Бихте ли ми казали дали има къщи за гости в някое от тези села?