъй че за желаещите заповядайте:

http://www.facebook.com/pages/%D0%A1-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1 … 192503410?sk=info